friso 2011 week 47

 • Published on
  17-Mar-2016

 • View
  230

 • Download
  4

DESCRIPTION

friso 2011 week 47

Transcript

 • Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Frysln // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers e 0,85 per stuk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 7

  Literair getinteafsluitingKeuringsdei

  Pagina 21Pagina 5

  KweekvijvermuzikaalWorkum

  Veel zwemsuccesmet Zwitserstintje

  Dinsdag 22 november 2011 // 134e JAARGANG // week 47

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  Voor al uW Bloemen & planTen

  Een originele verrassing tergelegenheid van een verjaardag,

  huwelijk of jubileum is:een feestelijk ontbijt thuis

  laten bezorgen, maar dan wels morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werfweet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517 Sd 128 0515 542507Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  e 1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  eIGen GemaaKTe WorST!!

  BLOM SLAGERIJnoard 115 - WorKumTelefoon 0515 541354

  Sinds 1854

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  OPEN HAARDENKACHELS EN ZONWERING

  Noard 119 WorkumTel. 0515-542240 / 541852

  Metty Graafsmapowered by:

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 11.00-14.00 uurTel. 055-5762828

  www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  De politie heeft vrijdagavond rond 19.30 uur een onderzoek ingesteld naar een brand bij een woning aan de Kooijweg in Stavoren waarbij een 15-jarige inwoner van Harlingen ernstig gewond is geraakt.De jongen was samen met zijn vrienden bezig een vuurtje te stoken. Toen hij wasbenzine op het brandende vuur gooide

  ontstond er een explosie, waar-bij de kleding van het onderli-chaam van het slachtoffer vlam vatte. Zijn vrienden aarzelden niet en wisten hun vriend op de grond te brengen en zodoende de vlammen te doven. Toch liep het slachtoffer ernstige brand-wonden op en werd hij per am-bulance overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Groningen.

  Jongen bij brandzwaar gewondVoor al uw feesten en partijen

  Jopies HskeamerNoard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772

  www.jopieshuskeamer.comTevens Jopies hamburger en puntzak friet!!!

  Eniggaburren 4-6 | 8711 HP Workumtel. 06-55331556

  Tevens leveren en leggen van natuursteenwww.vannetten.nl

  Voor al uw tegelzetten:kamervloeren | badkamer | toilet | keuken

  R.J. van NettenTegelzetbedrijf & Tegelhandel

  Bespaar op uwverzekeringspremie!www.verzekeringsmaatwerk.nl

  HUIS-AAN-HUIS EDITIE

  In en om t huis verzekeren?

  (0515) 543 481 www.hjgworkum.nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Badkamers voor elk budgetTechnisch installatie bedrijf,

  Centrale verwarming, Waterleiding, Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,

  Eigen service- en onderhoudsdienst,Pelletkachels en saunas

  Nieuwe toiletbrilof hangtoilet?

  Kijk ook op:

  www. .nl

  www.jantegel.nl

  polyester & epoxy--- Kunststoffen en 2 comp. verf ---

  --- polyurethaanlakken ------ Vloercoating voor betonvloeren ---

  Hoekseize 3 - 8711 Hr Workum - 0515-543556info@polymat www.polymat.nl

  Floor HouseHoutdraaier 13

  Heerenveenwww.floorhouse.nl

  laminaat vloerenduoplank

  onderhoudzie onze waardebonnen!!!

  www.workum.nl

  Een heerlijk najaarszonnetje begeleidde de Sint en zijn Pieten zaterdagmiddag bij hun tocht over het IJs-selmeer en bij de aankomst in de havenkom van Workum. Een grote menigte had zich rondom de haven van Workum verzameld om een glimp op te vangen van het gezelschap. Sint en Piet waren geheel in het nieuw gestoken. De Stichting Promotie Workum, Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland, De Boer en De Groot, hotel De Gulden Leeuw, Hunias Drukkerij en Van der.Lei beveiliging hebben dit mogelijk gemaakt. Na vele handen te hebben geschud en tekeningen in ontvangst te hebben genomen besteeg de Sint het paard om aan zijn intocht, vooraf gegaan door de Mallet Percussion Group van Workum, te beginnen. Via Sburch, Sylspaed, Sd, Merk, Noard, Dwarsnoard, Aldewei en de Begine arriveerde de Sint op de Merk. Daar werd hij welkom geheten door de loco-burgemeester Maarten Offinga. Foto Henk Gorter.

  Sint zet voet op Workumer grond

 • Bibliotheek WorkumBegine 52,

  telefoon 0515-541623obworkum@bswf.nl

  www.bibliotheekworkum.nl

  Bibliotheek KoudumDs. L. Tinholstraat 3B,

  telefoon 0515-532120obkoudum@bswf.nl

  www.bibliotheekkoudum.nl

  www.ontdekdebieb.nl

  Workumer Krant Friso // Pagina 2 // Dinsdag 22 november 2011

  THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND

  Postbus 267, 8600 AG SneekTel. 0515-461100

  e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nl

  www.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis!

  Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan:

  Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)

  Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg /

  consultatiebureau Voedingsvoorlichting en

  dieetadvisering Cursussen en

  themabijeenkomsten Uitleen van hulpmiddelen en

  verpleegartikelen Thuishotel

  Informatie, advies en bemid-deling

  Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met

  de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon:

  0515-461100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst.

  Spreekuur Wijkverpleegkundige:

  U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging & Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg

  regelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen met

  de aanvraag hiervan.

  Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.

  Tel. 0515-461424Wijkverpleegkundige:

  Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do

  tijdens kantooruren

  Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:

  Ria SpeerstraInloopspreekuur: ma en vrij

  tussen 13-14 uur

  Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.

  Tel. 0515-461619 Wijkverpleegkundige:

  Toos v/d BroekSpreekuur: dagelijks tussen

  13-14 uur

  Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.

  Tel. 0515-543116 Wijkverpleegkundige:

  Linda FolkertsInloopspreekuur: di en dotussen 13-14 uur. Ook op afspraak op ma, di en do

  Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,

  ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06-51101399

  Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561 BS Balk, ma t/m vr 17.00-

  18.00 uur. Tel. 0514-604101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma

  t/m vrij 13-14 uur.Tel. 0515-461412

  BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGING

  WORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,

  H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com

  EMMAUS KOUDUMEmmaus meer dan een kring-

  loop winkel. Onderweg 6, Koudum, kringloopwinkel@

  emmauskoudum.nlAfgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 9.30-15.00 uur en elke 1ste za. van de maand

  van 9.30-15.00 uurVoor afhalen:

  Tel. 0514-523343.Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buiten

  openingstijden.

  DIERENARTSENPRAKTIjKVAN WAARD TOT KLIF

  Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur.Di/Do 13.30-14.00 uur en

  volgens afspraak, tel. 541229.Trekwei 11a Workum

  OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIjEFURD EN

  GAASTERLN-SLEATVoor alle vragen op het gebied

  van wonen, welzijn en zorg.Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere

  werkdag van 8.30-10.00 uur.

  TIMPAAN WELZIjNMaatschappelijk Werk:

  Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward

  0515-573763E-mail:

  amw@timpaanwelzijn.nl. Spreekuur maandag t/mvrijdag van 8.30-9.30 uur

  Jongerenwerk:Voor ondersteuning aan

  diverse Jongerenorganisaties:Heichina Hidding,

  06-50286406E-mail:

  h.hidding@timpaanwelzijn.nlSchuscha Huisman,

  0515-421313E-mail:

  s.huisman@timpaanwelzijn.nl

  WMO ADVIESRAAD NIjEFURD

  Vragen en op- of aanmerkingen met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet

  Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u mailen naar:

  wmoadviesraadnijefurd@gmail.com

  Ook kunt u hiervoor bellen met de voorzitter mevrouw

  J. Valkonet tel. 0514-682098

  AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLAND

  Meldpunt vermiste engevonden huisdieren.Tel. 088-0064692/

  www.amivedi.nl

  Het buro te Koudum is vanmaandag t/m vrijdag tussen

  09.00-17.00 uur geopend en op afspraak.

  Telefoon 0900-8844.Inloopspreekuur wijkagent:

  elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van

  10.30 en 11.30 uur.

  Buurtagent:Johan Swieringa voor Nijefurd

  E-mail adressen buurtagent:Johan Swieringa:

  johan.swieringa@friesland.politie.nl

  Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met

  het kantoor in Balk,Eigenhaard 3

  Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070

  Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

  Huisarts

  Tandarts

  Kerkdiensten

  Openingstijden diverse instellingen en diensten

  Workum, Hindeloopen,It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen: Via het telefoon-nummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de

  dienstdoende huisarts.

  Zaterdag 26 november enzondag 27 november 2011

  TandartspraktijkDentwork

  Hammole 138711 BZ Workumtel. 0515-541345

  Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoende

  praktijk op zaterdag enzondag om 11.00 uur en

  om 17.00 uur.Het is verplicht een

  indentiteitsbewijs meete brengen.

  Frisos ferlineVervolg van vorige week

  In totaal kent de afdeling 24 leden waaronder zuster Van der Meulen en dokter Oudeboon. In het bestuur werden gekozen S. Westendorp voorzitter, T. Wouda penningmeester, mej. IJ. Schotsman secretaresse.

  De oud-Workumer Tj. J. Westendorp gelukte het om bij een viswedstrijd in Leeuwarden een karper van 25 pond boven water te halen. Het kostte enige moeite om de karper in het roeibootje tot bedaren te krijgen, maar met een voet boven op de buit werd naar de wal geroeid. De gevangen vis werd enige dagen in een hengelsportzaak ten toon gesteld en verhuisde later naar het Natuurhistorisch Museum, maar eerst werd de karper nog in opgezette staat gebracht.

  E. Kolk, eigenaar van caf De Zwaan, organiseerde op uitnodiging van de Oranjeboom Bierbrouwerij te Rotterdam een excursie. Hieraan werd door ongeveer 45 personen deel-genomen en allen werden met een bus naar Rotterdam vervoerd. Ondanks het trieste weer zat de stemming er direct al goed in. In City Corner te Rotterdam werden de gasten ontvangen en volgde een diner. Er werd flink gegeten en ook evenzo gedronken en de stemming bleef stijgen. Daarna volgde een rondleiding van twee uur door de brouwerij. De rondleiding werd besloten met het drinken van een vorstelijk glas bier. s Nachts om half n arriveerde het gezelschap weer in Workum.

  De aanbesteding vond plaats voor het maken van remmingswerken bij de bruggen bij Rutten en Bant over de Lemstervaart en bij de brug te Tollebeek over de Urkervaart.Als laagste inschrijver kwam uit de bus de Workumer G. de Boer met een bedrag van 41.323. Inmiddels is het werk aan G. de Boer gegund.

  Nieuw Pudex, compleet puddingpoeder bevat volle-melk bestanddelen; zo klaar, niet koken, alleen water toevoegen; een Lijempf zuivelproduct. Verkrijgbaar bij R. Gielstra & Zn. / Attentie! Goed nieuws voor H.H. Veehouders, landbouwers en burgers. Vanaf heden kunt u bij Machinefabriek Holkema weer terecht voor Hoefbeslag en alle mogelijke reparaties aan machines, motoren en alle merken tractoren, alsmede voor reparaties en aanschaffing van haarden en kachels. Door gelukkige omstandigheden zijn wij er in geslaagd om een allround vakman aan ons bedrijf te verbinden, die speciaal belast is met de bovengenoemde werkzaamheden. Machinefabriek en Landbouwsmederij Holkema. / Een grote sortering Dinky Toys en Jumbo spelen vindt u in de Noorderbazar - S. R. de Boer.

  Maandag jl. kon het door het bestuur van Marinacker aangeschafte televisietoestel in gebruik worden genomen. Dat gebeurde in aanwezigheid van bijna het voltallige stich-tingsbestuur, het gemeentebestuur en bijna alle bewoners. Na een korte toespraak droeg voorzitter burgemeester Russchen het toestel aan de bewoners over. Met een legaat van duizend gulden, ontvangen van de weduwe Th. Notten, was het mogelijk om het toestel aan de schaffen. Nadat de hoes was verwijderd door de burgemeester werd het toestel in werking gezet. In een korte pauze voerde bewoner van het centrum, Hendriksma, het woord en toonde zich verheugd over de aanschaf van een tv toestel voor Marinacker.

  Bel de KWF Kanker Infolijn: 0800-022 66 22 (gratis)

  Blijf niet rondlopen met uw vragen over kanker

  OPROEP:In januari starten we

  weer een nieuwekookgroep

  voor mannen!Geef u snel op,

  want vol is vol.Bel gerust als u hier meer over wil weten!

  Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht in dienstencentrum Waldrikhiem.Cordinators: Geartje Elzinga en Tjitske Visser, Noard 177, Workum, tel. 0515-543709, waldrikhiem@zorggroeptellens.nl

  Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoonnummer in op de voicemail,dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

  Zorggroep Tellens, Nij Marinacker, Marinacker 1, tel. 0515-436820

  Woensdag 23-11 10.00 uur Gezellig koffie leuteDonderdag 24-11 12.00 uur Gastendag met lekkere Snert 13.30 uur SpelmiddagVrijdag 25-11 09.30 uur Gymnastiek 09.30 uur Nifel OerkeMaandag 28- 11 10.00 uur Volksdansen 13.30 uur KoersbalDinsdag 29-11 14.00 uur Sinterklaas Bingo Woensdag 30-11 10.00 uur Gezellig koffie leute met aansluitend borreltje

  Activiteitenprogramma WaldrikhiemDienstencentrum voor ouderen (55-plussers)

  Skil 6a 8711 CN Workum Tel.: 0515-541619 B.g.g.: 06-20278801 www.klameare.nl

  W E E K A G E N D ASchema van optredens koren en Crescendo

  tijdens winterfair 25 november 2011

  17.30 uur Nijefurd sjongt in de Grote Kerk18.00 uur Jeugdkoor Jitske Draijer in de Klameare (meezingen mag ook) 18.30 uur Nijefurd sjongt in de Grote Kerk19.00 uur Jannie Brandsma met haar popkoor in Klamaere19.30 uur Sjongsum bij de ingang van het stadhuis19.30 uur Nijefurd Sjongt in de Grote Kerk20.00 uur Tusken Wal en Skip in de Klamaere20.00 uur Sjongsum onder de luifel van het gemeentehuis20.30 uur Jannie Brandsma (popkoor) in de Klameare

  Alle koren geven een mini-concertvan ongeveer 20 25 minuten

  Crescendo speelt op verschillende plaatsen op dewinterfair vanaf 19.00 uur

  Tijden OEPS- activiteit

  17.30 uurEerste ronde OEPS in de Klameare

  18.30 uurTweede ronde OEPS in de Klameare

  19.30 uurDerde ronde OEPS in de Klameare

  Kosten 3,00 euro per kind

  Zondag 27 november 2011

  WORKUMRooms Katholieke Kerk

  9.30 uurParochievoorganger

  Baptisten Kerk9.30 uur

  br. J. Dijkstra

  Protestantse Gemeente9.30 uur

  ds. G. Schormans19.30 uur

  ds. L. Marchand

  Doopsgezinde Kerk10.00 uur

  br. U. Zwagadienst in Workum

  IT HEIDENSKIP11.15 uur

  ds. G. Schormans

 • Workumer Krant Friso // Pagina 3 // Dinsdag 22 november 2011

  Albert SchootstraHet is al lang duidelijk dat het Filmtheater niet meer is weg te denken uit de Workumer ge-meenschap, maar woensdag-avond werd dit nog eens extra onderstreept. Het theater kon namelijk zijn duizendste bezoe-ker verwelkomen en dat is voor-waar een aantal om de pet diep voor af te nemen. Dit temeer als men bedenkt dat er alleen op de eerste en derde woensdag van de maand films worden vertoond, s middags voor de jeugd en in de avonduren voor de volwassenen. De eer van de duizendste bezoe-ker viel overigens eigenlijk ten deel aan twee filmenthousiasten: het echtpaar Piet Eduard Mein-dersma en Greetje Meindersma-Cupido uit Workum. Voor hen was er een tienrittenkaart van het Filmtheater en een fraaie ruiker. Mooi voor het echtpaar Meindersma natuurlijk, maar ook een prachtige gebeurtenis voor het bestuur van de Stichting Filmtheater Workum: voorzit-ter Marijke Lijnkamp, secretaris Janet Visser-Edelenbosch, pen-ningmeester Tini Kleiker en de leden Roelof Fopma en Wiebe van der Worp.De laatste twee houden zich vooral met de techniek bezig; niet alleen vergt het goed op het doek brengen van de rolprenten in het theater aan de Emma-buert de vroegere praktijk van dokter De Weerd natuurlijk het een en ander aan technisch inzicht, maar Fopma en Van der Worp houden zich ook intens be-zig met de website van het film-huis: www.filmtheaterworkum.nl. Deze site is voor het Filmthe-ater zeer belangrijk: een theater als het Workumse mag om la-ten we het kort door de bocht zeggen redenen van juridische aard geen reclame maken en in die zin is de website natuurlijk van eminent belang. Bovendien wil het Filmtheater vooral nieu-we en actuele films vertonen en

  ook daarom is de informatie die men op de site kan vinden zo be-langrijk, al is er natuurlijk altijd deze krant nog die op de dinsdag voorafgaande aan de filmdagen het programma vermeldt in een redactionele bijdrage. Als je trou-wens eenmaal een bezoek aan de site hebt gebracht, krijg je voort-aan automatisch en kosteloos de informatie van het Filmtheater thuis gestuurd. Het zal verder duidelijk zijn dat het bestuur van de genoemde stichting de werkzaamheden niet alleen kan verrichten en het behoeft daar-om geen betoog dat dit bestuur ontzettend blij is met de steun van een gelukkig groot aantal vrijwilligers.De stichting werd op 10 maart 2010 opgericht en in oktober daarop volgend werd de eerste film vertoond in het karakteris-tieke gebouw aan de Emmabu-ert. Om de prijs hoeft men een bezoek aan de film in Workum overigens niet te laten: volwas-senen betalen 6 euro en kinde-ren 3 euro. Een tienrittenkaart voor de volwassenen kost 50 euro en voor de kinderen dient men voor een dergelijke kaart 25 euro neer te tellen. Als wij maar quitte kunnen draaien, dat is het enige waar het ons om gaat, zo vertelt penningmeester Tini Kleiker. De stichting is voorlopig even uit de zorgen wat betreft de huisvesting. Voorlopig worden we hier, zeg maar, gedoogd, al-dus Tini Kleiker. De gemeente heeft nog geen echte plannen met het gebouw en we hopen dat we hier nog even kunnen zitten. Het podium (de filmkijkers zitten op een oplopende tribune zodat ze niet tegen de hoofden van an-deren hoeven aan te kijken, red.) is heel moeilijk op te bouwen en af te breken en bovendien heb-ben we een hoge zaal nodig om het scherm ook hoog te kunnen ophangen. Hier kan dat podium blijven staan. We willen de Kla-meare helemaal geen concurren-tie aandoen, maar het is natuur-

  lijk een gemeenschapscentrum en daarom zou daar telkens alles moeten worden afgebroken en opgebouwd om ruimte te maken voor andere activiteiten. Tini Kleiker roemt de prima sa-menwerking die het Filmtheater met verscheidene instellingen heeft. Binnenkort wordt er een speciale avond georganiseerd voor de protestantse gemeente en men heeft ook al een avond

  gedraaid voor het koor Nijefurd Sjongt. We willen laagdrempelig zijn, vertelt Tini Kleiker verder, en het moet dicht bij huis zijn. Het feit van de duizendste be-zoeker krijgt nog meer relif als men bedenkt dat het Filmtheater in juli en augustus zomerstop heeft gehouden. We zijn heel erg tevreden met de duizendste be-zoeker. Het betekent toch dat we per maand zon honderd mensen binnen hebben gehad. Maar als

  we hier mogen blijven willen we ook in juli en augustus open zijn als slecht weervoorziening voor de toeristen. We zouden hier in het gebouw trouwens ook graag het kindertheater van Paul van Dijk willen hebben, dat zoekt ook nog ruimte. We hebben een heel roerige en drukke tijd achter de rug, maar ook een heel leuke tijd. We hebben veel enthousiasme ondervonden en het is vooral ook gezellig, zo vervolgt Tini Kleiker. Het Filmtheater heeft zich een vaste plaats in onze stad ver-worven. Dat blijkt vooral ook bij de kindervoorstellingen op de woensdagmiddag. Bij de kin-dervoorstellingen genieten we zowel van de kinderen als van de film, zo vertelt secretaris Janet Visser-Edelenbosch. De kinderen mogen hun popcorn overigens gewoon meenemen op de tribune. En in de avonduren kunnen de volwassenen van hun kopje koffie of een ander drankje genieten op diezelfde tribune terwijl ze de film bekijken. Bo-vendien zijn er na afloop van de filmvoorstelling hapjes en (nog meer) drankjes zodat de men-sen nog even kunnen napraten. We willen ook steeds meer met sectoren als de horeca gaan sa-menwerken, aldus Tini Kleiker. Bijvoorbeeld Italiaanse hapjes van een pizzeria bij een Itali-aanse film. Enfin, voorlopig kun-nen de filmliefhebbers uitkijken naar het kerstmatinee op tweede kerstdag en de filmmarathon die tussen Kerst en oudejaarsdag op de rol staat. Vlaamse films staan tijdens deze marathon gepro-grammeerd. Maar men kan het Filmtheater ook afhuren, zoals bijvoorbeeld die mevrouw die 65 werd en die haar hele familie en alle kinderen uit haar straat op een filmmiddag trakteerde. Wat fijn kortom dat Wor-kum een dergelijk theater heeft! Nogmaals: diep de pet af voor de Stichting Filmtheater Workum en de vele vrijwilligers! Klasse!

  Warm welkom duizendste bezoekerFilmtheater bereikt mijlpaal

  Het echtpaar Greetje Meindersma-Cupido en Piet Eduard Meinders-ma uit Workum was de duizendste bezoeker van het Filmtheater. Bloe-men en een tienrittenkaart vielen het echtpaar ten deel.

  Jacob BouwhuisVoetbalvereniging SV Hielpen ontvangt, net als andere voetbal-verenigingen in deze gemeente, jaarlijks van de gemeente een factuur voor de eigen bijdrage voor de onderhoudswerkzaam-heden van de voetbalvelden. Over de facturen van 2007 tot en met 2009 bestaat volgens Klaas Jan Semplonius (Totaal Lokaal) grote onduidelijkheid, zo zei hij tijdens de gemeente-raadsvergadering van afgelopen donderdagavond. Een reden voor hem om er een motie aan te wijden. In die motie stelt hij dat gemeente Nijefurd van 2007 tot en met 2010 een bedrag van 14.111,61 heeft gefactureerd aan SV Hielpen, waarbij opvalt dat verschillende gefactureerde werkzaamheden, zoals sproeien, nooit zijn uitgevoerd.Hoewel de voetbalvereniging

  nog steeds geen inzicht heeft gekregen in de specificatie van werkzaamheden, heeft zij toch ongeveer de helft van de reke-ning betaald. SV Hielpen is zelfs bereid maximaal 12.000 te betalen als finale kwijting. Sem-plonius verzoekt het college zich maximaal uit te rekken om tot een passende oplossing te komen voor beide partijen. Het probleem van onderhoudswerk-zaamheden van sportvelden speelt kennelijk op meerdere locaties. Ook SV Oeverzwaluwen uit Koudum heeft volgens Henk Hoekema (Gemeentebelangen) grote problemen met de onder-houdsfacturen. Hij wist te mel-den dat er niets met de protesten tegen de rekeningen wordt ge-daan en dat er nog geen sprake is van enige harmonisatie op dit gebied.Het is vervelend dat dit probleem op deze manier op tafel komt,

  vond Hans Hettinga (CDA), want het probleem was al lang bekend in Nijefurd. Ook hij riep op om hier spoedig eensluidend beleid op los te laten en vond een motie volslagen overbodig. Zoiets kan binnen afzienbare tijd netjes in-tern worden opgelost.Het probleem is bekend, zo er-kende wethouder Wigle Sin-nema. In 2005 heeft Nijefurd besloten dat sportverenigingen meer dienden bij te dragen voor onderhoudswerkzaamheden. Dit werd toen bepaald op 33 procent van de werkelijke kosten. Dit le-verde toen de nodige protesten op en pas in 2009 besloot Nije-furd het percentage bij te stellen tot 25 procent en ook nog met terugwerkende kracht.Daarbij ging men uit van de meest gebruikelijke onderhoudswerk-zaamheden, zonder in detail te treden. Dit lagere percentage

  heeft ook tot weerstand geleid, maar kreeg de instemming van de Nijefurdse raad. De nieuwe gemeente is enkel te verwijten dat ze de rekeningen te laat heeft verstuurd. Maar alle sportver-enigingen hebben inmiddels de eerste termijn betaald. Het is correct, aldus Sinnema, dat on-der andere Sneek minder betaalt voor onderhoudswerkzaamhe-den aan de sportvelden, daaren-tegen ontvangen die verenigin-gen weer minder subsidie voor de jeugdafdelingen.Binnen afzienbare tijd zal ook dit terrein worden geharmoni-seerd. Na deze toezegging vond de raad de motie niet relevant en bleek Klaas Jan Semplonius de enige voorstemmer. De notitie over de rol van de raad in proce-dures aangaande de ruimtelijke ordening haalde ondanks enkele amendementen ongeschonden de eindstreep.

  Vragen over onderhoud van sportvelden in raad Bloms slagerijgrossiert in goudTijdens de nationale slagers-vakbeurs in Amsterdam die dezer dagen is gehouden, heeft Bloms slagerij uit Wor-kum grote successen geboekt. Al de ingezonden producten van onze stadgenoot zijn na-melijk met goud bekroond.De jury, die onder anderen top worstmakers telde, beloonde de producten van Bloms sla-gerij dus met de maximale score. Bij die producten gaat het om de bekende Friese droge worst, slagerslever-worst, gebraden gehakt, ge-kookte worst, de beroemde rookworst en het onvolprezen spek van Blom. De jury had veel lof voor deze lekkernijen en dat is natuurlijk een prach-tig resultaat voor Sjerp Blom en de zijnen.

 • Workumer Krant Friso // Pagina 4 // Dinsdag 22 november 2011

  DanKBeTuIGInG

  JuBIleum

  GeBoren

  oVerlIJDenFamilieberichtenFamilieberichten worden uit standaard-lettertypen gezet en vol-gens standaard indeling geplaatst. Vignetten, afbeeldingen en fotos worden op verzoek geplaatst. Tekst voor familieberichten dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd. Bij telefoni-sche opgave of slecht te lezen aangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten in de gemaakte advertentie. Van deze standaard opmaak kan slechts worden afgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzocht of vermeld.

