friso 2012 week nr 10

 • Published on
  09-Mar-2016

 • View
  250

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2012 week nr 10

Transcript

 • Jacob BouwhuisOver de vraag waar het nieuwe zwembad in Workum moet ko-men, mag de Kommisje Boarger en Mienskip van de gemeente Sdwest-Frysln zich morgen-avond buigen als de ruimtelijke verkenning en stedenbouwkun-dige studie rond sportcomplex de Rolpeal op de agenda staat. Bij de behandeling van het voor-stel voor de nieuwbouw van de RK basisschool St. Ludgerus op

  het sportveld aan de Spoardyk/Weverswei en als gevolg daarvan de aanleg van een kunstgrasveld voor voetbalvereniging Wor-kum, is met Plaatselijk Belang Workum afgesproken dat er om-trent sportcomplex de Rolpeal een stedenbouwkundige studie zou worden uitgevoerd. Zoals gemeld zal het voetbalveld in de toekomst ook worden benut als locatie voor de brede school.In de visie van Plaatselijk Be-

  lang is een andere situering van de sportvelden mogelijk, zodat het sportcomplex in zijn geheel op dezelfde plaats zou kunnen blijven. Nadere studie door bu-reau Bugel Hajema heeft echter uitgewezen dat de beschikbare oppervlakte aan de Weverswei niet groot genoeg is om drie ba-sisscholen, een kinderopvang, een sporthal en een zwembad te herbergen. Er zijn in de na-

  Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Frysln // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers e 0,85 per stuk

  Dinsdag 6 maart 2012 // 135e JAARGANG // week 10

  Een originele verrassing tergelegenheid van een verjaardag,

  huwelijk of jubileum is:een feestelijk ontbijt thuis

  laten bezorgen, maar dan wels morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werfweet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517 Sd 128 0515 542507Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 www.

  boogaardinstallatie.nl

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Restaurant Jopies Hskeamer3-gangen-menu e 23,50 p.p.

  Tevens voor al uw familiefeesten en partijenNoard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772, www.jopieshuskeamer.comDe fijnste KOGELBIEFSTUK

  bij ons

  e 1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354

  Sinds 1854

  OPEN HAARDENKACHELS EN ZONWERING

  Noard 119 WorkumTel. 0515-542240 / 541852

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  VOOR Al UW BlOEMEN & plANTEN

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Metty Graafsmapowered by:

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 11.00-14.00 uurTel. 055-5762828

  www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Pagina 7 Pagina 12Pagina 11

  Contributieverhogingunaniem goedgekeurd

  Beau Talsma iskaatskampioen

  Humoristischeopening Kesk-Art

  Het is u waarschijnlijk niet ont-gaan. Afgelopen week werden de deurklinken van alle wonin-gen in de voormalige gemeente Nijefurd opgesierd door een fraai gekleurde deurhanger van de Energie Bespaar Groep Friesland. Deze zijn verspreid om het startschot te geven voor de nieuwe actie van deze groep: win een half jaar lang gratis energie ter waarde van maar liefst 750 of n van de tien warmtebeeldpakketten ter waarde van 50.Mocht u de deurhanger niet hebben ontvangen of over het hoofd hebben gezien, bezoek

  dan de website www.ebgfries-land.nl en doe mee! Energie Bespaar Groep Friesland denkt met u mee als het gaat om be-spaarmaatregelen op het ge-bied van energie. Daarbij houdt men rekening met uw woon-wensen, budget en planning. U kunt bijvoorbeeld ook in kleine(re) stappen toewerken naar een energiezuinige wo-ning. Door middel van warm-tebeelden worden koufronten en energielekken opgespoord, en kan gericht gesoleerd wor-den. Energiezuinig wonen voor iedereen gemakkelijk toegan-kelijk maken is het doel.

