Företag nr 4 2012

 • Published on
  08-Mar-2016

 • View
  232

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fretag Vsterbottningen nr 4 2012

Transcript

 • PORTRTTNybyggaren

  frn Transsylvanien

  UMETeknikcollege

  med std frn industrin

  Nr 4september 2012

  SORSELEFretagare

  utsatt fr bedrgeri

  Sidorna 22-25

  Senaste nytt frn

  O C H T I L LV X T I V ST E R B OT T E N

  Anna har fokus p nya jobb

 • 2All

  info

  rmat

  ion

  p

  fore

  tags

  tidn

  inge

  n.se

  Boka annonsplats i nsta nummer redan nu!Vsterbottningen Fretag ges ut med 6 nummerper r och berttar om fretag, entreprenrskap och tillvxt i Vsterbottens ln.

  Tidningen distribueras till alla fretag i Vsterbotten.

  Kontakta vra sljare fr mer information:

  Greger Kgstrm 0910-211 02greger.kagstrom@foretagstidningen.se

  Thomas Wnman 090-71 15 21Thomas.Wanman@display-umea.se

  FOKU

  SIn

  land

  et

  beh

  ver e

  tt

  eget

  vg

  pake

  tLY

  CKSE

  LE

  Tg

  och

  yg

  fra

  mtid

  ens

  mel

  odi

  Nr 4

  se

  pt

  2011

  BRAX

  SELE

  Erbj

  uder

  foto

  och

  lm

  frn

  ovan

  Sido

  rna

  242

  7

  Med

  info

  rmat

  ion

  frn

  T ERB

  OTT E

  N

  tar

  et

  UMN

  S

  Grnsh

  andeln

  vxer

  och ut

  veckla

  s

  FOKUS

  Miljte

  knik

  fr ku

  ng

  och fo

  sterlan

  d

  Nr 5

  okt 2

  011

  BURTR

  SK

  Mt

  rets

  Freta

  gare

  i Vste

  rbotte

  n

  Sidorn

  a 242

  7Med in

  forma

  tion fr

  n

  OCH

  T I LLV

  XT I

  VST

  E RBO

  T TEN

  bra

  affr

  etag

  SPECIAL

  Lnets

  starka

  varumrken

  STOCKHOLM

  Viktig

  vecka fr

  Vsterbotten

  Nr 1

  mars 2012

  LGDE

  Det starka

  modehuset

  vid E4

  Sidorna 161

  9

  Senaste nytt

  frn

  O C H TI L LV

  XT I V ST E R

  B OT T EN

  Sljer

  ventyrilj

  LYCKSELEMaxmoduler

  bygger fr framtiden

  PORTRTTSara rets mklarprol

  i Sverige

  Nr 2 april 2012

  SORSELEFretaget

  som satsarp trivsel

  Sidorna 18-21

  Senaste nytt frn

  O C H T I L LV X T I V ST E R B OT T E N

  Industri-pris till

  Indexator

  PORTRTTMt turist-fretagarenStig Strand

  UMEStora frhoppningar

  med IKEA i stan

  Nr 3 juni 2012

  LYCKSELE Bergasalen r

  hotellchefensdrmprojek

  OCH T I L LVXT I V ST E RBOT T ENMed fokus

  p turism

  OCH T I L LVXT I V ST E RBOT T

  Fr

 • L e d a r e 3

  Innehll

  ARBETSKRAFTSBRIST ja tnk om det nd v ar arbetskraftsbrist, s tnker nog mnga av de 10305personer i Vsterbottens ln som just n u r ppetarbetslsa eller arbetsskande i program.

  Men arbetskraftsbrist r ing et nsketillstnd.Alla typer a v obalanser r a v ondo srskilt parbetsmarknaden som r sjlv a motorn i ett till-vxtbaserat samhllssystem. Nuvarande och kom-mande obalanser p arbetsmarknaden r en av vrastrre desfrgor fr lnet.