  1961 23 november 2011Pier en Alie Buma-Schakel

  50 jaar getrouwdhartelijk gefeliciteerd

  kinderen en kleinkinderen

  De zon hield op met schijnenmaar de herinnering zal nooit verdwijnen

  Beste familie en vrienden,

  Wij hebben de warme belangstelling rond het overlijden van onze mem, beppe en oerbeppe

  Hotske Postma-Hendriks

  erg op prijs gesteld.

  Wij danken u voor uw steun en betrokkenheid in welke vorm dan ook.

  Kinderen, kleinkinderenen achterkleinkinderen

  November 2011

  Berne:

  Vera Annedochter fan Jeannette de Boer en Hajo Nanninga

  Pake Egbert en Beppe Saapke winskje harrenfolle lok, frede en betrouwen ta.

  Grins, 10 novimber 2011

  Tige grutsk binne wy mei de berte fans famke en suske

  ISA18 november 2011

  Theo, Pauline & Jens Stellingwerf Jouw Keuningstrjitte 2

  8711 LS Workum 06 - 23239638 / 06 - 10443301

  Wil je Isa komen zien, bel dan eerst even,

  anders slaapt zij misschien.

  De eeuwige God is U een woning enonder U Zijn eeuwige armen

  Deut. 33: 27

  In het volste vertrouwen in haar Schepper is na een kortstondig ziekbed van ons heen gegaan s yn- en ynleave mem en allerleafste beppe

  Boukje Keuning-de Groot* Ferwoude, 3 april 1929

  Workum, 17 november 2011

  Sinds 22 september 1982 weduwe vanMarten Keuning

  Ze was altijd fleurig en opgewekt voor alles en iedereen om haar heen en tot op het laatst geboeid

  door wat het leven haar bood.Geborgen in Gods hand.

  Leave mem, do wiest in foarbyldfoar s allegearre

  Sondel: Joukje en Johannes Marten en Miranda Bouke en Klarissa

  Wommels: Fimmy en Dirk Annemiek

  Workum: Jo en Tjits Esther Martijs en Kelly

  Workum: Folkert en Ingrid Marije Robin

  Mem is ths. Iedereen is welkom.

  Correspondentie adres:Algeraburren 14, 8711 BR Workum.

  De dankdienst wordt gehouden opdinsdag 22 november om 14.00 uur inde Gertrudiskerk te Workum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op dealgemene begraafplaats te Workum.

  Gelegenheid tot condoleren vanaf 13.30 uurin de Gertrudiskerk.

  Mochten wij iemand vergeten zijn een rouwbrief te sturen wil diegene dan deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

  In Gods liefde geborgen onze geliefde schoonzuster en tante

  Boukje Keuning-de Groot Den Ham: Herman Dam Jopie Dam-Keuning

  USA: Andy Haan Kinderen en kleinkinderen

  Toch nog onverwachts is overleden onze lieve en altijd belangstellende buurvrouw

  Mevrouw Keuning-de GrootWe wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

  De buren van de Algeraburren,Sjoerd & JosCor & MarianTonny & HuberdinaBauke, Elizabeth & FolkertJan & RuthGert-Jan & HestiaHans & AukjeKees & SimoneRob & MaamkeHenk & WytskeFam. F. Bajemaen kinderen

  KIJK OOK EENS OPWWW.hUNIADRUKKERIJ.NL

 • Workumer Krant Friso // Pagina 5 // Dinsdag 22 november 2011WORKUM III Henk de BoerNiet een, niet twee, maar drie!Bol stonden de sportmedia er-van. Trammelant bij Ajax! Wie wordt er nou eigenlijk de baas daar. Wordt het Cruijff of wordt het Van Gaal. Of van beide wat, een beetje Louis Cruijff en een snufje Johan van Gaal. Zou je den-ken. Maar nee, dat kan dus niet, omdat de heren niet samen door een deur kunnen. Alsof dat nodig is maak er een deur bij en verder niet zeuren en anders iedereen via de achterdeur af. Niet met een ander door n deur kunnen. Dat kan ook niet eens, daar is een deur niet groot genoeg voor. De mannen van Workum Drie gaan altijd alleen door de kleed-kamerdeur, dan Geert weer eerst en dan Frans weer es of Jan, t is maar net wie het eerst opstaat. Maar goed, in elk geval is dui-delijk dat het voetballend met Ajax ook niet loopt, welke visie ze er ook op los laten. De enige visie die op dit moment constant aanwezig is in Amsterdam, is de televisie. Zover is het gelukkig bij Ons Aller Derde niet gekomen ook al zijn er bij de Mannen van Workum Drie vanaf september ook wel honderd visies langs ge-

  weest. Niks leek te baten, maar het geloof en het vertrouwen in de ommekeer bleef groot en verdween nooit. En zie daar! Afgelopen zaterdag kon de vlag uit. Het gemeste kalf geslacht worden en het lekkerste vat bier aangeslagen. Via Ali en Luitzen stelde Workum Drie de zege op concurrent Nijland veilig. In het feestgedruis dat volgde, de op-winding en de dankliederen die opklonken ontging de verslagge-ver de eindstand. Maar een ieder kan er van uitgaan dat tegen-stander Nijland in elk geval niet meer dan n doelpunt maakte. Men kan begrijpen dat er na deze historische wending in, zowel de geschiedenis als de toekomst van Ons Aller Derde, even geen tijd was om bij de realiteit van het dagelijks leven stil te staan. Na-dat vorige week de pijp, de cho-coladerepen en de lampion aan Maarten werden gegeven, kreeg Nijland nu de rode lantaarn mee. En ook al ligt heel Ajax en de hal-ve wereld in een enorme crisis, het was reden genoeg voor een schitterende nazit. Wie denkt er dan aan een crisisOns Aller Derde dus nietdrie puntenwat een fantastisch rijk bezit!

  Afgelopen zaterdag zijn veertien jonge, enthousiaste zwemmers vanuit Workum vertrokken naar Sportstad Heerenveen. In het Friese Haagje werd deze dag de Friese Clubmeet 2011 georgani-seerd. Aan deze clubmeet deden vijftien verschillende zwemver-enigingen mee. Er was aan deze wedstrijd een thema verbonden, namelijk Landen van Europa. Daarbij werd van iedere zwem-club verwacht een land uit te beelden. Er was een prijs verbon-den aan de beste uitbeelding. De zwemvereniging van Wor-

  kum mocht het land Zwitserland uitbeelden, zoals op deze foto duidelijk is te zien. Dit was een groot succes. 0p de foto zien we de vele Heidis en Peters. Na het uitbeelden van de landen ging het wedstrijdzwemmen van start en moesten de deelnemers zich weer concentreren op de sport als zodanig. Op deze dag waren er vijftien verenigingen verte-genwoordigd vanuit heel Fries-land. De zwemvereniging die de eerste plaats behaalt op deze clubmeet gaat naar de landelijke finales. Onze zwemmers hebben

  deze dag goed geknald, waarbij derhalve ook weer vele persoon-lijke records zijn gezwommen. Van de vijftien verenigingen zijn we op de zesde plaats geindigd. Dat is zeer goed als je bedenkt dat je tegen de groten Heerenveen, Drachten en Leeuwarden moet zwemmen. Het was een lange middag, maar met een superre-sultaat voor deze jonge zwem-mers uit Workum. Als bloeiende zwemvereniging mogen we trots zijn op deze zwemmers, van wie we zeker in de toekomst nog veel zullen horen.

  Veel zwemsucces met Zwitsers tintje

  Tijdens de nationale betondag op 17 november jl. te Rotterdam heeft sluis 0124 op IJburg Am-sterdam de prestigieuze beton-prijs in de wacht gesleept. Het project is gerealiseerd door de zusterbedrijven Schuurmans Be-tonbouw en De Boer & De Groot Civiele Werken uit Harlingen en Workum. De Amsterdamse we-reldprimeur is een doorbraak in het gebruik van beton in be-weegbare waterbouwkundige constructies.Begin 2009 heeft de aannemers-combinatie Schuurmans Beton-bouw/De Boer & De Groot Civiele Werken de bouw van sluis 0124 aangenomen. Het bijzondere aan dit project is dat de sluisdeuren niet van hout of staal zijn maar van beton, wat een directe bouw-kostenbesparing opleverde. Be-tonnen deuren bleken bij dit type

  sluis zeer aantrekkelijk te zijn, zegt directeur Jan Schuurmans van Schuurmans Betonbouw. Daarnaast vallen de onderhouds-kosten lager uit dan die van de traditionele sluisdeuren. Toen het werk opgedragen was, is de combinatie van Schuurmans Be-tonbouw en De Boer & De Groot Civiele Werken op zoek gegaan naar een geschikte partner die de sluisdeuren zou kunnen ma-ken. Haitsma Beton werd gevon-den om de twee deuren van met RVS staalvezels versterkte hoge sterkte beton in Kootstertille te prefabriceren, waarna ze naar Amsterdam werden vervoerd Het realiseren van de eerste be-tonnen sluisdeuren ter wereld is bij bouwend Nederland niet onopgemerkt gebleven, waar-door we hebben besloten sluis 0124 aan te melden voor de

  hoog aangeschreven betonprijs, een prijs die eens in de twee jaar wordt uitgereikt aan de meest toonaangevende projecten in de betonbouw, aldus Maarten Re-ijgersberg, algemeen directeur De Boer & De Groot/Schuurmans Betonbouw. Uit negen inzendin-gen voor de categorie Construc-ties in de waterbouw werden twee inzendingen genomineerd die het meest in aanmerking kwamen voor de prijs in deze ca-tegorie.De aspecten innovatie en duur-zaamheid hebben de jury doen besluiten dat sluis 0124 de win-naar is. De uitreiking vond plaatst tijdens de nationale betondag op 17 november. Een hele eer en een mooi stukje erkenning voor de Friese betonbouwers uit Har-lingen/Workum en Kootstertille.

  Workumer succes in denationale betonwereld De winnende sluis 0124 op IJburg in Amsterdam.

  Waarom wachten met de koop van je eerste woning ? Met de verlaging van de overdrachts-belasting van 6% naar 2%, de scherp gedaalde huizenprijzen en relatief lage rente is het juist nu aantrekkelijk om als starter de woningmarkt te betreden. Genteresseerden moeten echter niet te lang wachten. De verla-ging van de overdrachtsbelas-ting is tijdelijk en zal, zoals het nu lijkt, per 1 juli 2012 gewoon weer 6 % bedragen. Bovendien heeft de gemeente Sdwest-Frysln momenteel een subsi-diepot voor starters beschikbaar. De gemeente heeft zich namelijk aangesloten bij de Startersrege-ling van het Stimuleringsfonds

  Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Een veel ge-hoorde klacht van potentile kopers is de aangescherpte re-gelgeving met betrekking tot het verkrijgen van een financiering. Starters op de woningmarkt willen wel, maar lopen er soms tegenaan dat het financieel niet haalbaar is. Uit deze subsidiepot kunnen starters dan, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, een starterslening krijgen om zo toch de woning te kunnen kopen. Meer informatie over deze rege-ling en over beschikbare star-terswoningen kunt u verkrijgen bij makelaar Bleeker & Flapper aan het Dwarsnoard 2 in Wor-kum, telefoon 0515)-543888.

  Kopen van eerste huis isjuist nu aantrekkelijk

 • Workumer Krant Friso // Pagina 6 // Dinsdag 22 november 2011

  Algemene mededeling

  Aan de patinten van Dent-Work tandartsen, die door mij, tandarts Anne de Boer nog wor-den behandeld of in het verleden door mij be-handeld zijn.

  Kort geleden heb ik in deze krant mijn afscheid per 16 december a.s. als tandarts bij Dent-Work tandartsen aangekondigd.

  Met dit bericht laat ik u weten dat ik na mijn laatst werkdag op 15 december, definitief mijn loopbaan als tandarts in Workum zal afsluiten met een

  AFSCHEIDSRECEPTIEOP VRIJDAG 16 DECEMBER a.s.

  van 17.00 tot 19.00 uurin het Gemeenschapshuis

  DE KLAMEARE Skil 7 te Workum

  Anne en Wiepie de Boer

  Winterperiode VVV WorkumIn de winterperiode is de VVV Workum

  en daarmee het hele Waaggebouw gesloten en wel van:

  01-11-2011 t/m 12-02-2012.

  Beperkt open (alleen s middags)gaan wij weer van:

  13-02-2012 tot 31-03-2012.Zondags gesloten

  Vanaf 02-04-2012 zijn wij weer volledig open.

  In de periode dat wij zijn gesloten wordende honneurs, o.a. met betrekking totde verkoop van VVV cadeaubonnen,

  waargenomen door:

  Tabak- en CD speciaalzaakVan der Velde

  Noard 45, Workum

  meuBelen op maaTSToFFeren Van ZITmeuBelenDe ouDerWeTSemarKIeZenZonWerInGenalleS op maaTook voor uw nieuwe meubelen

  meuBelmaKerIJ

  t meuBelHuISFirma W.p. Visser

  Beukenlaan 2-4 KoudumTelefoon 0514-521233

  058-2882058

  meuBelSToFFeerDerIJ

  Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nlLET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

  GIGAtEGELVERKOOP!!!Tegeloutlet

  altijd voordeligWandtegelsVloertegels

  U VINDT ALTIjD DE jUISTE TEGEL!!!

  Voor aluw

  DRUKWERK

  Hunias Drukkerij0515-541466

  www.huniadrukkerij.nl

 • Workumer Krant Friso // Pagina 7 // Dinsdag 22 november 2011

  COLOFONREDACTIEADRESWorkumer Krant FrisoPostbus 78710 AA WorkumTel.: (0515) 541466Fax: (0515) 543297E-mail: frisokrant@planet.nl

  Hunias DrukkerijSpoardyk 568711 CK WorkumTel.: (0515) 541466Fax: (0515) 543297E-mail: info@huniadrukkerij.nl

  VERSPREIDINGSGEBIEDWorkum, It Heidenskip,Hindeloopen en deZuidwesthoek van Frysln

  TARIEVENAbonnementen e 30,00 per jaarPer post e 45,00 per jaarLosse nummers e 0,85 per stuk

  AANLEVEREN ADVERTENTIESAanleveren van materialenmaandag voor 11.00 uur.Fouten in telefonisch opgegeven advertenties of fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever(s) behoeven(worden) door ons niet te wordengecompenseerd.

  AANLEVEREN TEKSTENAanleveren van tekstmateriaalvoor maandag 11.00 uur.

  INGEzONDEN STUKKENIngezonden stukken, bij voorkeur digitaal via e-mail aangeleverd, mogen maximaal 250 woorden bevatten. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen niet tot plaatsing over te gaan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het geplaatste. Er worden maximaal vijf ingezonden stukken geplaatst. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst als ze door de inzender zijn ondertekend. In zeer bijzondere gevallen kan de redactie op dringend verzoek van de inzender besluiten de naam weg te laten, maar deze naam moet dan uiteraard wel bij de redactie bekend zijn.

  ALGEMEENWorkumer Krant Friso BV kan nietaansprakelijk worden gesteld voor: zetfouten, verkeerd aangeleverdeadvertenties of het niet plaatsenvan teksten. Voor advertenties die niet op tijd binnen zijn maandag voor 11.00 uur is het risico vanplaatsing voor de klant. Kopij van activiteiten en gebeurtenissen, die langer dan een week geleden heb-ben plaatsgevonden wordt alleengeplaatst bij voldoende ruimte.

  Niets uit deze uitgave mag worden overgeno-men en/of gekopieerd zonder schriftelijketoestemming van de uitgever. Workumer Krant Friso BV

  Jan Pieter DykstraMet veel plezier heb ik altijd deel uitgemaakt van deze com-missie. Ik kon op die manier iets voor de (Workumer) maatschap-pij betekenen. Bovendien kon-den wij hierdoor de burger, die veel verder is komen af te staan van de agrarische wereld, toch een kijkje geven in die voor mij en gelukkig veel anderen, jon-geren ook - nog immer fascine-rende wereld van de veefokkerij. Ik hoop nog lang deze jaarlijkse hoogtijdag voor Workum te kunnen bijwonen en wens jullie en ons allemaal - toe dat deze traditie, dit stuk agrarische cul-tuur, tot in lengte van jaren zal blijven bestaan. Dat wij worden opgevolgd door jonge agrarische mensen doet mij veel deugd. Zij hebben een ongetwijfeld andere kijk op de wereld, vooral ook die van de veefokkerij en het agra-rische ondernemerschap. Dat werkt verfrissend en houdt het elan erin. In deze bewoordingen nam Adriaan Bokma in de com-missie bekend om zijn adagio it forskil tusken in ko en in kampi-oensko sit yn de lytse dinkjes, de details, en dr moatte jo omtinke - vrijdagavond afscheid van de Veekeuringscommissie waarin hij, evenals Leen van Poeljesinds 1998 een tuollebezet hield. Ook laatstgenoem-de had te kennen gegeven zijn functie en zetel per 2012 ter beschikking te stellen. Hij trad eveneens in hetzelfde jaar dus toe tot de rijen van de commis-sie en weet zich verzekerd van gelijkgestemde opvolgers, die zoals voorzitter Henk Dykstra al had gememoreerd uit de rangen van de kalverfokverenigingen komen, te weten Tryntsje Noor-denbos, Luitzen Stellingwerff jr, en Froukje Dykstra. Bovendien prijst de commissie zich gelukkig met de toezegging van Willem de Vries om per 2012 deel te willen uitmaken van de organisatie. Hij is in het dagelijks leven werk-zaam als feedokter bij de maat-schap Van Waard tot Klif. Met zijn komst komt er dus vakkun-dige expertise in de gelederen. Want het is en blijft een almaar uitdijende wereld van regels en voorschriften ook in de agrari-sche maatschappij of je het leuk vindt of niet. Wil je je blijven ma-nifesteren op dit voor ons land nog altijd economisch belangrij-ke gebied, dan zul je die zaken in acht moeten nemen. Dat is, aldus de voorzitter op deze laatste bij-eenkomst van de editie 2011 van Nerlands oudste veekeuring, waarop met kennisgeving de bei-de ereleden Brandsma en Stel-lingwerff sr. ontbraken, een van de redenen dat wij de commissie hebben aangevuld door de twee vertrekkers te vervangen, maar ook hebben uitgebreid. Uiter-aard ontvingen de beide vertrek-kenden de traditionele door onze plaatselijke kunstenaar Henk de Boer vervaardigde spotprenten en een met de nodige koarts-wyl opgestelde oorkonde. Waar de een daardoor werd benoemd tot Bollejeijer yn e Oarder fan e Droechsteande Bloarre, mei it Jitizeren Handersket, bleek de ander Fuorman yn e Oarder fan it Stsjekoarden Rattelmans-reau, mei de forguldene Bolle-pyst, te zijn geworden wegens zijn vele werkzaamheden en

  sponsorwerving voor met name het concours. Dat een dergelijke goedaardige stikel kan worden gedebiteerd toont de vriend-schappelijke sfeer waarin de commissie opereert. Op deze bij-eenkomst, in eerste instantie ge-organiseerd om de prijzen van de keuring 2011 aan de deelnemers uit te reiken, werd natuurlijk ook teruggekeken zelfs letterlijk met behulp van fotobeelden van Henk Gorter c.s. Begunstigd door een prachtig zomers aandoende weersgesteldheid hebben dui-zenden mensen genoten van een topkeuring op en rond de Merk en in de middag van een met zon overgoten stratenconcours. Daarenboven, aldus de voorzit-ter in zijn terugblik, mogen wij de directie van de Friso namens velen complimenteren met de reportage over deze dag. Welke krant durft het nog aan om vier volledige paginas aan een keu-ring te besteden? Ja, de Friso dus. De provinciale pers laat het ech-ter wat dat betreft al jaren afwe-ten Organisatorisch liep het op rol-letjes. De nieuwe machthebbers van het gemeentebestuur heb-ben zich uitstekend geamuseerd. Het opgestelde protocol voor de bezoekjes van wethouders en waarnemende burgemeester is in staat je horendol - sit venia verbo - te maken, aldus de voor-zitter, maar toen puntje bij paal-tje kwam bleek de heer Apothe-ker datzelfde protocol met flair met voeten te treden.Een rede-lijk bezette zaal in de Klameare onderstreepte dit en andere za-ken in het welkom van de voor-zitter met applaus. Daarna kwam de ferdivedaasje, die traditiegetrouw op het pro-gramma staat, aan bod en waar zelfs elk jaar een aparte commis-sie voor wordt benoemd. Deze keer was de keus gevallen op een literaire insteek. Dat is misschien zelfs wel voor de hand liggend. De literatuur dichters en schrij-vers is vanouds geworteld in de samenleving waarin zij ontstaat. Onze provincie heeft eeuwen-lang een sterk agrarisch karakter gehad en dat heeft zijn weerslag gevonden in de literatuur en het

  voertuig ervan, de taal. Die ver-watert echter zoetjesaan in die zin vooral, dat ooit wijd en zijd bekende woorden, uitdrukkin-gen in onbruik geraken omdat bezigheden, materieel, materia-len, beroepen, niet meer bestaan of zodanig sterk zijn gewijzigd dat er nieuwe woorden voor situ-aties, begrippen worden geleend uit andere talen. Hoewel, men kan voor nieuwe situaties soms best bestaande woorden gebrui-ken. Bijvoorbeeld, zou Omrop Frysln die voornemens is vol-gend jaar een documentaire over Keuringsdei te maken - in geval van filemelding, gerust kunnen zeggen dat automobielen op de N 359 door een ongeval yn de wurdze steane of ride! En toeval of niet, met de geschie-denis in gedachten van Knep-pelfreed, die deze vrijdag 60 jaar geleden landelijk rumoer veroorzaakte, was het een mooie gelegenheid om die rijke scha-keringen van ons eigen idioom eens op deze avond in de schijn-werpers te plaatsen. (Trouwens die Kneppelfreed was er in ieder geval n Workumer die daar op het Zaailand in Leeuwarden de reboelje van zeer nabij gade sloeg. Hij stond daar op de hoek bij het Gerechtsgebouw met zijn handelswaar, voor in de stal en op het land: kroaden, skeppen, hekkels, boarnamers, datsoarte ark.)De feestcommissie had dus een literaire pommerant in de persoon van Ytsje Hettinga uit Koudum, auteur, voordrager, en vorig jaar na een kleine competi-tie in de Spylder in Warns nog benoemd tot streekdichter van Nijefurd, uitgenodigd om uit ei-gen werk voor te lezen en voor te dragen. Want zij, boerendochter en in haar werkzame leven boe-rin, is een soort duizendpoot als het gaat om Fryske literaire acti-viteiten. Gedichten, korte verha-len, toneelstukken, revues, sket-ches, vroeger ook muzikante, zelf toneelspelen (bij Sult), het behoort allemaal tot haar reper-toire. Naast het beoefenen van deze kunstvormen is ze organi-satorisch actief, onder anderen oprichter van de bekende thea-

  tergroep Sult. De literaire activi-teiten brachten haar al eens in het kleine kerkje van Bears foar it buordsje, want winnaar van een Rely Jorritsma-priis. Vol aandacht werd haar inbreng gevolgd, de val van de spreek-woordelijke speld in de hooiberg had tijdens haar voordracht on-getwijfeld een oorverdovend ge-luid veroorzaakt. Dat ze boerin is geweest, is soms aan de onder-werpkeuze van gedichten en ver-halen te ontlenen. Het agrarisch idioom is voor haar in boar-terstn waaruit rijkelijk wordt geput. Koartswyl, boartlikheid komt ruimschoots naar voren in haar werk. Daarenboven is de natuur een bron van inspiratie of zelfs de toren van Hindeloopen, die sprekend wordt opgevoerd in het gedicht over de cyclus destijds van Omrop Fryslns Literaire Elfstedentocht, waar-in trouwens onze eigen Jac. G. B(ouwhuis) het traject Workum-Bolsward bezong voor de micro-foon vanuit de stempelpost van 1963, de skipshelling De Hoop. In haar verhalen is de ik vaak de verteller, maar wie van de lezers, harkers daar enige autobiogra-fische waarde aan hecht komt bedrogen uit. Het is gewoon mijn perspectief dat ik nodig heb om situaties, gebeurtenissen en personen in het verhaal te plaat-sen, aldus de schrijfster. Niet verwonderlijk dat een dergelijke rijke oogst van verhalen in een bundel is verschenen. Haar optreden viel zeer in de smaak, paste goed in de sfeer van de bijeenkomst, en werd beloond met applaus. De prijsuitreiking van de keu-ring vond plaats door de beide vertrekkende commissieleden. Om beurten overhandigden zij met een toepasselijk woord de inzenders, van wie de familie Haytema-Haitsma wegens fami-lieomstandigheden absent was, de gewonnen verzamelprijs en bedankten hen voor hun niet aflatende inzet, krewearjen, om deze traditie tot in eeuwig-heid gestalte te willen geven. Als laatste kwam de welbespraakte voorzitter nog voor de micro-

  foon om iedereen een wel thuis te wensen, voegde daar al vast de beste wensen voor een goede Sinterklaasviering, een vrolijke kerst en een voorspoedig 2012 aan toe.

  Literair getinte afsluiting Keuringsdei

  Voorzitter Henk Dykstra (midden) geflankeerd door Leen A. van Poelje (links) en rechts Adriaan Bokma, beide Laureaten vergezeld van hun sydsulvers. Foto Henk Gorter.

  VolleybalUitslagen 17, 18 en 19 novemberVC Joure MC 1 SVW MC 1 3 1SVW DS 4 CoVos DS 8 2 1SVW DS 3 CoVos DS 5 1 2SVW DS 1 DIOS DS 1 4 0SVW MA 1 BEO MA 1 0 3Staveren MC 1 SVW MC 2 0 3HVC DS 1 SVW DS 2 3 1 Programma 25 november 2011- Aanvang 19.15 uur SVW MB 1 Heecher op MB 1 SVW MC 1 Heerenveen MC 1 SVW MA 1 DBS MA 1- Aanvang 20.30 uur SVW DS 2 Punt Ut DS 1 SVW DS 3 vc Bolsward DS 7

 • Workumer Krant Friso // Pagina 8 // Dinsdag 22 november 2011

  Noard 59-61 | 8711 AC Workum | T (0515) 541427info@albertsschilders-interieurs.nl | www.albertsschilders-interieurs.nl

  Ons familie bedrijf Alberts Schilders en Interieurs is een ambachtelijk schilder en glasbedrijf met verf, behang en interieurwinkel (verkooppunt van o.a. Painting the Past krijtverf, PTMD, HK living en at home with Marieke), dat dagelijks bezigis onroerend goed te beschermen en te verfraaien met als meerwaarde;

  Liefdevoorhetvak DeskundigadviesindeVerfwinkel Persoonlijkebenadering Zelfstandigemedewerkers Jarenlangvakmanschap DecompleteKoopmansverflijnvoorbinnenenbuiten Gediplomeerdeinterieur/kleurenstylingadviseuraanwezig (op afspraak info@greetzwonen.nl)

  Voorbehangbentuophetjuisteadres.Ineenaparteruimte,deBehangkeamer,kuntuinallerustbehanguitzoeken.Uiteraard blijft de mogelijkheid dat u de behangboeken kunt lenen.

