Försäkringsvillkor för kompletterande reseförsäkring för ... ?· 2 P02264 1504 Gäller från och…

 • Published on
  11-Aug-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • P0

  22

  64 1

  50

  4

  1

  Frskringsvillkor fr kompletterande resefrskring fr SAS EuroBonus World MasterCard Gllande frn och med den 1 november 2015.

  Frskring nr: TH0109-2

  Innehll och kortfattad versikt

  1. Vem frskringen gller fr

  2. Var och nr frskringen gller

  3. Olycksfallsfrskring (Frskringen erstter inte vrdkostnader)

  3.1 Vid medicinsk invaliditet p grund av olycksfallFrskrad som inte fyllt 65 r vid skadetillfllet Vid invaliditetsgrader Frskringsbelopp/frskrad 20-49 procent 500 000 krfrn 50 procent 1 000 000 kr

  Frskrad som fyllt 65 r vid skadetillflletVid invaliditetsgrader Frskringsbelopp/frskrad20-49 procent 250 000 krfrn 50 procent 500 000 kr

  3.2 Vid ddsfall p grund av olycksfallFrskrad som inte fyllt 18 r 30 000 krFrskrad som inte fyllt 65 r 400 000 krFrskrad som fyllt 65 r 100 000 kr

  4. Frsening av frdmedel vid avresaSchablonersttning/frskrad

  Frsening av frdmedel mer n 4 timmar 500 krFrsening av frdmedel mer n 5 timmar 600 krFrsening av frdmedel mer n 6 timmar 700 krFrsening av frdmedel mer n 7 timmar 800 krFrsening av frdmedel mer n 8 timmar 900 krFrsening av frdmedel mer n 9 timmar 1 000 kr

  5. Frsening av bagage (ersttning mot kvitto i original)Frsening av bagage mer n 6 timmar 1 000 kr (hgst 5 000 kr/kort och frskringsfall)

  Frsening av bagage mer n 12 timmar ytterligare 1 000 kr (hgst 10 000 kr/kort och frskringsfall)

  Frsening av bagage mer n 48 timmar ytterligare 2 000 kr (hgst 20 000 kr/kort och frskringsfall)

  6. Avbestllningsskydd i hela vrldenResans vrde mste uppg till lgst 1 000 kr, exklusive skatter och avgifter fr att frskringen ska glla. Ersttning r upp till 15 000 kr/frskrad. Hgsta erstt-ning per kort och frskringsfall 45 000 kr.

  7. SjlvriskelimineringSjlvriskeliminering fr hem-, villahem- och bilfrskring.Hgsta ersttning 10 000 kr.

  8. Regler i srskilda fall

  9. Skadeanmlan och utbetalning av ersttning

  10. vrigt

  11. Om du inte tycker som vi

  Frskringen gller med vissa undantag och begrnsningar.

  Se under respektive avsnitt.

  Ls dina fullstndiga frskringsvillkor som fljer.

  Information

  Frskringsfrmnerna gller fr Kortinnehavare som till minst 75 procent har betalat en resa eller hyra av stuga/lgenhet med sitt SAS EuroBonus World Mastercard. Om kortinnehavaren har ett SAS EuroBonus World MasterCard och utnyttjar en bonusresa gller frskringen ven under den resan. Nr du reser r det viktigt med ett frskringsskydd som tcker just ditt behov. Se drfr ver ditt resefrskringsskydd och gr din egen bedmning ver vad du behver komplettera.

 • P0

  22

  64 1

  50

  4

  2

  Gller frn och med 2015-11-01 Frskringsnummer: TH0109-2

  1. Vem frskringen gller frFrskringstagare r SEB Kort Bank AB, som har teck-nat avtal med frskringsgivaren (se punkt 10. vrigt) om de frskringsfrmner som r kopplade till kortet. Med kort avses i dessa frskringsvillkor ett kontokort utgivet av SEB eller SEB Kort Bank AB och omfattar fljande kort: SAS EuroBonus World MasterCard SAS EuroBonus World MasterCard/ITA SAS EuroBonus/ITA nedan kallat kortet.

  Frskringsfrmnerna gller fr Kortinnehavare som till minst 75 procent har betalat en resa eller hyra av stuga/ lgenhet med kortet. Om kortinnehavaren har ettSAS EuroBonus World MasterCard och utnyttjar en bonusresa gller frskringen ven under den resan.

