EsPGr1 LM_Q3-Q4

  • Published on
    08-Nov-2014

  • View
    60

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<p>Yunit 3 Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa</p> <p>1</p> <p>Aralin 1 Pagkamasunurin</p> <p>Gawin mo muna ang iyong takdang-aralin bago ka makipaglaro.</p> <p>Opo, Inay. Gagawin ko na po ang aking takdang-aralin.</p> <p>2</p> <p>AlaminNarinig mo na ba ang kwento ng munting gamo-gamo? Basahin at alamin kung bakit napahamak ang munting gamo-gamo.</p> <p>Ang Munting Gamo-gamo Isang araw, magkasama ang mag-inang Gamogamo sa pamamasyal. Nakakita si Munting Gamo-gamo ng liwanag na nagmumula sa ilawan. Ibig ni Munting Gamo-gamo na lumapit sa ningas ng ilawan. Huwag kang lalapit sa ilaw, Anak, ang sabi ng Inang Gamo-gamo. Masusunog ang iyong mga pakpak. Hindi sumunod si Munting Gamo-gamo. Matatakutin si Inang Gamo-gamo. Hindi ako natatakot sa ilaw, ang sabi ng mayabang na si Munting Gamo-gamo. Noon din ay lumapit si Munting Gamo-gamo sa ningas ng ilawan. At nasunog nga ang kanyang mga pakpak.3</p> <p>Bakit napahamak si Munting Gamo-gamo? Tulad ka rin ba ni Munting Gamo-gamo? Bakit? Ano kayang mahalagang aral ang natutuunan ni Munting Gamo-gamo?</p> <p>IsaisipMaraming bilin ang iyong mga magulang lalo na kung sila ay wala sa iyong tabi.</p> <p>Nayayamot ka na ba kung minsan dahil paulit-ulit ka nilang pinapaalalahanan? Hindi bat napansin mo rin na lagi kang sinasabihan ng nanay mo na matulog sa tamang oras? Ang pagligo pati na ang pagkain ng gulay ay pinapaalala rin sa iyo.4</p> <p>Ano ang dapat mong gawin sa mga inuutos nila sa iyo? Bakit? Ang iyong mga magulang at iba pang kasapi ng iyong mag-anak ay nag-aalala lamang para sa iyong ikabubuti. Nais lamang nilang lumaki kang malusog.</p> <p>Ano kaya ang maaaring nangyari sa bata kung hindi siya nakinig sa kanyang nanay?5</p> <p>Nais ng iyong mga magulang na palagi kang ligtas sa anumang kapahamakan. Ano naman kaya ang iyong dapat gawin kung narinig mo na ikaw ay tinatawag ng iyong tatay? Kung ang iyong nanay ay may iniuutos sa iyo? Tama! Hindi ka dapat magbingi-bingihan. Tumalima ka agad at gawin nang maluwag sa dibdib ang kanilang iniuutos. Mahalagang makinig sa mga sinasabi nila. Nararapat lamang na ang mga utos at paalala nila ay iyong sundin. Ang batang masunurin sa tahanan ay magiging mabuting mamamayan hindi lamang ng Pilipinas kundi ng pandaigdigang samahan.</p> <p>6</p> <p>Isagawa</p> <p>Gawain 1Gumawa ng checklist katulad ng nasa ibaba sa isang malinis na papel. Pumili ng kamag-aral. Alamin kung gaano kadalas niya naipakikita ang kanyang pagkamasunurin. Lagyan ng ang kolum ng kanyang sagot. Humanda sa talakayan tungkol sa gawaing ito. (Pangalan ng kamag-aral )_________________________ Isinagawa ni______________________________________ (Iyong Pangalan) Ako ay: 1. agad na tumatalima kung ako ay tinatawag ng aking nanay. 2. umuuwi sa tamang oras ayon sa bilin ng tatay. 3. sumusunod agad kung ako ay inuutusan sa bahay.7</p> <p>Palaging ginagawa</p> <p>Paminsan -minsang ginagawa</p> <p>Hindi ginagawa</p> <p>4. umuuwi sa tamang oras pagkatapos ng aking paglalaro. 