Đường Xưa Mây Trắng

 • Published on
  10-Dec-2016

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • ng Xa My Trng Thch Nht Hnh

  ng Xa My Trng

  Tc gi: Thch Nht HnhTh loi: Tiu Thuyt

  Website: http://motsach.infoDate: 07-December-2012

  Trang 1/377 http://motsach.info

 • ng Xa My Trng Thch Nht Hnh

  Li M u - Tc Gi K Chuyn Xoay QuanhVic Vit

  Nm u khi m ca Lng Mai vo ma h, ti thng hay c tr trn phng ca c x H ogn vi cy Tilleul. di c qun sch v trn l phng ti . Vo nm u v nm th haichng ta c t phng lm nn ti ng chung vi my thiu nhi. Bn nm a tr ng chungvi ti v ban m cc chu nm ln ra khp ni. Bi ht "Con v nng ta Bt, ngi ang ch li cho con trong cuc i..." ti c ch lm cho thiu nhi ht. Ti ngh l thiu nhiphi ht ch tng th cha . Hm ti ngi thin bui chiu trong thin ng Yn T.Trc mt ti c mt tng v cc bc tng ca thin ng Yn T u c xy ton bng. ang ngi thin th thy t nhin nhng nt nhc ca bi "Con v nng ta Bt" i ra."Con v nng ta Bt, Namo Buddhaya". Sau ti sa li "Con v nng ta Bt, ngi ang ch li cho con trong cuc i" ri mi ti "namo Buddhaya". Ti t ngh: "Mnh ang ngi thin ch u phi ang sng tc nhc. Thi ngi thin xongri s sng tc tip." Nhng ngi mt lt na th nhng nt nhc li tr v. Ti ngh: "Thi, nu nh vy th mnh sng tc ngay lc ny." V trong khi ngi thin ti tip tc sng tc bi "Conv nng ta Bt". Ngi thin xong th ti ra thu bi ht vo bng nha v s qun. Trong thigian thin s Baker Roshi ti thm Lng Mai, ti khi tho tp sch Thin Hnh Yu Ch .Rt nhiu ngi mun c mt tp sch hng dn v thin i. Sau th nhng bi thi k nhtdng bng ting Vit c sng tc. Ti cn nh l hi ti vit ng Xa My Trng trong ci qun ca Xm Thng. Hi cha c l si trung ng, trong phng ch c mt cil si t ci thi v tri rt lnh. Tay phi ti vit cn tay tri th a ra h trn l si. Ti vit nhng chng ca ng Xa My Trng vi rt nhiu hnh phc. Thnh thong ti ngdy pha tr ung. Mi ngy vit my gi cng nh c ngi ung tr vi c Th Tn. Vti bit trc ngi c s rt c hnh phc v khi vit, mnh cng ang c rt nhiu hnh phc.Vit ng Xa My Trng khng phi l mt lao ng mt nhc m l c mt nim vui ln. l mt qu trnh khm ph. C nhng on ti cho l kh vit, nh on Bt ba anh emng Ca Dip. Ti liu thng ni l Bt ba anh em nh thn thng ca Ngi nhng khivit th ti khng cho Bt dng thn thng m c Bt s dng t bi v tr tu ca Ngi ba ng y. Bt c rt nhiu tr tu, rt nhiu t bi, ti sao Bt khng dng m li phidng thn thng? V ti c mt nim tin rt vng chi l mnh s vit c chng . Chngny l mt trong nhng chng kh nht ca ng Xa My Trng nhng cui cng ti thnh cng. Ci chng kh th hai l chng ni v cuc tr v ca Bt thm gia nh.Mnh thnh Pht ri, mnh thnh bc ton gic ri, nhng v thm gia nh mnh vn cnl mt a con ca cha, ca m, vn l mt ngi anh ca em. Vit nh th no Bt vn cngi li c tnh ngi ca Ngi. Cng nh nim tin m ti thnh cng. Qu v c li, sthy Bt v thm nh rt t nhin. Cch Ngi nm tay vua cha i t ngoi vo, cch Ngi i xvi em gi, cch Ngi i x vi Yasodhara v Rahula, rt t nhin. Ti c cm tng l c cht gia h nn ti mi vit nh vy c. Trong ng Xa My Trng chng ta khm ph raBt l mt con ngi ch khng phi l mt v thn linh. l ch tm ca tc gi, gip chongi ta khm ph li Bt nh mt con ngi v lt ra ht cc vng ho quang thn d ngi ta chong ln cho Bt. Khng thy Bt nh mt con ngi th ngi ta s ti vi Bt rt kh.

