Evolutia Turbinelor Eoliene in UE

  • Published on
    04-Feb-2018

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE</p><p> 1/25</p><p>UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTIFACULTATEA INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE</p><p>IMPM I</p><p>EVOLUTIA TURBINELOR</p><p>EOLIENE IN EUROPA</p><p>2015</p></li><li><p>7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE</p><p> 2/25</p><p>CUPRINS</p><p>Introducere</p><p>1 Istoricul eolienelor2 I!ort"n#" Eolienelor$ E%oluti" tur&amp;inelor eoliene in UE' E%oluti" ener(iei eoliene in Euro!" l" s)"rsitul "nului 2*1$+ E%"lu"re" i!ort"ntei e%olutiei tur&amp;inelor eoliene</p><p>Intro,ucere</p></li><li><p>7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE</p><p> 3/25</p><p>n ultimii ani cererea de energie este din ce n ce mai mare. n acest caz evolu ia situa iei n domeniul energetic presupune urmtoarele:</p><p> epuizarea resurselor petroliere cu consecin e u or de imaginat; cre terea ntrun ritm rapid a emisiilor de gaze ce produc e!ectul de ser" merg#nd p#n la</p><p>du$larea concentra iei de C%&amp; n atmos!er;Una dintre solu ii o reprezint e'tinderea produc iei de energie nuclear i energie din surse </p><p>neconven ionale. Sectorul energetic reprezint o surs de poluare important" ca urmare ae'trac iei" prelucrrii i arderii com$usti$ililor !osili. n conte'tul aderrii la Uniunea (uropean a !ost transpus n legisla ia rom#neasc )irectiva &amp;**+,-*,(C privind Instala iile ari de /rdere care a avut ca termen de implementare 0+.+&amp;.&amp;**1.</p><p>Impactul sectorului energetic asupra mediului" care reprezint o surs important de poluare"a !ost evaluat i sau o$ inut perioade de realizare a con!ormit ii la normele europene n domeniu perioade de tranzi ie pentru !iecare instala ie mare de ardere. Reducerea impactului sistemelor energetice asupra mediului i implementarea normelor prevzute n acest domeniuimpuse de reglementrile Uniunii (uropene urmeaz s se realizeze prin:</p><p> lucrri de rea$ilitare i modernizare;</p><p>ecologizarea 2aldelor de zgur i cenu ; monitorizarea continu a calit ii mediului n zona marilor o$iective energetice rea$ilitarea solurilor poluate i reintroducerea acestora n circuitul agricol; reducerea emisiilor de poluan i la ra!inrii i minimizarea pierderilor; re!acerea ecologic a unor zone petroli!ere prin reducerea riscului n operare.surile speci!ice care vor !i adoptate pentru protec ia mediului sunt: realizarea investi iilor din domeniul protec iei mediului; con!ormarea centralelor termoenergetice cu condi ii impuse de )irectiva &amp;**+,-*,(C cu</p><p>privire la limitarea emisiilor n aer ale anumitor poluan i 3S%&amp;" No' i pul$eri4 proveni i din instala iile mari de ardere" de )irectiva 56,6+,(C privind prevenirea i controlul </p><p>integrat al polurii i de )irectiva 55,0+,(C privind depozitarea de eurilor industriale; incadrarea centralelor termoelectrice n ceea ce prive te emisia gazelor cu e!ect de ser"</p><p>n cotele prevzute n Planul Na ional de /locare 3P.N./.4 a certi!icatelor de emisii agazelor cu e!ect de ser pentru perioadele &amp;**1 i &amp;**- 7 &amp;*+&amp;" depa irea cotelor put#nd !i realizat doar cu ac2izi ie de certi!icate i cre terea corespunztoare a pre ului energiei electrice livrate;</p><p> intensi!icarea utilizrii mecanismelor !le'i$ile prevzute n Protocolul de la 89oto i de)irectiva &amp;**0,-1,C( privind comercializarea permiselor de emisii de C%&amp;.(nergia eolian este o surs de energie regenera$il" generat de puterea v#ntului. #nturile</p><p>sunt !ormate din cauza c soarele nu nclze te uni!orm Pm#ntul" !apt care creeaz mi cri de aer. (nergia cinetic din v#nt poate !i !olosit pentru a roti ni te tur$ine" care sunt capa$ile de a</p><p>genera electricitate. Unele tur$ine pot produce =</p></li><li><p>7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE</p><p> 4/25</p><p>Big. + Parc eoliana s!ar@itul anului &amp;**6" capacitatea mondial a generatoarelor eoliene era de 105*&gt; </p></li><li><p>7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE</p><p> 5/25</p><p>Fi(-1-2- Mo"r. ,e %/nt cu !