Finanse dla-kazdego

  • Published on
    16-Nov-2014

  • View
    232

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Finanse dla kadego" Darmowa publikacja dostarczona przezAgnieszka Penia Copyright by Zote Myli &amp; Marcin Krzywda, rok 2008 Autor: Marcin Krzywda Tytu: Finanse dla kadego Data: 06.01.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)</li></ul> <p> 2. SPIS TRECIWSTP.................................................................................................................5WARTO PIENIDZA W CZASIE..............................................................6Warto bieca (present value, PV).................................................................7Warto przysza (future value, FV).................................................................8LOKATY BANKOWE.......................................................................................9Kapitalizacja prosta...........................................................................................9 Co to jest procent?........................................................................................9 Ile zarobi na lokacie?................................................................................10 Lokaty na okres krtszy ni rok..................................................................11Kapitalizacja skadana.....................................................................................12 Lokata bankowa o rocznej kapitalizacji......................................................12 Lokata bankowa o czstszej ni roczna kapitalizacji..................................14 Efektywna stopa procentowa......................................................................15 Wnioski......................................................................................................17Lokaty progresywne........................................................................................19Co zmniejsza zysk z lokaty?...........................................................................21 Prowizje bankowe.......................................................................................21 Podatek od zyskw.....................................................................................21Oprocentowanie realne...................................................................................22KREDYTY.........................................................................................................25Kredyty ze sta rat kapitaow.....................................................................25Kredyty ze sta rat cakowit.......................................................................29 Wyprowadzenie wzoru na wysoko raty...................................................31Zmiana oprocentowania w trakcie spaty kredytu...........................................34Inne warianty spaty kredytu...........................................................................35 Kredyt z rwnymi ratami odsetkowymi......................................................35 Kredyt indeksowany...................................................................................35EMERYTURY...................................................................................................36Zasady oszczdzania w OFE...........................................................................37 Opaty w OFE.............................................................................................37 Minimalna stopa zwrotu.............................................................................38Zbieramy na emerytur...................................................................................39 Symulacja 1................................................................................................39 Symulacja 2................................................................................................40 Czy naprawd bd milionerem?................................................................42DODATEK A: INFLACJA..............................................................................43Czym jest inflacja? .........................................................................................43 Przyczyny inflacji.......................................................................................44 Skutki inflacji.............................................................................................44Jak mierzymy inflacj?...................................................................................45Inflacja a stopy procentowe............................................................................46 3. Inflacja a inwestycje........................................................................................46Obligacje indeksowane inflacj..................................................................47DODATEK B: MATEMATYKA FINANSOWA W EXCELU.....................48 Jak wstawi funkcj do komrki?...................................................................48 Lokaty.............................................................................................................50 Kredyty...........................................................................................................51 4. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment Zote Myli str. 5Marcin KrzywdaLokaty bankoweNajprostsz sytuacj, z ktr moemy mie do czynienia w kontekciematematyki finansowej, jest lokata bankowa. Polega ona na tym, eskadamy pewn kwot w banku, by po pewnym okresie otrzyma jz powrotem plus naliczone odsetki (procent).Kapitalizacja skadanaZ oprocentowaniem skadanym na lokacie mamy do czynienia, gdy cojaki czas dochodzi do kapitalizacji odsetek, czyli dopisania odsetekdo kapitau. W ten sposb Twj kapita si zwiksza i procent wkolejnym okresie jest naliczany od wyszej kwoty. Jak atwo sidomyli, daje to wiksze zyski ni oprocentowanie proste, gdzieodsetki byy dopisywane raz na koniec okresu trwania lokaty.Albert Einstein nazywa procent skadany najwikszym matematycz-nym odkryciem w historii. Cud procentu skadanego sprawia, eTwoje pienidze s samonapdzajc si maszynk do zarabiania.eby maszynka dziaaa, potrzebne s dwa czynniki: powtrne in-westowanie zarobionych pienidzy i czas. Im duej inwestujesz, tymwiksz kwot obracasz. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Marcin Krzywda 5. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment Zote Myli str. 6Marcin KrzywdaLokata bankowa o rocznej kapitalizacjiRozpoczniemy od najprostszego przypadku, czyli lokaty rocznej,utrzymywanej przez kilka lat. Zakadamy wic, e r oznacza nominal-n roczn stop procentow1, n liczb lat, na ile umiecimy pienidzena lokacie. Zgodnie z zasad oprocentowania skadanego, co roku od-setki bd dopisywane do kapitau i w kolejnym roku procentowabdzie ju wiksza kwota. Zobaczmy, jak ksztatowa si bd odsetkiw kilku pierwszych latach:RokProcent za n rok Warto kapitau po n roku1PrP + Pr = P(1+r)2P(1+r)rP(1+r) + P(1+r)r = P(1+r)23P(1+r)2r P(1+r)2 + P(1+r)2r = P(1+r)34P(1+r)3r P(1+r)3 + P(1+r)3r = P(1+r)4Oglnie otrzymujemy zatem zaleno:nFV = PV1r gdzie, podobnie jak poprzednio:FV kapita kocowy.PV kapita pocztkowy.To tyle wzorw, czas na przykad. Zobaczmy, jak bdzie siksztatowa wysoko odsetek na lokacie trwajcej 10 lat, gdy kapitapocztkowy wynosi 10 000 PLN, i stopa roczna r = 10% (tak dlaatwego rachunku :).1Wane zaoenie: stopa procentowa w kolejnych latach si nie zmienia!Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Marcin Krzywda 6. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment Zote Mylistr. 7Marcin Krzywda RokProcent za n rokWarto kapitau po n roku10 000,00 PLN1 1 000,00 PLN11 000,00 PLN2 1 100,00 PLN12 100,00 PLN3 1 210,00 PLN13 310,00 PLN4 1 331,00 PLN14 641,00 PLN5 1 464,10 PLN16 105,10 PLN6 1 610,51 PLN17 715,61 PLN7 1 771,56 PLN19 487,17 PLN8 1 948,72 PLN21 435,89 PLN9 2 143,59 PLN23 579,48 PLN 10 2 357,95 PLN25 937,42 PLNPoniewa po kadym roku do kapitau dopisuje si odsetki (kapitaliza-cja), to w roku nastpnym odsetki s wiksze. Gdyby nie to, wynosiy-by one stale 1 000 PLN. Wyda to wyranie na wykresie: 2 500Z k a p it a liz a c jB e z k a p it a liz a c ji 2 000 1 500 1 000500 12 3 4 56 78 910Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Marcin Krzywda 7. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment Zote Myli str. 8Marcin KrzywdaLokata bankowa o czstszej ni roczna kapitalizacjiOkres kapitalizacji moe by krtszy ni rok. W takim przypadku doj-dzie do kilkukrotnego doliczenia odsetek do kapitau w cigu roku.Oznacza bdziemy przez m liczb okresw kapitalizacji w roku.Czyli jeli kapitalizacja bdzie kwartalna, to m = 4 (bo mamy 4 kwar-tay w roku). Jeli r jest roczn nominaln stop procentow2, to r/mbdzie stop w pojedynczym okresie kapitalizacji. Jeli n oznacza du-go trwania lokaty (wyraon w latach, przy czym n jest uamkiemo mianowniku m), to po zamkniciu lokaty kapita bdzie wynosi:r mn FV = PV1 mEfektywna stopa procentowaZajmiemy si teraz zagadnieniem porwnania efektywnoci rnychlokat oferowanych przez ten sam bank, ale na rne okresy. Jest todo praktyczne zagadnienie, gdy chcemy zoy pewn kwotpienidzy na lokat bankow na pewien okres i szukamy najlepszejoferty. Banki rnicuj oprocentowanie lokat na rne terminy. Wewzorcowej sytuacji, rozwaanej czsto w podrcznikach finansw,takim okresem, w ktrym porwnuje si stopy procentowe, jest 1 rok,ale my by moe chcemy trzyma pienidze w banku przez innyokres, np. 18 miesicy, i moe si okaza, e w takim okresiekorzystniejszy jest inny wariant lokaty ni dla 12 miesicy.2 Tutaj rwnie zakadamy, e stopa si nie zmienia! Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Marcin Krzywda 8. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment Zote Myli str. 9Marcin KrzywdaWemy przykadow ofert pewnego banku. Oto tabela wymieniajcalokaty rnej dugoci dostpne w tym banku wraz z ichoprocentowaniem, ale w skali roku (!): 14 dni 3,60% 1 miesic4,00% 2 miesice 4,00% 3 miesice 4,20% 4 miesice 4,55% 5 miesicy 5,55% 6 miesicy 4,70% 9 miesicy 5,75% 1 rok5,00% 2 lata 5,10% 3 lata 5,20%Uwaga. Jak ju wspomniaem, jeli oprocentowanie lokaty 14-dniowej wynosi 3,6%, nie znaczy to, e po 14 dniach otrzymamy3,6% wicej. To jest oprocentowanie w skali rocznej, zatem po 14dniach dostaniemy 14/365 czci tej kwoty, a zatem 0,138%. Dla lep-szego zobrazowania przy kwocie 10 000 PLN zysk z lokaty, jakiotrzymasz po 14 dniach, wyniesie 13,8 PLN.Wprowadmy sobie teraz pewn definicj, ktra posuy nam do po-rwnywania lokat:Efektywna stopa procentowa oprocentowanie rocznej lokaty,ktra przyniosaby taki sam zysk, jak dana (o krtszym terminie kapi-talizacji), na ktrej pienidze bdziemy trzyma przez rok.Jak zatem policzy wysoko stopy efektywnej? Kapita po dokonaniuobu inwestycji ma by rwny, zatem spenione ma by rwnanie: Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Marcin Krzywda 9. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment Zote Myli str. 10Marcin Krzywdar mPVr e 1 = PV1 ,mco po odpowiednich przeksztaceniach daje:r m r e = 1 1mgdzie re oznacza oczywicie poszukiwan stop efektywn, r danstop nominaln, a m liczb okresw kapitalizacji przypadajcych najeden rok.Policzmy dla przykadu stop efektywn dla lokaty miesicznej o ta-kiej stopie, jak we wczeniejszej tabelce, czyli 4% w skali roku.Oprocentowanie miesicznie wyniesie wic 4/12 = 0,33%, ale po ka-dym miesicu odsetki bd dopisywane do kwoty lokaty, a wic w ko-lejnym miesicu kwota pracujca dla nas na lokacie bdzie wiksza.Policzmy:r e = 1 m m1 = 1 4 proc. 121 = 4,07 proc.r 12Zobaczmy, ile wynosi efektywna stopa procentowa dla innych okre-sw lokat (bierzemy pod uwag tylko lokaty o okresie krtszym lubrwnym 1 rok). Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Marcin Krzywda 10. FINANSE DLA KADEGO darmowy fragment Zote Myli str. 11Marcin KrzywdaOkres lokatyNominalna stopa proc.Efektywna stopa proc.14 dni 3,60%3,66%1 miesic4,00%4,07%2 miesice 4,00%4,07%3 miesice 4,20%4,27%4 miesice 4,55%4,62%6 miesicy 4,70%4,76%1 rok5,00%5,12%Poniewa umowy lokat s tak sformuowane, e jeli chcielibymywycign nasze pienidze z lokaty przed upywem jej terminu, niedostaniemy odsetek, bank tak ukada tabel oprocentowania, aby lo-katy o duszym terminie miay wysz efektywn stop procentow. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli &amp; Marcin Krzywda 11. Dlaczego warto mie pen wersj? Samodzielnie obliczaj swoje zyski i nie daj si zwodzi reklamom bankw! Ksika "Finanse dla kadego" w zamyle autora, czyli Marcina Krzywdy, ma by publikacj pomocn dla tych wszystkich, ktrzy maj do czynienia z pewnymi prostymi instrumentami finansowymi, takimi jak lokaty czy kredyty, a nie s profesjonalistami. Dziki wiedzy zawartej w tym poradniku atwo bdzie mona sprawdzi na przykad, czy oprocentowanie kredytu, jakie podaje bank, jest prawdziwe albo czy zysk z lokaty, ktr bank nam proponuje, bdzie faktycznie tak wysoki, jak mwi reklama. Czego dowiesz si z publikacji? - Warto pienidza w czasie: czym jest warto bieca, a czym warto przysza? W jaki sposb odnosi si do naszych finansw? - Co to jest kapitalizacja prosta oraz czym rni si ona od procentu skadanego? - Jak banki ukrywaj przed Tob pewne opaty manipulacyjne? - Ile dokadnie zarobisz na danej lokacie (i dlaczego tak mao ;-))? - Czym s lokaty progresywne? - Jakie wyrniamy rodzaje kredytw i ktre z nich pozwalaj na zminimalizowanie oprocentowania? - Czym s Otwarte Fundusze Emerytalne i ile dziki nim zarobisz? Dlaczego te pienidze w przyszoci bd miay znacznie nisz warto? Ponadto nauczysz si liczy rnego rodzaju stopy procentowe oraz wykorzystywa je na wasn korzy. Taka wiedza bardzo si przydaje w praktyce.Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli http://www.zlotemysli.pl/prod/6479/finanse-dla-kazdego-marcin-krzywda.htmlPowered by TCPDF (www.tcpdf.org) </p>