5. kumakain at natutulog sa tamang oras ayon sa bilin ng nanay. 6. sumusunod kapag ako ay sinabihang huwag kumpunihin ang mga bagay na dekuryente. 7. nagpapaalam kung saan ako pupunta. 8. nag-aaral nang mabuti dahil iyon ang bilin ng aking mga magulang. 9. naglilinis ng aking katawan at hindi na kailangan pang paalalahanan. 10. hindi nagpapapasok ng taong hindi ko kilala sa aming bahay.</p> <p>8</p> <p>Gawain 2Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? Iguhit mo sa sariling papel ang iyong gagawin. 1. Tinatawag ka ng iyong lolo upang magpatulong sa pagbubuhat ng prutas. 2. Nais mong lumabas at makipaglaro sa iyong mga kaibigan. Bilin ng iyong nanay na ipaalam mo sa kanya kung saan ka pupunta.</p> <p>Gawain 3 Pagmasdan ang mga larawan at basahin ang sumusunod na diyalogo. Piliin ang diyalogo na nagpapakita ng pagkamasunurin.</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>Gawain 4Basahin ang mga tanong. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Ibahagi ang iyong sagot sa iyong pangkat. Ano ang maaaring mangyari kung: 1. hindi ka umuwi sa tamang oras buhat sa paaralan? 2. natulog ka nang maaga bilang pagsunod sa utos ng iyong nanay? 3. hindi mo ginawa ang gawaing bahay na nakatakda para sa iyo? 4. hindi mo sinuway ang bilin ng iyong lolo nang sabihin niyang huwag kang maglaro sa labas ng bahay sa katanghaliaang tapat?</p> <p>11</p> <p>Isapuso</p> <p>Bilang ganti ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Natatandaan mo ba ang linyang ito? Tama! Ito ay mula sa Panatang Makabayan. Hindi bat kung ikaw ay nanunumpa sa harap ng ating bandila ay inilalagay mo ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib? Dahil ito ay iyong sinumpaan, nararapat na ito ay iyong tuparin. TANDAAN: Ang mga utos, bilin, at paalala sa iyo ng mga nakatatanda ay nararapat lamang na sundin at gawin. Ang mga ito ay para rin sa iyong ikabubuti. Tandaan na ang batang masunurin ay malayo sa kapahamakan.</p> <p>12</p> <p>Isabuhay</p> <p>Ibahagi sa iyong mga kapatid ang mga paraan upang maipakita ang pagiging masunurin sa tahanan. Pag-usapan din ang kahalagahan nito. Hikayatin din silang maging masunurin sa tahanan.</p> <p>Subukin</p> <p>Gawain 1. Gumuhit sa iyong kwaderno ng dalawang (2) puso kung ginagawa ang isinasaad ng pangungusap at isang (1) puso kung hindi ginagawa. 1. Sinusunod ko kaagad ang mga utos ng magulang. 2. Umuuwi kaagad pagkalabas ng klase. 3. Sumasagot ako kaagad kapag tinatawag ng lolo at lola.</p> <p>13</p> <p>4. Iniiwasan kong gawin ang ipinagbabawal ng aking mga magulang. 5. Kailangan pang bigyan ako ng pabuya bago ko gawin ang ipinagbibilin ng aking mga tiya. Gawain 2 Iguhit ang sa iyong papel kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagiging masunurin. Hindi maaari. Ang bilin ng nanay ay umuwi ako nang maaga. Hindi ako maaaring sumama sa inyo ng walang paalam sa kanya.</p> <p>1)</p> <p>Sige. Sana makasama ka sa isang linggo. Magpaalam ka sa iyong nanay.</p> <p>14</p> <p>2) Roman, halika na. Magtupi na tayo ng mga malilinis na damit.</p> <p>Magtutulogtulogan ako para hindi ako mautusan.</p> <p>3) Maaari bang makahingi ng malamig na tubig?