friso 2011 week 47

  • Published on
    17-Mar-2016

  • View
    231

  • Download
    4

DESCRIPTION

friso 2011 week 47

Transcript

<ul><li><p>Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Frysln // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers e 0,85 per stuk</p><p>Pagina 2</p><p>Informatiepagina</p><p>Pagina 7</p><p>Literair getinteafsluitingKeuringsdei</p><p>Pagina 21Pagina 5</p><p>KweekvijvermuzikaalWorkum</p><p>Veel zwemsuccesmet Zwitserstintje</p><p>Dinsdag 22 november 2011 // 134e JAARGANG // week 47</p><p>Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376</p><p>Voor al uW Bloemen &amp; planTen</p><p>Een originele verrassing tergelegenheid van een verjaardag, </p><p>huwelijk of jubileum is:een feestelijk ontbijt thuis</p><p>laten bezorgen, maar dan wels morgens vroeg.</p><p>Uw bakker Van der Werfweet er het fijne van.</p><p>Ontbijtservice bij uw bakker</p><p>www.bakkerijvanderwerf.nl</p><p>Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517 Sd 128 0515 542507Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698</p><p>De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons</p><p>e 1,95 per 100 gram!Specialiteit:</p><p>eIGen GemaaKTe WorST!!</p><p>BLOM SLAGERIJnoard 115 - WorKumTelefoon 0515 541354</p><p>Sinds 1854</p><p>Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 </p><p>www.boogaardinstallatie.nl</p><p>Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen</p><p>Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen</p><p>Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur</p><p>OPEN HAARDENKACHELS EN ZONWERING</p><p>Noard 119 WorkumTel. 0515-542240 / 541852</p><p>Metty Graafsmapowered by:</p><p>Kantoortijden Klameareiedere dinsdag</p><p>van 11.00-14.00 uurTel. 055-5762828</p><p>www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl</p><p>De politie heeft vrijdagavond rond 19.30 uur een onderzoek ingesteld naar een brand bij een woning aan de Kooijweg in Stavoren waarbij een 15-jarige inwoner van Harlingen ernstig gewond is geraakt.De jongen was samen met zijn vrienden bezig een vuurtje te stoken. Toen hij wasbenzine op het brandende vuur gooide </p><p>ontstond er een explosie, waar-bij de kleding van het onderli-chaam van het slachtoffer vlam vatte. Zijn vrienden aarzelden niet en wisten hun vriend op de grond te brengen en zodoende de vlammen te doven. Toch liep het slachtoffer ernstige brand-wonden op en werd hij per am-bulance overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Groningen.</p><p>Jongen bij brandzwaar gewondVoor al uw feesten en partijen</p><p>Jopies HskeamerNoard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772</p><p>www.jopieshuskeamer.comTevens Jopies hamburger en puntzak friet!!!</p><p>Eniggaburren 4-6 | 8711 HP Workumtel. 06-55331556</p><p>Tevens leveren en leggen van natuursteenwww.vannetten.nl</p><p>Voor al uw tegelzetten:kamervloeren | badkamer | toilet | keuken</p><p>R.J. van NettenTegelzetbedrijf &amp; Tegelhandel</p><p>Bespaar op uwverzekeringspremie!www.verzekeringsmaatwerk.nl</p><p>HUIS-AAN-HUIS EDITIE</p><p>In en om t huis verzekeren?</p><p>(0515) 543 481 www.hjgworkum.nl</p><p>Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl</p><p>Sanitiem VisserHet adres voor: </p><p>Badkamers voor elk budgetTechnisch installatie bedrijf, </p><p>Centrale verwarming, Waterleiding, Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk, </p><p>Eigen service- en onderhoudsdienst,Pelletkachels en saunas</p><p>Nieuwe toiletbrilof hangtoilet?</p><p>Kijk ook op:</p><p>www. .nl</p><p>www.jantegel.nl</p><p>polyester &amp; epoxy--- Kunststoffen en 2 comp. verf ---</p><p>--- polyurethaanlakken ------ Vloercoating voor betonvloeren ---</p><p>Hoekseize 3 - 8711 Hr Workum - 0515-543556info@polymat www.polymat.nl</p><p>Floor HouseHoutdraaier 13</p><p>Heerenveenwww.floorhouse.nl</p><p>laminaat vloerenduoplank</p><p>onderhoudzie onze waardebonnen!!!