Ġbrahim Torunoğlu YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠnĢaat mmf2.ogu.edu.tr/atopcu/index_dosyalar/Yazilim/Torunoğlu.pdf ·…

 • Published on
  29-Jun-2018

 • View
  215

 • Download
  2

Transcript

 • i

  Uygulamada Kullanlan Profesyonel Bir Statik-Betonarme Hesap ve izim Yazlmnn

  rdelenmesi II: Y-Pro

  brahim Torunolu

  YKSEK LSANS TEZ

  naat Mhendislii Anabilim Dal

  KASIM 2010

 • ii

  Examination of a Professional Stractural Analysis-Reinforced Concrete Design and

  Drawing Software Which is Used in Practise II: Y-Pro

  brahim Torunolu

  MASTER OF SCIENCE THESIS

  Department of Civil Engineering

  NOVEMBER 2010

 • iii

  Uygulamada Kullanlan Profesyonel Bir Statik-Betonarme Hesap ve izim Yazlmnn

  rdelenmesi II: Y-Pro

  brahim Torunolu

  Eskiehir Osmangazi niversitesi

  Fen Bilimleri Enstits

  Lisansst Ynetmelii Uyarnca

  naat Mhendislii Anabilim Dal

  Yap Bilim Dalnda

  YKSEK LSANS TEZ

  Olarak Hazrlanmtr

  Danman: Prof. Dr. Ahmet Topu

  KASIM 2010

 • iv

  ONAY

  naat Mhendislii Anabilim Dal Yksek Lisans rencisi brahim

  TORUNOLUnun YKSEK LSANS tezi olarak hazrlad Uygulamada Kullanlan

  Profesyonel Bir Statik-Betonarme Hesap ve izim Yazlmnn rdelenmesi II: Y-Pro

  balkl bu alma, jrimizce lisansst ynetmeliin ilgili maddeleri uyarnca

  deerlendirilerek kabul edilmitir.

  Danman : Prof. Dr. Ahmet TOPU

  kinci Danman : -

  Yksek Lisans Tez Savunma Jrisi:

  ye : Prof. Dr. Ahmet TOPU

  ye : Prof. Dr. Yunus ZELKRS

  ye : Prof. Dr. Eref NLOLU

  ye : Do. Dr. Nevzat KIRA

  ye : Do. Dr. Ycel GNEY

  Fen Bilimleri Enstits Ynetim Kurulunun ............................. tarih ve

  ........................ sayl kararyla onaylanmtr.

  Prof. Dr. Nimetullah BURNAK

  Enstit Mdr

 • v

  ZET

  Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesiyle, her alanda olduu gibi inaat

  mhendislii alannda da bilgisayar yazlmlarnn kullanm vazgeilmez hale gelmitir.

  Buna bal olarak artan inaat mhendislii yazlmlarnn says ve bu yazlmlar

  kontrol eden herhangi bir kurumun bulunmay, beraberinde telafisi olmayan sorunlar

  dourabilmektedir. Bu alma ile gnmzde yaygn olarak kullanlan bir statik

  betonarme hesap ve izim yazlm irdelenmitir.

  Bu alma esnasnda ilk olarak yazlma ait genel zellikler ve yazlmn yapt

  kabuller incelenmitir. Devamnda, yazlmn kulland statik betonarme hesap

  yntemleri ve yazlmn bulduu sonularn lkemizde kullanlan standart ve

  ynetmelikler asndan uygun olup olmad basit yap modelleri kullanlarak

  aratrlmtr.

  Sonu olarak yazlmn statik hesaplarda ve ynetmeliklere ait hesaplamalarda

  baz hatalar yapt, program ktlar ve hesap raporlarndan bazlarnn standart ve

  ynetmeliklerde sunulan snr koullara uygun olmad grlmtr. Yaplan bu

  tespitler dikkate alndnda, kullancnn, kulland yazlmn artlarn ve eksilerini

  bilmesi, yazlm doru ynlendirebilmesi gerekmektedir. Bu bilinle hareket edilmesi

  durumunda yazlmn kullanlmasnn herhangi bir saknca dourabilecei

  dnlmemektedir.

  Anahtar Kelimeler: Statik, Betonarme, Yazlm

 • vi

  SUMMARY

  With the improvements in computer technology, the use of computer software

  has become indispensable in the area of civil engineering as is the case in all areas.

  Accordingly, the increasing number of softwares in civil engineering and the lack of an

  institution to supervise these softwares may produce irreparable problems. In this study,

  a structural analysis - reinforced concrete counting and drafting software that is widely

  used nowadays has been examined.

  In the course of this study, firstly the general features regarding the software and

  the recognitions the software made have been examined. Afterwards, the structural

  analysis - reinforced concrete counting methods that the software uses and whether or

  not the consequences that the software has found are appropriate in terms of the

  standards and the regulations adopted in our country have been analysed by using

  simple structural samples.

  Consequently, it has been observed that the software made some mistakes in

  calculations of static and regulations and some of the program outputs and the counting

  reports are not appropriate for the limit conditions provided in standards and

  regulations. Afterall, user should know the advantages and disadvantages of the

  program and use the program that way. If the user is aware o f these conditions about

  the program, there would be no objections to use of the software.

  Keywords: Structural Analysis, Reinforced Concrete, Software

 • vii

  TEEKKR

  almalarm srasnda benden desteini esirgemeyen aileme, arkadalarma,

  lisans ve yksek lisans retimim sresince bana bilgilerini aktaran hocalarma ve bana

  mhendisliin hesaptan ok dnmek olduunu reten danmanm Sayn Prof. Dr.

  Ahmet TOPUya teekkrlerimi sunmay bir bor bilirim.

  brahim TORUNOLU

  Kasm 2010

 • viii

  NDEKLER

  Sayfa

  ZET ............................................................................................................................................................................ V

  SUMMARY ............................................................................................................................................................... V

  TE EKKR .............................................................................................................................................................V

  EKLLER DZN ................................................................................................................................................ X

  ZELGELER DZN......................................................................................................................................... XV

  SMGELER VE KIS ALTMALAR DZN ................................................................................................ XV

  GR ............................................................................................................................................................................. 1

  GENEL BLGLER ................................................................................................................................................... 3

  2.1 Y-PRO YAZILIMI YAPISAL ELEMAN MODELLER ............................................................................... 6

  2.1.1 Akslar ................................................................................................................................................... 6

  2.1.2 Kolon eleman modeli ......................................................................................................................... 7

  2.1.2.1 Kolon ynleri .............................................................................................................................. 8

  2.1.2.2 Kolon lokal eksenleri ve pozitif yn kabul............................................................................... 9

  2.1.2.3 Kolon malzeme bilgileri ........................................................................................................... 10

  2.1.2.4 Mesnet artlar .......................................................................................................................... 11

  2.1.2.5 Mafsal tipleri............................................................................................................................. 11

  2.1.2.6 Ykler ....................................................................................................................................... 11

  2.1.3 Kiri Eleman Modeli........................................................................................................................ 12

  2.1.3.1 Kiri lokal eksenleri ve pozitif yn kabul............................................................................... 13

  2.1.3.2 Kiri malzeme bilgileri ............................................................................................................. 14

  2.1.3.3 Mafsal bilgileri.......................................................................................................................... 14

  2.1.3.4 Kiri ykleri .............................................................................................................................. 15

  2.1.4 Rijit blge varsaym........................................................................................................................ 16

  2.1.5 Perde Eleman Modeli ...................................................................................................................... 17

  2.1.5.1 Perde lokal eksenleri ve iaret kabul ...................................................................................... 19

  2.1.5.2 Malzeme bilgileri...................................................................................................................... 19

  2.1.5.3 Mesnet artlar .......................................................................................................................... 20

  2.1.5.4 Mafsal bilgileri.......................................................................................................................... 20

  2.1.5.5 Perde eleman ykleri ................................................................................................................ 20

  2.1.6 Deme Eleman Modeli .................................................................................................................. 21

  2.1.7 Temel Modeli .................................................................................................................................... 22

  RDELEME ............................................................................................................................................................... 23

  3.1 MALZEME VE KEST VARSAYIMLARININ RDELENMES................................................................... 23

 • ix

  NDEKLER (devam)

  Sayfa

  3.1.1 Malzeme varsaymlarnn irdelenmesi.......................................................................................... 23

  3.1.2 Kesit varsaymlarnn irdelenmesi ................................................................................................ 25

  3.2 YK VARSAYIMLARI VE YK AKTARIMLARININ RDELENMES..................................................... 26

  3.2.1 Saplama Kirilerden Ana Kirilere Yk Aktarmnn rdelenmesi........................................... 30

  3.2.2 Demelerden Kirilere Moment Aktarmnn rdelenmesi ...................................................... 32

  3.2.3 Yk kombinasyonlarnn irdelenmesi............................................................................................ 33

  3.3 RJT DYAFRAM KABULNN RDELENMES .................................................................................... 35

  3.4 DEPLASMANLARIN VE KUVVETLERN RDELENMES ................................................................... 39

  3.4.1 Kolon lokal eksen takmnn dndrlmesi.................................................................................. 39

  3.4.2 Dzlem ereve i kuvvet ve deplasmanlarn irdelenmesi ........................................................ 42

  3.4.3 Uzay ereve i kuvvet ve deplasmanlarnn irdelenmesi ......................................................... 53

  3.4.4 Perde Elemanlarn Deplasman Ve Kuvvetlerinin rdelenmesi ............................................ 59

  3.4.4.1 Perde elemanlarda kolon modeli .............................................................................................. 59

  3.4.4.2 Perde elemanlarda kabuk modeli.............................................................................................. 63

  3.4.5 L Demelerde Moment Katsaylar Ynteminin rdelenmesi.................................................. 66

  3.4.6 Rijitlik Merkezi Kavramnn rdelenmesi ..................................................................................... 69

  3.4.7 Poligon Perde Kavramnn rdelenmesi....................................................................................... 71

  3.4.8 Kiri Betonarme Hesaplarnn rdelenmesi................................................................................. 73

  3.4.8.1 Kiri boyuna donat hesaplarnn irdelenmesi .......................................................................... 73

  3.4.8.2 Kiri enine donat hesabnn irdelenmesi.................................................................................. 81

  3.4.9 Kolon Betonarme Hesaplarnn rdelenmesi ............................................................................... 87

  3.4.9.1 Boyuna donat hesaplar: .......................................................................................................... 87

  3.4.9.2 Kolon enine donat hesaplar .................................................................................................... 90

  3.4.10 Perde Elemanlarda Boyuna Donat Hesaplarnn rdelenmesi ............................................... 93

  3.5 Y-PRO YAZILIMININ YNETMELKLERDEK SINIR DEERLER AISINDAN RDELENMES ......... 95

  3.5.1 Kirilerde snr deerlerin irdelenmesi ........................................................................................ 97

  3.5.2 Kolonlarda snr deerlerin irdelenmesi....................................................................................100

  3.5.3 Perdelerde snr deerlerin irdelenmesi ....................................................................................104

  3.5.4 Demelerde snr deerlerin irdelenmesi.................................................................................108

  3.5.5 Y-Pro nun TDY 2007 de Tanmlanan Planda Dzensizlikler Bakmndan rdelenmesi ....113

  3.5.5.1 A1 dzensizlii ....................................................................................................................... 113

  3.5.5.2 A2 Dzensizlii ...................................................................................................................... 122

  3.5.5.3 A3 Dzensizlii ...................................................................................................................... 123

  3.5.5.4 B1 Dzensizlii ...................................................................................................................... 124

  3.5.5.5 B2 Dzensizlii ...................................................................................................................... 128

  3.5.5.6 B3 Dzensizlii ...................................................................................................................... 133

 • x

  NDEKLER (devam)

  Sayfa

  3.5.6 Etkin Greli Kat telenmelerinin Snrlandrlmasnn rdelenmesi ....................................135

  3.5.7 kinci Mertebe Etkilerinin rdelenmesi (P- Etkisi).................................................................137

  3.5.8 Y-Pro da Tayc Sistemlerin Sneklik Dzeyi Bakmndan rdelenmesi ............................139

  3.5.9 Tayc Sistem Davran Katsays (R) Seiminin rdelenmesi .............................................142

  3.5.9.1 Y-Pro nun TDY 2007 Madde 2.5.2 ye gre irdelenmesi ........................................................ 146

  3.5.9.2 Y-Pro nun TDY 2007 Madde 2.5.3 e gre irdelenmesi.......................................................... 148

  3.5.9.3 Y-Pro nun TDY 2007 Madde 2.5.4 e gre irdelenmesi .......................................................... 149

  3.5.10 Kolonlar Kirilerden Gl Olmas Koulunun rdelenmesi ................................................153

  3.5.11 Ksa Kolon Oluumunun rdelenmesi .........................................................................................157

  3.5.12 Kolon-Kiri Birleim Blgelerinin Kesme Gvenliinin rdelenmesi...................................160

  3.5.13 Edeer Deprem Yk Ynteminin rdelenmesi........................................................................166

  3.5.13.1 Edeer Deprem Kuvvetlerinin rdelenmesi .......................................................................... 166

  3.5.14 Mod Birletirme Ynteminin rdelenmesi ..................................................................................176

  3.5.15 Y-Pro nun Sunduu Hesap Raporlarnn rdelenmesi .............................................................180

  3.5.16 Y-Pro nun Sunduu izimlerin rdelenmesi ..............................................................................183

  3.5.16.1 Donatlarn Kenetlenmesi ve Dzenlenmesinin rdelenmesi ................................................. 188

  SONULAR VE DEERLENDRME ............................................................................................................194

  KAYNAKLAR DZN .........................................................................................................................................196

 • xi

  EKLLER DZN

  ekil Sayfa

  2.1 Dm noktas deplas manlar ........................................................................................................................ 5

  2.2 Asal deprem kuvveti ..................................................................................................................................... 5

  2.3 Global eksen takm .......................................................................................................................................... 6

  2.4 Aks ynleri......................................................................................................................................................... 7

  2.5 Tanmlanabilen kolon kesit leri ....................................................................................................................... 7

  2.6 Kolon ynleri ..................................................................................................................................................... 8

  2.7 a) 1 yn aksnda tanmlanm kolon, b) 2 yn aksnda tanmlanm ko lon, c) yn

  aksnda tanmlanm kolon ............................................................................................................................. 9

  2.8 a) Hesap teorik pozitif ynleri, b ) kt teorik pozit if yn kabulleri ..................................................... 10

  2.9 Moment mafsal t ipleri................................................................................................................................... 11

  2.10 Dm noktas d yk pozit if ynleri ........................................................................................................ 12

  2.11 Kiri modelleri................................................................................................................................................. 13

  2.12 a) Hesap pozit if i kuvvet ynleri, b) kt pozitif i kuvvet ynleri .................................................... 14

  2.13 Kiri mafsal tip leri .......................................................................................................................................... 15

  2.14 a) Kiri yk uygulama yn, b) Tanmlanabilen kiri ykleri ................................................................ 16

  2.15 a) Kolon-kiri birleim dm geometrik modeli, b) Rijit blge kabul yaplmam analit ik

  model, c) Tam rijit blge kabul yaplm analitik model, ..................................................................... 17

  2.16 Perde elemann kolon olarak modellenmesi ............................................................................................... 18

  2.17 a) Perde geometrik modeli, b) Analitik kabuk modeli ............................................................................. 18

  2.18 Kabuk elemana ait deplas manlarn pozit if ynleri.................................................................................... 19

  2.19 a) Perdeye uygulanan tekil yk, b) Kabuk modeli .................................................................................... 20

  2.20 Tekil yklerin dntrlmesi...................................................................................................................... 21

  2.21 Plak elemanlara ait deplasman ve dnmelerin pozitif ynleri ................................................................ 22

  2.22 Srekli ve tekil temel iin ampatman tip i ................................................................................................... 22

  3.1 i noktasnn akstan kakla gre deiimi ............................................................................................. 26

  3.2 Eksantrik ko lonlarn d kuvvet etki noktalar ........................................................................................... 27

  3.3 a) Kalp plan, b) Analit ik model ................................................................................................................. 28

  3.4 a) Kalp plan, b) Kiriin 1-4 akslar arasnda tanmlanmas durumunda kiri ykleri .29

  3.5 Kalp plan ve perspektif................................................................................................................................ 31

  3.6 Kalp plan ve perspektif ................................................................................................................................ 33

  3.7 Kalp plan ve yap zellikleri....................................................................................................................... 34

  3.8 Geometrik modelleme .................................................................................................................................... 36

  3.9 a) Dzlem ereve ve sistem deplasman vektrleri b) Rijit diyafram kabul yaplmam

  deplasman matrisi .......................................................................................................................................... 36

 • xii

  EKLLER DZN (devam)

  ekil Sayfa

  3.10 Uzay ereve sistem ....................................................................................................................................... 37

  3.11 a) Kolon analitik modeli, b) Kolon kesiti, c) Y-Pro da kesitin as kadar

  dndrlmesi. 39

  3.12 a) Y-Pro ile analiz sonular, b) SAP 2000 ile analiz sonular .............................................................. 41

  3.13 a) Kolon analitik modeli, b ) Kolon kesiti, c) Y-Pro da Aks dndrlmesi sonrasnda lokal

  eksen takmnn deiimi...42

  3.14 kuvvet ve deplasmanlarn irdelenmesi iin hazrlanm dzlem ereve rnei ............................. 43

  3.15 =00 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler ...................................................................... 44

  3.16 =300 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler .................................................................... 45

  3.17 =450 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler .................................................................... 46

  3.18 =900 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler .................................................................... 47

  3.19 =1800 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler .................................................................. 48

