Flanders Synergy Congres 2012

  • Published on
    09-Mar-2016

  • View
    222

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Flanders Synergy Congres 2012

Transcript

<ul><li><p>Op zoek naar het ene idee </p><p>dat als ontstekings- </p><p>punt kan dienen</p><p>INTERVIEW WORKSHOP ONS MOTTO</p><p>Van mijn visie naar onze visie</p><p>We geloven in de kracht </p><p>van de werknemer</p><p>Flanders Synergy CONGRES 2012</p><p>Live Magazines 25 oktober 2012 </p><p>Wild Gallery, Vorst (BE)</p></li><li><p>Inhoudsopgave </p><p>Voorwoord 3</p><p>Voor aanvang 4</p><p>Sfeerbeelden 5</p><p>Panelgesprek 6</p><p>Mensen maken je winst: Jody Hoffer Gittell 8</p><p>Workshop ronde 1 10</p><p>Tweets 20</p><p>Dubbel interview Mieke Van Gramberen &amp; Chris Dewulf 22</p><p>Sfeerbeelden 24</p><p>Workshop ronde 2 26</p><p>EWIN 36</p><p>Sfeerbeelden 37</p><p>Wat neem je mee naar huis? 38 </p><p>Orkest zonder dirigent 40</p><p>Slotact 41</p><p>Advertenties 42</p><p>Het Flanders Synergy team </p><p>Over Live Magazines: </p><p>Live Magazines is een concept waarbij we tijdens een congres, brainstorm-sessies, workshops of evenement ter plekke live een magazine maken dat dezelfde dag nog af is.</p><p>De Live Magazine-sessie garandeert een dynamische bijdrage aan uw evene-ment met als uitkomst een exclusief magazine dat u dezelfde dag al aan alle aanwezigen mee kunt geven.www.livemagazines.nl</p><p>2</p><p>Flanders Synergy: Inhoudsopgave</p></li><li><p>Innovaties. Ht woord dat bij Flanders Synergy centraal staat en dat ook deze dag veelvuldig valt. Het bedrijfsleven mot innoveren om in deze tijden van crisis het hoofd boven water te houden. En wat werkt er dan inspirerender dan een lezing van Jody Hoffer Gittell, die onderzoek deed naar het bedrijf dat deze economische crisis met glans doorstond? Southwest Airlines is het bewijs dat het kan: door te innoveren kun je als bedrijf slagen, ook al heb je de wind tegen. </p><p>In de workshops krijgt men handvaten aangereikt om zelf innovatief om te gaan met de veranderende economie. Daarbij moet je niet alleen kijken naar de structuur van je bedrijf, maar ook naar de werknemers. De mnsen maken immers je bedrijf. </p><p>We leren over zelfroosteren, over chaos in je bedrijf, over stroomsgewijs je organisatie reorganiseren. En al die workshops maken de tongen los. Aan het eind van de dag zagen we alle aanwezigen genspireerd de Wild Gallery in Brussel verlaten. </p><p>Over al die inspiratievolle workshops en al die inspiratievolle mensen maakten wij dit Livemagazine. Met hulp van gastschrijvers die hun work-shopervaringen met ons deelden. En een deadline die ons constant in de nek hijgde. Maar het is gelukt. En nu kunt u op uw gemak nalezen wat u heeft gezien of wat u heeft gemist. Zodat u met frisse ideen terug kunt naar uw job. </p><p>3</p><p>Flanders Synergy: Voorwoord</p></li><li><p>VOOR AANVANG</p><p>Bij cateringbedrijf Outr uit Ronse is het prima gesteld met de sociale innovatie. Er hangt altijd een goeie werksfeer bij ons. Iedereen is hier bevriend met elkaar, het is gezellig. Dus ja: echt innoveren hoeven wij in ieder geval niet. Er wordt gelachen. Eigenlijk doen we iedere week aan teambuilding, zegt de langste van het stel, terwijl hij zijn buurman op de schouder slaat. Dan drinken we.</p><p>Jos Coenen, staflid van Stichting Innovatie en Arbeid, is vooral nieuwsgierig naar de workshop Werkdruk aan Banden door Professor Robert Karasek. Ik ben benieuwd naar hoe we theorie naar praktijk kunnen vertalen. Vaak wordt het model van Karasek als de heilige koe gezien. Ik wil vandaag wel eens horen of dat wat hij vertelt ook echt waar is.</p><p>De stand van zaken omtrent sociale innovatie in de zorg, zegt Liselotte Hedebouw van SERV, daar kom ik vooral voor. Om me te laten inspireren en om de dialoog aan te gaan. Ik leid op dit moment vanuit SERV een project in de zorg-sector, dus ik verwacht wel iets op te steken ja. Sowieso.