EKOSYSTÉM POLE - ?· EKOSYSTÉM POLE Pole jsou uměle vytvořena člověkem. Pěstují se zde hospodářské…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>EKOSYSTM POLE </p> <p>Pole jsou umle vytvoena lovkem. Pstuj se zde hospodsk rostliny (pro </p> <p>uitek): </p> <p>OBILNINY pat sem obil- m dlouh stblo s kolnky, zrna jsou v klasech. </p> <p> Pat sem penice, ito, jemen, oves a kukuice. Ze zrn se mele </p> <p> mouka a slma se pouv k podestlce. </p> <p>OKOPANINY pat sem epa obecn cukrovka cukr </p> <p> epa krmn krmivo pro zvata </p> <p> Lilek brambor pstujeme je pro podzemn hlzy- </p> <p> Brambory- potrava, krob, lh aj. </p> <p>LUSKOVINY pat sem hrch, fazol, oka, sja- semena maj v lusku, </p> <p> Obsahuj hodn blkovin. </p> <p>DAL PLODINY olejniny (slunenice), jeteloviny (jetel lun), pcniny, </p> <p> Zelenina (raje, paprika), prmyslov rostliny (len) </p> <p>Krom hospodskch rostlin rostou na polch i plan rostliny-plevele. Ubraj </p> <p>rostlinm vodu a iviny sniuj rodu nap. pr plaziv, mk vl, chrpa </p> <p>modr aj. </p> <p>IVOICHOV NA POLCH </p> <p>Vtina je zbarvena tak, aby splvala s okolm ochrana ped nepteli. </p> <p>PTCI a) stl iv se semeny nebo jsou drav, zstvaj u ns i pes zimu </p> <p>b) tan odltaj na podzim do teplch krajin, iv se hmyzem nebo </p> <p>obojivelnky </p> <p> skivan poln tan, samec vrazn zpv, pilt brzy na jae </p> <p> Koroptev poln - ltaj nzko nad zem, veravci, ij v prech </p> <p> Baant obecn - chov se v umlch lhnch, samci maj dlouh ocasn </p> <p> pra a jsou vrazn zbarveni, jsou veravci </p> <p> Koroptve i baanti maj nekrmiv mlata (hledaj si potravu sami) </p> <p> potolka obecn- hojn dravec, hnzd i ve mstech </p> <p> kn lesn dravec, iv se hraboi, je to chrnn ptk </p> <p>SAVCI krtek obecn- ije pod zem, pedn konetiny m hrabav, zrak je </p> <p>zakrnl, je hmyzoravec </p> <p> zajc poln bloravec, m dlouh ui a pedn nohy krat ne zadn </p> <p> Hrabo poln - bloravec, rychle se mno, ije pod zem, dl si </p> <p> zsoby na zimu pi pemnoenm je kdcem </p> <p> keek poln veravec, vyhrabv si chodby se zsobrnami- zsoby </p> <p>nos v lcnch torbch, mohou tak kodit </p> <p> srnec obecn samci maj paro, na podzim ho shazuj, je bloravec </p> <p> lasice hranostaj- masoravec-lov myi a hraboe, v zim m blou srst </p> <p>HMYZ - mandelinka bramborov kod- poraj bramborovou na </p> <p>EKOSYSTM LOUKA </p> <p>Je to prodn ekosystm obhospodaovan lovkem. See se dvakrt do roka: </p> <p>- zatek lta senose </p> <p>- konec lta otava </p> <p>Pouv se jako krmen pro hospodsk zvata. </p> <p>Rostou zde: </p> <p>a) lun trvy maj podobnou stavbu jako obilniny viz u. Str. 46 </p> <p>b) byliny viz u. Str. 47 </p> <p> nkter jsou liv jitrocel kopinat, ebek obecn </p> <p> jin jedovat pryskynk prudk, ocn jesenn </p> <p> Bez pe lovka louky zarstaj a mn se na les. </p> <p>IVOICHOV NA LOUKCH </p> <p>Bezobratl </p> <p>Nejpoetnj je hmyz. </p> <p>Sarane a kobylky tet pr konetin je pemnn na skkav, vydvaj vrzav </p> <p>zvuky, sarane je bloravec a m krtk tykadla </p> <p>Kobylka- je drav a m dlouh tykadla </p> <p>Vela medonosn ije v lu- tvo hnzdo z voskovch plst, maj rozdlen </p> <p>role: krlovna klade vajka </p> <p> Trubci oplodn krlovnu a hynou </p> <p> Dlnice ist l, krm larvy, stav hnzdo, sbraj pyl a </p> <p>nektar a vyrbj med </p> <p> Vely jsou dleit pro opylen rostlin. </p> <p>melci- maj zavalit tlo porostl chloupky, hnzda stav v zemi a pezimuje </p> <p>jen samika, jsou tak opylovai </p> <p>Motli pat tak mezi opylovae, mohou mt rzn zbarven nap. baboky, </p> <p>modrsci, lusci aj. </p> <p>Obratlovci </p> <p>Plazi </p> <p>Jetrka obecn iv se hmyzem, pavouky a slimky, samec m na bocch </p> <p>zelen pruhy, maj odlomiteln ocas (dorst) </p> <p>Ptci </p> <p>Vrabec poln tvo hejna, je stl, je verav </p> <p>p bl hnzd u lidskch sdel, ale potravu-by a hmyz hled na vlhkch </p> <p>loukch, je tan </p> <p>Savci </p> <p>Sysel obecn- ije tam, kde je nzk porost pankuje, ije v kolonich, </p> <p>vyhrabv si podzemn chodby, m zimn spnek, je blorav a u </p> <p>ns vzcn </p>