  Trang 2/377 http://motsach.info

 • ng Xa My Trng Thch Nht Hnh

  Thch Nht Hnh.

  Trang 3/377 http://motsach.info

 • ng Xa My Trng Thch Nht Hnh

  Chng 1 - i M i Trong bng me im mt v kht s Svastika ang thc tp php qun nim hi th. Ch ngitrong t th hoa sen. T hn mt ting ng h, ch ngi thc tp nh th mt cch chmch. y trong tu vin Trc Lm, hng trm v kht s cng ang ngi thc tp thin qun,hoc trong bng tre, hoc trong nhng chic am l nh dng ri rc khp ni trong tu vin, xenln gia nhng bi tre xanh ti v khe mnh. Bt hin ang c tr trong tu vin ny cng vi khong gn bn trm v kht s, hc tr caNgi. Tu vin ng nh th m vn thanh tnh. t ca tu vin rng n bn chc mu.Nhng ging tre trng tu vin u l nhng ging tre p khe, ly t khp ni trong vngquc Magadha. Tu vin ta lc pha bc thnh Vng X. Tu vin ny do chnh vua Bimbisarahin tng cho Bt, v cho gio on kht s ca Ngi cch y by nm. Svastika m mt. Ch mm ci. Hai bp chn ch mi. Ch tho chn ra khi t th hoasen v bt u xoa bp cho mu chy u trong hai chn. Svastika nm nay mi hai mi mttui. Ch ch mi c xung tc v th gii kht s cch y ba hm. Thy Sariputta, mt trongnhng vi cao ca Bt lm l truyn gii cho ch. Svastika qu Uruvela gn Gaya, ch c lm quen vi Bt ngay t hi Bt cha thnh o,cch y ng mi nm. Hi ch mi mi mt tui. Bt thng ch lm, cch y na thng, Bt gh li lng Uruvela tm ch. Bt a ch v y,v Bt bo thy Sariputta truyn gii kht s cho ch. c chp nhn vo gio on caBt, Svastika sung sng lm. Ch nghe ni trong gio on ca Ngi c rt nhiu v kht s xut thn t gii quyn qu, nhthy Nanda. Thy Nanda cng l hong thi t, em rut ca Bt. Li c nhng v hong thnkhc nh Bhaddiya, Devadatta, Anuruddha v Ananda. Ch cha c trc tip chp tay chohi cc v ny, tuy ch c trng thy h. Cc v ny tuy i tu, tuy khoc nhng chic o c sa bc mu trn ngi nhng dng iuvn cn mang tnh cch thanh lch v qu phi. Svastika c cm tng l cn lu lm ch milm quen thn c vi cc v. Bt l mt v hong t con vua tht y, nhng Svastika khng cn tm thy c s ngn cchno gia Ngi v ch. C l v ch quen vi Bt lu ri v ngy xa tng ngi vi Bt hng gi hoc trn b sngNeranjara hoc di ci b im mt. Ch thuc v hng nhng ngi cng inh, nhng ngithp km v ngho kh nht x ch. Ch lm ngh gi tru trn mi nm nay. Trong vng na thng va qua, ch chung ng vi nhng ngi tu thuc giai cp qu tc.Nhng ngi ny u l kht s v l hc tr ca Bt. Tuy h rt t t vi ch, tuy h nhnch vi con mt c cm tnh v nhiu khi mm ci vi ch, nhng ch vn cha cm thy

