Frskringsvillkor fr kompletterande resefrskring fr ... ? 2 P02264 1504 Gller frn och

  • Published on
    11-Aug-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

P02264 15041Frskringsvillkor fr kompletterande resefrskring fr SAS EuroBonus World MasterCard Gllande frn och med den 1 november 2015.Frskring nr: TH0109-2Innehll och kortfattad versikt 1. Vem frskringen gller fr2. Var och nr frskringen gller3. Olycksfallsfrskring (Frskringen erstter inte vrdkostnader)3.1 Vid medicinsk invaliditet p grund av olycksfallFrskrad som inte fyllt 65 r vid skadetillfllet Vid invaliditetsgrader Frskringsbelopp/frskrad 20-49 procent 500 000 krfrn 50 procent 1 000 000 krFrskrad som fyllt 65 r vid skadetillflletVid invaliditetsgrader Frskringsbelopp/frskrad20-49 procent 250 000 krfrn 50 procent 500 000 kr3.2 Vid ddsfall p grund av olycksfallFrskrad som inte fyllt 18 r 30 000 krFrskrad som inte fyllt 65 r 400 000 krFrskrad som fyllt 65 r 100 000 kr4. Frsening av frdmedel vid avresaSchablonersttning/frskrad Frsening av frdmedel mer n 4 timmar 500 krFrsening av frdmedel mer n 5 timmar 600 krFrsening av frdmedel mer n 6 timmar 700 krFrsening av frdmedel mer n 7 timmar 800 krFrsening av frdmedel mer n 8 timmar 900 krFrsening av frdmedel mer n 9 timmar 1 000 kr5. Frsening av bagage (ersttning mot kvitto i original)Frsening av bagage mer n 6 timmar 1 000 kr (hgst 5 000 kr/kort och frskringsfall)Frsening av bagage mer n 12 timmar ytterligare 1 000 kr (hgst 10 000 kr/kort och frskringsfall)Frsening av bagage mer n 48 timmar ytterligare 2 000 kr (hgst 20 000 kr/kort och frskringsfall)6. Avbestllningsskydd i hela vrldenResans vrde mste uppg till lgst 1 000 kr, exklusive skatter och avgifter fr att frskringen ska glla. Ersttning r upp till 15 000 kr/frskrad. Hgsta erstt-ning per kort och frskringsfall 45 000 kr.7. SjlvriskelimineringSjlvriskeliminering fr hem-, villahem- och bilfrskring.Hgsta ersttning 10 000 kr.8. Regler i srskilda fall9. Skadeanmlan och utbetalning av ersttning10. vrigt11. Om du inte tycker som viFrskringen gller med vissa undantag och begrnsningar.Se under respektive avsnitt.Ls dina fullstndiga frskringsvillkor som fljer.InformationFrskringsfrmnerna gller fr Kortinnehavare som till minst 75 procent har betalat en resa eller hyra av stuga/lgenhet med sitt SAS EuroBonus World Mastercard. Om kortinnehavaren har ett SAS EuroBonus World MasterCard och utnyttjar en bonusresa gller frskringen ven under den resan. Nr du reser r det viktigt med ett frskringsskydd som tcker just ditt behov. Se drfr ver ditt resefrskringsskydd och gr din egen bedmning ver vad du behver komplettera.P02264 15042Gller frn och med 2015-11-01 Frskringsnummer: TH0109-21. Vem frskringen gller frFrskringstagare r SEB Kort Bank AB, som har teck-nat avtal med frskringsgivaren (se punkt 10. vrigt) om de frskringsfrmner som r kopplade till kortet. Med kort avses i dessa frskringsvillkor ett kontokort utgivet av SEB eller SEB Kort Bank AB och omfattar fljande kort: SAS EuroBonus World MasterCard SAS EuroBonus World MasterCard/ITA SAS EuroBonus/ITA nedan kallat kortet.Frskringsfrmnerna gller fr Kortinnehavare som till minst 75 procent har betalat en resa eller hyra av stuga/ lgenhet med kortet. Om kortinnehavaren har ettSAS EuroBonus World MasterCard och utnyttjar en bonusresa gller frskringen ven under den resan.Med kortinnehavare avses i dessa frskringsvillkor en innehavare av giltigt kort. Frskringsfrmnerna gller ven fr annan kortinnehavare (med annan kortinne- havare avses innehavare av giltigt kort enligt ovan) som inte har betalat fr en resa/stuga/lgenhet med sitt kort men som reser tillsammans med en kortinnehavare som har betalat bdas resor/stuga/lgenhet med sitt kort. Fr ovan angivna kortinnehavare gller samma frmner som om man betalat resan med eget kort enligt ovan. Betalning mste i samtliga fall ske direkt till organiserad resebyr/researrangr/trafikbolag/stug-uthyrare. Om betalning sker till en privatperson/privat stuguthyrare gller inte frskringsfrmnerna