Evo 01 10 11

  • Published on
    30-Jun-2015

  • View
    218

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. 1. Predavanje2 . 10 .20 10 EVOLUCIJSKA PSIHOLOGIJA</li></ul><p> 2. Charles Darwin (1809 1882) 3. Charles Darwin (1809 1882) 4. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>Nositelj kolegija: </li></ul><ul><li><ul><li>Boris Mlai </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>[email_address] </li></ul></li></ul><ul><li>Asistent: </li></ul><ul><li><ul><li>Igor Mikloui </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>[email_address] </li></ul></li></ul><p> 5. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>Cilj </li></ul><ul><li>Primarni cilj kolegija je pruiti uvid u evolucijsku teoriju i njenu primjenu na ljudsko ponaanje, kogniciju i razvoj </li></ul><p> 6. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>Evolucijska psihologija je znanstveno prouavanje ljudske prirode koje se temelji na razumijevanju ljudskog ponaanja kao produkta procesa prirodne i seksualne selekcije.</li></ul><p> 7. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>Evolucijska teorija je nezamjenjiv alat u razumijevanju ponaanja svih ivih organizama, </li></ul><ul><li>Najdinaminija grana psihologije - Pokrenula bujicu novih istraivanja, npr. seksualnosti, agresije, statusa, roditeljstva, obiteljskog ivota, suradnje, grupne dinamike, emocija i etc. </li></ul><ul><li>Evolucijska paradigma napokon postavila uredan, logiki konzistentan i koristan nain razumijevanja ljudskog ponaanja </li></ul><ul><li>Povezuje se saprirodnim znanostimakroz evolucijsku biologiju, bihevioralnu genetiku i neuroznanost, a uzhumanistike i drutvene znanostikroz ekonomiju, politologiju i sociologiju </li></ul><p> 8. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>to se na kolegiju oekuje od vas? </li></ul><p> 9. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>to se na kolegiju oekuje od vas? </li></ul><ul><li>Intenzivnoitanje, pisanje, razmiljanje i raspravljanjeo irokom rasponu tema vezanih uz evoluciju </li></ul><p> 10. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>to se oekuje od nas : </li></ul><p> 11. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>to se oekuje od nas : </li></ul><ul><li>pomoi vam da kritiki evaluirate razliite znanstvene pristupe evoluciji </li></ul><ul><li>ukazati kako se evolucijska teorija moe primijeniti na iroki raspon akademskih disciplina </li></ul><ul><li>omoguiti da suvislo i kritiki raspravljate i piete o temama vezanim uz evoluciju. </li></ul><ul><li>razviti sposobnost razmiljanja iz perspektive evolucijskog znanstvenika i primjene EM (evolucijskog modela) u svakodnevnom ivotu. </li></ul><ul><li>dati dublje razumijevanje vas samih, vae okoline i svijeta u cjelini. </li></ul><ul><li>pobuditi strast (ako ve ne postoji) za spoznajom, znanosti i evolucijskim modelom. </li></ul><ul><li>osigurati okolinu u kojoj ete se osjeati slobodni propitkivati i preispitivati vae stavove, pretpostavke i vjerovanja. </li></ul><ul><li>potaknuti vae sinapse da se povezuju i rastu. </li></ul><p> 12. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>Obavezna literatura: </li></ul><ul><li>Buss, D.M. (2004).Evolutionary Psychology: The New Science of the Mind .Boston: Pearson. </li></ul><ul><li>Miller, G. F., (2001)The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature . Anchor.</li></ul><ul><li>Boyd, R. i Silk, J.B. (2009). How Humans Evolved (5th Ed.). New York: Norton </li></ul><p> 13. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>Literatura koja se preporuuje kao dodatna: </li></ul><ul><li>Buss, D.M( 2005) The Handbook of Evolutionary Psychology. New York: John Wiley &amp; Sons </li></ul><ul><li>Buss, D.M. (2003).The Evolution of Desire: Strategies of Human Mating . NewYork: Basic Books. </li></ul><ul><li>Darwin, C. R. (1859). On The Origin of Species By Means of Natural Selection. London: John Murray.