Er valt nog veel te winnen!

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • COLUMN

  Er valt nog veel te winnen!

  Hannie van Leeuwen

  Het werd een bijzondere ervaring om bij het 4e TBV-

  congres Kanker en Werk voor een gezelschap van over-

  wegend bedrijfs- en verzekeringsartsen het onderzoek

  Ervaringen met de eenmalige herbeoordeling van de

  Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties

  (NFK) te mogen presenteren. Immers, het betekende

  toch het overdragen van een vermoedelijk niet al te wel-

  gevallige boodschap. Hoe vaak moet dan de boodschap-

  per het niet ontgelden? Ik had me dan ook getracht in te

  denken hoe ik zelf op een dergelijke boodschap zou

  reageren. Welnu, dan is het mij toch erg meegevallen!

  Het was ook in ander opzicht een bijzondere ervaring.

  De organisatie had mij, althans zo heb ik het ervaren,

  min of meer gedwongen een PowerPoint-presentatie met

  vragen en stellingen te maken. Ik had me daaraan nog

  nooit gewaagd hoe vaak gaat het immers toch mis! en

  om hieraan nu op mn 80e jaar nog te moeten beginnen...

  Maar zowaar, met behulp van de technici waarvoor

  mijn dank is het toch nog redelijk gelukt.

  Ik had besloten met een provocerende vraag te begin-

  nen en deze ook aan het einde te herhalen. Vindt u het

  terecht dat kankerpatienten die herbeoordeeld zijn, niet

  tevreden zijn over de beoordeling en de bejegening door

  de verzekeringsarts? Dat dan toch na de toelichting

  mijnerzijds 43,9% deze vraag positief beantwoordt,

  geeft dan hoop voor de toekomst, hoewel...

  Hoewel in de wandelgangen, tijdens de lunch, mij wel

  was gebleken, dat hier niet altijd sprake zou zijn van een

  erkenning van een zelf tekortschieten, maar wel meer van

  een zich verschuilen achter wij kunnen niet anders, het is

  de schuld van de politiek. Om hiermee toch een gevoelige

  snaar bij mij te raken!

  Daarom heb ik in mijn toelichting dan ook benadrukt,

  dat uiteraard deNFKniet doof en blind is voor het feit dat

  wij UWV in casu de verzekeringsartsen niet mogen ver-

  wijten wat de politiek metterdaad heeft bewerkstelligd,

  namelijk het aangescherpte Schattingsbesluit. Hierdoor

  was het onvermijdelijk, dat vele (ex)kankerpatienten met

  een vermindering of zelfs een beeindiging van hun uitke-

  ring zouden kunnen worden geconfronteerd, terwijl zij

  naar hun eigen ervaring nog precies dezelfde gezondheids-

  problemen hebben. Hiernaast spelen uiteraard ook hun

  kansen op de arbeidsmarkt een belangrijke rol. Dat toe-

  gegeven, mag echter wel worden verwacht, dat bedrijfs- en

  verzekeringsartsen hiervoor begrip zullen tonen en dat

  vooral de verzekeringsartsen de herbeoordeling dan ook

  uiterst zorgvuldig uitvoeren. En daarvan bleek op zn

  minst niet over de gehele linie sprake te zijn.

  Vooral met de na de behandeling optredende vaak

  ernstige vermoeidheid weten de verzekeringsartsen niet

  altijd goed om te gaan. De stelling Er is bij verzekerings-

  artsen een opvallend gebrek aan kennis omtrent ver-

  moeidheid bij kankerpatienten en de gevolgen ervan

  werd boven mijn verwachting! door 37,2% met een

  ja beantwoord. Bij de overblijvende 62,8% moeten wel

  veel verzekeringsartsen behoren, die toch vinden dat er

  aanvullende maatregelen nodig zijn. Anders laat de uit-

  komst van de volgende stelling 83,7% ja, 12,7% neen

  zich niet verklaren.

  De stelling luidde immers Het standaard aanbieden

  van een revalidatieprogramma als Herstel en Balans

  eventueel gevolgd door cognitieve therapie in het kader

  van een re-integratietraject zou de werkhervatting ten

  goede komen en een betere relatie met de (ex)kankerpa-

  tienten bewerkstelligen.

  Hierdoor worden ook mogelijkheden geopend om in

  de re-integratietrajecten op maat ook beter rekening te

  Hannie van Leeuwen (*)Hannie van Leeuwen is voorzitter van Stichting OLIJF entevens lid van de Eerste Kamer

  TBV (2007) 15:2728

  DOI 10.1007/BF03074498

  13

 • houden met de vermoeidheidsklachten bijvoorbeeld in

  het kunnen opbouwen van de arbeidsuren. Ook in het

  beschikbaar komen van meer geeigende re-integratiebu-

  reaus liggen kansen.

  Er komt ookmeer begrip voor het laten meedenken en

  -praten van de ex-kankerpatient. Dat geldt uiteraard ook

  voor andere patientengroepen. Zo werd op de stelling,

  dat bij het ontwikkelen van de 3B-richtlijnen in de nieuwe

  opzet ook patientenorganisaties van meet af aan een

  gestructureerde en geformaliseerde inbreng dienen te

  leveren een positieve bijval van 78% verkregen. Dat zou

  ook kunnen betekenen, dat op congressen als deze

  uitstekend voorbereid en georganiseerd de patienten

  een gelijkwaardige plaats krijgen. De mij toebedeelde

  spreektijd was wel erg krap vergeleken met de andere

  sprekers!

  Niettemin, het was al met al een bijzondere ervaring,

  maar er valt nog veel te winnen!

  28 TBV (2007) 15:2728

  13

  Er valt nog veel te winnen!

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 150 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 600 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice