Gazteon KZ 35

 • Published on
  31-Mar-2016

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gazteon KZ 35 - Gazte aisialdiarako doako aldizkaria

Transcript

 • Tekken 3D Prime Edition

  TTaallkkiinngg

  TToomm CCaatt

  MMiissffiittss

  MMaaiiddeerreettaa zziittaa bbiikkooiittzzaa (( II ))

  TTaattttoooo

  SSppooiilleerr

  PPllaayy GGaammee

  MMoobbiillmmaanniiaa

  PPhhoottoonnoobbeellaa

  GGeehhiieenn eerrrreeppiikkaattzzeenn

  ddiirreenn ttaattuuaajjeeaakk

 • 2 Martxoa / 35. Zbk

  SSttaaffff

  EEggiinn zzaaiitteezz hhaarrppiiddee!!

  Ekintza honek Bizkaiko Foru

  Aldundaiaren Kultura

  Sailaren laguntza jaso du.

  EEuusskkaarraarrii bbuurruuzzkkooaallbbiisstteeaakk::

  KULTURA SAILAK

  (KULTURA SAILA HIZKUNTZA

  POLITIKARAKO

  SAILBURUORDETZA)

  DIRUZ LAGUNDUTAKOA

  EEllkkaarr llaanneeaann::

  LL aa gg uu nn tt zz aa ii ll ee aa kk ::

  HARREMANETARAKO TELEFONOA: 94 421 30 31

  E-MAILA: gazteonkz@gazteonkz.eu

  LEGE GORDAILUA: BI - 2845 - 08

  POSTA HELBIDEA: 612 Posta Kutxatila, 48080 Bilbo

  EUSKARAREN ARDURADUNA:Labayru Ikastegia

  EGILEA: Leizaola Elkargoa - Mediagune

  HARPIDETZAK: 94 421 30 31 telefonoan. - www.gazteonkz.eu

  GazteON KZ etxean hilero doan jaso nahi baduzu, bidal ezazu ondorengo kupoia honako

  helbidera: 612 Posta Kutxatila. 48080 Bilbo, edo idatz ezazu gazteonkz@gazteonkz.eu posta

  helbidera, zure izen-deiturak, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa adieraziz.

  ABIZENAK: _________________________ IZENA: __________ E-MAIL: ____________________

  TELEFONOA: _____________ HELBIDEA: ____________________________________________

  HERRIA: _________________________________________________ P.K.: __________________

  Araba eta

  Gipuzkoan

  EGUNON

  banaketa

  zerbitzuak

  banatu du

  AMAIA

  MORGANE

  AGURTZANE

  ALEJANDRO

  JAVI eta LEIRE

  SHEREZADE

  MICKAEL

  JANIRE

  Bizkaian

  USOA

  Lantegiak

  banatu du

 • Martxoa / 35. Zbk 3

  .. .. .. ee ttaa zz ii ttaa bb ii kk oo ii tt zz aa (( II ))

 • Martxoa / 35. Zbk4

 • Martxoa / 35. Zbk 5

 • Martxoa / 35. Zbk6

 • Martxoa / 35. Zbk 7

  2012ko LABURBIRAk 30 emanal-

  di eskainiko ditu herriz herri,

  mar txoaren 1etik apirilaren 2ra

  bi tartean. Gehienak Euskal

  Herriko herri eta hirietan izan-

  go dira, baina Madril, Londres

  eta Parisen ere izango dira

  proiekzioak.

  Saio bakoitzak 85 minutuko

  iraupena izango du, eta tarte

  horretan zortzi lan ikusteko

  aukera izango da.

  Benito Ansola bekak

  Topaguneak sortutako Benito

  An sola Beka 2011n ekoitzitako

  lehen bi lanak ere sartu dituzte

  programazioan: Joseba Uberua -

  garen Ize na duena 3D anima -

  zioz ko ipuin laburra, eta Paul

  Urkijo eta David Zabalaren

  Ohe azpiko ze ra, gerra zibi -

  lean girotutako istorioa.

  Bistan denez, askotariko

  aukera egiteko arreta berezia

  jarri da, eta horrela, formatu,

  estilo eta izaera oso ezber -

  dineko piezek osatzen dute

  emanaldia: umo rezko laburrak,

  serioagoak, irudi errealekoak.

