DP Prezentacia

  • Published on
    11-Nov-2015

  • View
    216

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

presentazion

Transcript

<ul><li><p>Nvrh topolgie VPS pre bezdrtov prenos elektrickej energie s vkonom do 50W </p><p>Autor: Bc. Matej Darila </p><p>Vedci DP: doc. Ing. Michal Frivaldsk, PhD. </p><p> 2013/2014 1 </p></li><li><p>Pokyny </p><p> Analza sasnho stavu rieenia hlavnho obvodu systmu pre bezdrtov prenos energie </p><p> Voba optimlneho rieenia pre dosiahnutie zadanch parametrov systmu z hadiska innosti a vzdialenosti prenosu </p><p> Nvrh a simulan overenie vysielacej a prijmacej asti systmu </p><p> Kontrukcia a experimentlne overenie navrhnutho systmu </p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 2 </p></li><li><p>Bezdrtov prenos EE </p><p> Je to prenos EE zo zdroja do zae bez pouitia fyzickho vodia. </p><p>Odliuje sa od bezdrtovho telekomunikanho prenosu </p><p>Je to perspektvna metda prenosu </p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 3 </p></li><li><p>Monosti prenosu </p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 4 </p><p>Bezdrtov prenos </p><p>Elektromagnetickou </p><p>Radiciou </p><p>(vzdialen pole) </p><p>Mikrovlnn prenos </p><p>Prenos laserom </p><p>Elektromagnetickou </p><p>Indukciou </p><p>(blzke pole) </p><p>Elektrostatickou indukciou </p><p>Elektromagnetickou indukciou </p></li><li><p>Magnetick rezonancia </p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 5 </p></li><li><p>Dleit parametre </p><p> Vzjomn induknos </p><p>2</p><p>0(1. 2)212</p><p>3 </p><p> inite kvality cievky/rezonannho obvodu </p><p> =</p><p>=</p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 6 </p></li><li><p>Typ rezonannho obvodu </p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 7 </p><p>Nepriame napjanie -vysok inite Q -nronejia vroba -prenos na viu vzdialenos </p><p> Priame napjanie -lepia kontrola pri vrobe -vie straty -monos doladenia rezonannej frekvencie </p></li><li><p>Zkladn topolgie </p><p> a) S-S b) P-S c) S-P d) P-P </p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 8 </p></li><li><p>Vber topolgie </p><p> Podmienka rezonancie = 0 </p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 9 </p></li><li><p>Blokov schma </p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 10 </p></li><li><p>Obvodov schma </p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 11 </p><p>C1</p><p>220u</p><p>0 00</p><p>0</p><p>0</p><p>-+</p><p>+</p><p>-</p><p>E1</p><p>E</p><p>-+</p><p>+</p><p>-</p><p>E2</p><p>E</p><p>0</p><p>0</p><p>Rg1</p><p>4.7</p><p>Rg2</p><p>4.7</p><p>T1IRF840</p><p>T2IRF840</p><p>L1</p><p>9.34u-{R}</p><p>M {R}</p><p>L3</p><p>9.34u-{R}</p><p>C22</p><p>33n</p><p>C12</p><p>33n</p><p>RL</p><p>8</p><p>R2</p><p>1m</p><p>R1</p><p>1m Cout</p><p>70u</p><p>STPS10H100CT</p><p>D2</p><p>A1</p><p>A2</p><p>K</p><p>STPS10H100CT</p><p>D1</p><p>A1</p><p>A2</p><p>K</p><p>STPS10H100CT</p><p>D3</p><p>A1</p><p>A2</p><p>K</p><p>STPS10H100CT</p><p>D4</p><p>A1</p><p>A2</p><p>K</p><p>V5</p><p>TD = {PER/2}</p><p>TF = 9nPW = {PER/2-100n}PER = {PER}</p><p>V1 = -5</p><p>TR = 21n</p><p>V2 = 15</p><p>V4</p><p>TD = 0</p><p>TF = 9nPW = {PER/2-100n}PER = {PER}</p><p>V1 = -5</p><p>TR = 21n</p><p>V2 = 15</p><p>PARAMETERS:</p><p>PER = 3.447u</p><p>R = 3.4470u</p><p>Z = 8</p><p>V1</p><p>100</p></li><li><p>Simulcie frekvenn analza </p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 12 </p><p>R1</p><p>0.1</p><p>R2</p><p>0.1</p><p>L1</p><p>9.34u-{R}</p><p>L2</p><p>9.34u-{R}</p><p>L3</p><p>{R}</p><p>C1</p><p>33n</p><p>C2</p><p>33n</p><p>R3</p><p>8</p><p>0</p><p>PARAMETERS:</p><p>R = 17n</p><p>S</p><p>V2Implementation = SINE</p><p>V31</p><p>0Vdc</p></li><li><p>Experimentlna as </p><p> Vber vhodnho typu napjania </p><p> Zdroj Uin, typ spnacch tranzistorov </p><p> Vber vhodnho typu kondenztora </p><p> Typ, vekos, zapojenie </p><p> Kontrukcia vysielacej/prijmacej cievky </p><p> Rozmery, kladen poiadavky </p><p> Nvrh zae </p><p> Typ, vekos </p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 13 </p></li><li><p>Experimentlna as cievka </p><p> Lvyp=9,34uH </p><p> Qvyp=94,7 (100kHz) </p><p> Lvys=9,57uH </p><p> Qvys=69 (100kHz) </p><p> Lpri=9,12uH </p><p> Qpri=59 (100kHz) </p><p>N=6, D=185mm, NLW=32 </p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 14 </p></li><li><p>Experimentlna as - vsledky </p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 15 </p><p>0%</p><p>10%</p><p>20%</p><p>30%</p><p>40%</p><p>50%</p><p>60%</p><p>70%</p><p>80%</p><p>90%</p><p>0 5 10 15 20 25</p><p>d [cm] </p><p>=f(d) </p><p>Simulcia</p><p>Meranie</p></li><li><p>Experimentlna as - vsledky </p><p> Maximlny prenesen vkon pri 5 cm </p><p> Vstupn parametre </p><p> Uin=99,9V Iin=0,68A </p><p> Pin=67,93W </p><p> Vstupn parametre </p><p> Umout = 27,92V Imout = 3,43A </p><p> Pout = 47,88W </p><p> = 70,5% </p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 16 </p></li><li><p>Odporania pre prax </p><p> Vyetrenie vyarovania jednotlivch tvarov cievky </p><p> Vyetrenie vplyvu na udsk organizmus </p><p> Nvrh vhodnej zdrojovej asti, riadenia, vstupnho menia </p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 17 </p></li><li><p>akujem za pozornos </p><p>KATEDRA MECHATRONIKY A ELEKTRONIKY - ELEKTROTECHNICK FAKULTA - ILINSK UNIVERZITA 18 </p></li></ul>