  Ga voor gratis energie

  Vervolg op pagina 3

  De Begine was in de nacht van zaterdag op zondag wel heel bijzonder verlicht. Vandalen hadden kennelijk hun slag geslagen in de s nachts zo stille straat. Tja, wat moet je nu zeggen over degenen die zoiets op hun geweten hebben? Derden (en indirect de burgers die in het weekend niet te diep in het glaasje kijken en dat is gelukkig nog altijd de overgrote meerderheid) betalen hiervan en hiervoor de rekening. Het zou mooi zijn als de steden en dorpen eens verschoond zouden kunnen blijven van dergelijk wangedrag. Foto Afke Bouwsma.

  In en om t huis verzekeren?

  (0515) 543 481 www.hjgworkum.nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Kijk ook op:

  www. .nl

  Eniggaburren 4-6 | 8711 HP Workumtel. 06-55331556

  Tevens leveren en leggen van natuursteen

  www.vannetten.nl

  Voor al uw tegelzetten:kamervloeren | badkamer | toilet | keuken

  R.J. van NettenTegelzetbedrijf & Tegelhandel

  Bespaar op uwverzekeringspremie!www.verzekeringsmaatwerk.nl

  Raadscommissie buigt zich over Workumer kwestieVijf opties plek nieuw zwembad

  Oerflauwe vernieling in Begine

  Zin in een nieuwe badkamer?

  Grohe 1000 douchesetSet bestaat uit

  Thermostatische kraan en glijstang in n!

  van 335,- nu 229,00

  Technisch installatie bedrijf

  Sanitiem VisserBadkamers voor elk budget.

 • Bibliotheek WorkumBegine 52,

  telefoon 0515-541623obworkum@bswf.nl

  www.bibliotheekworkum.nl

  Bibliotheek KoudumDs. L. Tinholstraat 3B,

  telefoon 0515-532120obkoudum@bswf.nl

  www.bibliotheekkoudum.nl

  www.ontdekdebieb.nl

  Workumer Krant Friso // Pagina 2 // Dinsdag 6 maart 2012

  THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND

  Postbus 267, 8600 AG SneekTel. 0515-461100

  e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nl

  www.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis!

  Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan:

  Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)

  Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg /

  consultatiebureau Voedingsvoorlichting en

  dieetadvisering Cursussen en

  themabijeenkomsten Uitleen van hulpmiddelen en

  verpleegartikelen Thuishotel

  Informatie, advies en bemid-deling

  Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met

  de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon:

  0515-461100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst.

  Spreekuur Wijkverpleegkun-dige:

  U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging &

  Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg

  regelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen met

  de aanvraag hiervan.

  Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.

  Tel. 0515-461424Wijkverpleegkundige:

  Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do

  tijdens kantooruren

  Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:

  Ria SpeerstraInloopspreekuur: ma en vrij

  tussen 13-14 uur

  Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.

  Tel. 0515-461619 Wijkverpleegkundige:

  Toos v/d BroekSpreekuur: dagelijks tussen

  13-14 uur

  Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.

  Tel. 0515-543116 Wijkverpleegkundige:

  Linda FolkertsInloopspreekuur: di en dotussen 13-14 uur. Ook op afspraak op ma, di en do

  Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,

  ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06-51101399

  Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561

  BS Balk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur. Tel. 0514-604101

  Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/m vrij 13-14 uur.Tel. 0515-461412

  BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGING

  WORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,

  H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com

  www.uitvaartworkum.nl

  EMMAUS KOUDUMVeel meer dan zomaar een

  kringloopwinkel.Onderweg 6, Koudum,

  kringloopwinkel@emmauskoudum.nl

  Afgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 9.30-15.00 uur en elke 1ste za. van de maand

  van 9.30-15.00 uurVoor afhalen: Tel. 0514-523343.

  Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buiten

  openingstijden.

  DIERENARTSENPRAKTIjKVAN WAARD TOT KLIF

  Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur.Di/Do 13.30-14.00 uur en

  volgens afspraak, tel. 541229.Trekwei 11a Workum

  OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIjEFURD EN

  GAASTERLN-SLEATVoor alle vragen op het gebied

  van wonen, welzijn en zorg.Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere

  werkdag van 8.30-10.00 uur.

