Exacte wetenschappen. Aanwinsten van UA — Periode 2001/ wetenschappen. Aanwinsten van UA — Periode…

  • Published on
    26-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Exacte wetenschappen. Aanwinsten vanUA Periode 2001/05

Logica

The arguments of time/ [edit.] Jeremy Butterfield. Oxford :Oxford University Press, 1999. 253 p. ISBN 0197262074

UIA: GER 16 GBUTT 99

Bouwstenen voor argumentatieve beleidsanalyse/ [edit.] RobHoppe ; [edit.] Aat Peterse. 's-Gravenhage : Elsevier,1998. 282 p. ISBN 9057491524

UFSIA: X

Discourse, interaction and communication: proceedings of theFourth International Colloquium on Cognitive Science(ICCS-95)/ [edit.] Xabier Arrazola ; [edit.] Kepa Korta ;[edit.] Francis Jeffry Pelletier. Dordrecht : Kluwer, 1998. 187 p. (Philosophical studies series in philosophy ; 72). ISBN 0792349520

UIA: GER 800.15 GARRA 98

Logic in computer science: modelling and reasoning aboutsystems/ Michael Huth ; Mark Ryan. Cambridge :Cambridge University Press, 2000. 387 p. ISBN 0521656028

UIA: WIS 681.31 GHUTH 2000

De prinses of de tijger, en andere logische puzzels, waarinopgenomen een wiskundige roman met daarin Godels groteontdekking/ Raymond Smullyan. Baarn : Ambo, 1982. 191 p. ISBN 9026306059

UFSIA: MAGB 48746

Didactiek

Assessing student understanding in science: a standards-basedK-12 handbook/ Sandra K. Enger ; Robert E. Yager. Thousand Oaks, Calif. : Corwin Press, 2001. 178 p., ill. ISBN 0761976493

UIA: DIKR 372.85 GENGE 2001

Science teaching, science learning: constructivist learning inurban classrooms/ Elnora S. Harcombe. New York :Teachers College Press, 2001. 211 p. (Ways of knowing inscience and mathematics series ; 2001: 1). ISBN 0807740330

UIA: DIKRPETE

Wiskunde

Monetary and fiscal policy interaction in the EMU: a dynamicgame approach/ Bas van Aarle ; Jacob Engwerda ; JosephPlasmans. Antwerp : 2001. 31 p. (Research paper ;2001: 005)

RUCA: CB 33 F 10.166:2001,5

UFSIA: LZ 33 F 17:2001,05

Algebra interactive! Learning algebra in an exciting way/Arjeh M. Cohen ; Hans Cuypers ; Hans Sterk. Berlin :Springer, 1999. 159 p. Met: CDROM. ISBN 3540653686

RUCA: WIN

Basiswerk; CDROM

Bayesian data analysis/ Andrew B. Gelman ; John S. Carlin ;Hal S. Stern ; a.o. Boca Raton : Chapman and Hall/CRC,2000. 526 p. (Chapman and Hall texts in statisticalscience series ; 2000: 2). ISBN 0412039915

RUCA: WIN

Network models in optimization and their applications inpractice/ Fred Glover ; Darwin Klingman ; Nancy V.Phillips. New York : Wiley, 1992. 284 p. ISBN 0471571385

RUCA: CB 518 MB 43.429

Foundations of time-frequency analysis/ KarlheinzGrochenig. Boston : Birkhauser, 2001. 359 p. (Appliedand numerical harmonic analysis ; 2001: 1). ISBN 0817640223

RUCA: WIN

Handbook of mathematics and computational science/ John W.Harris ; Horst Stocker. Berlin : Springer, 1998. 1028 p. ISBN 0387947469

UFSIA: X

UIA: WIS 681.3 GHARR 98

History of topology/ [edit.] Ioan Mackenzie James. Amsterdam : Elsevier, 1999. 1056 p. ISBN 0444823751