  Dus voor een deskundig advies & kwaliteit in Schilderwerk, VerfenBehangkiestuvoor

  Alberts Schilders & InterieursDeVerfwinkelisgeopend:

  Dinsdagt/mvrijdagvan9.00-12.00envan13.00-18.00uur,enzaterdagvan9.00-16.00uur

  Al uw artikelen bestellen via onze webshop | Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief

 • Workumer Krant Friso // Pagina 9 // Dinsdag 22 november 2011

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  www.bleekerflapper.nl0515 543888 volg ons op twitter

  Maak vrijblijvend een afspraak en bespreek de mogelijkheden

  * Betreft een indicatie; de bedragen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie

  Klaar voor de start?Profiteer nu: - scherp geprijsde starterswoningen - tot 1 juli 2012 overdrachtsbelasting 2% ipv 6% - starterslening mogelijk

  HEMELUMYde B. Yntemastraat 9

  Netto maandlast*

  ca. e 375,-

  Vraagprijs

  e 99.000,- k.k.

  WORKUMNoard 144

  Netto maandlast*

  ca. e 485,-

  Vraagprijs

  e 129.500,- k.k.

  HEMELUMYde B. Yntemastraat 13

  Netto maandlast*

  ca. e 470,-

  Vraagprijs

  e 125.000,- k.k.

  WORKUMPothswyk 11

  Netto maandlast*

  ca. e 480,-

  Vraagprijs

  e 128.000,- k.k.

  HINDELOOPENPaardepad 6

  Netto maandlast*

  ca. e 375,-

  Vraagprijs

  e 99.500,- k.k.

  WORKUMNoard 71

  Netto maandlast*

  ca. e 485,-

  Vraagprijs

  e 129.000,- k.k.

  HINDELOOPENNieuwstad 52

  Netto maandlast*

  ca. e 450,-

  Vraagprijs

  e 119.500,- k.k.

  HINDELOOPENHanzestraat 17

  Netto maandlast*

  ca. e 585,-

  KOOPSOM!!!

  e 156.000,- k.k.

  Zoekt u een woning?

  Schrijf u gratis in!

  Voor verlichting,kleinhuishoudelijk en

  persoonlijke verzorging

  Wasautomaten vanaf e 349,-Drogers vanaf e 399,-

  Koelkasten vanaf e 159,-Stofzuigers vanaf e 79,-

 • Workumer Krant Friso // Pagina 10 // Dinsdag 22 november 2011

  Noard 45 8711 AB Workum Tel. 0515 541629

  NOA NOABam Bam

  RabinovichTedoraMelano

  VendauxJeanne dArc living

  House DocterBaroqueAmadeo

  Antiek

  Merk 138711 CL WorkumTel. 0515-542902

  Garagedeuren

  Rolluiken

  Zonwering

  TOP-Workum Hoekseize 20a, 8711 HR WorkumTel. 0515-540275

  December - specialiteit

  Sneeuwballengevuld met room of slagroom

  U kunt voor de feestdagen uw:

  gebak met sfeervollekerstopmaak en sneeuwballen

  bij ons bestellen

  Tevens

  SaladeSambachtelijk bereid uit eigen keuken

  geserveerd op luxe opgemaakte schalen(zie onze folder)

  Ook voor een diner is onze kaart zeer uitgebreidTevens bestaat de mogelijkheid om plates af te halen

  Verras iemand met een

  dinerboneen leuk kado

  voor

  de feestdagen

  Merk 26 - 8711 CM Workum - tel. 0515-541590www.folkertspetitrestaurant.nl

 • Workumer Krant Friso // Pagina 11 // Dinsdag 22 november 2011

  HoopDromen

  Vorige week keerden mijn lief en ik terug van een verblijf op ons heerlijke eiland, de plek waar wij ooit terecht hopen te komen voor wat ik noem de derde helft. Na alle prettige drukte van de zinderende herfstvakantie was dat aangenaam thuis- en bijkomen. Bij zomerse temperaturen waar je in Nederland alleen maar van kunt dromen, droomden wij daar van onze toekomst, met grote visvangsten op blauw water en kleine Kaapverdiaanse kapiteintjes.

  Terug in de Workumer novembermist is het botenbouwseizoen volop losge-barsten. Er wordt dagelijks keihard gewerkt aan drie schepen door vier mensen. Na de visserijdagen zijn alle schepen in de Blazerhaven afgetuigd, en na de intocht van Sinterklaas gaat ook de WK 1 onder haar winterdek. Voorlopig wordt er door de dinsdagavondploeg niet gezeild op dinsdagavond maar geklust, vooral aan de TX 11. En dat is niet voor niks, want er ligt een mooie overeenkomst met het Zuiderzeemuseum, waarin vastgelegd is, dat de Blazerhaven thuishaven blijft van de TX. Dus kunnen de schippers en maten alvast dromen van de zomer van 2012, dat ze weer kunnen zeilen met blazeraak n blazer.

  En tussen al die drukte door schuiven de Kleine Kapiteintjes in grote hoeveelheden over de helling. Omdat er zoveel animo is voor het spelen op de werf hebben Joukje Bouma en ik de groep inmiddels in tween gesplitst. Dat betekent twee woensdagmiddagen in de maand natte voeten en vrolijke geluiden op de helling. Thema van dit jaar is Eiland. Ik heb de kinderen verteld over ons lievelingseiland Brava, wat ruig en wild betekent. En over het eiland een uurtje varen verderop, met een hele hoge vulkaan erop; dat eiland heet Fogo, wat vuur betekent. Ze hebben aan een half woord genoeg: er wordt gefantaseerd, getekend, gezaagd, gekliederd met papier mach... Er worden eilanden gecreerd: droomeilanden!

  En nu zit ik te peinzen over een mooie, allesverbindende slotzin. Want dat hoort zo. Maar ik kan niets bedenken. Mn gedachten gaan alle kanten op: naar de din-gen die ik zal gaan missen als we hier niet meer zijn, naar de dingen die elke dag gewoon hun aandacht vragen hier & nu, en naar het ontegenzeggelijke belang van dromen, voor jong en oud... Laten we daar vooral geen einde aan breien!

  Marijke

  Woensdag jongstleden heeft de jaarlijkse ledenvergadering van SVW gymnastiek en jazz-dans weer plaatgevonden. Uit enkele mededelingen die tijdens deze vergadering zijn gedaan blijkt dat het ledenaantal iets achterui loopt. De vereniging telt momen-teel dik honderd gymende en dansende leden. De vereniging is blij met de enthousiaste lei-ding die ieder jaar weer leuke activiteiten organiseert, zoals de doe-testen, een instuif, het olie-bollenzwemfestijn en leuke slot-dagen. Ook neemt de jeugd deel aan de KNGU-wedstrijden (van de grote bond dus), het jazzfes-tijn en een jazz-dans optreden tijdens het nieuwjaarsconcert van brassband Crescendo. SVW gymnastiek en jazz-dans is brui-sende vereniging die niet alleen aantrekkelijk is voor de jeugd, maar ook voor de ouders in ver-band met de de lage contributie, afgezet althans tegenover andere sporten in de regio.Er wordt teruggekeken op een succesvol en sportief seizoen waarin de nodige successen zijn behaald tijdens de wedstrijden. Onlangs ging er een nieuwe web-site de lucht in waaraan nog druk wordt gewerkt. Met deze website gaan we mee met de tijd en is de vereniging weer helemaal up-to-date.Op 31 maart 2012 zal er een jubi-leumuitvoering plaatsvinden in verband met het 65-jarig bestaan van de vereniging. Er is onlangs een uitvoeringscommissie sa-mengesteld. Deze commissie be-staat uit het bestuur, de leiding en enkele vrijwilligers. De com-missie is al druk aan de slag om er iets heel moois van de maken. Om een tipje van de sluier op te lichten, het thema luidt: SVW is Briljant!Ondanks het gegeven dat de

  doelstelling van de vereniging is om de contributie zo laag mo-gelijk te houden, wordt er toch voorgesteld om deze contribu-tie voor het volgende seizoen (2012-2013) te verhoging met 3 %. De vereniging zit dan nog steeds niet hoog met de contri-butie, maar is door de stijgende kosten en de steeds lager wor-dende gemeentelijke subsidie toch hiertoe genoodzaakt. Het bestuur krijgt toestemming van de aanwezige leden.Momenteel beschikt de verening over vier juryleden. Juryleden zijn noodzakelijk om de jeugdle-den te kunnen laten deelnemen aan de door de KNGU georgani-seerde wedstrijden. Een oproep wordt echter ook gedaan om nieuwe toekomstige juryleden te werven. Als er zich geen nieuwe gegadigden hiervoor aandienen, zou het in de toekomst wel eens erg lastig kunnen worden om nog aan de grote wedstrijden deel te nemen. Het volgen van een jurycursus is erg leerzaam en interessant en geeft een goed inzicht in de vraag hoe een jury-lid tot een cijfer komt. De cursus

  bestaat uit zes cursusavonden tijdens welke men de kneepjes van het vak leert.Ascheid wordt genomen van Ak-kelies Blok (ledenadministratie) en van Sonja Dijkstra (penning-meester). Beiden zijn ze het be-stuur komen versterken op 8 november 2006. Na vijf jaar zich enorm te hebben ingezet voor de vereniging nemen zij nu af-scheid. Beide dames worden be-dankt voor hun jarenlange inzet en dit wordt benadrukt door een prachtig bos bloemen en een at-tentie. Tanja Hofstra neemt de plek in van Akkelies en zal de komende jaren de ledenadmi-nistratie gaan beheren. Nolina Sjoerds zal als penningmeester de financin van de vereniging onder haar hoede gaan nemen. Ze neemt dus het stokje over van Sonja Dijkstra. Beide dames wor-den zonder tegenstemmen door de leden aangenomen in het be-stuur.De voorzitter nodigt daarna de aanwezigen uit voor een drankje in de kantine, waar nog druk is nagepraat over vele sportieve zaken.

  Jaarvergadering gymnastiek en jazz-dansAfscheid van Akkelies en Sonja Jolanda Haanstra (links) neemt afscheid van Akkelies Blok (midden) en Sonja Dijkstra.

  De politie heeft donderdag-morgen geassisteerd bij de af-handeling van een kop-staart-botsing op de Sudergoawei bij Workum.Een 18-jarige automobilist uit Ferwoude had te laat opge-merkt dat vier autos voor een rood verkeerslicht stonden te wachten. Hij reed achterop de achterste auto, waarna alle

  vier stilstaande autos tegen elkaar werden gedrukt. De be-stuurder van de achterste auto, een 44-jarige inwoner van Sex-bierum, liep hoofdletsel op. Hij werd daarvoor ter plaatse door ambulancepersoneel be-handeld, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Alle ande-re betrokken automobilisten en inzittenden bleven ongedeerd.

  Gecompliceerde aanrijding:gelukkig toch weinig letsel

  Maandagavond 14 november werd de elfde speelronde in de maandagavond futsal competitie gespeeld waarin de eerste perio-detitel in het seizoen 2011/2012 op het spel stond. Na een ware titanenstrijd was het oud-QVC-speler en regerend kampioen Andr Visser die aan het langste eind trok en daardoor de concur-renten Willem van der Meer en Simon Wiersma het nakijken gaf. Commentaar Visser na de over-winning: "Dr op en dr over." De verrichtingen van de maan-dagavond futsallers zijn ook te volgen via www.maandagavond-futsal.nl.

  Visser grijpteerste periodein futsalstrijdHet kabinet heeft aangegeven bereid te zijn de Nationale Hy-potheekgarantie nog tot 1 juli volgend jaar op 350.000 euro te houden. De Nederlandse Ver-eniging van Makelaars (NVM) en Vereniging Eigen Huis (VEH) vinden het een goede zaak dat het kabinet deze beslissing heeft genomen. "Zeker op dit moment heeft de markt dat hard nodig'', aldus een woordvoerder van de NVM.Het vorige kabinet verhoogde de grens voor de garantieregeling in 2009 tijdelijk van 265.000 naar 350.000 euro. Het zou slecht zijn geweest wanneer die nu weer naar beneden zou gaan naar 265.000 euro, zegt de VEH. In de Randstad is het al moeilijk een gezinswoning onder de 265.000 euro te kopen, zegt een woord-voerder van de vereniging. De

  hypotheekgarantie biedt men-sen die een huis willen kopen de broodnodige zekerheid. Als zij door omstandigheden hun huis met verlies moeten verkopen, is dat verlies in ieder geval gedekt, aldus de woordvoerder.De NVM wijst er op dat de wo-ningmarkt het zwaar heeft. Nu de grens voorlopig op 350.000 euro blijft liggen, maken woningen tussen de 265.000 en 350.000 euro meer kans verkocht te wor-den.Meer huizenkopers kunnen zich met de Nationale Hypotheekga-rantie indekken tegen financi-ele problemen, bijvoorbeeld bij werkloosheid of arbeidsonge-schiktheid en ook banken heb-ben de zekerheid dat de lening altijd wordt afgelost. Meer info: www.makelaardijpjdejong.nl.

  Hypotheekgarantie langerop bedrag 350.000 euroFreed waard yn de Klameare yn Warkum de tredde omloop fan de provinsjale haadklasse ferspile. De wedstriid tusken de dammers fan Bolsward Warkum Kombinaasje en dy fan Emmel-oard wie op fersyk fan de gasten nei foaren helle. Dit pakte goed t foar BWK, it earste team koe de earste oerwinning fan it sei-zoen helje. It waard mar leafst 12-4. Nei frin fan de wedstriid krige de klup bitterballen fan de Klameare om it sukses te fieren.Yn de nderlinge kompetysje waarden twa wedstriden spile. Sybrand de Groes stie in houtsje yn it efter en mocht mei in punt tsjin Age Folkertsma net kleie. Lolke Huitema kaam ek in skiif yn it foar mar krige hjir net in bettere stn troch. Sako koe sa-dwaande knap kamp meitsje.Yn de provinsjale bekerkompe-tysje is frne wike de earste omloop spile. It earste fjouwertal wn moandei maklik mei 7-1 fan TOG Wolvegea, it twadde fjou-

  wertal hie tiisdei gjin kns en ferlear mei 6-2 fan De Aldehou t Ljouwert. It mei ddlik wze dat allinne it earste fjouwertal fan BWK trochbekert.Wolvegea - BWK: H. Postma - J.M. Drent 0-2, K. Mondria - S. Huite-ma 0-2, A. Bergsma - D. de Vries 0-2, A. Teeuw - F.P. Huitema 1-1. Aldehou - BWK: D. Kootstra - D. Ruiter 2-0, N. de la Fonteyne - S. de Groes 2-0, W. Ankersmit - L. Huitema 0-2, G. de la Fonteyne - D. Kunst 2-0. BWK - Emmeloard: D. de Vries - A. Hoonstra 1-1, D. Kunst - J. Poortinga 2-0, J.M. Drent - T. Coe-nen 2-0, S. Huitema - K. Veldstra 2-0, A. Koopmans - A. Scharft 1-1, D. Mulder - M. van Dijk 0-2, F.P. Huitema - C. Bruijnes 2-0, D. Rui-ter - D. Feenstra 2-0.Eigen kompetysje: Sako - L. Hui-tema 1-1, A. Folkertsma - S. de Groes 1-1.

  Damklup BWK krijtbitterballen nei winst

 • Workumer Krant Friso // Pagina 12 // Dinsdag 22 november 2011

  bandstra doe-het-zelf bouwmarkt

  Sd 20-22 Workum Tel. 0515-541394

  IJzerwaren

  Electra

  Gereedschap

  Bouwmaterialen

  Sleutelservice

  Sd 14 | 8711 CV Workum | Tel. 0515-542770 | 06-54391110www.boogaardinstallatie.nl

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Hierbij willen we U van harte uitnodigen voor de

  OPEN DAGop zaterdag 26 november van 10.00 tot 17.00 uur

  Met speciale aanbiedingenop het gebied va CV ketels,warmtepompen, pelletkachels, waterontharders, zonneboilers,

  pv panelen, vloerverwarmingssystemen, enz.

  Kom gerust binnen lopen en informer welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen.

  U bent van harte welkom

  ja, ik neem een abonnement op de

  en ontvang een GRATISORANjEKOEK* van bakkerij Van der Werf

  Naam:

  Straat:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Abonnement is e 30,00 per jaar

  Postabonnement is e 45,00 per jaar

  Datum: Handtekening:

  Stuur deze bon naar: Workumer Krant Friso Postbus 7, 8710 AA Workumof bezorg deze bon op: Spoardyk 56, 8711 CK Workum

  * Alleen geldig tegen inlevering van deze bon en ik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

 • Workumer Krant Friso // Pagina 13 // Dinsdag 22 november 2011

  Het uit 1762 daterende pand Dwarsnoard 49 wordt deze week door Henk Gorter in de schijnwerper gezet. De oude foto da-teert uit 1944 toen J. Schaafsma hier een kruidenierswinkel dreef. Vanaf de jaren vijftig werd het perceel bewoond door Minze van den Akker die een transportbedrijf exploiteerde. In 1929 was Fokke van den Akker al actief met de vrachtauto-dienst Workum-Ferwoude-Parrega-Dedgum-Tjerkwerd-Bols-ward en terug.

  Workum vanvroeger en nu

  Op zaterdag 19 November j.l werd er voor de ponyruiters in de rijhal van de Morraruters te Koudum een dressuurwedstrijd georganiseerd en kon iedereen twee proeven rijden.Terwijl de werkzaamheden aan de tweede rijhal voorzichtig doorgingen ,werden er goede proeven gereden die de jury wist te waarderen met hoge punten. In de klasse B cat C won Fleur Ste-ringa met haar pony Kings Dia-mond twee keer de 1e prijs met in de eerste proef 201 pnt (2wp) en in de tweede proef scoorde ze 198 pnt (2wp).De 2e prijs in de eerste proef ging naar Jildou Heida met Diesel, zij behaalde 191 pnt (1wp). Anne-Jetske Kui-pers met Ebony behaalde 182 pnt (1wp). In de tweede proef ging de 2e prijs naar Anneke Hei-da met Diesel. In de klasse L1/L2 cat BC won Lianne v/d Meer met haar pony Madonna twee keer de 2e prijs met 202 en 208 pnt (2x2wp). Marleine Stobbe met haar pony Esprit reedt 184 en 190 pnt (2x1wp) bij elkaar en Anna Fekkes met Samantha scoorde haar eerste winstpunten in de klasse L1, zij behaalde 180 en 181 pnt (2x1wp). Janita Wild-schut met Goldfever behaalde in de eerste proef 183 pnt (1wp). Deanne Baak met Eros startte in de klasse L2 cat DE en kreeg 182 pnt (1wp). s Middags startte Anke Dijk met Merijn in de klasse B cat DE en won twee keer de 2e

  prijs met voor beide proeven 185 pnt (2x1wp). Samantha Konst met Esmeralda scoorde 184 pnt (1wp) in de tweede proef. In de klasse L1 cat DE kreeg Gonnica de Bruin met Diaz 180 pnt (1wp). Michelle Konst met Nikos won in de klasse Z1/Z2 twee keer de 1e prijs.Overige Uitslagen:De paarden konden dit weekend o.a in Harich in aktie komen, op zaterdag 19 November startte Anita Ybema met Famke in de klasse L1 en behaalde 181 pnt (1wp). Met haar dochter Iris Ybema en haar pony Okki is ze zondag 20 November naar Arum afgereisd, in de bixie klasse AA scoorde ze 75 pnt (1wp) in de eerste proef, haar tweede proef werd beloond met 81 pnt (1wp) en een 1e prijs. Kenna en Thirza Bakker kwamen ook in Harich aan de start, in de klasse L1 reedt Kenna met Wjera 183 pnt (1wp) en een 4e prijs. Thirza Bakker startte met Cacique ook in de klasse L1 en won twee keer de 1e prijs met 196 en 195 pnt (2x2wp). Janneke Baak scoorde met Zoo Seven 182 pnt (1wp). Andrea v/d Meer startte met Cassanova in de klasse L1 en won twee keer de 2e prijs met 193 en 187 pnt (2x1wp). Op zondag 20 November te Harich kwam Kenna Bakker met Binck aan de start in de klasse M1 en scoorde een 1e prijs met 203 pnt (2wp). Maaike van akker met

  Aziz scoorde in de klasse L2 in de eerste proef een 2e prijs met 188 pnt (1wp) en haar tweede proef leverde een 3e prijs met 191 pnt (1wp) op. Klaske Jonk-man startte zaterdag in de klasse B met Welmoed en scoorde in de eerste proef een 4e prijs met 185 pnt (1wp), tweede proef 186 pnt (1wp). Met haar andere paard Ceyira debuteerde ze in de klas-se L2 en dit leverde haar meteen twee keer de 1e prijs op met 205 en 202 pnt (2x2wp).Op zaterdag 19 November start-te Daniella v/d Werf met Olbert I.B in St.Johannesga voor het eerst in de klasse L1 en behaalde 185 pnt (1wp). Ine Postma is met Jokelien P. in sneek in de klasse M1 gestart en scoorde de 4e prijs met 185 pnt (1wp). Op zondag 20 November is Danielle Nor-bruis met Casino Royal gestart in de klasse L2 en won met 201 pnt (2wp) de 1e prijs, haar tweede proef werd beloond met een 2e prijs met 192 pnt(1wp). Tijdens een dressuurwedstrijd te Frane-ker startte Iris Vinkx met Zidane in de klasse M2 cat E en scoorde 180 pnt (1wp). Anneke Heida met Duckly won in de klasse L1 cat C de 1e prijs met 181 pnt (1wp).Nagekomen uitslag:13 November 2011 te Arum, Ine Postma met Jokelien P, klasse M1 eerste proef 188 pnt (1wp) 2e prijs,tweede proef 187 pnt (1wp) 3e prijs.

  Dubbele overwinning Morra Fleur Steringa

  Jacob BouwhuisIn de verordening toeristen-belasting en watertoeristen-belasting 2011 is een artikel opgenomen over de forfaitaire berekeningswijze van de maat-staf van heffing. Deze forfaits zijn opgenomen voor situaties waarin normaliter geen admi-nistratie wordt gevoerd, of waar een aanslagregeling naar het werkelijke aantal overnachtin-gen tot extra administratieve inspanningen leidt. Dit laatste doet zich bijvoorbeeld voor bij seizoen- of jaarplaatsen waarbij de ondernemer geen goed zicht heeft op de dagelijkse bezetting. Het uitgangspunt van forfaitaire tarieven is dat deze het aantal werkelijke overnachtingen be-nadert.Uit onderzoek van de Hiswa, na gesprekken met de Recron, bestudering van de gegevens van de voormalige gemeente Nijefurd en na vergelijking met de gemeenten Gaasterln-Sleat en Skarsterln kwam het col-lege van de gemeente Sdwest-Frysln tot de slotsom dat er gesleuteld dient te worden aan de forfaits. Men vindt dat daarbij

  tegemoet moet worden gekomen aan de ondernemers en de be-langenorganisaties en zo zullen deze forfaits beter verdedigbaar zijn tijdens eventuele juridische procedures.Bij de huidige berekeningswijze van toeristenbelasting is het aantal overnachtende personen in recreatiewoningen gesteld op het aantal aanwezige slaapplaat-sen. Om de aanslag te bepalen wordt dit aantal vermenigvul-digd met het aantal nachten. De Recron stelt dat dit te kort door de bocht is, omdat de vakantie-woningen en bungalows vrijwel nooit volledig bezet zijn. In een tien persoonsbungalow verblij-ven in de praktijk zelden of nooit tien personen. Daarom wordt gekozen voor een forfaitaire berekening waarbij het aantal slaapplaatsen van bijvoorbeeld 3 of 4 wordt gekoppeld aan 2,7 personen. Bij 5 of 6 slaapplaat-sen is het forfait 3,6 personen en bij 7 tot 10 slaapplaatsen is dit 4,6 personen. In de verordening zijn daarnaast forfaitaire bereke-ningen voor kampeermiddelen vastgelegd en is de watertoeris-tenbelasting bepaald op 1 per etmaal. Voorheen had de recre-

  atieondernemer de keuze om af te rekenen op basis van het wer-kelijke aantal overnachtingen of via de forfaitaire berekening, zo merkte Jan Koster (FNP) afgelo-pen donderdag tijdens de verga-dering van de gemeenteraad op. Die vrijheid wordt via de nieuwe verordening aan banden gelegd. Navraag bij enkele recreatieon-dernemers heeft hem geleerd dat deze niet staan te springen van vreugde bij beperking van hun keuzemogelijkheden. Er zijn bij iedere wijziging in het beleid voor- en nadelen, zo vond wet-houder Maarten Offinga. Maar hij heeft ook met recreatieonderne-mers gesproken die wel positief zijn over de aanpassingen. Hij wist niet of dit dezelfde onderne-mers zijn die met Jan Koster heb-ben gesproken.Volgens Hielke Bandstra (VVD) blijkt uit zijn bevindingen dat de meeste recreatieondernemers en hun belangenorganisaties po-sitief tegenover de aanpassingen staan en hierin zelfs een vermin-dering van de lastendruk en ad-ministratieve rompslomp zien. De meerderheid van de raad ging met het voorstel akkoord.