enligt dessa frskringsvillkor.Fr kp av resor via Internet gller att kpet ska gras via fretag som r organiserade som resebyr-/researrangr-/transport-/trafikfretag och som verkar med egen hemsida och betalningen enligt ovan grs till samma part.Utver kortinnehavaren, gller frskringsfrmnerna fr: kortinnehavarens make/maka/registrerade partner/sambo (med sambo avses en person med vilken kortinnehavaren stadigvarande sammanbor och har gemensamt hushll med i ett parfrhllande. Samborna mste vara folkbokfrda p samma adress. Sambon fr inte vara gift eller ha registrerat partner-skap med ngon annan person) kortinnehavarens samt kortinnehavarens makes/makas/registrerade partners/sambos hemmavarande barn (med hemmavarande barn avses barn som r folkbokfrt hos bda eller en av sina frldrar) under 23 r kortinnehavarens och/eller makes/makas/registre-rade partners/sambos barnbarn under 23 r som medfljer mor- och/eller farfrldrarna p resa utan frldrarnas sllskap.Person fr vilken frskringsfrmnerna gller, kallas i dessa frskringsvillkor fr frskrad. Frskringsfr-mnerna gller fr frskrad ven nr denne reser p egen hand, frutsatt att kortinnehavaren betalat resan/hyran enligt ovan.2. Var och nr frskringen gllerUnder de frutsttningar som i vrigt anges i dessa frskringsvillkor, gller frskringsfrmnerna enligt fljande. Frskringsfrmnerna gller fr resor som pbrjats frn plats i Norden. Om den frskrade har sin ordinarie bostadort eller arbetsplats utanfr Sverige ska resan pbrjas frn det land inom EU dr den frskrade har sin ordinarie bostad eller arbets-plats, nedan kallad bostaden.Vid kp av enkel biljett som betalas med kortet, gller frskringsfrmnerna frn det en frskrad lmnat bostaden dr resan pbrjades, till dess han/hon kommit fram till resmlet dock lngst i 60 dagar. Vid kp av tur- och returbiljett eller charterresa, som i frvg betalats med kortet, gller frskringsfrmner-na frn den tidpunkt en frskrad lmnat bostaden dr resan pbrjades, till dess resan r avslutad och han/hon kommit tillbaka till bostaden dock lngst i 60 dagar. Tv eller fler enkelbiljetter som bokats vid samma tillflle ska, om resan avslutas i bostaden, i alla avseenden vara jmstlld med en tur- och returbiljett i dessa frskringsvillkor.Avbestllningsskyddet omfattar resa dr anmlnings- avgift och drefter frfallna betalningar fr resan beta-lats enligt punkt 1. Vem frskringen gller fr. Avbestllningsskyddet upphr att glla efter incheck-ning p flygplatsen eller annan plats dr resa pbrjats. Fr att resa ska omfattas av frskringsfrmnerna ska resan vara kpt av och betald till organiserad rese- arrangr, resebyr eller transportfretag. Med resa menas frsld frdbiljett eller sdant researrange-mang som avser frdbiljett och logi (hela researrange-manget ska str med p samma bokningsbekrftelse och betalats vid samma tillflle). Korttidshyrd stuga/lgenhet (som inte r hotell) likstlls med researrange-mang (gller fr max 4 veckor). Fr korttidshyrd stuga/ lgenhet gller avbestllningsskyddet ven i hemlandet och avbestllningsskyddet upphr d att glla nr resan pbrjats frn bostaden. Korttidshyrd stuga/lgenhet ska vara hyrd via organiserad frmedlare. Resan ska vara betald enligt punkt 1. Vem frskringen gller fr.Frskringsfrmnerna gller parallellt med inne- havet av kortet. Upphr kortet att vara giltigt upphr vid samma tidpunkt ven frskringsfrmnerna att glla, ven fr resa som inkpts fre kortets upph-rande. Detta gller dock inte ersttningskort, utan d fortstter frskringsfrmnerna att glla p samma stt som fr det utbytta kortet. Fr avbestllningsskyd-det gller att kortet ska vara giltigt fram till och med avresedagen.Frskrad r vid frskringsfall skyldig att p begran styrka sina ersttningskrav.Frskringsfrmnerna gller utan sjlvrisk.3. OlycksfallsfrskringenFrskringen lmnar endast ersttning vid medicinsk invaliditet som r 20 procent eller mer samt vid dds-fall p grund av olyckfallsskada. Frskringen lmnar ersttning fr direkta fljder av olycksfallsskada som intrffar under frskringstiden.P02264 15043Med olycksfallsskada avses det hr Kroppsskada, som