Działania KRUS zwiększające bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia rolników

  • Published on
    19-Mar-2016

  • View
    56

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego Henryka Smolarza Warszawa, 7 lipca 2011 r. Dziaania KRUS zwikszajce bezpieczestwo pracy i ochron zdrowia rolnikw. Dziaalno prewencyjna i rehabilitacja lecznicza. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>Konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka SawickiegoorazPrezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoecznegoHenryka Smolarza Warszawa, 7 lipca 2011 r. </p><p>Dziaania KRUS zwikszajce bezpieczestwo pracy i ochron zdrowia rolnikw</p></li><li><p>Dziaalno prewencyjna i rehabilitacja leczniczaRealizowana na podstawie art. 63-64 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw, suy:ograniczaniu okolicznoci i przyczyn wypadkw przy pracy, rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym,inicjowaniu dziaa na rzecz promocji zdrowia, prowadzeniu bezpatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej. </p></li><li><p>Dziaania Kasy od 1993 rokuok. 1 500 tys. uczestnikw 50 850 szkoleponad 241 tys. osb poddanych rehabilitacji, w tym 22 tys. dzieci</p></li><li><p>I nagroda Prezesa KRUS w IX konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolnew kategorii indywidualnej12 347 uczestnikw 9. edycji konkursu w kategorii gospodarstw indywidualnych, w tym w 2011 roku 1140 </p></li><li><p>Dziaania prewencyjne KRUS</p></li><li><p>Dziaania prewencyjne KRUSKRUS promuje wyroby dla rolnictwa o najwyszych parametrach jakoci, bezpieczestwa uytkowania, nowoczesne konstrukcyjnie.Prezes Kasy nadaje zezwolenia na Znak Bezpieczestwa KRUS producentom wyrobw sprawdzonych w praktyce, poddanych dodatkowej dobrowolnej atestacji.Prezes Kasy nagradza statuetk Dobrosaw i wyrnieniami targowymi wyroby zwikszajce bezpieczestwo pracy w gospodarstwie rolnym.Dobrosaw - sawa producentom, zwikszajcym bezpieczestwo pracy w gospodarstwie rolnym</p></li><li><p>Dziaania prewencyjne dla dzieci i modziey25 373 dzieci1 741 szk</p></li><li><p>Materiay edukacyjne dla dzieci i modziey</p></li><li><p>Dziaania edukacyjne dla dzieci i modzieyPogadanki o bhp z uczniami szk Fina konkursu plastycznegoFina III Olimpiady w SGGW </p></li><li><p>Pomoc socjalna Funduszu SkadkowegoFundusz Skadkowy samofinansuje - bez udziau budetu Pastwa - wiadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyskiego rolnikw. </p><p>Wspiera finansowo dziaania szkoleniowe i informacyjne suce ochronie ycia i zdrowia rolnikw oraz zwikszaniu bezpieczestwa pracy w gospodarstwach rolnych.</p><p>Zapewnia dofinansowanie akcji socjalnych, prowadzonych przez podmioty dziaajce w obszarze polityki spoecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i wiadczce pomoc rolnikom w losowej potrzebie.</p></li><li><p>Pomoc socjalna Funduszu Skadkowego</p><p>Dziaania spoeczneSzkolenia dla rolnikw nt. zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnymProfilaktyczne badania dla rolnikw (w zakresie chorb reumatycznych, odzwierzcych)Dofinansowanie Programu Badan Przesiewowych Suchu dla dzieci z terenw wiejskichZakup sprztu rehabilitacyjnego, wsparcie dla rodzin rolniczych w nagych przypadkach losowychZakup sprztu ratowniczo-ganiczego, umundurowania bojowego dla jednostek OSP z terenw wiejskich</p></li><li><p>Pomoc Funduszu Skadkowego dla dzieci z terenw wiejskich*) w tym 1553 dzieci z gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi </p></li><li><p>Program bada przesiewowych suchu u dzieci z terenw wiejskich</p></li><li><p>Program bada przesiewowych suchu u dzieci z terenw wiejskich</p></li><li><p>Wyniki Programu z 2008 i 2010 r.</p></li><li><p>Program bada przesiewowych suchu u dzieci z terenw wiejskichW latach 2008-2011 z bada profilaktycznych suchu skorzysta ponad 300 tys. dzieci w wieku 7-12 lat</p><p>Dr in. Henryk Smolarz, Prezes KRUS i Prof. Henryk Skaryski, Dyrektor IFiPS w Warszawie, Krajowy Konsultant ds. Audiologii i Foniatrii w studiu Panoramy TVP Lublin, 30 marca 2011 r.</p></li><li><p>Konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka SawickiegoorazPrezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoecznegoHenryka Smolarza Warszawa, 7 lipca 2011 r. </p><p>Dziaania KRUS zwikszajce bezpieczestwo pracy i ochron zdrowia rolnikwwww.minrol.gov.pl www.krus.gov.pl rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl rzecznik@krus.gov.pl</p><p>**</p></li></ul>