  Gemeenteraad staatstil bij toeristenforfaits

 • Workumer Krant Friso // Pagina 14 // Dinsdag 22 november 2011

  It Heidenskip Tel. 0514-523551

  - Elektra- Gas, water en sanitair- Centrale verwarming

  Hotel aan de WymertsNoard 37, 8711 AB Workum, Tel. 0515 540004www.hotelaandewymerts.nl, info@hotelaandewymerts.nl

  Wellness-, beauty-en massagestudio

  * Beauty salon

  * Massage

  * Sauna met lichttherapie en Turks stoombad

  * Pedicure

  Dames- en heren kapsalon

  Noard 141 Workum Tel. 06-13489961hierknipperij@gmail.com

  Kleurenanalyse Visagie Bruidskapsels Make-up Advies

  Alleen volgens afspraak geopend opdinsdag, donderdag en vrijdag

  (met ingang van 1 januari 2012)

  10 jaar

  Kia Picanto 1.0 X-pect, 6450 km ...................2011 Benzine E 8.950,-

  Kia Picanto 1.0 Festival, 78693 km ..............2007 Benzine E 6.250,-

  Kia Picanto 1.0 X-tra, 70516 km ...................2008 Benzine E 6.750,-

  Kia Picanto 1.0 EX-Sport, 85114 km .............2005 Benzine E 5.495,-

  Kia Picanto 1.0 X-treme, 91584 km ..............2005 Benzine E 4.950,-

  Kia Rio 1.4 LXE Salsa, 97497 km .................2007 Benzine E 7.950,-

  Kia Rio 1.5 Sedan LS, 65968 km ..................2005 Benzine E 5.250,-

  Kia Rio 1.4 LX, 34766 km .............................2006 Benzine E 6.250,-

  Kia Rio 1.4 LXE, 68366 km ...........................2007 Benzine E 8.350,-

  Kia Rio 1.4 Allstar, 19092 km .......................2008 Benzine E 8.950,-

  Kia Rio 1.4 Allstar, 35279 km .......................2009 LPG E 9.450,-

  Kia Cerato 1.6 LX, 131945 km .......................2005 Benzine E 5.500,-

  Kia Cerato 1.6 LX, 68605 km ........................2006 Benzine E 7.950,-

  Kia Cerato 1.6 LX, 88428 km ........................2006 Benzine E 6.500,-

  Kia Ceed 1.4 SW Seven, 47433 km ............. 2010 Benzine E 16.950,-

  Kia Ceed 1.4 SW Allstars, 46600 km ..........2008 Benzine E 13.950,-

  Kia Ceed 1.6 Automaat, 53991 km ..............2007 Benzine E 13.450,-

  Kia Ceed 1.4 SW X-tra (NIEUW) ....................2011 Benzine E 19.990,-

  Kia Sportage 2.0 X-ecutive, 59500 km.........2007 Benzine E 15.500,-

  Kia Sportage 2.0 X-ception, 64313 km .........2008 LPG E 16.850,-

  Mercedes Benz 190, 57320 km .................... 1986 Benzine E 6.500,-

  Ford Fusion 1.4 Style, 75382 km ..................2005 Benzine E 5.950,-

  BEDRIJFSWAGENS:Kia Pregio 2.5 TCi, dubbele cabine, 141000 km ...2004 Diesel E 4.500,-*

  Ssang Young Rexton XDi-HR, aut., 151433 km ..... 2008 Diesel E 15.000,-*

  * excl. BTW

  Nu extra Zwarte Pieten kortingop alle occasions

  (aanbieding geldig tot 5 december)

 • Workumer Krant Friso // Pagina 15 // Dinsdag 22 november 2011

  HandboogschietenUitslagen competitieavond Odul-phus op maandag, 14 november 2011: Hout: Loekie Heintzber-ger 130 ptn.; Tonko Hofman 128 ptn.; Fokke de Vries 45 ptn.; Ba-rebow: Niels Pelle 211 ptn.; Jan Haanstra 199 ptn.; Henk Venema 176 ptn.; Jaap de Jong 156 ptn.; Irina Laube 147 ptn.; Lothar Lau-be 115 ptn.

  BridgescoresUitslag van de eerste avond van de tweede periode.Nieuwe kaarten, nieuwe kansen.Lijn A Jappie Bakker & Jacob Wiersma 59,90Henk & Hetty Mensonides 57,29Kees Varwijk & Tine. Wijma 56,88Wim Botter & Albertje Botter 56,25Rigt Varwijk & Ype Wijma 55,00Jannie Koning-Jans & Koos Leurs 55,00Jacob de Boer & Gerben Dijkstra 50,00Geertje Folkerts & Tine Venema 45,00Tjitte Agricola & Meindert Deenen 43,23Sjoekie Folkerts & Douwe Folkerts 39,58Dorrie Benschop & Ettje Hunia 34,90Lijn B Fia Zweers & Gerard Zweers 57,50Hillie Bruggink & Greetje Meindersma 56,67Annie Bijlsma & Gerry Woudstra 55,00Hinke Castelein & Roelie Fopma 54,58Feikje Kemker & Han Visser 52,50Jan & Ellemieke Schramp 51,67Diet Hoekstra & Jaqueline Slooff 51,25Hinke Agricola & Janny Deenen 47,50Kitty Bruno & Emma Veldkamp 46,25Gerben Dooper & Anja van Wigcheren 44,17Hielke Sietsma & Wietske Smit 42,08Willem Broer & Andries Groen 40,83 Lijn C Klazien Hoomans & Geertje v.d. Meer 61,81Netty Winkel & John Winkel 59,38Annebel Heijn & Jac. v. Santen 57,64Tonneke Boer & Kitty Postma 53,13Marijke Kuipers & J. Yntema 52,08Mieke Bos & Henk Bos 51,74Froukje Steegenga & Kees Verweij 50,00 Thera Verweij & Wies v. Hennik 48,96Jeanette Feldman & Gretha Wesselius 46,88Bob Vreeling & Annemarie Vreeling 46,88Henk v. Krugten & Froukje Wiersma 45,49Annie de Boer & Tine Nijenhuis 45,14Ida v.d. Werf & Pe v.d. Werf 45,14Carrie van Straten & Stien de Vries 35,76

  Jacob Bouwhuis Uit een quickscan naar de on-derhoudstoestand van de kapi-taalgoederen van de gemeente Sdwest-Frysln blijkt dat er hier en daar flinke achterstan-den zijn. Het gaat hierbij vooral om buitenwegen en op een aan-tal locaties noodzakelijk herstel van de klinkerverhardingen. Daarnaast zijn diverse lichtmas-ten dringend aan vervanging toe en verkeren een aantal beweeg-bare bruggen in een zodanig lage staat van onderhoud dat daar op korte termijn iets aan moet worden gedaan. Verder verkeert ongeveer 5 % (5 kilometer) van de beschoeide oevers en circa 2 % (200 meter) van de kademu-ren in een zeer slechte staat van onderhoud.Op een aantal locaties is op korte termijn baggeren van water-bodems noodzakelijk. Om deze genoemde zorgelijke achterstan-den weg te werken is op korte termijn een bedrag nodig van 8.700.000. Het is de zoveelste klus die de gemeenteraad binnen kort tijdsbestek voor zijn kiezen krijgt, want de raadsvergaderin-gen en de commissievergaderin-gen met dergelijke tegenvallers volgen elkaar in snel tempo op. Afgelopen donderdag stond de kaderstellende notitie Kapitaal-

  goederen als een van de belang-rijkste punten op de agenda.Gemeenten zijn wettelijk ver-plicht om het gemeentelijk bezit in de vorm van kapitaalgoederen goed te onderhouden. Grofweg wordt door overheden 15 % van de totale begroting aan dit onder-werp besteed. Goed onderhou-den kapitaalgoederen dragen bij aan de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van inwoners, bezoekers en ondernemers. En de gemeente Sdwest-Frysln heeft nogal wat kapitaalgoede-ren. Een opsomming. De klinker-, asfalt- en betonwegen beslaan een totale lengte van 1240 kilo-meter, de openbare verlichting bestaat uit 16.500 lantaarns en lichtpunten in woongebieden en buitengebied en we hebben 307 hectare aan openbaar groen, parken en bossen. Verder zijn er 83 sportvelden, 850 speelvoor-zieningen, 13 begraafplaatsen, 790 kilometer sloten en vijvers en 500 hectare bermen. Het aan-tal beweegbare bruggen, vaste bruggen van beton en steen of van staal, hout en kunststof komt op het respectabele getal van 491 stuks. Doordat we een wa-terrijke gemeente zijn, hebben we naast vele bruggen ook nog 7500 m2 aan aanlegsteigers. Om het lijstje in grote lijnen compleet te maken: we hebben tevens 196

  kilometer oevers, 120 kilometer vaarwegen, een rioolstelsel van 650 kilometer met 575 rioolge-malen en 264 gebouwen voor verschillende doeleinden.Om al deze kapitaalgoederen te onderhouden is jaarlijks bijna 22 miljoen euro nodig, waarbij voorlopig wordt uitgegaan van het basisniveau. Keuze voor een hoog onderhoudsniveau waarbij alles er spic en span uitziet lijkt een financile brug te ver, terwijl bij een laag onderhoudsniveau de kans op ongevallen toeneemt en het risico op kapitaalvernie-tiging duidelijk aanwezig is. In feite had de raad weinig keuze, vond Douwe Attema (CDA). We willen voor onze burgers en toe-risten natuurlijk graag het hoog-ste niveau, maar een gemiddelde onderhoudssituatie is al een hele opgave. Mogelijk liggen er voor-delen in het anders aanbesteden van onderhoudswerken. Johan Langbroek (PvdA) hield nog een slag om de arm, hij wacht liever op de perspectiefnota die bin-nenkort wordt gepresenteerd en die een reel beeld geeft van de financile mogelijkheden en onmogelijkheden op alle beleid-sterreinen. Voorlopig kiest zijn fractie voor mensen en niet voor stenen.In de visie van Germ Gerbrandy,

  woordvoerder van de FNP, wil-len burgers en toeristen dat hun leefomgeving er goed uitziet. Afhankelijk van de perspectief-nota zou hij in eerste instantie kiezen voor het hoogste niveau van onderhoud. Dat kost eerst wat meer, maar op lange termijn kan dit voordelen opleveren. Dat verbaasde Gaby Broekhuijsen (VVD), die zich de kritische kant-tekeningen van Gerbrandy tij-dens de begrotingsvergadering herinnerde. Omdat er nu nog veel vraagtekens bestaan over de fi-nancile invulling van een basis-onderhoudsniveau en over ach-terstallig onderhoud is voorlopig voorzichtigheid de beste raadge-ver. Die onzekerheden speelden bij andere fracties eveneens een belangrijke rol, waarbij som-mige raadsleden zich afvroegen of afstoten van een deel van de kapitaalgoederen, zoals groen-stroken, kades en mogelijk zelfs delen van het wegennet, wellicht eens een optie zou kunnen zijn. Een optie die Douwe Attema in twijfel trok. De gemeente zal be-doelde kapitaalgoederen pas te koop kunnen aanbieden als die in puike conditie verkeren. Ook dat kost veel geld.Het belangrijkste volgens wet-houder Wigle Sinnema, is dat er nu inzicht is in de omvang en de onderhoudsstatus van de

  kapitaalgoederen. Tegelijk is in beeld gebracht welke kosten er aan verbonden zijn om alles op een redelijk peil van onderhoud te brengen. Het uitgangspunt voor het college is dat veiligheid nog voor onderhoud gaat. De systematiek die de herindeling-gemeenten destijds gebruikten zijn minder bruikbaar omdat vaak incidentele gelden werden aangewend om bepaalde ach-terstanden bij te spijkeren. Tus-sendoor proefde hij dat de volle-dige raad de uitgangspunten van het kaderstellende rapport over onderhoud van kapitaalgoede-ren onderschrijft. Sommige sug-gesties wilde hij nader onder-zoeken, zoals het afstoten van landbouwpaden aan betrokken boeren. Verder wil de gemeente innovatief te werk gaan, zoals het aanbrengen van zonnepane-len bij fietspaden, het afbouwen van bestrijdingsmiddelen voor onkruidbestrijding en het stimu-leren van eerlijk FSC- hout.

  Zware klus voor raad en gemeenteOnderhoud wegen peperduur

  Watersportvereniging De Flues-sen organiseert vanavond een lezing van de bekende zeezeiler Henk de Velde. De lezing is in de Klink in Koudum en begint om 20.00 uur. De lezingen van De Velde zijn alleszins de moeite waard. Zijn wijze van presente-ren is professioneel en zijn ma-nier van vertellen informatief en toch steeds afwisselend. De Velde is niet alleen een onder-nemer, maar ook een goed ver-teller en schrijver. Alle reden dus om bij de lezing aanwezig te zijn. De avond in de Klink is niet alleen voor de leden van water-sportvereniging De Fluessen. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom en betalen slechts 5 euro per persoon.

  Lezing van zeilerHenk de Velde inKoudumer Klink

  Rondom de vermaarde Sne-ker Bogerman Bigband onder leiding van Anne Oosterhaven circuleren sinds jaar en dag al-tijd allerlei kleine bandjes in di-verse muziekstijlen. De nieuwe muziekstudio op het Bogerman biedt deze groepen een uitgele-zen mogelijkheid om hun eigen muzikale ambities en ideen ten uitvoer te brengen. Hoewel de bemensing varieert, is sinds

  september 2006 sprake van een vaste familiebezetting. Onder de naam All of Us hebben de broers Jart en Hans Oosterhaven, samen met pa Anne Oosterhaven, hun nichtje Janne-Marije Oosterha-ven en de ingehuurde drummer Diederick Brandsma inmiddels tientallen optredens achter de rug.De naam is genspireerd op een bekende jazzstandard (All of

  me) en drukt daarmee hun ge-meenschappelijke muzikale zoektocht uit naar repertoire dat gevonden wordt in de schat aan materiaal in het zogenaamde Great American Songbook en het Realbook. Zondag 27 november speelt All of Us om 16.00 uur in het caf van het Jopie Huisman Museum. De toegang is 6 euro.

  Jazzcombo All of Us in caf Jopie

  Het combo dat ongetwijfeld een prachtig optreden zal verzorgen. Daarvoor staan de namen van de muzi-kanten wel borg.

  AmivediGevondenWorkum, Burevaart, Cypersgrij-ze poes met veel wit, 7-8 maan-den oud.Sd, 14 november: Zwart ka-tertje met witte snoet, voorkant inclusief de poten, witte kraag. Achterpoten wit tot boven de knie. Witte borst en buik, 6-7 maanden oud.Fotos www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West Friesland, 088-0064692.

 • Workumer Krant Friso // Pagina 16 // Dinsdag 22 november 2011

  Geeske van der ZeeM. : 0650 41 63 10

  Werkdagen:maandag, dinsdag en woensdagvan 8.30-17.30 uur

  Alle behandelingen op afspraak

  zATERDAG 26 NOVEMBER

  MONEyDARTS

  AANVANG 20.00 UUR

  zATERDAG 3 DECEMBER

  DJ ELROxxAANVANG 22.3

  0 UUR

  LETS GO PARTy PEOPLE, SEE

  yOU

  Wij hebben voor u de volgendearrangementen in de aanbieding

  Info: 0515-232222 / 0514-523074info@taxivanderbles.nl / info@koudumtours.nlwww.taxivanderbles.nl / www.koudumtours.nl

  Donderdag 24 november 2011 (laaTSTe plaaTSen)Margriet Winterfair 38,00 p.p.Entree en vervoer (Utrecht)Zondag 18 december 2011Charles DickensKerstfestival 25,00 p.p.Alleen vervoer (Deventer)Opstap mogelijkheden voor beide in Makkum,Bolsward, Workum, Koudum, Balk, en Lemmer.

  KIJK OOK EENS OPWWW.hUNIADRUKKERIJ.NL

 • Workumer Krant Friso // Pagina 17 // Dinsdag 22 november 2011

  De ondernemers van t Noard in Workum

  rollen vanvrijdag 18 november

  tot en metvrijdag 23 december

  de rode loper voor u uit!

  Alberts Schilders & Interieurs / Carla Lingerie & Badmode / Bloemisterij Blomme Stekje

  Het Verwende Nest - wannahave winkel / Modehuis F.M. de Boer / Tapijthal F.M. de Boer

  Pallie Sport / Tabak en CD speciaalzaak van der Velde

  Op zaterdag 3 december gezellige Sinterklaasliederen

  en op zaterdag 17 december gezellige Kerstliederen

  m.m.v. Brassband Crescendo

  Pelletkachels: In Scandinavi, Duitsland en Oostenrijk zijn pellet-kachels al jaren een begrip.

  Nu de energieprijzen blijven stijgen, krijgen alternatieve manieren van verwarmingook in Nederland steeds meer aandacht. Een van deze alternatieve energiebronnen

  is het duurzaam stoken van houtpellets in speciale kachels.

  Sanitiem Visser Workum Noard 186 8711 AM WorkumTel: 0515-541382

  25 november staat de demo wagen op de markt

  van 17.00 uur t/m 21.00 uur 26 november staat de demo

  wagen de hele dag voor onze winkel

  Hout pellet-kachels demonstratie wagen met diverse modellen werkend te zien

  Zeer eenvoudig te installeren.

  De Thermorossi pellet-kachels geven u de aangename vlammensfeer van een houtkachel maar met een groot

  comfort en beter energierendement als de conventionele systemen.

  ZATERDAG a.s. wordt hetOUD PAPIER

  opgehaald voor de

  rK basisschool St. ludgerusen

  Chr. basisschool It FinsterGraag om 8.00 uur langs de route

  of tot 11.00 uur bij denIeuWe BranDWeerKaZerne

  KIJK OOK EENS OPWWW.hUNIADRUKKERIJ.NL

 • Workumer Krant Friso // Pagina 18 // Dinsdag 22 november 2011

  INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeenteswf.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL

  Ta jo tsjinstWoensdag 5 januari 2011 MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SDWEST FRYSLN 1ste Jaargang | Nummer 1BEKENDMAKINGEN VAN DE GEMEENTE SDWEST-FRYSLN 1ste Jaargang | Week 47 2011

  SdwestFrysln

  OMGEVINGS-VERGUNNING

  AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

  Bolsward, De Brekken 8 - Vergun-ningaanvraag voor het kappen van een boom in de voortuin. (14-11-2011)Bolsward, Kerkstraat 1 - Vergun-ningaanvraag voor het aanleggen van een rioolwaterpersleiding van Makkum naar de rioolwaterzuivering te Bolsward. (11-11-2011)Bolsward, Snekerstraat 1 - Vergun-ningaanvraag voor het geheel slopen van de bestaande opstallen. (14-11-2011)Gaast, Boerestreek 1 - Vergunning-aanvraag voor het volledig renoveren en moderniseren van de woonboer-derij. (09-11-2011)Idsegahuizum, Brekkerweg 1 - Vergunningaanvraag voor het realise-ren van een eigen oprit. (11-11-2011)IJlst, Croleskwartier 33 - Vergun-ningaanvraag voor verbouw/ uitbrei-ding woning. (10-11-2011)It Heidenskip - Heidenskipsterdyk 8- Vergunningaanvraag voor het veranderen van de milieuinrichting. (26-10-2011)It Heidenskip, Helspaed 1 - Vergun-ningaanvraag voor het verbouwen van de woning. (14-11-2011)Kimswerd, Harlingerweg 7 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een fi etsenafdak in de voortuin. (15-11-2011)Koudum, Nieuweweg 42 - Vergun-ningaanvraag voor realisatie van een facilitair gebouw tbv een Pitch en Putt golfbaan en het plaatsen van drie vlaggenmasten. (14-11-2011)Koudum, Swanneblom 18 - Vergun-ningaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak. (15-11-2011)Koudum, Tjalke van der Walstraat 32- Vergunningaanvraag voor het plaat-sen van een vliegtuig monument. (02-11-2011)Koudum, Tjalke van der Walstraat 42- Vergunningaanvraag voor het bouwen van een bedrijfsruimte tbv Zeilmakerij Sd West. (10-11-2011)Oudega, De Tsjerne 4 - Vergunning-aanvraag voor het bouwen van een tuinhuisje. (15-11-2011)Sneek, Goeman Borgesiuslaan 37 - Vergunningaanvraag voor het plaat-sen van een dakkapel in het voordak-vlak. (16-11-2011)Sneek, Oude Oppenhuizerweg 83 - Vergunningaanvraag voor het plaat-sen van een gevelreclame. (15-11-2011)Sneek, Parelmoervlinder 7 - Vergun-ningaanvraag voor het vergroten van de bestaande dakopbouw van nr. 7 en 8. (10-11-2011)Sneek, Van Brunswijkstraat 4 - ergunningaanvraag voor het exploite-ren van een bed en breakfast in strijd met het bestemmingsplan. (14-11-2011)Uitwellingerga, Bregefi nne 1 - Vergunningaanvraag voor het vergro-ten van de woning aan de achterzijde. (09-11-2011)Witmarsum, It Partoer 9 - Vergun-ningaanvraag voor de nieuwbouw van een woning. (16-11-2011)

  Workum, Breewarsdyk 4 - Vergun-ningaanvraag voor het verbouwen van een deel van de boerderij tot 2 appartementen en het maken van een nieuwe in-/uitrit. (13-11-2011)

  Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijk-heid tot het indienen van bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeente-loket, tel. (0515) 48 90 00.

  ONTWERP OMGEVINGSVERGUN-NING 2.12 EERSTE LID SUB A ONDER 3 VAN DE WABO

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag, een omgevingsvergunning te verlenen voorbereid met de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 van de Wabo:Bolsward, Snekerstraat 1 t/m 7 oneven - Ontwerp omgevingsver-gunning voor het oprichten van een appartementencomplex met com-mercile ruimten.

  INZAGEDe aanvraag, de ontwerp-omgevings-vergunning en de overige bijbehoren-de stukken liggen met ingang van 25 november 2011 tot en met 5 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeenteloketten.U kunt de ontwerp-omgevingsvergun-ning met de ruimtelijke onderbou-wing als pdf-bestand downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

  ZIENSWIJZENTijdens deze periode van terinzage-legging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en, geda-teerd, gemotiveerd en ondertekend zijn. Zienswijzen moeten worden ge-richt aan het college van burgemees-ter en wethouders, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen, kunt u binnen voormelde termijn een afspraak maken via het gemeenteloket, telefoonnummer 0515-489000.

  VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

  Bolsward, Rinck Baukesstraat 1 - Verleende vergunning voor het bou-wen van een carport. (16-11-2011)Gaastmeer, Kaepwei 10 - Verleende vergunning voor het verwijderen van asbesthoudende platen van de ligboxenstal. (10-11-2011).Heeg, De Skatting 15 - Verleende

  vergunning voor uitbreiding woning aan de achterzijde. (15-11-2011)Heeg, De Skatting 77 - Verleende vergunning voor het vervangen van de asbesthoudende dakplaten door oude holle pannen, het bekleden van de zijgevel, het afsluiten van de steeg, het verplaatsen van de deur. (16-11-2011)IJlst, De Finne 6 BEDR - Verleende vergunning voor het vervangen van golfplaten en asbesthoudende golf-platen van het dak van de werkplaats. (10-11-2011)Kimswerd, Greate Pierwei 44 - Verleende bouwvergunning voor het gedeeltelijk vergroten van een paardrijhal. (14-11-2011)Koudum, Btenskar 6 - Verleende vergunning voor het plaatsen van 2 projectborden. (11-11-2011)Makkum, De Holle Poarte 10 - Verleende vergunning voor het plaat-sen van 2 snackkiosken. (15-11-2011)Makkum, Turfmarkt 91 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een reclamebord aan de schutting aan de zijde van de suderseewei. (10-11-2011)Nijland, Hottingawei 36 - Verleende vergunning voor renoveren van het bestaande dak dmv na-isoleren en verwijderen bestaande dakpannen en aanbrengen nieuwe dakpannen. (11-11-2011)Offi ngawier, Paviljoenwei 2a - Verleende vergunning voor het bou-wen van een kapschuur. (15-11-2011)Scharnegoutum, Ivige Leane 12 - Verleende vergunning voor het wijzigen van een milieu inrichting dmv uitbreiding van een sleufsilo en ver-plaatsen van een aantal onderdelen. (15-11-2011)Sneek, Kolenbranderstraat 1 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een gevelreclame aan de voor-, achter- en linkerzijgevel. (15-11-2011)Sneek, Normandiaplein 4 - Verleende vergunning voor het ver-bouwen van de supermarkt tot C 1000. (15-11-2011)Sneek, Normandiaplein 4 - Verleende vergunning voor het slo-pen van het interieur van de super-markt. (15-11-2011)Sneek, Olyberchleane 8 - Verleende vergunning voor het slopen van het asbestplafond in de garage. (11-11-2011)Tjalhuizum, Nr 5 - Verleende ver-gunning voor het verwijderen van asbesthoudende dakbeplating van de koeienstal met aanbouw. (10-11-2011)Workum, Aldedyk 10 - Verleende vergunning voor het starten van een minicamping in strijd met het bestem-mingsplan. (15-11-2011)Workum, kad. GAA, sectie D nr. 776, 795/ WKM nabij sectie K, nr. 335 - Verleende vergunning voor het plaatsen van twee stuwen en een inlaat ivm het waterpeil in Workumer-meer en de Kolken. (14-11-2011)Workum, Noard 38 - Verleende vergunning voor het verbouwen van de woning. (11-11-2011)

  CENTRAAL POSTADRES Gemeente Sdwest-Frysln Postbus 10.000 8600 HA Sneek

  GEMEENTELOKET SDWEST-FRYSLN T. 0515 - 48 90 00 F. 0515 - 48 99 99 E. info@gemeenteswf.nl Telefonisch bereikbaar van ma t/m vr van 9.00 - 16.00 uur.

  LOKET BOLSWARD Kerkstraat 1Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Ma van 18.00 - 20.00 uur

  LOKET SNEEK Marktstraat 15 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Do van 18.00 - 20.00 uur

  LOKET WORKUM Merk 1 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 uur Vr van 9.00 - 12.30 uur Di van 18.00 - 20.00 uur

  WMO-LOKETVoor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u in Bolsward en Workum terecht bij het gemeenteloket van de gemeente

  Sdwest-Frysln en in Sneek bij het WMO loket (Marktstraat 12) tegenover het gemeenteloket.

  MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A Ma t/m vrij van 9.00 - 16.30 uurZat van 9.00 - 13.00 uur

  MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17

  Ma t/m vrij van 13.00 - 15.00 uurma avond van 19.00 - 20.00 uur

  MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 ma mid. van 13.00 - 15.30 uurvrij mid. van 13.00 - 15.30 uur

  MILIEUSTRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4ma t/m vrij van 16.30 - 19.00 uur

  Nieuwsfl itsStipepunten Sdwest Frysln

  Geslaagde dag van de mantelzorg in gemeente Sdwest Frysln

  Donderdag 10 november was de landelijke dag van de mantelzorg. Het doel van deze dag is om zoveel mogelijk mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandi-capte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte, ze zorgen voor hun naaste en willen geen mantelzorger genoemd worden. Ook de gemeente Sdwest-Frys-ln en de Stipepunten Bolsward, Drylts, Koudum en Sneek hebben stil gestaan bij deze dag van de

  mantelzorg. De ruim 450 mantel-zorgers die bij de Stipepunten be-kend zijn hebben vorige week een kleine attentie als blijk van waar-dering ontvangen. Zo kreeg ook mevrouw Damstra uit Oosthem, die al geruime tijd mantelzorger is voor haar man, een attentie van het Stipepunt Drylts (zie foto). Naast de attentie zijn er door de Stipepunten ook vier gezellige activiteiten voor de mantelzorgers georganiseerd. Een kleine 200 mantelzorgers hebben genoten van High Tea of een etentje met ver-schillende activiteiten zoals muziek of een goochelaar.