</p><p>www.workum.nl</p><p> Een heerlijk najaarszonnetje begeleidde de Sint en zijn Pieten zaterdagmiddag bij hun tocht over het IJs-selmeer en bij de aankomst in de havenkom van Workum. Een grote menigte had zich rondom de haven van Workum verzameld om een glimp op te vangen van het gezelschap. Sint en Piet waren geheel in het nieuw gestoken. De Stichting Promotie Workum, Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland, De Boer en De Groot, hotel De Gulden Leeuw, Hunias Drukkerij en Van der.Lei beveiliging hebben dit mogelijk gemaakt. Na vele handen te hebben geschud en tekeningen in ontvangst te hebben genomen besteeg de Sint het paard om aan zijn intocht, vooraf gegaan door de Mallet Percussion Group van Workum, te beginnen. Via Sburch, Sylspaed, Sd, Merk, Noard, Dwarsnoard, Aldewei en de Begine arriveerde de Sint op de Merk. Daar werd hij welkom geheten door de loco-burgemeester Maarten Offinga. Foto Henk Gorter. </p><p>Sint zet voet op Workumer grond</p></li><li><p>Bibliotheek WorkumBegine 52,</p><p>telefoon 0515-541623obworkum@bswf.nl</p><p>www.bibliotheekworkum.nl</p><p>Bibliotheek KoudumDs. L. Tinholstraat 3B,</p><p>telefoon 0515-532120obkoudum@bswf.nl</p><p>www.bibliotheekkoudum.nl</p><p>www.ontdekdebieb.nl</p><p>Workumer Krant Friso // Pagina 2 // Dinsdag 22 november 2011</p><p>THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND</p><p>Postbus 267, 8600 AG SneekTel. 0515-461100</p><p>e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nl</p><p>www.thuiszorgzwf.nl </p><p>Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis!</p><p>Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan:</p><p> Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)</p><p> Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg / </p><p> consultatiebureau Voedingsvoorlichting en</p><p> dieetadvisering Cursussen en</p><p>themabijeenkomsten Uitleen van hulpmiddelen en </p><p>verpleegartikelen Thuishotel</p><p> Informatie, advies en bemid-deling</p><p>Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met </p><p>de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon: </p><p>0515-461100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst. </p><p>Spreekuur Wijkverpleegkundige:</p><p>U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging &amp; Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg </p><p>regelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen met </p><p>de aanvraag hiervan. </p><p>Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.</p><p>Tel. 0515-461424Wijkverpleegkundige:</p><p>Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do </p><p>tijdens kantooruren</p><p>Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:</p><p>Ria SpeerstraInloopspreekuur: ma en vrij</p><p>tussen 13-14 uur</p><p>Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.</p><p>Tel. 0515-461619 Wijkverpleegkundige:</p><p>Toos v/d BroekSpreekuur: dagelijks tussen </p><p>13-14 uur</p><p>Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.</p><p>Tel. 0515-543116 Wijkverpleegkundige:</p><p>Linda FolkertsInloopspreekuur: di en dotussen 13-14 uur. Ook op afspraak op ma, di en do</p><p>Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,</p><p>ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06-51101399</p><p>Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561 BS Balk, ma t/m vr 17.00-</p><p>18.00 uur. Tel. 0514-604101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma </p><p>t/m vrij 13-14 uur.Tel. 0515-461412</p><p>BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGING</p><p>WORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,</p><p>H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com</p><p>EMMAUS KOUDUMEmmaus meer dan een kring-</p><p>loop winkel. Onderweg 6, Koudum, kringloopwinkel@</p><p>emmauskoudum.nlAfgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 9.30-15.00 uur en elke 1ste za. van de maand </p><p>van 9.30-15.00 uurVoor afhalen:</p><p>Tel. 0514-523343.Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buiten</p><p>openingstijden.</p><p>DIERENARTSENPRAKTIjKVAN WAARD TOT KLIF</p><p>Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur.Di/Do 13.30-14.00 uur en</p><p>volgens afspraak, tel. 541229.Trekwei 11a Workum</p><p>OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIjEFURD EN </p><p>GAASTERLN-SLEATVoor alle vragen op het gebied </p><p>van wonen, welzijn en zorg.Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere </p><p>werkdag van 8.30-10.00 uur.</p><p>TIMPAAN WELZIjNMaatschappelijk Werk:</p><p>Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward</p><p>0515-573763E-mail:</p><p>amw@timpaanwelzijn.nl. Spreekuur maandag t/mvrijdag van 8.30-9.30 uur</p><p>Jongerenwerk:Voor ondersteuning aan</p><p>diverse Jongerenorganisaties:Heichina Hidding, </p><p>06-50286406E-mail: </p><p>h.hidding@timpaanwelzijn.nlSchuscha Huisman,</p><p>0515-421313E-mail: </p><p>s.huisman@timpaanwelzijn.nl</p><p>WMO ADVIESRAAD NIjEFURD</p><p>Vragen en op- of aanmerkingen met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet </p><p>Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u mailen naar: </p><p>wmoadviesraadnijefurd@gmail.com</p><p>Ook kunt u hiervoor bellen met de voorzitter mevrouw</p><p>J. Valkonet tel. 0514-682098</p><p>AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLAND</p><p>Meldpunt vermiste engevonden huisdieren.Tel. 088-0064692/</p><p>www.amivedi.nl</p><p>Het buro te Koudum is vanmaandag t/m vrijdag tussen</p><p>09.00-17.00 uur geopend en op afspraak.</p><p>Telefoon 0900-8844.Inloopspreekuur wijkagent:</p><p>elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van </p><p>10.30 en 11.30 uur.</p><p>Buurtagent:Johan Swieringa voor Nijefurd</p><p>E-mail adressen buurtagent:Johan Swieringa:</p><p>johan.swieringa@friesland.politie.nl</p><p>Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met </p><p>het kantoor in Balk,Eigenhaard 3 </p><p>Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 </p><p>Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.</p><p>Huisarts</p><p>Tandarts</p><p>Kerkdiensten</p><p>Openingstijden diverse instellingen en diensten</p><p>Workum, Hindeloopen,It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen: Via het telefoon-nummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de </p><p>dienstdoende huisarts.</p><p>Zaterdag 26 november enzondag 27 november 2011</p><p>TandartspraktijkDentwork</p><p>Hammole 138711 BZ Workumtel. 0515-541345</p><p>Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoende</p><p>praktijk op zaterdag enzondag om 11.00 uur en</p><p>om 17.00 uur.Het is verplicht een</p><p>indentiteitsbewijs meete brengen.</p><p>Frisos ferlineVervolg van vorige week</p><p>In totaal kent de afdeling 24 leden waaronder zuster Van der Meulen en dokter Oudeboon. In het bestuur werden gekozen S. Westendorp voorzitter, T. Wouda penningmeester, mej. IJ. Schotsman secretaresse.</p><p>De oud-Workumer Tj. J. Westendorp gelukte het om bij een viswedstrijd in Leeuwarden een karper van 25 pond boven water te halen. Het kostte enige moeite om de karper in het roeibootje tot bedaren te krijgen, maar met een voet boven op de buit werd naar de wal geroeid. De gevangen vis werd enige dagen in een hengelsportzaak ten toon gesteld en verhuisde later naar het Natuurhistorisch Museum, maar eerst werd de karper nog in opgezette staat gebracht.</p><p>E. Kolk, eigenaar van caf De Zwaan, organiseerde op uitnodiging van de Oranjeboom Bierbrouwerij te Rotterdam een excursie. Hieraan werd door ongeveer 45 personen deel-genomen en allen werden met een bus naar Rotterdam vervoerd. Ondanks het trieste weer zat de stemming er direct al goed in. In City Corner te Rotterdam werden de gasten ontvangen en volgde een diner. Er werd flink gegeten en ook evenzo gedronken en de stemming bleef stijgen. Daarna volgde een rondleiding van twee uur door de brouwerij. De rondleiding werd besloten met het drinken van een vorstelijk glas bier. s Nachts om half n arriveerde het gezelschap weer in Workum.</p><p>De aanbesteding vond plaats voor het maken van remmingswerken bij de bruggen bij Rutten en Bant over de Lemstervaart en bij de brug te Tollebeek over de Urkervaart.Als laagste inschrijver kwam uit de bus de Workumer G. de Boer met een bedrag van 41.323. Inmiddels is het werk aan G. de Boer gegund.