UIA: WISPENN

Bayesian methods: an analysis for statisticians andinterdisciplinary researches/ Thomas Leonard ; John S.J.Hsu. Cambridge : Cambridge University, 1999. 333 p.,2. (Cambridge series in statistical and probabilisticmathematics ; 1999: 1). ISBN I0521594170

RUCA: WIN

Fractals and chaos simplified for the life sciences/ Larry S.Liebovitch. New York : Oxford University Press, 1998. 268 p. ISBN 0195120248

RUCA: CB 51 MB 43.419

UIA: BIO 57.087 GLIEB 98

Continuous stochastic calculus with applications to finance/Michael J. Meyer. Boca Raton : Chapman and Hall/CRC,2001. 319 p. (Applied mathematics ; 17). ISBN 1584882344

RUCA: CB 519 MB 43.430

Statistical power analysis: a simple and general model fortraditional and modern hypothesis tests/ Kevin R. Murphy ;Brett Myors. Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates,1998. 120 p. ISBN 0805829474

RUCA: CB 519 MB 43.424

Money and financial institutions: a game theoretic approach/Martin Shubik. Cheltenham : Elgar, 1999. 420 p. (Selected essays of Martin Shubik ; 2). ISBN 1840641908

UFSIA: LZ 518.5 GSHUB 99:2

Code: de wedloop tussen makers en brekers van geheime codesen cijferschrift/ Simon Singh. Amsterdam : Arbeiderspers,1999. 481 p. ISBN 9029537434

RUCA: CBG 518 N 48

Data analysis: a Bayesian tutorial/ D.S. Sivia. Oxford :Clarendon Press, 2000. 189 p. (Oxford sciencepublications ; 2000: 2). ISBN 0198518897

RUCA: WIN

De prinses of de tijger, en andere logische puzzels, waarinopgenomen een wiskundige roman met daarin Godels groteontdekking/ Raymond Smullyan. Baarn : Ambo, 1982. 191 p. ISBN 9026306059

UFSIA: MAGB 48746

Intermediate statistics: a modern approach/ James P.Stevens. 2 ed. Mahwah, N.J. : Lawrence ErlbaumAssociates, 1999. 424 p. ISBN 080582961-X

RUCA: CB 519 MB 43.434

Sterrenkunde

Search for life/ Monica M. Grady. London : Natural HistoryMuseum, 2001. 96 p., ill. ISBN 0565091573

UIA: BIO 575.3 GGRAD 2001

Natuurkunde

Black holes wormholes and time machines/ Jim Al-Khalili. Bristol : Institute of Physics, 1999. 265 p. ISBN 0750305606

RUCA: CBG 530 MB 43.447

Fluorescence microscopy/ B. Herman. 2 ed. Oxford :Bios, 1998. 170 p. (Microscopy handbooks ; 40). ISBN 1872748848

RUCA: TEWOSCHEU

RUCA: TEWOWEYNS

Confocal laser scanning microscopy/ C.J.R. Sheppard ; D.M.Shotton. Oxford : Bios, 1997. 106 p. (Microscopyhandbooks ; 38). ISBN 1872748724

RUCA: CBG 535 MB 40.288

RUCA: TEWOSCHEU

RUCA: TEWOWEYNS

UIA: BIO 57.086 GSHEP 97

Scheikunde

Handbook of analytical techniques/ [edit.] Helmut Gunzler ;[edit.] Alex Williams. Weinheim : Wiley-VCH, 2001. 2v., ill. ISBN 3527301658

UIA: FARCLAY

Computational chemistry: a practical guide for applyingtechniques to real-world problems/ David C. Young. NewYork : Wiley, 2001. 381 p. ISBN 0471333689

UIA: SCHK 54 GYOUN 2001

Geologie. Aardwetenschappen

Global change: wereldwijde veranderingen van het leefmilieuwetenschappelijk, maatschappelijk, historisch/ Gunther Hiel ;Roger Pellis ; Peter Verheyden ; e.a. Brussel : KoninklijkeAcademie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunstenvan Belgie, 1998. 301 p. ISBN 9065696717

