Formiranje uzgojnog oblika

  • View
    267

  • Download
    11

Embed Size (px)

Transcript

FORMIRANJE UZGOJNOG OBLIKA

Elementi koji ine vinogradarski agroekosistem KlimaFormiranje vegetacije Uzgojni oblici (naini rezidbe) Vinogradarski agroekosistem Datum berbe Navodnjavanje ubrenje Obrada zemljita

Gustina sadnja

Sorta (Klon)

Podloga

Zemljite

Liska upija 85% direktne suneve svetlosti

Svetlost koja se reflektuje

6%

0% 10

Direktna svetlost Liska

Svetlost koja se prenosiSa poveanjem broja slojeva listova drastino se smanjuje svetlosna energija100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

9%

1

2Slojevi listova

3

4

5

Usvajanje svetlosne energije u pojedinim slojevima listova

2000 E m-2 s-1

120 E m-2 s-1 (6%)

Prvi sloj usvaja gotovo svu svetlost

7 E m-2 s-1

II I

l

is t

II l

ist

st I li800 w/m2

Sunevo zraenje

80 w/m2 8 w/m2

sti tivno e ak tetik Maksimalni in otos itet f z Inten

a list jevim o po sl

ova

25-30% od maksimuma

Taka kompenzacije

Sunevo zraenje koje dopire do pojedinih slojeva listova i intenzitet fotosinteze

Direktna svetlost Svetlost koja se prenosi Difuzna svetlost

Poloaj lista (spoljni, 2. sloj, 3. sloj) i vrednosti neto fotosinteze12

10 Spoljni sloj

Neto fotosinteza (Pn)

8

(dobija 1.600 mol m-2s-1

(mol m-2s-1)

6

4 2. sloj (dobija 160 mol m-2s-1 , to je 10% od 1.600) 3. sloj (dobija 16 mol m2 -1 s , to je 10% od 160)

2

0

0

400

800

1.200

1.600

2.000

Intenzitet svetlosti (PFD) (mol m-2s-1)

Znaaj vertikalne, uredne, tanke vegetativne mase: francuska iskustva

60 cm

70 cm

100 cm

1.3 m

0.7 m

Grozdovi sorte San Giovese u uslovima razliitog stepena osvetljenosti: uticaj na teinu i njegov sastavRASPOLOIVA SVETLOSNA ENERGIJA VARIJABLETeina bobice (g) Brix Ukupne kiseline (g/L) pH Antocijani (mg/cm2 pokoice) Polifenoli (mg/cm2 pokoica)

100% 2.54 22.4 6.5 3.36 0.581

60% 2.4 21.4 6.9 3.32 0.423

20% 2.79 21.4 6.3 3.27 0.328

0% 2.89 17.0 9.1 3.18 0.21

1.46

1.08

0.85

0.7

Preuzeto od: O. Silvestroni et Al.

Minimalno rastojanje izmeu redova: 1- 1,2 HNE ! H>D H10 ili < 3)