</p><p>Nieuw Pudex, compleet puddingpoeder bevat volle-melk bestanddelen; zo klaar, niet koken, alleen water toevoegen; een Lijempf zuivelproduct. Verkrijgbaar bij R. Gielstra &amp; Zn. / Attentie! Goed nieuws voor H.H. Veehouders, landbouwers en burgers. Vanaf heden kunt u bij Machinefabriek Holkema weer terecht voor Hoefbeslag en alle mogelijke reparaties aan machines, motoren en alle merken tractoren, alsmede voor reparaties en aanschaffing van haarden en kachels. Door gelukkige omstandigheden zijn wij er in geslaagd om een allround vakman aan ons bedrijf te verbinden, die speciaal belast is met de bovengenoemde werkzaamheden. Machinefabriek en Landbouwsmederij Holkema. / Een grote sortering Dinky Toys en Jumbo spelen vindt u in de Noorderbazar - S. R. de Boer.</p><p>Maandag jl. kon het door het bestuur van Marinacker aangeschafte televisietoestel in gebruik worden genomen. Dat gebeurde in aanwezigheid van bijna het voltallige stich-tingsbestuur, het gemeentebestuur en bijna alle bewoners. Na een korte toespraak droeg voorzitter burgemeester Russchen het toestel aan de bewoners over. Met een legaat van duizend gulden, ontvangen van de weduwe Th. Notten, was het mogelijk om het toestel aan de schaffen. Nadat de hoes was verwijderd door de burgemeester werd het toestel in werking gezet. In een korte pauze voerde bewoner van het centrum, Hendriksma, het woord en toonde zich verheugd over de aanschaf van een tv toestel voor Marinacker.</p><p>Bel de KWF Kanker Infolijn: 0800-022 66 22 (gratis)</p><p>Blijf niet rondlopen met uw vragen over kanker</p><p>OPROEP:In januari starten we </p><p>weer een nieuwekookgroep</p><p>voor mannen!Geef u snel op,</p><p>want vol is vol.Bel gerust als u hier meer over wil weten!</p><p>Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht in dienstencentrum Waldrikhiem.Cordinators: Geartje Elzinga en Tjitske Visser, Noard 177, Workum, tel. 0515-543709, waldrikhiem@zorggroeptellens.nl</p><p>Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoonnummer in op de voicemail,dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. </p><p>Zorggroep Tellens, Nij Marinacker, Marinacker 1, tel. 0515-436820</p><p>Woensdag 23-11 10.00 uur Gezellig koffie leuteDonderdag 24-11 12.00 uur Gastendag met lekkere Snert 13.30 uur SpelmiddagVrijdag 25-11 09.30 uur Gymnastiek 09.30 uur Nifel OerkeMaandag 28- 11 10.00 uur Volksdansen 13.30 uur KoersbalDinsdag 29-11 14.00 uur Sinterklaas Bingo Woensdag 30-11 10.00 uur Gezellig koffie leute met aansluitend borreltje</p><p>Activiteitenprogramma WaldrikhiemDienstencentrum voor ouderen (55-plussers)</p><p>Skil 6a 8711 CN Workum Tel.: 0515-541619 B.g.g.: 06-20278801 www.klameare.nl</p><p>W E E K A G E N D ASchema van optredens koren en Crescendo</p><p>tijdens winterfair 25 november 2011</p><p>17.30 uur Nijefurd sjongt in de Grote Kerk18.00 uur Jeugdkoor Jitske Draijer in de Klameare (meezingen mag ook) 18.30 uur Nijefurd sjongt in de Grote Kerk19.00 uur Jannie Brandsma met haar popkoor in Klamaere19.30 uur Sjongsum bij de ingang van het stadhuis19.30 uur Nijefurd Sjongt in de Grote Kerk20.00 uur Tusken Wal en Skip in de Klamaere20.00 uur Sjongsum onder de luifel van het gemeentehuis20.30 uur Jannie Brandsma (popkoor) in de Klameare</p><p>Alle koren geven een mini-concertvan ongeveer 20 25 minuten </p><p>Crescendo speelt op verschillende plaatsen op dewinterfair vanaf 19.00 uur</p><p>Tijden OEPS- activiteit</p><p>17.30 uurEerste ronde OEPS in de Klameare</p><p>18.30 uurTweede ronde OEPS in de Klameare</p><p>19.30 uurDerde ronde OEPS in de Klameare</p><p>Kosten 3,00 euro per kind</p><p>Zondag 27 november 2011</p><p>WORKUMRooms Katholieke Kerk</p><p>9.30 uurParochievoorganger</p><p>Baptisten Kerk9.30 uur</p><p>br. J. Dijkstra</p><p>Protestantse Gemeente9.30 uur</p><p>ds. G. Schormans19.30 uur</p><p>ds. L. Marchand</p><p>Doopsgezinde Kerk10.00 uur</p><p>br. U. Zwagadienst in Workum</p><p>IT HEIDENSKIP11.15 uur</p><p>ds. G. Schormans</p></li><li><p>Workumer Krant Friso // Pagina 3 // Dinsdag 22 november 2011</p><p>Albert SchootstraHet is al lang duidelijk dat het Fil...</p></li></ul>