  Samtidigt som 10 000 personer r arbetslsa ska,fram till r 2020, 39 000 job b tillsttas. Mer n tv tredjedelar r pensionsavgngar. Det finns en storutmaning i k ompetensmatchning av arbetslsa annars hotas bde g enerationsvxling och syssel-

  sttningstillvxt. Fr att komplicerabilden ytterligare minskar den arbetsfra delen av befolkningen ochden strsta minskning en vntas i lnets inlandskommuner. Frre skafrsrja fler allt ldre.

  I detta nummer av Vsterbottningen Fretag redovisas hur arbetsmarknaden serut fr lnet under de k ommande ren och p vilkatgrder som vidtas fr att platta ut obalanserna.

  Vlkommen till intressant lsning.

  Jonatan Hjort 090711 382

  jonatan.hjort@foretagstidningen.se

  Obalanser r av ondo

  nr 4 september 201210-12 32-34

  Epost: Info@foretagstidningen.seWeb: www.foretagstidningen.seTryckeri: Tryckmklaren, Lule

  Vi ansvarar inte fr inskickat material som vi inte har bestllt. Dremot tar vi grna emot alla redaktionella tips. Tidningar i Norr AB ger ven ut tidningstitlarna: Nordsverige, Vsterbottningen, Jord&Skog, Lokaltidningen, Vsterbottens Mellanbygd, Bygdenmellan stderna, Resml Vsterbotten.

  Fretag Vsterbottningen ges ut av:Tidningar i Norr AB, Box 3053, 903 02 UmeTel: 090-711380Fax: 090-711390Ansvarig utgivare: Jonatan Hjort, Tidningar i Norr AB,073-818 00 06, jonatan.hjort@foretagstidningen.seAnnonser: 090-3493709

  Framtidens behov av jobb 45Krnika: Roland Norbck 8Yrkes-SM till Ume 9Teknikcollege en bra skola 1012Komatsus 35-miljonersdonation 13Fokus p kompetens 1415Kompetens en desfrga 16Krnika: Mikael Lundberg 17JobbEtt skapar jobb 1821Fretagarnas medlemssidor 22-25Krnika: Carina Andersson 26Martin vet sitt vrde 27Hr stller personalen alltid upp 30-31Portrtt Emanuel Dohi 3234Krnika: Maria Magnusson 40

  27

 • 39 000 anstllningar till och med r 2020. Matchningen blir en ut-maning fr aktrerna p lnetsarbetsmarknad, sger AndreasForsgren, statistiker CERUM.

  L CERUM, Centrum fr region-ala studier vid Ume universitet,slppte i fjol ra pporten 39 000 anstllningar till och med 2020,som bygger p frv ntade pensionsavgngar och framrk-nad sysselsttningstillvxt inomolika branscher och yrkeskate-gorier.

  Framrkningarna baserasp frhllanden som rdde ren2001-2008, detta r allts ing en

  prognos utan kv alificeradegissningar, sger AndreasForsgren.

  KONJUNKTURSVNGNINGAR utgr den strsta osk erhetenmed metoden.

  Sjlvklart pverkas fram-

  tida sysselstt-ning av andrafaktorer n tidigare obser-verad tillvxt,faktorernaskiljer sig ock-s t mellanolika yrkenoch branscher.

  Datorernasintg i produktion och organisa-tion r det kansk e tydligaste exempel p en f aktor som fr-ndrat produkt- och produktiv-itetsutvecklingen i olika branscher, och drmed vilkentyp och kvantitet av arbetskraftsom efterfrgas.

  Sedan 1970-talet pgr ven enstrukturell samhllsfrndringdr industrisektorn minskar tillfrmn fr en v xande tjnste-sektor. Frskjutningar av verk-samheter mellan oc h inom ek o-nomins sektorer pverkar vilkentyp av kompetens som efter -frgas.

  Detta tydliggr betydelsenav en k ontinuerlig matchnings-process.

  PENSIONSAVGNGARNA r ltt-are att frutse. Eftersom de vntas st fr ver tv tredjedel-ar av kommande rekryterings-behov blir den sammanla gda rekryteringsberkningen

  L N E T4 N y h e t e r

  39 000 jobb ska tillsttas

  Andreas Forsgren, statistikerCERUM. Gemensamt fr samtliga FA-regioner (berknasprimrt utifrn arbetspendlings-omrden) r att andelen av befolkningen i arbetsfr lder frvntas vara lgre r2020 n 2008.

