Dr. Madas András: HATÁROZAT ÉS ZÁRSZÓ ?· Dr. Madas András: HATÁROZAT ÉS ZÁRSZÓ Tisztelt Közgyűlés!…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Dr. Madas Andrs:

  HATROZAT S ZRSZ Tisztelt Kzgyls! A Kzgyls a ftitkri beszmolt elfogadja, s az alapszablyok terveze

  tt jvhagyott alapszablyok rangjra emelte. szintn mondom, rthetnek tartom, hogy az alapszablyok tervezethez

  nincs kln hozzszls, mert ezt egy v sorn hrom nagy menetben trgyaltuk meg s legutbb, amikor a vlasztmny trgyalta ezt melyben a helyi csoportok minden kpviselje rszt vett akkor igen rszletes s alapos vltoztatst javasoltak az elvtrsak, amit aztn a tervezeten keresztlvezettnk, gy teht nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, ezt az alapszably-tervezetet a tagsg szles kre nyugodt krlmnyek kztt, megfelel rendelkezsre ll idben vizsglta s formlta ki.

  Engedjk meg most vgl, hogy megksznjem Vgvri Jen kollgnknak, elvtrsunknak, s munkatrsainak azt a rendkvl gondos, alapos, j szervez munkt, amellyel a vndorgylsnket megszerveztk. Nem knny dolog 1972-ben egy erdszeti vndorgylst jl megszervezni, amikor eltte mr 14 vndorgyls szintn j szervezsben bonyoldott le. Mgis azt kell mondanom, hogy ezen a vndorgylsen a teljesen kifogstalan mozgatsa 800 embernek volt az egyik ilyen kiemelend j szervez munka, de klnsen a szakmai rsz nagyon j megszervezse, bemutatsa, ami, gy gondolom, mindazoknak, akik jelen voltak, maradand lmnyt hagyott olyan szempontbl, hogy munkjuk sorn rvnyestsk.

  Mg egyszer ksznm Vgvri elvtrsnak s minden munkatrsnak ezt az erdsz szvvel s erdsz most mr hagyomnyos j szervez-kpessggel vgrehajtott munkt. Most, amikor lsnket bezrom, azt krem, hogy ezek a gondolatok, amelyek itt elhangzottak, amelyek gondolkodsra ksztettek az elmlt kt nap sorn, ne repljenek el. rvnyestsk a tovbbi munkjukban, s krem, hogy befejezsl az erdszhimnusz hangjai csendljenek fel, s ezzel bcszzunk egymstl a kvetkez vndorgylsig.

  A VNDORGYLS RSZTVEVI Antal Jnos, Keszthely; Andor Jzsef, Andor Jzsefn, Nagykanizsa; Adm Pter, Szeged; A l -

  msi G., Bp.; Angyal Ferenc, Pszt; rkossy Gyula, Esztergom; Andr Bla, Zalaegerszeg; Aczl Ferenc, Balassagyarmat; Amon Ferenc, Tata; Aposztl Mikls, Tatabnya; Arlai Frigyes, Lajtahansg; Bed Tibor, Bed Tiborn, Bp.; Badacsonyi Ferenc, Bp.; Bajk Attila, Keszthely; Balogh Istvn, Ppa; dr. Bldi Ferenc, Sopron; Bencze Tibor, Bencze Tiborn, Bp.; Brellos Tams, Balassagyarmat; dr. Bondor Antal, Bp.; Borsay Ferenc, Bp.; Bogyai Lszl, Fz- s K o -srip. Vll.; Babos Rezs, Fz- s Kosrip. Vll.; Balogh Istvn, Kaposvr; Bajor Jen, rdrt; Bnyai Lszl, rdrt; Bozs Lszl, Eger; Barna Ferenc, Szolnok; Borzsi Bla, Szolnok; Blint Mihly, Szolnok; Boda Pter, Szolnok; Bag Imre, Szolnok; Balzsay Endre. Szolnok; Barta M., Bp.; Balsay L., Bp.; Boda M., Bp.; Bogr Istvn, Bp.; Blziusz Mihly, Nyregyhza; Budahzy Lajos, Nyregyhza; Balzs Albert, Nyregyhza; Bognr Antal, Sopron; Bencze Jnos, Pcs; Bzs Endre, Pcs; Balzs Istvn, Bp.; Bttner Gyula, Bttner Gyuln, Esztergom; Brugger Frigyes, Miskolc; Balzs Lszl, Miskolc; Burus Vendel, Gyr; Bolcsik Lszl, Pteri; Borha Gyrgy, Kerepes; ifj. Balzs Ferenc, Veszprm; Bnky Jzsef, Eger; Balzs Istvnn, Bp.; Bihari Antal, Esztergom; Bak Zsigmond. Esztergom; Bogyai Lszln, Fz- s Kosrip. V . ; Botos Gza, Debrecen; Bzsa Jenn, Eger; Bakos Tibor, Eger; Bzsa Jen. Eger; Bukovcsn Bla. Csehszlovkia; Bencsik Mtys, Csehszlovkia; Budai Kroly, S Z O T ; Bihari Ferenc, Bp . ; Balk Istvn, Bp.; Birgs rpd, Bp.; Ball Gza, Vrtesi E F A G ; Bogr Sndor, Vrtesi E F A G ; Ball Gzn, Vrtesi EFAG; Blazsek Jnos, Vrtesi E F A G ; Bakos Jnos, Vrtesi E F A G ; Br Blint, Vrtesi EFAG; Bisztray Klmn, Bp.; Berde Mihlyn, Bp. ; Bagics Endrn, Vrtesi E F A G ; Barth Sn-