  TIMPAAN WELZIjNMaatschappelijk Werk:

  Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward

  0515-573763E-mail:

  amw@timpaanwelzijn.nl. Spreekuur maandag t/mvrijdag van 8.30-9.30 uur

  Jongerenwerk:Voor ondersteuning aan

  diverse Jongerenorganisaties:Heichina Hidding, 06-

  50286406E-mail:

  h.hidding@timpaanwelzijn.nlSchuscha Huisman,

  0515-421313E-mail:

  s.huisman@timpaanwelzijn.nl

  AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLAND

  Meldpunt vermiste engevonden huisdieren.Tel. 088-0064692/

  www.amivedi.nl

  Het buro te Koudum is vanmaandag t/m vrijdag tussen

  09.00-17.00 uur geopend en op afspraak.

  Telefoon 0900-8844.Inloopspreekuur wijkagent:

  elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van

  10.30 en 11.30 uur.

  Buurtagent:Johan Swieringa voor Nijefurd

  E-mail adressen buurtagent:Johan Swieringa:

  johan.swieringa@friesland.politie.nl

  Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met

  het kantoor in Balk,Eigenhaard 3

  Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070

  Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

  Openingstijden diverse instellingen en diensten

  HuisartsWorkum, Hindeloopen,

  It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen: Via het telefoon-nummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de

  dienstdoende huisarts.

  TandartsZaterdag 10 maart

  en zondag 11 maart 2012TandartspraktijkDe Witte HerenWitherenstraat 1a8701 JJ Bolswardtel. 0515-238980

  Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoende

  praktijk op zaterdag enzondag om 11.00 uur en

  om 17.00 uur.

  Het is verplicht eenindentiteitsbewijs mee

  te brengen.

  Frisos ferlineVervolg van vorige week

  Dames en heren: Iedere maandagmiddag houdt Voet- en Schoen deskundige Pedicure H. F. Zweed (Hindeloopen) zitting in de kapperssalon van D. Kemker te Workum. / Biedt zich aan met mei of eerder flinke jongeman 18 jaar, bekend met machine melken. Brieven aan Friso. / Gevraagd op mei een boerenknecht of boeren-arbeider. L. J. Stellingwerff Wiske onder Workum. / Te koop een best twee persoons ledikant met spiraalmatras. Begine 10. / Mobiele hoefsmid Workum. Vanaf februari houdt ondergetekende zich beleefd aanbevolen om bin u aan huis: uw paarden te besnijden, ijzers verleggen of te voorzien van nieuwe ijzers. Hoefsmid O. Reitsma, tijdelijk adres Emmabuert 8.

  Gebouwenpraat: Centraal daarin staat het realiseren van een gemeenschapshuis, voor en tegens worden in de Friso gedeponeerd. Het nieuw te bouwen culturele centrum zal ook de beschikking krijgen over een filmcabine. Er zullen vele voorzie-ningen in het gebouw komen. De filmcabine kan gebruikt worden en er kunnen gemakkelijk 200 bezoekers in de grote zaal worden opgevangen. Wekelijks een film vertonen behoort tot de mogelijkheden. Verder komen er een aantal kleinere zalen in het gebouw die gebruikt kunnen worden voor het houden van vergaderingen. Er zou een enqute gehouden kunnen worden en daarbij onderzocht of er echt een speciaal gebouw in Workum moet verrijzen voor het houden van allerlei activiteiten en of die bouwerij beslist noodzakelijk is omdat er in Workum grote behoefte bestaat naar een eigen gebouw. Het kan ook zijn dat in de stad meerdere mogelijkheden zijn om gebruikt te worden voor vele activiteiten en nieuwbouw eigenlijk overbodig is.

