Elektronika II

  • View
    53

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

ELEKTRONIKA II

ELEKTRONIKA II

-1-

ELEKTRONIKA II

-2-

ELEKTRONIKA II

-3-

ELEKTRONIKA II

-4-

ELEKTRONIKA II

-5-

ELEKTRONIKA II

-6-

ELEKTRONIKA II

-7-

ELEKTRONIKA II

-8-

ELEKTRONIKA II

-9-

ELEKTRONIKA II

- 10 -

ELEKTRONIKA II

- 11 -

ELEKTRONIKA II

- 12 -

ELEKTRONIKA II

- 13 -

ELEKTRONIKA II

- 14 -

ELEKTRONIKA II

- 15 -

ELEKTRONIKA II

- 16 -

ELEKTRONIKA II

- 17 -

ELEKTRONIKA II

- 18 -

ELEKTRONIKA II

- 19 -

ELEKTRONIKA II

- 20 -

ELEKTRONIKA II

- 21 -

ELEKTRONIKA II

- 22 -

ELEKTRONIKA II

- 23 -

ELEKTRONIKA II

- 24 -

ELEKTRONIKA II

- 25 -

ELEKTRONIKA II

- 26 -

ELEKTRONIKA II

- 27 -

ELEKTRONIKA II

- 28 -

ELEKTRONIKA II

- 29 -

ELEKTRONIKA II

- 30 -

ELEKTRONIKA II

- 31 -

ELEKTRONIKA II

- 32 -

ELEKTRONIKA II

- 33 -

ELEKTRONIKA II

- 34 -

ELEKTRONIKA II

- 35 -

ELEKTRONIKA II

- 36 -

ELEKTRONIKA II

- 37 -

ELEKTRONIKA II

- 38 -

ELEKTRONIKA II

- 39 -

ELEKTRONIKA II

- 40 -

ELEKTRONIKA II

- 41 -

ELEKTRONIKA II

- 42 -

ELEKTRONIKA II

- 43 -

ELEKTRONIKA II

- 44 -

ELEKTRONIKA II

- 45 -

ELEKTRONIKA II

- 46 -

ELEKTRONIKA II

- 47 -

ELEKTRONIKA II

- 48 -

ELEKTRONIKA II

- 49 -

ELEKTRONIKA II

- 50 -

ELEKTRONIKA II

- 51 -

ELEKTRONIKA II

- 52 -

ELEKTRONIKA II

- 53 -

ELEKTRONIKA II

- 54 -

ELEKTRONIKA II

- 55 -

ELEKTRONIKA II

- 56 -

ELEKTRONIKA II

- 57 -

ELEKTRONIKA II

- 58 -

ELEKTRONIKA II

- 59 -

ELEKTRONIKA II

- 60 -

ELEKTRONIKA II

- 61 -

ELEKTRONIKA II

- 62 -

ELEKTRONIKA II

- 63 -

ELEKTRONIKA II

- 64 -

ELEKTRONIKA II

- 65 -

ELEKTRONIKA II

- 66 -

ELEKTRONIKA II

- 67 -

ELEKTRONIKA II

- 68 -

ELEKTRONIKA II

- 69 -

ELEKTRONIKA II

- 70 -

ELEKTRONIKA II

- 71 -

ELEKTRONIKA II

- 72 -

ELEKTRONIKA II

- 73 -

ELEKTRONIKA II

USMENI Bari1. a) astabil s tranzistorima, nacrtaj shemu i oblike napona na bazama i kolektorima tranzistora b) izvesti vrijeme trajanja kvazistabilnog stanja i frekvenciju astabila c) cemu sluze astabili? 2. a) Nacrtati shemu B klase pojacala b) Izvesti formulu za srednju snagu potrosaca i naci maksimalnu snagu na potrosacu c) Nacrtati shemu AB klase d) Izvesti formulu za maksimalnu struju kroz Rp 3.SZS sa Rs i Cs a) u kojem spoju radi pojaalo b) nadomjesna shema i naponsko pojacanje na srednjim frekvencijama c) nadomjesna shema i naponsko pjacanje na visokim frekvencijama d) nacrtati bodeov dijagram e) kako odredjujemo gornju graninu frekvenciju Monostabil s operacijskim Nacrtati sklop. Nacrtati napone u1, u2, uok, izvesti T, gdje se koristi. Bitno je ak veci dio nastrebate paziti da ne naucite krivo. Ja sam npr. stavio da je ulaz na - stezaljku. Problem je sto je onda u skripti u kojoj sam ucio, sve onda krivo; baric me jos dodatno pitao koji je izlazni napon.. naravno -, a meni je +SZE na srednjim i visokim Nacrtati sklop, nacrtati shemu,odrediti av na visokim i ai na visokim, u cemu je razlika, koja je fg? SZU s CPom koji kratko spaja izlaz Dakle sve po predavanjima (zbirci), av ovisan o cs, ostali KS, av ovisam o Cg, ostalo KS, bode za oba, i obe ukupno. Uz to treba odmah prvo odrediti pojacanje na srednjim. Tu sam zeznuo, naime cp nije "klasican" u seriji s RP, nego u paraleli, tako da je Av na srednjima 0, a Cp ne utjece na niskim i srednjim vec na visokim, kada rusi pojacanje. ______________o Ucc | | R C -> utjece na visoke |______|_______o + ----C---|-----T< | |______ Uiz R | | | R C -> utjece na niske | | ______ |_______o gr gr nadam se da ste skuzili , ovo T je unipolarni naravno kod SZU (SZS) - 74 -

