Drept Comunitar CEL COMPLET

  • Published on
    05-Apr-2018

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/31/2019 Drept Comunitar CEL COMPLET</p><p> 1/12</p><p>RISE_3_DC_2 @I.E@</p><p>RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE</p><p>Drept comunitar</p><p>TRUE/FALSE</p><p>1. Primele izvoare primare ale dreptului comunitar sunt tratatele de la Roma si Paris.- A</p><p>F - Primele izvoare secundare ale dreptului comunitar sunt tratatele constitutive de la Roma si de la</p><p>Paris.</p><p>2. Izvoarele primare ale dreptului comunitar sunt tratatele incheiate de statele membre. - A</p><p>F - Izvoarele primare ale dreptului comunitar nu sunt tratatele incheiate de statele membre</p><p>3. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa nu va fi obligatoriu pentru toate statele UniuniiEuropene. - A</p><p>4. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa a fost semnat si a intrat in vigoare la sfarsitul</p><p>anului 2004.-F</p><p>F - Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa este unul dintre izvoarele primare ale dreptului</p><p>comunitar</p><p>5. Tratatele de la Amsterdam si Nisa nu sunt izvoare primare ale dreptului comunitar. - F</p><p>6. Tratatul de la Nisa modifica Tratatul privind Uniunea Europeana. - A</p><p>7. Actele adoptate de catre institutiile Uniunii Europene in aplicarea tratatelor formeaza</p><p>izvoarele primare ale dreptului comunitar. - F</p><p>A - Actele adoptate de catre institutiile Uniunii Europene in aplicarea tratatelor formeaza categoria</p><p>izvoarele secundare ale dreptului comunitar.</p><p>8. Dreptul comunitar este integrat de plin drept in ordinea juridica a statelor membre. - A</p><p>A - Dreptul comunitar este integrat de plin drept in ordinea juridica a fiecaruia dintre statele</p><p>membre.</p><p>9. Desi directivele si regulamentele nu pot contraveni izvoarelor primare comunitare, deciziile</p><p>pot contraveni in situatii speciale izvoarelor primare. - F</p><p>10. Judecatorul national este obligat sa aplice normele comunitare inca de la adoptarea lor, ca pe</p><p>propriile norme nationale. - A</p><p>11. Teoria dualista sustine primatul dreptului intern asupra celui international. - F</p><p>A - Teoria dualista nu sustine primatul dreptului intern asupra celui international, ci considera ca</p><p>dreptul intern si cel international se aplica fiecare in propria sfera.</p><p>F - Teoria dualista are ca premisa existenta unei singure ordini juridice, ce include atat ordinea</p><p>interna a statelor, cat si cea internationala, acestea formand un tot unitar.</p></li><li><p>7/31/2019 Drept Comunitar CEL COMPLET</p><p> 2/12</p><p>12. Teoria monista are ca premisa existenta unei singure ordini juridice, ce include atat ordinea</p><p>interna a statelor, cat si cea internationala, acestea formand un tot unitar. - A</p><p>13. Ordinea juridica comunitara este conturata prin actele emise de institutiile Uniunii Europene</p><p>si tratatele comunitare.- A</p><p>A - Ordinea juridica comunitara este conturata prin actele emise de institutiile Uniunii Europene sitratatele comunitare incheiate si ratificate de toate statele membre.</p><p>A -Ordinea juridica comunitara este o ordine juridica supranationala, care se ntemeiaza pe</p><p>acceptarea transferarii, de catre statele membre ale Uniunii Europene, a unor competente</p><p>decizionale catre institutiile comunitare</p><p>14. Principiul proportionalitatii este consacrat expres de Tratatul instituind o Constitutie pentru</p><p>Europa, alaturi de principiul subsidiaritatii. - A</p><p>15. Intre principiul subsidiaritatii si cel al proportionalitatii nu exista nici o legatura. - F</p><p>F -Intre principiul subsidiaritatii si cel al proportionalitatii nu exista nici o legatura si nici</p><p>similaritati de efecte.</p><p>16. Prioritatea face parte din natura dreptului comunitar, intrucat, in absenta sa, tratatele ar fi</p><p>lipsite de efecte. - A</p><p>A -Prioritatea face parte din natura dreptului comunitar, intrucat, in absenta sa, tratatele ar fi lipsite</p><p>de efecte, deoarece ulterior adoptarii unui tratat statele membre ar putea adopta prevederi legale</p><p>contrare.