Dự án FAPQDC (Viet-GAHP- poultry/FAPQDCP) PHẠM THỊ MINH THU Chuyên gia tư vấn kỹ thuật

 • View
  67

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

B NNG NGHIP C QUAN PHT TRIN QUC T V PHT TRIN NNG THN CANADA (CIDA) CC QUY TRNH THC HNH CHUN TRONG CHN NUI G AN TON. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • B NNG NGHIP C QUAN PHT TRIN QUC TV PHT TRIN NNG THN CANADA (CIDA)

  CC QUY TRNH THC HNH CHUN TRONG CHN NUI G AN TON

  D n FAPQDC (Viet-GAHP- poultry/FAPQDCP)

  PHM TH MINH THUChuyn gia t vn k thut

  H Ni, 5-2010

 • LI NI UNgy 15 thng 5 nm 2008, B trng B Nng nghip v Pht trin nng thn ban hnh Quyt nh s 1504/Q-BNN-KHCN km theo Quy trnh thc hnh chn nui tt cho chn nui g an ton ti Vit Nam.

  Trong khun kh d n "Kim sot v xy dng cht lng nng sn thc phm", hot ng u tin ca ban k thut ngnh hng tht g l bo co nh gi mi tng quan ca VietGAHP-tht g c thc hin vo thng 10 nm 2009.

 • LI NI U (tip theo)T phn tch , Ban k thut la chn nhng mi nguy quan trng kim sot v nhng im chnh c lin quan ca Viet GAHP- tht g p dng pha th nht ca D n th im. T , Ban k thut xy dng cng cc quy trnh thc hnh chun trong chn nui g an ton (Standard Operational Practice vit tt l SOP). Nu ngi chn nui thc hin tt c cc quy trnh ny s c bn p ng c cc yu cu ca Vietgahp.

 • Cc quy trnh thc hnh chun trong chn nui g an ton c trnh by theo mu chung gm 7 ni dung:Mc chPhm vi p dngTrch nhimTn sutQuy trnhHnh ng khc phcH s ghi chp

 • CC QUY TRNH THC HNH CHUNQTC#1. CC BIN PHP AN TON SINH HC QTC#2. MUA V TIP NHN G CONQTC#3. MUA, TIP NHN, BO QUN THC N V NGUYN LIU THC N QTC#4. TRN THC N TI TRIQTC#5. MUA, TIP NHN, BO QUN THUC TH Y V VC XINQTC#6. TRN THUC VO THC NQTC#7. PHA THUC VO NC UNG QTC#8. S DNG THUC BNG NG TIM QTC#9. CHNG TRNH V SINH KH TRNG QTC#10. THI GIAN NGNG N QTC#11. QUN L CHT THI

 • NI DUNG CC QUY TRNH THC HNH CHUN

 • QUY TRNH1 CC BIN PHP AN TON SINH HC QT 1

 • QT 1 1. Mc ch: M t cc bin php an ton sinh hc vi mc ch gim thiu v kim sot c dch bnh lan truyn vo khu chn nui g, v gim ly nhim cho cc bnh do i li v thi quen ca cng nhn.

 • QT 1 2. Phm vi p dng: Bao gm cc bin php an ton sinh hc p dng cho ngi, xe c, v thit b mi khi vo tri; ng thi p dng vi cc bin php qun l chim hoang d, chut b, cn trng v cc ng vt khc.

 • QT 1 3. Trch nhim:

  Nng dn (ch tri) chu trch nhim tho chi tit cc bin php an ton sinh hc v chu trch nhim hun luyn cng nhn v cc bin php an ton sinh hc cng nh thuc st trng v bo h lao ng c sn ti tri.

 • QT 1 4. Tn sut:

  Cc bin php an ton sinh hc phi c p dng hng ngy, khng c ngoi l.

 • QT 1 5. Quy trnh:

  5.1 Hng ro v cng: Tri nn c hng ro bao quanh; cng chnh lun ng.

  Phi c h thng kh trng cng chnh cho ngi (st trng ng, ra tay) v xe c (h st trng hoc h thng phun st trng).

  Nn khuyn khch c hng ro gia mi chung gia cm

  Nn c cng ph pha cui tri bn g v vn chuyn cht thi.

 • QT 1 5.2 Qun l ra vo tri:

  Khch mun vo tham quan tri phi c php ca ch tri.

  Mi ngi khch c chp nhn vo tri tham quan phi ghi y vo s ghi chp v khch tham quan ca tri (k c xe ca h).

 • QT 1 5.3 Cng nhn:

  Cng nhn phi st trng ng (giy, dp) v ra tay trc khi vo tri.

  Sau , h phi n phng thay qun o thay bo h lao ng v ng (k c m, nu ch tri yu cu).

  bo h ch mc khi tri.

  Cng nhn phi b tr cng vic ca mnh di chuyn t ni sch n ni bn, t chung g con n chung g ln.

 • QT 1 5.4 Khch tham quan:

  Khch tham quan phi ra tay v st trng ng (giy, dp) cng chnh trc khi vo tri.

  Sau h phi n phng thay qun o thay bo h lao ng do tri cung cp (qun o, ng, m)

  Khch phi tun theo s hng dm ca tri trong sut qu trnh tham quan

 • QT 1

 • QT 1 5.5 Xe c:

  Xe ca khch nn bn ngoi cng.

  Ch nhng xe cn thit mi cho vo tri (xe ch thc n, xng du, v.v)

  Xe ra vo tri phi i qua h st trng cng chnh.

 • QT 1 5.6 Trang thit b: Cc trang thit b phi c v sinh kh trng trc khi s dng cho chung nui. Vic v sinh kh trng thng c lm kho thit b hoc xng c kh.

  Thit b mi ch cn st trng trc khi s dng ti chung nui.

 • QT 1 5.7 X l chim hoang, cn trng, chut v cc ng vt khc:

  Ngn nga s tip xc trc tip gia g vi chim hoang, hoc phn chim hoang bng cch:

  o Dng li st y ca thng gi. o y thng cha nc o Dn sch thc n tha.

  Phi c chng trnh chng chut, gim st hng thng v ghi chp li.

  Khng cho ch, mo vo khu chn nui.

  Phun thuc dit rui mui v qun l tt cht thi.

 • QT 1

 • QT 1 5.8 Bn g:

  Ngi mua g khng c vo khu chn nui

  Bn g qua ng cng ph.

 • QT 1 6. Hnh ng khc phc:

  Nu mt phn no ca chng trnh khng c thc hin y , phi xem xt li v p dng gii php sau y:

  Xem xt li chng trnh hun luyn v ti liu v an ton sinh hc

  iu chnh iu khon an ton sinh hc, hun luyn ngi lao ng theo iu khon mi

  - Mt s hu qu c th cn c a ni khng c nhn vin lm vic

 • QT 1 7. H s ghi chp:Mu2.1 S ghi chp v khch tham quam

  Mu 2.2 Gim st ng vt gm nhm