ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

  • Published on
    08-Jan-2016

  • View
    193

  • Download
    10

DESCRIPTION

ETKL LETM VE BEDEN DL. ZMR YKSEK TEKNOLOJ ENSTTS PSKOLOJK DANIMA VE REHBERLK BRM. letiim Nedir? letiim; duygu, dnce veya bilgilerin akla gelebilecek her yolla bakalarna aktarlmasdr. Bu srecin amac ; anlalmaktr. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

ETKL LETM VE BEDEN DL ZMR YKSEK TEKNOLOJ ENSTTS PSKOLOJK DANIMA VE REHBERLK BRM letiim Nedir? letiim; duygu, dnce veya bilgilerin akla gelebilecek her yolla bakalarna aktarlmasdr. Bu srecin amac ; anlalmaktr. Baka bir tanma gre; Bizim bakalarn bakalarnn da bizi anlamas sreci olarak tanmlanmaktadr. Doan Ccelolu ise iletiimi; ki birim arasnda bir biriyle ilikili mesaj alverii olarak aklamtr. letiim sadece insana zg bir olay deildir. NSANLARDA LETM nsan, jest ve mimikleri kullanan gelimi refleks ve igdlerinin yan sra dili de iine alan ok karmak renilmi davranlarla iletiim yapan yegane varlktr. Davranlar;*doutan gelen *gelip geici *renilmi olarak e ayrlr. renilmi davranlar bireylerin toplum iinde doduktan sonra i ve d evrelerinden gelen uyarclarla etkileim sonucu edindikleri nisbeten kalc davranlardr. Bunlar ikiye ayrlr; Toplumca arzu edilen davranlar, Toplumca arzu edilmeyen davranlar. Toplumca arzu edilen davranlarda da uyum gsterme istei sz konusudur.nsan etkileim dinamiini aklamada be temel varsaym ne srlmektedir: 1) letiim kuramamak imkanszdr. Hibir ey yapmamak dahi anlaml bir mesaj oluturur ve iletiime girer. 2) letiimin ierik ve iliki dzeyleri vardr. liki dzeyi ierik dzeyine anlam verir. Kii retmeninden kalem isterken farkl, arkadandan isterken farkl cmleler kuracaktr. kisinde de anlam ierik ayndr. 3) Mesaj alveriindeki dizinsel yap anlam oluturur. Kurulan cmlede ykleme en yakn kelime vurgulanmak isteniyor demektir. 4) Mesajlar szl ve szsz olarak iki tiptir. erik iletiiminde szl mesajlar, ilikiyle ilgili tutum ve tercihlerdeki anlatmda ise szsz mesajlar etkili olurlar. Mantksal mesajlar szl, duygusal mesajlar szsz olurlar. 5) letiimi kuran kiiler eit veya eit olmayan iliki iindedirDoru Bir ekilde Anlalmak steniyorsa; 1. Balang ok nemlidir. 2. letiim bir bilgi alverii deildir. 3. letiim kiiye deil kiilere yaplr. 4. letiim, szl ve szsz iletiim iaretleriyle bir btndr. letiimde Amaca Ulamak in; Ne sylemek istiyorum? Ne zaman sylersem, karmdaki kiinin iletiim kaynaklar ak olur? Nerede hangi ortamda iletiimi balatmam yerinde olur? Sorular cevaplandrlmaldr. BEDEN DL Yukardaki zellikler iletiimin szl ve szsz elemanlardan oluan bir btn olduunu gstermektedir.Beden dili insanlk tarihi asndan en eski iletiim aracmzdr.Beden dili duygu ve dncelerimizin yansmasdr. nsan hayat boyunca ounlukla farknda olmakszn gnlk beden dilini son derece etkili olarak kullanr. Ancak bedenini, kelimeleri kontrol ettii gibi kontrol edemez. Bedenimiz olaylara veya durumlara kar ok daha fazla kendiliinden tepkiler verir. Gerek duygu ve dncelerimizi kelimelerin arkasna gizlemek belki mmkndr, ama beden dilimizi gizlememiz ok kere mmkn