Ergonomi - ??Konunun genel amacı – Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik dzenlemeler ve

 • Published on
  19-Feb-2018

 • View
  219

 • Download
  7

Transcript

 • Ergonomi

 • Konunun genel amac Katlmclarn, ergonomi ve i fizyolojisi konusunda temel

  kavramlar bilmelerini ve iyerinde ergonomik dzenlemeler ve alma ortam tasarmlar hakknda bilgi sahibi olmalarn salamaktr.

  renme Hedefleri Ergonomiyi ve temel kavramlarn tanmlar. Ergonomik risklerin etkilerini belirler. Ergonomik risklerin nlenmesinde yaplacak almalar aklar.

  Konunun alt balklar alma yaam ve ergonomi fizyolojisi ve biyomekanik

  Antropometri ve alma ortam tasarm Bilgi teknolojisine dayal ergonomik dzenlemeler Gvenlik tekniine dayal ergonomik dzenlemeler Ofis ergonomisi lgili mevzuat

 • Ergonomi; insan kullanmna ynelik tasarm, alma ve yaama koullarnn optimal hale getirilmesi almalarnn tmdr.

  evre insan etkileimi olarak tanmlanabilir.

 • Ergonomi

  Ergo - nomos (i)

  (kural / yasa)

 • ERGONOMNN AMACI:

  mobilyalar, el aralar, ekipmanlar,

  iin gereklilikleri iyeri evresi

  ........

  insan lleri, yetenekleri kstllklar beklentileri .........

  Temel ilke: Uyumluluk

  evreye mdahele et nsan gzlemle

 • Kullancya uygun olmal

  Kullanm kolay olmal Rahatl

  arttrmal

  Performans arttrmal

  Hz

  Sal korumal

  ERGONOMK TASARIM

  Gvenlik

  Doruluk, kesinlik, hassasiyet

 • Bu ama(lar)a ulamak iin ergonomi bilimi birok bilimle i ie almak zorundadr.

  Multidisipliner bir bilimdir.

 • ERGONOMY OLUTURAN BALICA BLMLER Antropometri Fizyoloji ve Biyomekaniktir.

  Dier katkda bulunan bilimler: Fizyoloji, biyoloji Fizik Psikoloji Enformasyon bilimleri Adli tp statistik letme yntemleri Tasarm Ynetim psikolojisi Sosyoloji Mhendislik sistemleri

 • Algsal-Bilisel Ergonomi: Asl alma alan gsterge

  dizayndr. Hata olasln en aza indirmek

  hedeflenir. Kumanda, kontrol dmeleri, uyar

  zilleri, sinyaller, joystickler, direksiyon ve ara-uak gstergeleri

 • Ergonomi bilimi insan evresindeki streslerle ilgilenir. Bu stres ounlukla iyerlerindedir.

 • Antropometri nsan vcut llerinin istatistiksel

  karakteristikleri ile ilgilenir. Antropometrik veriler elbise mobilya,

  makine, el aletleri ve tezgah dizayn iin ok nemli bilgiler salar.

 • Fizyolojisi: in gerekliliklerine kas iskelet

  sisteminin, solunum sisteminin ve Kalp-damar sisteminin yant ne olacaktr? sorusuyla ilgilenir.

 • Biyomekanik: nsan dokularnn zellikleri ve mekanik

  streslere dokularn yant ne olacaktr? sorusuyla ilgilenir.

  Makinede alan kiilerin olas zararlardan korunmas iin kask, eldiven maske vb. koruyucu ekipman retimi biyomekanik desteiyle baarlabilir

  Kronik ya da kmulatif bozukluklarn olumamas iin nlem almay salar.

 • Antropometri

 • Antropometri

 • KULLANILDII ALANLAR: Raf ykseklii : Konveyr ykseklii: Elektrik dmesinin yerden ykseklii: Ayakkab retimi : Eldiven retimi : alma masas/ sandalye retimi

  Antropometri

 • Antropometri

 • ANROPOMETRK VERLERDEN

  YARARLANILMAZ SE:

  KAS SKELET SSTEM NJRLER,

  YORGUNLUK .... SORUNLARI ORTAYA IKAR.

 • YORGUNLUK VE DNLENME Yorgunluk, bir ok durumun tanmlanmas iin kullanlmaktadr:

  1. Dikkatte azalma

  2. Alglamann yavalamas ve azalmas

  3. Gdlenmede azalma

  4. Fiziksel ve mental performans hznda azalma

  5. Ayn ktnn salanabilmesi iin daha byk oranda enerji harcanmas

  6. Kntlk, yorgunluk ve irritabilite duygusu.

  Gnlk yaamda yorgunluk deiik kaynaklarn birikimine bal olarak meydana gelmektedir.