  Kunnen wij uw container nog legen als het vriest? Tijdens de vorstperiode komt het veel voor dat wij de containers niet goed kunnen legen omdat het afval vastgevroren zit. Voor het team van de Reiniging is het een onmogelijke taak om alle contai-ners handmatig los te schudden. Mocht het afval in uw container vastgevroren zijn, dan kan het gebeuren dat uw container niet

  (goed) geleegd wordt. U kunt dan pas 14 dagen later uw container opnieuw aanbieden. Wilt u dit voorkomen? Zorgt u er dan voor dat u het afval niet te vast aandrukt en het bij vorst zo nodig lossteekt. Het team Reiniging vraagt hiervoor uw medewerking en begrip, zodat ook in de winter uw container op tijd en netjes wordt geleegd!

 • Workumer Krant Friso // Pagina 19 // Dinsdag 22 november 2011

  Sjoch foar mear ynformaasje oer jo gemeente op www.gemeentesudwestfryslan.nl

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaar-schrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het colle-ge van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek

  VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREID

  Burgwerd, Hemert 7 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een paardenrijbak in strijd met het bestemmingsplan. (14-11-2011)Makkum, Bleekstraat 11 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een nieuwe verwarmingsinstallatie in een monument. (15-11-2011)

  BEROEP:Tegen deze beschikking kan tot en met 5 januari 2012 beroep worden ingesteld door de aanvrager, advi-seurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroep-schrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in wer-king treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de recht-bank, sector bestuursrecht, postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden.

  MILIEUMELDINGEN

  It Heidenskip, Feandijk 3 - Melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer voor het uitbreiden van een ligboxenstal. (04-10-2011)

  MEDEDELINGENBEKENDMAKING ONDERMANDAAT BESLUIT SDWEST FRYSLN 2011

  Team BackOffi ce Welzijn en OnderwijsDe teammanager van het team Back-Offi ce Welzijn en Onderwijs heeft op 1 november 2011 een ondermandaat-lijst vastgesteld. Daarbij is een aantal bevoegdheden doorgemandateerd aan medewerkers van het team. Dit besluit is gebaseerd op het Man-daatbesluit 2011 gemeente Sdwest Frysln.

  Het besluit treedt in werking op 24 november 2011 en ligt vanaf deze da-tum ter inzage bij het gemeenteloket. Een ieder kan op zijn verzoek, tegen betaling van de kosten, een afschrift krijgen van voornoemd besluit.

  Berging vaartuig.MakkumIn Makkum is op 26 juli 2011 een bootje aangetroffen waarvan de eigenaar niet bekend is. Het bootje is in opdracht van Wetterskip Frysln in verband met ernstige olieveront-reiniging geborgen. Het betreft een blauw/zwarte schouw met een lengte van ongeveer 5 meter. Het bootje is voorzien van een dieselmotor. De eventuele eigenaar wordt verzocht

  zich te melden bij de afdeling Backoffi ce Vergunningverlening, cluster Juridische Handhaving van de gemeente Sdwest- Frysln, telefoon 0515489000. Als de eigenaar zich voor 1 december 2011 niet heeft gemeld, dan wordt het onderhavige bootje door de gemeente verwijderd en vernietigd. De eigenaar kan in vo-renstaande periode zijn/haar bootje tegen betaling van de berging- en stallingkosten alsnog ophalen. Men moet kunnen aantonen dat men de eigenaar van het geborgen bootje is.

  VERKEERVERKEERSHINDER WEERSTERWEGTE WONS

  I.v.m. met het aanbrengen van een gladheidmeldsysteem in de weg en het fi etspad zal er tussen de afslag Wildingelaan en afslag Weersterweg te Wons enige verkeershinder zijn voor al het doorgaande verkeer. De werkzaamheden vinden plaats op 24-11-2011 en duren de gehele dag. De weg zal voor n helft afgesloten zijn, en het verkeer zal met behulp van verkeerslichten geregeld worden. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Sdwest Frysln uitgevoerd door Van den Berg Infrastructuren bv. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. Kai Seijsener tel.nr. 06-10393296. Voor meer infor-matie kunt u bellen met Patrick van Wijngaarden via het gemeenteloket 0515-489000.

  VERKEERSSTREMMING IEWEI TE JUTRIJP

  I.v.m. met het aanbrengen van een gladheidmeldsysteem in de weg wordt de Iewei te Jutrijp tussen huisnummer 6 en huisnummer 8 afgesloten voor al het doorgaande verkeer, uitgezonderd (brom)fi etsers en voetgangers. De werkzaamheden vinden plaats op 28-11-2011 en duren de gehele dag. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk be-perkt. Er worden vooraankondigings-borden geplaatst en de omleidings-route wordt met borden aangegeven. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Sdwest Frysln uitgevoerd door Van den Berg Infrastructuren bv. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. Kai Seijsener tel.nr. 0610393296. Voor meer infor-matie kunt u bellen met Patrick van Wijngaarden via het gemeenteloket 0515-489000.

  STREMMING SPOORWEGOVERGANG KOOIWEG TE STAVOREN

  I.v.m. onderhoudswerkzaamheden aan onderstaande spoorovergang wordt deze voor alle verkeer ge-stremd.Het betreft:

  Nacht: Datum: Naam overweg: Ligging km: Tijd:Zo/ma 27/28 nov. 11 Kooiweg km 49.348 22.30-6.00 uur

  De werkzaamheden worden uitge-voerd door Structon Rail Oost te Nijmegen in opdracht van Prorail te Zwolle. Voor meer informatie kunt u bellen met Harm Wiessenberg, Werk-voorbereider Baan, 0247002152 of mob. 0611308223.

  Openbare commissievergaderingenVoor alle commissies geldt:Tijdstip: 19.30 uurLocatie: Raadszaal IJlst, Stadslaan 75

  Agenda Kommisje Doarp, Std en OmkritenDatum: dinsdag 29 november 2011

  Raadsvoorstellen- Extra onderhoud wegen 2012- Vervangingsplan openbare verlichting 2012- Defi nitieve keuze voor een welstandsorganisatie- Aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide procedure voor de

  bouw van 10 woningen aan de Gebr. Bonnemastrjitte te Workum- Planologisch inpassen schuur en prieeltje op perceel Wolsumerketting 5

  te Wolsum- Parkeergarage Boschplein Sneek- Planontwikkeling Aquaresort te Workum- Conceptwoningbouwprogramma 2011-2016

  Overige behandelpunten- Supermarkten rand Makkum

  Agenda Kommisje Boarger en MienskipDatum: woensdag 30 november 2011

  Raadsvoorstellen- Projectopdracht St. Ludgerusschool Workum (vervolg)- Combinatiefuncties in Sdwest Frysln- Beschikbaar stellen kredieten programma onderwijshuisvesting 2011- Uitbreiding Marne College te Bolsward- Bezwaarschrift van CBO Wnseradiel tegen besluit college voormalige

  gemeente Wnseradiel over programma onderwijshuisvesting 2011- Programma Onderwijshuisvesting 2012- Voorbereidingskrediet IHP (integraal huisvestingsplan)- Oardering Frysk yn it skriftlik ferkear

  Overige behandelpunten- Richtlijnen huldigingen

  Agenda Kommisje Bestjoer en FinnsjesDatum: donderdag 1 december 2011

  Raadsvoorstellen- Benoeming en bediging leden rekenkamer- Verordening speelautomatenhallen- Verordening lijkbezorgingsrechten 2012- Verordening marktgelden 2012- Verordening brandweerrechten 2012- Verordening OZB 2012- Verordening forensenbelasting 2012- Verordening liggelden 2012- Legesverordening 2012- Verordening parkeerbelastingen 2012- Verordening precariobelasting 2012- Verordening reinigingsheffi ngen 2012- Verordening rioolheffi ng 2012- Toekomst Afsluitdijk- Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement

  Overige behandelpunten- Gemeentelijk Uitvoeringsplan Veiligheid 2012

  Voor belangstellenden liggen op onderstaande locaties de stukken, die betrekking hebben op deze vergaderingen, ter inzage:

  Gemeenteloket Workum, Merk 1. Gemeenteloket Bolsward, Kerkstraat 1. Gemeenteloket Sneek, Marktstraat 15.

  Digitale informatie:Via de hoofdpagina van de gemeentelijke website, www.gemeentesudwestfryslan.nl, kunt u de agendastukken digitaal raadplegen via de link vergaderdata en -stukken. De vergaderingen kunnen ook live worden gevolgd via de link vergaderingen live.

  Spreekrecht:Op de vergaderingen van de raadscommissies kunt u gebruik maken van uw spreekrecht.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit binnen een redelijke termijn voor de aanvang van de vergadering aan de griffi er van de commissie. Dit kan via telefoonnummer 0515-489194 of u stuurt een mail naar griffi e@gemeenteswf.nl. U vermeldt daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren.

  VERKEERSSTREMMING NOARDERMAR TE MOLKWERUM

  I.v.m. met het aanbrengen van een gladheidmeldsysteem in de weg wordt De Noardermar te Molkwerum tussen De Wymerts huisnummer 7 en Noardermar huisnummer 8 afgeslo-ten voor al het doorgaande verkeer, uitgezonderd fi etsers en voetgangers. De werkzaamheden vinden plaats op 28-11-2011 en duren de gehele dag. De werkzaamheden zijn weersge-voelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Er worden vooraankondigingsborden geplaatst en de omleidingsroute wordt met borden aangegeven. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Sdwest Frys-ln uitgevoerd door Van den Berg Infrastructuren bv. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. Kai Seijsener tel.nr. 0610393296. Voor meer infor-matie kunt u bellen met Patrick van Wijngaarden via het gemeenteloket 0515-489000.

  VERKEERSSTREMMING RINGDYK BIJ TIRNS

  I.v.m. het aanbrengen van bermver-harding is de Ringdyk bij Tirns, vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 1a afgesloten voor al het doorgaande verkeer, uitgezonderd fi etsers en voetgangers. Het betreft de periode van 30 november t/m 5 december 2011. De direct aanwonenden wor-den door de aannemer op de hoogte gehouden van de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn weersge-voelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Er worden vooraankondigingsborden geplaatst en de omleidingsroute wordt met borden aangegeven. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Sdwest Frysln uitgevoerd door Jansma Wegen en Milieu te Drachten. Voor meer infor-matie kunt u bellen met Jacob Jutte via het gemeenteloket 0515-489000.

  VERKEERSSTREMMING ZEEDIJK TUSSEN GAAST EN PIAAM

  I.v.m. asfaltwerkzaamheden wordt de Zeedijk tussen Gaast en Piaam afgesloten voor al het doorgaande verkeer, uitgezonderd fi etsers en voetgangers. Het betreft de periode van 28 t/m 30 november 2011. De direct aanwonenden worden door de aannemer op de hoogte gehou-den van de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Er worden vooraankondigingsborden geplaatst en de omleidingsroute wordt met borden aangegeven. De werkzaam-heden worden in opdracht van de ge-meente Sdwest Frysln uitgevoerd door Reef infra. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. Kees Pitstra tel.nr. 0651 98 02 30.

 • Workumer Krant Friso // Pagina 20 // Dinsdag 22 november 2011

  Sjoch foar mear ynformaasje oer jo gemeente op www.gemeentesudwestfryslan.nl

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de vraagbaak voor ouders, opvoeders, kinderen en jongeren in de leeftijd van min negen maanden tot 23 jaar. Hiervoor slaat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Frysln de handen ineen met Timpaan, CEDIN en Stichting Maatschappelijk Werk Frysln. In Zuidwest Friesland zullen in de loop van 2011 tien consultatiebureaus omgebouwd worden tot Centra voor Jeugd en Gezin. Om alvast kennis te maken, vindt u hier eens in de twee weken een artikel van het CJG.

  December is de tijd van cadeautjes kopen en geven. Veel ouders genieten van de stralende glimlach en enthousiaste uitroepen van hun kinderen als die hun geschenken uitpakken op sinterklaasavond of met de kerstdagen.

  Ouders geven hun kinderen cadeau-tjes uit liefde en willen graag hun wensen vervullen. Maar veel ouders kunnen zich niet veroorloven om het allerlaatste en nieuwste speelgoed te kopen. Bedenk op zon moment dat ouders hun kinderen elke dag cadeautjes van liefde kunnen geven die de band tussen ouder en kind versterken. Die zijn belangrijker dan al het speelgoed bij elkaar.

  Hoe zien die bijzondere cadeautjes eruit?Het ontwikkelen van een hechte band tussen ouders en kinderen begint

  met alledaagse dingen. Regelmatig even tijd vrijmaken voor je kind, al is het maar een paar minuten, kan veel betekenen. Deze zogenoemde quality time zit eerder in de kleine momenten van alledag dan in speciaal geplande activiteiten. Wanneer je kind naar je toekomt om iets te vertellen, te vragen of jou iets te laten zien, stop dan je bezigheden en besteed even tijd aan je kind. Een kort moment van aandacht is vaak genoeg voor een kind om weer verder te kunnen met waar hij mee bezig was. Deze momen-ten van betrokkenheid bij je kind, hoe kort ook, zijn van grote waarde. Je laat daarmee zien dat je genteresseerd bent in waar je kind mee bezig is of wat hij te vertellen heeft. Dat is goed voor het zelfvertrouwen van je kind.

  Korte momenten van echte aandacht, bieden je kind ook de kans om van al-les te leren. Wanneer je de tijd neemt

  om met je kind te praten, helpt dat hem om gesprekken te leren voeren en zich in woorden uit te drukken. Je kunt kinderen ook leren luisteren door te vertellen wat je hebt meege-maakt en jouw ervaringen met je kind te delen. Bedenk: door aandacht te geven aan leuk en plezierig gedrag van je kind voorkom je dat kinderen op een vervelende manier om aan-dacht gaan vragen.

  Natuurlijk heeft speelgoed geven ook goede kanten. Vooral als het kinderen stimuleert om lekker bezig te zijn. Maar dit hoeven echt niet altijd de duurste cadeaus te zijn!

  De komende tijd kun je regelmatig artikelen over Positief Opvoeden lezen. Voor meer informatie en advies kun je terecht bij www.cjg-zwf.nl.

  We wensen je gezellige feestdagen!

  Positieve aandacht is cadeautjes geven? Cadeaus van liefde

  Desimber is de tiid fan kadootsjes keapje en jaan. In soad lden genietsje fan de strielende glim en entsjaste troppen fan harren bern as dy harren geskinken tpakke op sinteklaasjn of mei de kryst.

  Alden jouwe harren bern kadootsjes t leafde en wolle graach harren winsken ferfolle. Mar by in soad lden kin it net lije om it alderlste en nijste boartersguod te keapjen. Betink op san momint dat lden har bern alle dagen kadootsjes fan leafde jaan kinne dyt de bn tusken lden en bern fersterkje. Dy binne wichtiger as al it boartersguod by inoar.

  Hoe sjogge dy bysndere kadootsjes dert?It ntwikkeljen fan in hechte bn tusken lden en bern begjint mei hiel gewoane dingen. Regelmjittich

  efkes tiid frijmeitsje foar dyn bern, al is it mar in pear minuten, kin in soad betsjutte. Dizze saneamde quality time sit earder yn de lytse mominten tuskentroch dan yn spesjaal plende aktiviteiten. Wanneart dyn bern nei dy takomt om wat te fertellen, te freegjen of dy wat sjen te litten, hld dan op wrtst mei dwaande bist en besteegje efkes tiid oan dyn bern. In koart momint fan oandacht is faak gench foar in bern om fi erder te kinnen mei wrt er mei dwaande wie. Dizze mominten fan belutsenens by dyn bern, hoe koart ek, binne fan grutte wearde. Do litst drmei sjen datst ynteressearre bist yn wrt dyn bern mei dwaande is of wat hy te fertellen hat. Dat is goed foar it selsfertrouwen fan dyn bern.

  Koarte mominten fan echte oandacht, biede dyn bern ek de kans om fan al-les te learen. Wannearst de tiid nimst

  om mei dyn bern te praten, helpt dat him om petearen fi eren te learen en him yn wurden t te drukken. Do kinst bern ek leare lsterjen troch te fertellen wat asto sels meimakke hat en dyn nderfi ningen mei dyn bern te dielen. Betink: troch oandacht te jaan oan leuk en nofl ik gedrach fan dyn bern, komst foar dat bern op in ferfelende wize om oandacht freegjen gean.

  Fansels hat boartersguod jaan ek goede kanten. Foaral as it bern stimu-learret om lekker dwaande te wzen. Mar dit hoege echt net altyd de djoerste kados te wzen!

  De kommende tiid kinst regelmjittich artikels oer Posityf Opfi eden lzen. Foar mear ynformaasje en advys kinst terjochte op www.cjg-zwf.nl.

  Wy winskje dy gesellige feestdagen!

  Positive oandacht is kadootsjes jaan? Kados fan leafde

  De allereerste Moledei Sdwest-Frysln wordt gehouden op zondag 27 november van 11:00 tot 16:00 uur. Sdwest-Fryslan is n van de grootste molengemeenten van Nederland. Er staan 35 molens in de gemeente. Het grootste deel poldermolens in de vorm van achtkante grondzeilers. Maar je ziet hier ook boerenmuontsen, spinnekopmolens, windmotoren en tjaskers. Er zijn echter ook twee houtzaagmolens en drie korenmo-lens, waarvan twee molens ook in staat zijn te pellen.

  U kunt op 27 november zelf een malende molen bezoeken. De kracht van wind en water aan den lijve ondervinden. Wielen, assen, kammen, raderen, riemen met de natuurlijke energiebron wind, stenen aan het malen zien brengen.

  Een oude molen aan het werk zien, daar zijn ze voor gemaakt. Het is een indrukkwekkende gebeurtenis voor jong en oud. Beleef het zelf in n van de molens die Sdwest-Fryslan rijk is.

  De afgelopen vier jaar hebben de molenaars van Molenstichting Nijefurd op de laatste zondag van november een molendag georgani-seerd op de molens in de ge-meente Nijefurd. Gezien het aantal bezoekers is deze dag een succes. Per 1 januari is de gemeente Nijefurd gefuseerd met een viertal gemeenten in de zuidwesthoek van Friesland. De molenaars in de gemeente Sdwest-Fryslan hebben besloten om de Nijefurder Moun-dersdei om te zetten in Moledei Sdwest-Fryslan.

  27 november: Moledei Sdwest-Frysln

  De deelnemende molens zijn: Poldermolen Lonj BolswardWindmotor BolswardAlvyapoldermolen BurgwerdPoldermolen Cornwerdermole CornwerdWindmotor HartwerdPoldermolen De Snip it HeidenskipTjasker it HeidenskipWindmotor It Skar it HeidenskipPoldermolen De Eendracht KimswerdKorenmolen De Vlijt KoudumWindmotor Jan Broerskanaal MolkwerumPoldermolen Spinnekopmole NijhuizumSpinnekopmole Doris Mooltsje OudegaPoldermolen Babuurstermole TjerkwerdWindmotor Jousterp TjerkwerdKoren- en pelmolen De Onderneming WitmarsumPoldermolen Nylnnermole WorkumPoldermolen Ybemas Mole WorkumHoutzaagmolen De Rat IJlstSpinnekopmole Terpensmole IJlst

  VERKEERSSTREMMING SJARKETORENSTRAAT TE SNEEK

  I.v.m. herstraatwerkzaamheden is de Sjarketorenstraat te Sneek, vanaf de Balthuskade tot voorbij huisnummer 1a afgesloten voor al het doorgaande verkeer, uitgezonderd fi etsers en voetgangers. Het betreft de periode van 28 november t/m 2 december 2011 van 7:30 uur tot 16:00 uur. Buiten deze tijden kunnen de autos

  er wel langs. De direct aanwonenden worden door de aannemer op de hoogte gehouden van de werk-zaamheden. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Er worden vooraankon-digingsborden geplaatst en de omleidingsroute wordt met borden aangegeven. De werkzaamheden

  worden in opdracht van de gemeente Sdwest Frysln uitgevoerd door Bam Wegen bv Regio Noord te Drachten. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. Jaap Visser tel.nr. 06 51 42 62 94. Voor meer informatie kunt u bellen met Piet Adema via het gemeentelo-ket 0515-489000.

  Kijk voor info en aanmelden infoavond op:

  www.energiesprongsneek.nl

  Het loket voor energiezuinig wonen

  Kijk voor info en aanmelden infoavond op:

  Nu inSneek!

 • Workumer Krant Friso // Pagina 21 // Dinsdag 22 november 2011

  Ton van der LaanDe oefenruimte aan de Heare-kunst in Workum is de uitvalsba-sis van Rock & Loll, dat elk jaar gehouden wordt op 30 decem-ber in cultureel centrum de Kla-meare. Maar in de Groene Loods wordt meer gemaakt dan alleen muziek voor het spektakel. ,,We bieden in de oefenruimte een po-dium voor elk talent dat zijn of haar kunsten wil vertonen. Een portret van het muzikale gezicht van Workum. Een voor een druppelen ze bin-nen, de muzikanten van Rock & Loll. Gitaren onder de arm, mu-ziekmappen in de tas. Voordat de beschermhoezen open gaan en de mappen uit de tas komen, nemen ze eerst nog even de zaterdagavond door. Een lach schalt door de ruimte. ,,Het gaat in de oefenruimte niet alleen om muziek, vertelt Lars van Dieren, een van de organisatoren van Rock & Loll en zelfbenoemd ras-muzikant. ,,De oefenruimte is zo veel meer dan alleen een plaats waar we ons voorbereiden op Rock & Loll. Hier worden vriend-schappen gesmeed en vooral ge-lachen.Iedereen mag meelachen, vol-gens Van Dieren. ,,Het speciale aan Rock & Loll is, dat we ver-schillende muzikanten samen-brengen. Iedereen kan en mag meedoen. We sluiten niemand uit en we beoordelen en veroor-delen niemand. ,,De oefenruimte is ontzettend belangrijk voor Rock & Loll en voor muzikaal Workum. Dit is de enige openbare oefenruimte in Workum en omgeving waar bandjes kunnen oefenen en men-sen hun talenten kunnen tonen, zegt Van Dieren terwijl op de bovenverdieping van de oefen-ruimte het nummer The Time of

  My Life uit de film Dirty Dancing het stempel Rock & Loll-waar-dig krijgt. ,,In deze oefenruimte worden vriendschappen gesmeed. We maken met zn allen plezier, dat merk je wel aan het feit dat we eerst de vorige avond bespreken en dat pas gaan oefenen. Deze openbare ruimte is de kweekvij-ver van muzikaal Workum. ,,Wij bieden een podium waar beginnende muzikanten gebruik van maken. Jongeren die nog nooit in een bandje hebben ge-speeld en graag muziek willen maken, kunnen zich aansluiten bij ons. En vaak formeren ze met enkele andere muzikanten een band.En dat is bij Dirk Kuipers (15) het geval. Al enkele jaren drumt hij bij Rock & Loll en dat heeft hem inmiddels al een band op-geleverd. ,,Ja, een jamband, The Skinny Cows.Ook Eelkje Jellema krijgt een warm gevoel bij de oefenruimte. De 21-jarige Workumse kan de muziek niet missen en Rock & Loll is een belangrijk onderdeel van haar bestaan. ,,Muziek is een deel van mijn leven, een grote passie. Door Rock & Loll heb ik weer andere mensen ontmoet met wie ik samen muziek kan maken. Ik heb er weer een nieuw bandje gevonden.Daarnaast leidt de oefenruimte ook tot studiekeuzes. Voor Dirk Kuipers is de oefenruimte meer dan alleen oefenen voor Rock & Loll. Hij wil misschien verder in de muziek. ,,Ik overweeg om na mijn middelbare school iets in de richting van de muziek te gaan studeren, de popacademie mis-schien. Daar heeft Rock & Loll en de oefenruimte wel aan meege-holpen. Veel echte muzikanten kent

  Workum niet meer, constateert Van Dieren. ,,We merken dat de echte bands uitsterven, er komen steeds minder rasmuzi-kanten. Dat heeft er ook mee te maken dat de muzieksmaak van de jeugd verandert. Steeds meer jongeren willen dj worden, re-kenen het genre dance tot hun favoriet. Door middel van de oe-fenruimte bieden wij elk talent een podium om zijn of haar kun-sten te vertonen. Om meer jonge-ren kennis te laten maken met de muziek moet de oefenruimte ook een toegankelijke worden voor de allerjongsten, vindt Van Die-ren. ,,Deze oefenruimte moet ook een kweekvijver worden voor kinderen van de basisschool. Dat we bijvoorbeeld iedere woens-dagmiddag popworkshops ge-ven aan die basisscholieren om ze een podium te bieden. Voordat het zo ver is moet Rock & Loll tot een succes gemaakt worden, vindt de organisatie. En daar is Lars van Dieren met enkele andere Workummers het hele jaar mee bezig. Het hele jaar wordt er nagedacht over ver-

  schillende themas die tijdens het evenement centraal moeten staan. ,,Dan gaan we in augustus echt van start. Dan kiezen we het thema en gaan we dat uitwerken. We laten alle muzikanten die zich opgegeven hebben, kiezen. Zij kunnen zelf nummers instu-ren. Iedereen is betrokken bij het proces. Wanneer de setlist klaar is, duiken we tot en met de 30ste van december de oefenruimte in, om de nummer Rock&Loll-waardig te maken.Ook dat schept een band, vindt Van Dieren. ,,Iedereen is verant-woordelijk voor elkaar. Aan het bestuur de taak om alle muzi-kanten elk weekeinde bij elkaar te krijgen. Van de muzikanten wordt een gezonde portie sociaal gedrag en verantwoordelijkheid verwacht. Samen met ruim vijftig muzikanten werkt De Paupers naar Rock & Loll toe. Dit jaar voor de 27ste keer georganiseerd. In 1986 startte Rock & Loll on-der leiding van Henk de Boer. Sinds de eerste editie is het mu-ziekspektakel uitgegroeid tot

  een begrip in Workum. Zoals elke editie is er ook dit jaar een thema dat centraal staat. ,,Dit jaar heb-ben we gekozen voor Rock & Loll The Movie. De film staat centraal. We hebben voor dit thema geko-zen omdat het heel breed geno-men kan worden.Dit heeft het bestuur, naast Lars van Dieren verder bestaande uit onder meer Hette van der Velde en Eelkje Jellema, bewust gedaan. ,,We merken aan ons publiek dat het veroudert. Daarnaast heb-ben we het gevoel dat jongeren steeds meer andere muzieksma-ken krijgen, dance bijvoorbeeld. We hebben dit thema gekozen om het zo breed mogelijk te hou-den. Naast pop en rock, dus ook klassiekers en Nederlandstalig. Lars van Dieren hoopt hiermee dat ouderen niet wegblijven omdat ze zich niet meer kunnen identificeren met de muziek, en dat jongeren komen omdat we voor elk type jongere muziek aanbieden. ,,Al moet je er wel voor open staan, voegt Lars er aan toe. Hij merkt bovendien dat het genre elektronische muziek erg populair wordt. Al ziet hij dat niet als concurrentie. ,,Totaal niet. Die muzieksoort sluiten wij niet uit. We staan juist open voor alle genres, al zul je bij ons nooit een dj op het podium zien staan.,,Je merkt het wel. Het is zo veel meer dan die ene avond, ein-digt Lars van Dieren zijn verhaal. ,,Rock & Loll is voor iedereen. Wij hoeven slechts te cordineren. De rest doen ze vanzelf. Zij dra-gen veel verantwoordelijkheid en zijn vrij in hun doen en laten. Zij vormen nieuwe bands en zij gaan nieuwe vriendschappen aan. En ook kiezen zij ervoor om in de muziek verder te gaan. Die kans bieden wij ze. Ook dit maakt Rock & Loll, maar ook Stichting De Paupers heel speciaal.

