elektrogastrogram (EGG) - elektroglottogram (EGG) - pletysmogram -

  • Published on
    25-Jan-2016

  • View
    99

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

elektrogastrogram (EGG) - elektroglottogram (EGG) - pletysmogram - zznam respiran aktivity (dchac kivky) - zznam reflexu Achillovy lachy - elektronystagmogram (ENyG) - bioimpedann kivka hrudnku - arteriovelocitogram (AVG) - kivka krevnho tlaku - - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>elektrogastrogram (EGG) -elektroglottogram (EGG) - pletysmogram - zznam respiran aktivity (dchac kivky) -zznam reflexu Achillovy lachy -elektronystagmogram (ENyG) -bioimpedann kivka hrudnku -arteriovelocitogram (AVG) -kivka krevnho tlaku -balistokardiogram (seismokardiogram) - MRI -</p></li><li><p>OSNOVA DLAdefinice signlupvod a zpsob snmnruiv sloky (um) - pvodvlastnosti signlu i umuasov domna (rozsah hodnot, asov relace, vlastnosti jednotlivch tvar grafoelement v signlu, );frekvenn domna (spektrln vlastnosti uiten sloky signlu i umu);vzjemn vazba mezi uitenou slokou a ruenm;metody pedzpracovn, tj. zejmna oddlen uiten a umov sloky signlu;metody automatick analzy a klasifikace podle uiten sloky signlu.</p><p>*</p></li></ul>