/n0e ,in 0on" etno(r")ic. o&amp;ro(e" ,e su,surs"3 444-ciec-ro5</p><p>Prima moar de vant cu pale pro!ilate a aprut in secolul doisprezece. C2iar dac era!oarte simpl" este totu@i vor$a de prima cercetare aerodinamic a palelor. /cestea au !ostutilizate in principal pentru pomparea apei sau pentru mcinarea graului.</p><p>In perioada Rena@terii" inventatori cele$rii ca eonardo da inci sau interesat !oarteintens de morile de vant" ceea ce a condus la numeroase inovaDii. )e atunci" morile sau inmulDitin (uropa. RevoluDia industrial a o!erit un nou inceput pentru morile de vant" prin apariDia denoi materiale. in consecinD" utilizarea metalului a permis modi!icare !ormei turnului @i cre@tereaconsidera$il a ma@inilor pe care le numim pe scurt FeolieneF.</p><p>Fi(-1-$- Eoli"n" o,ern"3sursa 2ttp:,,GGG.$a$ilim.co.u=,4</p><p>1-2 I!ort"n#" Eolienelor(nergia de origine eolian !ace parte din energiile regenera$ile" aceasta este o surs de</p><p>energie reinnoi$il generat din puterea vantului. (nergia eolian este atractiv atat din punct devedere ecologic nu produce emisii in atmos!er" nu !ormeaz de@euri radioactive" cat @i din</p><p>punct de vedere economic ca surs energetic primar vantul nu cost nimic. Noile cerinDe indomeniul dezvoltrii dura$ile au determinat statele lumii s i@i pun pro$lema metodelor de</p><p>producere a energiei @i s creasc cota de energie produs pe $aza energiilor regenera$ile.Protocolul de la 89oto angaAeaz statele semnatare s reduc emisiile de gaze cu e!ect de</p><p>ser. /cest acord a determinat adoptarea unor politici naDionale de dezvoltare a eolienelor @i aaltor surse ce nu degaA $io'id de car$on.</p><p>Hrei !actori au determinat ca soluDia eolienelor s devin mai competitiv: noile cuno@tinDe @i dezvoltarea electronicii de putere; ameliorarea per!ormanDelor aerodinamice in conceperea tur$inelor</p></li><li><p>7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE</p><p> 6/25</p><p>eoliene; !inanDarea naDional pentru implantarea de noi eoliene.</p><p>1-$- E%oluti" tur&amp;inelor eoliene in UEBiliera eolian este destul de dezvoltat in (uropa" deDinand poziDia de lider in topul</p><p>energiilor regenera$ile. /cest tip de energie regenera$il asigur necesarul de energie electric</p><p>pentru +* milioane de locuitori. )ealt!el" 5* ? din productorii de eoliene de medie @i mareputere" se a!l in (uropa.</p><p>In ermania" energia eolian este in plin ascensiune @i pe campurile din polderul de la. Hur$ina eoliana de mare capacitate in ermania</p><p>In %landa proiectul unei ast!el de centrale a !ost !oarte $ine primit de pu$lic deoarece a!ost amplasat pe ap. Scopul acestui proiect a !ost $ine ales @i sa dovedit un mare succes.Centrala eolian are &gt; tur$ine cu &amp; pale @i produce o cantitate anual de 0. 4 in IAsselmer la &amp;"6 =m nord de ora@uledem$li=. Hur$ine au !ost construite de !irma Ned avand o inlDimede &gt;* de metri dispuse la o distanD de &amp;** de metri unul de cellalt.</p><p>Centrala eolian a !ost pus in !uncDiune in anul +55&gt; @i proiectat s produc 0. G2pe an. in anul +556 au !ost o$DinuDi 0.5 *?. )in punct de vedere economic investiDia a costat+* milioane de guldeni din care tur$inele au costat -** ***" iar preDul unui =iloGat este de *.+guldeni. )urata de !uncDionare a centralei este prevzut a !i de +5 ani. Centrala eolian de la</p></li><li><p>7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE</p><p> 7/25</p><p>i=na este construit pe o colin a unei insule la 6 grade latitudinea nordic. Hurnul centraleiare inlDimea de +** de metri !aD de nivelul rii Norvegiei intro zon in care $ate permanent.Centrala are tur$ine cu pas regla$il produse de !irma danez estas !iecare tur$in avand o</p><p>putere de &amp;.&amp; </p></li><li><p>7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE</p><p> 8/25</p><p>Big.