Emile Zola - Zabijak

  • Published on
    26-Mar-2015

  • View
    1.001

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

EMILE ZOLA - ZABIJK EMILE ZOLA Francouzsk spisovatel, pedstavitel naturalismu. Narodil se v rodin italskho inenra, kter byl kdysi dstojnkem napoleonovy armdy, a ivot jej nakonec zavedl do jin Francie. DLA:

ZABIJK HLAVN POSTAVY: Gervaisa skromn, zpotku pracovit, pli tolerantn ke svmu mui Lantier - bval milenec, pivnk a povale, sna se zalbit lidem a pak utrc jejich penze Coupeau nejprve spodan, nesmil se s ivotnmi zkoukami, alkohol mu ochromil mozek, co se odrazilo na jeho chovn Goujet *gue+ - beznadjn zamilovan do Gervaisy, tm nezitn j pjuje penze a ve j odpout Lorilleuxovi [lorijeovi]- sobet, zvistiv, nevdn, roznej pomluvy Nana dcera, zkaen prostedm, v jakm vyrstala tpn, Klaudius - Gervaisiny dti Virginie PROSTED: Dj se odehrv ve Francii, konkrtn v Pai v druh polovin 19. stolet (pask krmy a ivotn prosted nejnich vrstev) DJ: Pbh vyprv o mlad dvce Gervaise, kter pichz do Pae se svm milencem Lantierem a s dvma malmi chlapci. Lantier m zddn njak penze a dky tomu se maj ze zatku vichni dobe. Po ase jim vak penze dojdou a Gervaisa mus prodat krsn aty a nbytek, aby mla rodina vbec co jst. Gervaisa zan pracovat v prdeln, aby nco vydlala, kdeto Lantier se jen poflakuje a milou Gervaisu podvd. Jednoho dne se Lantier sebere a od rodiny odejde. Natst je Gervaisa siln a o sebe a sv dti se doke dobe postarat. Poslze se provd za mstnho klempe Coupeua, kter na ni a na jej dti je moc hodn a hlavn, jako vtina dlnk, nevysed po hospodch a m svou enu rd. Od svatby Coupeaua odrazuje jeho sestra, ale on trv na svm. Spolen si zaizuj mal byteek a et na to, aby si mohli dovolit vc. Manelstv se zpotku vyvj slibn a po roce se jim narod dcerka Anna, ale nikdo j neekne jinak ne Nana. Nejstarho syna posl Gervaisa na uen na jih Francie, aby se vyuil njakmu emeslu. Rodina je v dobr finann situaci, maj se dobe a ve jde krsn. Gervaise se vypluje dvn sen - mt vdycky co jst, mt kde sloit hlavu, vychovvat dti a mt spodanho manela, kter ji nebije. Avak Gervaisa m jet jeden dvn sen - mt svj vlastn krm. Snad by se j i vyplnil, ale nakonec se ve jednoho dne zvrtne. Je to pkn slunen den a Gervaisa jde se svou dcerkou vyhlet manela do prce. Klemp prv pracuje na stee, kde bhem chvilky uklouzne, spadne dol na dlabu a okliv se zran. Asi pl roku se zotavuje, co zpsobuje, e neme dom nosit dn penze. Proto se Gervaisa na chvli svho snu vzd a jet vc zan pracovat, aby svmu mui zpjemnila nemoc vemonmi vymoenostmi. Ale i tak na jeho vylen padnou veker spory. Po nkolika mscch je Coupeau opt zdrav, ale do prce odmt jt. Zleniv a radji chod s kamardy do lokl, kde propj Gervaisiny penze. Kov Goujet, kter Gervaisu tajn miluje, j nabdne, e j pj penze, aby si mohla najmout krm. Chvli odmt, ale nakonec svol. Najme si prdelnu, oprav ji a zan prt. Vichni jsou s jej prac spokojeni a Gervaisa vydlv spoustu penz, ale i tak nen schopna dluh splatit, protoe iv jak sv dti, tak i svho mue a jeho matku. K nim se jet pidv jej bval milenec, kter vyuv stle opilho Coupeaua a po ase se k nim tak nasthuje. Lantier se v obchod usad, nepracuje a pomalu vyjd krm. Gervaisa zan svou prci flkat, obchodm se da patn a zan svho mue podvdt s Lantierem. Gervaisa mus prdelnu prodat a s muem mus odejt do starho temnho pokojku ve stejnm dom pln nahoe mezi nejhor chudinu. Lantier vak zstv bydlet i nadle dole v krm a vyjd dal obchod. Z Gervaise se stv podadn dlnice a sama zan podlhat alkoholu, Nana od nich stle utk a Coupeau se stle propad n a n. Nakonec jim dochz penze a Coupeau propad lenstv, na kter po ase umr. Gervaisa se pesthuje do dry pod schody, chod ebrat a nakonec bez nejmen dstojnosti umr v de po ebrkovi, kterho vdy litovala a myslela si, e ona nikdy takto nedopadne.

TEMATIKA DLA: Celkov tma otesn obraz padku a zmaru lidskch ivot v prosted bdy a alkoholu, varovn ped zhoubnmi dsledky alkoholismu = zabijk Hlavn tma Gervaisin ivot v Pai Vedlej tma kritika ivotnch podmnek nejnich vrstev (bda..) Kompozice Hledisko asov chronologie Hledisko mstn Pa nr prza, epika tvar naturalistick romn Jazyk Autorsk e - vulgarismy a argot, rozshl popisy pocit, mst a vztah ER forma e postav - pevld hovorov jazyk, ast slangov vrazy - do frcu (zastavrna) apod.. HLAVN MYLENKY: autor poukazuje na to, jak alkohol = zabijk ni lovka a varuje ped nm obraz padku a zmaru lidskch ivot v prosted bdy a alkoholu Kompozice: sthovn do Pae rozpad rodiny seznmen s Coupeauem a zaloen rodiny Gervaisa zakld prdelnu Coupeau se zran a spory se utrat nvrat Lantiera (ex-manela) s Gervaisou to jde z kopce Coupeau i Gervaisa zemou, dcera se stane prostitutkou