</p><p>Stphane Vanden Broeck (Unizo): Ik hoop vandaag veel te weten te komen over hoe anderen werken met een Open Space. Zelf zitten we midden in een conceptuele fase en zijn we bezig om het nieuwe werken te implementeren. Dus ik ben benieuwd naar hoe de anderen hun knelpunten hebben aan-gepakt.</p><p>Ik ga spreken bij de workshop Ik ben baas in mijn klaslokaal, vertelt Frieda Meire (Directie stedelijk onderwijs Antwerpen). Het is in mijn optiek erg be-langrijk om teams te motiveren, een visie te formuleren en van daaruit op zoek gaan naar de waarde waar je dan weer als team voor staat.</p><p> LISELOTTE HEDEBOUW </p><p> JOS COENEN STPHANE VANDEN BROECK </p><p> CATERINGBEDRIJF OUTR </p><p> FRIEDA MEIRE </p><p>4</p><p>Flanders Synergy: Voor aanvang</p></li><li><p>5Flanders Synergy: Sfeerbeelden</p></li><li><p>Sociale innovatie, hoe pas je het toe in de organisatie? In de panel-discussie tussen minister Ingrid Lieten, SERV-voorzitter Karel van Eetvelt en Marc Hufkens van fietsenfabrikant Ridley kwamen die vragen aan bod en deden de panelleden gewaagde uitspraken. Ga ervan uit dat uw werknemers slimmer zijn dan uzelf.</p><p>Marc Hufkens, HR Manager van Ridley Bikes komt met de gewaag-de uitspraak: Ga ervan uit dat uw werknemers slimmer zijn dan uzelf. Ridley heeft deze houding door het hele bedrijf doorge-voerd. Wij hebben zogenaam-de BIO-kernwaarden. BIO staat voor Betrokkenheid, Innovatie en Ondernemerschap, aldus Marc Hufkens. Je moet mensen vertrou-wen geven. Het gaat niet om out of the box denken, wij zeggen liever: get rid of the box. Iedereen in het bedrijf moet met procesverbete-ring bezig zijn. Je kunt wel een goed product hebben, het moet ook in goede handen zijn. Onze sociale innovatie bestaat er uit dat we bezig zijn met uitwisseling tus-sen partners. Zo werken we samen </p><p>met een kledingfabrikant en een fabrikant van helmen, we wisselen kennis uit en doen gezamenlijk onderzoek. We hebben met de be-drijven een talentpool op HR-vlak. Dankzij onze werkwijze zijn we drie tot vijf jaar sneller dan multinati-onals. Medewerkers zijn mede-ei-genaren geworden van het proces. De leidinggevenden hoeven enkel nog coach te zijn van de verande-ring. Terwijl de concurrenten hun productieproces verplaatsen naar landen met lage lonen, koos Ridley ervoor om een groot deel van het assemblageproces in Belgi te hou-den. In plaats van grote voororders kunnen winkels bij Ridley een be-stelling doen en binnen drie dagen de fietsen in de verkoop hebben.</p><p>GESLOTEN HOUDING Volgens Karel van Eetvelt, voorzit-ter SERV en gedelegeerd bestuur-der van Unizo moeten bedrijven van kennis is macht naar open en co-creatie gaan. Stop met de gesloten houding en wees niet enkel directief, is zijn advies. Nog stelliger: Als bedrijven niet willen innoveren, moeten ze ook niet na drie jaar bij me komen klagen dat </p><p>het niet meer goed gaat in het be-drijf. Over het voorbeeld telewer-ken zegt Van Eetvelt: Er is altijd weerstand tegen het onbekende. En dat geldt niet alleen voor werk-gevers, over het onderwerp leven ook veel vragen op de werkvloer. Het draait dan om communicatie en uitleg wat de meerwaarde is van het thuis werken. Ik geloof niet in subsidie voor bedrijven die veel aan sociale innovatie doen, dat zou ook oneerlijke concurrentie zijn, maar ik zou de minister wel willen adviseren om goede voorbeelden zoals Ridley te verspreiden. Voor Flanders Synergy is daar een rol weggelegd.</p><p>WITTE JASSEN Ingrid Lieten, de Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding n bezieler van sociale innovatie zegt dat inno-vatie de laatste jaren niet enkel nog mannetjes in witte jassen zijn die bezig zijn in een hokje. Sociale in-novatie staat bij de overheid tegen-woordig op de agenda. Innoveren moet de basis zijn van een bedrijf. Ze moeten proberen de kracht </p><p>INNOVATIE IS NIET ENKEL NOG VOOR MANNEN IN WITTE JASSEN</p><p>6</p><p>Flanders Synergy: Panelgesprek</p></li><li><p>van hun werknemers te benutten. We kijken naar het sociaal entre-peneurship, zo zullen er wellicht projectsubsidies komen om te zien of theoretische concepten in de praktijk kunnen worden gebracht.