+.. Puterea eoliana la nivel glo$al in &amp;**6" O+0.RepartiDia in (uropa a energiei electrice produse pe $aza eolienelor" arat di!erenDe intre</p><p>state. ermania este liderul pe piaDa european" in ciuda unei incetiniri in &amp;**0 a instalrilor.Spania" pe poziDia a doua" continu s instaleze intensiv parcuri eoliene. )anemarca este pe a</p><p>treia poziDie" avand dezvoltate eoliene o!!s2ore @i trecand la modernizarea eolienelor maivec2i de +* ani. Costurile @i e!icienDa unui proiect eolian tre$uie s Din seama atat de preDuleolienei" cat de cele ale instalrii @i intreDinerii acesteia" precum @i de cel al vanzrii energiei. %eolian este scump. Hre$uiesc realizate inc progrese economice pentru a se putea asiguraresursele dezvoltrii eolienelor. Se estimeaz c instalarea unui =&lt; eolian" cost apro'imativ</p><p>+*** euro. Progresele te2nologice @i producDia in cre@tere de eoliene din ultimii ani</p><p>permit reducerea constant a preDului estimat PreDul unui =</p></li><li><p>7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE</p><p> 9/25</p></li><li><p>7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE</p><p> 10/25</p></li><li><p>7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE</p><p> 11/25</p><p>1-'- E%oluti" ener(iei eoliene in Euro!" l" s)"rsitul "nului 2*1$</p><p>n decem$rie &amp;*+&gt;" c"!"cit"te" ,e ener(ie eoli"n.instalat6n Uniune" Euro!e"n.autotalizat +&amp;-"1+ megaGa i 3" un total de ++15+ &lt; de energie eoliana !ostinstalat" reprezent#nd 0&amp;? din toate noi capacit i de putere. ntrun an de v#nt normal a</p><p>capacit ii de energie eolian instalat la nceputul anului &amp;*+&gt; ar produce &amp;1 H* +1? din energia electric a U(" evit#nd 000****** de tone deC%&amp; pe an i de economisire (uropa &amp;- de miliarde Q pe an costuri de com$usti$il evitate. </p><p>Cercetarea dintro varietate de surse din di!erite ri europene arat c spriAinul pentruenergia eolian este n mod constant apro'imativ -* la suta in randul pu$licului larg.</p><p>Ener(i" eoli"n. 6n Ger"ni"</p><p>Big.+.6. Berm eoliannNeuen=irc2en</p><p>a nceputul anului &amp;*+&gt;" capacitatea instalat de energie eolian n Germaniaa !ost de00"&amp;&amp; megaGa i 3</p></li><li><p>7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE</p><p> 12/25</p><p>Ener(i" eoli"n. 6n S!"ni"</p><p>Big.+.1. edere aerian a unuiparc eoliann Spania</p><p>Spania este lider generatorul de energie eolian din (uropa i a doua ar 3dup </p><p>ermania4" n capacitate instalat ncep#nd din &amp;*++" cu &amp;&amp;1- &lt; de capacitate instalat n&amp;*+&amp;. (nergia eolian singur acoperit +6"6? din cererea total de energie electric n Spania n&amp;*+* 3n con!ormitate cu Red electrica de (spaa" operatorul de sistem spaniol4 i continu caal treilea te2nologia n sistem" dup energia nuclear i cicluri com$inate. Capacitate instalat(nergia eolian ar putea satis!ace nevoile de energie electric a dou treimi din gospodriispaniole. n &amp;*+*" sectorul energiei electrice a redus emisiile de C%&amp; cu &amp;6? datorit energieieoliene. FSpania de ine aceste pozi ii" ca urmare a sta$ilirii unui cadru de reglementare sta$il" mai $un n elegere a resursei" i te2nologie m$unt it care au condus la reducerea considera$il a costurilor n termeni de investi ii ini iale" ntre inere i e'ploatare F. </p><p>Ener(i" eoli"n. 6n "ne"rc"</p><p>Big.+.-. Hur$ine eoliene o!!s2ore in apropiere de Copen2aga</p><p>(nergia eolian n )anemarca o!er circa 05 la sut de energie electric intern danez i</p><p>)anemarca este un lider energia eolianna iune din lume. )anezii au !ost pionieri n dezvoltareaenergiei eoliene comerciale n +51* i de azi aproape Aumtate din tur$inele eolienedin ntreagalume sunt produse de ctre productori daneze" cum ar !iestas i Siemens </p></li><li><p>7/21/2019 Evolutia Turbinelor Eoliene in UE</p><p> 13/25</p><p>de opera ionale !erme eoliene i &gt;+- tur$ine eolienedin Rom#nia. area ritanie este cotat caproductor al optulea cel mai mare din lume deenergie eolian. +.- &lt; de noi capacit i deenergie eolian a !ost adus online n cursul anului &amp;*+&amp;" o cre tere de 0*? din totalul arearitanie capacitate instalat. &amp;*+&amp; a !ost un an important pentru industria eolian o!!s2orecu &gt;!erme eoliene de mari dimensiuni n e'ploatare cu peste +"+ &lt; de capacitate generatoarevenind pe !lu'.