</p><p>17. Conform principiului prioritatii, dreptul national poate contraveni dreptului comunitar.- F</p><p>F -Conform principiului prioritatii, legislatia nationala nu poate contraveni dreptului comunitar, cu</p><p>exceptia prevederilor nationale din Constitutia Romaniei.</p><p>18. Judecatorii nationali sunt indreptatiti sa suspende aplicarea legii nationale, atunci cand se</p><p>invoca incompatibilitatea acesteia cu dreptul comunitar. - A</p><p>F - Judecatorii nationali sunt indreptatiti sa suspende aplicarea legii nationale, atunci cand se invoca</p><p>incompatibilitatea acesteia cu dreptul comunitar, insa numai dupa formularea unei cereri de</p><p>interpretare adresata Curtii de Justitie a Uniunii Europene.</p><p>19.Dreptul comunitar produce efect direct atat in statele membre, cat si in statele asociate la</p><p>Uniunea Europeana. - F</p><p>F - Dreptul comunitar produce efect direct atat in statele membre, cat si in statele asociate la</p><p>Uniunea Europeana, insa numai de la momentul deschiderii in mod ferm si irevocabil a negocierilor</p><p>de aderare la Uniunea Europeana.</p><p>20. Principiul prioritatii este incompatibil cu teoria monista. - F</p><p>21. Principiul protectiei drepturilor fundamentale ale omului nu este un principiu al dreptului</p><p>comunitar european. - F</p><p>F - Principiul protectiei drepturilor fundamentale ale omului nu este un principiu al dreptului</p><p>comunitar european, ci exclusiv un principiu care guverneaza activitatea Consiliului Europei.</p></li><li><p>7/31/2019 Drept Comunitar CEL COMPLET</p><p> 3/12</p><p>22. Orice cetatean al Uniunii dispune de dreptul de a alege si de a fi ales in statul in care isi are</p><p>resedinta in aceleasi conditii ca si cetatenii acelui Stat. - A</p><p>A - Orice cetatean al Uniunii dispune de dreptul de a particia la alegerile locale, adica dreptul de aalege si de a fi ales in adm inistratia locala (nationala) din statul in care isi are resedinta in aceleasi</p><p>conditii ca si cetatenii acelui Stat.</p><p>23. Institutiile comunitare actioneaza in limitele atributiilor conferite de Parlamentul European si</p><p>Consiliul Uniunii Europene. - F</p><p>24. Parlamentul European este institutia Uniunii Europene cu rol exclusiv legislativ. - F</p><p>F - Parlamentul European este institutia Uniunii Europene cu rol preponderent legislativ, fiind</p><p>responsabil cu edictarea actelor normative care se aplica pe teritoriul Uniunii.</p><p>25.Membrii Parlamentului European sunt alesi prin vot universal, direct, de catre cetatenii</p><p>statelor membre, pentru o perioada de cinci ani. - A</p><p>A - Membrii Parlamentului European sunt alesi prin vot universal, direct, de catre cetatenii statelormembre, pentru o perioada de cinci ani si reprezinta la nivel comunitar interesele cetatenilor</p><p>Uniunii si nu numai interesele cetatenilor statelor din care provin</p><p>26. Membrii Parlamentului European pot fi mandatati de guvernele statelor din care provin pentru</p><p>a indeplini anumite instructiuni ale acestor guverne. - F</p><p>F - Membrii Parlamentului European pot fi mandatati de guvernele statelor din care provin pentru a</p><p>indeplini anumite inarcinari in exercitarea functiei lor.</p><p>27. Membrii Consiliului Uniunii Europene nu reprezinta interesele guvernelor statelor membre. -F</p><p>F - Membrii Consiliului Uniunii Europene nu reprezinta interesele guvernelor statelor membre, ciinteresul comunitar.</p><p>28. Membrii Consiliului Uniunii Europene sunt numiti pentru o perioada de 6 luni. - F</p><p>29. Consiliului UE nu are atributii decizionale. - F</p><p>F - Consiliului Uniunii Europene nu are atributii decizionale proprii, intervenind numai in masura incare Comisia Europeana care este institutia comunitara cu caracter colegial si permanent ii deleaga</p><p>spre rezolvare unele probleme.