Družina = parta a tým

  • Published on
    22-Jan-2016

  • View
    46

  • Download
    0

DESCRIPTION

Druina = parta a tm. Druinov systm stoj na. Druina jako parta Rdce f dtsk party Podpora druin vedenm oddlu. Parta ??? Tm ???. Druina jako parta. Sounleitost, stmelen, druinov duch kad je plnohodnotnm lenem - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Druina= parta a tmDruinov systm stoj naDruina jako parta Rdce f dtsk party Podpora druin vedenm oddluParta ??? Tm ???Druina jako parta Sounleitost, stmelen, druinov duchkad je plnohodnotnm lenemrdce mus sv leny znt - co od koho ekat, jak dt komu koltajemstv... (!) druinov vpravy a akceDruina X OddlDruina jako parta Druinov funkce a kolyRdce - zodpovd za celou druinu a jej innost. Zastupuje druinu v oddlov rad. Koordinuje program druinovch akc.Podrdce - spolupracuje s rdcem na druinovm programu. Zastupuje rdce v ppadech jeho neptomnosti. Me se zastovat oddlovch rad.Hospod - se star o druinov majetek a zajiuje jeho drbu. Garantuje oddlov majetek zapjen druin.Pokladnk - vybr poplatky na akce, registran pspvky. Spravuje druinov finance.Kronik - spravuje kroniku druiny, star se, aby byly vechny druinov akce zaznamenan rznmi leny a aby byla kronika pkn a zajmav.Zdravotnk - nos na druinov akce lkrniku. Pomh ostatnm lenm s vcvikem prvn pomoci. Oetuje drobn zrann a hls je rdci druiny.Nstnk - m na starosti pknou a estetickou vzdobu nstnky a druinovho koutu.Fotograf - m na starosti fotodokumentaci druinovch akc. Zpracovv fotografie a zajiuje jejich vbr. Vystavuje je na webovch strnkch a archivuje je.Redaktor - dodv pspvky za svou druinu do oddlovho asopisu. Podl se na prci redakn rady.Kucha - je odbornkem na vaen a je dleit bhem tborov sluby a ppravy jdla na akcch.Webmaster - spravuje webov strnky druiny. Aktualizuje adres len. Vystavuje zprvy z innosti druiny.Podnk - zodpovd za podek ped odchodem z klubovny. Rozdluje klid klubovny jednotlivm lenm druiny. Druina jako parta Tradice druinyJmno druiny - na jmno druiny navazuje znak druiny, barva druiny, pokik, vzdoba atd.Insignie druiny - druinov vlajka, nivka druiny na kroji. Dle napklad druinov triko, turbnky, kiltovky, pleten epiky atd.Pokik druiny Kronika druiny ukldn fotografi a dalch dleitch dokument. Mla by bt takov, aby byla funkn - nkdy i za cenu toho, e je teba jen na webovch strnkch (ale lep jen v takov podob ne v dn).Vlastn specifika druina me mt dal prvky, kter ji budou odliovat od ostatnch druin oddlu. Mohou to bt zvykov obady pro pijet novka, oslavu narozenin a dal.Druina jako parta Druinov vybavenUloen na mst, kam ostatn nemaj voln pstup (vae bedny)Druina jako parta Druinov webjmna a fotky jednotlivch len druinywebov kronika a zpisky z akcfotogalerie ze schzek a z druinovch podnikdruinov chatodkazy na zjmov strnky len druiny (podle specializace druiny, zjm jednotlivch len apod.)Rdce f party Tomuto tmatu bude vnovn samostatn programPodpora druin vedenm oddlu ?Je to vzva !Dky za pozornostDoporuen literatura:Ondej Kupka a kol., Druinov systm ve skautskch oddlechMilo Zapletal, Rdce skautsk druiny