 • dor , Vrtesi E F A G ; Cseresnys Gza, Cseresnys Gzn , K z p r i g c ; Csepregi Jnos, Kesz the ly ; Cska Istvn, Cska Is tvnn. S z e g e d - A s o t t h a l o m ; dr. Czigler Bla , B p . ; Csillag V ince , Ppa ; Csords Mik ls , T a t a b n y a ; Csrsz Emil, B p . ; Czebei Sndor . B p . ; dr. Csontos Gyula , Ba ja ; dr. Csukssy Lrn tn , B p . ; Cstnyi Jzsef, B p . ; Chikn Istvn, E g e r ; Csapai Pter , Csapai P e t e m , K e c s k e m t ; Czuczo r Ferenc , P c s ; Csupor t Lsz l , Csupor t Lsz ln , E s z t e r g o m ; Csurg Edit, Szkes feh rv r ; Czkli Istvn, S z o m b a t h e l y ; Csupor t Sndor , Csupor t Sndorn , Esz t e rgom; Csontos Gyu ln , B a j a ; Csutkay Jen, Budapes t ; Da rabos Sndor , K e s z t h e l y ; D o l g o s Jzsef, Kesz the ly ; Dzsa Jzsef, Dzsa Jzsef n, s o t t h a l o m ; D o k l e a Istvn, B p . ; D i v k y Menyhr t , D i v k y Menyhr tn , B p . ; D o b a y Pl, B p . ; D u r u g y Andrs . D u r u g y Andrsn , Ba lassagyarmat ; Dessewf fy Imre , B p . ; Dri Imre , Dri Imrn , S z o m b a t h e l y ; dr. Deier l Jzsefn, B p . ; D w o r s z k y Jzsef, E g e r ; Decs i Imre , B p . ; Debrecen i Imre . N y r e g y h z a : D o m o s z l a i Lsz l . K l ; D b r s s y Lsz l , S o p r o n ; D o r n Antal , P c s ; Deszpo th Lsz l , B p . ; D o b a i Pter . E s z t e r g o m : Dal los Pter, Szkes feh rv r ; Dracsai La jos , M i s k o l c ; Dnes Istvn. M i s k o l c ; D r o b i n o h a Mrton, T e l k i ; Dal los Istvn, Vrtesi E F A G ; Dereske i G b o r , P u s z t a v m ; D o b r o s z l v La jos , Ta t abnya ; Erds Lszl , B p . ; Elsik Mih ly , S z o l n o k ; Enyed i Ervin, Mtrafred; Erdei Sndor , D e b r e c e n ; des Istvn, Szkes feh rv r ; Esterer Fritz, Frau Esterer Fritz, N S Z K ; Elmer Nndor , E lmer Nndorn . Tatab n y a ; Feke te Gyula , Feke te Gyu ln , B p . ; Frank Istvn, S z e g e d ; F ldes Sndor . B p . ; F o d o r Lsz l , B p . ; Fri tsch Ott, Fri tsch Ottn, Fri tsch va, B p . ; Farkas Pl, Nagykan iz sa ; Fhrer Ern, Fhrer Ernn , N a g y k a n i z s a ; F n a g y p l Gza, F n a g y p l Gzn , E g e r ; Fekete Jzsef, S z o l n o k ; Fesztori Tams , B p . ; Fila Jzsef, B p . ; F r a n k Jnos , N y r e g y h z a ; Farkas Jnos, K e c s k e m t ; Felfldi Zol tn , K e c s k e m t ; Ills Zol tn , P c s ; F e n y v e s s y Ferenc , P c s ; F idny i Mihly , P c s ; Fekete Jnos , Feke te Jnosn , E s z t e r g o m ; Fa rag Barnabs , M i s k o l c : Farkas Sndor . Misk o l c ; Fbin Istvn, P n d ; Farkas Pln, N a g y k a n i z s a ; Fekecs Gbor , T e l k i ; Fehr Valria, K a p o s v r ; Fehrvr i K., M r ; F r ey Antal , Ta t abnya : Fut Mihly , T a t a b n y a ; Ferencz Lszl , T a t a b n y a ; Farkas Istvn, Cskv r ; Frge Istvn, T a t a b n y a ; Fssy rpd , Ta t abnya ; Fekete Istvn, Ta t abnya ; G y r k Z s o m b o r , K e s z t h e l y ; Ge rencs r Dezs , V e s z p r m ; dr. Gal Jnos, S o p r o n ; dr. G d e G y r g y , S z e g e d ; Gs i Ern, S z e g e d ; G n d c s Imre , B p . ; G r c z k y Ferenc , G r c z k y Fe rencn , N a g y k a n i z s a ; G y e t v a y G y r g y , S z o m b a t h e l y ; Gal Lsz l , Gal Lsz ln , S z o l n o k ; Gcs i Jzsef, S z o l n o k ; Gazs Erzsbet , K e c s k e