drabbat den frskrade ofrivilligt genom pltslig yttre hndelse, ett utifrn kommande vld mot kroppen olycksfallsskada. Hlseneruptur samt vridvld mot kn. Skada som uppkommit genom anvndning av medi-cinska preparat, ingrepp, behandling eller undersk-ning. Detta gller endast d preparatet intas eller d ingreppet, behandlingen eller underskningen sker med anledning av olycksfallsskada som omfattas av denna frskring. Frfrysning, vrmeslag samt solsting.Men inte det hr Olycksfallsskada eller fljder drav som intrffat fre frskringens begynnelsedag. Psykiska besvr. Kroppsskada till fljd av veranstrngning, ensidig rrelse eller frslitningsskada. Smitta genom bakterier virus eller annat smittmne. Smitta genom intagande av mat eller dryck. Frsmring av hlsotillstndet, om denna frsmring enligt medicinsk erfarenhet sannolikt skulle ha intrtt ven om olycksfallsskadan inte intrffat. Skada som uppkommit genom ingrepp, behandling eller underskning som inte franletts av olycksfalls-skada som omfattas av denna frskring. Skada som uppkommit i samband med att den fr-skrade utfrt eller medverkat till uppstlig brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fngelse.Finns redan ett kroppsfel (sjukdom, sjuklig frndring eller annan kroppsskada) nr olycksfallsskadan intrffar eller har kroppsfelet tillkommit senare gller fljande: Kan det antas att kroppsfelet medverkat till att fljderna av skadan frvrrats, lmnas ersttning bara fr de flj-der som direkt beror p olycksfallsskadan oberoende av kroppsfelet. Om det kan antas att det endast r kropps-felet som har orsakat besvret lmnas ingen ersttning.3.1 Ersttning vid medicinsk invaliditetMed medicinsk invaliditet menas att olycksfallsskadan medfrt fr framtiden bestende nedsttning av kropps-funktionen.Medicinsk invaliditet r den fysiska eller psykiska funk-tionsnedsttning som faststlls oberoende av den fr-skrades yrke, arbetsfrhllanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsttningen ska objektivt kunna faststllas. Som medicinsk invaliditet rknas ven bestende vrk, frlust av inre organ och sinnesfunktion. Kan frlorad kroppsdel ersttas av protes, bestms invaliditets-graden ven med beaktande av protesfunktion. Var funktionsfrmgan redan tidigare nedsatt p grund av sjukdom, sjuklig frndring eller annan kroppsskada frnrknas motsvarande medicinska invaliditetsgrad.Frskringen erstter Olycksfallsskada som inom tre r frn olycksfallet intrffade medfrt mtbar invaliditet p 20 % eller mer. Av olycksfallsskada orsakad fr framtiden bestende nedsttning av den frskrades fysiska eller psykiska funktionsfrmga.Frskringen erstter inte Mer n 100 % invaliditet fr en och samma olycksfallsskada. Lgre invaliditetsgrad n 20 %.Bestmning av den medicinska invaliditetsgraden sker med ledning av vid varje utbetalningstillflle gllande branschgemensamma tabellverk.Ersttningens storlekErsttningen berknas utifrn det frskringsbelopp som gllde vid skadetillfllet. Ersttning utbetalas med s stor del av frskringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden.Nr den medicinska invaliditetsgraden faststllts, lmnas vnteersttning motsvarande 2,5 procent per r av utbetald ersttning fr medicinsk invaliditet. Erstt-ning lmnas fr tiden frn det att invaliditetstillstndet intrtt dock tidigast frn och med tv r efter det skadan intrffade fram till utbetalningsdagen.Rtt till ersttningRtt till ersttning intrder nr olycksfallsskada medfrt bestende nedsttning av den frskrades kroppsfunk-tion och tillstndet r stationrt och inte livshotande. Med stationrt menas att tillstndet varken ndras till det bttre eller smre.Vid medicinsk invaliditet intrder rtt till invaliditets-ersttning tidigast 2 r efter det att olycksfallsskadan intrffade.Ersttning utbetalas till den frskrade. r den frsk-rade omyndig och ersttningen vid utbetalningstillfllet verstiger tv prisbasbelopp stts ersttningen in p konto med verfrmyndarsprr.Vid ddsfall innan slutreglering av skadan skett, utbetalas till ddsboet det belopp som motsvarar den skerstllda medicinska invaliditet