  Trang 4/377 http://motsach.info

 • ng Xa My Trng Thch Nht Hnh

  tht s thai mi vi h. Chc l ti ch cha quen. C l phi sng vi h trong nhiu thngna ch mi thc s cm thy y l th gii ca ch. Ngh ti y, Svastika li mm ci. y ngoi Bt ra, ch cn cm thy thoi mi vi mtngi khc na. l ch Rahula, con trai Bt, Rahula nm nay mi tm tui, Rahula ctheo Bt tm nm ri v trn ng tu hc, Rahula bc c nhng bc tht di. HinRahula l bn thn nht ca ch. Chnh Rahula ch cho ch phng php qun nim hi th.Rahula gii gio l v hnh tr hn ch nhiu nhng s d Rahula cha c th gii kht s vtui Rahula cha n hai mi. Mun c thnh kht s, mun c th gii bhikkhu, ngha l gii kht s th t nht phi l haimi tui. Thng trc khi Bt gh vo lng Uruvela tm Svastika th gp lc Svastika khng c nh, chang chn tru ngoi rung vi a em trai tn l Rupka. Ch c hai a em gi ca ch l nh. Bala l ch Rupka nm nay ln mi su, cm Bhima l a em gi t nm nay mi hai tui. Bla nhn ra ngay c Bt. N i ra b sng tm anh, nhng Bt ni l Bt t i tm. Ringi r Rahula cng i. Hm y i vi Bt cn c hai mi my v kht s na. Ai cng theo Bt i ra b sng. Qunhin khi ra ti b sng th Bt gp Svastika. Lc y tri chiu, v Svastika ang cng Rupkatm cho n tru. n tru ca Svastika chn c ti tm con tru ln v mt con ngh. Hai anhem Svastika cng nhn ra Bt ngay tc khc. Svastika cng Rupka vi chy n chp tay bp sen ci u cho Bt. - Cc con ln qu, Bt nhn hai anh em v mm ci mt cch thn i. Svastika ng ngy ngi ngm Bt. Vn khun mt trm tnh v hai con mt sng ngi ngyxa. Vn n ci bao dung v hin hu . Vn nhng ln tc nh xon hnh c trn u. Btkhoc mt chic y mu chm, do nhiu ming vi may kt li. Ngi vn cn i chn t nhthu no, Svastika a mt nhn cc v xut gia ng sau lng Bt. Ch nhn thy v no cng ichn trn nh Bt. V no cng qun y mu chm. Ch th thy y ca Bt di hn cc vthy khc mt tc. ng gn Bt l mt thy rt tr, trc tui Svastika. V thy ny c nhnch m mm ci hoi. Bt xoa u Svastika v Rupak. Ngi bo ngi ang trn ng vthnh Vng X, tin ng chiu ny gh li thm my anh em. Ngi bo ngi s ng trnb sng, i hai anh em xung tm tru cho xong ri s cng v nh. Trn ng v lng Bt gii thiu ch Rahula vi hai anh em. Ch Rahula l v xut gia tr tuinht hi ny trn b sng c ng nhn hai anh em Svastika m ci hoi. Rahula thua Svastikaba tui nhng cng cao bng Svastika. Rahula cha th gii kht s, nhng th gii xutgia lm sramanera, ngha l mt v sa di. Trng ch khng khc g nhng v kht s khc. Rahulai gia hai anh em. Ch trao chic bt cho Rupak gi, v ch t tay trn vai hai ngi mt cchthn i. Ch tng c nghe Bt ni chuyn v gia nh Svastika ri, v ch c rt nhiu cmtnh vi gia nh ny. Cng v vy nn hai anh em Svastika cm nhn ngay c thn tnh mRahula bc l.

