Drept Comunitar 1 ID-IfR

  • Published on
    10-Aug-2015

  • View
    19

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<p>MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI UNIVERSITATEA ECOLOGICA FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE</p> <p>DREPT EUROPEAN(DREPT COMUNITAR)</p> <p>- Suport de curs -</p> <p>BUCURESTI 2011 2012</p> <p>1</p> <p>Autor - Prof.univ.dr. Irina MOROIANU ZLTESCU Edi ie ngrijit de Drd. Adrian BULGARU Tehnoredactare: Petru Emanuel ZLTESCU</p> <p>DREPT EUROPEAN(DREPT COMUNITAR)</p> <p>Copyright@Irina Moroianu Zltescu, 2012</p> <p>2</p> <p>I. Obiectivele cursului</p> <p>Cursul universitar, intitulat Drept European(Drept Comunitar), se adreseaz studen ilor Facult ii de Drept i tiin e Administrative, Specializarea Drept, anul II, formele de nv mnt: frecven redus (IFR) i nv mnt la distan (ID). De aceea, cursul este scris ntr-o manier sintetic, astfel nct, dup parcurgerea lui, studen ii s poat dobndi cunotin ele necesare formrii unei viziuni ct mai corecte privind actorii i modalit ile cele mai frecvent utilizate de aplicare a dreptului comunitar. Pentru aceasta s-a pornit de la apari ia ideii de construc ie european, prezentarea institu iilor europene n contextul lor istoric i politic, ncepnd cu construc ia european din perioada imediat urmtoare celui de-al doilea rzboi mondial, eviden iind crearea tuturor organiza iilor regionale europene, apoi i mai detaliat a organiza iilor economice i a institu iilor acestora artnd eecurile i reuitele altor tipuri de organiza ii. Se subliniaz apoi evolu ia i reforma Uniunii Europene prin prisma tratatelor. Ca urmare, cursul de fa i propune urmtoarele obiective: 1. S prezinte un istoric privind crearea primelor forme de organizare european 2. S ilustreze organizarea i func ionare a institu iilor comunitare 3. S prezinte politicile i evolu ia acestora la nivelul Uniunii Europene</p> <p>3</p> <p>4. S asigure dobndirea de competente (capacitatea de a selecta, combina si utiliza adecvat cunostinte, abilitati) legate de aplicabilitatea dreptului european. Bibliografia care se regsete sfritul cursului este menit s permit celor interesa i, s aprofundeze pentru a avea o reprezentare ct mai corect a materiei studiate.</p> <p>II. Competene profesionale</p> <p>Dup parcurgerea acestui curs studentul va putea dobndi, dezvolta i aplica:</p> <p>I. Competente specifice (transversale): 1. autonomie si responsabilitate (executarea responsabila a sarcinilor profesionale, in conditii de autonomie restrnsa si asistenta calificata); 2. interactiune sociala (familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa si distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordinate); 3. dezvoltare personala si profesionala (constientizarea nevoii de formare continua, utilizarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru dezoltarea personala si profesionala);</p> <p>4</p> <p>II. Competente profesionale:</p> <p>Cunostinte: 1. cunoastere, intelegere si utilizare a limbajului specific (cunoasterea, intelegerea conceptelor, a unor termeni ce apar in de dreptul comunitar si utilizarea lor adecvata in comunicarea profesionala); 2. explicare si interpretare (utilizarea cunostintelor de baza, pentru explicarea si interpretarea importantei aplicrii normelor de drept comunitar);</p> <p>Abilitati: 3. aplicare, transfer si rezolvare de probleme (utilizarea unor principii si metode de baza pentru rezolvarea unor probleme/situatii bine definite, tipice dreptului european, in conditii de asistenta calificata); 4. reflectie critica si constructiva (utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare, pentru a aprecia aplicabilitatea dreptului european); 5. utilizarea unor concepte si metode promovate la nivelul Uniunii Europene.