  Med kortinnehavare avses i dessa frskringsvillkor en innehavare av giltigt kort. Frskringsfrmnerna gller ven fr annan kortinnehavare (med annan kortinne- havare avses innehavare av giltigt kort enligt ovan) som inte har betalat fr en resa/stuga/lgenhet med sitt kort men som reser tillsammans med en kortinnehavare som har betalat bdas resor/stuga/lgenhet med sitt kort. Fr ovan angivna kortinnehavare gller samma frmner som om man betalat resan med eget kort enligt ovan. Betalning mste i samtliga fall ske direkt till organiserad resebyr/researrangr/trafikbolag/stug-uthyrare. Om betalning sker till en privatperson/privat stuguthyrare gller inte frskringsfrmnerna enligt dessa frskringsvillkor.

  Fr kp av resor via Internet gller att kpet ska gras via fretag som r organiserade som resebyr-/researrangr-/transport-/trafikfretag och som verkar med egen hemsida och betalningen enligt ovan grs till samma part.

  Utver kortinnehavaren, gller frskringsfrmnerna fr: kortinnehavarens make/maka/registrerade partner/

  sambo (med sambo avses en person med vilken kortinnehavaren stadigvarande sammanbor och har gemensamt hushll med i ett parfrhllande. Samborna mste vara folkbokfrda p samma adress. Sambon fr inte vara gift eller ha registrerat partner-skap med ngon annan person)

  kortinnehavarens samt kortinnehavarens makes/makas/registrerade partners/sambos hemmavarande barn (med hemmavarande barn avses barn som r folkbokfrt hos bda eller en av sina frldrar) under 23 r

  kortinnehavarens och/eller makes/makas/registre-rade partners/sambos barnbarn under 23 r som medfljer mor- och/eller farfrldrarna p resa utan frldrarnas sllskap.

  Person fr vilken frskringsfrmnerna gller, kallas i dessa frskringsvillkor fr frskrad. Frskringsfr-mnerna gller fr frskrad ven nr denne reser p egen hand, frutsatt att kortinnehavaren betalat resan/hyran enligt ovan.

  2. Var och nr frskringen gllerUnder de frutsttningar som i vrigt anges i dessa frskringsvillkor, gller frskringsfrmnerna enligt fljande. Frskringsfrmnerna gller fr resor som pbrjats frn plats i Norden. Om den frskrade har sin ordinarie bostadort eller arbetsplats utanfr Sverige ska resan pbrjas frn det land inom EU dr den frskrade har sin ordinarie bostad eller arbets-plats, nedan kallad bostaden.

  Vid kp av enkel biljett som betalas med kortet, gller frskringsfrmnerna frn det en frskrad lmnat bostaden dr resan pbrjades, till dess han/hon kommit fram till resmlet dock lngst i 60 dagar. Vid kp av tur- och returbiljett eller charterresa, som i frvg betalats med kortet, gller frskringsfrmner-na frn den tidpunkt en frskrad lmnat bostaden dr resan pbrjades, till dess resan r avslutad och han/hon kommit tillbaka till bostaden dock lngst i 60 dagar. Tv eller fler enkelbiljetter som bokats vid samma tillflle ska, om resan avslutas i bostaden, i alla avseenden vara jmstlld med en tur- och returbiljett i dessa frskringsvillkor.

  Avbestllningsskyddet omfattar resa dr anmlnings- avgift och drefter frfallna betalningar fr resan beta-lats enligt punkt 1. Vem frskringen gller fr. Avbestllningsskyddet upphr att glla efter incheck-ning p flygplatsen eller annan plats dr resa pbrjats. Fr att resa ska omfattas av frskringsfrmnerna ska resan vara kpt av och betald till organiserad rese- arrangr, resebyr eller transportfretag. Med resa menas frsld frdbiljett eller sdant researrange-mang som avser frdbiljett och logi (hela researrange-manget ska str med p samma bokningsbekrftelse och betalats vid samma tillflle). Korttidshyrd stuga/lgenhet (som inte r hotell) likstlls med researrange-mang (gller fr max 4 veckor). Fr korttidshyrd stuga/ lgenhet gller avbestllningsskyddet ven i hemlandet och avbestllningsskyddet upphr d att glla nr resan pbrjats frn bostaden. Korttidshyrd stuga/lgenhet ska vara hyrd via organiserad frmedlare. Resan ska vara betald enligt punkt 1. Vem frskringen gller fr.

  Frskringsfrmnerna gller parallellt med inne- havet av kortet. Upphr kortet att vara giltigt upphr vid samma tidpunkt ven frskringsfrmnerna att glla, ven fr resa som inkpts fre kortets upph-rande. Detta gller dock inte ersttningskort, utan d fortstter frskringsfrmnerna att glla p samma stt som fr det utbytta kortet. Fr avbestllningsskyd-det gller att kortet ska vara giltigt fram till och med avresedagen.