ELEKTRONIKA II 1. Astabil s OP 2. B klasa , AB klasa, izvest max struju izlaza 3. SZE sa degeneracijom i SZE bez degeneracije Monostabil, SZE na VF, SZU na NF. Nije trebalo sve izvoditi samo nadomjesne sheme i izraze za pojacanja i sl. Svatko je dobio svoj papir tak da ne znam jel su svi imali isto, pretpostavljam da ne. 1. Monostabil s tranzistorima 2. SZU na NF 3. Pojacalo trostruki pol, bodea nacrtati 1. Pojacalo na visokim frekv. (najosnovnije, bez nekakvih kondenzatora na cudnim mjestima) 2. Astabilni multivibrator, izvedba po zelji (moze onaj s tranz ili onaj s op. pojacalom) 3. Operacijsko pojacalo (idealno i navesti neke karakteristike realnog), frekv. karakteristika 1. Astabil s op. poj. - shema, izvod trajanja kvazistabilnog stanja, f pravokutnog napona 2. Pojacalo sange B i Ab klasa - sheme 3. S.Z.E na niskim frekvencijama - sa Ce, Cg i Cp 1. Astabil : shema, naponi na tranzistorima, trajanje kvazistabilnog stanja. 2. SZU, pojacanje na niskim i srednjim frkvencijama, isti ko sa pismenog. 3. neki sklop sa divljom povratnom vezom. na prvi pogled izgleda da ima dve povratne veze :) 1. Astabil sa operacijskim pojacalom a) grafovi napona b) izvod kvazistabilnog stanja c) frekvencija izlaznog napona 2. Pojacala snage u B i AB klasi a) nacrtat sheme b) u cemu se razlikuju ta dva pojacala c) o cemu ovisi izraz za maksimalnu disipaciju snage na potrosacu 3. Pojacalo u SZE na niskim i srednjim freq. a) nadomjesna shema b) izvod pojacanja na srednjim freq. c) utjecaj svih kondenzatora d) izvod karakteristicnih freq. (omega1, omega2...) e) bodeov dijagram f) izvod donje granicne freq. 1.Monostabil s tranzistorima -shema -gdje se koristi -grafivi napona na bazama i kolektorima 2. FET u spoju zajednikog uvoda sa Cul, Cs i Ciz -analiza na NF + bode za svaki kondenzator 3. Trostruki pol -analiza sa bodeom (amplitudni i fazni dijagram) -Bo za granicu stabilnosti 1. Pilasti napon s tranzistorom 2. Spoj zajednickog emitera VF 3. Invertirano i neinvertirano operacijsko pojacalo 1. Astabil s tranzistorima, naponi na bazama i kolektorima, vrijeme trajanja kvazist. stanja, cemu sluzi... 2. SZU na srednjim i niskom frekvencijama, sa Cp, Cg i Cs koji je u paraleli sa Rs, naci utjecaje tih kapaciteta, Avo, Bodeov dijagram itd. Ustvari tocno isto kao u Butkovicevoj zbirci sa SZE i Re, tocno ista analiza ispadne. - 75 -

ELEKTRONIKA II

Skupio i uredio : manic

Butkovi1. 1. CR mrea + odziv na impuls 2. Pojaalo snage - klasa A 3. Oscilator s faznim pomakom 2. 1. RC mrea, Bode i odziv na pravokutni impuls 2. Pojaala snage B i AB 3. Strujni izvori (mikroelektronika) 3. 1. Diodni limiteri 2. Prijenos impulsa na frekvencijama (impulsni odziv pojacala sa nekom prijenosnom funkcijom A(jw)) (Utjecaj karakeristika pojaala na prijenos impulsa ) 3. Bodeov dijagram za OP a)idealno b)realno 3.OP invr. spoj, umjesto r2 serija R i L, umjesto R1 paralela R i C a(jw)=? za pojacalo a) idealno b) za realno sa prijenosnom funkcijom bez povratne veze a(jw)=Ao/(1+jf/fg) Operacijsko pojacalo (neinvertirajuce) kojem se Z1 sastoji od otpornika i kondenzatora u paraleli, a Z2 od otpornika i zavojnice u seriji. Nacrtati Bodeov dijagram. -----R----C-----R-----L--| Ug | | \ |--| _|+ | |/ | slika je bila inv. o.p. umjesto R1 paralelni spoj R i C, umjesto R2 serijski RiL Av=-R2/R1*(1+jw/w1)*(1+jw/w2) idealno nije problem, dok je za realno mala caka da mora dodati graf za Areal=A0/(1+jw/w1). I to se osjeti tek kad je Av>>>ES STR227