</p> <p>III. Cerinte preliminare</p> <p>Drept european(Drept Comunitar) este o disciplin care se studiaz n anul III, semestru I, avnd ca obiectiv principal prezentarea modului n care a evoluat Uniunea European pn n prezent.</p> <p>5</p> <p>Drept European(Comunitar)</p> <p>1. MODULUL 1 Cadru istoric Scopul modulului: Familiarizarea studentului cu originile organizrii europene i cu evolu ia conceptului n timp, din antichitate pn n epoca modern.</p> <p>Obiectivele modulului: La finalul acestui modul, cursan ii trebuie: S dovedeasc familiarizarea cu cadrul istoric european, din antichitate pn n epoca modern S identifice tendin ele de unificare politic i/sau economic la nivel continental S n eleag ideile pan-europene n context romnesc, n secolele XIX-XX</p> <p>Antichitatea greco-roman In viziunea unor istorici termenul Europa este probabil de origine semit, el aprnd ntr-o prim form n documentele asiriene n opozi ie cu Asia (au = rsrit). Se pare c prin intermediul fenicienilor termenul este apoi transmis grecilor. n poemele homerice Europa desemna Grecia central sau Tesalia, extinzndu-se apoi asupra ntregului uscat. La sfritul secolului 6 .Hr., Hecateu din Milet distingea dou continente Asia i Europa, iar Herodot prin adugarea Africii agunge la trei continente1. Europa in antichitatea greco-roman nsemna lumea civilizat din zona mai mare a bazinului mediteranean restul erau "barbarii"2. In ceea ce priveste istoria Europei, adic istoria acoperit de izvoare scrise, aceasta a re inut manifestri de organizare politic, la nceput pe1 2</p> <p>Enciclopedia antichit ii, Horia C. Matei, Edit. Meronia, 1995, pag.128-129 Din grecescul barbaros, adic strin; derivat din sanscrit, unde avea n elesul de prost, stupid.</p> <p>6</p> <p>spa ii mai restrnse, dar i unele de mai mari dimensiuni. Ca prim exemplu de organizare politic ne putem referi la lumea vechii Elade, in care statele-cet i greceti au format o uniune cu caracter militar pentru a-i uni for ele n fa a pericolului extern, n spe pentru a rezista atacurilor persane. Sunt aa numitele amfic ionii (n limbajul modern ar corespunde ligilor) care confederau aceste state-cet i, nu numai sub aspect militar i religios, ci i juridic. Amfic ioniile au jucat un rol important prin arbitrajele pe care au trebuit s le asigure ntre cet i. Se prevzuse un tribunal obligatoriu n caz c principiile stabilite ar fi fost respectate. Ele men ineau o legatur intre ele mai mult de ordin religios; grecii se ntlneau la sanctuarele acelorai zei, religia mprtit de to i constituind un element de identitate comun. Trimii din toate cet ile elene se reuneau periodic primvara le Delphi sau toamna n templul lui Ceres, lng Termopyle n cele dou locuri de adunare (panegiri) n care se dezbteau probleme de interes comun, religios, militar, se judecau diferendele dintre ele, aveau loc concursuri atletice dedicate zeilor. Liga de la Delos, de pild, avea un tezaur comun depus n sanctuarul lui Apolo. Cet ile asociate vrsau un tribut sau furnizau contingente militare i nave. Tezaurul confederat era administrat de Atena i de un consiliu n care era reprezentat fiecare din cet ile asociate (Argos, Atena, Chios, Corint, Delos, Delphi, Epidaur, Eubeea, Naxos, Olimpia, Samos, Tasos, Teba). Nu a existat ns ideea de alienare a unei ct de mici pr i din suveranitatea statelor-cet i i nici a unor sanc iuni pentru nerespectarea n elegerilor prevazute. In ceea ce priveste Consiliul amfic ioniilor, acesta i avea originea ntr-o epoc foarte ndeprtat, fapt sus inut de strvechile nume a celor dousprezece triburi fondatoare care au apar inut primei civiliza ii greceti3. Fiecare din aceste triburi trimiteau cte doi delega i4 cu drept de vot care mpreun deliberau asupra unor probleme de interes comun de natur religioas, militar, juridic, financiar, de protec ie reciproc prin acordare de garan ii cum ar fi ncheierea