Egzamin maturalny ?· 2015-12-11 · Zmiany w egzaminie maturalnym Egzamin maturalny 2016 1 przedmioty…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Zmiany w egzaminie maturalnym

Egzamin maturalny 2016

1

przedmioty obowizkowe:

jzyk polski ustny i pisemny

jzyk obcy nowoytny ustny i pisemny , wybrany

spord nastpujcych: angielski, francuski, hiszpaski,

niemiecki, rosyjski, woski

matematyka tylko pisemny

Nie okrela si poziomu dla egzaminw ustnych: z jzyka

polskiego i jzyka obcego nowoytnego, a egzaminy

pisemne zdaje si na poziomie podstawowym.

Zmiany w egzaminie maturalnym 2

Absolwent obowizkowo deklaruje jeden przedmiot

pisemnie na poziomie rozszerzonym.

Maksymalnie mona zdawa pisemnie sze

przedmiotw dodatkowych na poziomie rozszerzonym

spord nastpujcych: jzyk polski, matematyka, jzyk

obcy nowoytny (angielski, francuski, hiszpaski,

niemiecki, rosyjski, woski) oraz

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia,

historia muzyki, historia sztuki, informatyka, jzyk aciski

i kultura antyczna, wiedza o spoeczestwie.

Egzamin dodatkowy z jzyka obcego nowoytnego

moe by zdawany pisemnie lub pisemnie i ustnie przy

czym nie okrela si poziomu egzaminu ustnego.

przedmioty dodatkowe:

Zmiany w egzaminie maturalnym

Informacje dodatkowe

3

Egzamin maturalny z jzyka obcego nowoytnego w

czci obowizkowej jest zdawany ustnie i pisemnie

z tego samego jzyka.

Egzamin ustny z jzyka polskiego ma ju zmienion

od 2015 roku formu zdajcy bdzie losowa zadanie

przygotowane przez CKE dotyczce fragmentu tekstu

(literackiego, popularno-naukowego) lub reprodukcji.

Maturzysta bdzie mia 15 minut na przygotowanie

wypowiedzi inspirowanej wylosowanym tekstem kultury

Informacje dodatkowe

Absolwent, ktry z wszystkich przedmiotw

obowizkowych uzyska co najmniej 30% pkt. i przystpi

do przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego,

otrzyma wiadectwo dojrzaoci.

Egzamin maturalny od 2015 r. koczy proces

wchodzenia w ycie podstawy programowej ksztacenia

oglnego, ktr zaczto stosowa w liceach

oglnoksztaccych od roku szkolnego 2012/13.

4

Zmiany w egzaminie maturalnym

Waniejsze terminy

5

30 wrzenia - termin skadania deklaracji wstpnych

7 lutego - ostateczny termin dokonywania zmian

w deklaracjach

29 kwietnia - zakoczenie roku szkolnego w klasach

maturalnych

4 maja - rozpoczcie egzaminu maturalnego

egzamin z jzyka polskiego (pisemny)

5 maja - egzamin z matematyki (pisemny)

6 maja - egzamin z jzyka angielskiego (pisemny)

30 czerwca - rozdanie wiadectw dojrzaoci

Zmiany w egzaminie maturalnym

Wane adresy

6

www.oke.wroc.pl

www.cke.edu.pl