EKODORO - ?· - „Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych ” cz. II, II i III, Warszawa rok ...…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> EGZ. NR </p> <p> EKODOROspka z o.o. </p> <p> 25-209 Kielce, ul. Rakowska 8d tel: (41) 343-23-73 e-mail: ekodoro@internetdsl.pl PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Gmina Bodzentyn ul. Suchedniowska 3 26-010 Bodzentyn </p> <p>PRZEDSIWZICIE Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkw czcej Krajno Parcele z Wilkowem od km: 0+839,80 do kim: 1+422 o cznej dugoci 582,20mb. w Gminie Bodzentyn BRANA: DROGOWA </p> <p>Kategoria obiektu budowlanego XXV drogi: Zakres: wykonanie nowej konstrukcji drogi - 0,582km wspczynnik kategorii obiektu (k) - 1,0 wspczynnik wielkoci obiektu (w) - 1,0 </p> <p>Kategoria obiektu budowlanego IV elementy drg publicznych: Zakres: budowa zjazdw, wspczynnik kategorii obiektu (k) - 5,0 wspczynnik wielkoci obiektu (w) - 1,0 </p> <p> Obiekty budowlane posadowione s na dziakach : 809/4; 809/3; 409/1; 408/1; 410. PRACOWNIA PROJEKTOWA: EKODORO Sp. z o.o. KIELCE, ul.Rakowska 8d </p> <p> NR ZACZNIKA : </p> <p> FUNKCJA: </p> <p> TYTU, IMI i NAZWISKO </p> <p> NR UPRAWNIE; SPECJALNO </p> <p> PODPIS: </p> <p> DATA: </p> <p> PROJEKTANT: </p> <p> mgr in. Marian Zapart </p> <p>Nr uprawnie: DODP-2d-202/168/82 </p> <p> OPRACOWA: </p> <p> mgr in. Alfred Mysior </p> <p> SPRAWDZI: </p> <p> mgr in. Rajmund Pastuszko </p> <p> WZDP 191/D/66 Drogi DOKP-ONB-907/134/67 - mosty </p> <p> OWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 2016r, poz. 290 ze zm.) owiadczam, e projekt budowlany p.n. Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkw czcej Krajno Parcele z Wilkowem od km: 0+839,80 do kim: 1+422 o cznej dugoci 582,20mb. w Gminie Bodzentyn zosta sporzdzony zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktremu ma suy. </p> <p>Projektant : mgr in. Marian Zapart Nr uprawnie: DODP-2d-202/168/82 </p> <p> OWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 2016r, poz. 290 ze zm.) owiadczam, e projekt budowlany p.n. Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkw czcej Krajno Parcele z Wilkowem od km: 0+839,80 do kim: 1+422 o cznej dugoci 582,20mb. w Gminie Bodzentyn zosta sporzdzony zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktremu ma suy. </p> <p>Projektant : mgr in. Marian Zapart Nr uprawnie: DODP-2d-202/168/82 </p> <p> OWIADCZENIE Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 2016r, poz. 290 ze zm.) owiadczam, e projekt budowlany p.n. Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkw czcej Krajno Parcele z Wilkowem od km: 0+839,80 do kim: 1+422 ocznej dugoci 582,20mb. w Gminie Bodzentyn zosta sporzdzony zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktremu ma suy. Sprawdzajcy: mgr in. Rajmund Pastuszko Nr uprawnie: WZDP-191/D/66 Drogi </p> <p> EGZ. NR </p> <p> EKODOROspka z o.o. </p> <p> 25-209 Kielce, ul. Rakowska 8d tel.. (41) 343-23-73 e-mail: ekodoro@internetdsl.pl PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Gmina Bodzentyn ul. Suchedniowska 3 26-010 Bodzentyn </p> <p>PRZEDSIWZICIE: Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkw czcej Krajno Parcele z Wilkowem od km: 0+839,80 do kim: 1+422 o cznej dugoci 582,20mb. w Gminie Bodzentyn BRANA: DROGOWA </p> <p> PROJEKT ZAWIERA: </p> <p>CZ I OPISOWO OBLICZENIOWA CZ II RYSUNKOWA </p> <p> PRACOWNIA PROJEKTOWA: EKODORO Sp. z o.o. KIELCE, ul.Rakowska 8d </p> <p> NR ZACZNIKA : </p> <p> FUNKCJA: </p> <p> TYTU, IMI i NAZWISKO </p> <p> NR UPRAWNIE; SPECJALNO </p> <p> PODPIS: </p> <p> DATA: </p> <p> PROJEKTANT: </p> <p> mgr in. Marian Zapart </p> <p>Nr uprawnie: DODP-2d-202/168/82 </p> <p> OPRACOWA: </p> <p> mgr in. Alfred Mysior </p> <p> SPRAWDZI: </p> <p> mgr in. Rajmund Pastuszko </p> <p> WZDP 191/D/66 Drogi DOKP-ONB-907/134/67 - mosty </p> <p> EGZ. NR </p> <p> EKODOROspka z o.o. </p> <p> 25-209 Kielce, ul. Rakowska 8d tel.. (41) 343-23-73 e-mail: ekodoro@internetdsl.pl PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Gmina Bodzentyn ul. Suchedniowska 3 26-010 Bodzentyn </p> <p>PRZEDSIWZICIE: Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkw czcej Krajno Parcele z Wilkowem od km: 0+839,80 do kim: 1+422 o cznej dugoci 582,20mb. w Gminie Bodzentyn BRANA: DROGOWA </p> <p> CZ I OPISOWO OBLICZENIOWA </p> <p>1. ZESP PROJEKTOWY 2. UZGODNIENIA 3. OPIS DO PROJEKTU 4. PLAN BEZPIECZESTWA i OCHRONY ZDROWIA </p> <p> PRACOWNIA PROJEKTOWA: EKODORO Sp. z o.o. KIELCE, ul.Rakowska 8d </p> <p> NR ZACZNIKA : </p> <p> FUNKCJA: </p> <p> TYTU, IMI i NAZWISKO </p> <p> NR UPRAWNIE; SPECJALNO </p> <p> PODPIS: </p> <p> DATA: </p> <p> PROJEKTANT: </p> <p> mgr in. Marian Zapart </p> <p>Nr uprawnie: DODP-2d-202/168/82 </p> <p> OPRACOWA: </p> <p> mgr in. Alfred Mysior </p> <p> SPRAWDZI: </p> <p> mgr in. Rajmund Pastuszko </p> <p> WZDP 191/D/66 Drogi DOKP-ONB-907/134/67 - mosty </p> <p> EGZ. NR </p> <p> EKODOROspka z o.o. </p> <p> 25-209 Kielce, ul. Rakowska 8d tel.. (41) 343-23-73 e-mail: ekodoro@internetdsl.pl </p> <p> ZESP PROJEKTOWY </p> <p> dla zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkw czcej Krajno Parcele z Wilkowem od km: 0+839,80 do kim: 1+422 o cznej dugoci 582,20mb. w Gminie Bodzentyn </p> <p> Lp. </p> <p> Brana </p> <p> Projektant Imi i nazwisko Uprawnienia Nr wpisu do Izby Inynierw </p> <p> Piecztki i podpisy </p> <p>1. </p> <p>Projektant -drogi: </p> <p>mgr in Marian Zapart Upr. Nr DODP-2d-202/16//82 </p> <p> 2 </p> <p> Sprawdzajcy: </p> <p> mgr in Rajmund Pastuszko </p> <p> Upr. Nr WZDP-191/D/66 Drogi </p> <p>ONB-907/134/67 Mosty </p> <p>UZGODNIENIA </p> <p> OPIS do Projektu Budowlanego dla inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkw czcej Krajno Parcele z Wilkowem od km: 0+839,80 do km: 1+422 o cznej dugoci 582,20 mb, w Gminie Bodzentyn powiat kielecki, wojewdztwo witokrzyskie. </p> <p> Brana drogowa. Kategoria obiektu budowlanego XXV drogi: Zakres: przebudowa drg 0, 582 km wspczynnik kategorii obiektu (k) - 1,0 wspczynnik wielkoci obiektu (w) - 1,0 Kategoria obiektu budowlanego IV elementy drg publicznych: Zakres: budowa zjazdw; wspczynnik kategorii obiektu (k) - 5,0 wspczynnik wielkoci obiektu (w) - 1,0 Obiekty budowlane posadowione s na dziakach: Obrb Wilkw gmina Bodzentyn dziaki nr 809/4; 809/3; 409/1; 408/1; 410; Okrelenie obszaru oddziaywania inwestycji stosownie do art.20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r poz. 290 ze zm),: Obszar oddziaywania inwestycji zamyka si w liniach rozgraniczajcych oznaczonych na Planie Zagospodarowania Terenu lini przerywan ciemnoniebiesk ( Rys.2 Ark.1,) i obejmuje w Obrbie Wilkw gmina Bodzentyn dziaki nr 809/4; 809/3; 409/1; 408/1; 410; Podstawa opracowania. