Dragomir Lilia FPL 2015

 • Published on
  17-Feb-2018

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/23/2019 Dragomir Lilia FPL 2015

  1/30

  FINANELE PUBLICE LOCALE

  Sistemul finanelor publice locale

  Sistemul bugetar n !epublica "ol#o$an sensul Legiinr.181 din 25.07.2014 %inanelor publice &i responsabilit'ii bugetar(

  %iscale, se definesc urmtoarele noiuni:

  buget totalitate a veniturilor, a cheltuielilor i a surselor de finanare destinate !entru

  reali"area funciilor autoritilor !u#lice centrale i locale$

  buget al asigurrilor sociale de stat totalitate a veniturilor, a cheltuielilor i a surselor de

  finanare destinate !entru reali"area funciilor i %estionarea sistemului !u#lic de asi%urri

  sociale$

  buget al autoritii/instituiei bugetare totalitate a resurselor i a cheltuielilor destinate

  !entru im!lementarea activitilor i sarcinilor statutare ale autoritii&instituiei #u%etare$

  buget de stat totalitate a veniturilor, a cheltuielilor i a surselor de finanare destinate

  !entru reali"area funciilor autoritilor !u#lice centrale, cu e'ce!ia funciilor !ro!rii sistemului!u#lic de asi%urri sociale i sistemului de asi%urri o#li%atorii de asisten medical, !recum i

  !entru sta#ilirea relaiilor cu alte #u%ete$

  buget public naional sinte" a #u%etelor constituite (n cadrul sistemului #u%etar, cu

  e'cluderea transferurilor inter#u%etare$

  bugete locale totalitate a veniturilor, a cheltuielilor i a surselor de finanare destinate

  !entru reali"area funciilor autoritilor administraiei !u#lice locale de toate nivelurile.

  Sistemul bugetar al !epublicii "ol#o$aeste o !arte inte%rant a finan elor !u#lice,

  cu!rinde ansam#lul relaiilor i al formelor or%ani"atorice !rin care se asi%ur formarea,

  re!arti"area i utili"area fondurilor #u%etare.

  Bugetul public naionalcu!rinde:

  a) #u%etul de stat$#) #u%etul asi%urrilor sociale de stat$c) fondurile asi%urrii o#li%atorii de asisten medical$d) #u%etele locale.*u%etele menionate la lit. a)c) formea" #u%etul consolidat central.

  *u%etele locale cu!rind #u%etele locale de nivelul (nt(i +#u%etele satelor&comunelor,oraelor&munici!iilor, cu e'ce!ia munici!iilor hiinu i *li) i #u%etele locale de nivelul al

  doilea +#u%etele raionale, #u%etul central al unitii teritoriale autonome -%u"ia, #u%etele

  munici!ale *li i hiinu), care (n ansam#lu formea" #u%etul consolidat local.

  *u%etele se structurea" conform clasificaiei bugetare, care se constituie din:

  a) clasificaia organizaional;

  b) clasificaia funcional;

  c) clasificaia programelor;

  d) clasificaia economic;

  e) clasificaia surselor.

  tructura com!onentelor clasificaiei #u%etare i metodolo%ia de a!licare se a!ro# dectre /inisterul inanelor i se !u#lic.

  1

 • 7/23/2019 Dragomir Lilia FPL 2015

  2/30

  inanele !u#lice locale fac !arte inte%rant din sistemul finanelor !u#lice i includ #u%etele

  unitilor administrativteritoriale de nivelul (nt(i i #u%etele unitilor administrativteritoriale

  de nivelul al doilea. e%ea nr.376 din 1.10.2003, art.2 +cu modificri i com!letri)

  Bo)a *+Principiile bugetare

  Principiul anualitii

  *u%etele se a!ro# !entru o !erioad de un an #u%etar.

  Principiul unitii monetare

  oate o!eraiunile de (ncasri i !li #u%etare se e'!rim (n moned naional.