  3.20 =2700 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler .................................................................. 49

  3.21 =300 iin dzlem ereve rnei ................................................................................................................ 52

  3.22 Uzay ereve rnei ....................................................................................................................................... 54

  3.23 Dzlem perde + ereve rnei.................................................................................................................... 60

  3.24 Dzlem ereve + kabuk modeli .................................................................................................................. 64

  3.25 Kabuk eleman i kuvvet pozit if ynleri ...................................................................................................... 66

  3.26 L forma sahip deme p lan ....................................................................................................................... 67

  3.27 Drde ayrlm L deme .............................................................................................................................. 68

  3.28 Kalp plan ........................................................................................................................................................ 70

  3.29 (a) Kalp plan , (b) Asansr perdesi alm ............................................................................................... 72

  3.30 Tablasz kirie ait sistem.................................................................................................................................. 74

  3.31 Tablal kirie ait sistem .................................................................................................................................... 77

  3.32 Mesnette ve aklkta tablal kirie ait sistem .............................................................................................. 80

  3.33 Kesme tasarm yaplacak sistem ................................................................................................................... 83

  3.34 Yazlm tarafndan sunulan kiri donat detay alm .............................................................................. 84

  3.35 Donat plan, i kuvvetler ve malzeme bilg ileri ......................................................................................... 87

  3.36 a) ekil 3.14 e ait kalp plan , b ) ekil 3.21 e ait kalp p lan ................................................................... 89

  3.37 Kesme donats hesaplanacak donat plan, i kuvvetler ve malzeme b ilgileri .................................... 91

  3.38 Perde donat plan, i kuvvetler ve malzeme bilgileri .............................................................................. 94

  3.39 Kolon snr deerleri.....................................................................................................................................100

  3.40 Perde snr deerleri......................................................................................................................................104

  3.41 TDY 2007 ekil 2.1......................................................................................................................................113

 • xiii

  EKLLER DZN (devam)

  ekil Sayfa

  3.42 TDY 2007 ekil 2.7......................................................................................................................................114

  3.43 TDY 2007 ekil 2.8......................................................................................................................................114

  3.44 D merkezli yatay kuvvet uygulama formlar ..........................................................................................115

  3.45 b 1.2 durumu iin rnek kalp p lan......................................................................................................116

  3.46 2b>1.2 durumu iin rnek kalp plan ...................................................................................................117

  3.47 b>2 durumu iin kalp plan rnei ..........................................................................................................121

  3.48 TDY 2007 ekil 2.2......................................................................................................................................123

  3.49 TDY 2007 ekil 2.3......................................................................................................................................124

  3.50 B1 dzensizliine ait kalp plan ................................................................................................................126

  3.51 B2 dzensizliine ait kalp plan ................................................................................................................129

  3.52 B2 dzensizliine ait kalp plan rnekleri ...............................................................................................132

  3.53 TDY 2007 ekil 2.4......................................................................................................................................134

  3.54 kinci mertebe etkilerinden dolay oluan moment .................................................................................137

  3.55 TDY 2007 Tablo 2.5 ....................................................................................................................................142

  3.56 Tayc sistem davran katsaysnn kontrol iin hazrlanm kalp plan .......................................145

  3.57 Sneklik dzeyi normal perde+ereveli sisteme ait kalp p lan..........................................................149

  3.58 Sneklik dzeyi karma perde+ereveli sisteme ait kalp plan ...........................................................151

  3.59 Sneklik dzeyi karma perde+ereveli sisteme ait kalp plan ...........................................................153

  3.60 TDY 2007 ekil 3.4......................................................................................................................................155

  3.61 TDY 2007 ekil 3.6......................................................................................................................................158

  3.62 Ksa ko lon oluumuna ait dzlem ereve ...............................................................................................159

  3.63 Kuatlm-kuatlmam dm noktasna ait kalp p lan rnei ........................................................161

  3.64 TDY 2007 ekil 3.10 ...................................................................................................................................163

  3.65 TDY 2007 Madde 2.5.2 n in irdelenmesine ait kalp p lan .....................................................................164

  3.66 TDY 2007 ekil 2.6......................................................................................................................................166

  3.67 Deprem kuvvetlerin in irdelenmesi iin hazrlanm kalp p lan ...........................................................167

  3.68 SAP 2000 ve Y-Pro ya ait kat ktlelerin in dalm modeli ...................................................................168

  3.69 ekil 3.61 deki rnee ait X yn spektrum grafi i ...............................................................................170

  3.70 ekil 3.68 e ait d inamik model ve deprem kuvvetleri ............................................................................171

  3.71 Serbest titreim periyotlarn n karlatrlmasna ait kalp p lan .........................................................173

  3.72 TDY 2007 ekil 2.7......................................................................................................................................175

  3.73 TDY 2007 ekil 2.8......................................................................................................................................175

  3.74 Kiri donat almlarnn irdelenmesine ait kalp plan .........................................................................186

  3.75 ekil 3.74 e ait p ilyesi kiri detay alm.................................................................................................187

 • xiv

  EKLLER DZN (devam)

  ekil Sayfa

  3.76 ekil 3.74 e ait p ilyeli kiri detay alm .................................................................................................187

  3.77 TDY 2007 ekil 3.2......................................................................................................................................190

  3.78 TDY 2007 ekil 3.7......................................................................................................................................191

 • xv

  ZELGELER DZN

  izelge Sayfa

  3.1 Dm noktas deplas manlar .................................................................................................................. 31

  3.2 K101 kirii burulma momenti deerleri.................................................................................................. 32

  3.3 Y-Pro da kullanlan yk kombinasyonlar.............................................................................................. 33

  3.4 Zati, hareketli ve deprem ykleri sonucu oluan S1 kolonu i ucu momentleri ............................. 35

  3.5 Uzay erevedeki kiri elemanlarn eksenel yk sonular ................................................................. 38

  3.6 Uzay ereve +400 kotu dm deplasmanlar ..................................................................................... 38

  3.7 =00 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler ............................................. 50

  3.8 =300 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler .......................................... 50

  3.9 =450 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler .......................................... 50

  3.10 =900 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler ........................................... 51

  3.11 =1800 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler ........................................ 51

  3.12 =2700 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler ........................................ 51

  3.13 = 00 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler ................................................................. 54

  3.14 = 300 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler ............................................................... 55

  3.15 = 450 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler ............................................................... 55

  3.16 = 900 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler ............................................................... 56

  3.17 = 00 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler ............................................ 56

  3.18 = 300 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler ......................................... 57

  3.19 = 450 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler .......................................... 57

  3.20 = 900 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler .......................................... 58

  3.21 Perde eleman ko lon modeli i kuvvetleri ............................................................................................... 61

  3.22 Perde eleman ko lon modeli deplasman ve dnmeleri .......................................................................... 61

  3.23 Perde eleman kabuk modeli eleman i kuvvetleri ................................................................................. 64

  3.24 Perde eleman kabuk modeli deplasman ve dnmeleri .......................................................................... 65

  3.25 Moment katsaylar yntemine ait sonular ........................................................................................... 69

  3.26 Rijitlik merkezi koordinatlar.................................................................................................................... 71

  3.27 Asansr perdesi atalet momentleri........................................................................................................... 73

  3.28 Tablasz kiri betonarme hesap sonular ............................................................................................... 75

  3.29 Tablal kiri betonarme hesap sonular.................................................................................................. 78

  3.30 Mesnette ve aklkta tablal kiri betonarme hesap sonular ............................................................ 81

  3.31 Analiz sonras elde edilen deerler .......................................................................................................... 84

  3.32 Kiri enine donat hesabnda kullan lacak kesme kuvvetleri .............................................................. 85

  3.33 Beton katks hesap tablosu ....................................................................................................................... 86

  3.34 Hesaplanan ve seilen kolon donat alanlar .......................................................................................... 88

 • xvi

  ZELGELER DZN (devam)

  izelge Sayfa

  3.35 Kolon boyuna donat alanlar.................................................................................................................... 90

  3.36 Enine donatlar ............................................................................................................................................ 93

  3.37 Perde boyuna donatlar ............................................................................................................................. 94

  3.38 Kiri snr deerleri tablosu ....................................................................................................................... 97

  3.39 Kiri snr deerleri tablosu (Devam) ...................................................................................................... 98

  3.40 Kolon snr deerleri tablosu...................................................................................................................101

  3.41 Kolon snr deerleri tablosu (Devam) ..................................................................................................102

  3.42 Perde snr deerleri tablosu....................................................................................................................105

  3.43 Perde snr deerleri tablosu (Deva m)...................................................................................................106

  3.44 ki dorultuda alan demelerde sn r deerler ...............................................................................109

  3.45 Tek dorultuda alan demelerde sn r deerler .............................................................................111

  3.46 Tek dorultuda alan demelerde sn r deerler (Devam) ............................................................112

  3.47 D merkezlilikten dolay oluan burulma momenti ............................................................................117

  3.48 Y-Pro X ve Y yn b burulma dzensizli i kontrol .......................................................................117

  3.49 D merkezlilikten dolay oluan burulma momenti ............................................................................118

  3.50 Y-Pro Y yn b burulma dzensizli i kontrol .................................................................................118

  3.51 Y-Pro Y yn b burulma dzensizli i kontrol .................................................................................121

  3.52 B1 dzensizliine ait Y-Pro ve el hesab sonular.............................................................................127

  3.53 ekil 3.44 iin X yn B2 dzensizlii katsaylar .............................................................................130

  3.54 ekil 3.44 iin Y yn B2 dzensizlii katsaylar .............................................................................130

  3.55 ekil 3.45 (a) ve (b) ye ait B2 dzensizlii katsaylar .......................................................................132

  3.56 Y-Pronun sunduu sneklik dzey i normal sistemler iin R katsays ...........................................143

  3.57 Y-Pronun sunduu sneklik dzey i yksek sistemler iin R katsays ...........................................144

  3.58 Y-Pronun sunduu sneklik dzey i karma sistemler iin R katsays .............................................144

  3.59 ekil 3.67 deki yapya ait serbest titreim periyotlar.........................................................................168

  3.60 ekil 3.67 deki yapya ait kat arlklar ...............................................................................................169

  3.61 ekil 3.67 iin bulunan X ve Y yn deprem kuvvetleri ...................................................................172

  3.62 ekil 3.71 deki yapya ait serbest titreim periyotlar .........................................................................173

  3.63 ekil 3.71 deki yapya ait kat arlklar ...............................................................................................174

  3.64 ekil 3.71 deki rnee ait etkin ktleler ...............................................................................................178

 • xvii

  SMGELER VE KISALTMALAR DZN

  Simgeler Aklamalar

  A(T) Spektral vme Katsays

  A0 Etkin Yer vme Katsays

  As1 Kiri Aklk ekme Donats Alan

  As2 Kiri Mesnet ekme Donats A lan

  As1' Kiri Aklk Basn Donats Alan

  As2' Kiri Mesnet Basn Donats Alan

  Ast Kolon Boyuna Donat Alan

  Asw Enine Donat Alan

  bw Kiri Gvde Genili i

  d Faydal Ykseklik

  fcd Betonun Tasarm Basn Dayanm

  fck Betonun Karakteristik Basn Dayanm

  fctd Betonun Tasarm ekme Dayanm

  fyd Boyuna Donat Tasarm Akma Dayanm

  fyk Boyuna Donat Karakteristik Akma Dayanm

  fywd Enine Donat Tasarm Akma Dayanm

  h Kiri Yksekli i

  I Bina nem Katsays

  M Eilme Momenti

  Md Tasarm Eilme Momenti

  N Eksenel Kuvvet

  n Hareketli Yk Katlm Katsays

  Nd Tasarm Eksenel Kuvveti

  R Tayc Sistem Davran Katsays

  Ra(T) Deprem Yk Azaltma Katsays

  S(T) Spektrum Katsays

  T, Mb Burulma Momenti

  V Kesme Kuvveti

  Vd Tasarm Kesme Kuvveti

  Ve Enine Donat Hesabna Esas Alnan Kes me Kuvveti

 • xviii

  SMGELER VE KISALTMALAR DZN (devam)

  Simgeler Aklamalar

  W Hareketli Yk Katlm Katsays le Bulunan Bina Arl

  X Global X ekseni

  Y Global Y ekseni

  YZS Yerel Zemin Sn f

  Z Global Z ekseni

  Kabuk Eleman Dm Noktas Dnme As

  Kiri ekme Donats Oran

  ' Kiri Basn Donats Oran

  b Kiri Dengeli Donat Oran

  max Kiri Maksimum Donat Oran

  min Kiri Minumum Donat Oran

  Kabuk Eleman Dm Noktas Deplas man

  Ksaltmalar Aklamalar

  cm Santimetre

  m Metre

  mm Milimetre

  kN Kilonewton

  TDY 1997 Afet Blgelerinde Yaplacak Yaplar Hakknda Ynetmelik, 1997

  TDY 2007 Deprem Blgelerinde Yaplacak Binalar Hakknda Ynetmelik, 2007

 • 1

  BLM 1

  GR

  Bilgisayarlarn kullanmna balanmas birok alanda olduu gibi inaat

  mhendislii alannda da byk bir r amtr. zellikle el hesaplarnda kullanm

  son derece zahmetli olan, matris notasyonuna dayanan sonlu elemanlar metodunun

  bilgisayar programclnda ilevsel olarak kullanlabilmesi, yaplarn statik hesaplarnn

  daha hzl yaplabilmesine olanak salamtr. Karmak ve zorlu bir sre olan yapsal

  analiz ve boyutlandrma, artk en karmak yap sistemleri iin dahi problem olmaktan

  kmtr.

  Dnyadaki birok lkede olduu gibi lkemizde de yaplarn statik ve betonarme

  hesaplar, pratikte paket programlar olarak tabir edilen 3 adet yazlmlarla

  yaplmaktadr. Bu yazlmlar geni kapsaml yap modellerinden ziyade, betonarme

  bina tr yaplarn analiz ve boyutlandrmasnda kullanlmas iin hazrlanmtr.

  lkemizdeki inaat mhendislii yazlmlar arasnda en byk kullanc

  kitlesine sahip olan bu yazlm denetleyecek bir kurum veya ynetmelik

  bulunmamaktadr. Bu nedenle yazlmlarn kendilerini revize etmesi iin kullanclar

  ve yazlm yazanlar dnda herhangi bir kontrol mekanizmas bulunmamaktadr.

  Byle bir kontrol mekanizmas olmadna gre akla u sorular gelmekted ir: Bu tr

  yazlmlar setikleri hesap yntemine gre doru analiz ve boyutlandrma yapabiliyorlar

  m? Ynetmelik ve standartlarn salanmasn istedikleri alt ve st snrlar dikkate

  alyorlar m? izim ktlar antiye uygulamalar iin yeterli mi?

  Bu sorulara yant aranabilmesi iin uygulamada kullanlan bu programdan

  biri bu amala irdelenmi idi(Kaplan, O., Uygulamada Kullanlan Profesyonel Bir

  Statik-Betonarme Hesap ve izim Yazlmnn rdelenmesi). Bu tez almasnda, X-

  Pro yazlmnn irdelenmesi iin yaplan almann devam niteliinde olan ve geriye

  kalan iki paket programndan biri olan Y-Pro yazlm ele alnmtr.

  Y-Pro nun irdelenmesi esnasnda ilk olarak yazlmla ilgili genel bilgiler

  verilmi, yazlmn kulland iaret kabulleri, yapsal elemanlar ve kullanlan

  malzemelerin zellikleri incelenmitir. rdeleme blmnde farkl yap modelleri

 • 2

  kullanlarak statik, dinamik ve betonarme hesaplar zerinde durulmu, sunulan

  sonularn TS 5002000 ve TDY 2007 deki koullar salayp salamad kontrol

  edilmitir. TDY 2007 de bulunan dzensizlik durumlar farkl rnekler yardmyla

  irdelenmi, ynetmeliin yaplmasn istedii kontrollerin doru yaplp yaplmad

  zerinde detayl olarak durulmaya allmtr. Son olarak yazlmn sunduu hesap

  raporlar ve izimlere ait ktlar irdelenmitir.

  Yaplan bu irdelemeler srasnda SAP 2000 ve ETABS yazlmlar kullanlm

  ve Y-Pro ya ait sonular bu yazlmlar kullanlarak karlatrlmtr.

 • 3

  BLM 2

  GENEL BLGLER

  Y-Pro yazlm; betonarme yaplarn statik, dinamik analizlerini yapabilen,

  uygulama izimlerini ve metrajlarn hazrlayp kt almaya hazr hale getirebilen,

  analitik modeli sonlu elemanlar deplasman yntemine gre zen bir boyutlu analiz

  ve boyutlandrma yazlmdr. Bu tez 2007 lisansl bir srm ile hazrlanmtr.

  Elemanlar yazlma grafik editrler yardmyla tantlmaktadr. Yazlmda kullanlan

  yapsal elemanlar kolonlar, kiriler, perdeler, demeler olarak sralanabilir. Bu

  elemanlar akslar yardmyla grafik editrde dzenlenir.

  Akslar: Y-Pro da akslar aplikasyonun temelini tekil eder. Yapsal elemanlarn

  tamam; kolon, kiri, perde, deme ve deme boluklar akslar referans alnarak

  tanmlanr.

  Kolonlar: Y-Pro da kolon elemanlar; dikdrtgen, dairesel, poligon, okgen ve

  ii boluklu eleman olarak tanmlanabilmekte, dey dzlemde eik kolon

  modellenebilmektedir.

