Gandaan Dan Faktor

  • Published on
    13-Dec-2014

  • View
    185

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>GANDAAN DAN FAKTORDatu Abdul Wahid Bin Datu Kamaruddin Hazwan Bin Mohd Nani Mohd Shukuri Bin Basari</p> <p>1.1 PENGENALANDalam kehidupan seharian, pengetahuan gandaan dan faktor memudahkan kerja membilang dan membahagi dengan cepat.</p> <p>1.2 SENARAI NOMBOR BERPOLA Senarai nombor yang mempunyai aturan tertentu disebut sebagai nombor berpola. Aturan tersebut sama ada tambah, tolak, darab ataupun bahagi.</p> <p>Contoh 1</p> <p>a) 55, 62, 69, 76, 83 Pola senarai nombor di atas ialah menambah 7 daripada nombor sebelumnya.</p> <p>b) 13, 26, 52, 104, 208 Pola senarai nombor di atas ialah mendarab 2 daripada nombor sebelumnya.</p> <p>c) 35, 29, 23, 17, 11 Pola senarai nombor di atas ialah menolak 6 daripada nombor sebelumnya. d) 243, 81, 27, 9, 3 Pola senarai nombor di atas ialah membahagi 3 daripada nombor sebelumnya.</p> <p>1.3 NOMBOR PERDANA Nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan diri sendiri dan 1 ialah nombor perdana.</p> <p>Contoh 2</p> <p>a) Berikut adalah antara senarai nombor perdana : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 91, 97</p> <p>1.4 GANDAAN Gandaan bagi suatu nombor ialah hasil darab nombor itu sendiri dengan suatu nombor bulat yang bukan sifar.</p> <p>Contoh 3</p> <p>a) Senaraikan lima gandaan yang pertama bagi nombor 7. Penyelesaian : 7, 14, 21,7x1 7x2 7x3</p> <p>28,7x4</p> <p>357x5</p> <p>Mula dengan nombor 7</p> <p>Contoh 4</p> <p>Tentukan sama ada a) 48 ialah gandaan 4,Penyelesaian : 48 4 = 12 Maka, 48 ialah gandaan 4. b) 91 ialah gandaan 6 Penyelesaian : 95 6 = 15 baki 1</p> <p>Maka, 95 bukan gandaan 6.</p> <p>Contoh 5</p> <p>a) Senaraikan semua gandaan 8 yang terletak di antara 210 dan 250. Penyelesaian : 216, 224, 232, 240, 248</p> <p>1.5 GANDAAN SEPUNYA Gandaan Sepunya bagi beberapa nombor ialah nombor yang menjadi gandaan bagi semua nombor itu.</p> <p>Contoh 6</p> <p>a) Cari tiga gandaan sepunya pertama bagi 2 dan 3. Penyelesaian : Gandaan 2 : 2, 4, 6 , 8, 10, 12 , 14, 16, 18 , Gandaan 3 : 3, 6 , 9, 12 , 15, 18 , 21, 24, Maka, tiga gandaan sepunya pertama bagi 2 dan 3 ialah 6, 12 dan 18.</p> <p>b) Tentukan sama ada 3680 adalah gandaan sepunya bagi 4 dan 5. Penyelesaian : 3680 4 = 920 3680 5 = 736 Jadi, 3680 adalah gandaan sepunya bagi 4 dan 5.</p> <p>1.6 GANDAAN SEPUNYA TERKECIL (GSTK) Gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi beberapa nombor ialah gandaan sepunya paling kecil bagi semua nombor itu.</p> <p>Contoh 7</p> <p>a) Cari gandaan sepunya terkecil bagi 2 dan 3 Penyelesaian : Gandaan 2 : 2, 4, 6 , 8, 10, 12 , 14, 16, 18 , Gandaan 3 : 3, 6 , 9, 12 , 15, 18 , 21, 24, Jadi, gandaan sepunya terkecil bagi 2 dan 3 ialah 6.</p> <p>b) Cari gandaan sepunya terkecil bagi 9, 12 dan 21. Penyelesaian : 9 12 21 3 4 7 1 4 7 1 1 7 1 1 1 Maka, gandaan sepunya terkeci bagi 9, 12 dan 21 ialah = 3 x 3 x 4 x 7 = 252 3 3 4 7</p> <p>1.7 FAKTOR Faktor bagi suatu nombor ialah nombor yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat.</p> <p>Contoh 8</p> <p>a) Senaraikan semua faktor bagi 18Penyelesaian : 18 1 = 18 18 2 = 9 18 3 = 6</p> <p>18 6 = 3 18 9 = 2 18 18 = 1</p> <p>Jadi, faktor bagi 18 ialah 1, 2, 3, 6, 9, 18.</p> <p>b) Tentukan sama ada 9 ialah faktor bagi 72. Penyelesaian : 72 9 = 8 Jadi, 9 ialah faktor bagi 72.</p> <p>1.8 FAKTOR PERDANA Faktor Perdana bagi suatu nombor bulat ialah nombor perdana yang menjadi faktor bagi nombor itu.</p> <p>Contoh 9 a) Senaraikan faktor perdana bagi 98.Cara 1</p> <p>Penyelesaian :7 98 2 14 7 7 1 Maka, faktor perdana bagi 98 ialah 2 dan 7.</p> <p>Cara 2 Penyelesaian :</p> <p>9814 2 x 7 x 1 7 x 7</p> <p>Maka, faktor perdana bagi 98 ialah 2 dan 7.</p> <p>1.9 FAKTOR SEPUNYA Faktor sepunya bagi beberapa nombor ialah nombor yang merupakan faktor bagi semua nombor itu.</p> <p>Contoh 10</p> <p>a) Cari semua faktor sepunya bagi 18 dan 24.Penyelesaian : Faktor bagi 18 : 1 , 2 , 3 , 6 , 9 , 18. Faktor bagi 24 : 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 12 , 24. Maka, faktor sepunya bagi 18 dan 24 ialah 1, 2, 3 dan 6</p> <p>b) Tentukan sama ada 3 adalah faktor sepunya bagi 36, 63 dan 81. Penyelesaian : 3 ialah faktor bagi 36, 63 dan 81. Maka, 3 ialah faktor sepunya bagi 36, 63 dan 81.</p> <p>1.10 FAKTOR SEPUNYA TERBESAR (FSTB) Faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi beberapa nombor ialah faktor sepunya yang paling besar bagi semua nombor itu.</p> <p>Contoh 11</p> <p>a) Cari faktor sepunya terbesar bagi 14 dan 56.Penyelesaian : Faktor bagi 14 : 1 , 2 , 7 , 14. Faktor bagi 56 : 1 , 2 , 4 , 7 , 8 , 14 , 28 , 56. Maka, faktor sepunya terbesar bagi 14 dan 56 ialah 7.</p> <p>b) Cari faktor sepunya terbesar bagi 24 dan 36</p> <p>Penyelesaian :12 24 2 2 3 1 1 36 3 3 1</p> <p>Maka, faktor sepunya terbesar bagi 24 dan 36 ialah 12.</p> <p>1.11 RINGKASANDengan adanya pengetahuan gandaan dan faktor, kehidupan seharian manusia menjadi lebih senang dan mudah.Gandaan dan faktor merupakan antara asas dalam matematik. Oleh itu dengan mempelajarinya, kami mudah untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang seterusnya.</p> <p>1.12 RUJUKAN Buku teks Matematik Tingkatan 1 www.wikipidea.com</p> <p>SEKIAN TERIMA KASIH</p>