Educatia in Fam

  • Published on
    08-Jun-2015

  • View
    8.294

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

INSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEILaboratorul Teoria Educatiei Coordonatori: Mihaela Ionescu Elisabeta Negreanu

Repere si practici actuale

Bucuresti 2006

Autori: Dr. Elisabeta Negreanu (coord.), cercet. st. princ. II cap. Introducere, cap. 3, 9. Mihaela Ionescu (coord.), cercet. st. princ. III cap. Introducere, cap. 4, 9, 10. Gabriela Alecu , cercet. st. princ. III cap. 5, 9. Dan Badea, cercet. st. princ. III cap. 2, 9. Dr. Gheorghe Bunescu, cercet. st. princ. II cap. 1: 1.1, 1.2, 1.3., cap. 6, 9, 10. Dr. Monica Cuciureanu, cercet. st. princ. III cap. 7, 9, 10. Adrian Mircea, cercet. st. cap. 8, 9. Cornelia Novak, cercet. st. princ. III subcap. 1.4.

Analiza datelor statistice: Cornelia NovakInstitutul de Stiinte ale Educatiei

?

2006 Autorii

Autorii multumesc tuturor cadrelor didactice, directorilor din cele 64 de unitati scolare din nvatamntul preuniversitar si inspectorilor scolari care au sprijinit desfasurarea anchetei de teren si au facut posibila realizarea acestei cercetari.

Editura Cartea Universitara e-mail: cartea.universitara@pcnet.ro www.carteauniversitara.ro Editura acreditata de Minsterul Educatiei si Cercetarii prin Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din nvatamntul Superior

ISBN 973-731-297-X

CUPRINSIntroducere ____________________________________________________________________6 1. Fundamente teoretice si metodologice ale cercetarii privind educatia n familie _________8 1.1. Definiri conceptuale ________________________________________________________8 1.2. Orientari teoretice privind educatia familiala ____________________________________12 1.3. Principii metodologice ale proiectarii instrumentelor cercetarii______________________16 1.4. Aspecte metodologice privind esantionarea _____________________________________21 2. Influenta contextului socio-cultural al familiei asupra educatiei copilului. Sanctiuni si recompense. Sprijin si control la lectii ___________________________________________29 2.1. Observatii generale ________________________________________________________29 2.1.1. Factorii de influenta ____________________________________________________29 2.1.2. Problematica analizata __________________________________________________30 2.1.3. Ipoteza de lucru - habitusul ______________________________________________30 2.1.4. Pozitia fata de raspunsurile copiilor________________________________________31 2.2. Sanctiuni si recompense n familie: cine si cum le administreaza din perspectiva mediului de rezidenta si a tipului de familie ____________________________________31 2.2.12. Constatari si interpretari privind sanctiunile si recompensele _____________________44 2.3. Sprijin si control la lectii ____________________________________________________48 2.3.1. Implicarea parintilor n activitatea scolara/de nvatare acasa ____________________48 2.3.2. Sprijin la lectii ________________________________________________________48 3. Tendinte actuale n stilurile / practicile educative adoptate de familie_________________50 3.1. Abordarea stilului si a stilurilor educative ______________________________________50 3.2. Clasificarea stilurilor educative n familie ______________________________________51 3.3. Manifestari ale stilurilor educative ____________________________________________55 3.3.1. Stilul familial n genere si realizarea functiilor familiei ________________________55 3.3.2. Protectia si ngrijirea copiilor relatia de continuitate n familie _________________56 3.3.3. Comunicarea n familie _________________________________________________58 3.3.4. Stilul educativ n familie si dezvoltarea personalitatii __________________________62 3.3.5. Cooperarea si asumarea responsabilitatilor n familie __________________________64 3.3.6. Autoritatea ___________________________________________________________68 3.4. Concluzii ________________________________________________________________69 4. Dimensiunea de gen n educatia familiala ________________________________________71 4.1. Rolurile de gen n spatiul familiei ntre dinamica si constanta - o perspectiva diacronica _______________________________________________________________72 4.2. Distributia rolurilor parentale n functie de gen __________________________________74 4.2.1. Utilizarea timpului mpreuna cu copilul ____________________________________76 4.2.2. Realizarea activitatilor gospodaresti n familie _______________________________76 4.2.3. Sprijinirea activitatii scolare a copilului ____________________________________78 4.2.4. Instanta autoritatii n spatiul familial. Distributia de gen a rolurilor _______________80 4.2.4.1. Dominanta autoritatii de control _______________________________________80 4.2.4.2. Aplicarea sanctiunii pozitive__________________________________________81 4.2.4.3. Autoritate de decizie ________________________________________________82