  Perdeler: Perde elemanlar sadece dikdrtgen kesitli olarak tanmlanabilmekte,

  poligon perde tanmlanamamaktadr. Modellemede dey dzlemde eik perde

  oluturulabilmektedir.

  Kiriler: Kiri elemanlar sadece dikdrtgen kesitli olarak tanmlanabil ir.

  Ancak zerinde bir dkm deme bulunmas halinde tabla kabul yapabilmektedir.

  Eik kiri ve planda erisel forma sahip kiri modellenebilmektedir.

  Demeler: Planda, dikdrtgen ve okgen olarak kirili, kirisiz, dili, kaset ve

  asmolen demeler tanmlanabilmektedir.

  Temeller: Tekil temel, tek ve ift ynl srekli temel, kirili - kirisiz radye ve

  kazk temel tanmlanabilmektedir.

  Merdivenler: Tek ve ift kollu merdiven, iten veya dtan mesnetli helis

  merdiven, tayc ayrk-birleik basamakl merdiven zmleri sadece statik olarak

  analiz edilip donat boyutlandrmas yaplabilmekte fakat merdiven sistemi bina

 • 4

  modeline analitik olarak ilenememektedir. Bu nedenle bina ile merdiven bir btn

  olarak modellenememektedir.

  Malzeme: Malzeme olarak beton ve donat elii tanmldr. Farkl bir yap

  malzemesi tanmlanmak istenildiinde, gerekli bilgilerin tamamnn verilmesi

  gerekmemektedir. Beton ve donat elii dnda tanmlanm malzemelerin tayc

  eleman olarak modellenmesi durumunda, sadece eleman i kuvvetleri

  hesaplanabilmekte, boyutlandrma ve izim yaplamamaktadr.

  Ykler: Dzgn yayl, trapez, gen, ksmi yayl ve tekil yk

  tanmlanabilmektedir. Ayrca kolon st dm noktalarnda, dm serbestlik derecesi

  says kadar dm yk tanmlanabilmektedir. Ykler sabit, hareketli, deprem, rzgr,

  toprak itkisi olarak gruplandrlabilmektedir. Scaklk etkisine bal ykleme ve mesnet

  kmesi mevcut deildir.

  Mesnet artlar: Mesnetlenme sadece kolon alt ucunda yaplabilmektedir.

  Mesnet dmlerinde istenilen serbestlik braklp, istenilen serbestlikler

  tutulabilmektedir. Ayrca serbest braklan ynlerde yay katsaylar

  tanmlanabilmektedir.

  Analiz ekli: Kolon, kiri ve perdelerden oluan tayc sistem ayn anda sonlu

  elemanlar metoduna gre analiz edilebilmektedir. Kullanc tercihine bal olarak, kaset

  ve nervr demeler tayc sisteme dhil edilebilmekte ve kolon, kiri ve perdelerle

  birlikte sonlu elemanlar analizi yaplabilmektedir. Ancak plak demeler tayc

  sisteme yk ve diyafram olarak dhil edilebilmektedir. Her dmde alt deplasman

  varsaylmaktadr (ekil 2.1). stee bal olarak kat seviyesinde ksmi ya da tek rijit

  diyafram kabul yaplabilmektedir. Ayrca rijit diyafram zellii ihmal

  edilebilmektedir.

 • 5

  XY

  XX ,YY ,

  ZZ ,

  Z

  ekil 2.1 Dm noktas deplasmanlar

  Deprem hesab: Deprem hesaplar edeer deprem yk ve mod birletirme

  yntemine gre yaplabilmektedir. Zaman tanm alannda hesap yntemi ile deprem

  hesab yaplmamaktadr. Bununla beraber, kullanc tanml yatay yk etki ettirilebilir.

  Kullanc tanml bu ykler istee bal olarak kolon dm noktalarna veya kat ktle

  merkezlerine uygulanabilir. Kullanc tanml yatay ykler sabit, hareketli, deprem ve

  rzgr yk, zemin itkisi olarak etki ettirilebilir. Planda al olarak deprem kuvveti

  etki ettirilebilmektedir. X yn deprem kuvveti X ekseniyle as yapacak ekilde

  tanmlanabilmektedir (ekil 2.2). Y yn deprem kuvveti X ynndeki deprem

  kuvvetine dik olmak zorundadr. X ve Y ynleri arasndaki a 900 den farkl

  tanmlanamaz.

  X

  Y

  XE

  YE

  ekil 2.2 Asal deprem kuvveti

  :,, ZYX Global Eksen Takm

  X = X Ynndeki Dm Deplasman

  Y = Y Ynndeki Dm Deplasman

  Z = Z Ynndeki Dm Deplas man

  X = X Ekseni Etrafndaki Dm Dnmesi

  Y = Y Ekseni Etrafndaki Dm Dnmesi

  Z = Z Ekseni Etrafndaki Dm Dnmesi

  Z = Z Ekseni Etrafndaki Dm

  Dnmesi

 • 6

  Betonarme hesap: Betonarme hesaplar tama gc ilkesine gre

  yaplmaktadr. TS 500-2000 ve TDY 2007 dikkate alnmaktadr.

  ktlar: Kullanc tercihine bal olarak btn izim, metraj ve hesap raporlar

  alnabilmektedir.

  Global ve lokal eksen takmlar: Y-Pro da X, Y, Z kartezyen koordinat

  sistemini kullanmaktadr ve bu koordinat sistemine hibir ekilde mdahale

  edilememektedir (ekil 2.3). Yap, planda X-Y dzlemindedir, Z daima dey eksendir.

  Lokal eksen takm ynleri btn elemanlar iin 1, 2, 3 olarak

  adlandrlmaktadr.

  XY

  Z

  ekil 2.3 Global eksen takm

  2.1 Y-Pro Yazlm Yapsal Eleman Modelleri

  2.1.1 Akslar

  Yazlmda akslar aplikasyonun temel unsurudur. Elemanlar akslar vastasyla

  tanmlanr, eik dzlemler ve deme boluklar akslara gre dzenlenir. Statik

  hesaplarda elemanlarn akslara oturu ekli gz nne alnr. Akslar kendi iinde 1 ve 2

  yn koduna sahiptir. Y-Pro, global X eksenine en yakn aya sahip akslar 1 yn, bu

  akslar kesen akslar ise 2 yn akslar olarak tanmlanmas konusunda kullancy

  uyarmaktadr. Yazlm yatayla 450 den fazla a yapan akslar 2 yn aks olarak

  tanmlamaktadr. Kullanc bu tanm deitirip 1 yn aksn 2, 2 yn aksn da 1

  yn olarak dzenleyebilmektedir.

 • 7

  1

  A B C

  2

  3

  1

  2

  3

  A B C

  1 YN

  1 YN

  2 YN

  ekil 2.4 Aks ynleri

  2.1.2 Kolon eleman modeli

  Y-Pro da kolonlar analitik model olarak 12 adet serbestlik derecesine sahip

  ubuk eleman olarak modellenmektedir. Kesitler farkl geometride olabilmektedir

  (ekil 2.5).

  ekil 2.5 Tanmlanabilen kolon kesitleri

  Dey eksen boyunca deiken kesitli kolon tanmlanamamaktadr. Kirisiz

 • 8

  demelerde kolon tablas tanmlanabilmektedir. Yap dey dzleminde eik kolon

  tanmlanabilinmektedir.

  2.1.2.1 Kolon ynleri

  Kolonlar 1 ve 2 yn akslarnn kesiiminde tanmlanr. Kolonun 1 yn

  aksndaki boyutu b1, 2 yn aksndaki boyutu ise b2 dir (ekil 2.6 a). Yazlm kolonlar

  akslarda olduu gibi yn kodlaryla yerletirmektedir. Kolon ynleri 1 yn, 2 yn ve

  yn olmak zere adettir. Kolon ynnn 1 olmas durumunda b1 boyutu 1 yn

  aksna paralel, b2 boyutu ise b1 boyutuna diktir (ekil 2.6 b). Kolon yn 2 olmas

  durumunda ise b2 boyutu 2 yn aksna paralel, b1 boyutu da b2 ye dik olarak

  yerletirilir (ekil 2.6 c). Kolon yn olarak tanmlanrsa, b1 boyutu 1 yn aksna,

  b2 boyutu da 2 yn aksna paralel olarak yerletirilir (ekil 2.6 d).

  b1

  b2

  A

  1

  A

  1

  1 YN

  2 YN

  b2

  b1

  A1

  A

  1

  1 YN

  2 YN

  b2

  b 1

  A1

  A

  1

  1 YN

  2 YN

  A1

  A

  1

  1 YN

  2 YN

  b2

  b1

  (a) (b)

  (c) (d)

  ekil 2.6 Kolon ynleri

 • 9

  2.1.2.2 Kolon lokal eksenleri ve pozitif yn kabul

  Y-Pro kolonlarn analitik zmlerini ubuk eleman olarak yapmaktadr. Kolon

  i ucu daima st kotta, j ucu ise alt kotta olarak yerletirilmektedir. i ve j ular

  her zaman aks kesiiminde tanmldr. Lokal eksen orijini i ucundadr. 1 nolu lokal

  eksen i ucundan j ucuna doru (yukardan aa doru) ynelir. 2 ve 3 nolu lokal

  eksenler ise kolon ynlerine gre yerletirilmektedir. ekil 2.7 de ayn kolonun ayn

  akslar zerinde 3 farkl ekilde tanmlanmas gsterilmektedir. Kolon 1 yn kolonu

  olarak tanmlanr ise 2 lokal ekseni 1 yn aks dorultusuna paralel olarak

  yerletirilmektedir (ekil 2.7 a). Eer kolon 2 yn olarak tanmlanrsa, 3 lokal ekseni

  2 yn aks dorultusuna paralel olarak yerletirilmektedir (ekil 2.7 b). Kolonun

  yn olarak tanmlanmas durumunda ise 2 lokal ekseni 1 yn aksna paralel, 3 lokal

  ekseni de 2 lokal eksenine dik olarak yerletirilmektedir.

  1

  1A

  A

  300

  1500

  2

  3

  1

  1A

  A30

  0

  2

  3150

  0

  2 YN AKSI

  1 YN AKSI

  (a) (b)

  2 YN AKSI

  1 YN AKSI

  b1

  b2

  b 1

  b2

  1

  1A

  A30

  0

  2

  3150

  0

  2 YN AKSI

  1 YN AKSI

  b1

  b2

  (c)

  Dikdrtgen Dikdrtgen

  Paralelkenar

  ekil 2.7 a) 1 yn aksnda tanmlanm kolon, b) 2 yn aksnda tanmlanm kolon,

  c) yn aksnda tanmlanm kolon

 • 10

  Y-Pro, kolon elemann teorik pozitif i kuvvet ynlerini hesap ve ktlar iin iki

  farkl ekilde sunmaktadr. Hesaplarda ekil 2.8 a daki, ktlarda ekil 2.8 b deki iaret

  kural kullanlmaktadr.

  1

  3

  2

  i

  N

  j

  N

  M22

  M33

  M22

  T

  T

  M33 V3

  V2

  V2

  V3

  1

  3

  2

  i

  N

  j

  N

  M33

  M22

  T

  T

  M33V3

  V2

  V2

  V3

  M22

  Y

  Z

  X

  Y

  Z

  X

  (a) (b)

  ekil 2.8 a) Hesap teorik poziti f ynleri, b) kt teorik pozitif yn kabulleri

  2.1.2.3 Kolon malzeme bilgileri

  Kolon elemanlar iin yap malzemesi olarak beton ve donat elii tanmldr.

  Buna karn farkl malzeme tanmlama imkn da sunulmaktadr. Beton dnda farkl

  bir malzeme kabul yapld durumda (elik, ahap, alminyum, vs.), sadece eleman i

  kuvvetleri bulunabilmekte, fakat kesit boyutlandrmas yaplamamaktadr. Yeni

  malzeme tanmlanmas halinde, sadece elastisite modlne (E) ait deer girilmekte,

  poisson oran () veya kayma modl (G) tanmlanmamaktadr. Yeni bir malzeme

  tanmlanmas durumunda poisson oran her zaman 0.2 alnmaktadr.

 • 11

  2.1.2.4 Mesnet artlar

  Kolonlar sadece j ucundan mesnetlenmektedir. Mesnet artlar kullanc

  modellemesine bal olarak deitirilebilir. Mesnet dmnde 6 serbestlik

  derecesinden biri veya birou serbest braklp, tutulabilir. Serbes t braklan ynlerde

  yay katsays tanmlanabilir.

  2.1.2.5 Mafsal tipleri

  Y-Pro da kolon elemanlarda, i ve j ularnda moment mafsal tanmlanabilir

  (ekil 2.9). Tanmlanan moment mafsallar her iki yndeki eilme iin de geerli

  olmaktadr. Bir yn mafsall, dier yn ise mafsalsz olarak kolon

  modellenememektedir.

  ekil 2.9 Moment mafsal tipleri

  Dier mafsal tipleri (kesme, eksenel yk ve burulma mafsallar) ise

  modellenememektedir.

  2.1.2.6 Ykler

  Kolonun i noktasna 6 serbestlik derecesinden herhangi biri veya birou

  dorultusunda dm yk tanmlanabilir. Dm yk pozitif yn global eksen

 • 12

  yndr. ekil 2.10 da kolon dm noktas yklerinin pozitif ynleri verilmitir.

  1

  3

  2

  i

  j

  MX

  MY

  FX

  FZ

  MZ

  FY

  Y

  X

  Z

  ekil 2.10 Dm noktas d yk pozitif ynleri

  ekilde grld gibi dm noktalarnn eksen takmlar eleman lokal eksen

  takmlarndan bamszdr. Dm noktalarnn eksen takm global eksen takmdr.

  2.1.3 Kiri Eleman Modeli

  Kiri elemanlar 12 adet serbestlik derecesine sahip ubuk eleman olarak

  modellenmektedir. Kesit eleman uzunluu boyunca dikdrtgendir. Kirilere oturan bir

  dkm demeler bulunmas durumunda kiri betonarme hesaplar tablal veya tablasz

  olarak yaplabilmektedir. Deme ile balantsz kirilerde ise tablal kiri analizi

  yaplamamaktadr. Planda yay kiri tanmlanabilir. Sabit kesitli guse

  modellenebilmekte, fakat lineer veya parabolik deiken kesitli guseler

  modellenememektedir. i ve j ular farkl kotlara oturan kiriler tanmlanabilir.

  ekil 2.11 de Y-Pro da modellenebilen kiriler gsterilmektedir.

 • 13

  ekil 2.11 Kiri modelleri

  2.1.3.1 Kiri lokal eksenleri ve pozitif yn kabul

  Kiri elemanlarn u noktalar, global X ekseni dorultusunda tanmlanan

  kirilerde sol i, sa ise j ucudur. Global Y ekseni dorultusunda tanmlanan

  kirilerde de sol u i, sa j ucudur. Bu yn kural deitirilemez. Lokal eksen orijini

  i ucu ile akktr. 1 nolu lokal eksen i ucundan j ucuna doru ynelir.

  Y-Pro kiri elemanlarn pozitif i kuvvet ynlerini hesap ve ktlar iin iki farkl

  ekilde sunmaktadr. ekil 2.12 de kiri lokal eksenleri ve pozitif i kuvvet ynleri

  hesap ve ktlar iin ayr ayr verilmitir.

 • 14

  1

  2

  3

  TN

  TN

  M33M33

  M22M22

  V2

  V2

  V3

  V3

  X

  Z

  Y

  i

  j

  1

  2

  3

  TN

  TN

  M33

  M33

  M22M22

  V2

  V2

  V3

  V3

  i

  j

  (a)

  (b)

  ekil 2.12 a) Hesap pozitif i kuvvet ynleri, b) kt pozitif i kuvvet ynleri

  2.1.3.2 Kiri malzeme bilgileri

  Kiri elemanlarda malzeme tanm kolonlarda kullanlan malzeme tanmlaryla

  ayndr. Beton ve yap eliinin birlikte kullanld betonarme dnda, farkl malzeme

  de tanmlanabilir. Farkl malzemeler iin sadece elastisite modl tanmlanr. Bu tr

  malzemelerle yaplan analizlerde sadece kiri i kuvvetleri bulunmakta, boyutlandrma

  yaplamamaktadr.

  2.1.3.3 Mafsal bilgileri

  Kiri elemanlarn i ve j ularnda sadece M33 moment mafsal tanmlanabilir.

  M22 moment mafsal, eksenel yk, kesme ve burulma mafsallar tanmlanamaz.

 • 15

  ekil 2.13 Kiri mafsal tipleri

  Mafsallama miktar veya oran tanmlanamamaktadr. Kesit ya tam ankastre ya

  da tam mafsall olarak modellenebilinmektedir.

  2.1.3.4 Kiri ykleri

  Kiri ykleri 12 lokal eksen dzlemindedir. 13 lokal eksen dzleminde yk

  tanmlanamamaktadr. Ykler; deme, duvar ykleri ve kullanc tanml olarak,

  dzgn yayl, noktasal, trapez, ksmi yayl ykler eklinde ayr ayr veya birlikte

  etkitilebilir. Tekil veya dzgn yayl eilme ve burulma momentleri ve scaklk etkisi

  tanmlanamamaktadr. lave zati ve hareketli ykler, duvar ve deme ykleri kiri aks

  akl boyunca tanmlanmaktadr. ekil 2.14 de lokal koordinat takmna bal yk

  uygulama yn ve tanmlanabilen kiri ykleri verilmitir.

