Erfaringar med praktisk terminologiarbeid - produksjon av ei lita ordliste

  • Published on
    23-Feb-2016

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Erfaringar med praktisk terminologiarbeid - produksjon av ei lita ordliste. Sigbjr n Hjelmbrekke. Liknande prosjekt. Motivasjon. Nynorskbrukande studentar mter lite nynorsk Dette frer til at - det er vanskeleg skriva eit godt fagsprk - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<p>Av studentar, for studentar - produksjon av sm ordlister, dme fr samfunnskonomi Sigbjrn Hjelmbrekke, Skuleboknemndi t Studentmllaget i Oslo</p> <p>Erfaringar med praktisk terminologiarbeid- produksjon av ei lita ordliste</p> <p>Sigbjrn Hjelmbrekke</p> <p>Liknande prosjekt</p> <p>MotivasjonNynorskbrukande studentar mter lite nynorsk</p> <p> Dette frer til at</p> <p>- det er vanskeleg skriva eit godt fagsprk</p> <p>- mange skiftar til bokml</p> <p>Framgangsmtegjekk gjennom bker og artiklartrekte ut termarleita etter omsetjingarfann p termar der det manglasende listene til fagfolk for kommentarargjekk gjennom kommentarane, sg dei i forhold til kvarandre og i forhold til andre kjelderAvgrensingarikkje fagleg avgrensingavgrensa til eit bruksomrdeavgrensa til dei viktigaste termanelite informasjon p kvart oppslagKva gjer denne lista?Gjev vanlege omsetjingar engelsknorsk</p> <p>Gjev avlysarar for engelske lnord i norsk</p> <p>Bidreg til byggja nynorsk p eigen grunn, mellom anna ved i strst mogleg grad unng ord som byrjar p an-, be- eller sluttar p -heit, else.</p> <p>Set opp enklare/norskare alternativ som eit supplement til framandordEin til ein?ubestemt integral indefinite integralubestemt uttrykk indeterminate formbetinga verdsetting contingent valuationbetinga sannsynlighet conditional probabilityExcludabilityekskluderbarheitekskluderlegskaputestengbarheitekskluderingshveutestengingshveDummy variableliksomvariabelav-p-variabeluekte variabelanten-eller-variabelnull-ein-variabel0-1 variabelbinrvariabelindikatorvariabeldummyvariabel, dummy-variabel, dummy variabelMotig framleggsteady state (SS) (eller steady-state) likevektstilstand en, stasjonrtilstand, stdig stode* aHedgefundhedge (v) sikra, gardera, tryggja ( kjpa verdipapir som gjev vinning ved motsette utviklingar)hedge fund sikringsfond*, garderingsfond*, risikofond*, hedgefond (stor usemje om rett nemning)hedging gardering -a, kurssikring -a, hekkekjp -et (byggjer truleg p feil omsetjing)hedging hekkekjp?? Det str i ei ordbokAveragemean</p> <p>Average, som er kvardagsleg og er (truleg) synonymt med middelverdi, som er fagterm.Mean, som er fagterm, er synonymt med gjennomsnitt, som er kvardagsleg.Skal alt setjast om?Gemeinschaft og Gesellschaftethnos og demosmodus og medianhedgefond?dummyvariabel?Takk for meg!</p>