F3 Od czego zależy okres drgań wahadła matematycznego?

  • Published on
    15-Aug-2015

  • View
    68

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. 1 Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego Od czego zaley okres drga wahada matematycznego?1 </li><li> 2. 22 Ktry z przedstawionych ruchw jest ruchem drgajcym? Fot. 1 Fot. 2 </li><li> 3. 33 Prawidowa odpowied: Dziewczynka bujajca si na hutawce. Fot. 3 </li><li> 4. 44 Dokocz zdanie Ilo drga w jednej sekundzie to ... </li><li> 5. 55 Prawidowa odpowied Ilo drga w jednej sekundzie to czstotliwo. </li><li> 6. 6 Dokocz zdanie Czstotliwo podajemy w ... </li><li> 7. 7 Prawidowa odpowied Czstotliwo podajemy w hercach. </li><li> 8. 8 Dokocz zdanie Najwiksze wychylenie z pooenia rwnowagi to ... </li><li> 9. 9 Prawidowa odpowied Najwiksze wychylenie z pooenia rwnowagi to amplituda. </li><li> 10. 10 Dokocz zdanie Czas jednego penego drgania to ... </li><li> 11. 11 Prawidowa odpowied Czas jednego penego drgania to okres. </li><li> 12. 12 Dokocz zdanie Okres podajemy w ... </li><li> 13. 13 Prawidowa odpowied Okres podajemy w sekundach. </li><li> 14. 14 Fot. 4 </li><li> 15. 15 Na dzisiejszej lekcji dowiesz si od czego zaley okres drga wahada matematycznego. Kryteria sukcesu: 1.Wyznaczam okres drga wahada matematycznego. 2.Przeprowadzam dowiadczenie sprawdzajce czy okres drga wahada zaley od: masy, amplitudy, dugoci wahada i wycign wnioski. 3.Wiem od czego zaley okres drga wahada matematycznego. 4.Obliczam okres drga wahada matematycznego, przeksztaacam wzr na okres wahada i obliczam dugo wahada matematycznego. </li><li> 16. 16 Okres drga wahada matematycznego nie zaley od amplitudy. </li><li> 17. 17 Okres drga wahada matematycznego nie zaley od masy. </li><li> 18. 18 Okres drga wahada matematycznego zaley od dugoci. </li><li> 19. 19 </li><li> 20. 20 Autorzy: Dorota Grabolus Dorota Sawicka 20 </li><li> 21. Nume r Autor Tytu rdo Licencja Fot. 1 Dorota Sawicka Pies Fot. 2 Clementina Girl on swing http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Girl_on_swing.JPG CC BY 3.0 PL Fot. 3 Clementina Girl on swing http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Girl_on_swing.JPG CC BY 3.0 PL Fot. 4 MatthiasKabel Cebus_apella http://commons.wikimedia.org/wiki/Cebus_apella#/medi a/File:Cebus_apella_01.jpg CC BY 2.5 </li></ol>