Egeplast Katalog Cro

 • View
  32

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proizvodni program EGEPLASTPEHD CijeviPoduction program of EGEPLAST (Croatian)

Transcript

 • Proizvodni programZa moderne primjene i tehnike polaganja cijevi

 • Otvoreno polaganje bezpjeane posteljice

  Str. 6-9

  Polaganje bez kopanja jarka/sanacija

  Str. 10-12

  Prodiranje zarezaTokasto optereenje

  Prodiranje zarezaTokasto optereenje

  Prodiranje zarezaTokasto optereenje

  Cijev egeplast egelen je standardna tlana cijevod polietilena visoke gustoe (PE 100, po izboru i PE80). Dugi vijek trajanja od vie od 100 godina,visoka fleksibilnost i mala teina su obiljeja kvaliteteove cijevi.

  Tehnike polaganja bez kopanja jarka vieoptereuju materijal cijevi: Stjenka cijevi koja jepod pritiskom sastoji se od modernih PE 100 RC*materijala, a cijev je dodatno zatiena odogrebotina i brazdi kroz izrazito tvrdi omota.Neizostavna za black-box polaganja!

  Dimenzija: dn 16 mm - dn 1200 mmSDR: SDR 26 - SDR 7,4Certifikati: DVGW, KIWA, DS, SVGW, VGW,

  SIS, DIN-Gost, Belgaqua, WIS, DWI,KIWA-Gas, IGNG**, VUSAPL-NITRA**

  Znak kvalitete: RAL Zajednice za kontrolu kvaliteteplastinih cijevi, Bonn

  Norme: prEN 1555-2, prEN 12201-2, prEN13244, DIN 8074, DIN 8075, WIS4.32.17, NORM B 5172,NORM B 5192, BRL-K-533/03

  Oblik isporuke: kolutovi, bubanj, ipke u paletama

  Dimenzija: dn 25 mm - dn 630 mmSDR: SDR 33 - SDR 7,4Certifikati: DVGW**Znak kvalitete: RAL Zajednice za kontrolu kvalitete

  plastinih cijevi, BonnNorme: prEN 1555-2, prEN 12201-2, prEN

  13244, DIN 8074, DIN 8075Oblik isporuke: kolutovi, bubanj, ipke u paletama

  Dimenzija: dn 25 mm - dn 1000 mmSDR: SDR 17 - SDR 7,4Certifikati: DVGW, SVGW, VGW, DIN-Gost,

  IGNG**, DWI**Znak kvalitete: RAL Zajednice za kontrolu kvalitete

  plastinih cijevi, BonnNorme: prEN 1555-2, prEN 12201-2, prEN

  13244, DIN 8074, DIN 8075,NORM B 5172, VGW B 5192

  Oblik isporuke: kolutovi, bubanj, ipke u paletama

  Berstlining

  Mogunostlociranja

  Otporno nadifuziju

  Buenjeispiranjem

  Pluenje

  Glodanje Potiskivanje tla Relining

  Nadzor nadproputanjem

  Mogunostutvrivanja mjesta

  proputanja

  Berstlining

  Mogunostlociranja

  Otporno nadifuziju

  Buenjeispiranjem

  Pluenje

  Glodanje Potiskivanje tla Relining

  Nadzor nadproputanjem

  Berstlining

  Otporno nadifuziju

  Buenjeispiranjem

  Pluenje

  Glodanje Potiskivanje tla Relining

  Nadzor nadproputanjem

  Mogunostutvrivanja mjesta

  proputanja

  Otvoreno polaganje spjeanom posteljicom

  Str. 5

  Prava cijev za svaku namjenu

  ** Podnesen zahtjev za dobivanjem certifikata * Resistance to Crack ** Zatraen certifikat* Resistance to Crack ** Zatraen certifikat

  Cijev egeplast 9010 je tlana cijev od PE 100 RC*s najveom otpornou na polako irenje pukotine.Mjerno integriran je 10%-tni obojeni vanjski sloj kojiomoguuje tonu ocjenu povrine cijevi premavaeim propisima (npr. DVS, DVGW, KRV) -doputeno je samo 10% oteenja. Osobito zaotvoreno polaganje bez pjeane posteljice, kao i zapostupak pluenja i glodanja.