</li></ul><ul><li>Darwin, C. R. (1871). The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. London: J.Murray</li></ul><ul><li>Dawkins, R. (1989).The Selfish Gene . Oxford: Oxford University Press. </li></ul><ul><li>Hrgovi, J., Polek, D. (2004).Evolucija Drutvenosti . Zagreb: Jesenski i Turk </li></ul><ul><li>Kardum, I. (2003).Evolucija i ljudsko ponaanje . Zagreb: Jesenski i Turk. </li></ul><ul><li>Pinker, S. (2002).The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature.New York: Viking. </li></ul><ul><li>Ridley, M. (1993).The Red Queen: Sex and the evolution of human nature . New York: Viking.</li></ul><ul><li>Ridley, M. (1996),The origins of virtue . NY: Penguin </li></ul><ul><li>Wilson, D. S. (2007).Evolution for Everyone: How Darwin's Theory Can Change the Way We Think About Our Lives . New York, NY: Delacorte Press.</li></ul><ul><li>Wilson, E.O. (2007).O ljudskoj prirodi . Zagreb: Jesenski i Turk </li></ul><p> 14. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>Literatura koja se preporuuje kao dodatna: </li></ul><ul><li>Buss, D.M( 2005) The Handbook of Evolutionary Psychology. New York: John Wiley &amp; Sons </li></ul><ul><li>Buss, D.M. (2003).The Evolution of Desire: Strategies of Human Mating . NewYork: Basic Books. </li></ul><ul><li>Darwin, C. R. (1859). On The Origin of Species By Means of Natural Selection. London: John Murray.</li></ul><ul><li>Darwin, C. R. (1871). The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. London: J.Murray </li></ul><ul><li>Dawkins, R. (1989).The Selfish Gene . Oxford: Oxford University Press. </li></ul><ul><li>Hrgovi, J., Polek, D. (2004).Evolucija Drutvenosti . Zagreb: Jesenski i Turk </li></ul><ul><li>Kardum, I. (2003).Evolucija i ljudsko ponaanje . Zagreb: Jesenski i Turk. </li></ul><ul><li>Pinker, S. (2002).The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature.New York: Viking. </li></ul><ul><li>Ridley, M. (1993).The Red Queen: Sex and the evolution of human nature . New York: Viking .</li></ul><ul><li>Ridley, M. (1996),The origins of virtue . NY: Penguin </li></ul><ul><li>Wilson, D. S. (2007).Evolution for Everyone: How Darwin's Theory Can Change the Way We Think About Our Lives . New York, NY: Delacorte Press.</li></ul><ul><li>Wilson, E.O. (2007).O ljudskoj prirodi . Zagreb: Jesenski i Turk </li></ul><p> 15. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>Pregled sadraja kolegija </li></ul><ul><li>Temelji razvoja evolucijske psihologije </li></ul><ul><li>Osnovne postavke i metode istraivanja evolucijske psihologije </li></ul><ul><li>Mozak skupa investicija evolucije </li></ul><ul><li>Hrana i ostali izazovi preivljavanju</li></ul><ul><li>Seksualna selekcija i bioloke odrednice privlanosti i</li></ul><ul><li>Spolne razlike u odabiru partnera i strategijama parenja </li></ul><p> 16. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>Pregled sadraja kolegija </li></ul><ul><li>Evolucija i ljudski razvoj: djeca, roditelji i obitelji </li></ul><ul><li>Jezik kao adaptacija </li></ul><ul><li>Evolucijska uloga agresivnosti </li></ul><ul><li>Altruizam, moralnost i suradnja u skupinama</li></ul><ul><li>Status, presti i socijalna dominacija </li></ul><ul><li>Evolucija religioznosti i paranormalnih vjerovanja </li></ul><ul><li>Umjetnost, kreativnost i Darvinistika estetika </li></ul><ul><li>Prije svakog predavanja od studenata se oekuje da su proitali zadanu literaturu za to predavanje </li></ul><p> 17. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>Bodovanje </li></ul><p>Obaveza: Mogui broj bodova: Pohaanje nastave / postavljanje pitanja 20 Savjesno voenje dnevnika 25 Grupna aktivnost ili analiza filma 25 Zavrni pismeni ispit 30 18. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>Ocjenjivanje </li></ul><ul><li>Zavrna ocjena odgovara ukupnom broju sakupljenih bodova, na sljedei nain: </li></ul><ul><li>Neovisno o broju postignutih bodova, da bi se poloilo ovaj kolegij, na zavrnom ispitu je potrebno postii najmanje 16 bodova. </li></ul><p>Broj bodova Ocjena 52 Dovoljan (2) 64 Dobar (3) 76 Vrlo dobar (4) 88 Izvrstan (5) 19. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>1)Pismeni ispit </li></ul><ul><li>sastoji se od 30 pitanja</li></ul><ul><li><ul><li>zaokruivanje tono/netono </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>viestruki izbor </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>dopunjavanje ili odgovaranje s nekoliko rijei (2-5) </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>odgovaranje odgovorima otvorenog tipa (definicije, nabrajanja, pojanjavanja)</li></ul></li></ul><ul><li>potrebno rijeiti preko 50%, da bi poloili ispit. </li></ul><p> 20. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>2) Pohaanje nastave / postavljanje pitanja (20 bodova) </li></ul><ul><li><ul><li>doputeno je maksimalno pet izostanaka za koje nije potrebno ispriati se </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>prije svakog predavanja je potrebno pripremiti dobro osmiljeno pitanje, zanimljivu ideju, injenicu ili komentar koji elite podijeliti sa grupom </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>poslati na[email_address] , najmanje 24 sata prije predavanja </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>nedolaskom na predavanje gubitejedan bod , dok svaka nepredana zadaa predstavlja gubitak oddva boda </li></ul></li></ul><p> 21. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>3)Evolucijski dnevnik (10 bodova za 10 ili vie unosa, 15 bodova za unos predan za evaluaciju) </li></ul><ul><li>poeti promatrati svijet poput naturalista</li></ul><ul><li>Unos u dnevnik moe biti i kratak, primjerice jedan paragraf, ali i dugaak koliko god student eli.</li></ul><ul><li>predati u tiskanom obliku </li></ul><ul><li>unos koji se eli predati za ocjenjivanje mora biti uvezan prvi </li></ul><p> 22. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>3)Evolucijski dnevnik (10 bodova za 10 ili vie unosa, 15 bodova za unos predan za evaluaciju) </li></ul><ul><li>otvoriti dokument na stranicamagooglegrupe evolucijske psihologije ( http://groups.google.com/group/evolucijska )</li></ul><ul><li> Evolucijski dnevnik Ime Prezime </li></ul><ul><li>unos trebanumerirati, nasloviti i napisati datum i vrijeme unosa </li></ul><ul><li>npr.: </li></ul><ul><li>Utorak 12.2., #1.Biljeke o ponaanju parova u kinu ; </li></ul><ul><li>etvrtak 7.6. #3.Evolucijska analiza ponaanja moje sestre </li></ul><ul><li>Subota, 5.5. #5.Darvinistika analiza mog ponaanja danas </li></ul><p> 23. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>4)Grupni projekt ili analiza filma </li></ul><ul><li>nadopuna gradivu</li></ul><ul><li>Obaveze </li></ul><ul><li>grupna obrada evolucijski relevantne teme</li></ul><ul><li>ili </li></ul><ul><li>recenzija filma kroz prizmu evolucijske psihologije </li></ul><ul><li>potrebno izloiti pred grupom </li></ul><ul><li>nagradni bodovi</li></ul><p> 24. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>4) Grupni projekt ( do 3 lana ) </li></ul><ul><li>Evolucijske teme i hipoteze vezane uz: </li></ul><ul><li>ljubav </li></ul><ul><li>seks </li></ul><ul><li>orgazam</li></ul><ul><li>kompetitivnost spermija </li></ul><ul><li>prevaru </li></ul><ul><li>sustave parenja </li></ul><ul><li>seksualnu orijentaciju </li></ul><ul><li>estetiku/ljepotu/umjetnost </li></ul><ul><li>religiju </li></ul><ul><li>moralnost </li></ul><ul><li>politiku </li></ul><ul><li>mentalna oboljenja </li></ul><ul><li>ekonomiju </li></ul><ul><li>smijeh </li></ul><ul><li>zijevanje </li></ul><ul><li>poremeaje hranjenja </li></ul><ul><li>specifine emocije i osjeaje </li></ul><p> 25. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>4) Grupni projekt ili analiza filma </li></ul><ul><li>Forma projekta </li></ul><ul><li>Eksperiment </li></ul><ul><li>Predavanje </li></ul><ul><li><ul><li>Objektivno sumirati specifine ideje od odabranih autora </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Navesti slaete li se i zato sa navedenom idejom </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Raspraviti ideje koje su vam se javile kao reakcija na autorove hipoteze</li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Raspravite ponaanja koja ili potvruju ili opovrgavaju ideje autora </li></ul></li></ul><ul><li>Drugi oblici prezentacijepoputdebate, studije sluaja, igre, grupne rasprave, kviza, i sl. </li></ul><p> 26. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>Analiza filma </li></ul><ul><li>kratke, koncizne i dobro promiljene recenzije filmova koje e integrirati ideje obraene na predavanjima </li></ul><ul><li>Analize e se provoditi pojedinano </li></ul><ul><li>Analiza ne smije biti dua od jedne stranice i sadravati vie od 600 rijei </li></ul><ul><li>VANO: Analiza filma nije skraeni opis radnje, recenzija filma ili izvjetaj o nasuminim idejama i emocijama koje je film izazvao u publici.</li></ul><p> 27. Evolucijska psihologija </p> <ul><li>Konzultacije </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>po dogovoru, nakon predavanja (Hrvatski studiji, soba 12) </li></ul><ul><li>sve dodatne obavijesti vezane uz kolegij, a posebice uz seminare i analize filmova, bit e te postavljenje na stranci kolegija</li></ul><ul><li>[email_address] . </li></ul><ul><li>oekujemo-zanimljive linkove i diskusije nakon svakog predavanja </li></ul><ul><li>pruamo-relevantne radove i linkove kako za aktualno, tako i za nadolazee predavanje </li></ul><ul><li>Dunost je svakog studenta da se sam prijavi nagooglegrupu . </li></ul><p> 28. Izlet? 29. 1. Predavanje2 . 10 .20 10 Temelji razvoja evolucijske psihologije 30. </p> <ul><li> Experience shows the problem of the mind cannot be solved by attacking the citadel itself the mind is function of body we must bring somestablefoundation to argue from Darwin, 1871 </li></ul><p> 31. </p> <ul><li>Cilj evolucijske psihologije je razumjevanje mehanizama ljuskog uma/mozga kroz evolucijsku perspektivu </li></ul><p> 32. etiri temeljna pitanja evolucijske psihologije </p> <ul><li>Zbog ega je ljudski mozak dizajniran na nain na nain na koji je tj.koji kauzalni procesi su stvorili i oblikovali njegovu sadanju formu? </li></ul><ul><li>Kako je ljudski mozak organiziran tj. koji su njegovi temeljni mehanizmi i na koji nain su organizirani? </li></ul><ul><li>Koje su funkcije tih komponenata i njihove organizirane strukture tj. za to je mozak predvien ? </li></ul><ul><li>Na koji nain sadanja okolina, kroz interakciju sa tim komponentama, uzrokuje ponaanje? </li></ul><p> 33. etiri temeljna pitanja evolucijske psihologije </p> <ul><li>Da bi pronala odgovor Evolucijska psihologija (EP) koristi spoznaje is svih ostalih psihologijskih disciplina i podruja istraivanja, ukljuujui; </li></ul><ul><li>uenje i pamenje </li></ul><ul><li>panju i emocije </li></ul><ul><li>interpersonalnu privlanost </li></ul><ul><li>seks ponaanjes i bliske odnose </li></ul><ul><li>samo pouzdanje i samo predstavljanje </li></ul><ul><li>altruizam i rtvovanje </li></ul><ul><li>moralnost ivjernost; </li></ul><ul><li>kuluturu i samosvjest </li></ul><ul><li>etc . </li></ul><p> 34. Prekretniceevolucijske ideje </p> <ul><li>Svijest o promjeni u organskim (ivim) strukturama, danas poznata kao Evolucija, postojala je i prije Darwina i Podrijetla vrsta (1859) </li></ul><ul><li>Jan Pierre Antoine de Modet de Lamarck </li></ul><ul><li>Bilogie izuavanje ivota </li></ul><ul><li> vrste imaju tenedenciju teiti prema</li></ul><ul><li><ul><li>viim formama </li></ul></li></ul><ul><li>Borba za ivot uzrokuje luenje tekuina </li></ul><ul><li><ul><li>za rast organa (eg. irafe) </li></ul></li></ul><ul><li>Biolozi koji su vjerovali kako se organske strukture mjenjaju s vremenom evolucionsti </li></ul><p> 35. Prekretniceevolucijske ideje </p> <ul><li>Primjeivali kako vrste posjeduju svrsishodne osobine</li></ul><ul><li>nedostajala teorija na koji nain se te promjene odvijaju tokom vremenai na koji nain se stvaraju takve korisne i prilagoene osobine </li></ul><ul><li>Darwina je zanimalo koje se tono promjene dogaaju i nain na koji se dogaaju. </li></ul><ul><li>Odgovor nalazi na proputovanju brodomBeagle (1831 1836) </li></ul><ul><li>Iako tada skuplja veinu empirijskih dokaza za teoriju, svoj rad objavljuje tek nakon 25 