som frelg fre ddsfallet. Rtt till ersttning freligger inte om dds- fallet intrffar inom tv r frn skadefallet.Omprvning kan ske inom 10 r om olycksfalls- skadan medfr en vsentlig och bestende frsmring av kroppsfunktionen efter det att ersttningen bestmts och betalats ut.3.2 Ersttning vid ddsfall p grund av olycksfall Frskringen erstterOm den frskrade till fljd av olycksfallsskadan avlider inom tre r.Frmnstagare r i frsta hand frskrads make/registrerad partner/sambo. I andra hand, om make/registrerad partner/sambo inte finns, blir arvingarna i stllet frmnstagare. Bland arvingarna kommer de egna barnen frst.Har fr samma olycksfall engngsbelopp fr medicinsk invaliditet redan lmnats frn denna frskring, mins-kas ddsfallsersttningen med invaliditetsersttningen.3.3 Undantag och begrnsningarOlycksfallsfrskringen gller inte fr skada som upp-kommit vid trafikolycka med rtt till ersttningen enligt trafikskadelagen eller motsvarande lagstiftning utom-lands.Ersttningen kan komma att sttas ned om frskrad genom att vara pverkad av alkohol, narkotika eller an-dra berusningsmedel, utstter sig fr risken att skadas. P02264 150444. Frsening av allmnt frdmedelErsttning lmnas om det allmnna frdmedlet - flyg, bt, tg och buss - som en frskrad kpt biljett till och betalt resan enligt punkt 1. Vem frskringen gller fr, med kortet, blir frsenat vid avresa p grund av fljande: vid avresa frn resans utgngspunkt mer n 4 timmar frsening inom 24 timmar fre ordinarie avgngstid verbokning och ingen alternativ transport kan erbju-das inom 4 timmar lmnas ersttning enligt nedan.FrseningsersttningErsttning lmnas enligt nedanstende schablon:mer n 4 timmar 500 kr/frskradmer n 5 timmar 600 kr/frskradmer n 6 timmar 700 kr/frskradmer n 7 timmar 800 kr/frskradmer n 8 timmar 900 kr/frskradmer n 9 timmar 1 000 kr/frskradFrskringen erstter inte: ankomstfrsening frseningar under frdens gng frseningar som meddelats mer n 24 timmar fre planerad avresa frseningar p grund av strejk.5. Frsening av bagageOm frskrads incheckade bagage som allmnna frd-medlet ansvarat fr under frd till en destinationsort utanfr det land i vilket denne har sin bostad, inte lmnats ut inom 6 timmar efter ankomsten, r respek-tive frskrad berttigad till ndvndiga och skliga inkp fr upp till 1 000 kronor, dock hgst 5 000 kronor fr samtliga frskrade vid samma frsening. Om bagaget inte kommit till rtta efter 12 timmar frn ankomsten, erstter frskringen ytterligare maximalt 1 000 kronor per frskrad enligt samma frutstt- ningar, dock hgst 10 000 kronor fr samtliga frsk- rade. Om bagaget inte kommit till rtta efter 48 tim-mar frn ankomsten, erstter frskringen ytterligare maximalt 2 000 kronor per frskrad enligt samma frutsttningar, dock hgst 20 000 kronor fr samtliga frskrade. Inkpen ska vara ndvndiga fr uppehllet och resans ndaml och gras innan bagaget lmnats ut. Inkpen ska gras i anslutning till dr frseningen intrffade eller dr det ges mjlighet fr frskrad att gra inkpen, dock innan bagaget lmnats ut. Endast ndvndiga och skliga kostnader erstts. Originalkvitto p gjorda inkp ska bifogas skadeanmlan.Frskringen erstter inte: bagagefrsening p hemresan kostnader som redan erhllits frn flygbolaget eller annan frskring.6. AvbestllningsskyddFrskringen brjar glla nr resa till ett vrde av lgst 1 000 kronor, exklusive skatter och avgifter betalats enligt punkt 1. Vem frskringen gller fr. Fr erstt-ning av avbestllningskostnader gller frskringsfr-mnen enligt nedan. Ersttningsbelopp enligt tabell Innehll och kortfattad versikt punkt 6. Avbestllnings-skydd. Ersttning lmnas fr den frskrades andel av de avbestllningskostnader som kan pfras den frsk-rade enligt av researrangr, uthyrare eller trafikfretag faststllda bestmmelser eller, om sdana bestmmel-ser saknas, de av Svenska Resebyrfreningen (SRF ) och Researrangrsfreningen i Sverige (RIS) utfrdade allmnna resevillkor.Ersttning fr ovan nmnda avbestllningskostnader lmnas om den frskrade fre avresan tvingas av- bestlla resa eller researrangemang p grund av att: frskrad rkar ut