EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

  • Published on
    21-Mar-2016

  • View
    115

  • Download
    0

DESCRIPTION

ETMLE LGL TEMEL KAVRAMLAR. Hazrlayan: Uzm. Deniz zcan. XX . yzyl eitimcilerinden John Dewey yle demitir; Eitim yaam demektir. Eitimin amac bireye dnmeyi retmektir, ne dneceini deil. En Genel Anlamyla Eitim; - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

PowerPoint Presentation

Hazrlayan: Uzm. Deniz zcanETMLE LGL TEMEL KAVRAMLARXX. yzyl eitimcilerinden John Dewey yle demitir; Eitim yaam demektir. Eitimin amac bireye dnmeyi retmektir, ne dneceini deil.

En Genel Anlamyla Eitim;

Bireyin davranlarnda kendi yaants yoluyla ve kastl ve istendik davran deiiklii meydana getirme srecidir diyebiliriz.

Eitim yaant rn olarak gerekleir. Bireyler eitim sreci iinde evresindeki insanlarla srekli etkileim iindedirler. ste bireyin evresiyle ve dier insanlarla girdii bu etkileimler yaant olarak ifade edilmektedir.

Eitim kastl ve istendik bir yapdr. Yani, kast ve istendik olma, etimin belli amalara dayal olarak gereklemesini ifade eder.Eitim sonucunda bireyin davranlarnda deiiklik olmas gerekir.

rn: Say sayma davrann bilmeyen bir ocua 1den 10a kadar saymay reterek zihinsel bir davran deiiklii salarz. Eitim bir sretir. Eitim kavramnn bir dier zellii ise belli bir srete gereklemesidir. Eitim sreci drt paradan oluan bir ileyie sahiptir. GRDDavranlar LEMEitim durumlar

IKTIDavran eriisiDNT - KontrolMarangozun bir aac kesip bierek ona ekil verip boyayarak bir sandalye retmesi, daha sonra mterilerinden gelen tepkilere sandalyenin eklini, rengini deitirmesi bir sistem olarak nitelendirilebilir.

Girdi: aalem: kesme bime, boyamakt: sandalyeDnt: Mteri tepkileriBildiimiz gibi insan toplumsal bir varlktr ve onun toplumsallamasn salayan en nemli unsur kltrdr.Kltr, en geni anlam ile farkl insan topluluklarnn sahip olduu farkl yaama biimleridir. Bir toplumun zerinde tad maddi ve manevi gelerdir.Eitim ayn zamanda, bireyi kltrleme srecidir.

Kltrleme ise kltrel deerlerin bireylere sosyal evresi veya okullar aracl ile kazandrlmasdr.

Kendi iini kendin gr.Krle yatan a kalkar.Kltr kavram incelenirken farkl kltrlerin biribiriyle ilikisi sonucu meydana gelen deiim incelendiinde karmza yeni baz kavramlar kar.

Kltrlenme: kimi zaman farkl kltrlerden bireylerle ya da gruplarla karlarz ve onlarla etkileime girerek yeni deerler retiriz.

rn: Arap kltrnde yer alan uzun entariyi ve Bat kltrnde yer alan pantolonu gren Orta Dou insannn alvar giymesi. Kltrel yaylma srasnda farkl kltrlerden bireylerin etkileimi sonucunda illa ki yeni bir kltrel deerin olumas gerekmez.

rn: Arjantinli biri ile arkadalk yapan Taknerin ondan tango yapmay renmesi, arkadana da misket oynamay retmesi.

Yani baka kltrden gelen insanlarn belli bir kltre girmesi ve karlkl etkileim sonucu her ikisinin de deimesi kltrleme olarak ifade edilir.

ETMN GENEL AMALARITopluma Ynelik Genel AmalarToplumun yaamasn ve kalknmasn devam ettirebilecek nitelikte deerler retmek.Eski ve yeni deerleri badatrmak.Toplumdaki deerlere sreklilik kazandrmak.an koullarnn gereklerine uygun ve gelecee dnk yeni deerler retmek.Var olan deerlerin yitirilmesini nlemek.Siyasal bilin uyandrmak yetitirdii bireyleri sorumlu vatandalar haline getirmek.