 • 16

  X

  Z

  Y

  i

  j

  (a)

  1

  2

  3

  Duvar, Deme, lave Ykleri

  lave Trapez Ykler

  lave Tekil Ykler

  (b)

  q(x)

  ekil 2.14 a) Kiri yk uygulama yn, b) Tanmlanabilen kiri ykleri

  2.1.4 Rijit blge varsaym

  Y-Pro kolon kiri birleim noktalarnda kullanlan rijit blge kabuln kullanc

  tercihine brakmaktadr. Dm noktalarnda rijit blgenin olmad kabul yaplabilir.

  Rijit blge varsaym yaplmas durumunda kolon kiri birleimi iinde kalan tm

  blgenin sonsuz rijit davrand varsaymna gre model oluturulur. Rijit blge

  kabulnde dier bir alternatif ise rijit blgenin %25 azaltlmasdr. ekil 2.15 de rijit

  blge kabulleri gsterilmitir.

 • 17

  0,75 bkbk

  bkekirdek ( rijit blge)

  (a)

  (b) (c) (d)

  hk1 hk2

  hk2 0,75hk2

  kiri

  kolon

  ekil 2.15 a) Kolon-kiri birleimi geometrik modeli, b) Rijit blge kabul yaplmam analitik

  model, c) Tam rijit blge kabul yaplm analitik model, d) Riji t blgenin %25

  azaltld analitik model

  2.1.5 Perde Eleman Modeli

  Perde elemanlar analitik olarak iki ekilde modellenmektedir. Bunlar kolon ve

  kabuk modelleridir (ekil 2.16 ve 2.17). Modellerden hangisinin kullanlaca

  kullancya braklmtr. Perde elemanlar kolon modeli olarak analiz edilmek

  istendiinde, perde kesit zellikleri ubuk olarak modellenmi elemana aktarlmakta,

  ubuk eleman-kiri balants perde dey ekseninden perde-kiri birleim dmne

  kadar eilme ve burulma rijitlii ok byk ubuk elemanlarla yaplmaktadr.

 • 18

  Perde

  Kiri EI, GJ=

  Perde Kolon

  Modeli

  EI, A, GA, AE

  EI, GJ=

  EI, A, GA, AE

  ekil 2.16 Perde elemann kolon olarak modellenmesi

  Kabuk eleman modelinde perde, dikdrtgen sonlu kabuk elemanlara blnmekte

  ve ke noktalarndan dmlerle birbirine balanmaktadr. Kabuk elemanlarn

  boyutlarnn seimi kullancya braklmtr.

  Perde

  Kiri

  Kabuk

  Eleman

  (a) (b)

  ekil 2.17 a) Perde geometrik modeli, b) Analitik kabuk modeli

  Y-Pro da sadece dikdrtgen kesitli perde elemanlar tanmlanmakta, poligon

  perde (asansr perdesi, vb.) tanmlanamamaktadr. Poligon formuna sahip perdeler iki

  veya daha ok perde elemann dm noktalarnn birletirilmesiyle tanmlanabilir.

  Perde dey ekseni boyunca lineer deiken kesit tanmlanabilir.

 • 19

  2.1.5.1 Perde lokal eksenleri ve iaret kabul

  Perde elemanlarda kolon modeli kullanld takdirde hesap ve kt iaret kural

  kolon elemanlarda olduu gibidir (ekil 2.8). Kabuk eleman kullanlmas durumunda

  kabuk eleman iaret kurallar geerli olacaktr. Kabuk elemanlarda i kuvvet (ekme-

  basn, kesme kuvvetleri, momentler ve gerilmeler) iaret kabulleri yerine deplasman ve

  dnmelerin iaret kabulleri sunulmaktadr. ekil 2.18 de kabuk eleman deplasman ve

  dnmelerine ait pozitif yn kabulleri verilmitir.

  1Z 2Z

  3Z4Z

  1X

  1Y

  2X

  2Y

  3X

  3Y

  4X

  4Y

  1X

  1Y

  2X

  2Y

  3X

  3Y

  4X

  4Y

  1Z

  2Z

  3Z4Z

  X

  YZ

  ekil 2.18 Kabuk elemana ait deplasmanlarn pozitif ynleri

  kuvvetlerin iaret kabulleri sunulmad iin bu kabuller Blm 3.4.4 de

  aratrlm ve kan sonular sunulmutur.

  2.1.5.2 Malzeme bilgileri

  Perde elemanlarda yap malzemesi olarak beton ve yap elii tanmldr. Kolon

  ve kiri elemanlardan farkl olarak perde gvdelerinde hasr elik kullanlabilmektedir.

  Perde elemanlarda, kolon ve kirilerde olduu gibi, farkl malzeme

  tanmlanabilmektedir. Farkl malzemeler ile yaplan analizde i kuvvetler sunulmakta

  fakat herhangi bir boyutlandrma yaplamamaktadr.

 • 20

  2.1.5.3 Mesnet artlar

  Perde elemanlar, kolonlardaki gibi sadece alt ularndan mesnetlenebilir.

  Kullanc modellemesine bal olarak mesnet blgelerinde 6 serbestlik derecesinden

  herhangi biri veya birou kaldrlabilir. Serbest braklan ynlerde yay katsays

  tanmlanabilir.

  2.1.5.4 Mafsal bilgileri

  Perde elemanlarda kat seviyesinde mafsal tanmlanamaz.

  2.1.5.5 Perde eleman ykleri

  Her kat seviyesinde perde st dm noktasna serbestlik derecesi kadar tekil d

  kuvvet tanmlanabilir. Tanmlanan bu ykler kolon modeli kullanldnda tekil yk

  olarak dm noktasna etki ettirilir. Kabuk modeli kullanldnda tekil yk, perdenin

  kat seviyesindeki dm noktalarna eit ekilde datlr. ekil 2.19 da tanmlanan

  herhangi bir tekil ykn modelde dalm grlmektedir.

  (a) (b)

  m

  PP m

  P m

  P

  m

  P

  ekil 2.19 a) Perdeye uygulanan tekil yk, b) Kabuk modeli, m: kat seviyesinde perde dm says

 • 21

  2.1.6 Deme Eleman Modeli

  Y-Pro da demeler gen, drtgen veya okgen geometriye sahip, kirili,

  kirisiz, dili, asmolen veya kaset deme olarak modellenebilir. Eimli plak veya ke

  dmleri farkl kotlarda plak modellenebilmektedir. Dk demeler

  tanmlanabilmektedir. Deme tipi kullanc veya yazlm tarafndan

  belirlenebilmektedir.

  Deme statik hesaplar TS5002000 moment katsaylar yntemi veya sonlu

  elemanlar metodu ile yaplabilir. Bu yntemlerden hangisinin tercih edilecei

  kullancya braklmtr.

  Demelere dzgn yayl alansal, dzgn yayl izgisel ykler ve tekil yk

  tanmlanabilmektedir. Tekil veya dzgn yayl moment tanmlanamaz. TS5002000

  moment katsaylar ynteminin kullanlmas durumunda kullanc tanml izgisel, tekil

  ykler ve alansal yayl ykler, yklendikleri demenin yzey alanna blnerek

  dzgn yayl yke dntrlmektedir (ekil 2.20).

  P (kN)

  a

  b

  P/(ab) (kN/m2)

  (a) (b)

  ekil 2.20 Tekil yklerin dntrlmesi, a) Tekil ykle yklenmi deme, b) Tekil ykn

  deme alanna datlmas

  Sonlu elemanlar metodu kullanlmas durumunda ykler dntrlmeden, olduu

  gibi hesaplara dhil edilmektedir. Bu metodun kullanlmas halinde yazlm, demeleri

  gensel plak elemanlara blmektedir. Yazlm sunumunda plak elemana ait deplasman

  ve dnmeleri sunmakta (ekil 2.21), i kuvvet ve gerilmeleri ise sunmamaktadr.

 • 22

  1Z 2Z

  3Z

  1X

  1Y

  2X

  2Y

  3X

  3Y

  X

  YZ

  ekil 2.21 Plak elemanlara ait deplasman ve dnmelerin pozitif ynleri

  2.1.7 Temel Modeli

  Y-Pro da yzeysel ve derin temeller modellenebilir. Derin temel olarak sadece

  kazk temel tanmlanmaktadr. Yzeysel temellerde ise tekil, srekli, kirili ve kirisiz

  radye temeller modellenebilir. Tekil ve srekli temeller farkl kotlarda tanmlanabilir.

  Bitiik nizaml yaplarda temel kirilerinin veya kolonlarn pabulara eksantrik olarak

  oturduu temel elemanlar modellenemez.

  Temel

  kirii

  Temel

  papucu

  ekil 2.22 Srekli ve tekil temel iin ampatman tipi

  Y-Pro da ba kirii tanmlanamaz. Ba kirilerinin izim ve detaylar yardmc

  bir izim yazlm ile proje zerinde kullanc tarafndan ayrca gsterilmek zorundadr.

 • 23

  BLM 3

  RDELEME

  3.1 Malzeme ve Kesit Varsaymlarnn rdelenmesi

  3.1.1 Malzeme varsaymlarnn irdelenmesi

  Y-Pro da yap malzemesi olarak beton ve donat elii tanmldr. Ayrca

  kullanc kolon, kiri ve perde elemanlar iin farkl yap malzemesi (elik, ahap, vb.)

  tanmlayabilir. Tanmlanacak yeni malzeme iin sadece malzemeye ait elastisite

  modl istenmektedir. Poisson oran ise her zaman 0.20 alnmaktadr. rnein yap

  elii tanmlanmas durumunda eliin Poisson oran 0.3 iken 0.2 alnmaktadr.

  Deme eleman iin ise beton ve donat elii dnda farkl yap malzemesi

  tanmlanamaz. Betonla ilgili malzeme varsaymlar aada verilmitir.

  Beton birim arl: Beton birim arl olarak 25 kN/m3 tanmldr. stenildii

  takdirde bu deer deitirilebilmekte, hatta sfr alnabilmektedir.

  Beton snf: Tayc elemanlar iin C10 ile C50 arasndaki beton snflar

  tanmlanmtr. Kullanc, mevcut beton snflarnn dnda ara deerlerdeki beton

  snflarn (C23, C38 gibi) veya C50den byk beton snflarn tanmlayabilmektedir.

  TDY. 2007nin beton dayanmyla ilgili maddelerinde u hususlara deinilmektedir:

  TDY. 2007 Madde 3.2.5.1

  Deprem blgelerinde yaplacak tm betonarme binalarda C20den daha

  dk dayanml beton kullanlamaz

  TDY. 2007 Madde 3.1.4

  Beton dayanmnn C50den daha yksek olduu betonarme binalar ile tayc

  sistem elemanlarnda donat olarak elik profillerin kullanld binalar bu

  blmn kapsam dndadr

 • 24

  Y-Pro bu kapsam dndaki beton snflar iin de betonarme hesap yapmaktadr.

  C20den daha dk dayanml beton snf iin analiz yaplmak istendiinde yazlm

  herhangi bir uyar vermeden analiz yapmaktadr. C50 den yksek dayanml betonlar ve

  C8, C33, C80 gibi standart d deerler iin uyar verilmemektedir.

  Karakteristik basn dayanm (fck): Y-Pro karakteristik basn deerlerini TS500

  2000 den almaktadr. Betonarme hesaplarda karakteristik basn dayanmnn saysal

  deeri kullanlmaktadr. Beton snfndaki deer hesaplarda gz nne alnmamaktadr.

  Tanmlanm deerler deitirilebilmekte ve farkl deerler girilebilmektedir. Yazlmn

  sunduu fck deerinin deitirilip farkl bir deerle analiz yaplmas durumunda yazlm

  uyar vermemektedir. Fakat beton snfna karlk gelen fck deerinin kontrol

  raporlardan yaplabilmektedir.

  Y-Pro tama gc ilkesine gre betonarme hesap yapmaktadr. Hesap yntemi

  edeer basn bloudur. Bu nedenle beton snflar ve karakterist ik basn

  dayanmlaryla birlikte k1 katsaylar da sunulmaktadr. k1 katsaylarnn TS 500-2000

  den alnmtr. C16 dan dk beton snflar iin verilen k1 katsaysnn nereden

  alnd veya nasl hesapland konusunda bir bilgi sunulmamaktadr. Ara deerler ve

  C50 den byk deerler iin k1 katsaysnn kullanc tarafndan tanmlanmas

  gerekmektedir.

  Karakteristik ekme dayanm (fctk): Yazlm karakteristik ekme dayanmn

  TS5002000 deki ckctk ff 35.0 bants ile hesaplamaktadr. Bu deere mdahale

  edilememektedir. Karakteristik ekme dayanm ktlarda rapor edilmektedir.

  Malzeme katsays (mc): Y-Pro da malzeme katsaysnn deer aral

  belirtilmemitir. Kullanc birden byk herhangi bir deer, rnein 2 girilebilmektedir.

  Elastisite modl (Ec): C10 ile C50 aras btn beton snflarnn Elastisite modlleri

  yazlmda tanmldr. Elastisite modlne ait deerler TS5002000 deki

  2/14000+3250= mmNfE ckC bants ile hesaplanmaktadr. Kullanc isterse

  mevcut beton snflarnn elastisite modllerini deitirebilmektedir.

  Poisson oran (c): Y-Pro da Poisson oran 0.2 olarak alnmtr. Kullanc bu deere

  mdahale edememektedir.

 • 25

  Kayma modl (G): Kayma modln elastisite modl ve Poisson oranna bal

  olarak c

  cc

  EG

  12 bantsndan hesaplamaktadr.

  Y-Pro da donat elii olarak S220, S400, S420, S500 ve S500Q150 snflar

  tanmldr. a veya b hadde snf olarak bir tanmlama yaplmamtr. Elastisite

  modl, TS5002000 de tanml 200000 N/mm2 olarak tanmldr. Karakteristik ekme

  dayanm (fyk), TS5002000 den alnmtr. Malzeme katsays (ms) 1.15 tir. Kullanc,

  isterse, tanmlanm olan elastisite modln, karakteristik akma dayanmn ve

  malzeme katsaysn deitirebilmektedir. Yazlm kolon, kiri ve perdelerde boyuna

  donatlar iin S220 veya S500 snf donat eliinin seilmesi durumunda uyar

  verilmeksizin analiz yapmaktadr. TDY 2007 nin donat elii seimiyle ilgili

  maddesinde bu duruma msaade edilmedii aktr.

  TDY. 2007 madde 3.2.5.3

  Etriye ve iroz donats ile deme donats dnda, nervrsz donat

  elii kullanlamaz. Ayrca 3.2.5.4 te belirtilen elemanlar hari olmak zere,

  betonarme tayc sistem elemanlarnda S420 den daha yksek dayanml donat

  elii kullanlmayacaktr

  3.1.2 Kesit varsaymlarnn irdelenmesi

  Kayma alan (Akayma): Kayma gerilmelerinin de deformasyonlara katks

  dikkate alnmaktadr. Kk kesitlerde kayma gerilmelerinden dolay meydana gelen

  deformasyonlar ok kktr. Fakat kesit boyutlar arttka kayma deformasyonlar

  nem kazanmaktadr. Bu durum bilhassa perde ve yksek kirilerde grlmektedir.

  Kayma alan kaymaGA

  V bantsnda kullanlmaktadr. Burada kesitkayma AA 6

  5=

  olarak hesaplanmaktadr. Kayma alan kullanc tarafndan deitirilebilmektedir.

  Yazlm kolon, kiri ve perdelerin kayma alann, btn kesitlerde (daire, I, L, Z kesitler

 • 26

  v.b.) kesit alannn 5/6 s olarak almaktadr. 5/6 deeri gerekte sadece dikdrtgen

  kesitler iin geerlidir. Dikdrtgen dnda kesit modellenmesi durumunda kullanc bu

  durumu dikkate almaldr.

  3.2 Yk Varsaymlar ve Yk Aktarmlarnn rdelenmesi

  Y-Pro da sabit-hareketli yk, zemin itkisi, deprem yk, rzgr yk ve

  kullanc tanml yatay ykler tanmlanabilmektedir. Scaklk etkisine bal ykleme

  tanmlanamaz. Zemin itkisi, rzgr yk, deprem yk ve kullanc tanml yatay

  ykler, yapya kat diyafram merkezlerine yklenerek etki ettirilebilmektedir. Diyafram

  kabul yaplmayan yaplarda, ykler kolon ve perde lerin kat dm noktalarna etki

  ettirilmektedir. Deprem ykleri yazlm tarafndan hesaplanabildii gibi kullanc

  tarafndan ayr olarak hesaplanp kat diyaframlarna veya kolon st dm noktalarna

  deprem yk olarak tanmlanabilmektedir.

  Kolon ve perde st dm noktalarna (i ucu) 6 serbestlik derecesi kadar tekil

  d kuvvet etki ettirilebilir. Etki ettirilen bu kuvvetler, sabit-hareketli yk, deprem-

  rzgr yk, zemin itkisi olarak tanmlanabilmektedir. Kolon, kiri ve perdelerde i ve

  j ular her zaman aks kesiim noktasnda tanmldr. Kolon akstan kak olarak

  modellense bile kolon i ve j ularnn yeri deimemektedir (ekil 3.1).

  i i

  25 25

  25

  25

  25

  25

  50

  i

  50

  50

  ekil 3.1 i noktasnn akstan kakla gre deiimi

 • 27

  h

  XY

  Z

  i

  j

  b

  G

  F

  G

  F i

  PlanPerspektif

  h

  b

  X

  Y

  A1

  A

  1

  S1

  Kolunu

  S1

  ekil 3.2 Eksantrik kolonlarn d kuvvet etki noktalar

  zellikle analiz sonularnn baka bir yazlmla (SAP 2000 vs.) karlatrlmas

  halinde bu durum dikkate alnmaldr. ekil 3.2 de 1-A aks kesiiminde tanml kolon

  Y-Pro ile analiz edilmitir. Kolona uygulanan tekil kuvvetlerin her zaman i noktasna

  etkitildii (Bkz. Blm 2.1.2.6 Ykler) ve kolon i ucunun daima aks kesiiminde

  bulunduu (Bkz. Blm 2.1.2.2 Kolon lokal eksenleri ve pozitif yn kabul) dikkate

  alndnda, S1 kolonunda akstan kaklktan dolay eilme momenti ile birlikte

  burulma momentinin de olumas beklenmektedir. Fakat yazlm, hesaplarda kolonun

  i noktasn geometrik merkez gibi grmektedir. Yazlm bu durum iin akslardan

  kakl hesaplarda dikkate almamaktadr.