deildir, beden esastr. Davranmz i dnyamz etkiler nsann merkezini kullanma biimini ve temel beden duru zelliini tanmann salad en nemli yarar, yalnzca evredeki kiileri doru deerlendirmek deildir. Bu zelliklerin farknda olmak, kiinin kendi hayatnda ok temel deiikler yapar. nsanlar byk ounlukla ilerinden geldii gibi davrandklarn dnrler. Oysa yakn zamanda yaplan aratrmalar, nsanlar hissettikleri gibi davranmaktan ok, davrandklar gibi hissettiklerini ortaya koymutur. Can sklan bir insann kalar atk, yz ask, omuzlar dk ve iletiime kapaldr. Hepimiz sk sk sebepsiz bir can sknts yaarz. Oysa ok kere kalarmz attmz, yzmz astmz ve omuzlarmz drp, iletiimimizi kapattmz iin canmzn skldn dnmeyiz. nsan hangi duygular hissetmeye balarsa, bir sre sonra beden kimyasnda meydana gelen deiikler sebebiyle o ynde davranlar sergilemeye balar. letiimde ilk dakika nemlidir Kar karya gelen iki kii arasndaki ilk etkileim, iletiim srecinin nemli bir belirleyicisidir. Bu etkiyi yaratan faktrler, karlaan kiinin beden dilinden kulland kelimelere ve kiinin tad btn aksesuarlardan iinde bulunduu fizik ortam nesnelerine kadar geni bir dalm gsterir. te btn bu faktrlerin bilekesi alglayan kiinin deerlerinde bir yer bulur ve o ereve ierisinde yorumlanr. Alglayan kiisel zellikleri ve toplumsal normlar ile kalplam olan yarglar, etkileim verilerine bal olarak iletiimin ilk annda bir karar verdirir ve insan karsndaki kiiye zihninde bir etiket yaptrr. Bu karar olumlu veya olumsuz olabilir Duruundan hi holanmadm, Bakn sevmedim, Bir grte kanm snd, lk grdmde vuruldum, Ben onu grdm an ie yaramaz olduunu anlamtm gibi deerlendirmeler o kii ile geliecek iletiimin temelini oluturur. Yalnz bu kararlarmz her zaman bylesine ak ve bilinli olmayabilir. Kii bunlara bilin dzeyine kartsa da, kartmasa da, ilk alglarmzn oluturduu yargnn, iletiim biimimizde ve o kiiye atfettiimiz deerde nemli bir rol oynad bilinir.Beden Dilinin letiime Etkisi Etkili iletiim becerilerinin insan yaamndaki yeri ve nemi, salkl ve uzun sreli ilikiler sz konusu olduunda tartlamaz. letiimin etkinliini salayan en nemli unsur ise beden dilidir. Beden dili sayesinde karnzdakinin davranlarndan dncelerini anlayabileceinizi biliyor muydunuz? Davran bilimcilerin vcut hareketlerinin iletiimdeki etkinliini fark etmeleri ve beden dili zerindeki ilk aratrmalar 1970li yllara rastlar. Henz ok yeni diyebileceimiz bu bilimsel aratrmalar sonucu elde edilen bulgular ise azmsanmayacak kadar ok ve bir o kadar da nemli. Neden mi? NK;Bilimsel aratrmalara gre bir mesajn toplam etkisinin yaklak %7sini szel (sadece szckler), %38ini sesli (ses tonu, sesin ykselip alalmas ve dier sesler) ve %55ini de szel olmayan eler oluturmaktadr. Beden dilinin insan ilikilerindeki neminin fark edilmesi zerine bu konuda kiisel geliim seminerleri verilmeye, hatta baz okullarda ders olarak okutulmaya balanmtr. Bireyler arasndaki gr ayrlklarnn temelinde bilginin farkl alglan, yorumlan ve kullan biimlerinin olduu biliniyor. Beden dili ise bu ayrlklar en aza indirmenin yollarndan sadece biri ama en etkili olan. Tabii ki beden dili de kltrlere