  Frskrad r vid frskringsfall skyldig att p begran styrka sina ersttningskrav.

  Frskringsfrmnerna gller utan sjlvrisk.

  3. OlycksfallsfrskringenFrskringen lmnar endast ersttning vid medicinsk invaliditet som r 20 procent eller mer samt vid dds-fall p grund av olyckfallsskada. Frskringen lmnar ersttning fr direkta fljder av olycksfallsskada som intrffar under frskringstiden.

 • P0

  22

  64 1

  50

  4

  3

  Med olycksfallsskada avses det hr Kroppsskada, som drabbat den frskrade ofrivilligt

  genom pltslig yttre hndelse, ett utifrn kommande vld mot kroppen olycksfallsskada.

  Hlseneruptur samt vridvld mot kn. Skada som uppkommit genom anvndning av medi-

  cinska preparat, ingrepp, behandling eller undersk-ning. Detta gller endast d preparatet intas eller d ingreppet, behandlingen eller underskningen sker med anledning av olycksfallsskada som omfattas av denna frskring.

  Frfrysning, vrmeslag samt solsting.

  Men inte det hr Olycksfallsskada eller fljder drav som intrffat

  fre frskringens begynnelsedag. Psykiska besvr. Kroppsskada till fljd av veranstrngning, ensidig

  rrelse eller frslitningsskada. Smitta genom bakterier virus eller annat smittmne. Smitta genom intagande av mat eller dryck.

  Frsmring av hlsotillstndet, om denna frsmring enligt medicinsk erfarenhet sannolikt skulle ha intrtt ven om olycksfallsskadan inte intrffat.

  Skada som uppkommit genom ingrepp, behandling eller underskning som inte franletts av olycksfalls-skada som omfattas av denna frskring.

  Skada som uppkommit i samband med att den fr-skrade utfrt eller medverkat till uppstlig brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fngelse.

  Finns redan ett kroppsfel (sjukdom, sjuklig frndring eller annan kroppsskada) nr olycksfallsskadan intrffar eller har kroppsfelet tillkommit senare gller fljande: Kan det antas att kroppsfelet medverkat till att fljderna av skadan frvrrats, lmnas ersttning bara fr de flj-der som direkt beror p olycksfallsskadan oberoende av kroppsfelet. Om det kan antas att det endast r kropps-felet som har orsakat besvret lmnas ingen ersttning.

  3.1 Ersttning vid medicinsk invaliditetMed medicinsk invaliditet menas att olycksfallsskadan medfrt fr framtiden bestende nedsttning av kropps-funktionen.

  Medicinsk invaliditet r den fysiska eller psykiska funk-tionsnedsttning som faststlls oberoende av den fr-skrades yrke, arbetsfrhllanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsttningen ska objektivt kunna faststllas. Som medicinsk invaliditet rknas ven bestende vrk, frlust av inre organ och sinnesfunktion. Kan frlorad kroppsdel ersttas av protes, bestms invaliditets-graden ven med beaktande av protesfunktion. Var funktionsfrmgan redan tidigare nedsatt p grund av sjukdom, sjuklig frndring eller annan kroppsskada frnrknas motsvarande medicinska invaliditetsgrad.

  Frskringen erstter Olycksfallsskada som inom tre r frn olycksfallet

  intrffade medfrt mtbar invaliditet p 20 % eller mer.

  Av olycksfallsskada orsakad fr framtiden bestende nedsttning av den frskrades fysiska eller psykiska funktionsfrmga.

  Frskringen erstter inte Mer n 100 % invaliditet fr en och samma

  olycksfallsskada. Lgre invaliditetsgrad n 20 %.

  Bestmning av den medicinska invaliditetsgraden sker med ledning av vid varje utbetalningstillflle gllande branschgemensamma tabellverk.

  Ersttningens storlekErsttningen berknas utifrn det frskringsbelopp som gllde vid skadetillfllet. Ersttning utbetalas med s stor del av frskringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden.

  Nr den medicinska invaliditetsgraden faststllts, lmnas vnteersttning motsvarande 2,5 procent per r av utbetald ersttning fr medicinsk invaliditet. Erstt-ning lmnas fr tiden frn det att invaliditetstillstndet intrtt dock tidigast frn och med tv r efter det skadan intrffade fram till utbetalningsdagen.