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonane w oparciu o: </p> <p>- Umow Nr BGK.17/2016 zawart w dniu 1 czerwca 2016 roku pomidzy Gmin Bodzentyn z siedzib : ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn a EKODORO spka z o.o. z siedzib : ul. Rakowska 8D, 25-209 Kielce, (NIP: 657-24-09-265) wpisan do Krajowego Rejestru Gospodarczego pod nr 000001399, NIP 6572409265, Regon 292404828.; </p> <p> - Map do celw projektowych w skali 1 : 1000 aktualn na dzie 09 wrzenia 2016 roku; </p> <p> - Decyzj nr 1CP/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak </p> <p>BGK.6733.23.2016 wydan przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn uprawomocnion w dniu 15.02.2017r; </p> <p> - Katalog Powtarzalnych Elementw Drogowych cz. II, II i III, Warszawa rok </p> <p>wydania 1979 i 1982; </p> <p>- Katalog Typowych Konstrukcji i Nawierzchni Podatnych i Psztywnych stanowicych zacznik do zarzdzenia nr 31 wydanego przez Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. ; </p> <p> - Katalog Przebudw i Remontw Nawierzchni Podatnych i Psztywnych </p> <p>wydany przez Generaln Dyrekcj Drg Publicznych i Instytut Badawczy Drg i Mostw Warszawa sierpie 2013 r. </p> <p> - Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkw technicznych jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. Nr 2016 poz. 124); </p> <p> - Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja </p> <p> 2000r w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 ) z pniejszymi zmianami; </p> <p> - Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie </p> <p> okrelenia rodzaju przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko oraz szczegowych uwarunkowa zwizanych z kwalifikowaniem przedsiwzicia do sporzdzania raportu o oddziaywaniu na rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397); </p> <p>- wiata Mostw i Przepustw WPD-12; - Wytyczne Projektowania Drg wydane przez Generaln Dyrekcj Drg Publicznych W-wa ; - Zarzdzenie Nr 102 Generalnego Dyrektora Drg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie stosowania wymaga technicznych na drogach krajowych ( WT-1, WT-2, WT-4, WT-5 ); </p> <p> - Rozporzdzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkw posadowienia obiektw budowlanych (Dz. U. z 2012r roku, poz.463); </p> <p>- Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okrelenia metod i podstaw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztw prac projektowych oraz planowanych kosztw robt budowlanych, okrelonych w programie funkcjonalno-uytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389); </p> <p> - Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.463 ); </p> <p>- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004r w sprawie szczegowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 wraz z e zmianami); - Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegowych warunkw technicznych dla znakw i sygnaw drogowych oraz bezpieczestwa ruchu drogowego i warunkw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181); - Oglne Specyfikacje Techniczne dla robt drogowych inwestycyjnych opracowane przez Instytut Budowy Drg i Mostw; Inne obowizujce normy i przepisy </p> <p>II. Zakres projektu. pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkw czcej Krajno Parcele z Wilkowem od km: 0+839,80 do km: 1+422 o cznej dugoci 582,20 mb, w Gminie Bodzentyn powiat kielecki, wojewdztwo witokrzyskie. Projekt obejmuje: - remont przepustu 60 cm o dugoci L = 10 m na skrzyowaniu drogi