</p><p>TRANSPARANTIE Vanuit de zaal komt de vraag of bedrijven dan volledige transpa-</p><p>rantie moeten geven naar hun concurrenten als ze sociaal innove -ren. There are always better ways, zegt onze CEO altijd, aldus Marc Hufkens. Je moet iedere kans grij-pen die er ligt. Ingrid Lieten vult aan: Sociale innovatie werkt niet als alles vastligt. Er is een cultuur nodig waarin iedereen meedenkt. Bedrijven moeten naar buiten georinteerd zijn. Ga je uit van </p><p>wantrouwen of vertrouwen, vraagt Karel van Eetvelt over de transpa-rantie. Geloof in je eigen kracht, Vlaamse bedrijven zijn heel inno-vatief. We doen niet onder voor bedrijven in andere landen.</p><p>ONTSLAGEN Een andere vraag uit de zaal is of sociale innovatie niet zal worden </p><p>misbruikt om meer werknemers te ontslaan. We hebben geen keuze, aldus Ingrid Lieten. Er zullen be-drijven en overheden zijn die effec-tiever moeten werken. Tegelijkertijd moeten we creatiever zijn en zoe-ken naar nieuwe oplossingen. Daar moeten we offensief in zijn en niet defensief.</p><p>VRIJHEID </p><p>Zullen zwakkere werknemers, of zij die niet zo mondig zijn, niet buiten de boot vallen bij sociale innovatie, wordt gevraagd. Zorg dat er nooit twee niveaus van werknemers binnen je bedrijf zijn, zegt Karel van Eetvelt. Dat merk je gelijk in de productiviteit van je bedrijf. Je betaalt dit cash als werkgever. Je moet altijd zoeken naar manieren om de minder mondige werkne-mers te betrekken bij het proces. Marc Hufkens geeft het voorbeeld van een groep met een handicap die werkzaam is in het productie-proces bij Ridley. Het is belangrijk dat er geen onderscheid is tussen onze werknemers. En je ziet dat die ene groep met enorme fierheid en betrokkenheid bij ons werkt en dan ook een perfecte aanvulling is. Ingrid Lieten: Alles start bij motiva-tie. Werknemers hebben te winnen bij sociale innovatie. Iedereen wil het liefst met plezier werken. Geef mensen vrijheid en vertrouwen, en ze grijpen het met twee handen aan.</p><p>INNOVATIE IS NIET ENKEL NOG VOOR MANNEN IN WITTE JASSEN</p><p>ZORG DAT ER NOOIT TWEE NIVEAUS VAN WERKNEMERS BINNEN JE BEDRIJF ZIJN</p><p>7</p><p>Flanders Synergy: Panelgesprek</p></li><li><p>BESEF VAN GEDEELDE DOELEN EN WEDERZIJDS RESPECT ONDER WERKNEMERS, KAN EEN BEDRIJF </p><p>MEER WINST OPLEVEREN DAN WELKE KOSTENBESPARING DAN OOK.</p><p>8</p><p>Flanders Synergy: Mensen maken je winst</p></li><li><p>De keynote speaker van vandaag, professor Jody Hoffer Gittell, schreef al vier boeken over de kracht van goede menselijke relat-ies op de werkvloer. Het bewijs van haar visie zag ze terug in de gezondheidszorg en luchtvaart. Hoe het niet moet, maar vooral ook hoe het wel kan. Een van haar boeken gaat over het succesver-haal van South West Airlines. Een bedrijf wat, geheel tegen de neerwaartse spiraal van de crisis in, groeit en bloeit. </p><p>FRUSTRATIE UIT ONBEGRIP Het geheim van hun succes? Relatie Cordinatie. Het is be-langrijk om te begrijpen hoe relaties zich tot elkaar verhouden en om je in te leven in de rol van een ander. Als je werkt met men-sen die respecteren wat je doet, omdat ze begrijpen wat je bezig-heden inhouden, is het risico op conflict of frustratie voortkomend uit onbegrip vele malen minder. Op het moment dat er wel conflicten spelen op de werkvloer, kunnen er situaties ontstaan waarin mensen elkaar tegenwerken, met energie- en tijdverlies tot gevolg.</p><p>Hoffer Gittell benadrukt dat de problematiek maar ook de oplos-singen op het gebied van relatie cordinatie universeel zijn. Een chirurg kan zichzelf enorm goed en belangrijk vinden, maar als de ope-ratiekamer niet steriel is gaat zijn patint alsnog gewoon dood. Het werk van de man met de zwabber is dus evenzeer van levensbelang </p><p>als dat van de man met de scalpel. Als beiden van die wetenschap doordrongen zijn, is het belang van een goede samenwerking vanzelf-sprekend. </p><p>INVESTERINGSMENTALITEIT Hoewel veel bedrijven al bezig zijn hun efficintie te vergroten en best practices toe te passen, kunnen de resultaten van die inspanningen nooit optimaal zijn zonder relatie cordinatie. Zoals een manager uit de luchtvaartindustrie al aangaf: Procesverbetering houdt geen rekening met de relationele conflic-ten die innovatie in de weg staan. Om echter resultaten te kunnen boeken in relatie cordinatie is een investeringsmentaliteit nodig die zeker in tijden van crisis niet van-zelfsprekend is. Het devies is zelfs om meer te doen met minder, maar kan dat eigenlijk wel? </p><p>Tijdens haar keynote somde Hoffer Gittell een aantal zaken op die relatie cordinatie mogelijk maken, na eerder aangetoond te heb-ben welke resultaten South West hiermee boekte ten opzichte van andere luchtvaartmaatschappijen. Ze vertelde hoe men niet alleen selecteert en traint op technische competenties, maar ook op relatio-nele. Bovendien staat aan het einde van elke functieomschrijving en alles wat er nog meer nodig is om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. </p><p>CONFLICT MANAGEMENT Conflict management is ook een </p><p>belangrijke peiler. In organisaties waar personeel druk voelt om schuld te ontwijken, is het veel moeilijker om problemen te analy-seren en te leren van fouten. Waar de verantwoordelijkheid voor fou-ten echter door een team gedragen wordt en zonder vingerwijzen kan worden gevalueerd, daar ontstaat mogelijkheid tot verbetering. Elk product of dienst is afhankelijk van menselijke input. Om te garanderen dat die input optimaal is, helpt het om werknemers als mensen te be-handelen. Door het belang van hun familie te erkennen en door hen te leiden met geloofwaardigheid en compassie.</p><p>Hoewel het succesverhaal van South West aantoont dat het wel degelijk beter kan, is het lastig om relatie cordinatie in bestaande, vaak gigantische organisaties toe te passen. Dat is waar onze moge-lijkheid tot innoveren ligt en ik ben blij dat organisaties als Flanders Synergy daar zo pro-actief mee bezig zijn. In de kern begint het dus niet met structuren, maar met relaties. Besef van gedeelde doelen en wederzijds respect onder werk-nemers, kan een bedrijf meer winst opleveren dan welke kostenbespa-ring dan ook.</p><p>MENSEN MAKEN JE WINST</p><p>Jody Hoffer Gittell</p><p>9</p><p>Flanders Synergy: Mensen maken je winst</p></li><li><p>Zelfroosteren in de zorg, een veel-besproken onderwerp in de sector. Maar is het schijnautonomie of geeft het mensen echt meer vol-doening als ze onderling hun roos-ter mogen bepalen? In de work-shop over zelfroosteren wordt de vraag opgeworpen of werknemers hun werktijden moeten inplannen rond hun privplannen of dat hun privtijd moet worden ingepland rond hun werktijden.</p><p>Het perfecte rooster bestaat niet. Altijd is er wel iemand die een dienst liever niet zou draaien, zeker in de zorg waar er op onregelma-tige uren moet worden gewerkt. In de workshop Zelfroosteren, een droom voor zorgorganisaties? worden de mogelijkheden bekeken die zelfroosteren bieden. Daarnaast zijn er ook de nodige valkuilen </p><p>die moeten worden vermeden. Michael Van Buggenhout, ooit zelf verpleegkundige, maar ook docent en tegenwoordig werkzaam voor Ablecare en Andersvzw geeft een presentatie over het zelfrooste-ren in de zorg. Er is een duidelijk verband tussen het rooster en de kwaliteit van de zorg, zegt hij. Te weinig personeel kan problemen in de zorg opleveren, maar zelfs te veel personeel kan de werk-druk vergroten. Daarnaast is het rooster van groot belang voor de tevredenheid van de werknemers. Zij willen een stabiel n flexibel werkrooster. Dat is belangrijk om te weten voor zorgorganisaties die op zoek zijn naar personeel. Het eisenpakket van werkzoekenden is groot, een flink percentage van de werkgevers vindt het eisenpakket zelfs overdreven. Het dienstrooster </p><p>is een belang...</p></li></ul>