Forward no 1

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pierwszy numer Magazynu Forward, tworzonego przez SKN Progress, dzialajace na Uniwersytecie Lodzkim

Transcript

 • magazyn studencki

  Marzec 2008 |

  Kup pan monet czyli monety kolekcjonerskie

  Studia za granic:

  Francja vs AngliaStudenckaemerytura

  Biznes - sztuka walki

  Klaster - recepta dla odzi?

  TimeManagement

 • Zesp:

  Aleksandra BerutKatarzyna Baszkiewicz Redaktor NaczelnaAleksandra KulasAleksandra MakowskaDaniel PorzeyskiAda Skiedrzyskaukasz Tyrajski

  Autorzy tekstw:

  Aleksandra BerutKatarzyna Baszkiewicz Magorzata CywiskaAgnieszka GiedziskaMarek KamierczakMicha Krystyaczukukasz TyrajskiAdam Wasiak

  SKN ProgressUniwersytet dzki

  Wydzia Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansw, Bankowoci i UbezpieczeUl. Rewolucji 1905r. 4190-255 dSiedziba: pok. P-219Tel/Fax (0-42) 635-51-05progress@progress.org.plwww.progress.org.pl

  Wszystkie materiay chronione s prawem autorskim. Przedruk lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek jzyku bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione.

  Witajcie,przed Wami pierwszy numer magazynu studenckiego FORWARD. Po 15 latach dziaalnoci SKN PROGRESS przysza pora na stworzenie pisma - o studentach i dla studentw, o Was i dla Was. Postanowilimy, e FORWARD ukae si 27. marca 2008 na XII Kongres CESSA- i oto jest. Naszym zamierzeniem byo stworzenie pisma, ktre bdzie poruszao tematyk finansow, ekonomiczn i inwestycyjn, ale rwnoczenie pozostanie blisko spraw wanych dla naszych Czytelnikw - edukacji, rozwoju osobistego, kariery, stylu ycia i, naturalnie, rozrywki. Pragniemy, aby nasz nowy magazyn dostarcza wam nie tylko informacji, ale te przyjemnoci pyncej z czytania. Mamy nadziej, e to zaoenie udao nam si zrealizowa i e kady z Was znajdzie w FORWARDZIE wiele interesujcych tekstw. Zdajemy sobie spraw, e pierwszy numer jest jeszcze niedoskonay. Chcemy, aby kady kolejny numer by lepszy i bardziej odpowiada Waszym oczekiwaniom. Dlatego bardzo prosimy Was o opinie - zarwno te pozytywne, jak i krytyczne (krytyka mile widziana, ale uzasadniona i konstruktywna). Jeli spodoba si Wam FORWARD i chcielibycie uczestniczy w jego powstawaniu - rwnie skontaktujcie si z nami (mail do redakcji poniej), jestemy otwarci na wspprac. Ju od pierwszego numeru pragniemy dotrze do jak najwikszej liczby studentw, dlatego wychodzimy poza Wydzia Ek-Soc i poza Uniwersytet dzki. FORWARD znajdzie si take na Politechnice dzkiej i w siedzibach naszych partnerw. Zapraszamy was take na stron internetow SKN PROGRESS, gdzie znajdziecie FORWARD w wersji pdf.Do wstpw, zapraszamy do lektury!

  Patronat nad pismem objli:

  prof. dr hab. Pawe Starosta Dziekan Wydziau Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu dzkiego

  prof. zw. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak Kierownik Instytutu Finansw, Bankowoci i Ubezpiecze na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu dzkiego

  Patronat honorowy:

  Jolanta Chemiska - Wojewoda dzki

  Patronat merytoryczny:

  portal Inwestycje.pl

  Redakcjaforward.redakcja@gmail.com

 • Trendy Biznesowe

  Kup pan monet czyli monety kolekcjonerskie ............................. 2 A moe inwestycja w wino? ............................................................................ 5 Klaster - recepta dla odzi? .................................................................................. 8