de armisti ii n anumite situa ii, obliga ia de a nu opri apa n cet ile asediate, schimbul de rni i i altele. Pentru executarea hotrrilor sale, Consiliul putea chema locuitorii liberi care fceau parte din confedera ie. In cazul in care s-ar fi dezvoltat aceast institu ie, cu aspira iile ei individualiste i universaliste n acelai timp, ar fi putut constitui germenul unit ii Greciei. Consiliul ar fi putut lua caracterul unei diete na ionale. Liga de la Delos, amfic ioniile statelor-cet i nu au3 4</p> <p>Dorieni, Ionieni, Tesalieni, Aheeni, Beo ieni etc. Hieromemnon i pylagore.</p> <p>7</p> <p>durat dect atta timp ct a inut primejdia. Rzboiul peloponesiac (431-404 . Chr.) a dovedit-o: fiecare stat-cetate i-a continuat existen a separat, independent fata de celelalte. In privinta organizarii politice un alt exemplu de l ofera Roma antic. De la o comunitate restrns la dimensiunea unui stat, Roma a realizat ntr-o prim faz unitatea peninsulei stabilind, ncetul cu ncetul, autoritatea roman n jurul ntregii Mediterane i mai apoi pn la "marginile lumii", de la Atlantic la Marea Neagr i Caspic. De la politica cet ii la politica domina iei mondiale ab urbe ad orbem s-a ajuns la mundus romanus creat ca ac iune militar ce a intrat ntr-o ordine geografic bine determinat, pentru c spa iul de micare al Romei, "toat Europa" cuprindea n accep ia n elesului din perioada. Mundus romanus a adus securitatea extern i intern a locuitorilor imperiului, favorizate de o re ea dens de drumuri propice att comer ului ct i deplasrilor rapide a unit ilor militare, dezvoltrii economice, cu toate avantajele din care n primul rnd acela ca moneda romana ajunsese la o relativa stabilitate. Pacea romana, pax romana, instalata, reprezenta organizarea imperiului cu toate implica iile sale militare i civilizatorii i nu n ultimul rnd pe planul dreptului. Pax romana nsemna acceptarea legii sub o autoritate unic n beneficiul convie uirii comune a tuturor cet enilor liberi. Prin Edictul din 212 al mpratului Caracalla to i oamenii liberi din imperiu au devenit cet eni romani, cu un statut juridic, o armat i o administra ie comune, cu un teritoriu economic i moned unice i cu unele excep ii cu o cultur i limb comun. Civis romanus erau to i cet enii imperiului din metropol, din regiunile ocupate, anexate sau chiar federate i astfel no iunea de roman echivala cu cea de "universal" in acele timpuri. Desigur, filosofia stoicilor i nu numai a lor pleda pentru existen a unei esen e unice a universului, n care ra iunea este suprem, oamenii posed demnitate i sunt egali n drepturi, concep ii sus inute i de jurisconsul ii dreptului roman.</p> <p>Precursorii ideii europene A. Insusi Imperiul roman nsumase peste 10 000 km cu o popula ie ntre 50 70 milioane de locuitori, reprezentnd o cincime din popula ia de</p> <p>8</p> <p>atunci a lumii5. In contextul noilor realitati sociale, gloria din timpul dinastiei Antoninilor (96-192), cnd Imperiul Roman atinge apogeul expansiunii teritoriale i al puterii militare, a apus. O nou fizionomie a personalit ii Europei s-a nchegat pe ruinele Romei czut sub repetatele lovituri venite din afar. Este ceea ce unii au numit "imperiul cretin", cand Biserica controla societatea, atat din punct de vedere moral, cat i in privinta rela iilor politice. In antichitate ntre unitatea politic, administrativ, cultural i chiar economic ce se realizase progresiv i cadrul geografic nu a existat o suprapunere. Acesta, pe alt plan, nu va ntrzia s se mplineasc n urma marilor evenimente ce aveau s urmeze. Unitatea realizat prin pax romana va fi nlocuit printr-o unitate spiritual unitatea lumii cretine bazat pe ideea universalismului cretin. Sfntul Apostol Pavel scria c "To i sunte i fii ai lui Dumnezeu prin credin a n Hristos Iisus. Cci c i n Hristos v-a i botezat, n Hristos v-a i