  FOTO: FREDRIK BJRNESAND

  FaktaInom branschen offentligfrvaltning berknas 38 procent av alla som varsysselsatta r 2008 g ipension fram till 2020.Yrkeskategorin vrd- ochomsorgspersonal r den isrklass strsta yrkesgruppen i lnet med ver 17 000anstllda. Av dessa vntas 4 325 personer behvarekryteras p grund avpensionsavgngar fram till r 2020.

  Klla: CERUM Reportnr26/2011, 39 000

  anstllningar till och med 2020

  Detta tydliggr betydelsen av en kontinuerlig matchningsprocess.

  Figur 8. Pensionsavgngar efter bransch och kn i Vsterbotten till och me

  d 2020

  Klla: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbetning)

  I branschen Offentlig frvaltning berknas 38 procent av de som var sysselsatta 2008

  att g i pension fram till 2020. Av samtliga sysselsatta inom branschen 200

  8 utgrs

  cirka 18 procent av mn och 20 procent av kvinnor som berknas g i pen

  sion senast

  2020.

  De relativt strsta pensionsavgngarna frvntas ske inom branscherna Offentlig

  frvaltning samt Utbildning och forskning medan de relativt minsta

  pensionsavgngarna frvntas ske inom Personliga och kulturella tjnster

  samt

  Handel och kommunikation.

  Till och med 2015 frvntas de relativt strsta p

  ensionsavgngarna ske inom

  Byggverksamhet, 24 procent, Offentlig frvaltning, 23 procent, samt Utb

  ildning och

  forskning, 18 procent. De relativt lgsta pensionsavgngarna frvntas sk

  e inom

  Handel och kommunikation, 12 procent, Personliga och kulturella tjnste

  r, 12

  procent, samt Tillverkning och utvinning, 13 procent.

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  40%

  45%

  Ande

  l av

  de sy

  ssel

  satt

  a 20

  08

  Kvinnor

  Mn

  Andelpensionsavgngarefterbranschoch kn ilnet tilloch med2020.

 • 5Boka konferens kickoff

  G O D M AT O C H M E R A N J E N0935-109 30 | www.hotelvannas.se

  Boka konferens, kickoffeller nsta mte i Vnns!

  Dagkonferens eller med vernattning, endast 20 minuter frn Ume. Mysig restaurang i

  familjr milj med nrproducerad och hemlagad mat.

  Boka p 0935-109 30

  modern kommunikation

  Svedjevgen 8D, Hedensbyn Tel 0910-77 84 70

  ALLT INOM KOMUNIKATION!

  Samsung Galaxy S3 4,8-tum Super AMOLED-skrm med 720p-upplsning Fyrkrnig 1,4GHz-processor (Exynos 4 Quad) 16 eller 32GB internt lagringsutrymme (64GB-variant kommer senare) Plats fr minneskort 8MP-kamera 1,9MP-kamera framtill Bluetooth 4.0, NFC, GPS, GLONASS 136,6 x 70,6 x 8,6mm 133g 2100mAh-batteri

  RIKTIGT SNABBT BREDBAND I NORRLAND!

  Mobilt internet

  Mobilt internet innebr att du kan vara uppkopplad nr och var du vill. Detta r bredbandet som ger dig mjlighet att surfa era samtidigt, var du n benner dig.

  Vi hjlper dig att hitta det abonnemang som passar dina behov bst.

  i lnetrelativt robust. En stor del av re-kryteringsproblematiken ligger ilnets lngvariga befolkningsut-veckling. Fram till 2020 tr os vis-serligen lnsbefolkningen vxatill 267 000 personer , en kningmed tre procent sedan 2008. Sam-tidigt antas den arbetsfra delenminska med 3,6 procent.

  Detta innebr att en minskan-de befolkningsandel fr bra fr-srjningsbrdan fr en str reoch allt ldre befolkning.

  ven om man rknar med enhjning av pensionsldern, elleratt fler frivilligt vljer att stannakvar lngre i yrkeslivet, kvarstrfaktum att rekryteringsunderla-get r ojmnt frdelat i lnet.