  Rock & Loll zo veel meer dan avond in decemberKweekvijver muzikaal Workum Op 30 december organiseert Stichting De Paupers voor de 27ste keer Rock & Loll. De kaarten voor het evenement kunnen vanaf 1 december worden gekocht bij sigarenmagazijn en cd-speciaalzaak Van der Velde in Workum. De kaarten kosten in de voorverkoop 10 euro. Foto Berber van der Werk.

  De maand december staat in het teken van het geven of ontvan-gen van cadeaus. Met een per-soonlijk cadeau(pakket) wordt aandacht geschonken aan fami-lie, vrienden en andere relaties. Voor de leukste en mooiste fair-trade cadeaus moet u bij de We-reldwinkel zijn. D fairtrade ca-deauwinkel van Nederland. Laat u inspireren door onze produc-ten met een bijzonder verhaal. Ze zijn afkomstig uit Afrika, Azi en Latijns-Amerika. Ambach-telijk geproduceerd, veelal met oorspronkelijke materialen en technieken n met respect voor mens en milieu. U kunt kiezen uit talloze heerlijke levensmiddelen, bijzondere serviezen, schalen en glaswerk en sfeervolle sier- en gebruiksvoorwerpen. Vandaag de dag in tijden van wereldwijde economische terug-gang kunnen we er niet meer aan

  ontkomen: we moeten naar pas-sende oplossingen. Hierbij zijn duurzaamheid, fairtrade, maat-schappelijk verantwoord onder-nemen, kwaliteit en authentici-teit van belang. Door te kiezen voor cadeaus van de Wereldwin-kel geeft u op een eenvoudige manier een positief signaal af en draagt u daadwerkelijk bij aan een eerlijker wereld.Bij Wereldwinkel Workum kunt u uw pakket geheel op maat en naar uw wens laten samenstel-len. Als geschenk kunt u ook een cadeaubon geven, ze zijn er in verschillende coupures. En ook bij de verkopen op locaties Hin-deloopen en Koudum deze week kunt u terecht voor uitgebreid advies en informatie. Door het geven van een fairtrade cadeaupakket doet u tegelijk iets waardevols voor de mensen die de producten maken. Laat u door hen verrassen, zodat zj door u worden verrast.

  D maand van geschenkenen cadeaupakketten Ook dit jaar weer in het laatste weekend van november, zater-dag van 13.00-19.00 uur en zon-dag van 11.00-16.00 uur organi-seert yogapraktijk De Waterlelie een Oosterse markt. De markt is binnen in de groepsruimte van appartementenboerderij De Gelukskever bij Hindeloopen, Schuilenburg 3.De mensen van Little Buddha, onze gasten, wonen en werken het grootste deel van het jaar in Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Zij kopen bij de lokale bevolking bijzondere voorwerpen in op fairtrade basis en importeren deze naar Nederland. Tevens on-dersteunen zij een aantal lokale projecten/weeshuizen waar ze u graag meer over vertellen. De markt biedt honderden artikelen waar u uit kunt kiezen en van kunt genieten. Van specifieke antieke meubelstukken, zilve-ren sieraden, religieuze en ge-bruiksvoorwerpen, Tibetaanse zuivere wierook, klankschalen tot yak wollen sjaals en pantof-fels. Vragen over voorwerpen

  en afbeeldingen kan men voor u beantwoorden omdat men de be-volking en de gebruiken van bin-nenuit kent. U bent ook welkom om een kijkje te nemen en/of een kop thee te drinken. De toegang is gratis.

  Tijdens de markt is Wytske, van yogapraktijk De Waterlelie, aan-wezig en zij kan informatie geven over de massages, thuis of op het werk en over de workshops/cur-sussen die in haar praktijk of op verzoek elders gegeven worden.

  Oosterse markt in De Gelukskever

 • Workumer Krant Friso // Pagina 22 // Dinsdag 22 november 2011

  Merk 27 - Workum - Tel. 0515-541885

  RESTAURANT STEAKhOUSEPIzzERIA

  U kunt bij ons terecht voor: APKenonderhoudvanuwauto Aircoserviceenreparatie Bandentegendescherpsteprijs Autosnieuwengebruikt Onderhoudvanuwleaseauto

  WijzijngecertificeerdLeaseServiceCenterenHellaServicePartner

  Kom gerust eens langs of kijk opwww.autobosma.nl voor meer informatie

  Yttingwei 4, Workum, 0515-579234

  kunststof dakgoten en nu ook aluminium, koper en rvs tuinhuisjes

  tuindeuren schuifdeuren voor- en achterdeuren balkondeuren

  vlie

  gen

  horr

  en

  kun

  stst

  of w

  indv

  eren Kozijnen centrum Workum

  Goed in Glas en Kunststof

  Dwarsnoard 34/36 WORKUM Tel. 0515-542572 Fax 0515-543360

  Interieur timmerwerk

  Vrijblijvende offerte telefonisch of via mail.Tekenwerk en prijsberekening kan in bijzijn klant.U kunt aangeven wat u mooi vindt en krijgt daarbij de offerte direct mee.Dit laatste op afspraak in de showroom meestal in de avonduren.Offerte via email kan als u maten en eventueel een foto opstuurt naar jangrasman@kozijnen.orgU krijgt dan de offerte via email met tekeningen en prijsopgave. Geheel vrijblijvend.

  Leveren en monteren van: Kunststof kozijnen Dubbel glas Kunststof goten Vliegenhorren* * in combinatie met kozijnen

  06 2557 3900 / 06 4892 0393

 • Workumer Krant Friso // Pagina 23 // Dinsdag 22 november 2011 V.V. WorkumProgramma 26 november- NOK 3 Workum 3 Aanvang 14:30- Heerenveen Workum DA1 Aanvang 14:30- Workum MB1 Hielpen MB1 Aanvang 14:30- Annap. C1 Workum C1 (B) Aanvang 12:45- Makkum C2 Workum C2 Aanvang 9:00- SDS D1 Workum D1 Aanvang 11:30- Workum D2 Makkum D2 Aanvang 9:00- Workum D3 DWP D2 Aanvang 11:00- SWZ E3 Workum E1 Aanvang 9:00- Workum E2 Oosterlittens Aanvang 9:00- Heerenveen Workum E3 Aanvang 9:00- Workum F1 Joure SC F2 Aanvang 9:00- Balk F2 Workum F2 Aanvang 10:15- Workum F4 Sch.goutum70 Aanvang 10:00- Workum F5 Workum F6 Aanvang 10:00- Workum F7 Heeg F4 Aanvang 11:00

  Uitslagen 19 novemberBeetgum 1 Workum 1 2 5Workum 2 Flevo Boys 4 3 3Workum 3 Nijland 3 2 1Oeverzw. 3 Workum 4 7 0Workum DA1 LSC DA1 3 2Steenwijk A1 Workum A1 0 3Workum B1 Hveense B. 2 2Bergum Workum MB1 5 0Frisia C3 Workum C1 3 5Workum C2 IJVC C2 2 0Workum D1 Franeker 1 3Terschelling Workum D2 0 3Sneek E3 Workum E1 1 5Workum E2 QVC E2 7 1EBC E2G Workum E3 6 2Workum F1 Makkum F1 10 0orkum F2 Bakhuizen F1 12 0Workum F3 HJSC F1 1 6Oosterl. F2 Workum F4 2 1Bolsward Workum F5 1 11Workum F6 Makkum F3 6 3HJSC F3 Workum F7 9 0ZaalvoetbalDonderdag 24 november 2011Wiarda te Leeuwarden- Blauw Wit34 8 Workum 4 Aanvang 21.45 uurUitslagen week 46Workum 3-SWZ1 3-3Workum 1 - ZZVV 4-2Cambuur 2 - Workum 2 3-1

  Afgelopen weekend was het Hannah Bokma uit Hindeloopen, uitkomend voor de Kwintorui-ters die de winst pakte in de B dressuur te Harich. Met 186* en 188* was ze de concurrentie te snel af en won daarmee twee keer de 1ste prijs. Angelique Jongsma behaalde met Marengo in de L2 tweemaal 185 punten. Jolanda Hettinga werd derde in de M1 dressuur met Margje met 189* punten.In Koudum reed Geeske de Boer met Gideons Dimitri in de L2 dressuur 189* en 186* punten bijeen. Goed voor twee 1ste prij-zen.

  Hannah Bokma pakt winstin B dressuur

  Oud concept, nieuw jasje: vrijwil-lige huizenveiling heeft voor de verkoop van woningen het oude concept, dat gebaseerd is op het principe van het bijeen brengen van kopers en verkopers, in een nieuw jasje gestoken. Via inter-net wordt de vrijwillige groeps-veiling georganiseerd. Het kopen en verkopen via een online veiling maakt het bie-dingsproces transparant en overzichtelijk. Alle bieders heb-ben gelijke kansen en kunnen precies zien hoeveel er op de woning is geboden. Alle potenti-ele kopers hebben gelijke kansen en bepalen helemaal zelf tot welk bedrag wordt geboden. De vrijwillige huizenveiling is geen noodgreep, maar een ma-nier om kopers en verkopers bij elkaar te brengen. De online vei-ling vindt plaats op 24 november 2011 vanaf 19.00 uur. Ook de Menziessingel 11 te Mak-kum en de Stokerij 10 en Waech-finne 6 te Workum nemen deel aan deze vrijwillige huizenvei-ling. Voor meer informatie neemt u contact op met makelaardij P. J. de Jong, telefoon 0515-542048 of www.makelaardijpjdejong.nl.

  Vrijwilligehuizenveiling24 november De wikekalinder van Workum is weer uitgekomen. De kalinder-kommisje is het afgelopen jaar druk bezig geweest diverse fo-tocollecties te bewonderen. Vele Workumers en oud-Workumers hebben foto's ter beschikking gesteld, zodat men 54 fotos uit 24 fotocollecties heeft kun-nen selecteren. Een leuk cadeau van Sinterklaas of met de Kerst. Mochten er (oud-)Workumers zijn die nog een of meer leuke foto's hebben voor de volgende kalenders, dan kunnen ze con-tact opnemen met Carla van der Veen-Delfsma tel. 0515-543877 of mailen naar Warkums Erfskip, warkumserfskip@hetnet.nl. De kalender is verkrijgbaar bij siga-renmagazijn en cd-speciaalzaak Van der Velde, slagerij Blom, bakkerij Keuning, Bakkerij Van der Werf, Jopie's Hskeamer en

  in de winkel van Marinacker. Tijdens de Winterfair op vrijdag 25 november is Warkums Erf-skip vanaf 17.00 uur geopend. De toegang is vrij. Op de begane grond is een wintertentoonstel-ling ingericht. Zo staan onder an-dere twee bijzondere belsliden hier te pronken. De ene is van de familie Haagsma, door Obe Yntema circa 1890 gemaakt. De andere is van de familie Gaastra, waarschijnlijk van dezelfde bou-wer. Ook is een prikslee uit 1694 te bewonderen. Op de eerste etage exposeren Sofie Hupkens bronzen beelden en Reinder Homan etsen. Tijdens de Winterfair zijn beiden aanwe-zig. Sofie vertelt naar aanleiding van haar beelden, modellen en mallen over het proces, van boet-seren tot en met het gieten van

  beelden. Reinder zal met behulp van gereedschap, etsplaten en proefstaten het etsproces in-zichtelijk maken en een en ander besluiten met het drukken van een ets. Ter gelegenheid van de Winterfair wordt deze ets u voor een speciale prijs aangeboden. Beiden hopen u tijdens de fair te mogen begroeten.Op de derde etage kunt u luiste-ren naar het verhaal over de be-levenissen van de schipper Hoy-te Fookles, dat aan de hand van gegevens, die in het archief van The National Archives in Londen liggen, is opgesteld. Aan de overkant in It Pottebak-kershs is de collectie Worku-mer aardewerk te bezichtigen, zowel op de begane grond als op de eerste etage. Ook hier is de toegang vrij.

  Workumer wikekalindervoor de dertiende keer

  Uniek vanwege de loop- en ge-nietronde om de prachtig geres-taureerde Gertrudiskerk.Tijdens deze wandeling kunt u genieten van het optreden van Nijefurd Sjongt dat driemaal een miniconcert geeft in de Gertru-diskerk, van Sjongsum dat bij het stadhuis en in de smederij zingt, gezamenlijke popkoren onder leiding van Jannie Brandsma, het jeugdkoor van Jitske Draijer en het koor Tusken Wl en Skip dat zijn liedjes ten gehore brengt in de Klameare (zie voor tijden in de weekagenda van de Klamea-re). Uniek vanwege het gegeven dat iedere winkelier en of onderne-mer, stichting, vereniging mee-doet aan deze geweldige winter-fair. Zo staan onder andere de roeivereniging, Crescendo, (dat tijdens de hele markt speelt) en

  World Servants hun werkzaam-heden te promoten.Uniek vanwege het geweldige culinaire plein waar u vele soor-ten hapjes, drankjes, soepjes enzovoorts kunt proeven. Dan moet u denken aan gepofte kas-tanjes, heerlijke goulashsoep, sneeuwballen, amuses, tapas, kaas en bioproducten, vishapjes, enzovoorts. Uniek vanwege het speciale kinder- en jeugdprogramma met een draaimolen (gratis) en de kerst-OEPS-activiteiten. De draaimolen is doorlopend aan het draaien en voor het knutse-len en bakken hebben we drie keer een OEPS-doe-ronde waar de jeugd een half uur bezig kan zijn (tegen een geringe vergoe-ding). Ook Sint en zijn Pieten zullen de winterfair in Workum bezoeken en misschien ook wel

  in de draaimolen een rondje meedoen!Uniek door de mensen uit de tijd van Charles Dickens die tijdens de hele winterfair uw gastvrouw en/of gastheer zijn.Uniek door aan het slot van de avond een geweldige modeshow neer te zetten met medewerking van alle kleding- en schoenenza-ken uit Workum. Een show die u een prachtig beeld geeft van de kleding die de vrouw en de man in de winter van 2011/2012 dra-gen.Uniek door de geweldige samen-werking van de werkgroep war-me winterfair, de vele vrijwil-ligers, de leden van de Stichting Promotie Workum, maar last but not least de vele mensen die deze fair komen bezoeken.De organisatie

  Winterfeest is uniekLycurgus Sparta Combinatie uit Sneek kwam afgelopen zaterdag op bezoek in Workum. Beide teams startten erg gedreven aan deze wedstrijd. LSC stond net iets meer onder druk dan Wor-kum omdat de spelers uit Sneek moesten winnen om aanspraak te maken op een positie bij de bovenste zes. Workum heeft wat dat betreft net iets meer ademruimte. Desondanks wilde Workum het er niet op aan laten komen en wist het binnen vijf mi-nuten al de 1-0 te scoren.Daarna waren het niet de euros die vielen, maar doelpunten. Achtereenvolgens 1-1, 2-1, 2-2 en 3-2. Inderdaad, de punten ble-ven in Workum. Binnen ons team vielen zater-dag de eerste gevolgen van de crisis echter wel te betreuren. Een teamlid had last van een pratende schoen. Tenminste zo ziet het er uit als een zool voor de helft van de schoen los laat. Desondanks wist deze dame nog wel fantastische vrije trappen te nemen. Dat de welvaart oneerlijk verdeeld is bleek zaterdag wel weer. Aan de ene kant hebben we last van kapotte schoenen en aan de andere kanten kopen we nieuw talent in.We hebben zaterdag namelijk versterking gekregen van Ken-dra en Sanne, twee talenten uit het beloftenteam van vv Wor-kum, meisjes B. Zaterdag spelen we uit in en tegen Heerenveen.

  Dames Workum

  Voetbaldamesaan goede kantvan de score Afgelopen zaterdag, 19 november, zijn op de Nylannermole in Workum Johan de Jong en Auke Sierdsma geslaagd voor het examen voor vrijwillig molenaar. De mannen hebben de afgelopen anderhalf jaar een op-leiding gevolgd tot vrijwillig molenaar. Deze opleiding wordt door vereniging Gild Fryske Mounders gegeven op de molen aan de Hylperdyk in Workum. Auke zal voortaan molen De Eendracht in Kimswerd bemalen en Johan ontfermt zich over de windmotoren van Molenstichting Nijefurd. Op de foto van links naar rechts Auke Sierdsma, Job Koehoorn (examinator), Johan de Jong, Lourens Sierkstra (examinator) en Jaap Tiedema (leer-meester).

  Geslaagde molenaars

 • Workumer Krant Friso // Pagina 24 // Dinsdag 22 november 2011

  Sd 15 8711 CR WorkumTelefoon. 0515 54 32 57

  Wij bezorgen weekendspizzas en diverse menusKijk voor de folder op www.dewitteherbergh.nl

  D. Hofstra schildersbedrijf Lutswei 38711 JG WORKUMTel/fax: 0515-543532Mobiel: 0612386950E-mail:hofstraschildersbedryf@online.nl

  Ik maak graag

  vrijblijvend een offerte!

  in de herfst- en wintermaanden

  aantrekkelijke kortingop binnenschilder- en

  behangwerkzaamheden

  SCHILDERWERK en WANDAFWERKING

  Eniggaburren 10 8711 HP Workumtel: 0515-54 0791 fax: 0515-54 0063info@autocompleet.nl

  Voor al uw: APK onderhoud reparaties accessoires banden uitlaten

  remdelen accus etc.

  dames-heren mode & jeans

  Marktstraat 16 & 18, BOLSWARDMerk 25, WORKUM

  WolkeMaandaanbieding

  Wienerschnitzelmet champignonsaus

  naar keuze met:gebakkken aardappels of frites

  en geserveerd metwarme groente en sla

  voor de prijs van e 11,-Ook is het mogelijk om plates af te halen

  Graag tot ziens bij:Folkerts Petit RestaurantMerk 26 - Workumtel. 0515-541590www.folkertspetitrestaurant.nl De smaakvolle beleving van Wo

  rkum

 • Workumer Krant Friso // Pagina 25 // Dinsdag 22 november 2011

  Haarden en kachels

  Kachels van de maandHout en gaskachels nog scherper geprijsd!

  Kom langs in de showroom

  superaanbieding

  Eniggaburren 4-6 | 8711 HP Workum | tel. 06-55331556www.vannetten.nl

  NovembeRmaaNd actiemaaNd

  R.J. van NettenTegelzetbedrijf & Tegelhandel

  Kwaliteitstegels tegen lage prijzen!!!

  openingstijden:Door de week op afspraak: 06 5533 1556

  Gehele maand november donderdag- en vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur geopend. Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

  Op diverse wand- en vloertegels meer dan 20% korting

  WaNdtegel300x600 glad wit

  van e 25,23 nu voor

  e 18,50incl. btw per m2

  WaNdtegel250x330 glad wit

  van e 23,50 nu voor

  e 16,50incl. btw per m2

  vloeRtegel600x600 antraciet

  van e 48,50 nu voor

  e 37,50incl. btw per m2

  LAATSTE WEEK

 • Workumer Krant Friso // Pagina 26 // Dinsdag 22 november 2011

  Freerk Faberweg 9 - 8763 XC Parrega/WorkumTel. 06-54973395 - info@boumaverhuur.nlwww.boumaverhuur.nl

  KraanverhuurJouco Bouma Parrega

  Voor al uw:grondverzet, milieutechniek en

  rioleringen, sloopwerken.

  Leveren van:pvc, drainage, zand, grond,

  bestrating, vlonders,steigers, schuttingen e.d.

  Minikraan verhuur. (met of zonder machinist)

  Sburch 98711 EE WorkumTel. 0515-541374www.seburch.nl

  Ht restaurant bij de sluis!

  Geopend vanwoensdag tot en met zondag

  vanaf 17.30 uur

  Dealer van o.a.: Batavus Gazelle Sparta Giant Diverse merken kinderfietsen Diverse electrische fietsenVerkoop van gebruikte fietsenTevens fietsverhuur

  Openingstijden:Di. t/m Vr. 8.30-12.30 en 13.30-18.00Vr. koopavond 19.00-21.00Zaterdag 8.30-12.30 en 13.30-16.00Maandags gesloten

  KIJK OOK EENS OPWWW.hUNIADRUKKERIJ.NL

  Bekend om zijnworstmakerij!

  Blom SlagerijFriesche Ambachtelijke Slagerij

  Noard 115 - Workum - Telefoon 0515 541354

  S i n d s 1 8 5 4

  Bekend om zijnworstmakerij!

  Vlees vaneigen

  weiderijProbeer ook een

  s onze

  rooKWorST!Een delicatesse

 • Workumer Krant Friso // Pagina 27 // Dinsdag 22 november 2011

  Vanaf 1 januari 2012 vormt Mark Brouwer samen met Zus Berger de directie van KraamZus. Mark Brouwer heeft een ruime ervaring op bestuurlijk niveau en op managementgebied. In zijn huidige functie als directeur Friesland van de Friesland Bank is hij verantwoordelijk voor de realisatie van de commercile en financile doelstellingen binnen de regio Friesland. Daarvoor be-kleedde hij diverse andere func-ties bij de Friesland Bank. Gezien de groei die KraamZus doormaakt is er behoefte aan versterking op bedrijfsmatig ge-bied. Mark Brouwer zegt over zijn nieuwe functie: De zorgsec-tor is sterk in beweging. Het is de kunst om een goede balans te vinden tussen enerzijds kwaliteit en anderzijds een evenwichtige kostenbeheersing. Dat maakt het tot een geweldige uitdaging in een jong en dynamisch bedrijf. Ik heb er ontzettend veel zin in! Kraamzorg van KraamZus be-tekent n kraamverzorgster in het gezin tijdens de kraamtijd. Zus Berger, van origine kraam-verzorgster, richtte de organisa-tie vijf jaar geleden op. Berger: Door n op n zorg te leveren bieden we rust in een periode die toch al hectisch genoeg is. In-middels is KraamZus n van de grootste kraamzorgorganisaties in Frysln.

  Uitbreidingvan directievan KraamZus

  In de week van 7 tot en met 12 november gingen in Koudum twintig collectanten langs de deuren om geld bijeen te bren-gen voor Alzheimer Nederland. De collecte in genoemd dorp heeft dit jaar 1134,44 opge-bracht (en dat is 64,61 meer dan in 2010).Namens Alzheimer Nederland willen wij de gulle gevers, col-lectanten en iedereen die zich heeft ingezet om de collecte te doen slagen, bedanken voor hun inzet. Zonder hun hulp was het niet mogelijk deze collecte te or-ganiseren. Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog Alzhei-mer Nederland steunen? U kunt uw gift overmaken op giro 2502 ten name van Alzheimer Neder-land te Bunnik of een sms sturen met als tekst Alzheimer naar nummer 4333 . U steunt dan met 2 euro. Namens de stichting Alz-heimer Nederland, de cordina-tor voor Koudum,

  Romke Kroondijk

  Koudum is gulbij collecte tegenziekte AlzheimerDoor de Stichting Promotie Wor-kum wordt een St. Nicolaas-actie georganiseerd in de periode van 21 november tot en met 5 de-cember. De winkeliers hebben spontaan met elkaar meer dan tweehonderd prijzen beschik-baar gesteld. Bij aankoop van 10 euro of meer ontvangt u een envelop. De mogelijkheid bestaat dat zich hierin een prijs bevindt. De deelnemende winkeliers zijn kenbaar aan de poster. De onder-

  staande winkeliers doen mee.Groen bloemen, kapsalon Peter, DHZ A. van der Meulen, Boog-aard Installatiebedrijf, Bijlsma Vishandel, Wouda Schoenen, De Koningsparel, Het Boekhuis, Van der Goot, Bloms slagerij, Fytsmakkerij Scheltema, Mode-huis De Boer, Alberts Schilders & Interieurs, Folkerts Restau-rant-Lunchroom, bakkerij Van der Werf, installatiebureau De

  Jong, Carla Lingerie & Badmode, Koch Kado, Keunings bakkerij, DA Drogisterij Atsma, Blokker, Hierknipperij Hilda, Pallie Sport, slagerij Van der Meer, Gietema, Noarderwind, Sluiszicht, ZWH Keukens, De Witte Herbergh, De Gulden Leeuw, hotel Aan de Wymerts, Sanitiem, Tommys dierenwinkel, Bentex Workum, Poiesz, Het Verwende Nest, Ro-bynz, Blommestekje, In Du Mode en Bandstra Bouwmarkt.

  Winkeliers strooien gul met prijzen Ongeveer 2800 passagiers hebben de afgelopen zomer gebruik gemaakt van het toeristentreintje. Bij de evaluatie met de vrijwilligers (foto), afgelopen woensdag in Jopies Hskeamer, is gebleken dat de maand juni de slechtste maand is. Er zal worden bekeken hoe deze maand het volgend seizoen ingevuld kan worden. Ook zullen er drie vaste haltes komen, maar men kan ook instappen nadat men dit bij handopsteking te kennen heeft gegeven. De enthousiaste vrijwilligersgroep bestaat uit achttien mannen en vrouwen. Ze werden even in het zonnetje gezet door voorzitter Henk Vis-ser van Promotie Workum. Hij overhandigde hun een cadeaucheque van de VVV als blijk van waardering. In de maanden juni, juli en augustus reed het treintje van en naar de camping It Soal en door de stad Workum. Ook werd het treintje meerdere malen gebruikt door verschillende instanties, zoals de Zonnebloem, Marinacker en de peuterspeelzaal om er maar een paar op te noemen. Volgend jaar gaat men weer met goede moed verder. Foto Henk Gorter.