UFSIA: MAGC 15337

UIA: BCC 4105

Ice in the ocean/ Peter Wadhams. Amsterdam : Gordon andBreach, 2000. 351 p. ISBN 9056992961

RUCA: BIO

Biologie. Biochimie. Biofysica

Het Zwin: tussen Knokke, Damme en Sluis/ Guido Burggraeve ;Misjel Decleer. Leuven : Davidsfonds, 2000. 160 p.,ill. ISBN 9058260321

RUCA: BIORUIM

UFSIA: MAGC 15118

Flow cytometry/ [edit.] Michael G. Ormerod. 2 ed. Oxford : Bios, 1999. 109 p. (Microscopy handbooks ;44). ISBN 185996107-X

RUCA: TEWOWEYNS

Search for life/ Monica M. Grady. London : Natural HistoryMuseum, 2001. 96 p., ill. ISBN 0565091573

UIA: BIO 575.3 GGRAD 2001

Fluorescence microscopy/ B. Herman. 2 ed. Oxford :Bios, 1998. 170 p. (Microscopy handbooks ; 40). ISBN 1872748848

RUCA: TEWOSCHEU

RUCA: TEWOWEYNS

Fractals and chaos simplified for the life sciences/ Larry S.Liebovitch. New York : Oxford University Press, 1998. 268 p. ISBN 0195120248

RUCA: CB 51 MB 43.419

UIA: BIO 57.087 GLIEB 98

Immunoenzyme multiple staining methods/ C.M. van derLoos. Oxford : Bios, 1999. 118 p. (Microscopyhandbooks ; 45). ISBN 1859961878

RUCA: TEWOWEYNS

Mensen en andere dieren: hun onderlinge relaties meervoudigbekeken/ [edit.] Geertrui Cazaux. Leuven : Garant, 2001. 391 p., ill. ISBN 9044110713

UFSIA: MAGB 48750

Evolution/ Colin Patterson. 2 ed. London : NaturalHistory Museum, 1999. 166 p., ill. ISBN 0565091336

RUCA: BIO

UIA: BIO 575.3 GPATT 99

Quantitative methods for conservation biology/ [edit.] ScottFerson ; [edit.] Mark Burgman. New York : Springer,2000. 322 p., ill. ISBN 0387943226

UIA: BIONIJS

Plantkunde

Een gedocumenteerde Rode Lijst van enkele groepenpaddestoelen (macrofungi) van Vlaanderen/ Ruben Walleyn ;Annemieke Verbeken. Instituut voor Natuurbehoud : Brussel,2000. 84 p. (Mededelingen van het Instituut voorNatuurbehoud ; 7). ISBN 9040301115

RUCA: BIORUIM

Dierkunde

Landscape ecology of small mammals/ [edit.] Gary W. Barrett ;[edit.] John D. Peles. New York : Springer, 1999. 347p. ISBN 0387986464

RUCA: BIO

Ingenieurswetenschappen

Foundations of time-frequency analysis/ KarlheinzGrochenig. Boston : Birkhauser, 2001. 359 p. (Appliedand numerical harmonic analysis ; 2001: 1). ISBN 0817640223

RUCA: WIN

Vision assessment: shaping technology in 21st century society:towards a repertoire for technology assessment/ [edit.] JohnGrin ; [edit.] Armin Grunwald. Berlin : Springer, 2000. 192 p. (Wissenschaftsethik und Technikfolgenbeurteilung ;4). ISBN 3540666338

UFSIA: X

Relatie energie-economie

Advies van 1 maart 2001 over het ontwerp vanuitvoeringsbesluit houdende het gratis vervoer en de gratislevering van een hoeveelheid elektriciteit als sociale openbaredienstverplichting/ Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen. Brussel : 2001. 16 p. (Adviezen ; 2001: 8)

