Er valt nog veel te winnen!

  • Published on
    25-Aug-2016

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>COLUMN</p><p>Er valt nog veel te winnen!</p><p>Hannie van Leeuwen</p><p>Het werd een bijzondere ervaring om bij het 4e TBV-</p><p>congres Kanker en Werk voor een gezelschap van over-</p><p>wegend bedrijfs- en verzekeringsartsen het onderzoek</p><p>Ervaringen met de eenmalige herbeoordeling van de</p><p>Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties</p><p>(NFK) te mogen presenteren. Immers, het betekende</p><p>toch het overdragen van een vermoedelijk niet al te wel-</p><p>gevallige boodschap. Hoe vaak moet dan de boodschap-</p><p>per het niet ontgelden? Ik had me dan ook getracht in te</p><p>denken hoe ik zelf op een dergelijke boodschap zou</p><p>reageren. Welnu, dan is het mij toch erg meegevallen!</p><p>Het was ook in ander opzicht een bijzondere ervaring.</p><p>De organisatie had mij, althans zo heb ik het ervaren,</p><p>min of meer gedwongen een PowerPoint-presentatie met</p><p>vragen en stellingen te maken. Ik had me daaraan nog</p><p>nooit gewaagd hoe vaak gaat het immers toch mis! en</p><p>om hieraan nu op mn 80e jaar nog te moeten beginnen...</p><p>Maar zowaar, met behulp van de technici waarvoor</p><p>mijn dank is het toch nog redelijk gelukt.</p><p>Ik had besloten met een provocerende vraag te begin-</p><p>nen en deze ook aan het einde te herhalen. Vindt u het</p><p>terecht dat kankerpatienten die herbeoordeeld zijn, niet</p><p>tevreden zijn over de beoordeling en de bejegening door</p><p>de verzekeringsarts? Dat dan toch na de toelichting</p><p>mijnerzijds 43,9% deze vraag positief beantwoordt,</p><p>geeft dan hoop voor de toekomst, hoewel...</p><p>Hoewel in de wandelgangen, tijdens de lunch, mij wel</p><p>was gebleken, dat hier niet altijd sprake zou zijn van een</p><p>erkenning van een zelf tekortschieten, maar wel meer van</p><p>een zich verschuilen achter wij kunnen niet anders, het is</p><p>de schuld van de politiek. Om hiermee toch een gevoelige</p><p>snaar bij mij te raken!</p><p>Daarom heb ik in mijn toelichting dan ook benadrukt,</p><p>dat uiteraard deNFKniet doof en blind is voor het feit dat</p><p>wij UWV in casu de verzekeringsartsen niet mogen ver-</p><p>wijten wat de politiek metterdaad heeft bewerkstelligd,</p><p>namelijk het aangescherpte Schattingsbesluit. Hierdoor</p><p>was het onvermijdelijk, dat vele (ex)kankerpatienten met</p><p>een vermindering of zelfs een beeindiging van hun uitke-</p><p>ring zouden kunnen worden geconfronteerd, terwijl zij</p><p>naar hun eigen ervaring nog precies dezelfde gezondheids-</p><p>problemen hebben. Hiernaast spelen uiteraard ook hun</p><p>kansen op de arbeidsmarkt een belangrijke rol. Dat toe-</p><p>gegeven, mag echter wel worden verwacht, dat bedrijfs- en</p><p>verzekeringsartsen hiervoor begrip zullen tonen en dat</p><p>vooral de verzekeringsartsen de herbeoordeling dan ook</p><p>uiterst zorgvuldig uitvoeren. En daarvan bleek op zn</p><p>minst niet over de gehele linie sprake te zijn.</p><p>Vooral met de na de behandeling optredende vaak</p><p>ernstige vermoeidheid weten de verzekeringsartsen niet</p><p>altijd goed om te gaan. De stelling Er is bij verzekerings-</p><p>artsen een opvallend gebrek aan kennis omtrent ver-</p><p>moeidheid bij kankerpatienten en de gevolgen ervan</p><p>werd boven mijn verwachting! door 37,2% met een</p><p>ja beantwoord. Bij de overblijvende 62,8% moeten wel</p><p>veel verzekeringsartsen behoren, die toch vinden dat er</p><p>aanvullende maatregelen nodig zijn. Anders laat de uit-</p><p>komst van de volgende stelling 83,7% ja, 12,7% neen </p><p>zich niet verklaren.</p><p>De stelling luidde immers Het standaard aanbieden</p><p>van een revalidatieprogramma als Herstel en Balans</p><p>eventueel gevolgd door cognitieve therapie in het kader</p><p>van een re-integratietraject zou de werkhervatting ten</p><p>goede komen en een betere relatie met de (ex)kankerpa-</p><p>tienten bewerkstelligen.</p><p>Hierdoor worden ook mogelijkheden geopend om in</p><p>de re-integratietrajecten op maat ook beter rekening te</p><p>Hannie van Leeuwen (*)Hannie van Leeuwen is voorzitter van Stichting OLIJF entevens lid van de Eerste Kamer</p><p>TBV (2007) 15:2728</p><p>DOI 10.1007/BF03074498</p><p>13</p></li><li><p>houden met de vermoeidheidsklachten bijvoorbeeld in</p><p>het kunnen opbouwen van de arbeidsuren. Ook in het</p><p>beschikbaar komen van meer geeigende re-integratiebu-</p><p>reaus liggen kansen.</p><p>Er komt ookmeer begrip voor het laten meedenken en</p><p>-praten van de ex-kankerpatient. Dat geldt uiteraard ook</p><p>voor andere patientengroepen. Zo werd op de stelling,</p><p>dat bij het ontwikkelen van de 3B-richtlijnen in de nieuwe</p><p>opzet ook patientenorganisaties van meet af aan een</p><p>gestructureerde en geformaliseerde inbreng dienen te</p><p>leveren een positieve bijval van 78% verkregen. Dat zou</p><p>ook kunnen betekenen, dat op congressen als deze </p><p>uitstekend voorbereid en georganiseerd de patienten</p><p>een gelijkwaardige plaats krijgen. De mij toebedeelde</p><p>spreektijd was wel erg krap vergeleken met de andere</p><p>sprekers!</p><p>Niettemin, het was al met al een bijzondere ervaring,</p><p>maar er valt nog veel te winnen!</p><p>28 TBV (2007) 15:2728</p><p>13</p><p>Er valt nog veel te winnen!</p><p> /ColorImageDict &gt; /JPEG2000ColorACSImageDict &gt; /JPEG2000ColorImageDict &gt; /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 150 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict &gt; /GrayImageDict &gt; /JPEG2000GrayACSImageDict &gt; /JPEG2000GrayImageDict &gt; /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 600 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict &gt; /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False</p><p> /Description &gt;&gt;&gt; setdistillerparams&gt; setpagedevice</p></li></ul>

Recommended

View more >