Faktor Kegemilangan Dan Kejatuhan

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/14/2019 Faktor Kegemilangan Dan Kejatuhan

  1/3

  FAKTOR KEGEMILANGAN DAN KEJATUHAN

  1. Kegemilangan kerajaan abbasiyah

  Sistem pentadbiran :

  i. Kerajaan ini mengamalkan sistem pentadbiran berpusat yang sistematikdan mantap yang diketuai oleh seorang khalifah

  ii. Bidang kuasa jabatan-jabatan dinilai dasi masa ke semasa

  iii. Mewujudkan jabatan-jabatan baru untuk melicinkan lagu pentadbiran

  negara

  Ekonomi :

  i. Memberi tumpuan kepada 3 sektor utama ; pertanian, perindustrian dan

  perdagangan.

  ii. Banyak usaha-usaha untuk memajukan sektor ini dilakukan agar ia tetap

  memberi hasil kepada negara dan rakyat

  iii. Infrastruktur fizikal dan intelektual diberi kepada rakyat seperti hospital,

  sekolah, perpustakaan, pusat perniagaan dll

  Pertahanan

  i. Perubahan drastik dilakukan dengan memberi peluang kepada orang

  bukan arab menyertai pasukan ketenteraan

  ii. Dasar pertahanan diubah daripada hanya memberi tumpuan kepada

  perluasan kuasa kepada aktiviti membendung pemberontakan dari dalam

  2. Faktor kegemilangan kerajaan abbasiyah

  Kestabilan politik

  - Dengan memberi perhatian sirius kepada pembasmian pemberontakandan perbalahan puak

  Dasar politik kerajaan abbasiyah

  - Memberi layanan yang adil kepada semua rakyat tanpa mengira bangsa

  dan keturunan

  - Menjalankan hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar

  Kedudukan baghdad yang strategik

  - Ia berada ditengah-tengah laluan para pedagang timur dan barat

  - Ia menjadi pusat kegiatan perdagangan & pusat pertemuan sarjana timur

  dan barat

  Perpaduan antara kaum- Memberi layanan yang adil kepada semua bangsa seperti turki, parsi dan

  arab

  - Mereka diberi hak yang sama untuk menjawat jawatan dalam negara

  - Orang bukan islam juga diberi layanan baik selagi mereka tidak

  mengkhianati kerajaan islam dengan cara bebas mengamalkan ajaran

  agama masing-masing

  Penghayatan konsep kerja sebagai ibadat

  - Konsep ini mendorong para sarjana untuk mengkaji tentang muamalat

  menurut islam

  - Umat islam terdorong secara aktif dalam bidang ekonomi hasil dari

  cetusan idea dan hukum hakam yang dihurai oleh para cendekiawan islamdalam konsep muamalat

 • 8/14/2019 Faktor Kegemilangan Dan Kejatuhan

  2/3

  3. Faktor kemerosotan kerajaan abbasiyah

  Kelemahan pemerintah

  - Pemerintah ketika itu Al-Wasiqm, tidak melakukan sebarang

  pembaharuan.

  - Beliau hanya berghantung kepada pegawai-pegawai Turki untuk

  mentadbir negara

  - Saudara al-wasiq iaitu al-mutawakkil mengmbil alih pemerintahan dan

  cuba untuk mengembalikan kegemilangan pentadbiran khalifah tanpa

  campur tangan pegawai berbangsa turki dan parsi

  - Usaha beliau tidak dapat diteruskan kerana pengaruh turki dan parsi

  begitu kuat menguasai percaturan politik kerajaan abbasiyah

  Perpecahan wilayah di bawah kekuasaan kerajaan abbasiyah

  - Akhir kurun 9 masihi menunjukkan kuasa khalifah semakin terbatas- Banyak jawatan-jawatan penting disandang oleh bangsa turki dan parsi

  - Bangsa-bangsa ini mula membentuk kerajaan dan pengaruh sendir

  - Perpecahan ini mengakibatkan keruntuhan kuasa abbasiyah

  Perebutan kuasa

  - Putera-putera al-mutawakkil berebut kuasa khalifah mengakibatkan

  kelemahan pentadbiran kerajaan abbasiyah

  Kegawatan ekonomi

  - Rusuhan dan pemberontakan sering berlaku pada akhir zaman

  kegemilangan abbasiyah yang mengganggu perkembangan ekonomi

  kerajaan abbasiyah

  - Para pedagang tidak lagi berkunjung ke baghdad menyebabkan danayang tersimpan di baitul mal semakin merosot berbanding peruntukan

  yang dikeluarkan

  Perselisihan aliran fahaman keagamaan

  - Pemberontak dari golongan syiah dan khawarij sering mengganggu

  pentadbiran kerajaan abbasiyah

  - Ini kerana mereka berpendapat jawatan khalifah hanya layak disandang

  oleh pemimpin kumpulan mereka sahaja

  - Keadaan ini mengganggu keamanan negara

  Serangan dari luar

  - Kerajaan abbasiyah di akhir zamannya diserang oleh musuh-musuh dariutara ( gorgia & arminia ), barat( tentera salib ) dan timur ( kerajaan

  monggol )

  - Banyak kawasan-kawasan islam diserang serta umat islam dibunuh

  dengan kejam semasa serangan ini.

  - Kawasan-kawasan kecil lain ada yang menuntut kemerdekaan dari

  jajahan abbasiyah

  - Pentadbiran pusat di baghdad tidak dapat memainkan peranan berikutan

  serangan-serangan tersebut dan ramainya pejuang-pejuang islam yang

  terkorban.

 • 8/14/2019 Faktor Kegemilangan Dan Kejatuhan

  3/3

  4. Iktibar sejarah kegemilangan kerajaan abbasiyah

  Banyak kemajuan sains dan teknologi eropah di ambil

  dari zaman kegemilangan abbasiyah melalui tenterasalib

  Ciri-ciri kubu pertahanan dan ketenteraan eropah

  banyak diambil oleh orang eropah

  5. Iktibar sejarah kemerosotan kerajaan abbasiyah

  Pentingnya nilai perpaduan

  Peranan khalifah semasa mentadbir negara perlu

  ditingkatkan dan bukan berharap kepada orang

  bawahan semata-mata.