Eğitimle İlgili Temel kavramlar

  • Published on
    29-Oct-2014

  • View
    109

  • Download
    1

Transcript

EITIMLE LGILI TEMEL KAVRAMLAR

CEVAPLANDRLACAK SORULAR1.Eitim nedir? 2.Eitimin felsefesi nedir? 3.Eitimle ilgili temel kavramlar nelerdir? 4.Eitim asndan insan nedir? 5.Kltr,kltrleme,kltrlenme kavramlar ve aralarndaki iliki nedir? 6.renme nedir? 7.retme nedir? 8.Eitim bilimi ve eitim program kavramlar nedir?

ERIK DZENI1.Eitim 2.Eitimin felsefesi 3.Eitimle ilgili temel kavramlar 4.Eitim asndan insan 5.Kltr,kltrleme,kltrlenme kavramlar ve aralarndaki iliki 6.renme 7.retme 8.Eitim bilimi ve eitim program kavramlar

1.EITIM NEDIR?

EitimBireyin davranlarnda kendi yaants yoluyla kastl olarak istendik deime meydana getirme srecidir.

1.EITIM NEDIR?Bireyin sosyallemesi, hemcinslerine benzer ve topluma faydal bir yenin hazrlanmasdr. Bireyin yaad toplum iinde deeri olan, yetenek, tutum ve dier davran biimlerini gelitirdii srelerin tmdr.

2.EITIMIN FELSEFESI NEDIR?Kimler eitilmeli? Niin eitim gerekli?

Neler retilmeli?

Nasl eitmeli? nce ne retilmeli?

3.EITIMIN TEMEL KAVRAMLAR NELERDIR?Eitim

nsan YaantKltr,kltrleme, kltrlenme

Davranretme renme

4.EITIM ASNDAN

INSAN NEDIR? nsan

davran kazanr

Biyolojik Kltrel

Sosyal

Boyutu olan bir varlktr

5.KLTR,KLTRLEME,KLTRLENME KAVRAMLARI VE ARALARINDAK LK NEDR?Kltr A kltrl eme Kltr B

Kltrleme

Kltrlenm e

Zoraki

Geliigzel

Kastl

6.RENME NEDIR?

Kendiliinden

Ynlendirilmi

Davranlarda deiiklik Yaant ile salanm Kalclk salanmsa

7.RETME NEDIR?retme

=retim

eitim

Herhangi bir renmeyi klavuzlama faaliyetidir . retim ve altrma yoluyla bilgi ve becerileri kazandrmadr. Belirli bir renmenin etkililiini arttracak yollarn tmdr.

7.RETME NEDIR?Her retme mutlaka renme ile

sonulanmaz.ANCAK ; Her retim mutlaka renme ile sonlanmaldr.

Kinsan bir renme ve retme ustasdr.

8.EITIM BILIMI VE EITIM PROGRAM KAVRAMLAR

Eitim bilimi=pedagoji

Bugnk eitim bilimi anlaynn temelini oluturmutur.

Eitim bilimi; belirli amalara ulamak zere insanlarn davranlarnn planl olarak deitirilmesi ve gelitirilmesinin yasa ve ilkelerini bulmaya ve bu amala

teknikler gelitirmeye alr.

Eitim program; eitim faaliyetlerininHedeflerini Genel amalarn Davransal amalarn bu amalara ulamay salayacak yollar, aralar, etkinlikleri Gerekli method ve aralar tanmlayan

bir eitim projesidir.

Eitim Program

RETM PROGRAMI + DERS FAALYET PROGRAMLARIDERS PROG. DERS PROG. + REHBERLK PROGRAMI GEZ PRO. VS.

eitim insan yaant Kltr,kltrle me,kltrlenme davran renme retme

ZET

Eitimle ilgili temel kavramlar

SONU

Eitimin temel kavramlarnn birbirleri ile sk ilikisi olduu gzlenmitir. Eitim-birey; eitim-kltr-yaant; renmeretim eitim kavramlar aklanmtr. Eitim bilimi ve eitim program kavramlar aklanmtr.

NERI

Eitimin temel kavramlarnn aktarlmasyla birlikte, ncelikle rencinin kafasnda ilkokuldan beri ska duyduu kavramlar canlandrlmal ve eitimin iinde barndrd kavramlar anlalp, aralarndaki iliki ve varsa farkllklar ortaya konmaldr.