  Rtt till ersttningRtt till ersttning intrder nr olycksfallsskada medfrt bestende nedsttning av den frskrades kroppsfunk-tion och tillstndet r stationrt och inte livshotande. Med stationrt menas att tillstndet varken ndras till det bttre eller smre.

  Vid medicinsk invaliditet intrder rtt till invaliditets-ersttning tidigast 2 r efter det att olycksfallsskadan intrffade.

  Ersttning utbetalas till den frskrade. r den frsk-rade omyndig och ersttningen vid utbetalningstillfllet verstiger tv prisbasbelopp stts ersttningen in p konto med verfrmyndarsprr.

  Vid ddsfall innan slutreglering av skadan skett, utbetalas till ddsboet det belopp som motsvarar den skerstllda medicinska invaliditet som frelg fre ddsfallet. Rtt till ersttning freligger inte om dds- fallet intrffar inom tv r frn skadefallet.

  Omprvning kan ske inom 10 r om olycksfalls- skadan medfr en vsentlig och bestende frsmring av kroppsfunktionen efter det att ersttningen bestmts och betalats ut.

  3.2 Ersttning vid ddsfall p grund av olycksfall

  Frskringen erstterOm den frskrade till fljd av olycksfallsskadan avlider inom tre r.

  Frmnstagare r i frsta hand frskrads make/registrerad partner/sambo. I andra hand, om make/registrerad partner/sambo inte finns, blir arvingarna i stllet frmnstagare. Bland arvingarna kommer de egna barnen frst.

  Har fr samma olycksfall engngsbelopp fr medicinsk invaliditet redan lmnats frn denna frskring, mins-kas ddsfallsersttningen med invaliditetsersttningen.

  3.3 Undantag och begrnsningarOlycksfallsfrskringen gller inte fr skada som upp-kommit vid trafikolycka med rtt till ersttningen enligt trafikskadelagen eller motsvarande lagstiftning utom-lands.

  Ersttningen kan komma att sttas ned om frskrad genom att vara pverkad av alkohol, narkotika eller an-dra berusningsmedel, utstter sig fr risken att skadas.

 • P0

  22

  64 1

  50

  4

  4

  4. Frsening av allmnt frdmedelErsttning lmnas om det allmnna frdmedlet - flyg, bt, tg och buss - som en frskrad kpt biljett till och betalt resan enligt punkt 1. Vem frskringen gller fr, med kortet, blir frsenat vid avresa p grund av fljande: vid avresa frn resans utgngspunkt mer n 4 timmar frsening inom 24 timmar fre ordinarie avgngstid verbokning och ingen alternativ transport kan erbju-

  das inom 4 timmar lmnas ersttning enligt nedan.

  FrseningsersttningErsttning lmnas enligt nedanstende schablon:mer n 4 timmar 500 kr/frskradmer n 5 timmar 600 kr/frskradmer n 6 timmar 700 kr/frskradmer n 7 timmar 800 kr/frskradmer n 8 timmar 900 kr/frskradmer n 9 timmar 1 000 kr/frskrad

  Frskringen erstter inte: ankomstfrsening frseningar under frdens gng frseningar som meddelats mer n 24 timmar

  fre planerad avresa frseningar p grund av strejk.

  5. Frsening av bagageOm frskrads incheckade bagage som allmnna frd-medlet ansvarat fr under frd till en destinationsort utanfr det land i vilket denne har sin bostad, inte lmnats ut inom 6 timmar efter ankomsten, r respek-tive frskrad berttigad till ndvndiga och skliga inkp fr upp till 1 000 kronor, dock hgst 5 000 kronor fr samtliga frskrade vid samma frsening. Om bagaget inte kommit till rtta efter 12 timmar frn ankomsten, erstter frskringen ytterligare maximalt 1 000 kronor per frskrad enligt samma frutstt- ningar, dock hgst 10 000 kronor fr samtliga frsk- rade. Om bagaget inte kommit till rtta efter 48 tim-mar frn ankomsten, erstter frskringen ytterligare maximalt 2 000 kronor per frskrad enligt samma frutsttningar, dock hgst 20 000 kronor fr samtliga frskrade. Inkpen ska vara ndvndiga fr uppehllet och resans ndaml och gras innan bagaget lmnats ut. Inkpen ska gras i anslutning till dr frseningen intrffade eller dr det ges mjlighet fr frskrad att gra inkpen, dock innan bagaget lmnats ut. Endast ndvndiga och skliga kostnader erstts. Originalkvitto p gjorda...

Recommended

View more >