friso 2012 nr 07

 • View
  240

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2012 nr 07

Transcript

 • Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Frysln // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers e 0,85 per stuk

  Dinsdag 14 februari 2012 // 135e JAARGANG // week 07

  Een originele verrassing tergelegenheid van een verjaardag,

  huwelijk of jubileum is:een feestelijk ontbijt thuis

  laten bezorgen, maar dan wels morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werfweet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517 Sd 128 0515 542507Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www.

  boogaardinstallatie.nl

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Restaurant Jopies Hskeamer3-gangen-keuzemenu e 23,50 p.p.

  vanaf 2 personen een fles wijn GRATISopen vrijdag t/m zondag

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772, www.jopieshuskeamer.comDe fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  e 1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354

  Sinds 1854

  OPEN HAARDENKACHELS EN ZONWERING

  Noard 119 WorkumTel. 0515-542240 / 541852

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  VOOR Al UW BlOEMEN & plANTEN

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Metty Graafsmapowered by:

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 11.00-14.00 uurTel. 055-5762828

  www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Pagina 3 Pagina 12Pagina 9

  It Heidenskip viertvijftig jaar dorpshuis

  Arjan Stroetinganaar de titel

  Een beeld vanpure gratie

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem Visser

  ThermorossipelleTkachels

  Nu

  5 zakken pellets cadeaubij aanschaf van een

  Thermorossi pelleTkachel

  NIEUWE WINTERKAART NIEUWE WINTERKAART

  Komende zaterdag zal er weer een band de bhne betreden in de Klink te Koudum. Ditmaal is het de beurt aan Hooked On Red. Wekelijks trekt deze formatie door het land om van elk feest of evenement een waanzinnig succes te maken. Hooked On Red beschikt over een bijzonder breed repertoi-re. Als een kameleon past de band zich moeiteloos aan en geeft daarmee het optreden de kleur die het publiek het liefst ziet. De grootste hits van de af-

  gelopen dertig jaar worden af-gewisseld met de leukste num-mers van nu. Deze uitgekiende mix van diverse muziekstijlen resulteert gegarandeerd in een groot feest voor iedereen. De originele en zeer smaakvolle repertoirekeuze wordt boven-dien voorzien van spectacu-laire overgangen en muzikale wendingen. Hierdoor blijft ie-dereen tot de laatste noot ge-boeid! Zaterdag 18 februari in de Klink te Koudum, aanvang 21.00 uur.

  Hooked On Red komt in de Koudumer Klink

  Vervolg op pagina 3

  In en om t huis verzekeren?

  (0515) 543 481 www.hjgworkum.nl

  Kijk ook op:

  www. .nl

  www.jantegel.nl

  Duizenden vermaken zich op het ijs

  Wat fijn dat ook de jeugd zich zo heerlijk op het ijs kon vermaken! Deze sfeervolle foto werd donderdag gemaakt tijdens de zo geslaagde Klunerstocht.

  Lange files zaterdag op de toe-gangswegen naar Hindeloopen. Het belslydzjen aldaar trok duizenden toeschouwers zie voor een en ander elders in deze krant en daardoor slib-den de toegangswegen naar de karakteristieke havenstad dicht. Intussen kan geen betere illus-tratie worden gegeven van het plezier dat talloze Friezen en even zovele anderen die juist onze provincie hadden uitgeko-zen om zich op of rond het ijs te verpozen, de afgelopen dagen beleefden. Het was op alle fron-ten genieten geblazen en dit niet het minst ook in ons eigen Wor-kum. Dit ondanks het feit dat de Elfstedentocht niet kon worden uitgeschreven, zoals woensdag-

  avond bekend werd. Door de Elfmerentocht moest vrijdag een streep worden gehaald. Maar let-terlijk overal waren toertochten en wedstrijden en kloften mins-ken waagden zich aan het op eigen manneboet rijden van de Elfstedentocht of delen daarvan. En het laatste weekend van de ijsperiode was uiteraard hele-maal een boppeslach, mede na-tuurlijk ook door het gegeven dat er amper wind stond. Dit laatste speelde trouwens zaterdag in negatieve zin het Nederlands kampioenschap ijszeilen op het Tjeukemeer parten.En ja, zo hebben veel zaken een keerzijde. Dat was ook te merken in de Friese ziekenhuizen. De af-

  delingen voor eerste hulp wer-den overspoeld met mensen die door echte schaatsblessures en dan valt vooral te denken aan ge-broken polsen en sleutelbenen waren getroffen. Er dient ech-ter gezegd te worden dat deze posten goed op de situatie waren voorbereid. Er moest weliswaar vak en ook wel lang worden ge-wacht logisch ook maar zon-der de inzet van extra medisch personeel zouden de wachttijden veel langer zijn geweest. Maar hoe dat ook zij, het hoeft natuurlijk geen betoog dat in onze stad en regio de iiswille ook hoogtij vierde.