</p> <p>Sige po, Tiyo Martin. Ikukuha ko na rin po kayo ng saging para sa iyong meryenda.</p> <p>15</p> <p>4)</p> <p>Pagbuksan mo si Aling Maria ng pintuan. Opo, Lola.</p> <p>5)</p> <p>Maglilinis na ako ng aking katawan bago matulog. Matutuwa ang nanay. Hindi na niya ako kailangan pang sabihan.</p> <p>16</p> <p>Gawain 3 Sabihin ang pangungusap na nagsasabi ng dapat mong gawin kung inuutusan. 1. Susunod kaagad ako kung ako ay inuutusan. 2. Sasabihin ko na iba na lang ang utusan. 3. Ako ay magbingi-bingihan. 4. Tatakbo akong palayo. 5. Ititigil ko ang aking ginagawa. Gawain 4 Basahin ang mga sumusunod na dayalogo. Piliin ang titik ng pangungusap na nagsasaad ng tamang sagot. 1. Aling Gelay: Alam mong hanggang ikaapat ng hapon ka lamang maaaring maglaro. Iking: Pasensiya na po, Inay. Nalimutan ko ang iyong bilin. Ano ang dapat na gawin ni Iking? a. Uuwi na siya sa tamang oras. b. Magpapagabi na siya ng pag-uwi. c. Hindi na siya kailanman maglalaro sa labas. 2. Lola Cela: Tandaan mo, apo. Ang pagsisipilyo ay mahalaga.17</p> <p>Nita: Lola, alam ko na po iyan. Hindi pa rin sinunod ni Nita ang payo ng kanyang lola. Ano ang mangyayari kay Nita? a. Masisira ang kanyang ngipin. b. Magiging malusog ang kanyang mga c. Magiging maputi ang kanyang mga ngipin. ngipin. 3. Aling Naty: Carlo, itapon mo na ang mga balat ng saging sa basurahan. Carlo: Opo, Inay. Basta na lamang inihagis ni Carlo ang mga balat ng saging sa basurahan. Ang iba ay nakakalat sa sahig. Ano ang maaaring mangyari? a. Maaaring madulas ang Nanay dahil sa balat ng saging na nakakalat. b. Matutuwa ang nanay kapag nakita niya ang mga balat na nakakalat sa sahig. c. Sasang-ayunan ng nanay si Carlo dahil sa kanyang ginawa. Gawain 5 Kung ikaw ay masunuring bata, ano sa palagay mo ang maaaring maramdaman ng iyong mag-anak? Ano kaya ang maaari nilang masabi? Iguhit o isulat ang iyong sagot sa kuwaderno.18</p> <p>Aralin 2 Pagpapahalaga sa Pagpapanatili ng Kaayusan at Kapayapaan</p> <p>19</p> <p>AlaminAno ang iyong mararamdaman kung sa paligid mo ay may mga kasama kang madalas na nagtatalo? Madalas na sila ay hindi nagkakasundo at ito ay nauuwi sa away.</p> <p>Isaisip</p> <p>Nagkaroon na ba kayo ng hindi pagkakaunawaan sa inyong tahanan? Paano ka makatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan? Maaari mong gawin ang mga sumusunod: 1. Palaging makitungo nang may paggalang sa mga kasapi ng iyong mag-anak.</p> <p>20</p> <p>Pagmasdan ang bawat larawan:Opo, Inay. Nagawa ko na po ang aking takdang-aralin.</p> <p>2. Sumunod sa napagkasunduang tuntunin sa loob ng tahanan, kung mayroong alituntunin na naitakda. Nararapat lamang na ito ay iyong sundin.</p> <p>21</p> <p>3. Maging masaya sa tagumpay ng kasapi ng mag-anak. Hindi bat nararapat lamang na matuwa ka sa tagumpay ng iyong mga kapatid? Tandaan na ang kanilang tagumpay ay tagumpay mo rin.</p> <p>4. Iwasan ang mainggit sa mga kasapi ng maganak. Ang pagiging maiinggitin ay hindi magandang gawain. Unawain ang dahilan kung bakit minsan ay hindi napagbibigyan ang iyong kagustuhan.