Eğitimde İnternet TEMEL KAVRAMLAR

 • Published on
  18-Mar-2016

 • View
  28

 • Download
  3

DESCRIPTION

Eitimde nternet TEMEL KAVRAMLAR. Uz. Fezile ZDAMLI http://com102.wikispaces.com. nternet Nedir?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Eitimde nternetTEMEL KAVRAMLARUz. Fezile ZDAMLIhttp://com102.wikispaces.com

 • nternet Nedir?

  nternet, milyonlarca bilgisayar birbirine balayarak i dnyas, devlet kurulular ve eitim kurulular arasnda dnya apnda iletiim yapma olana salayan uluslararas bir bilgisayar adr.

  Seferolu (2006) hibir organizasyonun internetin sahibi olmadn ve interneti kontrol etmediini aklamaktadr. Bu yapnn paralar alar, devlet kurulular, niversiteler, gnll organizasyonlar ve ticari kurululardr.

 • nternet Nasl Ortaya kt?

  nternet, ilk olarak 1960l yllarn sonunda Amerika Birleik Devletlerinde bulunan DARPAya (Defence Advanced Research Project Agency - Savunma leri Dzey Aratrma Projeleri Kurumu) ait farkl yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine balamak amacyla kurulmu bir bilgisayar adr.

  Daha sonra bu aa eitli niversite ve aratrma kurumlarnn balanmas ile a genilemi ve 'nternet' ad altnda dnyay saran bir a konumuna gelmitir.

  KKTCde 1995 ylnda Comtech firmasnn yapm olduu yatrmlar sonucu Kuzey Kbrs halknn internet ile tanmas ksmen balamtr. Tabi ki zaman ierisinde Comtech firmasna ek olarak pek ok nternet Servis Salaycs piyasaya girerek bu pazarda internetin yaylmasnda byk bir rol oynamtr.

 • nternet ile ilgili Baz Genel TerimlerYerel ve Geni Blge Alan AlarLAN, ngilizce Local Area Network (Yerel Alan A) kelimelerinin ksaltlmasndan elde edilen bir terimdir ve ayn blgede genellikle bir ofis iinde birbirine bal bilgisayarlarn oluturduu bir a ifade eder (nternet Cafe).

  WAN ise, ngilizce Wide Area Network (Geni Alan A) kelimelerinin ksaltlmasndan olumaktadr. LAN'dan farkl olarak WAN dar bir alanda deil, geni bir alanda bulunan bilgisayarlar bir araya toplayan bir adr. WAN en iyi aklayan rnek ise KKTCye TTnet tarafndan verilen kablolar yardmyla tm adaya yaylmasn salayan a sistemine geni blge alan an verilebilir.

 • WWW Nedir?

  Ksaca Web (WWW), nternet'in en ok kullanlan alandr. World Wide Web her biri tek bir anda tarayc tarafndan hizmete sunulan milyonlarca web sayfasndan olumutur. Bir web sayfas genellikle, metinler, grafikler, sesler ve dier web sayfalarna balantlardan oluan tek bir HTML dokmandr. retmen ve rencilerin bu dokmanlar kullanarak pek ok bilgiye kolay bir ekilde erimeleri mmkndr.

 • Portal Portal, her yerden eriilebilen, veritabanna dayal web siteleri ile dinamik bilgi bankalarndan bilgi sunulan, tarayc tabanl, sylei odalar, forum alanlar, kataloglar, canl haberler, e-posta vb. birok zellii ve etkinlii kapsayan, daha ucuz, hzl ve gvenli olarak bilgiye, hizmete eriimi ve entegrasyonu salayan bir web hizmetidir.

  Birok renci ve retmen ihtiya duyduu konuda portallardan yardm alabilmektedir.

 • SS (ISP) NEDR?

  nternet servis salaycs (SS) irketlere ve kiilere internet balantsn salayan bir kurumdur. nternet servis salaycs ksaca ISS veya ngilizce'de ISP (Internet service provider) olarak bilinmektedir.

 • Kablo internet

  Kablo ise TV ebekesi zerinden bilgisayarnza balanacak bir kablo modem yoluyla herhangi bir internet servis salaycsna ve telefon hattna ihtiya duymakszn internete balanmanz salayan bir sistemdir. Ancak KKTCde bu sistem henz kurulmamtr.