  Workum tch Elfstedenstad

 • Bibliotheek WorkumBegine 52,

  telefoon 0515-541623obworkum@bswf.nl

  www.bibliotheekworkum.nl

  Bibliotheek KoudumDs. L. Tinholstraat 3B,

  telefoon 0515-532120obkoudum@bswf.nl

  www.bibliotheekkoudum.nl

  www.ontdekdebieb.nl

  Workumer Krant Friso // Pagina 2 // Dinsdag 14 februari 2012

  THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND

  Postbus 267, 8600 AG SneekTel. 0515-461100

  e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nl

  www.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis!

  Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan:

  Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)

  Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg /

  consultatiebureau Voedingsvoorlichting en

  dieetadvisering Cursussen en

  themabijeenkomsten Uitleen van hulpmiddelen en

  verpleegartikelen Thuishotel

  Informatie, advies en bemid-deling

  Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met

  de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon:

  0515-461100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst.

  Spreekuur Wijkverpleegkun-dige:

  U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging &

  Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg

  regelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen met

  de aanvraag hiervan.

  Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.

  Tel. 0515-461424Wijkverpleegkundige:

  Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do

  tijdens kantooruren

  Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:

  Ria SpeerstraInloopspreekuur: ma en vrij

  tussen 13-14 uur

  Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.

  Tel. 0515-461619 Wijkverpleegkundige:

  Toos v/d BroekSpreekuur: dagelijks tussen

  13-14 uur

  Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.

  Tel. 0515-543116 Wijkverpleegkundige:

  Linda FolkertsInloopspreekuur: di en dotussen 13-14 uur. Ook op afspraak op ma, di en do

  Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,

  ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06-51101399

  Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561

  BS Balk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur. Tel. 0514-604101

  Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/m vrij 13-14 uur.Tel. 0515-461412

  BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGING

  WORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,

  H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com

  EMMAUS KOUDUMVeel meer dan zomaar een

  kringloopwinkel.Onderweg 6, Koudum,

  kringloopwinkel@emmauskoudum.nl

  Afgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 9.30-15.00 uur en elke 1ste za. van de maand

  van 9.30-15.00 uurVoor afhalen: Tel. 0514-523343.

  Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buiten

  openingstijden.

  DIERENARTSENPRAKTIjKVAN WAARD TOT KLIF

  Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur.Di/Do 13.30-14.00 uur en

  volgens afspraak, tel. 541229.Trekwei 11a Workum

  OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIjEFURD EN

  GAASTERLN-SLEATVoor alle vragen op het gebied

  van wonen, welzijn en zorg.Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere

  werkdag van 8.30-10.00 uur.

  TIMPAAN WELZIjNMaatschappelijk Werk:

  Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward

  0515-573763E-mail:

  amw@timpaanwelzijn.nl. Spreekuur maandag t/mvrijdag van 8.30-9.30 uur

  Jongerenwerk:Voor ondersteuning aan

  diverse Jongerenorganisaties:Heichina Hidding, 06-

  50286406E-mail:

  h.hidding@timpaanwelzijn.nlSchuscha Huisman,

  0515-421313E-mail:

  s.huisman@timpaanwelzijn.nl

  WMO ADVIESRAADNIjEFURD

  Vragen en op- of aanmerkingen met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet

  Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u mailen naar:

  wmoadviesraadnijefurd@gmail.com

  Ook kunt u hiervoor bellen met de voorzitter mevrouw

  J. Valkonet tel. 0514-682098

  AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLAND

  Meldpunt vermiste engevonden huisdieren.Tel. 088-0064692/

  www.amivedi.nl

  Het buro te Koudum is vanmaandag t/m vrijdag tussen

  09.00-17.00 uur geopend en op afspraak.

  Telefoon 0900-8844.Inloopspreekuur wijkagent:

  elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van

  10.30 en