  Toeristentrein is succesvol

  Woensdag 26 oktober vond de startver-gadering van het Welkom in Workum week-end plaats. Veel partijen waren vertegen-woordigd en tevens nog steeds enthousiast over het weekend. Het programma is besproken en nieuwe ideen zijn uitgewisseld. Hiermee is een start gemaakt met de organisatie van het Wel-kom in Workum weekend. De data voor het Welkom in Workum weekend zijn tijdens de startvergadering vastgelegd. Het weekend in 2012 vindt plaats op 29 en 30 juni en 1 juli. Noteer dit dus meteen in de agenda.Het verslag van de vergadering is na te lezen op www.workum.nl/welkom. Vrijwilligers die op wat voor manier dan ook willen helpen of betrokken willen worden voor of tijdens het Welkom in Workum weekend, zijn van harte welkom. Het programma in 2012 wil de werkgroep meer uitbreiden met kunst en cultuur. Ideen uit deze hoek of op andere gebieden zijn van harte welkom. Aanmeldin-gen en ideen kunnen worden gemaild naar welkominwor-kum@hotmail.com. Werkgroep Welkom in Workum: Theunis Wouda, Trudi van der Valk, Wopke van der Bij en Piety Bouma.

  Data Welkomin Workum voor2012 nu bekend

  Dit jaar zijn door Hunias Druk-kerij prachtige herdrukken ge-maakt van de meest gewilde en uitverkochte kaarten van atelier Bauke Feenstra, zoals van de Bla-zerhaven in Workum en de Noor-derhaven in Harlingen. Verder zijn er nog kaarten met aquarellen van verschillende winterse Friese dorps- en stads-gezichten van onder andere Workum, Hindeloopen, Stavo-ren, Bolsward, Sneek, Leeuwar-den, Harlingen, Makkum, Par-rega, Ferwoude, Gaast, en van schaatsers langs de Elfsteden-route, van zeiljachten en traditi-onele zeilschepen, te veel om op te noemen.De hele collectie is op de inter-netsite www.baukefeenstra.nl te zien en bestaat uit meer dan tachtig verschillende kaarten. Deze kaarten, die in fraaie kleu-ren gedrukt zijn op zwaar aqua-

  relpapier, onderscheiden zich qua ontwerp en uitvoering van de doorsnee kerstkaarten; ze zijn met luxe bijpassende enve-loppe en met blanco binnenzijde of bedrukt met tekst verkrijg-baar. Naast kerstkaarten zijn er

  ook verjaardagskalenders met aquarellen uitgebracht die heel geschikt zijn als Sinterklaas- of kerstcadeautje. Ze zijn verkrijg-baar bij atelier Bauke Feenstra, Noard 44-46, 8711 AJ Workum, telefoon 0515-541720.

  Winterse kerst- en nieuwjaarskaartenvan atelier Bauke Feenstra

 • Workumer Krant Friso // Pagina 28 // Dinsdag 22 november 2011

  verzorging & verpleging | hulp in de huishouding | thuishotel | thuiszorg technologie | thuisbegeleiding T (0515) 461 100

  www.thuiszorgzwf.nl

  verzorging & verpleging

  Het ging opeens hard achteruit met de

  MS van mijn vrouw Ria. Ze had steeds meer

  hulp nodig en voor mij was dat nauwelijks

  meer op te brengen. Ik ben ook niet meer

  de jongste... Het is een rotziekte. Uiteindelijk

  zal verhuizen naar een verpleegtehuis nodig

  zijn, maar dankij de thuiszorg kunnen we

  dat voorlopig nog uitstellen. Bij Thuiszorg

  Zuidwest Friesland draait alles om mensen,

  thuis. Ook daardoor hebben we het nog erg

  fi jn samen. We plukken de dag.

  Berthus Brandsma, 73 jaar

  Maritte is er voor mijn vrouw Ria

 • Workumer Krant Friso // Pagina 29 // Dinsdag 22 november 2011

  Jan Pieter DykstraOp de Biennale 2009 kreeg ik de eerste prijs toegekend in de categorie Beeldhouwen. Deze toekenning heeft meer deuren geopend dan ik ooit voor moge-lijk had gehouden. Ik ben daar immens dankbaar voor en ik wens alle deelnemers van 2011 veel succes. Aan het woord is Emilie Cum-mings Enneking in de fraai uitge-voerde catalogus dutch Florence Biennale artists 2011, die op het bureau van de redactie van deze krant terecht kwam en waarin alle Nederlandse deelnemers aan deze tentoonstelling staan vermeld. Onze stadgenote Ruth Vulto Gau-be is een van die uitverkorenen die werk mag insturen voor deze in (beeldende) kunstkrin-gen hoog gewaardeerde expo-sitie, die eenmaal per twee jaar plaatsvindt en dit jaar de achtste uitvoering beleeft. Onder die 700 deelnemers van de aanstaande editie van de prestigieuze exhibi-tie is een contingent van 28 Ne-derlandse kunstenaars, van wie er drie Frysln als woongebied hebben. Naast onze al genoemde stad-genote zijn dat Evert Meilink (Buitenpost) en Rolf Dderlein de Win (Boornbergum). Eerst-genoemde en laatstgenoemde dingen mee in de categorie Beeldhouwen en Meilink is een vertegenwoordiger van de Schil-derkunst. Naast deze categorien zijn er inzendingen voor Fotogra-fie, Projecten en Grafische Tech-nieken, een breed spectrum van beeldende kunst, in tegenstelling tot de Biennale van Venetie die meer gericht is op uitvoerende kunstenaars, theater, muziek en aanverwante vormen. Het is dus eigenlijk top of the bill als je geselecteerd wordt voor zon exhibitie, waar zogezegd de beau monde van de kunst zich op de hoogte stelt van de ontwikke-lingen, trends in de hedendaagse kunst. Hoe kom je door de selec-tie van de duizenden kunstbeoe-fenaars, die Nederland telt, nog afgezien van de concurrenten die wereldwijd gading meitsje oan in plakje nder de kunstsinne. Ruth, bescheiden als ze is, moet daar het antwoord in concreto op schuldig blijven, maar spreekt als vermoeden uit, dat wellicht de realisatie van het Workumer Verzetsmonument in Thomas-hof door haar schoolkinderen met haarzelf in een leidende rol, wel eens van betekenis kan zijn geweest. Niet alleen dat dit pro-ject in Workum en omgeving met instemming werd begroet, maar provinciaal en landelijk is er ook aandacht geweest voor deze in Franse kalksteen uitgevoerde compositie van haar, die in op-dracht van de gemeente Nijefurd werd uitgevoerd. En, aldus een glimlachende Ruth, ook denk ik dat internet wel eens een handje kan hebben geholpen, want ik heb een eigen website, waarop mijn werken staan. Dus, mis-schienHoe het zij, enkele weken terug viel er tot verrassing van het gezin Vulto Gaube een brief uit

  Itali van de selectiecommis-sie van Biennale Florence op de Algeraburren op de deurmat, met verzoek om informatie en de toezegging om een drietal wer-ken aan te mogen melden voor deze contest. Florence of zoals de Italianen zeggen Firenze, ooit hoofdstad van het hertogdom Toscane, is al sinds de middel-eeuwen een stad van kunst, cul-tuur, financin, en handel, waar het universele genie Leonardo da Vinci voetsporen heeft nage-laten. Ook de stad die de Franse schrijver Stendhal volgens over-levering de adem benam toen hij al het moois daar aanschouwde Hij was overigens als soldaat van Napoleon deelnemer aan de be-ruchte tocht van de Grande Ar-mee in 1812 naar Moskou.Afgelopen woensdag 16 novem-ber stonden de drie geselec-teerde werken ingepakt klaar in grote kisten op de gedeeltelijk nog aanwezige bthsflier van het voormalige boerderijtje (ko-melkersspultsje), dat achter de Algeraburren is gelegen. Weg-gestopt voor het grote gezicht, ideaal gelegen om rustig - maar soms urenlang ononderbroken - de opgedane inspiratie met schwung in steen en hout, soms klei, tot uitdrukking te brengen. Voordat de reis naar Italie aan-vangt was er op 19 en 20 novem-ber nog een voorexpositie van de Nederlandse kandidaten in Kla-renbeek, in de boeken en de wan-delgangen heet dat een preview, aldus Ruth. Ze wil overigens best kwijt dat enkele particulieren en de gemeente Nijefurd in dit geval de rol van mecenas hebben ge-speeld, want zonder deze gene-reuze financile bijstand was het voor haar bijna niet moge-lijk geweest om in dit grote veld acte-de-prsence te geven. Zijde-lings wordt daardoor natuurlijk ook Workum op de (kunst)kaart gemanifesteerd.Over haar inzending wil ze nog wel kort een introductie geven. Meestal werkt ze aan de hand van door haarzelf bedachte the-mas. Zo bracht ze ooit haar visie op het thema moeder en kind in beeldende vormen van steen en hout tot uitdrukking. Dat leidde soms tot particuliere opdrachten om bijvoorbeeld een grafmonu-ment te ontwerpen en te ver-vaardigen. Ook heeft ze zich lan-ge tijd aangetrokken gevoeld tot het eeuwenoude fenomeen van het verhalen vertellen. Een vorm van (volks)kunst die al sinds Homerus zijn Ilias en Odyssee wrochtte bloeide, maar door de moderne tijd enigszins in de ver-sukkeling is geraakt. Hoewel, er zijn weer rondreizende barden, skalden, die oude verhalen re-citeren, in onze eigen omgeving bijvoorbeeld Douwe Kootstra en Mindert Wijnstra. Voor Ruth vormde in die tijd onder meer een fabel over de Raaf en de Vos van de Griek Aesopus, met zijn beroemde Franse equivalent La Fontaine, de inspiratie om een gedeeltelijk in kleur uitgevoerd houten beeld te maken, dat de essentie van dit verhaal weer-spiegelt. De vroegere direkteur van onze plaatselijke bibliotheek was zo van deze verhalenpaal, zoals Ruth het kunstwerk heeft getiteld, gecharmeerd, dat ze het aankocht voor de leeshoek van

  de kinderafdeling. Tegenwoor-dig begroet het de bezoeker in de hal. De laatste tijd speelt ze veel met het onderwerp muziek als thema. Klanken, de meest basale vorm van muziek spelen nu een rol in de gekozen werken voor deze Biennale. Zo is er de prachtige, gepolijste steen van Belgische hardsteen, archasch ook met het mooie woord arduin geduid, dat de titel Klank, lage toon kreeg. De golvende beweging die aan het gesteente, een geologisch miljoenen jaren oud fenomeen, is ontfutseld met hamers en bei-tels duidt op een trage beweging, die nog versterkt wordt door de matglanzende afwerking, waar-op geen oneffenheid is te ontwa-ren. Door middel van zo n klank-bootsing, die in de traagheid van

  die beweging ligt besloten, wil ze de essentie grijpbaar maken van hoe in haar ogen de wereld in elkaar steekt. Het tegenover-gestelde klankbeeld Klank, hoge toon, zit in het ranke beeld, een meter hoog, van Carrarisch mar-mer dat zich met een nauwelijks waarneembaar gevormde curve in het materiaal naar boven spoedt. Snelheid hoe miniem ook, resulteert in een naar boven toe ijler wordend klankbeeld, om te culmineren in een ongrijpbaar einde van de klankreis. Tot slot, haar derde inzending met de ti-tel Cantare, zingen, een aaneen-schakeling van warme klanken. Het is een eveneens slank oprij-zend meer dan manshoog beeld van elzenhout, dat met gekookte lijnolie een zachtglanzende war-me oerintensiteit heeft gekregen. Hier ontluikt de essentie in een

  volmaakt vorm gegeven cirkel. Zingen is luisteren en actie tege-lijk, een doorgaande beweging die eindigt in een wonderlijke ervaring, voor wie er oog voor heeft. Gevraagd naar haar kansen op een bekroning, beseft ze dat het te midden van het overweldigen-de aanbod misschien een brug te ver is, maar je weet het natuur-lijk nooit. De opwinding om hier deel van te kunnen uitmaken is al een soort beloning, een belevenis en niet te vergeten het contact met broeders en zusters in de kunst. Eens even op andermans ple van het gras kunnen proe-ven, verrijkt je wereld. Misschien leidt het tot opdrachten, want zonder dat rookt de schoorsteen niet lang en zal het, zoals de in het begin geciteerde winnaar er-voer, voor Ruth ook nieuwe deu-ren openen.Tot slot kort wie Ruth Vulto Gaube is. Ze werd in 1960 ge-boren in Dusseldorf. Studeerde na de middelbare school Tuin- en Landschapsarchitectuur aan de Technische Universiteit van Berlijn en beeldhouwkunst. aan de Alanus Kunsthogeschool Alf-ter b. Bonn. Aan diezelfde hoge-school studeerde zij aansluitend cultuurpedagogie. Sinds 1987 exposeert zij in binnen- en bui-tenland. Vanaf 1988 had ze een eigen atelier in Berlijn. Had leer-opdrachten aan de Technische universiteit aldaar, het Instituut voor Muziektherapie- en peda-gogie en het eveneens in Berlijn gesitueerde Lerareninstituut voor Waldorfpedagodiek en voor het Forum Berufsbildung Berlin. Sinds 1991 woont en werkt ze in Workum, waar zij vrij werk en opdrachten realiseert. Verder geeft ze zelfstandig cursussen en workshops en is beeldhouw-docente bij het Centrum voor de Kunsten in Sneek. Gevraagd naar de grote voorbeelden, inspira-tors zo men wil, in haar tak van professie levert dat de Engelse Barbara Hepworth (1903-1975) en de uit Roemeni afkomstige Constantin Brancusie (1876-1957) op. Van deze beide mees-ters is in het befaamde beelden-park en de beeldengalerij van het Krller Mller Museum bij Hoen-derloo werk te aanschouwen.

  Workumer op Biennale Florence

  Ruth Vulto Gaube werkt in haar atelier aan Cantare.

  Onder grote belangstelling is afgelopen zaterdag de cd Dat sadwaande van de vocale mannengroep Sn-man & Sikke gepresenteerd. Plaats van handeling was Kaf Noflik Bergsma in Easterein. Gurbe Douwstra, pre-sentator by Omrop Frysln en collega muzikant, in het midden op de foto met gitaar, nam het eerste exemplaar in ontvangst en trad ook nog even met de mannen op.

  Weer schijf Snman & Sikke

 • Workumer Krant Friso // Pagina 30 // Dinsdag 22 november 2011

  Hoveniersbedrijf

  W.P. FolkertsVoor al uw:

  Tuinaanleg, Bestrating, Tuinrenovatie,Onderhoud, Ontwerp en Advies

  Hearekeunst 6-8, 8711 HE WorkumTel. 0515-541868, www.wpfolkerts.nl

  Spoardyk 28 8711 CJ Workum Tel. 06-52418623

  Voor al uw onderhoud aan uwtuin- en parkmachines

  Machines worden voor reparatie ofwinteronderhoudsbeurt GRATIS gehaald en gebracht

 • Workumer Krant Friso // Pagina 31 // Dinsdag 22 november 2011

  Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de gemeen-ten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wnseradiel en Gaasterln-Sleat. Centraal Bureau voor informatie, aan-melding, bemiddeling en plaatsing: De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar.- Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar.- Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar.- Tussenschoolse opvang.- Peuterspeelzalen.e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nlwebsite: www.kinderopvangzwfrl.nl

  Ouwerman: fisker fan de eardere Sudersee-eilannen. Ouwer: kant, wl; ouwersn: sn fan de wlskant.

  Taals

  wylse

  l

  Ook het komend jaar zal een groep jongeren uit Workum gaan deelnemen aan projecten van de christelijke organisatie World Servants uit Wolvega. Met World Servants helpen groepen jonge-ren en volwassenen mee aan een bouwproject voor de bevolking van een wijk, dorp of stad in een ontwikkelingsland. Twee tot drie weken wordt er samen met de lokale bevolking gebouwd aan bijvoorbeeld een school, kliniek of aan woonhuizen. Het centrale idee achter de werkwijze van World Servants is: Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander. Door deel te nemen aan een bouwproject van World Ser-vants, dat in nauw overleg met de plaatselijke organisatie en gemeenschap is opgezet, wordt meegeholpen de leefomstan-digheden van de gemeenschap structureel te verbeteren.De groep Workum bestaat dit jaar uit vier jongeren in de leef-tijd van 1721 jaar. Vorig jaar heeft de groep meegeholpen aan een bouwproject in Ghana. Het komend jaar gaan de vier naar India om mee te helpen aan het bouwen van een opvanghuis voor straatmeisjes. Iedere deel-nemer draagt bij aan de project-kosten door het bijeenbrengen van een eigen deelnemersbij-drage, waarvan onder andere de bouwmaterialen betaald kunnen worden. In totaal hebben de jon-geren 9600 nodig. Het komend jaar zullen zij dan ook de nodige acties op touw gaan zetten. Een van die acties is het huis-aan-huis verkopen van Wilhelmina Pepermunt in de voormalige ge-meente Nijefurd. De actie zal vol-gende week plaatsvinden. Een doosje pepermunt kost 2 euro en drie doosjes kosten 5 euro. Voor meer informatie kunt u terecht op www.worldservants.nl.De groep Workum: Jan de Vries, Marije de Vries, Wytse Bokma en Magriet de Vries.

  PepermuntactieWorld Servantsin Workum

  Op woensdagavond 7 decem-ber aanstaande organiseert res-taurant It Pottebakkershs zijn jaarlijkse najaarsmodeshow. Met medewerking van verschil-lende winkels uit de omgeving zal het aanbod zeer gevarieerd zijn. De volgende winkels zullen deze avond hun nieuwe collectie tonen.Het Verwende Nest: De formule, vooral gebaseerd op sfeer, en-thousiasme, niet te gekke prijzen en heel veel keus. Behalve woon-items als servies en lantaarns ook veel kleding, sieraden en tas-

  sen. Carla Lingerie en Badmode: Deze winkel heeft een grote col-lectie in onder andere lingerie en badmode. Maten vanaf cup A tot cup H van onder meer de merken Felina, Chantelle, Lo-vable en Sapph. Voor de heren heeft deze winkel ondergoed van de merken Tom Tailor, Ten Cate en DIM. Ook in het assortiment nachtmode voor zowel dames als heren. Noarderwind watersport-kleding: In maart zijn de deuren geopend van deze nieuwe water-sportwinkel midden in het cen-trum van Workum. U kunt hier terecht voor bijna alle zaken die

  een watersporter nodig heeft. Kleding van onder andere Helly Hansen, truien van RW, Dubarry schoenen en laarzen zullen ge-toond worden tijdens de mode-show. Ook zal het nieuwe merk Armor Lux de revue passeren. Modehuis F. M. de Boer: Op on-geveer 350 vierkante meter brengt Modehuis F. M. de Boer collecties van vele bekende mer-ken voor dames en heren in de categorien vrije tijd, zakelijk en uitgaan. Het modehuis biedt per seizoen wisselende collecties. Merken zoals Gaastra, Garcia, Sandwich en Twillife zijn ruim

  vertegenwoordigd in de prach-tige winkel. Koch Kado Antiek & Zo: Naast veel lifestyle producten van onder anderen Jeanne d'Arc, Froukjes Servies en Sia verkoopt Koch Kado nu ook kledingmer-ken zoals Noa Noa is-is en Naf Naf. Maak tijdens de modeshow kennis met de prachtige winter-jassencollectie van Naf Naf en laat u verrassen door de Friese mode-ontwerpster van het merk is-is. Aanvang: 20.00 uur. Entree: gra-tis. Entreekaarten kunt u afhalen bij hotel Aan de Wymerts, Noard 37 Workum.

  Najaarsmodeshow in It Pottebakkershs

  Een beeld van de show van vorig jaar. Dit beeld doet nu al verlangen naar die op 7 december.

  Honderdvijfentwintig jaar gele-den werd in ons land de eerste toeristische schaatsbond opge-richt. Die Friesche IJsbond vierde op zaterdag 12 november jl. in Sneek zijn jubileumfeest. Bij die gelegenheid kreeg erelid jhr. Gustaaf Witsen Elias het eerste exemplaar aangeboden van een zeer opvallend jubileumboek. Die uitgave trekt niet alleen de aandacht door de uiterlijke ver-schijningsvorm (fraai omslag, hardcover, fullcolour, liefst 296 paginas dik), maar vooral door de boeiende en gevarieerde in-houd. Twee auteurs, die eerder naam maakten met gedocumen-teerde schaatsboeken, schreven in opdracht van de jubilaris Het schaatsrijdersland bij uitne-mendheid.In het eerste deel van het boek beschrijft Hedman Bijlsma uit Drachten de aanleiding tot n de eigenlijke oprichting van de Frie-sche IJsbond in 1886. Een bond die in de eerste decennia van zijn bestaan vooral in de bres sprong als belangenbehartiger van alle ijsgebruikers. Let wel: we heb-ben het dan over een tijd waarin de ijswegen nog van kardinaal

  belang waren om goederen te vervoeren of bijna de enige mo-gelijkheid om per schaats op fa-miliebezoek te gaan. Van meet af aan bond de nieuwbakken orga-nisatie de strijd aan tegen mach-tige vijanden: de afstroming van het overtollige boezemwater die ijsvorming belemmerde n het groeiend aantal stoomboten dat ijswegen meedogenloos verniel-de. Later evolueerde die Friesche IJsbond tot een soort ANWB voor ijsminnend Friesland met de uit-gifte van ijswegenkaarten, het ter beschikking stellen van ijsgidsen voor bezoekers van deze provin-cie, het plaatsen van wegwijzers op het ijs en bijvoorbeeld ook het verstrekken van reddings- en hulpmiddelen.In afzonderlijke hoofdstukken komen interessante themas aan de orde. We noemen bijvoor-beeld de ijsherbergen in de ne-gentiende en het begin van de twintigste eeuw; de talrijke in-cidenten met woedende stenen-gooiers die hun ijsvloer verde-digden; de Friesche IJsbond als organisator van de eerste offi-cile Elfstedentocht in 1909; de

  traditie van de baanvegers en de latere opkomst van het me-chanisch vegen; de gevaren van het ijs met een beschrijving van diverse spraakmakende ijsonge-lukken in deze provincie en de opkomst van de eerste toertoch-ten, zoals de Sterrit naar Akkrum en de Elfmerentocht. Met het noemen van die laatste tocht zijn we al aangeland in de tijd van de ijswegencentrales. In Wolvega begon de victorie met de oprichting in 1939 van de eerste ijswegencentrale. Na-dien ontwikkelde de Friesche IJsbond zich tot de overkoepe-lingsorganisatie voor alle (nu 22) ijswegencentrales. Dat zijn de werkeenheden die met hun hon-derden vrijwilligers de banen er-door brengen, wakken afzetten, routes aangeven en toertoch-ten organiseren. In het tweede deel van het boek inventariseert en beschrijft Wiebe Blauw (nu woonachtig in Steenwijk, maar net als de eerste auteur geboren Smallingerlander) nagenoeg alle toertochten die sinds 1938 via de ijswegencentrales onder aus-picin van de Friesche IJsbond

  zijn verreden.Het schaatsrijdersland bij uit-nemendheid is zeer rijk gellus-treerd met veel uniek fotoma-teriaal, maar ook met prachtige documenten, kaarten, kranten-knipsels en ga zo maar door. De auteurs fotografeerden ook hon-derden herinneringsmedailles van de toertochten, diverse stem-pelkaarten, vaantjes en wat dies meer zij. Tot slot wordt in het boek ook aandacht geschonken aan de eveneens jubilerende Stichting Museum Fryske Win-ter. Deze 25 jaar oude organi-satie, die zich bezig houdt met verzamelen, tonen en bewaren, manifesteert zich vooral via de fraaie IJszaal in het Fries Scheep-vaart Museum. In dat museum in Sneek is sinds vorige week (tot en met 29 januari 2012) een boeiende tentoonstelling uitge-stald onder de titel IJsbelangen: 125 jaar De Friesche IJsbond. Het boek Het schaatsrijdersland bij uitnemendheid (ISBN 978-90-8842-086-3) is vanaf heden verkrijgbaar bij dat museum in Sneek en bij de plaatselijke boek-handel.

  Al 125 jaar Friesche IJsbondFraai schaatsenrijdersboek

 • Workumer Krant Friso // Pagina 32 // Dinsdag 22 november 2011

  KEuKEn

  BADKAMER

  TOILET

  HOEKEMAmontage & betimmering

  Thomashof 118711 LC Workum

  Tel/fax: 0515-543521Mobiel: 06-24661480

  E-mail:hoekema-montage@home.nl

  Graag maak ik van uw keuken, badkamer of toilet een vrijblijvende passende offerte!

  AUTOBEDRIJF SIEMONSMAAltijd 50 occasions op voorraad

  Voor meer aanbiedingen en acties zie:www.siemonsma.com

  24 uurs AVIA tankstation Onderhoud en reparatieAPK keuringsstation alle merken - BMW en FIAT specialist

  BmW X3 3.0I 4 WD auTomaaT2004, blauwmet., leer, nav., enz. zeer compleet 22.750,-BmW X5 3.0 DIeSel auTomaaT2001, zwartmet., nav. l.m.v., enz. slechts 147.000 km 17.500,-BmW X3 2.0 I 4WD2007, beigemet., vele opties, zeer mooie auto 29.950,-BmW 525 D eXe auT. (nW Type)2004, grijsmet., l.m.v., nav. syst., enz. 25.500,-BmW 3 SerIe 1.9 l 318 TourInG2001, grijsmet., clim.contr., cr.contr., l.m.v., elec.ra. 10.950,-BmW 320 D TourInG nW Type2006, grijsmet., airco, radio-cd, l.m.v., slechts 53.000 km 24.950,-BmW 323 I1999, zwart, leer, l.m.v., PDE, enz. 6.950,-BmW 318 D SeDan2006, grijsmet., airco, 17 LM, executive uitvoering, 110.000 km 16.950,-FIaT STIlo 1.4 16V 3 DrS2006, grijsmet., airco, cr.contr., e.ra., abs 8.250,-FIaT IDea 1.4 16V HoGe InSTap2005, meest luxe uitvoering, nieuw staat, 53.824 km 6.950,-FIaT punTo eVo 1.4 TurBo-JeT 135 pK2010, zwart, skydak, leer, enz. nieuwprijs 29.900,- 19.950,-opel CorSa 1.4 TWInSporT2003, blauwmet., l.m.v., stuurbekr., radio-cd 6.950,-peuGeoT 206 1.4 HDI2007, blauw met., airco, cv 9.950,-peuGeoT 206 1.4 XS2001, grijsmet., stuurbekr., centr. vergr. 4.750,-FIaT DoBlo 2008, rood, airco, radio-cd, elec.r., airbags, 27.500 km 10.950,-SuZuKI WaGon-r2007, groenmet., trekhaak, zeer mooi 5.850,-VolKSWaGen lupo 1.7 SDI 44 KW1999, groen, diesel, nieuw staat, 120.320 km 3.750,-

  Hoekseize 16, 8711 HR Workum tel. 0515-542953www.tommysfriesland.nl

  25% kortingop de wintercollectie

  Openingstijden: Zondag t/m donderdag gesloten Vrijdag 13.30-17.30 uur en 19.00-21.00 uur. Zaterdag 10.00-12.30 uur en 13.30-16.00 uur.