gminnej i powiatowej nr 0314T; - projekt konstrukcji nawierzchni speniajcej wymagania dla drg o ruchu KR2 o szerokoci drogi 5 m; - budow rowu ziemnego otwartego; - budow rowu krytego z rur HDPE 50 cm; - umocnienie dna i skarp rowu prefabrykowanymi betonowymi pytami aurowymi 60x40x10cm; - budow poboczy; </p> <p>III. Istniej cy stan zagospodarowania. Istniejca droga gminna b/n przebiega od drogi powiatowej nr 0314 w Wilkowie do granicy Gminy Bodzentyn i czy si z drog gminn 000878T w Gminie Grno , ktra prowadzi do drogi powiatowej nr 0319T. Niestety jest to droga o nie ulepszonej nawierzchni, nie posiadajca adnych parametrw technicznych. Planowane przedsiwzicie inwestycyjne nie jest zaliczone do mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko w rozumieniu rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 9 listopada 2010r (Dz.U z 2016 poz. 71) Przedsiwzicie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach , o ktrej mowa w Ustawie z dnia 3 padziernika 2008 o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U z 2016r poz. 353) nie jest zaliczane do mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko. Przedsiwzicie nie znajduje si w obszaru Natura 2000. Teren przedsiwzicia znajduje si w zasigu obszary chronionego prawem w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody a mianowicie w otulinie witokrzyskiego Parku Narodowego tj. witokrzyskim Obszarze Chronionego Krajobrazu ustanowionego Uchwa Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr IX/37/2007z dnia 1.10.2007r, (Dz. Urzd. Woj. wit. nr 230, poz. 3340) </p> <p> Uzbrojenie terenu. </p> <p>W rejonie, pobliu projektowanych urzdze wystpuj: 1. Linia energetyczna napowietrzna 2. Linia telekomunikacyjna 3. Sie wodocigowa 4. siec kanalizacji sanitarnej </p> <p>Istniejce ju instalacje techniczne w/w nie ulegaj zmianie . Nie zmieniaj si rwnie odpowiednie dla tych instalacji parametry techniczne. Natomiast przy realizacji przebudowy drogi niezbdne jest zachowanie ostronoci by nie uszkodzi instalacji , gdy nie ma pewnoci co do prawidowoci parametrw posadowienia sieci wodocigowej i linii telekomunikacyjnej. </p> <p>.Wymagana bdzie regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej i zaworw wodocigowych.3 </p> <p>IV. Warunki techniczne i wodno-gruntowe. - Droga gminna o ruchu KR2 ; - Grupa nonoci podoa G3; - warunki wodne przecitne; </p> <p> - gboko przemarzania gruntu hz = 1,0 mppt. W wyniku przeprowadzonych przez firm QWIERT Kielce geotechnicznych </p> <p>bada podoa gruntowego / szczegy w opracowaniu firmy QWIERT/ mona sprecyzowa n/w wnioski: </p> <p> WNIOSKI. 1. Z przeprowadzonych bada wynika, e podoe gruntowe badanego terenu zbudowane jest z gruntw niespoistych piaskw drobnych, redniospoistych glin pylastych zwizych i prchniczych gleby piaszczystej. </p> <p> 2. Ze wzgldu na wysadzinowo stwierdzone grunty zaliczono do mao wysadzinowych gliny pylaste zwiz, 3. Warunki wodne na przecitne .. 4. Wystpujce grunty zaliczono do grupy nonoci podoa gruntowego nawierzchni G3 . 5 Zachowa stref przemarzania hz=1,00mppt. 6. Z punktu widzenia Rozporzdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych </p> <p>warunkw posadowienia obiektw budowlanych (Dz. U.2012,poz.463) stwierdza si e na omawianym terenie wystpuj proste warunki gruntowe. </p> <p>Dla zadania: pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Wilkw czcej Krajno Pa...</p>