  egelen

  egeplast 90 10

  egeplast SLM

  2.0

  provjerenakvaliteta za

  trajnost od 100godina

  Otporno naogrebotine i

  brazde

  Otporno natokasto

  optereenje

  Otporno natokasto

  optereenje

  Otporno natokasto

  optereenje

  Otporno naogrebotine i

  brazde

  Otporno naogrebotine i

  brazde

  Otvoreno upjeanojposteljici

  Otvoreno bezpjeaneposteljice

  provjerenakvaliteta za

  trajnost od 100godina

  provjerenakvaliteta za

  trajnost od 100godina

  Mogunostlociranja

  Mogunostutvrivanja mjesta

  proputanja

  Otvoreno upjeanojposteljici

  Otvoreno upjeanojposteljici

  Otvoreno bezpjeaneposteljice

  Otvoreno bezpjeaneposteljice

 • Berstlining

  Mogunostlociranja

  Otporno nadifuziju

  Nadzor nadproputanjem

  Buenjeispiranjem

  Pluenje

  Glodanje Potiskivanje tla Relining

  egeplast SLM

  2.0 OD egeplast SLA

  2.0 egeplast 3L/SLA

  Zahvaljujui bakrenoj ici integriranoj u zatitniomota cijevi SLM 2.0 OD, ovu je cijev moguebez problema locirati. To predstavlja jo jednu unizu izvrsnih sigurnosnih osobina ove cijevi.Omoguuje se tono lociranje i onih cijevi koje supoloene bez kopanja jarka.

  Cijev egeplast SLA 2.0 je u cijelom svijetucertificirana kao jedina plastina cijev za pitkuvodu koja je namijenjena polaganju ukontaminiranim tlima. Ona spreava prodor tetnihtvari kroz zaporni sloj od aluminija, otporan nadifuziju. Zanimljiva opcija je polaganje cijevi zapitku i otpadnu vodu u jednoj pruzi.

  Cijev egeplast 3L/SLA uz otpornost na difuzijuprua mogunost stalnog nadzora nadproputanjem kao i mogunost lociranja mjestaproputanja s decimetarskom tonou. To jejedina cijev koja ispunjava zahtjev zakontinuiranim nadzorom nad proputanjem premaATV A 142 za vodozatitno podruje II.

  Dimenzija: dn 25 mm - dn 1000 mmSDR: SDR 17 - SDR 7,4Certifikati: DVGW, SVGW, VGW, DIN-Gost,

  IGNG**, DWI**Znak kvalitete: RAL Zajednice za kontrolu kvalitete

  plastinih cijevi, BonnNorme: prEN 1555-2, prEN 12201-2, prEN

  13244, DIN 8074, DIN 8075,NORM B 5172, NORM B 5192

  Oblik isporuke: Kolutovi, bubanj, ipke u paletama

  Dimenzija: dn 25 mm - dn 630 mmSDR: SDR 17 - SDR 7,4Certifikati: DVGW, KIWAZnak kvalitete: RAL Zajednice za kontrolu kvalitete

  plastinih cijevi, BonnNorme: prEN 1555-2, prEN 12201-2, DIN

  8074, DIN 8075, BRL-K-545/01,BRL-K-533/03

  Oblik isporuke: kolutovi, bubanj, ipke u paletama

  Dimenzija: dn 25 mm - dn 1000 mmSDR: SDR 17 - SDR 7,4Certifikati: DVGWZnak kvalitete: RAL Zajednice za kontrolu kvalitete