 • Wireless Nedir

  Wireless Internet, kablosuz uydu sistemiyle yksek hzda internet salayan sorunsuz bir servistir. KKTCye ADSLden ok nce girmi bulunan sistem zaman ierisinde piyasada yaygnlamtr.

 • Dizst Bilgisayarlar (Notebook)

  Dizst bilgisayarlar ya da tanabilir kiisel bilgisayarlar olarak snflandrlan bu bilgisayarlar Laptop, NoteBook gibi isimler alr. Dizst bilgisayarlar donanm ve yazlm olarak PCnin sahip olduu btn elere sahip olabilir. Ayrca enerji kayna olarak arj edilebilir pil bataryalar kullanlmaktadrlar. Genel olarak 24 saat aras enerji destei salarlar.Dizst bilgisayarlar wireless, Bluetooth, kzltesi gibi teknolojilerle kullanarak zamandan ve yerden bamsz olarak Ak retim e-renme portalndaki e-kitap, e-altrma, e-danmanlk, e-destek, e-snav, e-televizyon, e-SesliKitap hizmetlerinin hepsinden sorunsuz yararlanlr.Bylelikle bireyler dizst bilgisayarlarn kullanarak wireless bulunan blgeden bilgiye kolaylkla eriebilirler.

 • Cep Bilgisayarlar (Pocket PC)

  Telefonlu cep bilgisayarlar ile takvim zelliklerini kullanabilir, cep bilgisayarlar iin tasarlanm Word, Excel vb. birok programda ilemlerinizi gerekletirebilirsiniz. E-Televizyon ve e-sesliKitap dosyalar telefonlu cep bilgisayarlarna aktarlabilir. Bylece istenildii zaman, istenilen yerden televizyon programlarn izleneyebilir, sesli kitaplar dinleyebilirsiniz.

 • Tanabilir Medya Oynatclar (Portable Media Center )Microsoft Windows Media Center Edition, Mac iPod iletim sistemi kullanan bu makineler baz programlar aracl ile .wav dosyalarn mp3 formatna, mp3 formatndaki dosyalarda .wav formatna dntrlebilme zelliine sahiptirler.

 • Akll Telefonlar

  Akll telefonlar MP3, WMA, WMV, JPG formatlarn oynatma zelliklerine sahiptirler. WAP, GPRS gibi online eriim olana salamaktadrlar. Bunun yannda Akll Telefonlar e-Televizyon ve e-Sesli kitap dosyalar aygta aktarlarak, herhangi bir ortamda da seyredilebilir/dinlenebilir.

 • Elektronik Posta (e-posta)

  Bilgisayar alarnn oluturulma nedenlerinden biri, kiilerin, bir yerden dierine (hzl ve gvenli bir ekilde) elektronik ortamda mektup gnderme ve haberleme isteidir.E-posta (electronic mail) bu amala kullanlan servislere verilen genel bir isimdir. E-posta, balangta sadece dz yaz mesajlar gndermek amacyla gelitirilmiken, 1995'li yllardan sonra gelitirilen tekniklerle, resim, ses, video, html dokmanlar, alabilir program vb. kullanm mmkn hale gelmitir.

 • Gerek dnyada gerekse lkemizde pek ok insan artk e-posta araclyla haberlemektedir.

  zellikle niversitelerde, dier kamu ve zel sektr kurumlarna ulalmak istendiinde e-posta yoluyla ok ksa srede ve gvenli bir ekilde ulamak mmkndr.

 • Haber gruplar Haber gruplar insanlarn belirli konular tartmalar, fikir al veriinde bulunmalar, bildiklerini dier insanlara aktarmalar ve iletiim kurmalar iin bir haber sunucusu iinde oluturulmu gruplardr. Bu iletiim, konularna gre haber sunucusu iinde nceden oluturulmu gruplar ierisinde kurulur. rnein internet ile ilgili konular "internet" grubu ierisinde yaplrken siyaset ile ilgili konular "siyaset" grubu ierisinde yaplr. Gruplarn ismini tayan konunun dallarna gre bir grubun alt gruplar olabilir. Mesela "donanm" genel bir grup iken "donanm.anakart" sadece ana kart hakkndaki tartma ve iletiime ak bir gruptur.

 • Haber gruplar eitimde ok nemli bir yere sahiptir. Gerek retmenlerin gerekse rencilerin istedikleri alanlarda fikir al veriinde bulunmalarna rahat bir ekilde olanak salayan haber gruplar, gnmzde de poplaritesini korumaktadr.