  Dikkat edilmesi gereken bir dier nokta da kolonun geometrik snrlar iinde

  birden fazla aks kesiiminin bulunmas durumunda kolonun tanmlanaca aks

  kesiiminin seilmesidir.

 • 28

  A

  B

  C

  A

  B

  C

  1 2 3

  400cm 400cm

  50

  50

  1 2 3

  S1

  50/25

  S3

  50/25

  S2

  25/100100 kN K101 25/50

  K102 25/50

  S1

  S2

  S3

  K101

  K102

  RJT

  KR

  S1

  S2

  S3

  K101

  K102

  RJT

  KR

  (a)

  (b)

  ekil 3.3 a) Kalp plan, b) Analitik model

  ekil 3.3 a daki S2 kolonunun geometrik snrlar iinde farkl aks kesiimi

  mevcuttur. S2 kolonu bu aks kesiiminde de tanmlanabilmektedir. S2 kolonu Y-

  Pro da 2/B ve 2/A aks kesiimlerinde ayr ayr tanmlanp sistem analiz edilmitir. ki

  modelin de analiz sonular karlatrldnda elemanlarn i kuvvetlerinin farkl

  kt grlmtr. Yazlm, sunumunda bu tr modellemelerde kolonun, kirilerin

  tam ortasndan modellenmesinin daha doru olaca konusunda kullancy

  uyarmaktadr. Bu rnekte yapnn geree en yakn davrannn, S2 kolonunun 2/B aks

  kesiiminde tanmlanmasyla elde edilecei grlmektedir.

  Kiri elemanlarda dzgn yayl, ksmi yayl, tekil ve trapez ykler etki

  ettirilebilmektedir. Tekil veya izgisel yayl moment etki ettirilemez. Duvar ykleri ve

  demelerden kirilere aktarlan ykler otomatik olarak boyutlara bal

  hesaplanabilmektedir. Duvar yklerinden pencere, kap, vs. boluklar

  drlebilmektedir. Kiri zati yk ve duvar yk kiri i ve j ular boyunca

  yaylmaktadr. Bu durum zellikle byk kesitli kolon ve perdelere oturan kirilerin

  zerindeki duvar yklerinin olduundan daha fazla hesaplanmasna neden olmaktadr.

 • 29

  K101 25/60

  S1

  25/100

  S1

  25/100

  100 cm 100 cm200 cm

  K101 25/60i j

  400cm

  Gzati

  Gduvar

  1 2 3 4

  A

  K101 25/60i j

  200cm

  Gzati

  (a)

  (b)

  (c)

  Gduvar

  1 2 3 4

  ekil 3.4 a) Kalp plan, b) Kiriin 1-4 akslar arasnda tanmlanmas durumunda kiri ykleri,

  c) Kiriin 2-3 akslar arasnda tanmlanmas durumunda kiri ykleri

  ekil 3.4 de grld gibi kiriin 14 akslar arasnda modellenmesi kat

  arlnn gerek d artmasna neden olmaktadr. Ayn zamanda kolon-kiri

  kesiimindeki kolon hacmi ihmal edilmediinden analiz srasnda fazladan bir arlk

  hesaplanmaktadr.

  Y-Pro da hareketli ykler X ve Y global ynleri iin dolu-bo-dolu ve bo-dolu-

  bo olarak yklenmektedir. Dama yklemesi iin kullanc tanml yeni ykleme

  desenleri tanmlanabilmektedir.

  Demelerde dzgn yayl, ksmi yayl, izgisel ve tekil ykler zati veya

  hareketli yk grubunda etki ettirilebilmektedir. Hesaplanan deme ykleri kirilere

  krlma izgileri veya sonlu elemanlar yntemi ile aktarlabilmektedir. Krlma

  izgilerinin kullanlmas durumunda ykler kirie, kiri i ve j ular arasnda kalan

  deme parasndan aktarlmaktadr.

 • 30

  3.2.1 Saplama Kirilerden Ana Kirilere Yk Aktarmnn rdelenmesi

  Saplama kiriler yapnn yatay ykler altndaki davran esnasnda olumsuz

  ektilere neden olsa da, gerek mimari nedenlerden, gerekse yapnn oturduu parselin

  eklinden dolay modellenmesi mecburiyet gerektiren elemanlardr. Saplama

  kirilerden kaynaklanan bir dier problem; saplama kiriin mesnedinde oluan

  dnmeden dolay ana kirite oluan burulma momentidir. Yap elemanlarnn

  boyutlandrma aamasnda genelde burulma momentinden kaynaklanan etkiler ihmal

  edilebilecek kadar kktr. Burulma altnda betonarme eleman atlamakta ve burulma

  rijitlii nemli lde azalmakta, bylelikle uyum sayesinde kuvvet dier elemanlara

  aktarlmaktadr. Ersoy ve zcebe (2001, s.649), konuyla ilgili olarak yle demektedir:

  Hiperstatik bir sistemde yap elemanna etkiyen burulma momentinin

  malzemenin dorusal elastik davrand varsaymna gre hesab, gereki

  sonular vermemektedir. Burulma nedeniyle atlayan bir betonarme elemann

  burulma rijitlii nemli lde azaldndan sistemde, ihmal edilemeyecek

  derecede bir uyum olumakta ve bu aamadan sonra malzemenin dorusal

  elastik davrand varsaymna dayanan yntemlerle hesaplanan burulma

  momentleri, gerek deerlerin ok stnde kmaktadr.

  Y-Pro ile yaplan analizler srasnda yazlmn kiri burulma rijitliklerini

  elastisite teorisine gre hesaplanan deerin %1 i olarak kulland grlmtr. Bu

  durum Ersoy ve zcebe nin aklamasyla rtmektedir. Konuyla ilgili olarak ekil

  3.5 deki rnek Y-Pro ve SAP 2000 yazlmlarnda analiz edilmi ve +3.00 kotunda

  bulunan dm deplasman ve dnmeleri karlatrlmtr. Analiz ncesinde aadaki

  kabuller yaplmtr:

  Kolon ve kiri zati arlklar ihmal edilmitir.

  Sistemin sadece 100 kN luk yk altnda statik analizi yaplm, deprem analizi

  yaplmamtr.

  Kolon-kiri birleim blgesinin sonsuz rijit olduu kabul yaplmamtr.

 • 31

  Rijit diyafram kabul yaplmamtr.

  Kesit kayma alan, kesit alannn 5/6 s olarak hesaplanmtr.

  Sap 2000 de kiri burulma rijitlikleri 0.01 ile arplmtr.

  XY

  Z

  30

  0

  P= 100 kN

  400 cm

  10

  0S101

  25/50

  S102

  25/50

  K101 25/50

  Y

  X

  K1

  02

  2

  5/5

  0

  P= 100 kN

  1

  3

  24

  ekil 3.5 Kalp plan ve pers pektif

  izelge 3.1 Dm noktas deplas manlar

  Y-PRO DM NOKTASI DEPLASMANLARI

  DM

  NOKTAS I

  U1 U2 U3 R1 R2 R3

  mm mm mm radyan radyan radyan

  1 0.005 2.717 -0.038 -0.001811 0.000730 0

  2 -0.005 2.717 -0.038 -0.001811 -0.000730 0

  3 0.000 2.717 -1.242 -0.423883 0 0

  4 0.000 2.717 -425.600 -0.424486 0 0

  SAP

  2000 DM NOKTASI DEPLASMANLARI

  DM

  NOKTAS I

  U1 U2 U3 R1 R2 R3

  mm mm mm radyan radyan radyan

  1 0.005 2.717 -0.038 -0.001811 0.000730 0

  2 -0.005 2.717 -0.038 -0.001811 -0.000730 0

  3 0.000 2.717 -1.242 -0.423883 0 0

  4 0.000 2.717 -425.600 -0.424486 0 0

 • 32

  izelge 3.2 K101 kirii burulma momenti deerleri

  T (kNm)

  Y-PRO 100

  SAP2000 100

  izelge 3.1 ve 3.2 den de grld gibi deplasman, dnme ve burulma

  momenti sonular iki yazlmda da eit kmtr. Fakat kullanc modelleme yaparken

  kiri burulma rijitliklerinin elastik ynteme gre hesaplanan deerin %1i olarak

  alndnn farknda olmas gerekmektedir. Yazlm kolonlarda azaltma yaplmamakta,

  burulma rijitlii hesaplanan deerin ayns olarak kullanlmaktadr.

  3.2.2 Demelerden Kirilere Moment Aktarmnn rdelenmesi

  Kirili demelere sahip tayc sistemlerde demelerden kirilere dey

  yklerin aktarlmas esnasnda deme mesnet momentlerinin etkisiyle kirilerde

  burulma momentleri olumaktadr. Tayc sistemde srekli demeler arasnda kalan

  kirilerde demelerden kaynaklanan burulma momentleri ihma l edilebilecek

  byklktedirler. Fakat sreksiz demelere mesnetlik yapan kirilerde ve sadece

  konsol deme tayan kirilerde bu deerler ihmal edilemeyecek byklktedirler.

  Burulma momentinin ihmal edilemeyecek byklkte olmas durumunda tama gc

  hesaplarnda burulma etkilerinin de gz nne alnarak hesap yaplmas gerekmektedir.

  Demelerde meydana gelen mesnet momentlerinin kirilere aktarlp

  aktarlmadn kontrol etmek amacyla ekil 3.6 daki sistem Y-Pro da analiz edilmitir.

  Analiz ncesinde aadaki kabuller yaplmtr:

  Kolon ve kiri zati arlklar ihmal edilmitir.

  Demeden kirie yk aktarm sonlu elemanlar yntemiyle yaplmtr.

  Sistemin statik analizi yaplm, deprem analizi yaplmamtr.

  Kolon kiri birleim blgesinin sonsuz rijit davrand kabul yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmamtr.

  Kesit kayma alan, kesit alannn 5/6 s olarak hesaplanmtr.

 • 33

  Sap 2000 de kiri burulma rijitlikleri 0.01 ile arplmtr.

  400 cm

  15

  0

  S101

  25/50

  S102

  25/50

  K101 25/50

  D101

  15 cm

  q= 5

  kN/m

  Y

  X

  XY

  Z

  30

  0

  ekil 3.6 Kalp plan ve pers pektif

  Analizi sonrasnda konsol plaktaki eilme momentinin K101 kiriine burulma

  momenti olarak aktarlmad grlmtr. Y-Pro sunumunda da plak demelerin

  tayc sisteme sadece yk ve diyafram olarak aktarldn belirtilmektedir.

  3.2.3 Yk kombinasyonlarnn irdelenmesi

  Y-Pro da dikkate alnan yk kombinasyonlar aada verilmitir:

  izelge 3.3 Y-Pro da kullanlan yk kombinasyonlar

  1.4G+1.6Q

  G+1.3Q1.3W

  0.9G1.3W

  G+QEX0.3EYG+Q0.3EXEY0.9GEX0.3EY0.9G0.3EXEY1.4G+1.6Q+1.6H

  0.9G+1.6H

  Semboller

  G: Sabit yk etkisi

  Q: Hareketli yk etkisi

  W: Rzgar yk etkisi

  E: Deprem yk etkisi

  H: Toprak yk etkisi

 • 34

  izelge 3.3 de grld gibi, Y-Pro da TS 5002000 de bulunan T (scaklk

  deiimi, bzlme, farkl oturma v.s.) yk etkisi mevcut deildir. Kullanc izelge 3.3

  deki kombinasyonlara ilave olarak istedii sayda kendi rettii kombinasyonlar

  oluturabilmektedir. Yazlm, TS 5002000 den farkl olarak TDY 2007 Madde 2.7.5

  den dolay EX0,3EY ve EY0,3EX yk etkilerini eklemitir. TDY 2007 Madde 2.7.5

  in dikkate alnp alnmadn kontrol etmek amacyla ekil 3.7 deki kalp plan edeer

  deprem yk yntemine gre Y-Pro ile zlmtr. Analiz sonrasnda S1 kolonunun

  st ucu (i ucu) iin M2 momentinin kombinasyonlara bal sonular kontrol

  edilmitir. Analiz sonular izelge 3.4 de verilmitir.

  K101 25/50

  S1

  60/60

  K102 25/50

  K1

  03

  2

  5/5

  0

  K1

  04

  2

  5/5

  0

  S2

  60/60

  S3

  60/60

  S4

  60/60

  D101

  h=20cm

  500 cm

  500 cm

  50

  0 c

  m

  50

  0 c

  mhduvar= 2.5 m, dduvar= 20cm

  hduvar= 2.5 m, dduvar= 20cm

  hd

  uva

  r= 2

  .5 m

  , d

  du

  va

  r= 2

  0cm

  hd

  uva

  r= 2

  .5 m

  , d

  du

  va

  r= 2

  0cm

  qdeme=3.5 kN/m2

  N= 2

  HN= 6 m

  A0= 0.4

  R= 8

  YZS= Z3

  I= 1

  C25/30 S420a

  X

  Y

  DE

  PR

  EM

  Y

  DEPREM X

  450

  600cm

  300 cm

  0 cm

  500 cm

  +300

  gduvar=9.5 kN/m

  ekil 3.7 Kalp plan ve yap zellikleri

 • 35

  izelge 3.4 Zati, hareketli ve deprem ykleri sonucu oluan S1 kolonu i ucu momentleri

  MOMENT (kNm) M2G M2Q M2EX+ M2EX- M2EY+ M2EY- OLMASI

  GEREKEN Y-PRO

  M2G+M2Q+M2(EX+)+0.3M2(EY-) -7.82 -1.37 66.09 71.86 2.89 -2.89 56.04 56.04

  M2G+M2Q-M2(EX+)-0.3M2(EY-) -7.82 -1.37 66.09 71.86 2.89 -2.89 -74.41 -74.41

  M2G+M2Q+M2(EX-)+0.3M2(EY+) -7.82 -1.37 66.09 71.86 2.89 -2.89 63.55 63.55

  M2G+M2Q-M2(EX-)-0.3M2(EY+) -7.82 -1.37 66.09 71.86 2.89 -2.89 -81.91 -81.91

  M2G+M2Q+0.3M2(EX-)+M2(EY+) -7.82 -1.37 66.09 71.86 2.89 -2.89 15.26 15.26

  M2G+M2Q-0.3M2(EX-)-M2(EY+) -7.82 -1.37 66.09 71.86 2.89 -2.89 -33.63 -33.63

  M2G+M2Q+0.3M2(EX+)+M2(EY-) -7.82 -1.37 66.09 71.86 2.89 -2.89 7.75 7.76

  M2G+M2Q-0.3M2(EX+)-M2(EY-) -7.82 -1.37 66.09 71.86 2.89 -2.89 -26.12 -26.12

  Sonu olarak Y-Pro yazlmnn TDY madde 2.7.5 i dikkate ald

  grlmektedir.

  3.3 Rijit Diyafram Kabulnn rde lenmesi

  Yaplarda betonarme demeler kendi dzlemlerinde genelde ok rijittir. Yatay

  ykler altnda demeye bal btn noktalar ayn deplasman yaparlar. Bu durum

  demelerin yatay dzlemde rijit bir diyafram olarak alabilecei sonucuna gtrr.

  Bir demenin rijit diyafram olarak davranabilmesi iin deme zerindeki yerel

  boluklarn kk olmas, demelerin sreklilik arz etmesi ve dzleminde yatay

  kuvvetleri aktaracak yeterlilikte kaln olmas gerekmektedir.

  Basit olarak rijit diyafram modelini aklamak gerekirse; eksenel rijitlii sonsuz

  kabul edilen kiri ve sanal diyagonal elemanlarla birbirine balanm kat dm

  noktalarnn, yatay dorultudaki kuvvetler altnda ayn deplasman yapmas ilkesine

  dayanmaktadr.

 • 36

  K102

  K101S1 S2

  S4S3

  K1

  03

  K1

  04

  Sanal ubuk AE

  AE

  ekil 3.8 Geometrik modelleme

  Sonlu elemanlar metodunda rijit diyafram kabul, diyaframla birbirine bal

  dmlerin yatay deplasmanlarnn, deplasman vektrnde ayn deplasman bilinmeyeni

  olarak tanmlanmasyla modellenir.

  u1

  u2

  u3

  u4

  u5

  u6

  u7

  u8

  u9

  u10

  u11

  u12

  12

  11

  10

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  u

  u

  u

  u

  u

  u

  u

  u

  u

  u

  u

  u

  u

  u7 = u10 Olmaldr

  Rijit Diyafram Kabulne Gre

  (a) (b)

  ekil 3.9 a) Dzlem ereve ve sistem deplasman vektrleri b) Rijit diyafram kabul yaplmam

  deplasman matrisi

  Rijit diyafram kabul yaplan tayc sistemlerde yatay ve dey kuvvetler

  altnda kiri elemanlarda eksenel deformasyonlar olumaz. Yatay ve dey ykler

 • 37

  altnda diyaframn balad dm noktalar, yatay dzlemde eit deplasmanlar

  yapmak zorundadr.