  Twoje finanse

  Studencka emerytura ........................................ 11 Superstudent - superkonto ............................ 13

  Edukacja

  Studia we Francji .................................................. 14Studia w UK ................................................. 17Klucz do przyszoci ................................................... 19Time Management ........................ 23

  Styl ycia

  Biznes - sztuka walki ................................................................... 25

  Rozrywka

  Sudoku .......................................... 27

  Wydarzenia

  Finance Week ....................................................... 28

  Spis treci

  1Forward - Marzec 2008

  Spis treci

 • 2Trendy Biznesowe

  Kup pan monet czyli monety kolekcjonerskie

  Kup pan monet czyli monety kolekcjonerskie

  Tekst: ukasz Tyrajski

  Monety Coraz wicej osb postrzega monety kolekcjonerskie nie tylko jako adne byskotki, lecz jako inwestycj, przynoszc realny zysk. Czym jednak waciwie s te monety? Tak jak zwyky bilon, ktry nosimy w kieszeni, s one prawnym rodkiem patniczym w Polsce i moemy za ich pomoc dokonywa patnoci w naszym kraju. Jednak raczej nikt nie uywa ich w tym celu, gdy ich cena kilkakrotnie przekracza warto nominaln. Obecnie NBP emituje monety srebrne o nominaach dziesi i dwadziecia zotych oraz zote monety stu- i dwustuzotowe. Poza mon-etami z metali szlachetnych moemy rwnie znale monety dwuzotowe ze stopu Nordicgold, ktrych cena emisyjna z reguy wynosi dwa, trzy zote. Znaczna cz monet upamitnia rocznic wanego wydarzenia historycznego. Inne za wyda-wane s w seriach takich jak Zwierzta wiata czy Zabytki kultury materialnej w Polsce. Wiele przydatnych informacji na temat monet kolekcjonerskich moemy znale na stronie NBP. Dowiemy si tam midzy innymi, jaki jest plan emisyjny oraz jakie monety zostay wydane do chwili obecnej. Pewn ciekawostk jest fakt, e bank centralny wyda rwnie jeden bank-not kolekcjonerski z wizerunkiem Jana Pawa II o nominale 50 z.

  Inwestycja Mona by zastanawia si, czy zakup takiej monety moe si w ogle opaca. Okazuje si, e moe, i to bar-dzo. Wiele tych numizmatw przynioso w przeszoci bardzo wysokie stopy zwro-tu. Dobrym tego przykadem jest mone-ta Szlak Bursztynowy z 2001 roku, ktra

  przyniosa swojemu wacicielowi a 5163,15% zysku! To nie art - moneta, na ktr w chwili emisji wydalimy 57 z, dzi warta jest okoo 3000 zotych. A skd mamy wiedzie ktra moneta przyniesie ponadprzecitny zysk? Do tej pory mon-ety z serii Zwierzta wiata cieszyy si wyranym powodzeniem wrd kupujcych i s jednymi z tych monet, ktre najbardziej zyskay na wartoci. Rwnie mone-ty z wizerunkiem Jana Pawa II chtnie znajduj nabywcw i z pewnoci bdzie tak jeszcze przez duszy czas. Oczywicie nie wszystkie monety przynosz a tak oszaamiajce zyski, lecz nawet gdybymy kupowali kad monet, ktr emitowa NBP, to na adnej z nich nie stracilibymy. W przeszoci taka strategia inwesty-cyjna przyniosaby nam w przyblieniu nastpujce stopy zwrotu:

  Widzimy, e na zakupie monet mona byo wiele zarobi. Lecz oczywicie rzuca si w oczy fakt, e rednie stopy zwrotu s z roku na rok coraz nisze i stawia to pod znakiem zapytania sens rozpoczy-nania inwestycji na tym rynku. Spektaku-larne wzrosty cen monet w przeszoci mona czciowo tumaczy wzrostem cen kruszcw, z jakich zostay one wykonane. Jednak w znacznej mierze zwizane byy one z przewag popytu na zakup monet nad ich poda. Obecnie NBP zwikszy nakady monet kolekcjonerskich, co raczej nie wry dobrze perspektywom wzrostu cen nowo emitowanych monet. Rwnie perspektywa wejcia Polski do strefy euro nie napawa optymizmem, jeli chcemy inwestowa w numizmaty. W Niemczech ceny monet kolekcjonerskich znacznie spady, gdy w tym kraju pojawia si nowa europejska waluta. W USA w latach 80 .