  plastinih cijevi, BonnNorme: prEN 1555-2, prEN 12201-2, DIN

  8074, DIN 8075Oblik isporuke: kolutovi, bubanj, ipke u paletama

  Berstlining

  provjerenakvaliteta za

  trajnost od 100godina

  Mogunostlociranja

  Otporno nadifuziju

  Nadzor nadproputanjem

  Buenjeispiranjem

  Pluenje

  Glodanje Potiskivanje tla ReliningBerstlining

  Mogunostlociranja

  Otporno nadifuziju

  Buenjeispiranjem

  Pluenje

  Glodanje Potiskivanje tla Relining

  Nadzor nadproputanjem

  Mogunostutvrivanja mjesta

  proputanja

  provjerenakvaliteta za

  trajnost od 100godina

  Sigurnost za okoli zahvaljujuikontinuiranom nadzoru nadproputanjem Str. 16-19

  Lociranje poloenogcjevovoda

  Str. 13

  Zatita pitke vode u kontaminiranim tlima

  Str. 14-15

  ** Zatraen certifikat

  Otporno natokasto

  optereenje

  Otporno natokasto

  optereenje

  Otporno natokasto

  optereenje

  Otporno naogrebotine i

  brazde

  Otporno naogrebotine i

  brazde

  Otporno naogrebotine i

  brazde

  provjerenakvaliteta za

  trajnost od 100godina

  Mogunostutvrivanja mjesta

  proputanja

  Mogunostutvrivanja mjesta

  proputanja

  Otvoreno upjeanojposteljici

  Otvoreno upjeanojposteljici

  Otvoreno upjeanojposteljici

  Otvoreno bezpjeaneposteljice

  Otvoreno bezpjeaneposteljice

  Otvoreno bezpjeaneposteljice

 • Materijal PE - trajnost vie od 100 godina

  4

  Materijal PE

  Za visoko kvalitetne vrste cijevi PE-HD jeputem tlanih proba po metodiistraivanja utvrenoj prema DINISO12162 i ISO TR 9080 znanstvenodokazana trajnost od vie od 100godina. To potvruju i praktina iskustva sprimjenom PE-HD cijevi u opskrbi vodom iplinom te za kanalizacijske vodove.Cjevovodni sustavi od PE-HD, od kojih suneki ve 40 godina u funkciji odlikuju sevisokom pogonskom sigurnou i izrazitoniskim trokovima odravanja i popravka.

  Sigurni, fleksibilni i ekonomini:

  Pozitivne znaajke polietilenskih cijevi suneosporne. Polietilenske cijevi su vrste,postojane u dodiru s agresivnim medijima,otporne na koroziju i vrlo otporne namehanike utjecaje. Uz to su lagane ifleksibilne te omogucuju ekonominopolaganje. Fleksibilnost materijala popotrebi omoguuje velike ugradne duljinekoje se prema pojedinim projektima moguizraivati da budu u skladu s gradilitem.Time se udio fitinga i armatura smanjujena minimum. Isto se tako duljine cijevimogu rezati po narudbi za pojedinegraevinske projekte te se na taj nainsmanjuju trokovi prijevoza.

  Izrazito fleksibilne mogunosti isporuke pridonose maksimalnom smanjenju trokova

  *MRS: Minimum RequiredStrength (Minimalna potrebnavrstoa) (DIN ISO 12162)

  MRS*Materijal N/mm2

  PE 63 6,3

  PE 80 8,0

  PE 100 10,0

  Daljnji razvoj vrstoepolietilena od prve dodananje tree generacije

  max. 30m

 • Otvoreno polaganje s pjeanom posteljicom

  5

  Prodiranje zarezaTokasto optereenje

  visina = h

  Potrebna definirana zona cjevovoda

  Kod polaganja u klasinom nainugradnje tono je definirana zona

  cjevovoda. Za izvedbu jame cjevovodaprimjenjuje se izmeu ostalog i normaDIN 4124 "Graevinske jame i jarci"koja tono odreuje kolike moraju bitiirine radnog prostora i na koji nain

  treba postaviti oplatu u jarku. Pritom se tlokoje okruuje cijev priprema na nain datlana cijev s medijem bude zatiena d

  vanjskih utjecaja. U DIN EN 805, kao i uuputama za polaganje pojedinih

  plastinih cijevnih spojita UdrugeKunststoffrohrverband (KRV) propisano je

  polaganje cijevi u pjeanu posteljicu ili uposteljicu od sitnog ljunka. Propis

  DVGW-Arbeitsblatt W400-2 u tu svrhudoputa veliinu zrna od maksimalno 22mm. Samo se na taj nain moe sprijeiti

  da cijev uslijed neprimjerenihgraevinskih materijala u jarku cjevovoda

  bude izloena tokastom ili linijskomoptereenju.

  egelen

  Cijevi za pitku vodu Plinske cijevi Tlane cijevi za otpadnuvodu Industrijske cijevi

  Cijevi egelen nadziru se u skladu s normama, direktivama ipropisima o isporuci Drutva za kontrolu kvalitete plastinih cijevi(Gtegemeinschaft Kunststoffrohre e. V.). Potivanje standardakval