Elektromechatronika pojazdów samochodowych Wybrane ?· Elektromechatronika pojazdów samochodowych…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PODRCZNIK INPE DLA ELEKTRYKW praca zbiorowa pod redakcj Jana Strojnego Zeszyt 28. maj 2010 Elektromechatronika pojazdw samochodowych Wybrane zagadnienia Autorzy: prof. dr hab. in. Janusz Mazur, prof. dr hab. Jerzy Tokarzewski, dr in. Bernard Frykowski, dr in. Krzysztof Polakowski, dr in. Andrzej Sk, mgr in. Rafa Bogusz Recenzenci: prof. dr hab. in. Aleksander Jastrebow, dr hab. in. Stanisaw Gad, prof. Pk Teksty dostarczono w kwietniu 2010 r.

Od Wydawcy1 Postp techniczny w produkcji wspczesnych samochodw sprawia ywe zainteresowanie elektromechatro-nik. Zeszyt ten dedykujemy elektromechanikom i rosncej z roku na rok rzeszy nabywcw nowoczesnych samo-chodw. Zamieszczamy w nim publikacje przedstawiajce podstawy elektromechatroniki pojazdw samochodo-wych, a w szczeglnoci: wspczesne systemy owietlenia samochodowego, elektryczne rda energii i hybry-dowe ukady napdowe, nowoczesne ukadu rozrusznikw samochodowych, analiz zasigu pojazdw bateryj-nych oraz systemy transmisji danych w pojazdach. Autorami prezentowanych publikacji s wybitni specjalici z Zakadu Konstrukcji Urzdze Elektrycznych Politechniki Warszawskiej, prowadzcego dziaalno naukowo-badawcz i dydaktyczn w zakresie elektrome-chatroniki pojazdw samochodowych. Od Redakcji2 Elektromechatronika to nowoczesna wiedza i technika czca elektrotechnik i elektronik z zagadnieniami mechanicznymi. Rozwj elektroniki i technik informatycznych pozwala na opracowywanie nowych rozwiza praktycznych uwzgldniajcych nowoczesne materiay a take potrzeby oszczdnego i racjonalnego gospodaro-wania nonikami i ekonomicznego przetwarzania energii. Odpowiada to wymaganiom ograniczania emisji dwu-tlenku wgla oraz problemom energetycznym zwizanym z niestabilnoci rynku paliw wglowodorowych i wy-czerpywaniem si ich zasobw. Przedmiotem elektromechatroniki s w szczeglnoci ukady elektryczne i elektroniczne w pojazdach samo-chodowych, elektrochemiczne i odnawialne rda energii, elektryczne i hybrydowe ukady napdowe, pojazdy o napdzie niekonwencjonalnym, samochodowa technika wietlna, maszyny elektryczne w pojazdach, sterowanie i systemy komputerowe w pojazdach, elektryczne urzdzenia diagnostyki pojazdw, metody programowania i projektowanie w oparciu o zastosowanie informatyki uytkowej i metod CAD w przestrzeni 3D.

1 Podrcznik INPE dla Elektrykw, Zeszyt 28., strona 2. 2 Podrcznik INPE dla Elektrykw, Zeszyt 28., strona 5.

Recommended

View more >