</p><p>Prin ReneGa$les o$liga ia " $ritanici !urnizorii de energie electricsunt acum cerute delege pentru a o!eri o parte din v#nzrile lor din surse regenera$ile" cum ar !i energia eolian saus plteasc o ta' de penalizare. Burnizorul prime te apoi un %$liga ia certi!icatReneGa$les3R%C4 pentru !iecare &lt; 2 de energie electric care leau ac2izi ionat. n RegatulUnit" energia eolian este a doua cea mai mare surs de energie regenera$il dup$iomas.</p><p>(nergia eolian este de a teptat s continue n cre tere n area ritanie pentru viitorul previzi$il ReneGa$leU8 . estimat n &amp;*+* c mai mult de &amp;.*** &lt; de capacitate ar !ides! urat pe an pentru urmtorii cinci ani. P#n n &amp;*&amp;*" Regatul Unit este de a teptat s au mai mult de &amp;-.*** de &lt; de capacitate eoliana.</p><p>Ener(i" eoli"n. 6n Re!u&amp;lic" Irl"n,"Irlandaeste cea mai $una locatie din (uropa pentru energia eolian" deoarece este situat</p><p>la marginea de vest a (uropei i este e'pus la vanturilor puternice din %ceanul /tlantic i areaIrlandei. capacitatea instalat de energie eolian n Rom#nia a !ostde &amp;+++ 66. &lt; n valoare de proiecte sunt n curs de ela$orare i trei proiecteo!!s2ore" mari" cu o capacitate totala de +&gt;5* &lt; sunt plani!icate. (stonia" ca o ar" care estelarg desc2is la mare i are un teritoriu plat" are un poten ial !oarte mare pentru dezvoltarea energiei eoliene.</p><p>Con!orm unui studiu e!ectuat de inisterul estonian al ediului" 5? dintre responden iau considerat energia eolian ca cel mai ecologic mod de a produce energie.</p><p>Litu"ni"uvernul lituanianeste de plani!icare pe mimarea altice vecin )anemarca" care</p><p>genereaz &amp;* la sut din energie cu tur$ine eoliene. uvern lituanian au planuri de a construi &amp;**de megaGa i de energie din surse regenera$ile p#n n &amp;*+*" n tur$ine eoliene.</p><p>n Premier (nergie (olian (veniment !e$ruarie &amp;*+0 de v#nt din (uropa a !ost evaluatde ctre Ro$ert Clover de la /8( Consulting ca cea mai ie!tin te2nologie de energieelectric" dup nt#lnirea &amp;*&amp;* *? din cererea de electricitate din (uropa p#n n &amp;**. ncon!ormitate cuBati2 irol" economistse! la (nergie International /gen ia " !r eliminareatreptat a su$ven iilor pentru com$usti$ilii !osili" U( nu va atinge o$iectivele climatice. Celesu$ven iilor pentru com$usti$ilii !osili erau Aumtate de trilion de dolari n &amp;*++. Cele mai mari</p><p>provocri ale energiei eoliene este lipsa de predicti$ilitate a politicilor guvernamentale" i nu</p><p>lipsa de predicti$ilitate a energiei eoliene" potrivit irol. Sc2im$ri de politic retroactive ausu$minat" de asemenea" investi iile n proiecte de energie regenera$il. Industria eolian(uropean are nevoie de !or de munc cali!icat. capacit ii de energie eolian a U( n la</p>http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=ro&amp;prev=search&amp;rurl=translate.google.ro&amp;sl=en&amp;u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_farm&amp;usg=ALkJrhgTe7EyTa3fCMyxFOFxeiTexti5jQhttp://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=ro&amp;prev=search&amp;rurl=translate.google.ro&amp;sl=en&amp;u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_farm&amp;usg=ALkJrhgTe7EyTa3fCMyxFOFxeiTexti5jQhttp://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=ro&amp;prev=search&amp;rurl=translate.google.ro&amp;sl=en&amp;u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_turbine&amp;usg=ALkJrhifXvA74u5wCcEuORbVKdHE94-s3Qhttp://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=ro&amp;prev=search&amp;rurl=translate.google.ro&amp;sl=en&amp;u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power&amp;usg=ALkJrhhSDg7ADT4ub4my2KdFskLyZ1qJnAhttp://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=ro&amp;prev=search&amp;rurl=translate.google.ro&amp;sl=en&amp;u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power&amp;usg=ALkJrhhSDg7ADT4ub4my2KdFskLyZ1qJnAhttp://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=ro&amp;prev=search&amp;rurl=translate.google.ro&amp;sl=en&amp;u=http://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_wind_industry&amp;usg=ALkJrhjALbCmuDZGZgkK7jdwAd3gLu9dfwhttp://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&amp;hl=ro&amp;prev=search&amp;rurl=translate.google.ro&amp;sl=en&amp;u=http://en.wikipedia.org/wiki/Renewables_Obli...</li></ul>