  Umes arbetsmarknads-region str i dag ensamt fr hela lnets befolkningstillvxt.

  Fram till 2020 v ntas Ume-regionens befolkning ka med 8,2 procent, andra sidan k om-mer den arbetsfra andelen a vbefolkningen knappt ka alls.

  I ANDRA NDEN AV skalan ter-finns inlandskommunerna. Sommest antas sele minska sin befolkning med nra 20 pr ocent,samtidigt som den arbetsfra delen minskar med 22 procent.

  En frga man kan stlla rvar de finns som ska utfra alla arbetsuppgifter? n

  FREDRIK BJRNESAND

 • L N E T6 N y h e t e r

  Plattform frkompetensbildad

  Barbro Lundmark, projektledare Kompetensplattform Vster-botten. Vi r nnu bara i uppstartsfasen med komp-etensplattformen.

  FOTO: FREDRIK BJRNESAND

  10 000 personer . S mngakommer att saknas p lne ts arbetsmarknad till och med r2020, om CERUM:s berkningarslr in.

  L Som en lrdom av varselsam-ordnarnas insatser under finans-krisen 2008 fick Sveriges region-frbund, alternativt lns-styrelser, regeringens uppdragatt bilda r egionala kompetens-plattformar, som pbrjades 2010.

  Uppdraget handlar dels om attskapa ett kunska psunderlag angende framtida rekryterings-behov. Dr kan man av CERUM:sframrkningar sluta sig till a tt lnets arbetsmarknad fr ett underskott p 10 000 personerfram till 2020.

  Det r egentligen bara Upp-sala som haft tillgng till liknan-de berkningar tidigare, sgerBarbro Lundmark.

  KOMPETENSPLATTFORMENS andra uppgift r att ka dialogenmellan branschernas fretrda-re och regionens utbildningsam-ordnare. I v ras anordnadesbland annat ett branschverskri-dande Kompetensforum p Nolia, vilket kommer att bli enrlig aktivitet framver.

  Jag har arbetat med utbild-nings- och kompetensfrsrj-ningsfrgor p k ommunal och regional niv i 20 r , intressetfrn branschernas fretrdarehar definitivt kat, bde nrings-liv och offentlig sektor r or olig

  ver generell kompetensbrist.En annan frndring r det

  utvecklade samarbetet kringgymnasieskolan.

  Nr jag brjade i mitten a v1990-talet gjorde den inter kom-munala finansieringen det svrtatt diskutera vergripande sam-ordning av gymnasieutbildning-ar, men bland annat p grund av

  stigande utbildningskostnaderfinns sedan 2005 ett samrd omutbudet inom lnets g ymnasie-skolor.

  P ett nationellt plan har gym-nasieskolan i oc h med 2011 rsskollag utpekas som grundbulteni landets kompetensfrsrjning.

  Att sttta ungdomar att full-flja gymnasieskolan med god-

  Egentligen r ingen frvnad,men det r bra att ha svart p

  vitt nr man diskuterar.

 • 7Vi hller inlandet rullandeVi hller inlandet rullande

  SELE Industrivgen 7, 910 60Tel 0941-149 00, fax 0941-149 29

  VILHELMINA Terminalg 5, 912 32Tel 0940-149 03, fax 0940-123 36

  Alltid nra till hands!Med vra 75 fordon transporterar vi rundvirke, flis, spn, grus, styckegods, m.m. Vintervghllning med plogning och sandning utfr vi i flera inlandskommuner. Entreprenader och frsljning av grusmaterial.

  Stor verkstad!Proffs p reparationer av tunga fordon! Stort reservdelslager!ven begagnade lastbils- och slpvagnsdelar.

  Stor offentlig andelUtmrkande frlnets arbetsmark-nad, i jmfrelsemed vriga riket, ren relativt strreandel offentligtsysselsatta och enmindre andelsysselsatta inomprivat tjnste-nring.

  L Fljaktligenvntas flest pen-sionsavgngaruppst inom v rdoch omsorg, samt

  utbildning ochforskning. Vrd och omsorg rden bransch dr r ekryterings-behoven vntas bli strst.