  Y-Pro da rijit diyafram kabul iin fakl seenek sunulmaktadr;

  a) Rijit diyafram kabul yaplmamas,

  b) Kat seviyesinde tek bir rijit diyafram kabul,

  c) Her demenin ayr ayr rijit diyafram olarak almas kabul

  b ve c seenekleri benzer sonuca gtryor gibi gzkse de aslnda farkldr.

  c seeneine gre kabul yaplmas durumunda, kalp plannda sadece ayn demeye

  bal dm noktalar eit deplasman yapmakta, deme olmayan dm noktalar

  farkl deplasman yapmaktadr.

  Y-Pro sadece kolon ve kirilerden oluan, demesiz sistemlerde de rijit

  diyafram kabul yaplmasna msaade etmektedir. ekil 3.10 de verilen uzay

  demesiz ereve sistem Y-Pro ve SAP2000 de iki kez analiz edilecektir. Birinci

  analizde diyafram kabul yaplacak, ikincisinde ise diyaframn olmad varsaylacaktr.

  Elemanlarn zati arlklar ihmal edilmitir.

  500 cm

  500 cm

  50

  0 c

  m

  50

  0 c

  m

  S1

  50/50S2

  50/50

  S3

  50/50S4

  50/50

  K101 25/50

  K102 25/50

  K1

  04

  2

  5/5

  0

  K1

  03

  2

  5/5

  0

  X(global)

  Y(global)

  P=200 kNP=200 kN

  P=200 kN

  P=200 kN

  P=200 kN

  P=200 kN

  P=200 kN

  P=200 kN

  4 m

  Malzeme bilgileri

  Beton: C30/37, Ec=3.18x107 kN/m

  2, Gc= 1.325x10

  7 kN/m

  2, C=0.20, k=1,

  Akayma=5/6 Akesit, c=0 1/C0

  P=100 kN

  P=100 kN

  P=100 kNP=100 kN

  1 2

  3 4

  1

  2

  3

  4

  BO

  LU

  K

  ekil 3.10 Uzay ereve sistem

 • 38

  Yaplan analizler sonrasnda kan sonular irdelenmitir. Buna gre Y-Pro da

  rijit diyafram kabul yapldnda kirilerde eksene l yk sfr bulmaktadr.

  izelge 3.5 Uzay erevedeki kiri elemanlarn eksenel yk sonular

  KR EKS ENEL YKLER (kN)

  KR RJT DYAFRAM YOK RJT DYAFRAM VAR

  Y-PRO SAP 2000 Y-PRO SAP 2000

  K101 -87.76 -87.76 0 0

  K102 -87.76 -87.76 0 0

  K103 -38.14 -38.14 0 0

  K104 -38.14 -38.14 0 0

  izelge 3.6 Uzay ereve +400 kotu dm deplas manlar

  DM

  NO

  DM NOKTAS I DEPLAS MAN VE DNMELER (mm, radyan x 10-7

  )

  RJT DYAFRAM YOK RJT DYAFRAM VAR

  UX UY UZ RX RY RZ UX UY UZ RX RY RZ

  Y-

  PRO

  1 3.195 0.024 -0.087 -6537 1392 0 3.14 0 -0.087 -6463 1375 0

  2 3.085 0.024 -0.115 -6537 653 0 3.14 0 -0.087 -6463 822 0

  3 3.195 -0.024 -0.087 6537 1392 0 3.14 0 -0.087 6463 1375 0

  4 3.085 -0.024 -0.115 6537 653 0 3.14 0 -0.087 6463 822 0

  SAP

  2000

  1 3.195 0.024 -0.087 -6537 1392 0 3.144 0 -0.087 -6470 1376 0

  2 3.085 0.024 -0.115 -6537 653 0 3.144 0 -0.087 -6470 822 0

  3 3.195 -0.024 -0.087 6537 1392 0 3.144 0 -0.087 6470 1376 0

  4 3.085 -0.024 -0.115 6537 653 0 3.144 0 -0.087 6470 822 0

  Sonu olarak yazlm, demeli veya demesiz sistemlerde rijit diyaframl veya

  rijit diyaframsz analiz yapmaktadr. ekil 3.10 deki rnekteki sistemler gibi demesiz

  sistemlerin rijit diyafram varm gibi analiz edilmesi doru deildir. Bu durumda

  kirilerde oluan eksenel ykler hesaba katlmamakta, kolon davran gsterebilecek

  elemanlar kiri olarak boyutlandrlmaktadr.

 • 39

  3.4 Deplasmanlarn ve Kuvvetlerin rdelenmesi

  Deplasmanlarn ve i kuvvetlerin irdelenmesi amacyla dzlem ereve (ekil

  3.14) ve uzay ereve (ekil 3.22) sistemler Y-Pro ve SAP 2000 yazlmlarnda ayr ayr

  analiz edilip sonular karlatrlacaktr. Her iki sistemde seilen S101 kolonu global

  X ekseni ile = 0, 30, 45, 90, 180, 2700 lik alar yapacak ekilde analiz edilecektir.

  Sistemlerin bilgileri ve analiz sonular verilmeden nce Y-Pro da kolon lokal eksen

  takmnn dndrlmesi irdelenecektir. Bylelikle analiz sonularnn yorumlanmas

  kolaylatrlm olacaktr.

  3.4.1 Kolon lokal eksen takmnn dndrlmesi

  Kolon lokal eksen takmnn tarifi blm 2.1.2.1 de yaplmtr. Bu balk

  altnda kolon lokal eksen takmnn dndrlmesi irdelenecektir.

  i

  j

  2

  1

  3

  X

  YZ

  b

  h

  2

  3

  b

  h

  2

  3

  2'

  3'

  (a) (b)

  X

  Y Y 2'

  3'

  X

  b

  h

  2

  3

  Y

  X

  (c) (d)

  A

  1

  ekil 3.11 a) Kolon analitik modeli, b) Kolon kesiti, c) Y-Pro da kesitin as kadar

  dndrlmesi, d) SAP2000 de kesitin as kadar dndrlmesi

  ekil 3.11 de A/1 akslar kesiiminde tanmlanm b/h cm boyutlu bir kolon

  incelenmektedir. Kesit 1 lokal ekseni etrafnda as yapacak kadar dndrldnde,

  2 ve 3 lokal eksenlerinin ekil 3.11 d deki gibi olmas gerektii halde, dorultularn

  korumaktadrlar. Yazlm geometrik kesit dndrldnde lokal eksenleri

 • 40

  dndrmemektedir. Y-Pro lokal eksenlere gre, dndrlmemi kesitin atalet

  momentini (ekil 3.11 b) denk. 3.1 e gre, dndrlm kesitin atalet momentini (ekil

  3.11 c) denk. 3.2 ye gre hesaplanmaktadr.

  12

  123

  33

  3

  22

  hbI

  bhI

  Denk. 3.1

  2sin2cos22

  2sin2cos22

  12

  12

  3222332233

  22

  3222332233

  33

  3

  33

  3

  22

  IIIII

  I

  IIIII

  I

  hbI

  bhI

  Denk. 3.2

  Denk. 3.2 bantsnda grld gibi yazlm dnk kolonlarda, kolon lokal

  rijitlik matrisini kurarken I22 ve I33 atalet momentlerini I2'2' ve I3'3' den dntrerek

  hesaplamakta ve statik analizde I22 ve I33 atalet momentlerini kullanmaktadr. Buna

  bal olarak asal eksenleri dnk kolonlarn lokal i kuvvet ve deplasman sonularnn

  SAP 2000 ile ayn olmas beklenemez. ekil 3.12 deki dnk konsol kolonun tepe

  noktasndaki yatay yk, kesitin geometrik merkezine etkimektedir. C30/37 betonu iin

  Y-Pro ve SAP 2000 sonular ekil zerinde gsterilmitir.

  Y-Pro, kolon kesitinin 450 dndrlmesi durumunda lokal eksenleri

  dndrmemekte, dndrlm kesit zelliklerini mevcuttaki lokal eksenlere gre

  dntrmektedir. Bu durumda FX=100 kN luk yk altnda sadece M33 momenti

  olumadr. SAP 2000 de ise kolon kesitinin dndrlmesiyle birlikte lokal eksenler de

  dnmektedir. Bu durumda kolonda M33 momentiyle birlikte doal olarak M22 momenti

  de olumaktadr. Bununla beraber kolon i ucundaki deplasmanlar karlatrldnda

  Y-Pro da sadece global X ynnde deplasman olumakta iken SAP 2000 de hem X hem

  de Y ynlerinde deplasmanlar olumaktadr.

 • 41

  b

  h

  2

  3

  Y

  i

  j

  2

  1

  3

  X

  YZ

  FX=100 kN

  b

  h

  2

  3

  Y

  X X

  i

  j

  2

  13

  X

  YZ

  FX=100 kN

  3 m

  3 m

  M33= 300

  kNm

  M33=

  212,

  13 k

  Nm

  M22= 212,13 kN

  m

  =450 =45

  0

  (a) (b)

  UX= 17.60 mm

  UY= 0.00 mmi i UX= 27.39 mm

  UY= 16.30 mm

  i i

  ekil 3.12 a) Y-Pro ile analiz sonular, b) SAP 2000 ile analiz sonular

  Byle bir durumda, kolon lokal eksenlerinin global eksen takm gibi mdahale

  edilemez mi olduu sorusu akla gelmektedir. Blm 2.1.2.2 de kolon lokal eksenlerinin

  aks ve kolon ynlerine gre deitii belirtilmektedir. O halde A aks 450

  dndrldnde kolonun ve lokal eksenlerin de aksla beraber dnmesi gerekmektedir.

  Bunu kontrol etmek amacyla ekil 3.13 deki rnekteki A aks kolon merkezi etrafnda

  450 dndrlmtr.

 • 42

  i

  j

  2

  1

  3

  X

  YZ

  b

  h

  2

  3

  (a) (b)

  X

  Y

  b

  h

  2

  3

  Y

  X

  (c)

  A

  1

  A

  1

  ekil 3.13 a) Kolon analitik modeli, b) Kolon kesiti, c) Y-Pro da Aks dndrlmesi sonrasnda lokal

  eksen takmnn deiimi

  Model Y-Pro zerinde incelendiinde kolon lokal eksen takmnn ve kesitin

  aksla beraber dnd grlmtr. ekil 3.12 rneindeki gibi kolon tepe noktasna

  global X ekseni dorultusunda 100 kN luk yatay kuvvet etkitilerek analiz yaplmtr.

  kuvvet ve dm noktas deplasmanlar Sap 2000 in sunduu sonularla ayn

  kmaktadr.

  Sonu olarak kolon lokal eksenleri geometrik kesitin dndrlmesinden

  bamszdr. Eksenler sadece akslarn dndrlmesiyle dnmektedir. Yazlm ekil

  3.12 deki rnekte yanl sonular vermektedir.

  3.4.2 Dzlem ereve i kuvvet ve deplasmanlarn irdelenmesi

  Y-Pro, yaplarn statik-dinamik analizlerini SEM (Sonlu Elemanlar Metodu)

  kullanarak yaptn belirtmektedir. Yazlmn SEM ile analiz yapp yapmadn

  anlamann en doru yolu, zm iin hazrlanm olan analiz kod larnn incelenmesidir.

  Fakat yazlm bu kodlarn incelenmesine msaade etmemektedir. Analiz sonularnn

  doruluunu kontrol etmek amac ile nce dzlem ereve, daha sonra uzay ereve

  iin analiz yaplp i kuvvet ve deplasman sonular SAP 2000 yazlm ile

  karlatrlacaktr.

 • 43

  ekil 3.14 deki dzlem ereve Y-Pro ve SAP 2000 ile analiz edilmi ve

  sonular i kuvvetler iin ekil 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 ve 3.20 de, deplasmanlar iin

  ise izelge 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 ve 3.12 de verilmitir. Sistemin zmnde

  aadaki kabuller yaplmtr:

  Kolon ve kiri zati arlklar ihmal edilmitir.

  Sistemin sadece 100 kN luk yk altnda statik analizi yaplm, deprem analizi

  yaplmamtr.

  Kolon-kiri birleim blgesinin sonsuz rijit olduu kabul yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmamtr.

  Kesit kayma alan, kesit alannn 5/6 s olarak hesaplanmtr.

  A aks 1 yn, 1 ve 2 akslar 2 yn akslar olarak tanmldr.

  Sap 2000 de kiri burulma rijitlikleri 0.01 ile arplmtr.

  2

  3

  2

  3

  500 cm

  S101

  25/50

  S102

  25/50

  K101 25/50

  P=100kN

  2

  1 3

  4

  21

  3

  X

  Z

  30

  0 c

  m

  P=100kN

  250 cm

  2

  1

  2

  1

  Malzeme zellikleri:

  Beton Snf: C30/37

  EC: 31800000 kN/m2

  C: 0.2

  GC: 13250000 kN/m2

  Akayma= 5/6 Akesit

  X

  Y

  500 cm

  1 2

  A

  ekil 3.14 kuvvet ve deplasmanlarn irdelenmesi iin hazrlanm dzlem ereve rnei

 • 44

  -50

  -50

  -14 -14

  -50

  -50

  14

  14

  -50

  50

  -14

  -14

  50

  -50

  28.1

  -13.8 13.8

  -28.1

  96.9

  N (kN) V22 (kN) V33 (kN)

  M22

  (kNm)

  M33

  (kNm)

  T

  (kNm)

  -50

  -50

  -14 -14

  -50

  -50

  14

  14

  -50

  50

  -14

  -14

  50

  -50

  28.1

  -14 14

  -28.1

  96.9

  N (kN) V22 (kN) V33 (kN)

  M22

  (kNm)

  M33

  (kNm)

  T

  (kNm)

  Y-PRO

  SAP 2000

  ekil 3.15 =00 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler

 • 45

  N (kN) V22 (kN) V33 (kN)

  M22

  (kNm)

  M33

  (kNm)

  T

  (kNm)

  -50.4

  -14.6

  12.7

  -50.4

  26.3

  -11.9

  15.1

  -28.9

  95.3

  N (kN) V22 (kN) V33 (kN)

  M22

  (kNm)

  M33

  (kNm)

  T

  (kNm)

  Y-PRO

  SAP 2000

  -50.4

  -49.6

  -49.6

  -14.6

  -50.4

  49.6 49.6

  -50.9

  -15.6

  15.6

  -15.62

  34.2

  -12.6 16.9

  29.9

  92.9

  N (kN)

  -50.9

  -49.1

  -15.6

  -49.115.6

  -15.62

  -50.9

  49.1 49.1

  -14.6

  12.7 -14.6

  7.35

  -0.04

  7.35 -0.04

  -0.04

  15.2

  -6.7

  -0.07

  0.07

  -0.02

  -0.1

  -30.4

  -0.07 -0.07

  -0.07 -0.07

  0.02 0.02

  ekil 3.16 =300 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler

 • 46

  N (kN) V22 (kN) V33 (kN)

  M22

  (kNm)

  M33

  (kNm)

  T

  (kNm)

  -50.710.9

  23.5

  -9.3

  16.5

  -29.7

  93.5

  N (kN) V22 (kN) V33 (kN)

  M22

  (kNm)

  M33

  (kNm)

  T

  (kNm)

  Y-PRO

  SAP 2000

  -49.3 -15.4

  -50.7

  49.3

  -51.6

  -16.2

  16.2

  38.2

  -10.3 18.1

  -30.4

  90.7

  N (kN)

  -51.6

  -48.4

  16.2

  -51.6

  48.4

  -15.4

  10.8 0.08

  0.08

  23.6

  -8.9

  0.2

  0.03

  -0.2

  -0.3

  -33.3

  -0.2 -0.2

  -0.2 -0.2

  0.03

  -48.4

  -16.2

  -16.2

  -50.7 -49.310.9 -15.4

  ekil 3.17 =450 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler

 • 47

  -52.7

  -16.3

  -47.3

  16.3

  47.3

  -52.7

  43.8

  -5.2 18.7

  -30.3

  88

  N (kN) V22 (kN) V33 (kN)

  M22

  (kNm)

  M33

  (kNm)

  T

  (kNm)

  -52.7

  -16.3

  -47.3

  -16.3

  47.3

  -52.7

  -43.8

  18.7

  -30.3

  88

  N (kN) V22 (kN) V33 (kN)

  M22

  (kNm)

  M33

  (kNm)

  T

  (kNm)

  Y-PRO

  SAP 2000

  -52.7 -47.3 16.3 -16.3

  -16.3

  -52.7 -47.3

  -16.3

  16.3

  16.3

  43.8

  -5.2

  ekil 3.18 =900 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler

 • 48

  -50

  -50

  -14 -14

  -50

  -50

  14

  14

  -50

  50

  -14

  -14

  50

  -50

  28.1

  -13.8 13.8

  -28.1

  96.9

  N (kN) V22 (kN) V33 (kN)

  M22

  (kNm)

  M33

  (kNm)

  T

  (kNm)

  -50

  -50

  -14 -14

  -50

  -50

  -14

  50

  -14

  50

  -50

  -28.1

  14 14

  -28.1

  96.9

  N (kN) V22 (kN) V33 (kN)

  M22

  (kNm)

  M33

  (kNm)

  T

  (kNm)

  Y-PRO

  SAP 2000

  ekil 3.19 =1800 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler

 • 49

  -52.7

  -16.3

  -47.3

  16.3

  47.3

  -52.7

  43.8

  -5.2 18.7

  -30.3

  88

  N (kN) V22 (kN) V33 (kN)