fr olycksfallsskada, akut sjukdom eller ddsfall en till frskrad nrstende person rkar ut fr olycksfallsskada, akut sjukdom eller ddsfall. Med nrstende person menas make/maka/sambo/ registrerad partner, barn, syskon, frldrar, svr-frldrar, mor-/far frldrar, barnbarn och dessa personers maka/make/sambo samt person som har vrdnad om ngon inom ovan angiven personkrets person som frskrad med resan har fr avsikt att beska, rkar ut fr olycksfallsskada, akut sjukdom eller ddsfall medresenr, som tillsammans med frskrad bestllt resa till samma resml, rkar ut fr olycksfallsskada, akut sjukdom eller ddsfall brand eller annan ofrutsedd hndelse som orsakar vsentlig skada i frskrads permanenta bostad. Som medresenr menas person utanfr familje- kretsen (frskrade) som beskrivs i punkt 1. Vem frskringen gller fr.Hgsta ersttningsbelopp per frskrad r 15 000 kronor, dock hgst 45 000 kronor fr alla frskrade p samma kort. Sjukdom/olycksfall ska styrkas med lkarintyg utfrdat av legitimerad lkare fre planerad avresa. Resa/arrangemang ska avbokas snarast efter det att det blivit knt att resan ej kan genomfras.Undantag och begrnsningar Frskringen gller inte fr: skatter och avgifter kostnader som redan erhllits frn annan frskring, resebyr, organiserad researrangr eller organiserad frmedlare sjukdom eller skada som inte r akut och var knd vid bestllning av resa eller stuga/lgenhet kostnader som uppkommit genom att den frskrade drjt med avbestllningen avbestllning i samband med graviditet, abort, missfall eller frlossning kroniska sjukdomar/infektionstillstnd som r eller har varit under medicinsk behandling. Dock gller frskringen om frskrad varit symptomfri/ besvrsfri 6 mnader fre bokningstillfllet och att inte behandlande lkaren eller annan lkare vid frfr-gan skulle ha avrtt den frskrade frn att resa resa som bestllts mot medicinskt rd gruppresa om medresenr, som den frskrade bestllt resa tillsammans med till samma resml, rkar ut fr olycksfallsskada, akut sjukdom eller ddsfall. Med gruppresa menas mer n tre personer eller fler n tv familjer som bokat resa tillsammans till samma resml enbart bokning av rum som r en del av stuga/ lgenhet hotell omfattas endast om det str med p samma bokningsbekrftelse och betalats vid samma tillflle som researrangemanget.terkravTrygg-Hansa ger rtt att terkrva utbetald ersttning av frskrads hem- och villahemfrskring.P02264 15045AnmrkningAkut sjukdom/olycksfall ska styrkas med lkarintyg frn underskning genomfrd fre avresa och vara utfrdat av behrig och ojvig lkare.7. SjlvriskelimineringHem- och villahemfrskringOm det intrffar en skada i en frskrads permanenta bostad i Norden medan denne r p resa och om den frskrade fr ersttning frn hem- och villahemfrsk-ring, lmnas ersttning med ett belopp som motsvarar sjlvrisken fr skadan - dock hgst med 10 000 kronor.PersonbilsfrskringOm det intrffar en skada p en frskrads privata personbil i Norden medan denne r p resa och den fr-skrade fr ersttning frn personbilsfrskring, lmnas ersttning med ett belopp som motsvarar sjlvrisken fr skadan - dock hgst med 10 000 kronor.Undantag och begrnsningar Hem- och villahemfrskringErsttning lmnas endast om bostaden under resan varit obebodd. Vidare gller att ersttning frn denna frskring lmnas efter det att skadan reglerats enligt gllande hem- eller villahemfrskringsvillkor.PersonbilsfrskringErsttning lmnas endast under frutsttning att bilen parkerats vid bostaden eller p betald parkeringsplats och att bilen inte brukats. Sjlvriskeliminering gller inte fr: skada som uppstr om bilen anvnds under resan skada som omfattas av bilens rttsskydds- eller maskinskadefrskring eller till maskinskadefrsk-ringen hrande avbrottsmoment stillestndsersttning eller kostnad fr hyrbil. Ersttning frn denna frskring lmnas efter det skadan reglerats enligt gllande frskringsvillkor fr personbil.8. Regler i srskilda fall KrigsskadaI Sverige gller frskringen inte fr skada som har samband med krig, krigsliknande hndelser, inbrdes-krig, revolution eller uppror. Utanfr Sverige, vid