mbrcat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte brbteasc i parte femeiasc, pentru c voi to i una sunte i n Hristos Iisus."6 Comunit ile cretine au crescut treptat numeric, au fost atrai oameni de cultur. Universalismul cretin, creator al unei comunit i de valori morale, a avut i tenta ia unei comunit i politice europene. Apologe i ai noii credin e ca de pild Clement din Alexandria (cca. 150-216) sau Origen (cca. 183-254) intuiser nc din primele veacuri ale cretinismului universalitatea acestuia. Prin Edictul din Milano din 313 al lui Constantin cel Mare7 (306-337) a fost proclamat libertatea cultelor, iar fosta religie minoritar a ajuns astfel n scurt timp religia imperiului. Sfntul Augustin (354-430) a sus inut unitatea cretin divin i pmntean n scrierea sa Cetatea lui Dumnezeu. Dificult ile crescnde ale unei guvernri unitare i tendin ele centrifuge din Imperiul Roman deveniser nc din secolul al III-lea att de serioase nct i-a determinat pe mpra ii romani, ncepnd cu Diocletian, s atribuie responsabilitatea administrrii imperiului unor persoane diferite pentru occident i pentru orient. La moartea lui Theodosiuis (395) separarea s-a accentuat prin numirea a doi succesori: Arcadius pentru rsrit i Honorius pentru apus. La nceput, partajul nu era conceput ca o divizare politic, ci numai ca o distribuire a puterii n cadrul aceluiai sistem deA se vedea Irina Moroianu Zlatescu, Radu C. Demetrescu, Prolegomene la un drept institutional comunitar, Edit. Economica, Bucuresti, 2003, p. 19 si urm si Irina Moroianu Zlatescu, Repere pentru o filosofie a drepturilor omului, IRDO, Bucuresti, 2003. 6 Epistola ctre galateni a Sfntului Apostol Pavel, Cap. 3, vers 28. 7 Confirmat prin Edictul lui Teodosiu I, din 381 de la Salonic.5</p> <p>9</p> <p>organizare. Cu timpul ns, structura politic din rsrit a cptat caracteristici proprii, complet diferen iate de cele aprute pe ruinele imperiului din apus. Universalismul roman a ncetat practic s mai existe din secolul al VII-lea, o dat cu elenizarea imperiului din rsrit i cu restrngerea lui la teritoriile care i apar ineau, ca zon de influen ori prin stpnire. Inexistenta unei puteri politice unificatoare, invaziile popoarelor migratoare, apari ia provinciilor care vor deveni state, rivalit ile politice dintre mpra ii din Occident i Orientul bizantin, dintre acetia i Papalitate, paralel cu amestecul de rase i de spirite, cu cretinarea noilor veni i au determinat existen a a aproape unui mileniu de vid politic, unitatea dintre europeni rmnand la nivelul contiin ei spirituale numai. Frmi at Europa reczuse n barbarie. Din evul mediu timpuriu i pn spre sfritul cruciadelor, Europa a devenit un cmp de lupt continu; este o epoc a domniei for ei, o epoc de cuceriri. Nici Biserica, singura autoritate omogen a epocii, nu a reuit s modifice uzan ele feudale i nici prin ii Bisericii nu au ntrezrit posibilitatea crearii pe pe baza unei federa ii sau confedera ii de state a unei organizari politice dar, marea schism din 1054, nceput, de altfel, n 867, va determina i ruperea acestei unit i, va accentua rivalit ile politice, Biserica cretin neputnd, cu unele excep ii s devin o adevrat putere temporar dei prin for a sa spiritual i revendica aspira ii teooretice importante. Intemeiat pe autoritatea spiritual a papalit ii, "Imperiul Cretin" se va ruina treptat sub loviturile de intorilor puterii temporare, cu toate ncercrile Vaticanului, uneori reuite, de a-i consolida situatia. Infaptuit pentru o scurt perioad sub Imperiul carolingian, unitatea politic a unei mari pr i a Europei se va destrma o dat cu Pacea de la Verdun (843). Carol cel Mare se angajase s reconstituie imperiul cezarilor. Este prima ncercare de construire politic a Europei, prin cucerire sub semnul Crucii, ncercare reuit de altfel dar incomplet, lipsindu-i o pa...</p>