3

4.3. Dimensiunea expresiv/emotionala n raporturile parinti copii (securitate, protectie, comunicare) _____________________________________________________83 4.4. Reproductia rolurilor de gen n educatia familiala ________________________________84 4.5. Concluzii ________________________________________________________________85 5. Disfunctii ale climatului familial________________________________________________86 5.1. Conflictualitatea familiala. Precizari terminologice _______________________________86 5.2. Conflicte interparentale. Prezentarea motivelor si a distributiei lor pe ranguri __________89 5.2.1. Problemele economice si sociale ale familiei ________________________________91 5.2.2 Comportamentul neascultator al copilului ___________________________________93 5.2.3. Comportamente parentale deviante ________________________________________94 5.3. Conflicte ntre parinti si copii. Prezentarea motivelor si a distributiei lor pe ranguri _________________________________________________________________95 5.3.1. Activitatea scolara nesatisfacatoare ________________________________________97 5.3.2. Alegerea unor prieteni nepotriviti _________________________________________98 5.3.3. Deviantele comportamentale ale copilului__________________________________101 5.4. Concluzii _______________________________________________________________102 5.4.1 Influenta factorilor sociologici asupra conflictualitatii familiale _________________102 5.4.2. Probleme generale ale familiei___________________________________________103 5.4.3. Conflictualitate interparentala ___________________________________________104 5.4.4. Conflicte ntre parinti si copii ___________________________________________104 5.4.5. Atitudini si comportamente educative defic itare _____________________________105 6. Participarea familiei la viata scolara a copilului. Responsabilitatea si parteneriatul factorilor educationali _________________________________________________________106 6.1. Participarea familiei la viata scolara a copilului _________________________________110 6.1.1. Cunoasterea profesorilor, colegilor, prietenilor ______________________________111 6.1.2. Participarea la sedintele cu parintii _______________________________________113 6.1.3. Ajutorul parintilor la teme scolare ________________________________________115 6.1.4. Sfatuirea copilului cu parintii n problemele scolare si sociale __________________119 6.2. Responsabilitatea si parteneriatul factorilor educationali __________________________122 6.2.1. Responsabilitatea educatiei _____________________________________________123 6.2.2. Responsabilitatea pentru influentele negative din educatia copilului _____________125 6.2.3. Cui cer ajutor parintii? _________________________________________________128 6.4. Concluzii _______________________________________________________________129 7. Educatia parintilor si educatia viitorilor parinti _________________________________131 7.1. Introducere. Ce este educatia parentala?_______________________________________131 7.2. Parintii ca poli principali ai educatiei parentale _________________________________132 7.2.1. Tipuri de programe educative pentru parinti ________________________________133 7.2.2. Parametri ai educatiei parentale __________________________________________134 7.3. Copilul un viitor parinte: educatia viitorilor parinti_____________________________140 7.3.1. Modelul familial punct de pornire n educarea copiilor ca viitori parinti_________140 7.3.2. Educatia copiilor ca viitori parinti n spatiul scolii ___________________________142 7.3.3. Tipuri de programe de interventie pentru copii ______________________________142 7.4. Concluzii _______________________________________________________________143 8. Concordante si discordante ntre opiniile copiilor si opiniile parintilor n familie ______145

4

8.1. Cteva concluzii _________________________________________________________153 9. Concluzii generale __________________________________________________________154 9.1. Dominante ale practicilor educative. Coerenta, coeziune, distributie a rolurilor ________154 9.2. Factori de risc socio-educational n familie ____________________________________155 9.3. Familia ca instanta educativa roluri, relatii, raspundere si impact n reteaua de influente educationale specifica societatii contemporane _______________________156 10. Recomandari privind educatia parintilor si a viitorilor parinti ____________________159 ANEXE _____________________________________________________________________163 Bibliografie __________________________________________________________________193

5

IntroducerePreocuparea deosebita pentru analiza educatiei informale n Romnia (insuficient abordata ca obiect al cercetarii stiintifice, desi din ce n ce mai importanta ca impact educational) a fost concretizata n anul precedent cnd n cadrul Laboratorului Teoria Educatiei am realizat o cercetare privind relatia dintre educatie si mass media, ncercnd sa surprindem statutul de factor educa