gre farkllk gsterebiliyor, mesela kafay iki yana sallayarak yaptmz hayr hareketi Bulgaristanda evet olarak alglanr. Bir kltrn beden dilini bilmemenin bedeli de size sorulacak soruya gre deiir, ama bunun iin uyulabilecek en gvenli kural; Romada Romallar gibi davranmaktr! letiimde bir mesaj gnderen olduu gibi bir de alan kii var. letiimin etkileim halini alabilmesi iin mesajn gnderildii kiinin de bilgiyi verilmek istendii haliyle alglamasn salamak gerekiyor. Bu da etkin dinlemeyi gerektiriyor. Bir mesaj gnderirken olduu kadar alrken de beden dilimizle karmzdakine tepki veriyoruz. Birini dinlerken bamz onaylama anlamnda yukar aa sallarsak karmzdakine onu anladmz, anlattklaryla ilgilendiimizi ve devam etmesini istediimizi sylemi oluyoruz. Mimiklerin, jestlerin ve dier vcut hareketlerinin en etkili kullanmlarn bize sunan kiiler politikaclar ve stand up gsteri yapanlardr. Bir gsteriye gittiinizde sizi en ok etkileyen nedir dndnz m? Tek kiilik tiyatroya gittiyseniz zellikle de tarz komedi ise, ayn esprileri bir arkadanza yapmay denediniz mi? Sizin kahkahalarla gldnz bir espriye sadece bir tebessmle karlk verebilirler ya da glmeyebilirler. Bunun sebebi sahnedeki profesyonelin ayn zamanda beden dilini ok iyi kullanmasdr. Beden Dilinin eleri Beden Duruu; likide olduu kiiyi dorudan karsna alan ve dik bir beden duruuna sahip bir kii, mesajnda gvenli bir zellik katm olacaktr. Dorudan Gz likisi; Gzlerin konutuu dil her yerde ayndr. (Herber) Bir kiiye konuurken dikkat edilecek en nemli noktalardan biri, nereye baktnzdr. Mesafe ve Bedensel Temas; letiimde en nemli olan ey doru iliki kurmaktr.Bu konuda dikkat edilmesi gereken, jestleri konumadaki eksik kelimeleri tamamlayacak bir ara olarak kullanmamak, yani yabanc dile hakim olmayan birinin ifadesini elleriyle tamamlamas gibi bir duruma dmemektir. Jestler ve Mimikler Jestler ve mimikler dier kiilere grsel sinyaller gnderen hareketlerdir. Bizim bir jestten sz edebilmemiz iin yaplan hareketin bir bakas tarafndan grlmesi ve yaadmz duygu ve dnceyle ilgili bir bilginin karmzdaki kiiye iletilmesi gereklidir. Aslnda her bir jest, dnce ve duygu rn olduu iin doal olarak bu zelliklerini barndrr.Yz kaslarnn anlatm amal kullanm mimikleri; ba, el, kol, ayak, bacak ve bedenin kullanm da jestleri oluturur.Jest ve mimikler "esas" ve "ikincil" olarak ayrlr. Esas jest ve mimikler, dnce ve duygularmz destekleyen, onlar somutlatran hareketlerimizdir. rnein, sohbet srasnda gz krpma, ba salama, kollar ama gibi iaret ve hareketler iletmek istediimiz ve programladmz bir mesaj ieren jestlerdir. te yandan kendiliinden gelen ve hi beklemediimiz bir anda bizi yakalayan esneme ve haprma gibi durumlarda bile jest sz konusudur. Esas olarak anlatma katkda bulunmayan ve kendiliinden refleks olarak ortaya kan bu hareketlere ikincil jest ve mimik denir.Bu i tepkilerle ortaya kan ikincil jestler, ortamn zelliklerine gre giydirilmeye ve ekillendirilmeye balarsa esas jestlere dnmesi ortama, kiinin iinde bulunduu ve birlikte olduu kiilere kar taknmak istedii tavra baldr. Bu jestlerin bazlarn bastrmak, bazlarn