  Sortzaileak eta ikusleak

  Egile zein ikus-entzuleentzat, LA -

  BUR BIRA paregabeko aukera da

  euskarazko produkzioa eza guta -

  razteko, eskaintza herri askotara

  zabalduz. Herriotako asko txikiak

  izanik, gutxitan izaten dute zine-

  ma bertan eskain tzeko aukera.

  Gainera, egileak eta ikus -

  leak elkarrengana hurbiltzeko

  as moz, saio batzuetan solasal-

  dia egingo da egileekin, proiek -

  zioa ren ondoren. Batzuek zein

  besteek biziki eskertzen dute

  zuzeneko iritzi-trukerako auk-

  era hori, normalean oso aberas-

  garria suertatzen da eta.

  Egitasmo honek Eusko Jaur -

  la ri tzaren zein Arabako, Bizkai -

  ko eta Gipuzkoako Foru Aldun -

  dien babesa du, eta Berria

  egun kariaren laguntza.

  http://www.topagunea.org/BERRIAK - BERRIAK

  Laburbira,

  Film Laburren

  IX. Zirkuitua,

  hasi berri da

  Laburbira,

  Film Laburren

  IX. Zirkuitua,

  hasi berri da

  Larburira ekimenaren kartel ofiziala

 • Martxoa / 35. Zbk8

  Metal Gear Solid HD Collection (PlayStation 3) Metal Gear Solid HD Collection edizioa laster izango da salgai; joko arrakastatsu hau, Xbox 360 bideo-kontsolan ez ezik,PlayStation3 euskarrian ere izango da eskuragarri. Saga bien berrargitaraldi honek bereizmen handia du, eta teknikoki osomaila altukoa dela azpimarratzen dute adituek. Konamik kaleratutako bilduma hau ezinbestekoa da jokalari sutsuentzat;joan den hilabetean jarri zen salgai, eta kontsumitzaileen erantzuna positiboa izaten ari da. Hori dela eta, bideo-jokoaren

  balorazioa ona dela esan dezakegu. Bortxakeria presente dago jokoan, eta, horregatik, 18 urtetik gorakoei dago zuzenduta.

  Tekken 3D Prime Edition (Nintendo 3DS)Borrokarik ospetsuenak Tekken bideo-jokoak protagonizatzen ditu; hainbat urtez horrela egin du, eta saga hau

  arrakastatsuenetarikoa izatera heldu da. 3DS kontsolak atera berri duen edizioa film batekin batera merkaturatu da. Street Fighter jokoarekin batera, Tekken bideo-joko mota hau aitzindaria dela esan genezake; horregatik, jarraitzaileekez dute aukera galduko eta edizio berri hau erosiko dute. Gainera, hiru dimentsioko munduan murgiltzeko aukera paregabea

  da, borrokaldiak gertutik bizitzeko eta pertsonaien azalean hobeto sartzeko; akzioz beteta dagoen jokoa, alegia.

  Liskar lehiakorrenak hil honetako bideo-jokoetan

  Warriors Orochi 3 (Xbox 360)Dinasty Warriors eta Samurai Warriors jokoen hirugarren atala heltzear dago. Kasu honetan, unibertso berriaren kontrol

  osoa izan nahi dute, eta, horretarako, pertsonaia berrien kontra borrokatu beharko dira; hain zuzen ere, arerio nagusiazortzi buru dituen suge erraldoia da. Haren itzalak unibertso osoa estaltzen du, eta gudari asko aurretik eramango ditu.

  Warriors Orochi 3 bideo-jokoaren ezaugarririk nabarmenena jokalarien parte-hartzea da, izan ere, beraiek erabakiko dutezein izango den istorioaren eszenatokia, pertsonalizatzeko aukera baitago.

 • Martxoa / 35. Zbk 9

 • Martxoa / 35. Zbk10

  Botereak dituzten pertsonaia asko eta asko daudetelebistan edo zineman, baina Misfits telesailbritainiarrean originaltasuna da nagusi. Saioko protagonistak moldatu gabeko gazteak dira; guztiekkomunitateko zerbitzuak bete behar dituzte, bainaegun batean ekaitzak protagonistak aldatzen ditu eta une hartatik aurrera botere desberdinak dituzte.