godina. </li></ul><p> 36. Prekretniceevolucijske ideje </p> <ul><li>Zajedniki predak, no ekoloki uvjeti svakog otoka prilagodili izgled. </li></ul><ul><li>Razlog promjene je bio nepoznat </li></ul><p> 37. Teorija prirodne selekcije </p> <ul><li>Darwin formulira princip borbe za opstanak, tj. proces prirodne selekcije </li></ul><ul><li>Tri sastavnice: </li></ul><ul><li><ul><li>Varijacija ( sirovi materijal evo. procesa ) </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Nasljee ( djelomian prijenos ) </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Selekcija ( organizmi sa korisnim varijacijama koje pomau kod preivljavanja i reprodukcije ostavljaju vie potomaka ) </li></ul></li></ul><p> 38. Teorija prirodne selekcije 39. Teorija seksualne selekcije </p> <ul><li>Neke osobine ne objanjive funkcijom preivljavanja </li></ul><p> 40. Teorija seksualne selekcije </p> <ul><li>Neke osobine ne objanjive funkcijom preivljavanja </li></ul><p> 41. Teorija seksualne selekcije </p> <ul><li>Neke osobine ne objanjive funkcijom preivljavanja </li></ul><ul><li>Darvin postulira ono za to vjeruje da jedruga evolucijska teorijateorija seksualne selekcije. </li></ul><ul><li>Za razliku od prirodne usmjerena se na adaptacije iznikle iz potrebe za uspjenim razmnoavanjem </li></ul><ul><li>Predlae dva mehanizma: </li></ul><ul><li><ul><li>Intraseksualnu kompeticiju </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Interseksualnu selekciju </li></ul></li></ul><p> 42. Teorija seksualne selekcije 43. Teorija seksualne selekcije </p> <ul><li>The sexual struggle is of two kinds: in the one it is between the individuals of the same sex, generally the males, in order to drive away or kill their rivals, the females remaining passive; while in the other, the struggle is likewise between the individuals of the same sex, in order to excite or charm those of the opposite sex, generally the females, which no longer remain passive, but select the more agreeable partners. Charles Darwin , 1871 </li></ul><p> 44. Teorija seksualne selekcije </p> <ul><li>Darwin proces interseksualne selekcije naziva selekcijom enki </li></ul><ul><li>No, oba spola sudjeluju u svim oblicima nadmetanja za partnera </li></ul><ul><li>Kod vrsta gdje su mujaci vei od enki, ei je proces intraseksulane kompeticije </li></ul><ul><li>Oba procesa se sada smatraju djelom istog mehanizma diferencijalnog reproduktivnog uspjeha putem nasljednih razlika u ustroju </li></ul><ul><li>Ipak, korisno ih je razlikovati, jer oblikuju razliite fizike i bihervioralne osobine </li></ul><p> 45. Uloga prirodne i seksualne selekcije u evolucijskoj teoriji </p> <ul><li>Primarni uzrok evolucijske promjene i jedini uzrok adaptacije </li></ul><ul><li>Darwinova teorija utvruje zajedniko podrijetlo svih vrsta, pa tako i ovjeka </li></ul><ul><li>Omoguio smjetanje ovjeka na evolucijsko drvo ivota i povezivanje sa svim ivim biima </li></ul><ul><li>Iako prepoznate jo od Darwina,primjena evolucijske teorije na ljude i danas nailazi na otpor </li></ul><ul><li>EP </li></ul><p> 46. Razvoj teorije </p> <ul><li> Moderna sintezaotkrivanjem gena i mehanizma heritabilnosti, popunjvanju se konceptualni nedostatci </li></ul><ul><li>Etologijaprimjenjuje evolucijske mehanizme na objanjavanje ponaanja </li></ul><ul><li><ul><li>Sva ponaana zahtjevaju fiziloloku prilagodbu </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Bihevioralne karakteristike se mogu selekcionirati </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Prve studije imprinting preprogramirano ponaanje </li></ul></li></ul><p> 47. Razvoj teorije </p> <ul><li>William D. Hamiloton i naeko inkluzivnog fitnesa </li></ul><ul><li><ul><li> if you were a gene, what would facilitate your replication </li></ul></li></ul><ul><li>George C. Williams prelomne promjene </li></ul><ul><li><ul><li>Argumenti protiv grupne selekcije (eg. suicide bird) </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Alturizam </li></ul></li></ul><ul><li><ul><li>Adaptacija evoluirana rijeenja problema...</li></ul></li></ul>