Erste banka Novi Sad - PRiZNANJE 2012

  • View
    682

  • Download
    0

Tags:

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. supERSTEp Program podrkemladima za pokretanje biznisa

2. supERSTEp Ideja programa je da podstaknemo mlade ljude da se aktiviraju ureavanju problema nezaposlenosti u Srbiji i da pobolja finansijskuinkluziju. Cilj programa supERSTEp je da podri obrazovane i nezaposlenemlade koji ele da pokrenu sopstveni posao Program realizovan u partnerstvu sa Nacionalnom slubom zazapoljavanje i uz podrku Ministarstva ekonomije i regionalnograzvoja i Ministarstva omladine i sporta Ciljna grupa - osobe starosti do 30 godina, koje su nezaposlene ievidentirane u Nacionalnoj slubi za zapoljavanje ili su podnelizahtev za dodelu subvencije za samozapoljavanje u 2011. godini ida poseduju najmanje VI stepen strune spreme 3. Sveobuhvatna podrka Erste Banka, nastala kao prva tedionica u regionu, oduvek ima zacilj da otvara vrata finansijskih usluga grupama i pojedincima kojimasu te usluge teko dostupne Mladi u Srbiji se susreu sa velikim izazovima kad treba da zaponuposao i zato smo pokrenuli kreditnu liniju po povlaenim uslovimanamenjenu mladim preduzetnicima u okviru projekta SupERSTEp Pored finansijske pomoi, poetnicima u biznisu je potrebno ponuditidodatnu obuku ali preneti i znanja, iskustva, savete menadera izprakse 4. supERSTEp kampanja Konferencija za medije u Beogradu Oglasi u Blicu, Pressu i 24sata Onlajn kampanja (Facebook) pristiglo18 prijava Komisija predloila 7 kandidata za finansiranje Banka finansirala sve predloene biznis planove u ukupnom iznosu od 2.350.000 dinara Zavrni dogaaj i speed mentoring 5. ObjavePravda, 15.09.2011Dnevnik, 15.09.2011. Politika, 15.09.201124 sata, 15.09.2011 6. Objave 7. Poslovne ideje koje su finansiraneJan PrivizerIz Kisaa kod Novog Sada proizvodnja i prerada konopljinog semena i proizvodnjahladno ceenog uljaBez obzira na neizvesnu ekonomsku situaciju, smatram datreba pokretati perspektivne poslove. S jedne strane jestenesigurno, ali na osnovu istraivanja koje sam obavio znamda projekat koji sam prijavio ima veliki potencijal, i daodlino funkcionie ne samo u najrazvijenijim evropskimzemljama nego i u nekim balkanskim zemljama, pa zatone bi i u Srbiji.Elena KrleskiJagodinaMarija RaduloviProizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda sa elementimaiz Vrnjake Banje; osnovala sopstvenu etno zanatsku narodnog stvaralatvaradionicu: proizvodnja i prodaja runo raenih heklanihpletenih i veenih miljea, ustikli, arava, jastunica,pekira, salveta i patofni od tradicionalnih materijala.Program joj omoguio da omasovi proizvodnju,Milan StojkoviRazvoj internet portala za pruanje usluga turistikognaparvi Internet prezentaciju i prodaju a lokalni medijimenadmenta, marketinga i promocije Borsu preneli njenu priu i na taj nain reklamirali 8. Poslovne ideje koje su finansiraneNikola Milanovi Aleksandra PopoviStomatolog iz Kraljeva, u startu je planirao samo da Specijalistika stomatoloka ordinacija sa rendgenadaptira lokal i primi medicinskog tehniara, meutimnaknadno je odluio da jo ambicioznije ue u tu priu kabinetom (Kljajievo)i primio jo jednog dodatnog stomatologa imedicinskog tehniara Mlaen Burdelj Proizvodnja i prerada plastinih masa i delova za grejne ureaje i postrojenja (Kruevac) 9. Zavrni dogaaj i speed mentoring speed mentoring (brzinskimentoring) po ugledu na speeddating (brzinskoupoznavanje), tokom kojeg je desetmladih preduzetnika imalomogunost da razmene iskustva idobiju savete od uspenih direktorai menadera iz poslovnog i javnogsektora. Mentorski parovisu sesmenjivali na 5 minuta Kontinuirana mentorska podrka ufazi realizacije kreditiranih projekata 10. Hvala na panji!