  Wat zal zomer 1962 bieden? Dinsdag waren de middenstanders-winkeliers, leden van Plaatselijk Belang door dat bestuur uitgenodigd voor een bijeenkomst in de bovenzaal van caf De Zwaan. Het toenemende vreemdelingen verkeer en vooral het groeiende aantal kampeerders op het campingterrein buitendijks waren reden om de zaken eens op rij te zetten, speciaal voor die middenstanders, die hun waren tijdens het badseizoen op het campingterrein kwijt kunnen. A. Buning opende de bijeenkomst met 30 aanwezigen.

  Vervolg zie volgende week

  Bel de KWF Kanker Infolijn: 0800-022 66 22 (gratis)

  Blijf niet rondlopen met uw vragen over kanker

  Kerkdiensten

  Zondag 11 maart 2012

  WORKUMRooms Katholieke Kerk

  10.00 uurgezamenlijke 4-sprong viering

  Pastoor A. Bultsma

  Baptisten Kerk9.30 uur

  br. A. van der Haagen

  Protestantse Gemeente9.30 uur

  ds. G. Schormans

  19.30 uurds. G. Schormans

  Doopsgezinde Kerk10.00 uur

  br. H. Schaapdienst in Bolsward

  IT HEIDENSKIP11.15 uur

  ds. J.J. de Lange

  Let op!Binnen kort

  workshop soezenmaken!

  Leren zelfsoezen maken!

  Interesse bel ons

  Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht in dienstencentrum Waldrikhiem.Cordinator: Tjitske Visser, Noard 177, Workum, tel. 0515-543709, waldrikhiem@zorggroeptellens.nl

  Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoon nummer in op de voicemaildan bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

  Zorggroep Tellens, Nij Marinacker, Marinacker 1, tel. 0515-436820

  Woensdag 07-03 10.00 uur Gezellig koffie leute met muzikale begeleiding op trekzak, hapje drankje Donderdag 08-03 12.00 uur GastendagVrijdag 09-03 09.30 uur Nifel Oerke 09.30 uur GymnastiekMaandag 12-03 10.00 uur Volksdansen 13.30 uur KoersbalDinsdag 06-03 14.00 uur BingoWoensdag 07-03 10.00 uur Gezellig koffie leute

  Activiteitenprogramma WaldrikhiemDienstencentrum voor ouderen (55-plussers)

  Skil 6a 8711 CN Workum Tel.: 0515-541619 B.g.g.: 06-20278801 www.klameare.nl

  Internationale vrouwendag in de KlameareProgramma donderdag 8 maart:

  Vanaf 17.00 uur kun je aanschuiven bij een warm/koud buffet (kosten 15,00 euro p.p.)Vanaf 19.00 uur zijn er een aantal workshops te volgen.

  Je kunt met een aantal vriendinnen met een workshop Zingen en Performance met de vrouwen van Top Secreet(als je mee wilt doen, is er de vraag of je een basiskleding van zwart aan wilt trekken i.v.m. het optreden op de avond)

  Tas haken met Aaltsje en Greetje van der Veen (hier komen wel materiaalkosten bij)Een place-mat breien met Carol (tevens materiaalkosten) - Iets lekkers maken met Nynke

  Een mooie kaart maken met Lenie - Een piepklein popje met Aukje - Een zeepketting met JeltsjeVoor deze workshops wordt 5,00 euro gerekend

  Daarnaast zullen er nog meer stands staan waarop vrouwen een tipje van de sluier onthullen van hun onderneming, een soort markt-idee.

  Huberta Buitenhuis zal een luisterend en adviserend oor hebben voor de vrouwen die een onderneming hebben of... onder-nemend zijn. Zij zal van 20.30 tot 21.00 uur een inleiding geven over hoe belangrijk het is dat vrouwen ondernemen.

  Daarna barst er een spetterende show los van de vrouwen groep Top Secreet die vele kanten van de vrouwenlaten zien (entree voor dit onderdeel 5,00 euro).

  Wil je alles mee maken en mee doen, grijp je kans en dan is er een entree all-in van 20,00 euro p.p.

 • Workum...