  Trang 5/377 http://motsach.info

 • ng Xa My Trng Thch Nht Hnh

  V ti nh, Bt hi Svastika c mun theo hc vi Bt v gia nhp gio on kht s khng. yl mt iu m Svastika mong c t lu. Mi nm trc, Svastika tng t l c m y viBt. Ngy y Bt cng ha l sau ny s tha nhn ch lm hc tr xut gia. V by gi yNgi tr li. Ngi khng qun li ha. Cc em ca Svastika ln c ri. Rupak em traica Svastika c khn ngoan mt mnh chm sc by tru. Em gi ln ca Svastika lBala cng c sc lm mt ngi ni tr ri. Bt ngi ngoi sn, trn mt chic gh u nh. Tt c cc v kht s u ng sau lng ngi.Nh ca my anh em Svastika l mt tp lu lp xp, vch t, lm g c ch mi tt cmi ngi vo. Rupak i la tru v nh ng ch tru, cng cha v. Bala ni vi Svastika: - Anh c i theo Bt v cc thy i. Ti em nh cng sc lo. Thng Rupak n mnh lm,mnh hn c anh hi xa. Anh i chn tru nui ti em hn mi nm ri, khng l by giti em khng sc t lo cho chnh mnh sao. Ngi bn lu nc, con Bhima ngng ln nhn ch, khng ni nng g, Svastika nhn n. Con bnm nay ln. Hi Svastika mi c gp Bt. Bhima cn cha y tui thi ni. Bala hi mi su tui, phi va m em va nu cm. Rupak hi mi c ba tui, c ngy vc tvc ct chi ngoi sn. Cha chng va mt c su thng th m chng cng b chng, ngaysau khi sanh em Bhima. Svastika mi mt tui m phi lm ch gia nh. May mn m nc chn tru cho gia nh ng Rambhul trong xm. Nh chn tru gii cho nn n kim thc n mi ngy cho chnh n v cho cc em. N cn kim c cch xin sa tru cho bBhima na. Bhima c khun mt xinh xinh. Thy anh nhn mnh nh c d hi, Bhima mm ci. N ngnng mt lt ri ni, ging nh nh: - Anh i vi Bt i. Ni xong Bhima quay mt i ni khc, rm rm nc mt. Bhima tng nghe anh ni v dtnh i theo Bt tu hc. N mun anh n c i, nhng n li bun khi bit anh n sp i. Va lc y, Rupak v ti. Rupak nghe c cu ni ca em. N hiu tt c. N nhn Svastika, vni: - Anh c i vi Bt i. Mi ngi im lng, Rupka nhn Bt ni: - Bt cho anh con c i hc vi Bt . Con nh sc lo cho ch v cho em con ri. V quay sang Svastika, Rupak nhy mt: - Nhng thnh thong anh phi xin php Bt v thm ti em. Th l vn ca Svastika c gii quyt. Bt ng dy xoa u Bhima v ni: - Cc con i n cm v chun b i nh. Sng mai, ta s tr li y n Svastika cng ln ngi Rajagaha. By gi ta v cc thy kht s s i v cy B v s ngh m trong y. Ra ti cng, Bt quay li. Ngi nhn Svastika v ni:

  Trang 6/377 http://motsach.info

 • ng Xa My Trng Thch Nht Hnh

  - Ngy mai, con khng cn em theo g ht. Ch cn o mc trn ngi thi, con nh. m , bn anh em thc khuya. Svastika dn d cc em iu. Svastika m tng a emtrong vng tay, tht lu. B Bhima khc tht tht trong tay anh. Nhng b li ngng ln nhnanh v mm ci. N khng mun anh n bun. nh sng chic n du tuy t m nhng vnsoi r c n ci ca b. Ti hm khng ai ngh n chuyn n cm ti c, d Bala nucm sn cho bn anh em t hi x chiu. Sng tinh sng hm sau, khi Svastika va dy th thy ch Sujata n thm. Ch n chot gi Svastika, bi chiu hm qua trn ng b sng ch c gp Bt v c Bt botin cho bit l Svastika s ln ng theo Bt Ch Sujata l con gi ca ng hng c. Ch lnhn Svastika hai tui, ngy xa, ch cng c gp Bt hi ngi cha thnh o, v ch cngtng gip my anh em Svastika nhiu ln trong nhng cn m au hon nn. Sujata em n tng Svastika mt l du, ni l nh gi nhng khi b nhc u. Hai ch emmi ni c vi ba cu chuyn th Bt v cc thy ti. Cc em ca Svastika cng dy v sason tin a anh. Ch Rahula n n cn hi thm tng a em ca Svastika. Ch ha trong tng lai nu c dpi ngang qua vng Gaya th no ch cng s gh thm my a. Ch Sujata v ba a em caSvastika a Bt v on kht s ra ti b sng. on ngi theo con ng ven sng i vpha ng Bc. Bn ch em chp tay cho Bt, cho cc thy, cho ch Rahula v choSvastika. Svastika thy lng nao nao. y l ln u tin ch Svastika ri b qu hng. Ngheni phi i n mi hm mi ti c thnh Rajagaha. Bt v cc thy kht s i tht khoanthai. i nh th ny th lu n l phi. Nhng Svastika cn chm bc li. Bc chn Svastikacng tr nn khoan thai. Lng Svastika by gi bnh yn hn. Svastika mt lng quay vnng ta Bt, nng ta Php v nng ta Tng. Svastika c ng i ca mnh. Ch quay li nhn mt ln cht. Bng ca ch Sujata v cc em khut sau rng cy. Svastika c cm tng l Bt i m i ch khng phi i m ti. on kht s i theongui cng vy. Khng ai t v nng rut hoc hp tp mun cho chng ti Rajagaha. Mingi bc nhng bc vng chc, chm ri v thanh thn. i nh l i chi. Khng ai t vmi mt. Vy m mi ngy on ngi i c rt xa. C vo khong mi gi sng th onkht s li gh vo mt thn xm bn ng kht thc. H i thnh mt hng. Bt i u, tayphi Ngi nng bnh bt, Svastika i cht, ngay sau ch Rahula. on ngi trang nghim vai va theo di hi th, mt nhn pha trc. Thnh thong on ngi dng li. C ngi trongxm em thc n ra cng dng. H ng nghing mnh thc n vo trong bnh bt ca ccv kht s. C ngi qu xung bn ng dng cng thc n. Cc v kht s sau khi nhnthc n thm lng h nim cho ngi th ch. on kht s sau khi kht thc, t t i ra khi thn xm v tm ti di mt khu rng hay dimt bi c. H ngi xung thnh vng trn v chia x thc n xin c cho nhng chicbnh bt cha c g. Ch Rahula t b sng i ln mang theo mt bnh nc y. Ch cung knhmang bnh nc ti trc mt Bt. Bt chp tai li thnh mt bp sen. Ch nc trn tay Bt Bt ra tay. Ri ch n trc cc v kht s, cung knh nc trn tay tng v. Sau cngch n nc cho Svastika ra tay. Sau mi ngi chp tay li qun nim v chnguyn. Ri mi ngi nng bt ln n. Ba n trang nghim v im lng. Svastika cha c bt.