  rok stopa zwrotu

  2002 323%

  2003 305%

  2004 91%

  2005 92%

  2006 24%

  2007 21%

  l.tyrajski@progress.org.pl

 • 3Trendy Biznesowe

  Kup pan monet czyli monety kolekcjonerskie

  rwnie miaa miejsce moda na inwesto-wanie w numizmaty, skoczyo si to zna-cznym spadkiem ich wartoci. Obecnie w Stanach warto monet jest zmienna i nie mona powiedzie, e s szczegl-nie atrakcyjnym obiektem dla lokowania swoich oszczdnoci. Nieco zaskakujcym faktem na rynku numizmatw jest to, i monety kolekcjonerskie wydane do roku 1996 s znacznie tasze ni te, ktre zostay wybite pniej. Jest to o tyle zastanawiajce, i ich nakady byy znacznie nisze te z lat pniejszych, zwaszcza w porwna-niu z obecnie emitowanymi monetami. W pewnym stopniu wiadczy to o niekon-sekwencji rynku i moe by oznak jego saboci lub te dobr okazj do zakupu niedowartociowanych monet.

  Moneta a akcja Moe si to wydawa nieco dzi-wne, ale moneta kolekcjonerska przypomi-na nieco akcj, gdy podobnie jak ona ma warto nominalna i cen rynkow, z reguy znacznie przewyszajc nominaln. Mo-neta kolekcjonerska ma jednak t przewag nad akcj, e jej warto nie spadnie do zera, gdy jej minimaln cen jest warto kruszcu z jakiego zostaa wykonana, co stanowi swego rodzaju zabezpieczenie dla waciciela. Naley tu nadmieni, i mo-nety dwuzotowe wykonane ze stopu Nor-dicgold nie posiadaj tej wasnoci.

  Zakupy Zamy, e zdecydowalimy si na inwestycj w monety - teraz przed nami kwestia ich nabycia. Zakupu moemy dokona w rny sposb. Monety, ktre zostay wyemitowane jaki czas temu,

  moemy naby za porednictwem ser-wisw aukcyjnych, jak na przykad Al-legro. Istniej rwnie tradycyjne sklepy oferujce monety oraz ich internetowe odpowiedniki. Jeeli zamierzamy kupi monet od osoby prywatnej, (np. na auk-cji internetowej), a transakcja opiewa na kwot przekraczajc tysic zotych, to jestemy zobowizani do zapacenia 2% podatku od czynnoci cywilnoprawnych, z podatku tego jestemy zwolnieni, jeeli zakupu dokonujemy w sklepie. Nowo wyemitowane monety moemy natomiast kupi bezporednio w oddziale NBP, wie si to jednak ze

  staniem w dugich kolejkach i brakiem pewnoci, e uda nam si kupi upragnion monet. Jeeli nie mamy czasu ani ochoty sta w kolejce, moemy kupi tak zwany abonament numizmatyczny w jednym z serwisw internetowych. Zagwarantuje on nam, e w naszej kolekcji znajd si wszystkie wyemitowane monety. Zakupu moemy rwnie dokona w niektrych oddziaach banku PKO BP S.A. Jeeli zdecydujemy si na t ostatni metod, naley zapyta obsug danej placwki, czy oferuj tego rodzaju produkty, gdy nie we wszystkich oddziaach moemy kupi monety kolekcjonerskie. >>>

 • 4Trendy Biznesowe

  Kup pan monet czyli monety kolekcjonerskie c.d.

  Przechowywanie Jeeli mamy