</p> <p>22</p> <p>5. Maging mapagpakumbaba at mapagpatawad. Kung minsan ay nagkakasakitan kayo ng kasapi ng iyong mag-anak. Humihingi ka ba ng paumanhin lalo na kung ikaw ang nakasakit? Ang pag-amin sa pagkakamali at paghingi ng tawad ay mabuting gawi. Mas maigi rin na iwasan na makasakit pang muli.Naku! Ate! Pasensiya na. Hindi ko sinasadyang matamaan ka ng bola. Sige. Basta sa susunod ay mag-ingat ka sa paglalaro upang hindi ka na makasakit ng iba.</p> <p>May iba ka pa bang naiisip kung paano mapananatili ang kaayusan at kapayapaan sa loob ng inyong tahanan?</p> <p>23</p> <p>Isagawa</p> <p>Gawain 1Nais mo bang magkaroon ng kaayusan at kayapaan sa inyong tahanan? Sabihin ang mga tamang paraan upang ito ay makamit. paggalang pagtulong pakikiisa paglikha ng gulo pagpaparaya pagsunod sa utos pagtupad sa tungkulin pag-iwas sa pagiging mainggitin</p> <p>24</p> <p>Gawain 2Gumuhit ng larawan na nagpapakita na may kaayusan at kapayapaan sa loob ng tahanan.</p> <p>Gawain 3Piliin sa mga sumusunod ang maaari mong gawin upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa inyong tahanan: 1. Hihingi ako ng paumanhin sa aking bunsong kapatid dahil nabangga ko siya. Sasabihin ko na hindi ko iyon sinasadya. 2. Maglalaro ako maghapon kahit alam kong kailangan kong umuwi bago magtanghalian. 3. Pagtutulungan naming bunsong kapatid. inisin ang aming</p> <p>4. Pauunahin ko sa paggamit ng palikuran ang aking kapatid dahil mas maaga ang pagpasok niya sa paaralan. 5. Iiwasan ko na makipag-away sa aking mga kapatid.25</p> <p>Gawain 4Tanungin ang nanay o tatay ng iyong kaibigan. Alamin kung paano napapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa kanilang tahanan. Ibahagi ito sa klase.</p> <p>Isapuso</p> <p>Mag-isip ng sariling simbulo ng kapayapaan. Gumupit ng larawan nito mula sa lumang magasin o dyaryo. Idikit ito sa inyong kwaderno. Sabihin kung bakit ito napili.</p> <p>TANDAAN: Ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ay nagsisimula sa loob ng tahanan. Bilang kasapi ng iyong mag-anak ay may magagawa ka upang ang mga ito ay makamtan. Isipin mo, kung lahat ng bata ay gagawin ito, makatutulong ito upang magkaroon ng pandaigdigang kaayusan at kapayapaan.</p> <p>26</p> <p>Isabuhay</p> <p>Mayroon ka bang nakagalit sa inyong mag-anak? O di kaya naman ay nasaktan mo ang kanyang damdamin? Sa isang pirasong papel, sumulat ng isang maikling liham na humihingi ng paumanhin. Maaari mo itong ibigay sa kanya.</p> <p>Subukin</p> <p>Gawain 1 Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang mga pangungusap na sa palagay mo ay makapagpapanatili ng kapayapaan sa isang tahanan. 1. Hihingi ako ng paumanhin sa aking ate dahil natabig ko nang hindi sinasadya ang kanyang baso. 2. Dahil ako ang nakatatanda sa aming magkakapatid, ako ang dapat kampihan ng aking mga magulang.27</p> <p>3. Maghihintay ako ng aking tamang pagkakataon sa paggamit ng banyo. 4. Magpapaalam ako sa aking kapatid kung kailangan kong gamitin ang kanyang basketball. 5. Upang hindi ako mapagalitan ng aking nanay, ililihim ko na lamang na ako ang nakabasag ng kanyang salamin. Gawain 2 Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Sabihin ang titik ng tamang sagot. 