Els tres porquets P3A (Classe dels peixos)

  • Published on
    18-Dec-2014

  • View
    948

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. LA CLASSE DELS PEIXOS PRESENTA </li> <li> 2. CONTE 1 </li> <li> 3. VET AQU QUE UNA VEGADA HI HAVIA TRES PORQUETS QUEEREN GERMANS IVIVIEN EN EL CORDEL BOSC AMB LA SEVA MARE. </li> <li> 4. EL LLOP SEMPRE ELSPERSEGUIA PERMENJAR-SELS. </li> <li> 5. UN DIA, ELS TRES PORQUETS ES VAN FERGRANS I VANMARXAR DE CASA LA MARE PER FER-SE LASEVA PRPIA CASA. </li> <li> 6. VAN TROBAR UNA CLARIANAAL BOSC QUE ELS VA AGRADAR MOLT I VAN DECIDIR FER-SE LES CASES ALL. </li> <li> 7. EL PORQUET PETIT VA CONSTRUIR-SE UN CASA DE PALLA. </li> <li> 8. EL PORQUET PETIT VAACABAR MOLT AVIAT I SEN VA ANAR A JUGAR. </li> <li> 9. EL PORQUET MITJ ES VA CONSTRUIRUNA CASA DE FUSTA. </li> <li> 10. QUAN VA VEURE QUEEL SEU GERM PETITJA HAVIA ACABAT, ES VA AFANYAR PER PODER ANAR A JUGAR AMB ELL. </li> <li> 11. MENTRESTANT, EL PORQUET GRANTREBALLLAVA EN LA SEVA CASA DE MAONS I RENYAVAALS SEUS GERMANS, MENTRE ELLS SHO JA VEUREU QUE PASSAVEN LA MAR FAR EL LLOP AMB LES DE B. VOSTRES CASES! </li> <li> 12. EL PORQUET GRAN, DESPRS DE MOLTS DESFOR, VA ACABAR LA SEVACASA DE MAONS I CIMENT. </li> <li> 13. UN DIA, QUE ELS PORQUETSESTAVEN A CASA SEVADESCANSANT, VA APARIXER EL LLOP FEROTGE. </li> <li> 14. SC EL LLOP FEROTGE! OBRE LA PORTA! QUI HI HA? EL LLOP VA TOC! TOC!TRUCAR A LA PORTA DELGERM PETIT. </li> <li> 15. NO TOBRIR, LLOP! MARXA! MARXA! DONCS SI NO MOBRES, BUFAR I BUFAR I LA TEVA CASA DESMUNTAR! </li> <li> 16. BBBBBBBBBFF!EL LLOP VA BUFAR MOLT FORT I LA CASA DE PALLA VA SORTIR VOLANT PELS AIRES. </li> <li> 17. EL PORQUET PETIT VA CRRER A REFUGIAR-SE A LA CASA DE FUSTA DEL SEUGERMANET, QUE VE EL GERM MITJ I LLOP! EL LLOP EL VA PERSEGUIR. </li> <li> 18. I VA ARRIBAR ELQUI HI LLOP HA? TOC! SC EL LLOP TOC! FEROTGE! OBRIU LA PORTA! </li> <li> 19. NO TOBRIREM,LLOP! MARXA! MARXA! </li> <li> 20. DONCS SI NOMOBRIU, BUFAR IBUFAR I LA CASA DESMUNTAR! </li> <li> 21. I EL LLOP VA BUFAR, I LA CASA DEFUSTA VA SORTIR VOLANT PELS AIRES. BBBBBBBBBFF! </li> <li> 22. ELS DOS PORQUETS VAN CRRER A REFUGIAR-SE A LA CASA DE MAONS I DE CIMENT DELGERMANET, GERM GRAN. QUE VE EL LLOP! </li> <li> 23. I VAARRIBAR EL LLOP QUI HI HA? TOC! TOC! SC EL LLOP FEROTGE! OBRIU LA PORTA! </li> <li> 24. DONCS SI NO MOBRIU,NO TOBRIREM, BUFAR ILLOP! MARXA! BUFAR I LA MARXA! CASA DESMUNTAR! </li> <li> 25. I EL LLOP VA BUFAR, PER LA CASA NO VA CAURE. BBBBBBBBBFF! </li> <li> 26. EL LLOP, ENFADAT PER QUEDAR-SE SENSEBERENAR, VA TORNAR A BUFAR AMB TOTES LES SEVES FORCES. BBBBBBBBBFF! PER LA CASA DEMAONS I CIMENT NO ES VA MOURE GENS. </li> <li> 27. LLAVORS ELLLOP VA TENIR UNA IDEA. PUJAR AMB UNA ESCALA A LATEULADA I ENTRAR PER LA XEMENEIA! </li> <li> 28. ELS TRES PORQUETS VAN SENTIR QUE EL LLOP PUJAVA A LA TEULADA I VAN ENDEVINAR LES SEVES INTENCIONS. CORREU, POSEM LOLLA AL