  Principiul unitii

  oate resursele i cheltuielile autoritilor&instituiilor #u%etare se reflect i se efectuea"

  e'clusiv (n&din #u%etul de la care se finanea".

  9esursele i cheltuielile #u%etelor formate (n cadrul sistemului #u%etar se consolidea" (n#u%etul !u#lic naional.

  Principiul universalitii

  oate resursele i cheltuielile #u%etare se reflect (n #u%et (n sume #rute.

  9esursele #u%etelor com!onente ale #u%etului !u#lic naional s(nt destinate finanrii tuturor

  cheltuielilor !rev"ute (n #u%etele res!ective, fr a sta#ili relaii (ntre anumite ti!uri de

  resurse i cheltuieli.

  Principiul balansrii

  rice #u%et tre#uie s fie #alansat. heltuielile #u%etare tre#uie s fie e%ale cu veniturile !lussursele de finanare.

  Principiul previzibilitii i sustenabilitii

  ;olitica #u%etarfiscal i !ro%no"ele macro#u%etare !e termen mediu, (n #a"a crora se

  fundamentea" #u%etele anuale, se ela#orea" (n conformitate cu re%ulile #u%etarfiscale

  sta#ilite de !re"enta le%e i se actuali"ea" !eriodic !entru a asi%ura sta#ilitate

  macroeconomic i sustena#ilitate finanelor !u#lice !e termen mediu i lun%.

  Principiul performanei

  9esursele #u%etare se aloc i se utili"ea" (n mod econom, eficient i eficace, (n concordan

  cu !rinci!iile #unei %uvernri.*u%etele se ela#orea" i se ra!ortea" !e !ro%rame fundamentate !e !erforman.

  Principiul transparenei

  ;roiectele de acte normative (n domeniul finanelor !u#lice se su!un consultrii !u#lice.

  *u%etele se ela#orea", se a!ro# i se administrea" (n mod trans!arent, av(nd la #a":

  a, !rocesul #u%etar, #a"at !e un calendar #u%etar i !e !roceduri trans!arente$b, roluri i res!onsa#iliti #ine definite (n !rocesul #u%etar$c, informaie #u%etar cu!rin"toare, ela#orat i !re"entat !u#licului (ntro manier

  clar i accesi#il.

 • 7/23/2019 Dragomir Lilia FPL 2015

  3/30

  *u%etele se ela#orea", se e'ecut i se ra!ortea" (n #a"a unui sistem unic de clasificaie

  #u%etar.Elementele #e ba-' ale bugetelor locale

  *u%etele locale includ totalitatea veniturilor i cheltuielilor.

  .eniturile bugetaresunt mi=loace financiare care se constituie din im!o"ite, ta'e, alte venituri!rev"ute de le%islaie.

  C/eltuielile bugetare sunt o#li%a ii financiare !entru e'ercitarea funciilor ce s(nt (n

  com!etena acestora conform le%islaiei i a funciilor dele%ate de ;arlament la !ro!unerea

  -uvernului.

  !esursele bugetelor localecu!rind totalitatea veniturilor i a surselor de finanare ale

  #u%etelor res!ective.

  .eniturile bugetelor locale se constituie din im!o"ite, ta'e, alte venituri !rev"ute de

  le%islaie i se formea" din:1) venituri generale:

  a) venituri !ro!rii$

  #) defalcri, conform cotelor !rocentuale, de la im!o"itele i ta'ele de stat$

  c) transferuri$

  d) %ranturi !entru susinerea #u%etului$

  2) venituri colectate$

  3)granturi pentru proiecte finanate din surse externe.

  Sursele #e %inanare ale bugetelor localese formea" din:

  a) o!eraiuni cu (m!rumuturi interne i e'terne +inclusiv recreditate)$

  #) o!eraiuni aferente v(n"rii i !rivati"rii !atrimoniului !u#lic +cu e'ce! ia codurilor

  clasifica iei economice 311120 i 371210)$

  c) o!eraiuni cu soldurile (n conturile #u%etului$

  d) alte o!eraiuni cu activele financiare i cu datoriile #u%etului.