  M22

  (kNm)

  M33

  (kNm)

  T

  (kNm)

  -52.7

  -16.3

  -47.3

  -16.3

  47.3

  -52.7

  -43.8

  18.7

  -30.3

  88

  N (kN) V22 (kN) V33 (kN)

  M22

  (kNm)

  M33

  (kNm)

  T

  (kNm)

  Y-PRO

  SAP 2000

  -52.7 -47.3 16.3 -16.3

  -16.3

  -52.7 -47.3

  -16.3

  -16.3

  -43.8

  5.2

  ekil 3.20 =2700 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler

 • 50

  izelge 3.7 =00 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler

  Y-PRO =00

  NOKTA NO Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.009 0 -0.038 0 0.001038 0

  3 -0.009 0 -0.038 0 -0.001038 0

  SAP 2000 =00

  NOKTA NO Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.009 0 -0.038 0 0.001038 0

  3 -0.009 0 -0.038 0 -0.001038 0

  izelge 3.8 =300 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler

  Y-PRO =300

  NOKTA NO Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.339 0 -0.038 0 0.000896 0

  3 0.320 0 -0.037 0 -0.000941 0

  SAP 2000 =300

  NOKTA NO Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.147 0.066 -0.038 -0.000390 0.000984 -0.000009

  3 0.128 0.004 -0.038 -0.000002 -0.000999 -0.000009

  izelge 3.9 =450 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler

  Y-PRO =450

  NOKTA NO Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.476 0 -0.039 0 0.000810 0

  3 0.456 0 -0.037 0 -0.000891 0

  SAP 2000 =450

  NOKTA NO Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.293 0.180 -0.038 -0.000542 0.000917 -0.000026

  3 0.274 0.010 -0.037 -0.000005 -0.000955 -0.000026

 • 51

  izelge 3.10 =900 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplas man ve dnmeler

  Y-PRO =900

  NOKTA NO Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.569 0 -0.040 0 0.000699 0

  3 0.549 0 -0.036 0 -0.000840 0

  SAP 2000 =900

  NOKTA NO Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.569 0 -0.040 0 0.000699 0

  3 0.549 0 -0.036 0 -0.000840 0

  izelge 3.11 =1800 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler

  Y-PRO =1800

  NOKTA NO Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.009 0 -0.038 0 0.001038 0

  3 -0.009 0 -0.038 0 -0.001038 0

  SAP 2000 =1800

  NOKTA NO Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.009 0 -0.038 0 0.001038 0

  3 -0.009 0 -0.038 0 -0.001038 0

  izelge 3.12 =2700 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler

  Y-PRO =2700

  NOKTA NO Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.569 0 -0.040 0 0.000699 0

  3 0.549 0 -0.036 0 -0.000840 0

  SAP 2000 =2700

  NOKTA NO Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.569 0 -0.040 0 0.000699 0

  3 0.549 0 -0.036 0 -0.000840 0

 • 52

  Analiz sonularndan da grld gibi yazlm, 300, 450 gibi yatayla a yapan

  kolon kesitlerinde hatal sonular vermektedir. Y-Pro da yatay dzlemde sadece UX

  global deplasman olumasna karn SAP 2000 de UX ve UY global deplasmanlar

  olumaktadr. Ayn ekilde deplasmanlara bal olarak Y-Pro da sadece M33 ve V22 i

  kuvvetleri olumasna ramen SAP 2000 de M22, M33 momentleri, V22, V33 kesme

  kuvvetleri ve T burulma momenti olumaktadr. Bu durumun sebebinin Y-Pro nun

  lokal eksenleri dndrmemesinden kaynakland aktr. lkemizde ina edilen

  yaplarda bu tr al kesitlerin kullanlmad kolonlar grmek hemen hemen imknsz

  hale gelmitir. Bu sebeple ska kullanlan bu kesitlerin statik hesaplarda doru olarak

  modellenememesi olumsuz durumlar oluturmakta, analiz sonular kullancy

  yanltmaktadr. Bu sorun u soruyu akla getirmektedir: kolon donatlar byle bir kalp

  plannda sadece M33 momentine gre mi hesaplanmaktadr? Gerekte kolon kesiti,

  birbirine dik iki asal eksende eilmeye maruz iken hesaplar tek eksenli eilmeye gre

  mi yaplmaktadr? Bu sorunun cevab 3.4.9 Kolon Betonarme Hesaplarnn rdelenmesi

  blmnde aranacaktr.

  Bu hatann nne geebilmek amacyla ekil 3.14 rneindeki S1 kolonu,

  tanml olduu aksn dndrlmesiyle yeniden modellenmitir. Bylece S1 kolonu

  lokal eksen takmnn da aksla beraber dnmesi amalanmtr. = 300 iin ekil 3.14

  deki sisteme ait kabullerin ayns ekil 3.21 iin yaplm ve Y-Pro da analiz edilmitir.

  2

  3

  2

  3= 300

  500 cm

  S101

  25/50

  S102

  25/50

  K101 25/50

  P=100kN

  2

  1 3

  4

  21

  3

  X

  Z

  30

  0 c

  m

  P=100kN

  250 cm

  2

  1

  2

  1

  Malzeme zellikleri:

  Beton Snf: C30/37

  EC: 31800000 kN/m2

  C: 0.2

  GC: 13250000 kN/m2

  Akayma= 5/6 Akesit

  X

  Y

  500 cm

  1 2

  A

  3

  ekil 3.21 =300 iin dzlem ereve rnei

 • 53

  Analiz sonrasnda Y-Pro nun hesaplad i kuvvet ve deplasmanlarn ekil 3.16

  da gsterilen SAP 2000 e ait i kuvvetlerle ve izelge 3.8 de gsterilen SAP 2000 e ait

  deplasman ve dnmelerle ayn deerlere sahip olduu saptanmtr. Y-Pro nun byle

  bir yntemle doru sonular vermesi bu hatann dzeltilebilir olduu anlamna

  gelmemelidir. nk karmak yap sistemlerinde bu ekilde ilave akslar tanmlayarak

  hatann nne gemek olduka zaman alc ve de zahmetlidir.

  Sonu olarak Y-Pro kolon lokal eksenlerini, kolon kesitinin asal eksenleri

  dorultusunda deil, kolonun tanmlanm olduu akslarn ynleri dorultusunda

  yerletirmektedir. Bununla beraber, lokal eksenler kolon kesiti dndke deil, tanml

  olduu akslar dndke dnmektedir. Ksacas yazlm ekil 3.14 deki rnek iin kolon

  kesiti ne kadar dndrlrse dndrlsn dzlem ereve analizi yapmakta, global Y

  ekseni dorultusunda bir deplasman ve buna bal i kuvvet hesaplamamaktadr. Bu

  durum kullancnn farknda olmadan ciddi hatalar yapmasna sebep olabilmektedir.

  3.4.3 Uzay ereve i kuvvet ve deplasmanlarnn irdelenmesi

  Uzay ereve statik analiz sonularn irdelemek amacyla ekil 3.22 deki sistem

  Y-Pro ve SAP 2000 yazlmlarnda, S1 kolonu = 00, 300, 450 ve 900 dndrlerek ayr

  ayr analiz edilmi ve analiz sonular izelge 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 ve

  3.20 da sunulmutur.

  Analiz ncesinde ekil 3.22 deki sisteme ait yaplan kabuller aada verilmitir:

  Kolon ve kiri zati arlklar ihmal edilmitir.

  Sistemin statik analizi ekil 3.22 deki ykler iin yaplm, deprem analizi

  yaplmamtr.

  Kolon-kiri birleim blgesinin sonsuz rijit olduu kabul yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmamtr.

  Kesit kayma alan, kesit alannn 5/6 s olarak hesaplanmtr.

  SAP 2000 de kiri burulma rijitlikleri 0.01 ile arplmtr.

 • 54

  X

  Y

  S101

  25/50

  S102

  25/50

  S103

  25/50

  K101 25/50

  K1

  01

  2

  5/5

  0

  2

  3

  2

  3

  2

  3

  500 cm

  25

  0 c

  m

  P=100kN

  P=100kN

  300

  300

  300

  500 cm

  500 cmP=100kN

  P=100kN

  P=100kN

  P=100kN

  P=100kN

  P=100kN

  1

  2 4

  3

  5

  6

  9

  7 8

  10 11

  12

  4

  1 2

  6 7

  11 12

  9

  14

  5

  3

  10

  8

  15

  13

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  X

  YZ

  Malzeme Bilgileri:

  Beton: C30/37, EC=3.18x107 kN/m

  2, GC= 1.325x107 kN/m

  2, C=0.2, Akayma=5/6 Akesit

  50

  0 c

  m

  250 cm

  ekil 3.22 Uzay ereve rnei

  izelge 3.13 = 00 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler

  = 00 N

  Eleman

  No

  Nokta

  No

  N kN

  V22 kN

  V33 kN

  T kNm

  M22 kNm

  M33 kNm

  Y-PRO

  1 1 -301.83 9.75 -8.77 0.21 -17.41 25.06

  2 -301.83 9.75 -8.77 0.21 8.90 -4.19

  6 7 -200.17 16.88 -15.13 0.35 -21.45 23.84

  1 -200.17 16.88 -15.13 0.35 23.93 -26.80

  11 10 -101.17 22.31 -18.95 0.43 -31.53 41.95

  7 -101.17 22.31 -18.95 0.43 25.31 -24.97

  SAP

  2000

  1 1 -301.83 9.75 -8.77 0.21 -17.41 25.06

  2 -301.83 9.75 -8.77 0.21 8.90 -4.19

  6 7 -200.17 16.88 -15.13 0.35 -21.45 23.84

  1 -200.17 16.88 -15.13 0.35 23.93 -26.80

  11 10 -101.17 22.31 -18.95 0.43 -31.53 41.95

  7 -101.17 22.31 -18.95 0.43 25.31 -24.97

 • 55

  izelge 3.14 = 300 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler

  = 300 N

  Eleman

  No

  Nokt

  a No

  N kN

  V22 kN

  V33 kN

  T kNm

  M22 kNm

  M33 kNm

  Y-PRO

  1 1 -302.33 9.82 -20.78 0.04 -20.35 23.78

  2 -302.33 9.82 -20.78 0.04 8.24 -5.67

  6 7 -200.22 16.78 -16.13 0.08 -22.50 23.45

  1 -200.22 16.78 -16.13 0.08 25.89 -26.88

  11 10 -101.38 22.05 -9.53 0.11 -36.12 40.59

  7 -101.38 22.05 -9.53 0.11 26.24 -25.56

  SAP

  2000

  1 1 -303.64 13.48 -3.24 0.11 -6.41 34.37

  2 -303.64 13.48 -3.24 0.11 3.31 -6.08

  6 7 -200.47 23.16 -5.56 0.18 -7.89 32.74

  1 -200.47 23.16 -5.56 0.18 8.79 -36.75

  11 10 -102.24 30.52 -6.95 0.22 -11.56 57.41

  7 -102.24 30.52 -6.95 0.22 9.28 -34.16

  izelge 3.15 = 450 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler

  = 450 N

  Eleman

  No

  Nokta

  No

  N kN

  V22 kN

  V33 kN

  T kNm

  M22 kNm

  M33 kNm

  Y-PRO

  1 1 -302.45 9.77 9.77 0 -22.27 22.27

  2 -302.45 9.77 9.77 0 7.03 -7.03

  6 7 -200.23 16.56 16.56 0 -23.02 23.02

  1 -200.23 16.56 16.56 0 26.65 -26.65

  11 10 -101.45 21.61 21.61 0 -38.77 38.77

  7 -101.45 21.61 21.61 0 26.05 -26.05

  SAP

  2000

  1 1 -303.92 13.98 0 0 0 35.60

  2 -303.92 13.98 0 0 0 -6.35

  6 7 -200.51 24.00 0 0 0 33.92

  1 -200.51 24.00 0 0 0 -38.07

  11 10 -102.41 31.61 0 0 0 59.45

  7 -102.41 31.61 0 0 0 -35.37

 • 56

  izelge 3.16 = 900 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan i kuvvetler

  = 900 N

  Eleman

  No

  Nokta

  No

  N kN

  V22 kN

  V33 kN

  T kNm

  M22 kNm

  M33 kNm

  Y-PRO

  1 1 -301.83 8.77 9.75 -0.21 -25.06 17.41

  2 -301.83 8.77 9.75 -0.21 4.19 -8.90

  6 7 -200.17 15.13 16.88 -0.35 -23.84 21.45

  1 -200.17 15.13 16.88 -0.35 26.80 -23.93

  11 10 -101.17 18.95 22.31 -0.43 -41.95 31.53

  7 -101.17 18.95 22.31 -0.43 24.97 -25.31

  SAP

  2000

  1 1 -301.83 9.75 8.77 -0.21 17.41 25.06

  2 -301.83 9.75 8.77 -0.21 -8.90 -4.19

  6 7 -200.17 16.88 15.13 -0.35 21.45 23.84

  1 -200.17 16.88 15.13 -0.35 -23.93 -26.80

  11 10 -101.17 22.31 18.95 -0.43 31.53 41.95

  7 -101.17 22.31 18.95 -0.43 -25.31 -24.97

  izelge 3.17 = 00 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler

  Y-PRO =00

  NOKTA

  NO

  Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.281 -0.047 -0.228 -0.000617 0.000378 -0.000027

  7 0.839 -0.143 -0.379 -0.000437 0.000324 0.000071

  10 1.619 -0.256 -0.455 -0.000888 0.000632 0.000126

  SAP 2000 =00

  NOKTA

  NO

  Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.281 -0.047 -0.228 -0.000617 0.000378 -0.000027

  7 0.839 -0.143 -0.379 -0.000437 0.000324 0.000071

  10 1.619 -0.256 -0.455 -0.000888 0.000632 0.000126

 • 57

  izelge 3.18 = 300 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler

  Y-PRO =300

  NOKTA

  NO

  Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.256 0.139 -0.228 -0.000501 0.000404 0.000009

  7 0.756 0.396 -0.379 -0.000361 0.000327 0.000027

  10 1.455 0.755 -0.456 -0.000770 0.000663 0.000052

  SAP 2000 =300

  NOKTA

  NO

  Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.334 0.168 -0.229 -0.000451 0.000331 0.000014

  7 1.003 0.507 -0.381 -0.000358 0.000301 0.000036

  10 1.939 0.997 -0.458 -0.000712 0.000583 0.000064

  izelge 3.19 = 450 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler

  Y-PRO =450

  NOKTA NO Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.217 0.217 -0.228 -0.000442 0.000442 0

  7 0.628 0.628 -0.380 -0.000337 0.000337 0

  10 1.205 1.205 -0.456 -0.000705 0.000705 0

  SAP 2000 =450

  NOKTA NO Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 0.272 0.272 -0.229 -0.000375 0.000375 0

  7 0.818 0.818 -0.381 -0.000322 0.000322 0

  10 1.590 1.590 -0.458 -0.000630 0.000630 0

 • 58

  izelge 3.20 = 900 iin Y-Pro ve SAP 2000 de hesaplanan deplasman ve dnmeler

  Y-PRO =900

  NOKTA NO Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 -0.047 0.281 -0.228 -0.000378 -0.000617 -0.000027

  7 -0.143 0.839 -0.379 -0.000324 0.000437 -0.000071

  10 -0.256 1.618 -0.455 -0.000632 0.000888 -0.000126

  SAP 2000 =900

  NOKTA NO Deplasman (mm) Dnme (radyan)

  UX UY UZ RX RY RZ

  1 -0.047 0.281 -0.228 -0.000378 -0.000617 -0.000027

  7 -0.143 0.839 -0.379 -0.000324 0.000437 -0.000071

  10 -0.256 1.618 -0.455 -0.000632 0.000888 -0.000126

  Analiz sonular incelendiinde, Y-Pro Blm 3.4.2 de olduu gibi elikili

  sonular sunmaktadr. = 00 iin Y-Pro ve SAP 2000 yazlmlarna ait i kuvvet ve

  deplasman sonular ayndr. Fakat S1 kolonu 1 lokal ekseni etrafnda 300 ve 450

  dndrldnde iki yazlmn i kuvvetleri birbirleriyle tamamen farkl kmaktadr.

  Burada dikkat edilmesi gereken en nemli nokta ise 1, 7 ve 10 nolu dmlerdeki

  global UX , UY, UZ deplasmanlar ve RX, RY, RZ dnmelerinin farkl olmasdr. Her iki

  yazlmda da sisteme ait mesnet artlar ve uygulanan d kuvvetler ayn olduuna gre

  dm noktas deplasmanlarnn farkl kmasnn tek sebebi yazlmlarn global rijitlik

  matrislerinin farkl olmasdr. Buradan u sonu kartlabilir: lokal eksenlerin

  dndrlmesi ile hesaplanan global rijitlik matrisi ile kesitin dndrlmesi ve kesit

  zelliklerinin mevcut lokal eksenlere gre transforme edilmesiyle (Denk. 3.2)

  hesaplanan global rijitlik matrisleri ayn olamaz.

  Bu rnekte de ekil 3.21 deki rnekte olduu gibi S1 kolonu ilave aks

  tanmlanarak yeniden modellenmi ve analiz sonrasnda sonular SAP 2000 ile

  karlatrlmtr. Her iki yazlmn deplasman, dnme ve i kuvvet sonular ayn

  kmtr.

 • 59

  3.4.4 Perde Elemanlarn Deplasman Ve Kuvvetlerinin rdelenmes i

  Perde elemanlara ait bilgiler Blm 2.1.5 de verilmiti. Bu balk altnda perdelerin

  kolon ve kabuk olarak modellenip deplasman ve i kuvvetlerinin SAP 2000 yazlm ile

  karlatrmas yaplacak ve sonular irdelenecektir. ekil 3.23 de grlen

  perde+ereve sistemine ait P1 perdesi hem kolon hem de kabuk olarak ayr ayr

  modellenip sonular karlatrlacaktr.