FOC! </li> <li> 29. AAAAUUUUUUUU! QUAN EL LLOP VA BAIXAR PER LA XEMENEIA, ES VA TROBAR AMB UNA OLLA DAIGUA BULLENT QUE LI VAESCLADAR EL CUL I LA CUA. </li> <li> 30. AI, QUIN MAL! MEN VAIG CORRENTS! EL LLOP VA SORTIRDISPARAT I MAICAP DELS TRESPORQUETS LHA TORNAT A VEURE. </li> <li> 31. DIUEN QUE EL LLOP JA NO VOLMENJAR MS PORQUETS, QUE ARA NOMS MENJA FRUITES I VERDURES I IOGURTS PER ESMORZAR. MAI MS MENJAR PORQUETS! </li> <li> 32. I ELS TRES PORQUETS VAN VIURE FELIOS PERVISCA! VISCA! SEMPRE MS, PER MAI MS VAN SER MANDROSOS I ES VAN TORNAR MOLT TREBALLADORS. </li> <li> 33. I VET AQU UN GAT, I VET AQU UN GOS, QUE AQUEST CONTE JA SHA FOS. I VET AQU UN GOS, I VET AQU UN GAT,QUE AQUEST CONTE JA SHA ACABAT. </li> <li> 34. CONTE 2 </li> <li> 35. VET AQU QUEUNA VEGADAHI HAVIA TRES PORQUETS QUE EREN GERMANS I VIVIEN EN ELCOR DEL BOSCAMB LA SEVA MARE. </li> <li> 36. EL LLOP SEMPRE ELSPERSEGUIA PERMENJAR-SELS. </li> <li> 37. UN DIA, ELS TRES PORQUETS ES VAN FERGRANS I VANMARXAR DE CASA LA MARE PER FER-SE LASEVA PRPIA CASA. </li> <li> 38. VAN TROBAR UNA CLARIANAAL BOSC QUE ELS VA AGRADAR MOLT I VAN DECIDIR FER-SE LES CASES ALL. </li> <li> 39. EL PORQUET PETIT VA CONSTRUIR-SE UN CASA DE PALLA. </li> <li> 40. EL PORQUETPETIT VA ACABAR MOLT AVIAT I SEN VA ANAR A JUGAR. </li> <li> 41. EL PORQUET MITJ ES VACONSTRUIR UNACASA DE FUSTA. </li> <li> 42. QUAN VA VEURE QUE EL SEU GERM PETIT JAHAVIA ACABAT, ESVA AFANYAR PER PODER ANAR AJUGAR AMB ELL. </li> <li> 43. MENTRESTANT, EL PORQUET GRANTREBALLLAVA EN LA SEVA CASA DE MAONS I RENYAVAALS SEUS GERMANS, JA VEUREU MENTRE ELLS SHO QUE FAR PASSAVEN LA MAR EL LLOP AMB LES DE B. VOSTRES CASES! </li> <li> 44. EL PORQUET GRAN, DESPRS DE MOLTS DESFOR, VA ACABAR LA SEVACASA DE MAONS I CIMENT. </li> <li> 45. UN DIA, QUE ELS PORQUETSESTAVEN A CASA SEVADESCANSANT, VA APARIXER EL LLOP FEROTGE. </li> <li> 46. TOC! TOC! QUI HI HA? EL LLOP VA SC ELTRUCAR A LA LLOP FEROTGE! PORTA DEL OBRE LA PORTA!GERM PETIT. </li> <li> 47. DONCS SI NO MOBRES,NO TOBRIR, BUFAR I BUFAR LLOP! I LA TEVA CASA MARXA! DESMUNTAR! MARXA! </li> <li> 48. BBBBBBBBBFF! EL LLOP VA BUFAR MOLTFORT I LA CASA DE PALLA VASORTIR VOLANT PELS AIRES. </li> <li> 49. EL PORQUET PETIT VA CRRER A REFUGIAR-SE A LA CASA DE FUSTA DEL SEU GERM MITJ I EL LLOP EL VAGERMANET, QUE VE EL PERSEGUIR. LLOP! </li> <li> 50. I VA ARRIBAR EL TOC! LLOP TOC! QUI HI HA? SC EL LLOP FEROTGE! OBRIU LA PORTA! </li> <li> 51. NO TOBRIREM,LLOP! MARXA! MARXA! </li> <li> 52. DONCS SI NOMOBRIU, BUFAR IBUFAR I LA CASA DESMUNTAR! </li> <li> 53. I EL LLOP VA BUFAR,I LA CASA DE FUSTA VA SORTIR VOLANT PELS AIRES. BBBBBBBBBFF! </li> <li> 54. ELS DOS PORQUETS VAN CRRER A REFUGIAR-SE A LA CASA DE MAONS I DE CIMENT DELGERMANET, QUE VE EL GERM GRAN. LLOP! </li> <li> 55. I VA ARRIBAR TOC! TOC! EL LLOP SC EL LLOP QUI HI FEROTGE! HA? OBRIU LA PORTA! </li> <li> 56. NO TOBRIREM,LLOP! MARXA! MARXA! </li> <li>...</li></ul>