  +>ne'a nr.1 la circulara / nr.0&207 din 17 iulie 2015. ;articularit ile !rivind

  ela#orarea de ctre autoritile administraiei !u#lice locale a !roiectelor #u%etelor locale !entru

  anul 201 i a estimrilor !e anii 20172018.)

  C/eltuielile bugetelor unit'ilor a#ministrati$(teritoriale

  >utoritile re!re"entative i deli#erative s(nt res!onsa#ile de sta#ilirea caracterului !rioritar al

  cheltuielilor #u%etului unitii administrativteritoriale. +e%ea nr.376 din 1.10.2003,

  art.7+4) +cu modificri i com!letri))om!etenele (n efectuarea cheltuielilor #u%etelor unitilor administrativteritoriale !e

  domenii de activitate s(nt delimitate !rin le%islaia !rivind administraia !u#lic local i

  descentrali"area administrativ.

  onform com!eten elor ce le revin, #u%etele locale efectuia" cheltuieli ce in de:

  (ntre inerea a!aratului administrativ i conta#ilitatea centrali"at$ amena=area teritoriului i ur#anistic$ cultur, art, s!ort i ac iuni !entru tineret$

  3

 • 7/23/2019 Dragomir Lilia FPL 2015

  4/30

  activitatea administrativmilitar$ (nv m(nt $ asi%urare i asisten social$ (ntreinerea drumurilor locale$ finan area investi iilor ca!ital$ etc.

  Ca#rul legal n #omeniul %inan elor publice locale;rinci!alele acte normative care stau la #a"a finan elor !u#lice locale i a !rocesului

  #u%etar local sunt:

  a) e%ea nr.181 din 25 iulie 2014 !rivind finanele !u#lice i res!onsa#ilit ile #u%etar

  fiscale$#) e%ea nr.376 din 1 octom#rie 2003 !rivind finanele !u#lice locale, cu

  modificrile i com!letrile ulterioare$c) ?otr(rii -uvernului nr.82 din 24 ianuarie 200 @u !rivire la ela#orarea adrului de

  cheltuieli !e termen mediu i a !roiectului de #u%etAd) rdinul !rivind a!ro#area 9e%ulamentului !rivind modul de ela#orare, monitori"are i

  ra!ortare a #u%etelor !e !ro%rame nr.187 din 24 decem#rie 2013$e) rdinul !rivind clasifica ia #u%etar nr.10 din 31 decem#rie 2014$f) etului metodolo%ic !rivind ela#orarea, a!ro#area i modificarea #u%etului, a!ro#at !rin

  rdinul /inistrului finan elor nr.11 din 31 decem#rie 2014.%) alte acte normtative.

  Elaborarea &i %un#amentarea bugetelor unit'ilor a#ministrati$(

  teritoriale>utoritile administraiei !u#lice locale s(nt res!onsa#ile de ela#orarea i a!ro#area

  #u%etelor !ro!rii conform !revederilor le%ale, (n #a"a clasificaiei #u%etare i metodolo%iei

  #u%etare a!ro#ate de /inisterul inanelor.

  Progno-a $eniturilor bugetelor UA0 pe anii 12*3412*5se va efectua reieind din:

  !revederile le%islaiei fiscale (n vi%oare, in(nd cont de modificrile e'!use la

  !articularit ile s!ecifice, !e ti!uri de im!o"ite i ta'e$

  deci"iile autorit ilor re!re"entative i deli#erative a B>, (n !artea ce ine de

  com!eten ele !ro!rii (n domeniul im!o"itelor, ta'elor i altor venituri locale$ anali"a #a"ei fiscale !e fiecare B>, se!arat !e ti!uri de im!o"ite, ta'e i alte (ncasri

  la #u%et.

  A+ .eniturile proprii ale bugetelor UA0Venituri proprii venituri ale #u%etelor unitilor administrativteritoriale, formate,

  conform odului fiscal i altor acte le%islative, di