da en ak biimde de ortaya koymak eilimi vardr. Eer istemedii halde ei camlar amsa ve bundan rahatsz oluyorsa,kiinin haprmas ok daha farkl olur. Ak, net ve mmkn olduunca iddetli olan haprk artk ikincil jest olmaktan kar.Ba ile selam vermek veya el sallamak gibi hareketlere esas jestler denir. Esas jestler balangtan bitilerine kadar iletiimin bir parasdrlar. Esas jestlerle ikincil jestleri ayrt etmek iin kendi kendimize u soruyu sorabiliriz; Eer ben yalnz olsaydm bu hareketi yapacak mydm? Cevabmz Hayr ise bu hareketimiz esas jesttir. Cevabimiz Evet ise hareketimiz kendiliindendir ve ikincil jestler grubuna girer.Ses Tonu, iddeti ve Konumann AkclSes tonunun kullanlma biimi, szl ilikinin hayati bir parasdr. Tek heceli bir kelime, rnein "git" kelimesi, syleni biimine bal olarak pek ok anlama gelebilir. "Git" vardr, "seni bir daha grmek istemiyorum" anlamna gelen; "git" vardr, "kal, hi gitme anlamna gelen.nsanlar aras ilikilerde yaanan en kk gerginlik, kendini nce ses tonunda ortaya koyar. Byk ounlukla gndelik ilikilerde canl, neeli, enerjik bir ses tonu, insanlar zerinde olumlu etki brakr. Ancak ortada bir gerginlik ve sorun varsa ses tonunun yumuak ve sakin olmas atmay nler ve ibirliini kolaylatrr.Monoton, dinleyende bkknlk yaratan, kolayca dikkatin dalmasna sebep olan bir konuma slubuyla kii ortaya ne kadar orjinal fikirler koysa da ikna edici olmakta glk ekecektir.Sert ve kesin konuma biimi, ounlukla dinleyenlerde savunuculua sebep olur ve rahatszlk dourur. Ayrca sesine zr diler gibi bir ton veren kiilerin, karsndakiler tarafndan istekleri kolayca geri evrilir veya syledikleri nemsiz olarak grlr.Beden dilimizin en belirgin ve en keskin anlamlar yzmzde sakldr. nsan dncesinin, duygu ve yz ifadesi arasndaki dorudan balanty engelledii ve ynlendirdii sylenebilir. Mutluluk, korku, fke, hayret, znt ve tiksinti gibi duygusal ifadelerin aktarlmasnda btn kltrlerde ortak yz ifadelerinin kullanld bilinmektedir. nsann kendisini ifade etmesinde en duyarl ve etkili organ ellerdir. Ellerin nemi; son derece duyarl hareket ve hissetme becerisine sahip olmasndan deil, ayn zamanda el ve beyin arasndaki karlkl balantlarn zenginliinden kaynaklanmaktadr. Ellerin kullanlmasyla, konuma esnasnda kelimelerden ok onu sunu eklinin, yani beden dilinin ne kadar nemli olduu ortaya konulur nsanlarn oturma ekilleri, o andaki duygu ve dncelerini yanstmas asndan nemlidir. Koltua ilimi kalkmaya hazr, endieli ve skntl oturma biimi, tartmaya dnk oturma biimi, arln koltua verildii estetik oturma biimi, kendisine fazla gvenir ekilde yaylarak oturma biimi ve gvenli koltuu kaplayarak oturma biimi gibi birok oturma ekilleri vardr. Oturma ekilleri yannda, farkl oturma dzenleri de vardr. Kar karya rekabeti ifade eden oturma dzeni, doksan derecelik a yapacak ekilde masann kesinde birbirine yakn oturma dzeni, masann dz kenarnda yan yana samimi oturma dzeni ve karlkl en u kelerde ilikiyi en alt dzeye indiren oturma dzenleri gibi oturma dzenleri vardr. Kiiler ile aramzdaki ilikilerde bedensel temas nemlidir. Sarlma, pme, kucaklama gibi davranlar