UFSIA: MAGT 171:2001,8

Briefadvies van 1 maart 2001 over het ontwerp vanuitvoeringsbesluit tot bepaling van de voorwaarden waaraaneen warmtekrachtinstallatie moet voldoen om als kwalitatievewarmtekrachtinstallatie beschouwd te worden in de toepassingvan het electriciteitsdecreet/ Milieu- en Natuurraad vanVlaanderen. Brussel : 2001. 6 p. (Adviezen ; 2001: 9)

UFSIA: MAGT 171:2001,9

Energie besparen bij U thuis en in uw bedrijf: premies en actiesvan uw elektriciteits- en aardgasleveranciers/ VlaamseInstelling voor het Rationeel Energiegebruik.Programmasecretariaat. Brussel : 2001. 33 p., ill.

UFSIA: MAGBRC 223

District energy trends, issues and opportunities: the role of theWorld Bank/ Carolyn Gochenour. Washington, D.C. :2001. 105 p. (World Bank technical paper ; 493). ISBN 0821349112

UFSIA: MAGC 15338

Milieuvriendelijke energie, de energie van de toekomst/Europese Commissie. Directoraat-Generaal Onderzoek. Luxemburg : EUROP, 2001. (Wat doet Europa? ; 2001: 1)

UFSIA: MAGBRB 104

The impact of market rules and market structure on the pricedetermination process in the England and Wales electricitymarket/ Frank A. Wolak ; Robert H. Patrick. Cambridge,Mass. : 2001. 86 p. (Working paper series ; 8248)

http://www.nber.org/papers/w8248

UFSIA: MAGT 91:8248

Milieubescherming

Het Zwin: tussen Knokke, Damme en Sluis/ Guido Burggraeve ;Misjel Decleer. Leuven : Davidsfonds, 2000. 160 p.,ill. ISBN 9058260321

RUCA: BIORUIM

UFSIA: MAGC 15118

Quantitative methods for conservation biology/ [edit.] ScottFerson ; [edit.] Mark Burgman. New York : Springer,2000. 322 p., ill. ISBN 0387943226

UIA: BIONIJS

Lannoo's natuurgids/ Julien van Remoortere. Tielt : Lannoo,1986. 431 p., ill. ISBN 9020913360

UFSIA: VCB

Een gedocumenteerde Rode Lijst van enkele groepenpaddestoelen (macrofungi) van Vlaanderen/ Ruben Walleyn ;Annemieke Verbeken. Instituut voor Natuurbehoud : Brussel,2000. 84 p. (Mededelingen van het Instituut voorNatuurbehoud ; 7). ISBN 9040301115

RUCA: BIORUIM

Landbouw. Veeteelt. Jacht. Visserij

Structuur van de Belgische tuinbouwbedrijven in 1999/ Dirkvan Lierde ; Nicole Taragola. Brussel : 2000. 205 p. (Studie ; A: 90)

UFSIA: LZ 63 F 3:90

Biological and biotechnological control of insect pests/ Jack E.Rechcigl ; Nancy A. Rechcigl. Boca Raton : Lewis, 2000. 374 p. (Agriculture and environment series ; 2000: 1). ISBN 1566704790

RUCA: BIO

Insect pest management: techniques for environmentalprotection/ Jack E. Rechcigl ; Nancy A. Rechcigl. BocaRaton, N.J. : Lewis, 2000. 392 p. (Agriculture andenvironment series ; 2000: 2). ISBN 1566704782

RUCA: BIO

Mechanische technologie

Black holes wormholes and time machines/ Jim Al-Khalili. Bristol : Institute of Physics, 1999. 265 p. ISBN 0750305606

RUCA: CBG 530 MB 43.447

Schlusselbegriffe der Soziologie: eine Einfuhrung mitLehrbeispielen/ Hans Paul Bahrdt. Munchen : Beck,2000. 200 p. ISBN 340638191-X

UFSIA: PS 301 GBAHR 2000

Einfuhrung in die Theaterwissenschaft/ Christopher Balme. 2 ed. Berlin : Schmidt, 2001. 200 p., ill. ISBN 3503049843