Bireye Ynelik Genel AmalarBireye bilgi, beceri kazandrmak.Bireyi sosyalletirmek onun, toplumun fonksiyonel bir yesi olmasn salamak.Kendi istek ve amalarn tespit edebilen, evresini denetim altna almay baarabilen, aklc ve objective bireyler yetitirmek.yi bir yaam tarzna sahip, yaratc ve yanstc dnebilen bireyler yetitirmek.

Bireyin karar alma yetilerini gelitirmek, var olan olumsuz davranlarn dzelterek yerine istenilen davranlar yerletirmek.

Eitim Trleri

nformal Eitim: Aile ve evrede, yani yaamn ierisinde kendiliinden oluan eitim srecidir.

zellikleri:reticiler profesyonel deildir.Plan ve program yoktur.Geliimin yn belli deildir ve olumsuz ynde de geliebilir.

Kurumsal yap yoktur. (Doal ortamda kendiliinden geliebilir.)Kontrol salanamaz.Herhangi bir deerlendirme arac yoktur.Balca renme yollar gzlem ve taklittir.

Formal Eitim: Okulda ve eitim kurumlarnda verilen eitimdir.

zellikleri: Uzmanlarca profesyonelce yrtlr.Planl ve programldr. Geliimin yn bellidir ve olumlu davranlar kazandrmak esastr.Kurumsal yaps (belirli bir ortam) vardr.Kontrolldr.retim yoluyla gerekletirilir.Belirli aamalarnda ve sonunda deerlendirme vardr.

Formal eitim kendi iinde ikiye ayrlr.

rgn Eitim:

Belirli bir ya grubundaki bireylere, Milli Eitimin temel amalar dorultusunda okul ats altnda dzenli olarak yaplan eitimdir.

rgn eitim basamaklar

Okul ncesi Eitim

lkretim

Ortaretim

Yksekretim

Yaygn Eitim

rgn eitim sistemine hi girmemi, bu sistemin herhangi bir basamandan ayrlm olan ya da rgn eitime devam edip bir meslek kazanmak isteyen bireylere, kendi ilgi ve gereksinimleri dorultusunda verilen eitimdir.

Halk Eitim Merkezleri Hizmet i EitimKurslar raklk Okullar yaygn eitime rnektir.

FORMAL ETM

NFORMAL ETMPlanl ve programldr.Planl programl deildir. Varlmak istenen hedefler nceden belirlenmitir.Doal ortamda kendiliinden oluur.Belli bir ortam, mekan ve zaman gerektirir.Yer, mekan, ortam ve zaman nceden belirli deildir.Amaca ynelik olarak hazrlanm ders ara ve gereleri kullanlr.Profesyonelce hazrlanm ders ara ve gereleri yoktur.lme ve deerlendirme sreci belirlidir.Sre ierisinde lme ve deerlendirme yaplmaz.Eitim profesyonel (zel retici) kiiler tarafndan yaplr.reticiler profesyonel deildir.Eitim srecinin sonunda katlmclara belge verilir.Eitim sreci bir belgeyle sonulandrlmaz.

renme kiide oluan kalc izli davran deiikliidir. retme ise renmeyi ynlendirme yani klavuzlama iidir. Planl programl retme etkinliklerine ise retim ad verilir. Bir baka deyile retim, retme iinin gerekletirildii sretir. retme, etkinlikler ve ilerdir. retim bu etkinlik ve ilerin gerekletirildii sretir.Program Trleri

Eitim Program

renene okulda ve okul dnda planlanm faaliyetler yoluyla salanan renme yaantlar dzeneidir.

retim Program

Eitim programnn amalar dorultusunda renciye kazandrmak istenen bilgi, beceri, tutum ve davranlarn ders kmeleri olarak planl bir biimde dzenlenmesidir .

Ders Program

retim programnda yer alan bir dersin amalarnn renci davranna dntrlmesini, bunlarn gereklemesi iin ieriin konulara ve alt balklara ayrtrlmasn, buna dayal renim ortamnn organizasyonunun ve deerlendirme aralarn kapsayan detayl bir plandr.

rtk Program

rencilerin kazanmalar beklenen bilgiler, ilkeler, kurallar, deerler, tutumlar, alkanlklar ya da dnceleri okulun resmi ya da yazl bir program olmakszn dolayl olarak rettii programdr.

Eitim Programnn eleri

TEEKKRLER

Recommended

View more >