1. Naglalaro ang iyong mga nakababatang kapatid. Mayamaya pa ay narinig mo na sila ay nagaaway na. Ano ang iyong gagawin? a. Sisigawan ko sila. b. Ipapaalam ko ito sa aking nanay. c. Makikisali ako sa kanilang pag-aaway. 2. Bawat isa sa inyong magkakapatid ay may nakatakdang gawaing-bahay. Upang maiwasan ang di pagkakasundo ito ay a. dapat mong gawin. b. magreklamo sa inyong magulang. c. hayaang gawin ito ng iyong nanay.28</p> <p>3. Pinulong kayo ng inyong mga magulang. Paguusapan ninyo kung ano ang dapat gawin upang maiwasan ang hindi pagkakasunduan sa paggamit ng computer. a. Pakikinggan mo ang mungkahi ng bawat isa. b. Ipipilit mo ang gusto mong mangyari dahil ikaw ang bunso. c. Aalis ka sa pagpupulong upang maunahan mo sila sa paggamit ng computer. 4. Hindi sinasadyang nauga ng iyong kapatid ang mesa kung saan ka nagsusulat ng iyong takdangaralin. a. Magagalit ka sa kanya. b. Gagantihan mo siya. c. Pagpapasensiyahan mo siya. 5. Malabo ang mata ng aking kapatid. Hindi na niya gaanong nababasa ang mga salita lalo na kung ito ay malayo. a. Tutulungan ko siyang magbasa. b. Itatago ko ang kanyang salamin. c. Tutuksuhin ko ang aking kapatid.</p> <p>29</p> <p>Gawain 3 Basahin ang bawat sitwasyon. Sabihin kung ano ang dapat mong gawin. 1. Kailangan mo ng tambol para sa inyong pagtatanghal sa paaralan. Alam mo na mayroon nito ang iyong ate. 2. Naglalaro kayo ng iyong mga kapatid sa sala. Sinabi ng iyong nanay na nagpapahinga ang inyong tatay sa kanilang silid. 3. Gumawa ng iskedyul ng mga gawaing bahay ang iyong nanay. Ikaw ang naatasang tumulong sa paglilinis ng inyong silid tuwing Sabado ng umaga. 4. Kapos kayo sa pera kung kayat ang bunsong kapatid mo pa lang ang naibili ng bagong damit para sa isang espesyal na araw. 5. Humihingi ng paumanhin ang iyong kapatid matapos ang hindi ninyo pagkakasunduan.</p> <p>30</p> <p>Aralin 3 Pagkalinga Sa Kapaligiran</p> <p>31</p> <p>Alamin</p> <p>Madalas ka bang nasasabihan ng iyong nanay na tumulong sa paglilinis ng inyong bahay? Pinapaalalahanan ka ba ng iyong tatay na itapon mo sa tamang basurahan ang mga balat ng kendi o anumang kalat? Bakit kailangang gawin mo ang mga ito? Bakit nga ba? Bilang isang bata, ikaw ay may tungkulin din sa iyong kapaligiran. Ano- ano nga ba ang mga ito? Paano mo maipakikita ang iyong pagkalinga sa iyong kapaligiran?</p> <p>IsaisipTumingin sa iyong paligid. Ano ang iyong nakikita? Ano ang iyong naririnig? Ano ang iyong naaamoy? Ano ang iyong nadarama?</p> <p>32</p> <p>Ang hangin, tubig, lupa, mga hayop, at halaman ay bumubuo ng kapaligiran. Ang inyong bahay, bakuran, pati na ang iyong aklat at iba pang bagay na gawa ng tao ay bahagi ng kapaligiran. Nararapat lamang na panatilihin mong maayos at malinis ang ito. Bahagi rin ba ako ng kapaligiran?</p> <p>33</p> <p>Ay! Oo, ikaw rin ay bahagi ng kapaligiran. Hindi bat alam mo na kung paano mo mapapangalagaan ang iyong sarili? Ngayon, alamin ang mga tamang gawain upang maipakita mo ang iyong pagmamahal sa iyong kapaligiran.</p> <p>1. Itapon ang mga basura sa tamang lalagyan. Bakit kaya nararapat na paghiwalayin ang mga basurang nabubulok at hindi nabubulok? 2. Tandaan ang 3 Rs. Ito ay mga paraan upang mabawasan an...</p>