resa, gller dock frskringen fr invaliditet och ddsfall p grund av olycksfall, om skada intrffat genom krig eller andra av ovan nmnda oroligheter om skadan intrffat inom 3 mnader rknat frn oroligheternas utbrott och om den frskrade vistats i det drabbade omrdet vid utbrottet. En annan frutsttning r att den frskrade inte deltagit i hndelserna eller tagit befattning drmed som rapportr eller dylikt.TerrorhandlingMed ndring av vad som anges i frskringsvillkoren angende frskringens omfattning eller giltighet gller frskringen inte fr skada som orsakats av eller str i samband med eller annars r en fljd av spridning eller anvndning av biologiska eller kemiska mnen eller krnmnen, krnavfall eller andra mnen med skadlig strlning i samband med eller i fljd av terrorhandling. Vid andra terrorhandlingar n ovan nmnda, gller dock frskringen fr invaliditet och ddsfall p grund av olycksfall.Med terrorhandling avses en skadebringande handling som r straffbelagd dr den begs eller dr skadan uppstr, och som framstr att vara utfrd i syfte, att allvarligt skrmma en befolkning, otillbrligen tvinga offentliga organ eller en interna-tionell organisation att genomfra eller avst frn att genomfra en viss tgrd eller allvarligt destabilisera eller frstra de grundlggande politiska, konstitutio-nella och ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation.NaturkatastrofMed ndring av vad som anges i frskringsvillkoren angende frskringens omfattning eller giltighet gller frskringen endast fr invaliditet och ddsfall vid olycksfallsskada, i samband med naturkatastrof.Med naturkatastrof avses hndelser ssom jordbvning-ar och orkaner, som r av sdan omfattning att lokala rddningsstyrkor inte klarar av att hantera situationen sjlva utan behver nationell eller internationell assi- stans.Myndighets ingripandeFrskringen gller inte frsening eller bagagefrsening vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller str i samband med myndighets ingripande.AtomskadaFrskringen gller inte fr skada som direkt eller indirekt orsakats av atomkrnprocess.Force majeureFrskringen gller inte fr frlust som kan uppst om skadeutredning, reparationstgrd eller betalning av ersttning frdrjs p grund av krig, krigsliknande hndelser, inbrdeskrig, revolution eller uppror eller p grund av myndighets tgrd, strejk, lockout, blockad eller liknande hndelse.KonkursFrskringen gller inte om researrangr/resebyr/ trafikbolag/stuguthyrare gr i konkurs. 9. Skadeanmlan och utbetalning av ersttning Skadeanmlan ska gras p telefon 077-440 50 20 OBS! Innan du ringer ska du vid avbestllningsskydd ha avbokat resan hos researrangren och ha ett lkarintyg. Vid flygfrsening ska du ha ett frseningsintyg som visar ordinarie avgngstid och aktuell avgngstid. Nr du ringer ska du alltid ha fljande handlingar tillgng- liga: Kortets nummer, bokningsbekrftelse och lkar- intyg alternativt frseningsintyg. Frgor om frskringen ska gras p telefon 077-440 50 20.Skadeanmlan ska innehlla fljande: Kvitto/verifikation p att resan r betald enligt punkt 1. Vem frskringen gller fr. Biljett/bokningsbekrftelse/resebevis eller dylikt som visar resenrer, avgngar och totala resans pris.Vid frsening av frdmedel/bagage Intyg p frsening (erhlls av transportfretaget). Kvitton p inkp vid bagagefrsening.Vid sjlvriskskada Dokumentation frn bil-/hem-/villahemfrskring som visar att ersttning har utbetalats och som styrker P02264 15046avdragen sjlvrisk. Om skadan r polisanmld ska kopia av polisrapporten bifogas.Vid avbestllning Kvitto/verifikation p avbestllningskostnader, (till exempel flygbiljetter/ resebevis), lkarintyg frn behrig och ojvig lkare, polisrapport, ddsfallsintyg och andra handlingar som visar orsaken till avbestll-ningen.Vid olycksfall Lkarintyg, utredning av invaliditetsgrad och vriga handlingar, som r av betydelse fr bestmning av rtten till ersttning. Fr utbetalning av ddsfallsersttning ska ddsfalls- intyg bifogas.Trygg-Hansa har rtt att freskriva att den frsk-rade instller sig fr underskning hos lkare som Trygg-Hansa