ALMA YAPRA1. Eitimin temel kavramlarn sralaynz? a.. b.. c.. d.. e.. f... g..

ALMA YAPRA2. Eitim nedir? Birey iin neden nemlidir?

3. Kltrn bireyle ilikisi nedir? ..

ALMA YAPRA4. renmenin tanmnda

ki 3 nemli unsuru syleyiniz.

renme

?

?

?

ALMA YAPRA5. Eitim program nedir?Eitim faaliyetlerinin

Bir eitim projesidir.

A) BREYDE KEND YAANTISI VE KASITLI KLTRLME YOLUYLA STENLEN DAVRANI DEKLN MEYDANA GETRME YOLUYLA STENLEN DAVRANI DEKLN MEYDANA GETRME SRECDR. B) BREYN DER BREYLERLE VE EVRESYLE ETKLEMNN BREYDE BIRAKTII ZLENMDR. C) DAVRANI DEKLNN OKULDA PLANLI VE PROGRAMLI BR EKLDE YAPILMASI SREC D) DOAL ORTAMDA KENDLNDEN OLUUR E) KLTREL DEERLERN BREYE KAZANDIRILMA SREC

2. AADAKILERDEN HANGISI EITIMIN TEMEL KAVRAMLARNDAN BIRI DEILDIR? A.RETIM B.BILGI C.RENME D.YAANT E.BIREY ( INSAN )

KLTRLENMENN TANIMIDIR? A.KLTREL DEERLERN BREYE KAZANDIRILMA SREC B.DOANIN YARATTIKLARINA KARILIK NSANOLUNUN ORTAYA KOYDUU MADD, MANEV HER EYDR C.BELL BR TOPLUMUN ALT KLTRLERNDEN YA DA FARKLI TOPLUMLARDAN KOPUP GELEN BREY VE GURUPLARIN BULUMASI VE BR ETKLEM SRES SONUNDA, ASIL KLTR VE ALT KLTRLERDE BULUNMAYAN YEPYEN BR SENTEZE VARILMASI D.DOAL ORTAMDA KENDLNDEN OLUUR E.BREYN DER BREYLERLE VE EVRESYLE ETKLEMNN BREYDE BIRAKTII ZLENMDR.

4.ETM VE KLTR ARASINDAK LKYLE LGL OLARAK AAIDAK FADELERDEN HANGS YANLITIR? A.ETM UYGULAMALARI, KLTREL DEERLERN ZLERN TAIRLAR. B.ETM HEM KLTR ETKLEYEN HEM DE KLTRDEN BR YAPIYA SAHPTR. C.ETM VE KLTR, GELMEYE KARI AYNI LDE DRENLDR D.ETM KURUMLARI, LEVN YERNE GETRRKEN KLTREL OLANAKLARDAN YARARLANIR. E.ETM, KLTRN AKTARILMASINDA NEML BR ARA GREV YAPAR

5.DAVRANI DEKLNN OKULDA PLANLI VE PROGRAMLI BR EKLDE YAPILMASI SRECYUKARIDA TANIMI YAPILAN KAVRAM AAIDAKLERDEN HANGSDR?

A.RENME B.RETME C.DAVRANI D.ETM E.YAANTI

AAIDAKLERDEN HANGSDR? A.DAVRANI DEKLNN OKULDA PLANLI VE PROGRAMLI BR EKLDE YAPILMASI SREC B.KLTREL DEERLERN BREYE KAZANDIRILMA SREC C.DOAL ORTAMDA KENDLNDEN OLUUR D.RENENE, OKULDA VE OKUL DIINDA PLANLANMI ETKNLKLER YOLUYLA SALANAN RENME YAANTILARI DZENEDR E.BREYN DER BREYLERLE VE EVRESYLE ETKLEMNN BREYDE BIRAKTII ZLENMLERDR

7.RETIM SRECININ SISTEMLI BIR EKILDE DEVAMEDEBILMESI IIN KAZANMLARN HANGI AAMADA BELIRLENMESI EN UYGUNDUR?

A.RETIM ETKINLIKLERI SRASNDA B.RETIM ETKINLIKLERI SONUNDA C.RETIM ETKINLIKLERININ DEERLENDIRILMESIAAMASNDA D.RETIM ETKINLIKLERININ LLMESI AAMASNDA

E.RETIM ETKINLIKLERINDEN NCE

Recommended

View more >