FIŞA studenti_files/FAWeb view2014-09-22Sistemul nervos central. Sistemul nervos periferic. Analizatorii. Sistemul endocrin. Bazele structurale – funcţionale ale corpului omenesc. Aparatul locomotor. Aparatul respirator. Aparatul cardiovascular. Aparatul digestiv

  • Published on
    15-May-2018

  • View
    217

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<p>FIA DISCIPLINEI</p> <p>UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI </p> <p>FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE</p> <p>SPECIALIZAREA FARMACIE</p> <p>Adresa: Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galai </p> <p>Nr. telefon / fax: +400236412100</p> <p>E-mail: medicine@ugal.ro</p> <p>FIA DISCIPLINEI</p> <p>Denumirea disciplinei</p> <p>ANATOMIE </p> <p>Anul de studiu</p> <p>I</p> <p>Semestrul</p> <p>I</p> <p>Tipul de evaluare final (E/V)</p> <p>E1</p> <p>Regimul disciplinei (Ob, Op, F)</p> <p>Ob</p> <p>Nr. de credite</p> <p>7</p> <p>Total ore din planul de nvmnt</p> <p>84</p> <p>Totalul ore studiu individual</p> <p>100</p> <p>Titularul disciplinei</p> <p>( grad didactic i tiinific, nume, prenume)</p> <p>Titular curs</p> <p>Titular lucrri practice</p> <p> ef lucrri dr. Adrian Beznea</p> <p>ef lucrri dr. Adrian Beznea</p> <p>Catedra de specialitate</p> <p>Departamentul de tiine Morfologice</p> <p>Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt</p> <p>Total</p> <p>C</p> <p>S</p> <p>LP</p> <p>84</p> <p>42</p> <p>-</p> <p>42</p> <p>Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)</p> <p>Competene specifice disciplinei</p> <p>1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare </p> <p>- Studiul dezvoltrii structurilor anatomice n cadrul anatomiei dezvoltrii corpului uman,- Studiul analitic al structurilor anatomice n cadrul anatomiei sistemice,- Studiul organizrii morfologice complexe a corpului uman n cadrul anatomiei funcionale,- Studiul regiunilor i spaiilor corpului uman pe segmente axiale (cap, gt, trunchi) sau apendiculare (membre) n cadrul anatomiei topografice,- Studiul implicarii elementelor anatomice normale n producerea unor aspecte patologice, n cadrul anatomiei clinice,- nsuirea terminologiei anatomice internaionale (nomina anatomica).</p> <p>2. Instrumental-aplicative </p> <p>- Dobndirea unui limbaj medical adecvat, - Identificarea principalelor structuri anatomice,- Recunoaterea descriptiv i topografic a elementelor anatomice ale corpului uman, - nsuirea corect a manevrelor de explorare i a tehnicilor de disecie a structurilor anatomice normale,- nsuirea substratului anatomic al simptomatologiei principale,- Recunoaterea elementului anatomic normal i evaluarea participrii sale la realizarea unei condiii patologice, suport anatomic al oricrui act explorator non-invaziv (ct, rmn) sau invaziv (act operator).</p> <p>3. Atitudinale </p> <p>- Formarea unor atitudini normale de lucru privind disecia;</p> <p>- Valorificarea optim i creativ a potenialului propriu n activitile tiinifice; </p> <p>Coninutul disciplinei</p> <p>Tematic general</p> <p>Tematic curs</p> <p>Tematic lucrri practice</p> <p> Bazele structurale funcionale ale corpului omenesc</p> <p> Aparatul locomotor</p> <p> Aparatul respirator</p> <p> Aparatul cardiovascular</p> <p> Aparatul digestiv</p> <p> Aparatul digestiv - glandele anexe ale tubului digestiv</p> <p> Aparatul-urogenital</p> <p> Aparatul genital feminin, masculin</p> <p> Sistemul nervos central</p> <p> Sistemul nervos periferic</p> <p> Analizatorii</p> <p> Sistemul endocrin</p> <p> Bazele structurale funcionale ale corpului omenesc</p> <p> Aparatul locomotor</p> <p> Aparatul respirator</p> <p> Aparatul cardiovascular</p> <p> Aparatul digestiv</p> <p> Aparatul digestiv - glandele anexe ale tubului digestiv</p> <p> Aparatul-urogenital</p> <p> Aparatul genital feminin, masculin</p> <p> Sistemul nervos central</p> <p> Sistemul nervos periferic</p> <p> Analizatorii</p> <p> Sistemul endocrin</p> <p>Bibliografie obligatorie</p> <p>selectiv</p> <p>Victor Papilian Anatomia omului, Vol. I, II, Ed. XI, Ed. BIC ALL, 2003</p> <p>P.A. Semelnicov Atlas de anatomie uman, vol I; II; III, Ed. Medical, Moscova, 1974</p> <p>Victor Papilian Anatomia omului, Vol. I, II, Ed. XI, Ed. BIC ALL, 2003</p> <p>La stabilirea notei finale se iau n considerare</p> <p>Ponderea exprimat n % (total = 100%)</p> <p> Media notelor acordate la seminar / lucrri practice</p> <p>10 %</p> <p> Notele obinute la testele periodice sau pariale</p> <p>35 %</p> <p> Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti</p> <p>5 %</p> <p> Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz </p> <p>-</p> <p> Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice i/sau la concursuri profesionale</p> <p>-</p> <p> Nota acordat la examinarea final</p> <p>50%</p> <p> Alte note</p> <p>-</p> <p>Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :</p> <p>Noiuni de baz care s demonstreze parcurgerea materiei.</p> <p>Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :</p> <p>Dezvoltarea cu acuratee a elementelor eseniale ale noiunilor.</p> <p>Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute)</p> <p>1. descifrarea i studiul notielor de curs</p> <p>15</p> <p>8. pregtire prezentri orale</p> <p>5</p> <p>2. studiu dup manual, suport de curs</p> <p>15</p> <p>9. pregtire examinare final</p> <p>20</p> <p>3. studiul bibliografiei minimale indicate</p> <p>10</p> <p>10. consultaii</p> <p>-</p> <p>4. documentare suplimentar n bibliotec</p> <p>5</p> <p>11. documentare pe net</p> <p>-</p> <p>5. activitate specific de pregtire pt. seminar / </p> <p> lucrri practice</p> <p>20</p> <p>12. alte activiti</p> <p>-</p> <p>6. realizare teme de cas, eseuri, referate, </p> <p> proiecte, traduceri etc.</p> <p>-</p> <p>13. alte activiti</p> <p>-</p> <p>7. pregtire teste periodice sau pariale</p> <p>10</p> <p>14. alte activiti</p> <p>-</p> <p>Total ore studiu individual (pe semestru) = 100</p> <p>Data ntocmiri: 10.10.2010</p> <p>Titular curs: ef lucrri dr. Adrian Beznea</p> <p>Semntura:</p> <p>Titular lucrri practice: ef lucrri dr. Adrian Beznea </p> <p>Semntura:</p> <p>Decan,</p> <p> ef departament, </p> <p>Prof.univ.dr. Aurel Nechita </p> <p> Conf.univ.dr. Iuliu Fulga </p> <p>Semntura: </p> <p> Semntura:</p>