  Botereen p isuaBotereen p isuaProtagonista bakoitzak gaitasun bat izango du ekaitz horren ostean; bat iraganera bueltatu daiteke, beste batek bere ingurukoen pentsamenduakentzuten ditu eta hirugarren bat hilezkorra da.

  Kapitulu bakoitzean helburu bat izango dute; ez dira munduan botereak dituztenbakarrak, eta batzuek modu negatiboan eta berekoian erabiliko dituzte.

  2008an, Qu Vida Ms Triste! telesailakurrats inportante eman zuen, Internetekowebgune batetik salto egin baitzuen telebistara. Bi milioi bisita baino gehiagoizan ondoren, Borja eta Joseba basauritarren istorioak La Sexta katean emititu ziren, 2010. urtera arte, hain zuzen ere.

  Egunerokotasuna

  Saioaren muina pertsona arrunt baten aburuak eta eguneroko bizimodua ziren.Kamerari zuzenean hitz egiten zion, eta ikusleekin harreman estua sortu zuen.Mota honetako telesailak ez dira ohikoak Estatuan; gainera, audientziak beheraegin zuela-eta, La Sexta kateak kendu egin zuen laugarren atala emititu ostean (aurretik beste hiru atal grabatu ziren Internetarako).

  Rudy

  Curtis

  Kelly

  Alisha

  Simon

  Nathan

  QQ uu vv ii dd aa mm ss tt rr ii ss tt ee !!

  BALORAZIO

  A:

  BALORAZIO

  A: 8

  BALORAZIOA:BALORAZIOA: 6,5

  MMiissff ii ttss

 • Martxoa / 35. Zbk 11

  (1)

  (2)

  (3) (4)

  (1)

  (3)

  (2)

  (4)

  (5)

  Bidaia:Bilbotik: 140 inguru (joan-etorria)Donostiatik: 180 inguru (joan-etorria)http://www.edreams.es

  Lo egiteko: Ostatuak: 14 -tik gora gaua, pertsona bakoitzekohttp://www.booking.com

  Bisitak: Jamaa el Fna plaza - 1Koutoubia meskita - 2Plage Rouge - 3Zokoa (azoka) - 4Bahia jauregia - 5

  Ahora eramateko:Kefta - 1Cous cous - 2Harira - 3Cornes de Gazelle - 4

  Marokoko hiri nagusienetarikoa da, eta herrialdearen erdigunean dago.Marrakech hiriak 1.500.000 biztanle baino gehiago ditu, eta oso ospetsuak dira hango espezieak eta azokak, deigarriak eta ederrak.Marrakecheko klima beroa izan ohi da; batez ere udako hilabeteetan 40 gradurairits daiteke. Oro har, hiri segurua da, eta han bizi den jendea laguntzeko prestegoten da normalean. Hala ere, hirian ikusi ditzakezun meskita asko ez daudeedonorentzat irekita, sarritan musulmana izatea eskatzen baitute.

 • Martxoa / 35. Zbk12

  Android sistema duten sakelako telefonoak puri-purian daude, baina beraien aplikazioak sarritan beste sistemabatzuentzat ere erabilgarriak dira. Dena den, haietariko batzuk aukeratu ditugu.Alde batetik, Pudding Camera izenekoa; horren bidez, nahi dituzun argazkiak atera ditzakezu era desberdinean,atzealdea aldatuz edo irudian agertzen diren pertsonen aurpegiak eraldatuz. Bestalde, Whatsapp ospetsua dago;askok diote Messenger berria dela, izan ere, zure kontaktuekin etengabe hitz egin dezakezu, txat bat izango balitzbezala. Azkenik, Talking Tom Cat dago; joko bat bezalakoa da, katu honi aginduak eman behar baitizkiozu eta berakzure maskota bailitzan jokatuko baitu.

  Ninja idazleaOrrialde honetan ninja jator bat agertuko da; haren helburu

  bakarra zuk idazten duzun guztia ezpata batekin errepikatzea da.

  Edozein izen edo letra idatz dezake. Norbaiti zerbait berezia

  esan behar badiozu, era hau originala eta dibertigarria i