m t ; dr. G o r Jzsef, P c s ; G y a p a y Jen, P c s ; Gcsi G y r g y , G d l l ; Gerzsny i Pl, K a k u c s ; Gs i Ernn . S z e g e d ; G e r g e l y Ferenc , E s z t e r g o m ; G r d o n y i Gbor , T e l k i ; Gi l ley Jzsef, S o p r o n ; Gar Istvn, Csehsz lovk ia ; Gerends La jos , Gerends La josn , Ta t abnya ; G a r a m v l g y i Gyu la , Pusz t avm; G m e s s y Mtys , Pusztav m ; Horv th Istvn, B p . ; dr. He rpay Imre, S o p r o n ; H o m o l y a K r o l y , Ba lassagyarmat ; Halsz Gbor , S z e g e d ; Ha js Jnos, S z e g e d ; Ha jd Andrs . Hajd Andrsn , S z e g e d : Kalsz Aladr . B p . ; Horvth Elek, N a g y k a n i z s a ; Horv th La jos , S z o m b a t h e l y ; Horv th Istvn, K a p o s v r ; Halsz Lszl , Halsz Lsz ln , B p . ; Horv th Andr s , S z o l n o k ; Haraszti Arno ld , S z o l n o k ; Horvth Gyula , K e c s k e m t ; Hasznosi Istvn, H o m o k t e r e n y e ; H o l l V i l m o s , Mtrafred; Horv th Zol tn , G y u l a ; Harkai La jos , B p . ; Huszr Endre, B p . ; dr. H o l d a m p f Gyula , B p . ; Hajd Ferenc , S o p r o n ; Hegeds Jnos, B p . ; dr. H i b b e y Alber t , B p . ; Hanz Jzsef. G y r ; H o l c z n e r Valentin, N S Z K ; Heiendi tsch Ott, Ausz t r i a ; He incz inger Bla, He incz inger B ln . T a t a b n y a ; Hrs Jzsef, Tatab n y a ; Hevesi Istvn, Ta t abnya ; Hegeds Andrs , K e s z t h e l y ; Horv th Ferenc , Kesz the ly ; Hol ik Istvn, P u s z t a v m ; Ivn Ferenc , P p a ; dr. I g m n d y Zol tn . S o p r o n ; Imreh Jnos , Imreli j n o s n , B p . ; I v d y K z m r , E g e r ; Ikke r A . , B p . ; I l lys J., B p . ; I l lys Ben jmin , B p . ; Ivn Imre, S o p r o n ; Ills Lsz l , 'Tata ; Jaksa Istvn, S z e g e d ; J ankov ich Lsz l , T a m s i ; Juhsz Miklsn , S o p r o n ; Jrsi Lsz l , Jrsi Lsz ln , Ba las sagyarmat ; Jrsi Jzsef, Jrsi Jzsefn. Ba lassagyarmat ; Juhsz Istvn, S z e g e d ; Juhsz Istvn, B p . ; J a c h y m c z h y k I., J a c h y m c z h y k L-n , Nagykan iz sa ; Janka Zol tn , B p . ; Jhn Ferenc , E g e r ; Jakab Lsz l , N y r e g y h z a ; Juhsz Pongrcz , K e c s k e m t ; Jakl Pln, S o p r o n ; Juhsz Mik ls , S o p r o n ; J a k u b o v i c h Istvn, G d l l ; Juhsz Jnos . G d l l ; dr. Juhsz La jos , M i s k o l c ; Jba g n e s , M i s k o l c ; Juhsz Jnos , K s d ; J e r o m e Ren . B p . ; Juhsz Antal , Juhsz Anta ln , E g e r ; Jancs Gbor , N a g y k a n i z s a ; Ki r ly Pl, Ki r ly Pln, B p . ; i f j . Ki r ly Pl, B p . ; Kiss Ipo ly , B p . ; Kle in Istvn, Erdei T e r m . V . ; K e m n y Lsz ln . V e s z p r m ; Ki r ly Mik ls , B p . ; K o v c s Lsz l , P p a ; K a p s Jzsef, P p a ; K s a Ern. P p a ; dr. K l d y J zsef, S o p r o n ; Kir ly Lsz l , B p . ; Kr tv lyes i G y r g y , B p . ; K v e s k u t y G y r g y , B p . ; K o t n y G y r g y , K o t n y G y r g y n , Ba la s sagya rma t ; K o n d o r Endre, Ba lassagyarmat ; Kel ler Pl, Balassag y a r m a t ; K o v c s Sndor , S z e g e d ; K a l m r J., N a g y k a n i z s a ; K s a Pl, Nagykan iz sa ; Kiss T ibor , Kiss T ibo rn , N a g y k a n i z s a ; K l o v i c s J., N a g y k a n i z s a ; K a r d o s Fe renc , S z o m b a t h e l y ; K o v c s Imre, Fz- s K o s r i p . V . ; K r a j