</p><p>30. Consiliul Uniunii Europene este format din cate un reprezentant al fiecarui stat membru, la</p><p>nivel ministerial, imputernicit sa angajeze guvernul aceslui stat membru. - A</p><p>A -Consiliul Uniunii Europene este format din cate un reprezentant al fiecarui stat membru, la nivel</p><p>ministerial, imputernicit sa angajeze guvernul acelui stat membru. Prin urmare Consiliul Uniunii</p><p>Europene reprezinta interesele statelor membre.</p><p>31. Comisia Europeana are atributii preponderent executive. - A</p><p>32. Membrii Comisiei Europene sunt numiti pentru un mandat de 2 ani. - F</p></li><li><p>7/31/2019 Drept Comunitar CEL COMPLET</p><p> 4/12</p><p>F - Membrii Comisiei Europene sunt numiti de guvernele statelor membre pentru un mandat de 4</p><p>ani.</p><p>33. Comisia Europeana contribuie la pregatirea si conturarea masurilor luate de Consiliul Uniunii</p><p>Europene si de Parlamentul European. - A</p><p>34. Comisia Europeana nu are drept de initiativa legislativa. - F</p><p>F - Comisia Europeana nu are drept de initiativa legislativa, acest drept revenind Consiliului</p><p>Uniunii.</p><p>35. Desi are posibilitatea de a formula avize si recomandari Comisia europeana nu are nici un fel</p><p>de atributie de control si impunere a respectarii legislatiei comunitare de catre statele membre. - F</p><p>36. Curtea de Justitie a Uniunii Europene nu are atributii de interpretare a Tratatelor intrucat</p><p>aceste atributii revin Comisiei Europene. - F</p><p>F - Curtea de Justitie a Uniunii Europene nu are atributii de interpretare a Tratatelor intrucat acesteatributii revin Comisiei Europene, care este gardianul tratatelor.</p><p>37. Judecatorii si avocatii generali sunt desemnati de catre guvernele statelor membre, de comun</p><p>acord. - A</p><p>A - Judecatorii si avocatii generali sunt desemnati de catre guvernele statelor membre, de comunacord pentru un mandat de 6 ani care poate fi rennoit. Membrii Curtii de Justitie desemneaza</p><p>Presedintele Curtii pentru un mandat de 3 ani.</p><p>38. Fiecare guvern al statelor membre deleaga cate un reprezentant dintre membrii sai in Consiliul</p><p>Uniunii Europene.- A</p><p>A -Fiecare guvern al statelor membre deleaga cate un reprezentant dintre membrii sai in Consiliul</p><p>Uniunii Europene, reprezentantul fiind desemnat in functie de problemele inscrise pe ordinea de zi a</p><p>Consiliului.</p><p>39. Procedura in fata Curtii de Justitie este contradictorie si publica. - A</p><p>A - Tribunalul de prima instanta nu este o institutie comunitara distincta, ci este atasat Curtii de</p><p>Justitie.</p><p>40. Libera circulatie a marfurilor presupune exclusiv interzicerea intre statele membre a taxelorvamale asupra importurilor si exporturilor si eliminarea restrictiilor cantitative. - F</p><p>41. Libera circulatie a capitalurilor implica interzicerea restrictiilor privind platile intre statele</p><p>membre si intre statele membre si tarile terte. - A</p><p>42. Libertatea de circulatie a serviciilor este total independenta de libertatea de stabilire a</p><p>persoanelor. -F</p><p>43. Libera circulatie a serviciilor include libertatea de circulatie a marfurilor. - F</p><p>44. Libera circulatie a serviciilor nu include activitatile artizanale. - F</p><p>45. Politica economica are stranse legaturi cu politica monetara, cele doua conditionandu-se</p><p>reciproc. - A</p></li><li><p>7/31/2019 Drept Comunitar CEL COMPLET</p><p> 5/12</p><p>46. Politica privind mediul inconjurator nu presupune actiuni comunitare. - F</p><p>F - Politica privind mediul inconjurator nu implica actiuni la nivel comunitar, ci actiuni specifice la</p><p>nivelul fiecarui stat membru.</p><p>47. Conform Tratatului de la Maastricht Curtea de Conturi nu are statut de institutie comunitara</p><p>alaturi de Parlament, Consiliu, Comisie si Curtea de Justitie. - F</p><p>F -Conform Tratatului de la Maastricht Curtea de Conturi are un statut special, insa nu este totusi</p><p>una dintre institutiile comunitare principale alaturi de Parlament, Consiliui, Comisie si Curtea de</p><p>Justitie.</p><p>48. Comitetul Economic si Social este compus din reprezentanti ai organizatiilor patronale,</p><p>salariale si alti reprezentanti ai societatii civile. - A</p><p>49. Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor emit avize consultative. - A</p><p>A - Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor sunt organisme consultative din cadrulUniunii Europene.</p><p>A -Originalitatea dreptului comunitar provine din compatibilitatea dreptului comunitar cu un</p><p>anumit pluralism statal, social si cultural. Legislatiile nationale adaptate specificului social si</p><p>cultural din fiecare stat membru urmaresc scopuri agreate la nivel comunitar, fiind de competenta</p><p>Statelor membre a alege mijloacele cele mai adecvate si a respecta exigentele ce decurg din dreptul</p><p>comunitar. Uniunea Europeana respecta identitatea nationala si diversitatea culturala a statelor</p><p>membre.</p><p>A -Judecatorii si avocatii generali din cadrul Curtii de Justitie a Uniunii sunt desemnati de comun</p><p>acord de catre guvernele statelor membre, pentru un mandat de 6 ani care poate fi rennoit. MembriiCurtii de Justitie desemneaza Presedintele Curtii pentru un mandat de 3 ani.</p><p>50. Uniunea Europeana va respecta identitatea nationala a statelor membre. - A</p><p>51. In raport cu Uniunea Europeana, statele membre trebuie sa se abtina de la orice masura care ar</p><p>putea periclita realizarea scopurilor stabilite de Tratate. - A</p><p>52. Comitetul economic si social este un organ consultativ format din diferite componente cu</p><p>caracter economic si social ale societatii civile organizate mai ales din producatori, agricultori,</p><p>transportatori, muncitori si artizani, liberi profesionisti , consumatori etc. - A</p><p>53. Membrii Comitetului economic si social isi exercita functia conform instructiunilor statelor</p><p>care i-au propus. - F</p><p>A - Membrii Comitetului Regiunilor sunt numiti la propunerea Statelor membre, de catre ConsiliulUniunii Europene.</p><p>54. Membrii Comitetului Regiunilor sunt numiti la propunerea Statelor membre, de catre</p><p>Consiliul in urma deciziei prin majoritate calificata. Mandatul acestora este de 5 ani si poate fi</p><p>innoit. - A</p><p>55. Uniunea Europeana se intemeiaza pe valorile respectarii demnitatii umane, a libertatii,</p><p>democratiei, egalitatii, statului de drept, precum si pe respectarea drepturilor omului, inclusiv</p><p>a drepturilor persoanelor care apartin minoritatilor. - A</p></li><li><p>7/31/2019 Drept Comunitar CEL COMPLET</p><p> 6/12</p><p>56. Uniunea ofera cetatenilor sai un spatiu de libertate, securitate si justitie, fara frontiere interne,</p><p>in cadrul caruia este garantata libera circulatie a persoanelor impreuna cu masurile adecvate</p><p>privind controalele la frontierele externe, azilul, migratia si prevenirea si combaterea</p><p>infractionalitatii. - A</p><p>57. In temeiul principiului cooperarii loiale, Uniunea si statele membre se concureaza reciproc in</p><p>indeplinirea misiunilor. - F</p><p>58. Delimitarea competentelor Uniunii este reglementata de principiul atribuirii. Exercitarea</p><p>acestor competente este reglementata de principiile subsidiaritatii si proportionalitatii. - A</p><p>A - Delimitarea competentelor Uniunii este reglementata de principiul atribuirii. Exercitarea acestor</p><p>competente se realizeaza de catre institutiile comunitare si este reglementata de principiile</p><p>subsidiaritatii si proportionalitatii, care limiteaza interventia Uniunii.</p><p>59. Conform Tratatului de la Lisabona Uniunea adera la Conventia europeana pentru apararea</p><p>drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. - A</p><p>60. Comisia Europeana exercita, impreuna cu Consiliul European, functiile legislativa si bugetara. -F</p><p>61. Reprezentarea cetatenilor europeni in Parlamentul European este asigurata in mod</p><p>proportional descrescator, cu un prag minim de sase membri pentru fiecare stat membru. Nici</p><p>unui stat membru nu i se atribuie mai mult de nouazeci si sase de locuri. - A</p><p>A - Reprezentarea cetatenilor europeni in Parlamentul European este asigurata in mod proportionaldescrescator, cu un prag minim si unul maxim pentru fiecare stat membru.</p><p>F - Comisia este formata dintr-un numar de comisari care corespunde cu doua treimi din numar...</p></li></ul>