anvisar, om detta bedms vara ndvndigt fr faststllande av rtten till ersttning. Kostnaderna fr denna underskning, inklusive ndvndiga resor, erstts av Trygg-Hansa. Medgivande fr Trygg-Hansa att fr bedmning av rtt till ersttning inhmta upp-lysningar frn lkare, sjukhus, annan vrdinrttning, allmn frskringskassa eller annan frskringsinrtt-ning ska lmnas om Trygg-Hansa begr det.Utbetalning Frskringarna ger ersttning endast en gng fr en och samma skada och person ven om Frskrad r innehavare av fler n ett av de kort som denna frsk-ring gller fr. Ersttning frn frskringarna lmnas inte om Trygg-Hansa fr vetskap om skadefallet senare n 10 r frn skadetillfllet. Frskringen gller inte om researrangr/resebyr/ trafikbolag/stuguthyrare gr i konkurs.10. vrigtFrskringsavtalslagenFr denna frskring gller i vrigt bestmmelserna i Frskringsavtalslagen (FAL).EfterskyddFrskringen gller inte med ngot efterskydd.FortsttningsfrskringRtt till fortsttningsfrskring ingr inte.Frskringsgivare och tillsynsmyndighetFrskringsgivare fr denna frskring r Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa Frskring filial. Danska Finanstilsynet r tillsynsmyndighet.Frskringsgivare fr livfrskringen i olycksfalls- momentet r Holmia Livfrskring AB 106 26 Stockholm.Organisationsnummer 516401-6510S hanterar vi dina personuppgifterTrygg-Hansa Frskring filial (Trygg-Hansa), med organisationsnummer 516404-4405, r personuppgifts-ansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). Varfr behver vi dina personuppgifter?Det r frivilligt fr dig att lmna dina personuppgifter till oss, men vi behver dem om du vill kunna teckna en frskring. Genom att lmna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar dem fr att full- gra vra taganden med anledning av de frskringar som du har tecknat. Du samtycker till att vi anvnder uppgifterna fr fljande ndaml: berkna premier och bevilja frskringar (till exempel namn, adress, registreringsnummer p bil och hlsouppgifter) reglera skador (till exempel namn, adress, registre-ringsnummer och hlsouppgifter) skicka marknadsfring som nyhetsbrev och erbjudanden (till exempel namn, e-postadress, postadress och information om tidigare tecknade frskringar) skerstlla att du fr de frmner du har rtt till som medlem i ett fackfrbund eller annan organisation (till exempel namn, medlemskap i fackfrbund eller annan organisation) svara p dina frgor via webbformulr, telefon eller chatt (till exempel namn och e-postadress) ge frebyggande rd via sms, till exempel genom att ge information om kommande vderfrndringar (till exempel mobilnummer) ge dig mjlighet att skapa ett personligt konto (Mina sidor) p Trygg-Hansas webbplats (till exempel namn och e-postadress) registrera anmlda skador i frskringsbranschens gemensamma skadeanmlningsregister (GSR).Trygg-Hansa kommer att lmna ut personupp gifter till andra bolag inom samma koncern eller till andra fre-tag som vi samarbetar med, till exempel fr att kunna erbjuda frmner till dig som frskringstagare eller fr ngot av de andra ndamlen som anges ovan. Enligt lag kan vi ven behva lmna ut uppgifter till myndig- heter.Hur samlas uppgifterna in och lagras? Personuppgifterna samlas in genom till exempel webb- formulr, chatt, anskningar p papper och telefon- samtal som spelas in. Uppgifterna kan ven komplette-ras och uppdateras med information frn offentliga register. Personuppgifterna lagras inom EES eller av leverantrer i USA som tagit sig att flja de s kallade Safe Harbour-principerna. Dina uppgifter lagras bara s lnge som krvs fr att vi ska kunna administrera fr-skringarna och reglera skador, eller s lnge som vi mste lagra dem enligt lag. Drefter raderas de enligt den gallringsrutin som gller. Vi raderar inte dina per-sonuppgifter nr det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rttslig grund att behlla dem, till exempel att du har en frskring eller ett pgende skaderende hos oss. Vi anvnder avidentifierad information fr statistiska ndaml och produktutveckling. Om du har lmnat dina personuppgifter till oss fr