 • Sohbet Odalar (Internet Relay Chat, IRC) IRC, (Internet Relay Chat - Internet Aktarml Sohbet) dnyann her yerinden insanlarn katlp sohbet ettii sanal bir buluma ortamdr. IRC serverlerine balanmak iin en ok tercih edilen IRC program mIRCdir. Btn serverler birbirine baldr ve mesajlar bir kullancdan dierine IRC networknde ulatrlr.

 • retmen-retmen, retmen-renci, renci-renci eklinde e zamanl iletiim kurulabilir.

 • Dosya Aktarm (File Transfer Protocol, FTP)

  FTP, "File Transfer Protocol" (Dosya Transferi Protokol) kelimelerinin ba harflerinden oluan bir ksaltmadr. FTP, internete bal iki bilgisayar arasnda dosya aktarm yapmak iin gelitirilen bir internet protokoldr. FTP kullanarak bireyler zellikle niversite gibi kurumlarn dosya arivlerine erierek, ftp serverlerinden dosya alveriinde bulunabilirler. Bylelikle pek ok program kolay bir ekilde elde edilebilir

 • Wiki Nedir?

  Wiki, kullanclara web tarayclar ile web sayfas ierii yaratmaya izin veren bir sunucudur.Wiki sayfalar Wiki topluluu olarak adlandrlan birok kullanc tarafndan oluturulmaktadr.

 • Ziyaretiler blog sayfalarndaki ierii deitiremezler ancak yorumda bulunabilirler. Wiki sayfalarnda ise ierikler dzenleme ya da deitir seenei ile dier kullanclar tarafndan deitirilebilir, dzenleme ve ilaveler yaplarak daha da gelitirilebilirler

 • Teachertube Teachertubeun amac retmenlerin eitsel videolar paylaacaklar bir platform oluturmaktr. Siteye eklenmi olan video dosyas, video projeksiyon ve PC/laptop ile retmenin snfda kullanabilmesine olanak salamaktadr. Bylece renci katlamad dersleri daha sonra evinde kendisitekrar tekrar inceleyebilir. En nemli yararlarndan biri de snfa getirilmesi zor ve tehlikeli deneyleri, hazrlanmas zaman alan almalar hem hzla hem de gvenli bir ekilde gsterilebilir.Ayrca DNATubede bilimsel ierikli videolar da verilmektedir http://www.dnatube.com/.

 • Screencast Grnt sunumu (screencast) bir nevi ilemleri yaparken ekran kaydedip, ounlukla neler yapldnn sesli biimde anlatlmasdr. Screencast eitimde gerek renci asndan gerekse retmen asndan ok nemli bir yere sahiptir. Screencast yapabilmek iin ncelikle ekran kayt yapabilen bir programa ihtiya vardr. Easy Video Capture ve Microsoft Capitative bunlara iyi bir rnektir.

 • Podcast (Podcasting) Podcast yeni bir yayn datm sistemidir. Podcast sayesinde takip etmek istenilen radyo programlar internetten abone olarak istenilen zaman, istenilen cihazda dinlenebilir.

 • Forum

  Web tabanl forumlar haber gruplarna benzer olarak belirli bir konuda dier yelerle elektronik bilgi paylam ve yazl tartma yaratmak iin oluturulmu sistemlerdir.

 • Online Dergi ve Gazeteler

  Gnmzde birok dergi ve gazete online olarak okurlarna eitli konularda bilgi sunmakta ve okuyucular eitli gelimelerden haberdar etmektedir.Online gazeteler ve dier srekli yaynlar okurlarna eitim, teknoloji, kltr-sanat, yaam, spor, salk, ekonomi ve daha birok alandaki haberleri ve son gelimeleri sunmaktadrlar. lkemizde pek ok yaynn kendine ait web sitesinde online olarak gnlk haberlere erimek mmkndr.

 • www.kibrisgazetesi.com

 • Arama Motorlar

  nternet ortamnda cretsiz olarak hizmet veren eitli arama motorlar bulunmaktadr. Google ve Yahoo ise en yaygn olarak kullanlan arama motorlarndandr.

 • Google Scholar(http://scholar.google.com)Bilimsel aratrma yapmak isteyen veya bilimsel makaleleri kullanarak dev hazrlamak isteyenler iin son derece kullanl bir arama hizmetidir.