 • ALIIRKEN ARA VERME

 • Discomfort kronik ar Kaza zedelenme-injri Yorgunluk kaza-hata olasl art C. Trauma ie bal kas-iskelet sistemi

  hastalklar

  Kt ergonomik tasarmn sonular

 • NSAN

  MAKNE

  nsan makine ilikisi

 • nsan makine ilikisi

 • nsan makine ilikisi

 • Ergonomi sretir...

  Temel ilke srete gizlidir.

 • Ergonomide ilk i tehlikeleri belirlemektir.

 • Riski saptayamazsan

  nlem alamazsn

 • Ergonomi stresi azaltma sanatdr.

 • Ergonomik iyiletirme

  SONRA NCE

  Ergonomi stresi azaltma sanatdr.

 • Ergonomik iyiletirme

  NCE SONRA

  Ergonomi stresi azaltma sanatdr.

 • Ergonominin bir amac da kazalar nlemek ve rahatlktr

 • Ergonomik Programn Elemanlar YER ANALZ

  (Workplace Analysis)

  TEHLKE NLEME VE KONTROL

  (Hazard Prevention and Control)

  BLNLENDRME VE ETM

  (Education and Training)

  PROGRAMI GZDEN GERME VE DEERLENDRME

  (Program Evaluation and Review)

  SALIK HZMET (Health Care Management)

 • Ergonomi konusunun yer ald Mevzuat: 506 Sayl Sosyal Sigortalar Kanunu 4857 Sayl Yasas 1. Sal ve Gvenlii Ynetmelii 2. Ekranl Aralarla almalarda Salk ve

  Gvenlik nlemleri Hakknda Ynetmelik 3. Titreimli aletle alma Ynetmelii 4. Elle Tama leri Ynetmelii 5. Ekipmanlarnn Kullanmnda Salk ve

  Gvenlik artlar Ynetmelii 6. alanlarn Sal ve Gvenlii Eitimleri ile lgili Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik

 • alma alan (yzeyi) tasarm Bir alma ortam alann dengeli

  vcut pozisyonunun devamn salamaldr.

  Ayakta dururken veya otururken omurga ayn pozisyonda olmaldr.

  alana rahat hareket olana veren alma ortam olmal

 • Iklandrma sistemi; iyi bir genel aydnlatma salamal, Gerekli olan yerlerde masa aydnlatmas salamal Yansma, parlama ve kamamay nlemeli

  El ara -gere ve ekipmanlar; omuza bask yapabilecek, kontak strese neden olabilecek

  Ar el aralarndan kanmal, Uygunsa kol destei gereklidir Ayak destei olmal Diz arkasna bas engellenmeli

 • Kiisel zellikler: nsan lleri Ya Eitim Cinsiyet Hamilelik Solaklk Psikolojik durum Alkol kullanma Sigara kullanma

 • Sandalyede ok yksekte oturmak (bel ve boyun injrisi), Ban ne eilmesi, (Boyun injri) Bel destei olmadan oturmak (Bel ars) Kollar ykarda almak (omuz travmas) Bilek eik pozisyonda almak (bilek, omuz ars) nkol destei olmadan almak (bel-omuz ars)

  RSKL OTURMA POZSYONLARI

 • deal oturma pozisyonu:

  Kala, diz ve bilek alar 90 daha fazla olmal

  Beden as 30 den fazla olmamal

  st kol yere 20 a yapmal Dirsek as 90 ila 120 olmal nkol yere 20 - paralel durmal n kol destei olmal

  Ba omurgann devamdr. Bilek nkolun devamdr.

 • deal bakma as :

  alma yzeyinde bak as 10 ile 30 deimelidir.

 • istasyonu tasarmnda akla ilk gelen temel dzenlemeler; oturak, ekran ve masa zerinde younlamtr. Bununla ilgili dnyann pek ok yerinde kurulmu enstitlerde standartlar oluturulmutur. alma masasnn dzenlenmesi srasnda uyulmas gerekli standartlar unlardr:

  Masa ykseklii: 58.4 - 73.6 cm Ekrana bak mesafesi: 40.6 - 73.1 cm. Masa kalnl: 2.5 cm alma alan genilii: En az 71.3 cm. Bilgisayar ve dkman iin

  ek alan gereklidir. Gz - Ekran ilikisi: Ekrann tepe noktas gz hizasnda olmaldr. Bak as: 15 - 30 derece Sandalye oturma genilii (en az): 51.0 cm. Diz-masa mesafesi (en az): 38.1 cm

Recommended

View more >