att vi ska kunna ge dig pris p en frskring, sparas uppgift- erna i 30 dagar. Drefter raderas de. Vad har du fr rttigheter?Du har rtt att f veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de r felaktiga eller ofullstndiga kan du begra att de rttas eller tas bort. En gng per r kan du kostnadsfritt begra registerutdrag p de person-uppgifter vi har om dig. D behver vi din skriftliga begran. Ange ditt frskrings- eller personnummer, underteckna begran och skicka den till fljande adress:Trygg-Hansa Personuppgiftsansvarig 106 26 StockholmOm du inte vill att vi anvnder dina personuppgifter i marknadsfringssyfte vnder du dig till Trygg-Hansas kundservice p 0771-111 600.P02264 15047Gemensamt skadeanmlningsregisterTrygg-Hansa ger rtt att i ett fr frskringsbranschen gemensamt skadeanmlningsregister (GSR) registrera anmlda skador i anledning av denna frskring.11. Om du inte tycker som viVnd dig frst till den skadereglerare som har hand om rendet. Ett samtal kan ge kompletterande upplysning-ar och eventuella missfrstnd kan klaras upp. Tycker du inte att du ftt rttelse, vnd dig d till skadereg-lerarens nrmaste chef. Om du efter frnyad kontakt med oss nd inte r njd finns fljande mjligheter att f rendet prvat p nytt.Frskringsnmnden fr Trygg-HansaFrskringsnmnden prvar tvistiga ansprk p grund av frskringsavtal, vilka hnskjutits fr nmndprv-ning p begran av frskrad. Vid ansvarsskador dr den skadelidande begr prvning, krvs ett godknnan-de frn den frskrade. Frskringsnmnden bestr av 4 ledamter varav en sekreterare och en ordfrande. Ordfranden r domare och sekreteraren r anstlld i Trygg-Hansa. vriga ledamter r externt rekryterade och har specialistkompetens inom sitt omrde. Frsk-ringsnmnden r frhindrad att prva vissa typer av renden. Det r till exempel renden som br prvas av annan nmnd och renden dr utgngen berott p bristande tilltro till den frskrades uppgifter. Nmn-den prvar inte heller renden dr det tvistiga anspr-ket r hgre n 1 miljon kronor. Frskringsnmndens frfarande sker enbart skriftligt vilket innebr att de tvistande parterna inte fr delta vid sammantrdet. Nmnden meddelar skriftligen sitt beslut till den som begrt prvning. Prvningen i Frskringsnmnden r kostnadsfri. Beslut som Frskringsnmnden fattat r bindande fr Trygg-Hansa men naturligtvis kan den som verklagat fra rendet vidare fr prvning i annat forum. Innan du anmler ditt rende till Frskrings-nmnden, r det viktigt att handlggarens chef eller en specialist yttrat sig i det aktuella rendet. Anmlan om nmndprvning gr du till Frskringsnmnden genom en srskilt framtagen blankett som du hittar p vr hemsida www.trygghansa.se eller genom att ringa tel 075-243 10 31. Din begran om prvning mste inkomma senast sex mnader efter det att bolaget meddelat slutligt beslut.PersonfrskringsnmndenNmnden har till uppgift att p begran av frskrings-tagare avge rdgivande yttrande i tvister mellan frsk-ringstagare och frskringsbolag inom olycksfall-, sjuk- och livfrskring. Nmndens behrighet r begrnsad till renden i vilka nmnden behver std av rdgivande lkare i frskringsmedicinska frgor. Prvningen r kostnadsfri och du begr verprvning hos Person- frskringsnmnden, Box 24067, 104 50 Stockholm. Tel 08-522 787 20, fax 08-522 787 30.Allmnna ReklamationsnmndenAllmnna Reklamationsnmnden r ett statligt organ som prvar konsumentfrgor. Reklamationsnmnden har bland annat en avdelning som prvar frskrings- renden. Dess beslut har formen av en rekommenda-tion till frskringsbolag och skadelidande. Trygg-Hansa fljer som regel nmndens rekommen- dationer i enskilda skadefall.Adressen till nmnden r:Allmnna ReklamationsnmndenBox 174, 101 23 StockholmTel 08-508 860 00www.arn.seAllmn domstolOavsett om nmndprvning skett eller inte kan du i de flesta fall ta upp tvisten till rttslig prvning i allmn domstol.Konsumenternas frskringsbyrDu kan ocks f upplysningar och vgledning i frskringsfrgor av:Konsumenternas frskringsbyrKarlavgen 108Box 24215104 51 StockholmTel 08-22 58 00www.konsumenternasforsakringsbyra.se

Recommended

View more >