  Trang 7/377 http://motsach.info

 • ng Xa My Trng Thch Nht Hnh

  Ch Rahula chia thc n cho Svastika trn mt tu l chui ti. Th trai xong, on kht s tm ni ngh tra. C v tip tc i thin hnh. C v ngi thin tadi gc cy. Khi nng bt u du xung, mi ngi li ln ng. on ngi i ch n khibng chiu ng th mi tm ni t tc. Ch ngh m tt nht ca h l mt khu rng tha. Mingi u c mang theo ta c. H ngi xp bng trong t th hoa sen thin ta di mtgc cy. C v thin ta n qu na m mi ng lng xung ngh trn o c sa xp t camnh. Cc v kht s thng mang theo mnh mt chic y khc. H dng y ny p khi tritr lnh. Svastika cng bt chc mi ngi thin ta, v ch cng hc cch ng lng ng dimt gc cy, u ch gi trn mt chic r cy. Bui sng thc dy, Svastika thy Bt dy t hi no v ang an nhin ngi tnh ta. Dngiu ca ngi trm tnh v an lc l thng. Nhn quanh, Svastika thy nhiu v kht s cng dy v ang thc tp thin qun. Khi tri sng r, mi ngi li xp y, cm bt v chun bln ng. Ngy i m ngh, nh th c mi hm th on ngi ti th Vng X. y l ln utin trong i Svastika thy nh ca ph x ng c nh vy. Xe nga rn rp. Ting ci tingni vang vang. Tuy nhin, on kht s vn i khoan thai, nghim chnh v tnh lc nh i trnmt b sng hoc mt con ng gia hai cnh ng la ni thn d. Nhiu khch b hnhdng li ngm on kht s. C ngi nhn ra c Bt. H vi sp xung ly mt cch knhcn. on kht s vn an nhin i. Ri on kht s v ti tu vin Trc Lm. Tin Bt v ti Trc Lm pht chc c truyn i khp tu vin. Ch trong chc lt, gn bntrm v kht s c tr ti Trc Lm t tu li tnh x ca ngi thm hi. Bt khng nichuyn nhiu, ngi ch hi thm mi ngi v hin trng tu hc v hnh o ti Trc Lm vti thnh Vng X. Ri ngi giao Svastika cho thy Sariputta. Thy Sariputta hin l v gioth ca ch Rahula. Thy cng l v gim vin ca tu vin Trc Lm. Hin thy ng hng dnvic tu hc cho gn nm trm v kht s tn hc, ngha l nhng v kht s tr mi c xut giatrong vng vi ba nm. Ngi ng u tu vin l i c Kondanna. Ch Rahula c phn s ch dn cho Svastika v th thc sinh hot hng ngy trong tu vin: cchi, cch ngi, cch ng, cch cho hi, cch thin hnh, cch thin ta, v cch qun nim hith. Rahula cng ch cho Svastika cch khoc y, mang bt, cch kht thc, ch nguyn ra bt. Ni trong ba hm, Svastika theo st ch Rahula hc tt c nhng th . Rahula ch dn rttn tnh, nhng Svastika bit rng c th lm c nhng vic ny mt cch ung dung v tnhin nh ch Rahula, ch phi thc tp trong nhiu nm. Cui cng thy X Li Pht giSvastika vo tho am...