UIA: GER 792 GBALM 2001

Vervoerseconomie/ Gust Blauwens ; Peter de Baere ; Eddy vande Voorde. Antwerpen : Standaard, 2001. 555 p. ISBN 9034112543

RUCA: CB 656 MB 43.467

UFSIA: LZ 656 GBLAU 2001

Philosophy for linguists: an introduction/ SiobhanChapman. London : Routledge, 2000. 192 p. ISBN 0415206588

UIA: GER 800.1 GCHAP 2000

Psychologie des Unbewuten/ Sigmund Freud. Frankfurt amMain : Fischer Taschenbuch, 2000. 465 p. (Studienausgabe ; 3). ISBN 3596503604

UFSIA: LZ 159.96 GFREU 2000:3

Psychologische Schriften/ Sigmund Freud. Frankfurt amMain : Fischer Taschenbuch, 2000. 335 p. (Studienausgabe ; 4). ISBN 3596503604

UFSIA: LZ 159.96 GFREU 2000:4

Macroeconomics/ Robert James Gordon. 8 ed. Reading,Mass. : Addison-Wesley, 2000. 115 p. (TheAddison-Wesley series in economics ; 2000: 5). ISBN 0321052293

RUCA: CB 330 N 253

Handbook of mathematics and computational science/ John W.Harris ; Horst Stocker. Berlin : Springer, 1998. 1028 p. ISBN 0387947469

UFSIA: X

UIA: WIS 681.3 GHARR 98

Hauptwerke der Soziologie/ [edit.] Dirk Kaesler ;[edit.] Ludgera Vogt. Stuttgart : Kroner, 2000. 501 p. (Kroners Taschenausgabe ; 396). ISBN 3520396017

UFSIA: PS 301 GKAES 2000

Macro-economie/ Freddy Heylen. Leuven : Garant, 1999. 775 p. ISBN 9053507477

RUCA: CB 330 N 242

UFSIA: X

The language of new media/ Lev Manovich. Cambridge,Mass. : MIT Press, 2001. 354 p. (Leonardo ; 2001: 1). ISBN 0262133741

UIA: PSW 659.3 GMANO 2001

Microeconomics: theory/applications/ Edwin Mansfield ; GaryYohe. 10 ed. New York : Norton, 2000. 646 p. ISBN 0393974669

UFSIA: LZ 330.104 GMANS 2000

Evolution/ Colin Patterson. 2 ed. London : NaturalHistory Museum, 1999. 166 p., ill. ISBN 0565091336

RUCA: BIO

UIA: BIO 575.3 GPATT 99

Economics/ Paul A. Samuelson ; William D. Nordhaus. 17ed. Boston : McGraw-Hill, 2001. 792 p. ISBN 0072314885

UFSIA: LZ 33 GSAMU 2001

Filosofie als levenshouding/ Jean Verhaeghe ; [edit.] KoenraadVerrycken. Garant : Leuven, 2000. 180 p. ISBN 9044110470

UFSIA: SFD 0 a 0/VER

UFSIA: Filo

Computer. Informatica

Speech recognition: theory and C++ implementation/ ClaudioBecchetti ; Lucio Prina Ricotti. Chichester : Wiley, 1999. 407 p. Met: CDROM. ISBN 0471977306

RUCA: WIN

Basiswerk; CDROM

UIA: WIS 681.39 GBECC 99

Windows 2000: quick fixes/ Jim Boyce. Beijing : O'Reilly,2001. 285 p. ISBN 0596000170

UFSIA: X

The public librarian's guide to the Internet/ Sally Criddle ;Alison McNab ; Sarah Ormes ; e.a. London : LibraryAssociation Publishing, 2000. 249 p. ISBN 1856043282

UFSIA: MAGB 48722

Oracle DBA checklists: pocket reference/ [edit.] DeborahRussell ; [edit.] Jonathan Gennick ; [edit.] Steve Hilker ; e.a. Beijing : O'Reilly, 2001. 76 p. ISBN 059600122...

Recommended

View more >