Finale 2008

 • View
  13

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Hng dn s dng phn mm Finale 2008_ LMP

  1

  MC TIU 1. Chp ca khc bng phn mm Finale 2008. 2. ng dng phn mm Finale 2008 dy ht. 3. ng dng phn mm Finale 2008 dy tp c nhc. 4. To c s d liu cho cc ng dng khc (PowerPoint, n phm in t, CD

  Audio)

 • Hng dn s dng phn mm Finale 2008_ LMP

  2

  PHN TH NHT : TNG QUAN V CHNG TRNH FINALE 2008 1. Tng qut:

  Chng trnh chp nhc Finale c phin bn mi nht hin nay (2007) l Finale 2008, s dng cc thit b MIDI v tp tin MIDI lm nn tng cho chng trnh. Vi phin bn mi nht ny, ngi ta c th phi nhc trn Finale v xut ra tp tin m thanh dng .wav vi h thng mu m thanh nhc c gi lp (Virtual Studio Technique Instruments).

  Chng trnh Finale c th chy c lp trn mt my tnh thng thng m khng cn phi gn thm thit b ngoi vi. Tuy nhin, khai thc ht tnh nng ca chng trnh, ngi dng nn s dng thm n phm in t vi giao din MIDI.

  2. Mt s cng c c bn: 2.1 Thanh trnh n: Menu

  2.2 Thanh cng c: chng trnh Finale 2008 c 8 thanh cng c c bn. 2.2.1 File Toolbar: thanh cng c c chc nng lin quan n tp tin.

  2.2.2 Edit Toolbar: thanh cng c c chc nng lin quan n son tho.

 • Hng dn s dng phn mm Finale 2008_ LMP

  3

  2.2.3 View Toolbar: thanh cng c c chc nng lin quan n hin th bn nhc.

  2.2.4 Options Toolbar: thanh cng c c chc nng lin quan n ty chn hin th hnh nt

  2.2.5 MIDI Menu Toolbar: cng c c chc nng lin quan n vic ghi nhc qua microphone.

  2.2.6 Help Toolbar: cng c c chc nng lin quan n phn tham kho, gip .

  2.2.7 Layout Toolbar: thanh cng c c chc nng lin quan n phn hin th v sp t trang.

  2.2.8 View Percent Toolbar: thanh cng c c chc nng lin quan n t l hin th ca cc i tng.

  2.3 Bng cng c: chng trnh Finale 2008 c 7 bng cng c c bn. 2.3.1 Bng cng c chnh:

  2.3.2 Bng cng c cao cp:

 • Hng dn s dng phn mm Finale 2008_ LMP

  4

  2.3.3 Bng cng c iu hng:

  2.3.4 Bng cng c nhp nt n gin

  2.3.5 Bng cng c nhp du lng n gin

  2.3.6 Bng cng c Smart Shape

  2.3.7 Bng cng c Special Tools

  2.4 Thanh iu khin Playback:

 • Hng dn s dng phn mm Finale 2008_ LMP

  5

  PHN TH HAI : CHP CA KHC 1. To tp tin mu:

  Vic to mt tp tin mu rt c ch v ngi dng c th tit kim kh nhiu thi gian cho cc thao tc ging nhau trong cng mt cng vic.

  to mt tp tin mu cho mt ca khc ting Vit n gin, m chng trnh v lm theo cc bc sau: 1.1 Chn Default Document trong ca s Launch Window (Ca s ny xut hin khi khi ng chng trnh mc nh hoc nhn Ctrl+Shift+N):

  1.2 Chn kiu hin th trang View Page View (Nhn Ctrl+E chuyn i qua li gia cc kiu hin th):

 • Hng dn s dng phn mm Finale 2008_ LMP

  6

  chng trnh t ng hin th trang Page View mi khi khi ng, chn Edit Program Options v iu chnh nh hnh di y:

  1.3 nh dng trang:

  Click chn biu tng : iu chnh l trang v v tr cc khung nhc bng cc thanh iu chnh trn mn hnh chnh hoc chnh chi tit bng cc lnh trong menu Page Layout.

  1.4 iu chnh font ch: Chng trnh Finale khng h tr font Unicode g ting Vit, cn iu

  chnh font ch phn li ca v phn vn bn ting Vit cho ph hp (nh hai loi font ch ABC hoc VNI).

 • Hng dn s dng phn mm Finale 2008_ LMP

  7

  Chn lnh Document Document Options (Ctrl+Alt+A): iu chnh font v n v o lng l centimeters nh trong hnh.

  Chn biu tng trn bng cng c chnh.