  FRUTOM vrd- och omsorgsper-sonal vntas rekryteringsbehov-et bli som strst av drift- och verk-samhetschefer; frsljare inomdetaljhandeln och demonstra-trer; fordonsfrare; samt slja-re, inkpare och mklare.

  Det r i stor sett samma yrkes-grupper dr pensionsa vgngar-na vntas bli strst.

  Lgst tros rekryteringsbehov-en bli inom jord- och skogsbruk,jakt och fiske.

  Inom samtliga branscher, medundantag fr tillv erkning och utvinning samt utbildning oc hforskning, vntas sysselsttning-en ka.

  OSKERHETEN i berkningarnablir tydlig om man betnk er attgruvnringens framtida investe-ringsplaner inte mrks i Cerum-rapportens historiskt baseradeframrkningar. andra sidanhar den globala g ruvnringenkanske redan passerat zenit ochtvingas skruva ner sina investeringar framver.

  Sysselsttningstillvxten inomvrd- och omsorg r b land annatberoende av den vxande gruppenldres hlsoutveckling och vrd-behov jmfrt med i dag. n

  FREDRIK BJRNESAND

  Den strsta procentuella kningen av sysselsatta

  har skett i yrkesgruppen Montrer

  som kat med 28 procent under perioden. D

  en antalsmssigt strsta kningen str

  Vrd- och omsorgspersonal fr, dr syssels

  ttningen kat med 989.

  Tabell 9. De tio strsta yrkesgrupperna bland

  mn och kvinnor i Vsterbottens ln 2008

  SSYK3 Mn

  Klartext Antal

  kvinnor Antal mn

  Totalt Andel kvinnor %

  Andel mn %

  832 Fordonsfrare

  258 3 266 3 524 7

  93

  513 Vrd- och omsorgspersonal

  14 282 2 833 17 115 83

  17

  712 Byggnads- och anlggningsarbetare

  64 2 549 2 613

  2 98

  311 Ingenjrer och tekniker

  472 2 542 3 014 16

  84

  713 Byggnadshantverkare

  107 2 491 2 598 4

  96

  341 Sljare, inkpare, mklare m.fl.

  1 016 2 212 3 228 31

  69

  828 Montrer 578 2 118

  2 696 21 79

  522 Frsljare, detaljhandel;

  demonstratrer m.fl.

  3 242 2 049 5 291 61

  39

  723 Maskin- och motorreparatrer

  11 1 667 1 678 0,7

  99,3

  833 Maskinfrare

  28 1 540 1 568 2

  98

  Kvinnor

  513 Vrd- och omsorgspersonal

  14 282 2 833 17 115 83

  17

  522 Frsljare, detaljhandel;

  demonstratrer m.fl.

  3 242 2 049 5 291 61

  39

  331 Frskollrare och fritidspedagoger

  2 208 288 2 496

  88 12

  323 Sjukskterskor

  2 145 300 2 445 88

  12

  233 Grundskollrare

  1 858 621 2 479 75

  25

  912 Stdare m.fl.

  1 795 292 2 087 86

  14

  419 vrig kontorspersonal

  1 513 501 2 014 75

  25

  913 Kks- och restaurangbitrden

  1 255 345 1 600 78

  22

  343 Redovisningsekonomer,

  administrativa assistenter m.fl.

  1 221 329 1 550 79

  21

  412 Bokfrings- och

  redovisningsassistenter

  1 170 169 1 339 87

  13

  Klla: SCB, Yrkesregistret 2008 (egen bearbe

  tning)

  Totalt terfanns cirka 39 procent av mnnen i de

  tio strsta yrkesgrupperna fr mn

  2008. Motsvarande siffra fr kvinnorna var

  56 procent. Kvinnor hade sledes en

  jmfrelsevis smalare yrkesbredd n mn. E

  n mjlig frklaring r att Vrd- och

  omsorgspersonal sysselsatte en s stor and

  el av kvinnorna.

  Den yrkesgrupp som syssel

  satte flest mn var Fordonsfrare, medan V

  rd- och

  omso...