  Biologische kaasmakerij

  De Nylander

  Fam. Bokma, Lange Leane 10, WorkumVoor meer info tel. 0515-542456 of kijk op www.nylander.nl

  Aanbieding in de maand december

  Nylander Friese nagelkaas, extra belegen en oudDe combinatie van de romige Jerseymelk en de pittige kruidnagels maken de Nylander nagel-kaas heel bijzonder. Meestal wordt de melk voor nagelkaas ontroomd, maar dat is niet het geval bij de nagelkaas van de Nylander. De smaak is daardoor veel zachter en voller.

  Tip voor de feestdagen:Fondue met nagelkaas, Beerenburg en mosterd.Recept gratis bij een stukje nagelkaas.

  nu 500 gram van e 8,65 voor e 7,50

 • Workumer Krant Friso // Pagina 33 // Dinsdag 22 november 2011

  Twee weken terug moest Wor-kum thuis aantreden tegen de hekkensluiter van de vierde klas-se A, Espel. Dit was de tweede wedstrijd van de tweede periode, er moest deze middag gewonnen worden. En dat deden de man-nen van Frans Molenaar ook. De opstelling van deze middag was als volgt: Jelmer Dijkstra, Danny Bouman, Gooitzen Stellingwerff, Egge Knol, Sjerp Jan Hofman, Vincent Postma, Niels Bandstra, Pieter van der Valk, Michel Nij-boer, Kamil Dybala, Jurgen Buma.De eerste helft was echter erg rommelig, toch werden er goede kansen gecreerd in die eerste 45 minuten. Michel en Jurgen verzuimden de 1-0 op het score-bord te zetten. Wel werd Espel gevaarlijk door slecht uitverde-digen van Workum. En van de Workummer middenvelders was genoodzaakt om aan de noodrem te trekken en zo de 0-1 achter-stand te voorkomen. Dit resul-teerde in een terechte gele kaart. Tien minuten voor rust had de thuisploeg de 1-0 voor het in-tikken. Na een prachtige aanval over de rechterflank waren het Vincent en Egge die alleen voor de keeper faalden, er werd dan ook gerust met 0-0. In de rust werd duidelijk gemaakt dat er toch echt gewonnen moest wor-den om nog uitzicht te houden op een eventuele periodewinst. Het vertrouwen om de drie punten in Workum te houden en een goede tweede helft neer te zetten was bij ieder aanwezig. De tweede helft werd met veel meer passie begonnen en dit re-sulteerde in de 59e minuut in de 1-0 voorsprong voor Workum. Vanuit een hoekschop van Danny kopte Vincent de bal genadeloos hard achter de doelman van Es-pel. Workum kreeg de controle over de wedstrijd en ging razend-snel op zoek naar de 2-0. Deze volgde na drie minuten, maar

  werd afgekeurd wegens buiten-spel. Nog eens drie minuten later lag de 2-0 toch officieel in het net, het was gelegenheidsspits Kamil Dybala (Workum 2) die de bal beheerst binnenschoot. Kamil stond in de spits om de taak over te nemen van de geblesseerde Gjerryt Hoekstra. Inmiddels wa-ren Dennis van der Poel (A-ju-nior) en Sytse Jan Wouda (Wor-kum 2) in het veld gekomen voor Michel Nijboer en Pieter van der Valk. Voor Dennis was dit zijn of-ficile debuut voor Workum 1. Workum zocht steeds meer het offensief en er werd verzorgd voetbal op de mat gelegd. Goede combinaties en snel positiespel zorgden ervoor dat Espel geen moment meer aan aanvallen toe kwam. Het was dan ook A-juni-or Dennis van der Poel die een hoofdrol opeiste in de laatste 25 minuten. Na een flitsende com-binatie over de linkerkant kwam de bal bij Van der Poel en die schoot het leer snoeihard tegen de lat. De goal trilde en het pu-bliek kreeg waar het voor geko-men was, spektakel! Kamil werd in de 74e minuut weggestuurd richting de goal van Espel en wist de verdediger zeer slim af te schudden (schoppen). Dit resul-teerde in de zeer verdiende 3-0. In de 75e minuut werd Vincent Postma gewisseld voor Ruben Ybema. Ybema, eveneens A-juni-or en debuterende in het eerste elftal van Workum, stond aan de basis van de 4-0. Ruben opende vanaf het middenveld en stuurde Dennis de diepte in aan de lin-kerflank. Na een goede voorzet van Dennis en tussen komst van Niels Bandstra werd de bal on-houdbaar ingeschoten door Jur-gen. Met een 4-0 stand namen de Workummers nog geen genoe-gen en er werd gezocht naar een vijfde treffer, deze viel in de 89e minuut. Na een opening vanaf de rechterkant was het Dennis die de achterhoede en de keeper te

  snel af was en de 5-0 tegen de touwen schoot. Dit was tevens de eindstand van een wedstrijd waar het publiek in de tweede helft toch nog een goed voetbal-lend Workum kreeg te zien. Den-nis van der Poel en Ruben Ybema kunnen terug kijken op een zeer geslaagd debuut. Beetgum Workum Na de 5-0 thuisoverwinning op Espel was het zaak om deze lijn door te trekken. Beetgum moest aan de kant worden gezet en de drie punten moesten mee terug naar Workum, geen discussie mogelijk. De opstelling van deze middag was exact hetzelfde als vorige week: Jelmer Dijkstra, Danny Bouman, Gooitzen Stel-lingwerff, Egge Knol, Sjerp Jan Hofman, Vincent Postma, Niels Bandstra, Pieter van der Valk, Michel Nijboer, Kamil Dybala, Jurgen Buma.Workum begon veel beter dan vorige week aan de wedstrijd en er werd goed positiespel ge-speeld. De bal werd van links naar rechts verplaatst en er wer-den telkens goede afspeelmoge-lijkheden gecreerd. Zonder bal werd goed positie gekozen en hierdoor waren de afspeelmo-gelijkheden vaak ruimschoots aanwezig. Wel moet worden be-nadrukt dat Workum erg veel ruimte kreeg om een bal aan te nemen. Er lag veel ruimte aan de rechterkant van het speel-veld, hier werd gretig gebruik van gemaakt door Jurgen en de opkomende rechtsback Sjerp Jan. In de 17e minuut was het na geduldig en verzorgd voetbal al raak. Jurgen Buma werd weg-gestuurd en passeerde de links-back van Beetgum. Hij zocht de goal op, sneed naar binnen en ronde verwoestend af met zijn linker. De ontlading bij Buma was groot en de o zo belangrijke vroege voorsprong was een feit. Workum hield het veldoverwicht en ging door met attractief voet-bal. In de 20e minuut was het opnieuw raak, opnieuw werd er een opening gevonden aan de rechterkant en dit maal was het Kamil die de doelman verschalk-te. Het begin van de wedstrijd

  kon niet beter, goed voetbal n een 0-2 voorsprong binnen 20 minuten. Niets aan de hand zou men zeggen, toch werd er in de 25e minuut tegen gescoord door Beetgum. Een lange bal van Beet-gum werd van achteruit naar voren gepompt en in het daarop-volgende duel was het Gooitzen Stellingwerff die een overtreding zou hebben begaan tegen de spits van Beetgum. De scheids-rechter twijfelde geen moment en gaf een strafschop aan de thuisploeg. De bal werd via de binnenkant van de paal binnen geschoten en de stand werd te-rug gebracht tot 1-2. Na het te-gendoelpunt en enkele vreemde beslissingen van de scheidsrech-ter liet Workum zich echter van zijn slechtste kant zien. Er werd niet meer goed gevoetbald, de scheidsrechter moest het tel-kens ontgelden en zelfs spelers onder elkaar vlogen elkaar bijna in de haren. Er werd gerust met een 1-2 tussenstand. In de rust was men het met elkaar eens dat het zo niet verder kon. De kop-pen moesten dezelfde kant op en er zou worden afgerekend met Beetgum in de tweede helft. Klaas de Groot werd na n week afwezigheid weer ingebracht voor Michel Nijboer in de 46e minuut. Na een aarzelend begin in de tweede helft was het toch opnieuw Workum dat het beste voetbal liet zien, er werden kan-sen gecreerd en de rust was te-ruggekeerd in het team. Invaller Klaas de Groot bekroonde zijn in-valbeurt met een zeer fraai doel-punt. Vanaf 20 meter schoot De Groot met souplesse de bal over de keeper van Beetgum en de 1-3 betekende de definitieve nekslag voor de thuisploeg. Voetballend kwamen ze er al niet meer aan te pas, maar na het derde tegen-doelpunt gingen de kopjes nu toch echt omlaag. De verdediging van Workum stond deze middag als een blok en alle duels wer-den gewonnen, Beetgum kwam er in de voorhoede niet meer aan te pas. In de 65e minuut was het Gjerryt Hoekstra die terug-keerde in de spits. Hij verving de goed spelende en scorende Kamil Dybala. In de 69e minuut

  was het al raak voor Hoekstra, na een goede aanval en een prima voorzet was het de goaltjesdief die de 1-4 aantekenende op het sportcomplex It Bosk te Beet-gum. Met nog 20 minuten te gaan was de wedstrijd gespeeld, het goede spel bleef, maar het tempo aan de Workumer zijde lag lager dan de voorgaande 25 minuten. In de 75e minuut werd Maarten van der Poel ingebracht voor de moegestreden Jurgen Buma. En-kele seconden later lag de 1-5 in het net. Doelpuntenmaker was de goed spelende Niels Band-stra. Hij schoof de bal beheerst met zijn linkervoet binnen. Na een aanvalsopzet vanaf links was Van der Poel nog dichtbij een doelpunt, maar hij zag zijn inzet gered worden door de keeper. Meer doelpunten zou Workum niet meer scoren deze middag. Wel werd er nog een doelpunt gencasseerd, wat een klein smetje was op de zonnige zater-dagmiddag. Een vrije trap op de rand van de zestien meter werd beheerst in de rechterbovenhoek gekruld, eindstand 2-5. Workum is begonnen aan een goede reeks, we vinden Workum terug op een derde plaats in de tweede periode. Ondanks de waslijst aan blessures en afwe-zigen is Workum 1 er toch in ge-slaagd om samen met A-junioren en jongens van het tweede elftal een goed begin neer te zetten. Een team dat goed voetbal laat zien, maar dat altijd nog beter kan.Aankomende zaterdag heeft het eerste geen voetbalverplichtin-gen, deze 26e november zal in het teken staan van inhaal- an-nex bekerwedstrijden. Er zijn nog geen wedstrijden afgelast en aangezien de bekerwedstrijd tegen de koploper in de hoofd-klasse C, ONS Sneek, verloren ging met 0-9 is er sprake van een vrije dag! Op 3 december is de eerstvolgende wedstrijd van Workum, er wordt thuis ge-speeld tegen Foart uit Menal-dum. De drie punten blijven dan weer in Workum en we hopen op veel steun van ons trouwe pu-bliek!

  * Ut e efterste bank (II)De koster moast yn dy jierren net allinnich de tsjerke kreas en himmel hlde. Der wiene ek dingen, dy t wy nou wol hwat frjemd fine. Bygelyks it opheljen fan de toga by de dmny. Eltse snein moast dat barre, moarns en jouns. Tagelyk joech dmny dan it earste ferske op, dat op de buorden komme moast. Hwa t fan de bern dat kreweike opknapte, moast fan ds. Beker fst earst foar t it wer fsette, dat ferske in kear werhelje. As dy dan mei dy, yn berne-eagen doe greate, koffer nei tsjerke fytste, waerd nderweis dat ferske, psalm of gesang en it nmmer fan it ferske werhelle. Wiest hwat oan de iere kant yn tsjerke dan koest faek dy ferskes op de beide prachtige tfike ikehoutene buordsjes sette. Der koe trouwens op sa n buordsje mar ien ferske. Yn it koar hingje noch twa fan dy lde eksimplaren, mar dy binne net sa moai as de twa dy t yn de jierren 50 - 60 yn tsjerke hongen en op in dei fordwoun wiene. Dy koffer mei de toga hoegde lykwols net werom nei de pastorij brocht to wurden, dat die dmny sels. De koster fan it Heidenskip hie it hwat dat oanbilanget wol nofliker, dy hoegde net nei Warkum om de toga. Meast gie dmny der wol hinne mei de taxi fan Knjilles de Jong of hy waerd ophelle troch Sjoerd Bylsma, de man dy t yn it Heidenskip in sintrael punt wie, hwant hy biskikte ek noch oer tillefoan, yn dy jierren unyk. Doe t der op in kear yn de winter nochal hwat snie fallen wie, hat de koster, hynsteman yn ieren en sinen, op in snein-to-middei dmny Spaling mei de belleslide earne yn de omkriten - miskien wol nei It Heidenskip - to plak brocht om syn Boadskip f to jaen.

  Tien goals en zes punten tegen Espel en BeetgumWorkum 1 zet goede reeks neer Pupil van de week bij de wedstrijd Workum - Espel was Jarno Morien. Sponsor van deze rubriek is Blokker Bandstra en Bandstra Bouwmarkt.

 • Workumer Krant Friso // Pagina 34 // Dinsdag 22 november 2011

  U moet regelmatig naar het ziekenhuisvoor therapie of een specialist?

  Vervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.DE FRIESLAND, AGIS, CZ etc. U wilt hier meer over weten,

  wij helpen u graag een eindje op (de) weg!Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222

  met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

  GEzIEN BIJ MORIENDaewoo matiz, 4-drs, grijs met., 102726 km ......................................... 2001 1.500,-alfa romeo, 156, 1.8 TSpark, zwart, 181014 km .................................. 1999 1.950,-Honda Civic, 1.4i S Aerodeck, wit, 100782 km...................................... 1999 2.500,-Citron Berlingo, 2.0HDi, groen, 251581 km ....................................... 2000 2.750,-Citron Xsara, Picasso, 2.0HDi, blauw, 242190 km .............................. 2000 3.000,-peugeot 204, 1100GL, Oldtimer, rood, 94267 km .................................. 1976 3.250,-renault Twingo, 1.2 16v, rood, 65234 km ........................................... 2002 3.250,-peugeot partner, 170C 1.9D, rood met., 182545 km ............................ 2001 3.250,-Volkswagen polo, 1.2 12v, zwart, 96000 km ....................................... 2002 4.750,-Hyundai Galloper, 2.5TDI, blauw met., 172952 km .............................. 2000 3.950,-Volkswagen passat, (Sportief), Variant, TDI, blauw met., 248067 km ... 2005 12.250,-Seat leon, (Sportwagen), 1.9TDI, grijs met., 55500 km .......................... 2008 14.750,-

  anneX plaaTWerKerIJ SpuITerIJDe Munniksplaat 3 - 8754 HG MAKKUMTel. 0515 232323 Fax 0515 232770www.nicomorien.nl

  AD AUTOBEDRIJF NICOMORIEN

  V.O.F.

  DECEMBER CADEAUMAANDWij stellen graag een PAKKET voor u samen

  vol verassende en originele cadeauseen feest om te geven n te ontvangen!

  Wereldwinkel WorkumBegine 28, 8711 BK Workum, tel. 0515 543168

  STaDSCaFe De SmIDTeZaterdag 26 november

  Vanaf 22:00 uur

  Sinterklaas discommv DJ Taeke

  entree GraTIS!!!!

  Blijf niet rondlopen met uw vragen over kanker

  Als u met kanker te maken krijgt, heeft u al genoeg zorgen. Blijf daarom niet rondlopen met vragen of onduidelijkheden over uw ziekte, maar bel ons. Wij helpen u graag verder.

  Bel de KWF Kanker Infolijn: 0800-022 66 22 (gratis)

 • Workumer Krant Friso // Pagina 35 // Dinsdag 22 november 2011

  Tijdens de internationale ju-dowedstrijden in Hoogezand heeft de judoka Jilles Bonnema uit Koudum uitzonderlijk goed gepresteerd. Jilles, net overge-stapt van de -42 kg naar de -46 kg klasse, heeft in zijn poule alle vier wedstrijden gewonnen en kon door naar finalepoule waar-bij ook de eerste wedstrijd tegen de nummer 1 van de tweede fina-lepoule werd gewonnen met ip-pon, vervolgens moest de zwaar verkouden Koudumer bijna zon-der rust de laatste finaleronde draaien tegen de nummer 1 van de derde finalepoule waar-bij hij zich verstapte en de kans op goud verspeelde. De laatste wedstrijd om het zilver werd we-derom dik gewonnen. Jilles was al met al dik tevreden met zijn eerst wedstrijd in de tot 15 jaar in de -46 kg, die meteen ook zijn laatste wedstrijd in de -15 jaar is geweest. De focus is nu op de -17 jaar, waarvan de start is op 7 ja-nuari in Antwerpen.

  Ook podium voor Jilles Bonnema innieuwe klasse

  Als vrijwilliger bij het project levensboeken gaat u in gesprek met de verteller. U voert zon zes tot acht gesprekken en maakt daarvan aantekeningen. Aan de hand van de aantekeningen schrijft u het levensverhaal van de verteller. Eventueel kunt u dit verhaal omlijsten met fotos die u van de verteller ontvangt. Oprechte interesse in het verhaal van de ander is essentieel bij het uitvoeren van deze taak. Ook inlevingvermogen in de wereld van de verteller is een vereiste. Verder is het handig als u de Ne-derlandse taal goed beheerst en kunt tekstverwerken, zodat u het verhaal op de computer kunt uit-werken. Voordat de gesprekken starten volgt u een verplichte workshop (duur: n dagdeel)

  waarin aan de orde komt: uitleg over het project levensboeken, theorie over de levensloop, ge-spreksvaardigheden, praktische zaken zoals het maken van het levensboek (printen/drukken) en het gebruik van de kaartenset met vragen.U kunt zich opgeven bij n van onderstaande instanties: Miks welzijn, vrijwilligers ser-vicepunt, Brugstraat 1, Joure, telefoon 0513-414593/0513-411430, www.miks-welzijn.nl/ www.vsp-joure.nl of bij Tim-paan Welzijn, Stationsstraat 5, 8601 GB Sneek, telefoon 0515-421313, www.timpaanwelzijn.nl en bij Thuiszorg Zuidwest Friesland, Thuishotel, telefoon 0515-461234, info@thuishotel.nl/www.thuishotel.nl.

  Word vrijwilliger bijproject levensboekenDe eerstvolgende bijeenkomst van de Vrijplaats trefpunt voor eigentijds ruimzinnig ge-loven-in-beweging is op 27 november 2011. Tijd: inloop met koffie vanaf 19.30 uur en start om 20.00 uur. Plaats: de Vermaning, Hoofdstraat 57, Koudum.Eke van den Berg zal uitleg ge-ven over de grondbeginselen van de contextuele therapie van Ivan Boszormenyi-Nagy met voorbeelden en natuur-lijk een gedachtewisseling. Verplichtingen en verdien-sten binnen familierelaties vinden hun oorsprong in de voorgeschiedenis van families en worden vaak overgedragen op de volgende generaties. Evenwicht en balans, maar ook verstoringen en breuken worden onbedoeld doorge-geven van (groot)-ouders op (klein)-kinderen en kunnen helend of belemmerend door-werken naar de toekomst.De contextuele manier van kijken en denken is een goed hulpmiddel om zicht te krij-gen op familie- en relatiepro-blemen en hierin oplossingen te vinden.

  Identiteit! Sommigen zoeken er hun hele leven naar. Anderen krijgen het van huis uit mee. De identiteit van de familie, van een gemeenschap, van een volk. Wat het ook is, we worden er allemaal mee geconfronteerd.De Friese identiteit. Makkelijk om in verschijningsvormen te benoemen. Taal, klederdracht, fierljeppen, sktsjesilen, noem maar op. Maar waar ligt de oor-sprong? Wat is het huidige ima-go? Hoe kijken we aan tegen de maatschappelijke relevantie er-van?Het aspect identiteit is actueel in een samenleving waarin integra-tie en multicultureel denken da-gelijks aan de orde is. De positie

  en het voortbestaan van de Frie-se identiteit wordt mede daar-door een boeiend onderwerp. Ervaring en deskundigheid bij een lezing over dit beladen the-ma, waar iedereen ongetwijfeld een mening over heeft, is dus gewenst. Met de bereidheid van Goffe Jensma om een lezing over dit onderwerp te houden, wordt hieraan in ruime mate voldaan.Jensma is hoogleraar Friese taal en letterkunde aan de Rijks-universiteit Groningen. In deze hoedanigheid wordt hij in di-verse publicaties geciteerd over zijn zienswijze en toelichtingen op het fenomeen van de Friese identiteit. Zondag 27 november, 15.00 uur, Museum Hindeloopen.

  Op de eerste Adventszondag, 27 november, geeft het christelijk gemengd koor Vox Humana uit Koudum om 16 00 uur een ad-ventsconcert in de Martinikerk te Koudum. Het koor staat onder leiding van Feike van Tuinen uit IJlst. Medewerking wordt ver-leend door de sopraan Audrey Stielstra uit Ryptsjerk (Rijper-kerk), Sjoukje van de Velde uit Leeuwarden , piano en Geeske Buma, orgel. De toegang is vrij.

  Adventsconcertvan Vox Humana

  Interessantelezing in deVrijplaats

  De toekomst vande Friese identiteit

  De Kanifing oogkliniek in Gam-bia heeft dringend behoefte aan kindermonturen (glazen hoeven niet). Door gebrekkige medische zorg wordt aangeboren staar vaak pas in een laat stadium ont-dekt als de peuters blind blij-ken te zijn. Gelukkig kunnen veel kinderen alsnog geholpen wor-den en kost de operatie slechts 10 euro: voor mensen die al niets hebben is zelfs dat bedrag soms een barrire en wordt daarom afgezien van een operatie.De kinderen moeten na de staar-operatie nog minstens drie jaar een bril met heel sterke glazen dragen. Ook dat is een probleem voor de ouders. Daarom wil ik u vragen om niet meer gebruikte kinderbrillen te doneren. In de speelkamer van de kliniek is nauwelijks speelgoed te vin-den. Heeft u nog ergens speel-goed liggen dat in goede staat is en niet meer gebruikt wordt? De kliniek krijgt het graag!De gescheurde, plastic vloerbe-dekking is levensgevaarlijk voor blinde en slechtziende kinderen. Naast de kinderbrillen en speel-goed is er ook geld nodig voor de operaties, brillenglazen en vloer-bedekking. U koopt toch ook een pot jam of saus van onbespoten fruit voor dit goede doel op de winterfair (It Skil) op 25 november bij Joke van Herp en Lenie de Jong en bij Hanne Readbergen, Raardabur- ren 19, telefoon 06-13712252. Hier kunt u ook de montuurtjes en speelgoed afgeven.

  Grote behoefte aan monturen kinderbrillen

  Isatou na operatie met nieuwe bril.

  Het is 8 maart 1971. In het holst van de nacht floepen in veel huizen in Nederland, ook in Workum, de lampen aan. Mannen en ook vrouwen, in nachtkledij of misschien snel een broek en trui aangetrokken, nestelen zich voor het televisie-toestel. Hier en daar hoort men voetstappen op trottoirs want niet iedereen was nog in het bezit van een TV-toestel - en wordt er aangebeld bij huizen waar het licht brandt. Haastig wordt daar de deur geopend en uitnodigend klinkt het: Kom der gau yn, it bigjint daliks.

  Wat later als het gevecht van de eeuw wordt betiteld, kan door miljoenen sportliefhebbers over de gehele wereld rechtstreeks live dus, wat een luxe in die tijd worden gevolgd. Joe Frazier zal geschiedenis schrijven door de Olympisch kampioen van 1960 (Rome) Mohammed Ali, de man van het befaamde voe-tenwerk, de shuffle, en de grote mond, in een zinderend gevecht te verslaan. Het was de eerste nederlaag voor Cassius Marcel-lus Clay, de stijlvolle pugilist die sinds zijn bekering tot de Islam als Mohammed Ali door het leven gaat.

  Voordat beide opponenten in de ring daadwerkelijk de handschoenen kruisten, waren buiten de ring al de nodige verbale uppercuts, hoeken en swingstoten geplaatst. Vooral van de kant van Mohammed Ali, befaamd om zijn gedichtjes waarin hij aangaf in welke ronde zijn concurrent zou sneven. Maar deze keer werd voor het oog van miljoenen zijn waarzeggerij met harde hand gelogenstraft. Joe Frazier, de Olympisch kampioen van 1964 (Tokio) verdedigde zijn wereld-

  titel viermaal met succes. Nog eenmaal in Manilla in 1975, bijna aan het einde van zijn professionele bokslatijn pro-beerde Frazier hem, Moham-med Ali, de titel te ontfutselen, hij verloor deze veldslag op punten. Beide boksers waren na de vijftien ronden toen totaal uitgewoond.

  Een jaar na dit herosche gevecht, in 1976, hing Frazier, toen nog het boegbeeld van rechts, conservatief Amerika, de bokshandschoenen aan de kapstok, om in 1981 een korte niet echt geslaagde come-back te maken. Nadien verdween hij goeddeels, althans voor het grote publiek, in de vergetel-heid. Zijn miljoenen verdwenen door onverstandig beheer en een door derden zeer uitgebuite zakelijke naviteit. Daardoor moest hij in een obscuur appar-tementje boven zijn sportschool in Philadelphia wonen. Hij werd in 1970 voor het eerst wereld-kampioen. Als prof kwam hij 37 keer in de ring, won 32 maal, waarvan 27 door knock-out. Vier maal leed hij een neder-laag en een wedstrijd eindigde onbeslist. Zijn laatste grote gevecht leverde hij de afgelopen tijd wel in de schijnwerpers, echter niet die van de wereld van de glamour, maar die van de onderzoek- en operatieka-mers in het ziekenhuis.

  Hij, geboren in 1944 in Beau-fort (VS), vocht tegen de kanker die zijn lever ook tijdens wed-strijden veelvuldig doelwit van de tegenstander - belaagde, en wist wie uiteindelijk de winnaar zou worden. Op maandag 7 november 2011 moest Smokin, zoals zijn bijnaam luidde, Joe Frazier de handdoek voorgoed in de ring gooien. (JPD)

  Joe Frazier, 1944-2011

 • Workumer Krant Friso // Pagina 36 // Dinsdag 22 november 2011