ailedeki bireyler arasnda karlkl sevgi ve gveni artrc davranlardr. Bunun tam tersine, yabanc kiilerle veya kar cinsten olan kiilerle mesafeli bulunmakta da yarar vardr. Stat ve varlk gstergesi olan davranlardan da sz edebiliriz. Eskiden stat; beyaz sakallar ve ya ile orantl iken, imdilerde ise bakalarna aktaracak bilgi, deer, duygu ve dncelere sahip olmak veya maddi ynden gl olmakla orantldr. Bu sebepledir ki; moda asndan inout uygulamalar varlkl kesimler arasnda yaygndr. Yalan syleyen bir insan beden dilini kontrol etmekte glk ekmektedir. Yalan srasnda; ellerini silkeledii, yzne gzne dedirdii, gzlerini sk sk kardakinden kard ve bu tip hareketlerinde bir art gzlendii bilinmektedir. letiim Analizi 1. evrenizdeki insanlarn hangi benlii kullandn bulmay deneyin. 2. Paralel iletiimler kurmaya aln, karnzdaki kii ile ayn benlik dzeyinde konuun. Daha yi Bir letiim Kurmak in; apraz iletiimlerinizin farknda olun. Zaman zaman karnzdaki kii beklediiniz tepkinin dnda bir tepki verebilir ve iletiim benlik dzeyleri farkllaabilir. Siz bunun farknda olursanz kendinizi deien duruma gre ayarlayabilirsiniz. rtl iletiim ile veya ayn anda birden ok benlik halini ieren bir mesaj ile karlatnzda uygun benlik dzeyini kullanabilmek iin karnzdaki kiinin beden dilinden yararlanabilirsiniz. ETKN LETM VE DNLEME Salkl ve etkin bir iletiimin iyi dinleyiciler ile kendi duygularn samimi ve drst ifade eden kiilere ihtiyac vardr. Etkin Dinleme Sylenenlere ilgi gsterir. Gerek sorunun ne olduunu duyana kadar yargda bulunmaz. Konutuu kii ile gz temas kurar. Sylenenleri anlayp anlamadn kontrol eder. Karsndakinin beden dilini anlamaya alr. Srasn bekler, anladn dnd eyin hemen stne atlamaz. Etkin Dinleyicinin zellikleri Daha nemlisi, etkin dinleme sonucu karmzdaki kiinin yaayaca rahatlk, onun bizim vereceimiz neriye uyum gsterme ihtimalini arttrr. Bu nedenle sonucu artrmak iin; Karmzdaki ikayetlerini veya onu huzursuz eden konular sylerken onun yzne bakarak dinlemek, Uygun arallarla ban sallamak, ve anlyorum, evet gibi ilgiyi gsteren ksa geri bildirimlerde bulunmak. Daha uzun boluklarla karmzdaki kiinin sylediinin tekrarlamak. SONUTA; Kiiler yarglanmadklar iin balangta sylemeyi dndklerinin daha fazlasn syler, Kendileri ile ilgili temelde yatan esas sorunun farkna varabilir, Kendi sorunlarna zm bulabilir, Yaanm ve bitmi bir olay ile ilgili olarak zmszl kabullenir, Etkin Dinleme le Kazanlan zellikler Anlaldm duygusunu yaar, karsndaki kiiye olumlu duygular besler, Amalar aan bir ey sylediklerinde, bunu fark edip kendilerini dzeltebilir, Karsndaki kiiyi dinlemeye ve anlamaya hazr duruma gelir. Sonu olarak, insanlarla daha iyi ilikiler kurabilmek iin; ncelikle beden dilini iyi kullanmak, ayrca; karmzdakinin yanstt kiilii olduu gibi kabul edip, ona seim hakk tanyarak, asla utandrmayarak, zaman zaman vg ve onay vererek, yardm etmesine olanak salayarak ve onu iyi dinleyerek bu ilikiyi daha da gelitirebileceimiz aktr KAYNAKLAR"Bedenin Dili" Zuhal ve Acar Balta"letiimde Beden Dili Nikolay Sorokin"The Body Language Alan Pizze letiim atmalar Ve Empati stn Dkmen