  Chn i tng Text trn mn hnh (nh ta bi, tc gi,), chn lnh Text Character Settings (Ctrl+T), iu chnh font ch ph hp:

  Vi cng c ny, ngi dng cng c th thm hp ch bng cch click kp chut tri vo bn nhc.

 • Hng dn s dng phn mm Finale 2008_ LMP

  8

  1.5 Xa hin th s th t nhp: Chn biu tng

  trn bng cng c chnh. Chn lnh Measure Edit Mesure Number Regions: click Delete xa. 1.6 Lu tp tin mu:

  Chn lnh File Save As: Lu tp tin vi nh dng l Ca khuc.FTM vo th mc cha tp tin mu mc nh ca chng trnh l C:\Program Files\Finale 2008\Templates.

  1.7 M tp tin mu, t s nhp v ha biu: Chn lnh File New Document From Template, chn Ca khuc.FTM v click nt Open

 • Hng dn s dng phn mm Finale 2008_ LMP

  9

  Chn biu tng trn bng cng c chnh.

  Click kp con tr vo nhp u tin, iu chnh thng s trn hp thoi thay i s nhp:

  Chn biu tng , click kp con tr vo nhp u tin, iu chnh thng s trn hp thoi thay i ha biu. Vi cng c ny, ngi dng cng c th dch ging mt bn nhc chp sn. 2. Nhp nt n gin Simple Entry: Chng trnh Finale 2008 c rt nhiu phng php nhp nt, trong khun kh tp ti liu ny, chng ti gii thiu cch nhp nt Simple Note Entry, cch nhp nt n gin v hiu qu nht vi h thng my tnh khng kt ni vi MIDI Keyboard. 2.1 Nhp nt bng chut:

  Chn biu tng trn bng cng cng c chnh. Chn hnh nt trn bng cng c nhp nt n gin v click vo v trn khung nhc nhp nt. C th chn mt ln nhp nt t 1 n 6 mc sau:

  Hnh nt

  Du chm di

  Du thng, ging, bnh hoc nng cao hay h thp na cung

  Du ni

  Chm ba

  Nt nh

  Chn mt ln nhp du lng t 1 n 4 mc sau:

  Du lng (t lng trn kp n lng mc nm) Du chm di Chm ba Nt nh

  (B chn mt mc bng cch click chn biu tng mt ln na).

 • Hng dn s dng phn mm Finale 2008_ LMP

  10

  Sau khi nhp, c th chnh sa bng cch chn biu tng v click chut mt hoc nhiu ln trn hnh nt hoc du lng:

  Biu tng xa nt hoc du lng.

  Biu tng thay i cao ca nt nhp. 2.2 Nhp nt bng bn phm vi h thng phm tt: Finale cho php nhp nt bng bn phm vi nhiu phm tt rt tin dng. 2.2.1 Chn hnh nt bng phm s:

  2.2.2 Nhp nt bng phm ch (Tham kho trn menu Simple Simple Edit Commands Enter Note:

  Enter 0 A B C D E F G

  Nhp nt ti v tr xc nh trn khung nhc

  Nhp du lng

  Nhp nt La

  Nhp nt Si

  Nhp nt Do

  Nhp nt R

  Nhp nt Mi

  Nhp nt Fa

  Nhp nt Sol

  (C th kt hp mc 2.2.1 v 2.2.2 nhp nt mt cch nhanh chng bng bn phm my tnh)

 • Hng dn s dng phn mm Finale 2008_ LMP

  11

  2.2.3 Thm qung:

  - Thm qung bn trn nt c chn:

  1 2 3 4 5 6 7 8 Ctrl+Shift+9

  Qung ng m

  Qung 2

  Qung 3

  Qung 4

  Qung 5

  Qung 6

  Qung 7

  Qung 8

  Qung 9

  - Thm qung bn di nt c chn:

  Shift+2 Shift+3 Shift+4 Shift+5 Shift+6 Shift+7 Shift+8 Shift+9

  Qung 2 Qung 3 Qung 4 Qung 5 Qung 6 Qung 7 Qung 8 Qung 9

  2.2.4 Thm chnh xc cao ca nt

  Ging nh mc 2.2.3 nhng vi tn nt c nh sn:

  Ctrl+Enter Shift+A Shift+B Shift+C Shift+D Shift+E Shift+F Shift+G

  Thm nt ti v tr ti v tr xc nh trn khung nhc

  Thm nt La

  Thm nt Si

  Thm nt Do

  Thm nt R

  Thm nt Mi

  Thm nt Fa

  Thm nt Sol

 • Hng dn s dng phn mm Finale 2008_ LMP

  12

  2.2.5 Thay i cao Thay i cao ca nt c chn (S dng phm Alt, Shift v phm mi tn ln hoc xung):

  Alt+Up Arrow Alt+Down Arrow Alt+Shift+Up Arrow

  Alt+Shift+Down Arrow

  Di nt ln mt bc Di nt xung mt bc

  Di nt ln mt qung 8

  Di nt xung mt qung 8

  2.2.6 Du ha bt thng

  = - N Shift+= Shift+- + (b phm s)

  - (b phm s)

  Ctrl+Shift+- P

  Du thng

  Du ging

  Du bnh

  Du thng kp

  Du ging kp

  Nng ln na cung

  H xung na cung

  Thm hoc b du ha nhc nh

  Thm hoc b du ngoc n

 • Hng dn s dng phn mm Finale 2008_ LMP

  13

  2.2.7 Mt s thao tc thay i hnh nt c nhp

  Delete Xa nt hoc du lng

  H n hoc hin hnh nt hoc du lng

  L Thay i hng ui nt

  Shift+L Hng mc nh ca ui nt

  / Ni hoc khng ni trng

  Shift+/ Ni trng mc nh

  Alt+/ Ni trng nm ngang

  T Ni n nt k tip

  Shift+T Ni n nt pha trc

  Ctrl+F Quay du ni theo hng ngc li

  Ctrl+Shift+F T ng iu chnh hng du ni

  R Thay i nt thnh du lng hoc ngc li

  Alt+G Bin i nt thng thnh nt hoa m hoc ngc li

  \ Thay i mt nt thnh nt ng m ca chnh nt

  2.2.8 Thm hoc thay i mt s k hiu

  Numpad* Ctrl+Numpad* X Alt+C Alt+K Alt+T

  Thm k hiu gn vi hnh nt

  Thm k hiu gn vi nhiu hnh nt lin tip

  Thm k hiu din t sc thi cng

  Thay i kha

  Thay i ha biu

  Thay i nhp

 • Hng dn s dng phn mm Finale 2008_ LMP

  14

  2.2.9 Thay i trng : h thng phm tt thay i trng ca nt c chn.

  Alt+8 Thay i nt c chn thnh nt trn kp

  Alt+7 Thay i nt c chn thnh nt trn

  Alt+6 Thay i nt c chn thnh nt trng

  Alt+5 Thay i nt c chn thnh nt en

  Alt+4 Thay i nt c chn thnh nt mc n

  Alt+3 Thay i nt c chn thnh nt mc kp

  Alt+2 Thay i nt c chn thnh nt mc ba

  Alt+1 Thay i nt c chn thnh nt mc bn

  Alt+` Thay i nt c chn thnh nt mc nm

  . Thay i nt c chn thnh nt c chm di

  9 To chm 3

  Alt+9 To chm nt vi trng c l

  2.2.10 Mt s lnh iu hng

 • Hng dn s dng phn mm Finale 2008_ LMP

  15

  Backspace Xa nt c chn bng cng c hoc v tr tr nt trn mn hnh

  Up Arrow a tr nt ln mt bc

  Down Arrow a tr nt xung mt bc

  Shift+Up Arrow a tr nt ln mt qung 8

  Shift+Down Arrow a tr nt xung mt qung 8

  Left Arrow Chn nt k bn tri

  Right Arrow Chn nt k bn phi

  Ctrl+Left Arrow Chn nt nhp k bn tri

  Ctrl+Right Arrow Chn nt nhp k bn phi

  Ctrl+Up Arrow Chn nt bn trn

  Ctrl+Down Arrow Chn nt bn di

  Ctrl+A Chn ht nt trong hp m

  3 Mt s cng c khc

  3.1 K hiu gn vi nt Cng c Articulations

  Thng thng, nhp k hiu gn vi nt, ngi dng chn cng c , tr chut vo nt v click kp chut tri, chn k hiu trong bng v click nt Select.

  Tuy nhin, ngi dng c th s dng nhng phm tt nhp k hiu mt cch nhanh chng hn (Tham kho bng Articulation Selection, phm tt th hin gc trn bn phi. V d: S l du staccato, F l du min nhp,). thm k hiu,

  chn cng c , nhn gi phm tt v chn nt hoc nhm nt bng cch click chut tri trn nt hay r chut tri trn nhm nt. 3.2 K hiu ch sc thi

 • Hng dn s dng phn mm Finale 2008_ LMP

  16

  Cng c Expression : Cch thc nhp