  3.4.4.1 Perde elemanlarda kolon modeli

  Y-Pro perde elemanlarn statik hesaplarn kolon modeline dntrerek

  yapabilmektedir. Bu tr modellemenin yaplmas durumunda perdenin kesit zellikleri

  (I22, I33, Ib, Akesit, Akayma) perde ykseklii boyunca oluturulan ubuk elemana

  aktarlmakta ve sonlu elemanlar analizi ubuk olarak yaplmaktadr. Perdenin kirilerle

  balants perde dey ekseninden perde-kiri birleim dmne kadar eilme ve

  burulma rijitlii sonsuz olan sanal kirilerle yaplmaktadr. ekil 3.23 de grlen perde,

  kolon modeli olarak Y-Pro ve SAP 2000 de analiz edilmitir. kuvvet ve

  deplasmanlar izelge 3.21 ve 3.22 de verilmitir.

  Sistemin analizi ncesinde aadaki kabuller yaplmtr:

  Kolon ve kiri zati arlklar ihmal edilmitir.

  Sistemin statik analizi yaplm, deprem analizi yaplmamtr.

  Kolon kiri birleim blgesinin sonsuz rijit davrand kabul yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmamtr.

  Kesit kayma alan, kesit alannn 5/6 s olarak hesaplanmtr.

  Sistemin SAP 2000 ile zmnde rijit kirilerin eilme ve burulma rijitlikleri

  her katta sonsuz alnm, eksenel ve kayma deformasyonlar ihmal edilmit ir.

 • 60

  (c)

  FX= 70 kN

  30

  0 c

  m

  300

  25

  (b)

  EI, GJ=

  2

  1

  25

  50

  1

  2

  X

  Z

  1 2 3

  A

  S101

  25/50

  P1

  300/25

  K101 25/50

  600

  A

  30

  0 c

  m

  1 2 3

  (a)

  FX= 70 kN

  FX= 70 kN

  FX= 70 kN

  FX= 70 kN

  FX= 70 kN

  X

  Y

  2

  1

  FX= 70 kN

  FX= 70 kN

  3

  4

  1

  2

  5 6

  7 9 8 10

  1 2

  3

  4 5

  6

  Malzeme bilgileri

  Beton: C30/37, Ec=3.18x107 kN/m

  2, Gc= 1.325x10

  7 kN/m

  2, C=0.20, Akayma=5/6 Akesit,

  c=0 1/C0

  ekil 3.23 Dzlem perde + ereve rnei, a)Kalp plan, b) Geometrik model, c) Perdenin kolon

  modeli

  Analiz sonrasnda yazlmn yapt kabulleri detayl olarak incelemek amacyla Y-

  Pro dzlem perde+ereve modeli SAP 2000 ortamna aktarlmtr. Rijit kiriler

  incelenerek yazlmn bu elemanlarn kesit zellikleriyle ilgili yapt kabuller hakknda

  aadaki sonulara varlmtr:

  Rijit kiri burulma ve eilme rijitlikleri sonsuz kabul edilecek byklktedir.

  Rijit kirilerin rijitlik deerleri kattan kata deimektedir. rnekte +300

  kotundaki rijit kirilerin rijitlik deerleri +600 kotundaki rijit kirilerin rijitlik

  deerlerinin yars kadardr. Yazlmn sunumunda bu farkllktan

  bahsedilmekte ve bu deiikliklerin zel hesaplamalara gre yapld

  belirtilmektedir. Fakat hesap yntemi hakknda herhangi bir bilgi

  verilmemektedir.

 • 61

  Eksenel deformasyonlar ihmal edilmemitir. Rijit kiri kesit alan da kattan ka ta

  deimektedir. rnekte +300 kotu rijit kiri kesit alan +600 kotu rijit kiri kesit

  alannn yars kadardr.

  Rijit kiri kayma deformasyonlar ihmal edilmitir.

  izelge 3.21 Perde eleman kolon modeli i kuvvetleri

  KOLON MODEL

  Y-PRO SAP 2000

  Eleman

  No

  Dm

  No

  N kN

  V22 kN

  M33 kNm

  N kN

  V22 kN

  M33 kNm

  1 1 6.57 -3.16 -4.29 6.54 -3.12 -4.24

  2 6.57 -3.16 5.19 6.54 -3.12 5.12

  2 3 -6.57 -276.84 375.02 -6.54 -276.88 375.14

  4 -6.57 -276.84 1205.54 -6.54 -276.88 1205.81

  3 1 -70.82 3.54 9.69 -70.84 3.52 9.61

  5 -70.82 3.54 -11.56 -70.84 3.52 -11.52

  4 7 3.03 -3.98 -6.56 3.02 -3.96 -6.52

  1 3.03 -3.98 5.40 3.02 -3.96 5.37

  5 8 -3.03 -136.02 -16.16 -3.02 -136.04 -16.14

  3 -3.03 -136.02 391.98 -3.02 -136.04 391.98

  6 7 -66.02 3.03 6.56 -66.04 3.02 6.52

  8 -66.02 3.03 -11.62 -66.04 3.02 -11.60

  izelge 3.22 Perde eleman kolon modeli deplas man ve dnmeleri

  KOLON MODEL

  Y-PRO SAP 2000

  DM

  NO

  Deplasman

  (mm)

  Dnme

  (radyan)

  Deplasman

  (mm)

  Dnme

  (radyan)

  UX UZ RY UX UZ RY

  1 0.448 0.005 0.000065 0.441 0.005 0.000063

  3 0.334 0.000 0.000133 0.334 -0.001 0.000133

  5 0.341 0.198 0.000133 0.334 0.198 0.000133

  6 0.334 -0.200 0.000133 0.334 -0.200 0.000133

  7 0.957 0.007 -0.000019 0.945 0.007 -0.000020

  8 0.845 -0.001 0.000164 0.845 -0.001 0.000164

  9 0.858 0.245 0.000164 0.845 0.245 0.000164

  10 0.845 -0.247 0.000164 0.845 -0.247 0.000164

 • 62

  Y-Pro ile SAP 2000 yazlmndan elde dilen i kuvvetler karlatrldnda

  sonularn birbirleriyle tutarllk iinde olduu grlmtr. En byk i kuvvet fark

  %0.12 olarak tespit edilmitir.

  Deplasman ve dnme sonular incelendiinde eksenel deformasyonlardan

  kaynaklanan farklarn meydana geldii grlmtr. Ayn yatay dorultu zerindeki 5,

  3 ve 6 dmlerinin UX deplasmanlar incelendiinde, SAP 2000 zmnden elde

  edilen deplasmanlarn 5,3 ve 6 dmleri iin ayn olduu grlmektedir. Bunun

  nedeni ise, sistemin SAP 2000 de modellemesi yaplrken rijit kirilerin eksenel

  deformasyonlar ihmal edilmitir. Ayn dm noktalarnn Y-Pro ile zmnden elde

  edilen UX deplasmanlar incelendiinde 5 nolu dmn 3 nolu dmden 0.007 mm

  daha fazla deplasman yapt grlmektedir. Bu farkn eksenel deformasyondan

  kaynakland ok aktr. Y-Pro ekil 3.13 deki rnekte +300 kotundaki rijit kirilerin

  kesit alann 0.5 m2 ald iin:

  mxxx

  x

  AE

  NL 6

  6107

  108.315.0

  5.182.70

  53 dmleri arasnda tanml rijit kirite 0.007 mm eksenel k salma meydana

  gelmitir. 3 ve 6 dm noktalar arasnda tanml rijit kirie herhangi bir yatay kuvvet

  etki etmedii iin bu dm noktalar arasnda yatay deplasman fark meydana

  gelmemitir.

  Sonu olarak Y-Pro ve SAP 2000 yazlmlar, dzlem perde+ereve sistem iin

  karlatrldnda, rijit kirilerin modelleme farkllndan dolay deplasman ve i

  kuvvetlerde ok kk farklar meydana gelmitir. Bu farklarn ihmal edilebilir

  byklkte olduu aka grlebilmektedir.

 • 63

  3.4.4.2 Perde elemanlarda kabuk modeli

  Y-Pro da perde elemanlar kabuk olarak modellendiinde perde, sonlu boyutlu

  dikdrtgen elemanlara ayrlmaktadr. Kabuk boyutlar kullanc tarafndan deitirilip,

  zm hassasiyeti arttrlabilir. Kabuk modelinin kullanlmas durumunda yazlm, kat

  seviyelerindeki kabuk eleman dm noktalarn, byk rijitlie sahip ubuk

  elemanlarla birbirine balamaktadr. Yazlm, sunumunda bu elemanlar greli rijit

  kiri olarak adlandrmaktadr. Greli rijit kirilerin kesit alan sfrdr. ekil 3.23 deki

  kalp plan kabuk modeli kullanlarak Y-Pro ve SAP 2000 de analiz edilecektir.

  Geometri ve analitik model ekil 3.24 de gsterilmektedir.

  Sistemin analizi ncesinde aadaki kabuller yaplmtr:

  Kolon ve kiri zati arlklar ihmal edilmitir.

  Sistemin statik analizi yaplm, deprem analizi yaplmamtr.

  Kolon kiri birleim blgesinin sonsuz rijit davrand kabul yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmamtr.

  Kesit kayma alan, kesit alannn 5/6 s olarak hesaplanmtr.

  Sistemin SAP 2000 ile zmnde greli rijit kirilerin eilme rijitlii her katta

  sonsuz alnm, kesit alan sfr alnmtr.

  Her katta perdelere etkiyen 70 kN luk yatay yk kat seviyesindeki kabuk eleman

  dm noktalarna eit olarak datlmtr (Bkz. Blm 2.1.5.5 Perde eleman

  ykleri).

 • 64

  (c)

  FX= 70 kN

  30

  0 c

  m

  300

  25

  25

  50

  1

  2

  X

  Z

  30

  0 c

  m

  (a)

  FX= 70 kN

  FX= 70 kN

  FX= 70 kN

  FX= 70 kN

  FX= 70 kN

  2

  1

  1

  2

  7

  1

  3

  4

  6

  +300, +600Greli Rijit Kiri

  50

  50

  Kabuk

  Eleman

  600

  3

  4

  5 6

  109 8

  Dm

  PXPX= FX/n

  Px=70/7=10 kN

  n: Dm Says

  (b)

  PX

  ekil 3.24 Dzlem ereve + kabuk modeli a) Geometrik model, b) Analitik model, c) Kat seviyesi

  kabuk eleman rnei

  izelge 3.23 Perde eleman kabuk modeli eleman i kuvvetleri

  KABUK MODEL

  Y-PRO SAP 2000

  Eleman

  No Dm No

  N kN

  V22 kN

  M33 kNm

  N kN

  V22 kN

  M33 kNm

  1 1 6.58 -3.16 -4.29 6.58 -3.16 -4.29

  2 6.58 -3.16 5.19 6.58 -3.16 5.19

  3 1 -70.83 3.54 9.69 -70.83 3.54 9.69

  5 -70.83 3.54 -11.53 -70.83 3.54 -11.54

  4 7 3.05 -3.99 -6.57 3.04 -3.99 -6.57

  1 3.05 -3.99 5.39 3.04 -3.99 5.39

  6 7 -66.01 3.05 6.57 -66.01 3.04 6.57

  8 -66.01 3.05 -11.70 -66.01 3.04 -11.68

 • 65

  izelge 3.24 Perde eleman kabuk modeli deplasman ve dnmeleri

  KABUK MODEL

  Y-PRO SAP 2000

  DM

  NO

  Deplasman

  (mm)

  Dnme

  (radyan)

  Deplasman

  (mm)

  Dnme

  (radyan)

  UX UZ RY UX UZ RY

  1 0.448 0.005 0.000065 0.448 0.005 0.000065

  3 0.320 0.000 0.000132 0.32 0.000 0.000132

  5 0.957 0.007 -0.000020 0.957 0.007 -0.000020

  6 0.325 -0.199 0.000132 0.325 -0.199 0.000132

  7 0.957 0.007 -0.000020 0.957 0.007 -0.000020

  8 0.826 0.001 0.000165 0.826 0.001 0.000165

  9 0.857 0.248 0.000165 0.857 0.248 0.000165

  10 0.827 -0.247 0.000165 0.827 -0.247 0.000165

  Analiz sonrasnda Y-Pro ya ait model SAP 2000 yazlmna aktarlp greli rijit

  kiriler incelenmitir. Greli rijit kirilerin eilme atalet momentleri incelendiinde,

  yazlmn bu deeri perde genilii ve kat ykseklii boyutlarnda bir kiriin atalet

  momentine eit deerde ald grlmtr. Bu rnek iin greli rijit kiri atalet

  momenti, 0.25 m geniliinde ve 3 m yksekliinde bir kiriin atalet momenti ile

  ayndr. Ayn rnek kat ykseklikleri ve perde genilikleri deitirilerek analiz edilmi

  ve atalet deerlerinin de ayn oranda deitii grlmtr. 3 ve 6 nolu kiriler perdeye

  srasyla 5 ve 9 nolu dmlerden moment mafsall olarak balanp tekrar analizi

  yaplmtr. Bu durumda da greli rijit kirilerin geometrik zellikleri deimemitir.

  Buradan u sonu da kabilmektedir: greli rijit kirilerin kesit zellikleri perdeye

  balanan kirilerle alakal deildir. P1 perdesi sistemden ayrlp salt perde olarak ayn

  yklerle analiz edilse dahi kat hizalarnda greli rijit kiriler kullanlmaktadr.

  Y-Pro kabuk i kuvvetlerini kuvvet ve moment olarak sunmaktadr. Gerilmeler ise

  grafik ekranda ve raporlarda sunulmamaktadr. Kabuk i kuvvetlerinin pozitif yn

  kabullerinin sunulmad Blm 2.1.5.1 de belirtilmi idi. ekil 3.24 deki rnein

  analizi sonrasnda kabuk eleman i kuvvetlerinin pozitif yn kabulleri aratrlmtr.

  Sonu olarak i kuvvet pozitif ynlerinin ekil 3.25 deki gibi kabul edildii

 • 66

  grlmtr. Analiz sonularnn analitik modele ait diyagram ve konturlar zerinde

  irdelenmesi srasnda yazlmn F11, F22, F12 kuvvetlerinin birimini gerilme olarak

  sunduu fark edilmitir. Oysa kuvvet birimi kN dir. Raporlar incelendiinde ise bu

  kuvvetlerin birimi kN olarak verilmektedir.

  1

  2

  F11

  F22

  F12

  1

  2

  M12

  M12

  M22

  M11

  X

  Z

  F11: 1 lokal ekseni dorultusundaki kuvvet (kN/m)

  F22: 2 lokal ekseni dorultusundaki kuvvet (kN/m)

  F12: Kesme kuvveti (kN/m)

  M11: 2 lokal ekseni etrafndaki moment (kNm/m)

  M22: 1 lokal ekseni etrafndaki moment (kNm/m)

  M12: Burulma momenti (kNm/m)

  ekil 3.25 Kabuk eleman i kuvvet pozitif ynleri

  ekil 3.24 e ait rnein kabuk eleman i kuvvet sonular Y-Pro ve SAP 2000 ile

  karlatrldnda sonular arasnda kabul edilebilir farklar olduu grlmtr. Bu

  rnek iin en byk fark %7.58 hesaplanmtr.

  Sonu olarak perde elemana ait kolon ve kabuk modelleri incelendiinde

  zmlerin birbirine ok yakn olduu grlmektedir.

  3.4.5 L Demelerde Moment Katsaylar Ynteminin rdelenmesi

  Y-Pro, deme statik hesaplarn sonlu elemanlar metodu veya TS 5002000

  moment katsaylar yntemi ile yapmaktadr. Aslnda moment katsaylar yntemi

 • 67

  drtkenarndan kirilere oturan dikdrtgen plaklarn hesab iin kullanlabilmektedir.

  Fakat yazlm L forma sahip demelerde de moment katsaylar yntemine gre hesap

  yapmaktadr. Bu durumda yazlmn katsaysn nasl hesapladn incelemek

  amacyla ekil 3.26 daki deme pla analiz edilmitir.

  400 300700

  400 300700

  50

  03

  00

  80

  0

  50

  03

  00

  80

  0

  S1

  30/30

  S2

  30/30

  S3

  30/30

  S6

  30/30

  S5

  30/30

  S4

  30/30

  S7

  30/30

  S8

  30/30

  K101 30/50 K102 30/50

  K103 30/50

  K104 30/50

  K1

  05

  3

  0/5

  0K

  10

  6 3

  0/5

  0

  K1

  07

  3

  0/5

  0

  K1

  08

  3

  0/5

  0

  D101

  h=15

  1 2 3

  AB

  C

  1 2 3

  AB

  C

  1. HESAP

  AKSI

  2. HESAP

  AKSI

  3. H

  ES

  AP

  AK

  SI

  4. H

  ES

  AP

  AK

  SI

  X

  Y

  MLZ: C25/30

  q=7.5 kN/m2

  ekil 3.26 L forma sahip deme plan

  L veya farkl formdaki demeler TS 5002000 moment katsaylar yntemine

  gre hesaplanamaz. ki veya daha fazla demeye ayrlarak uygun tablolar yardmyla

  zlr (etmeli, 1987.). Bununla birlikte sonlu elemanlar metodu ile zm doru

  sonuca gtrecektir. ekil 3.26 daki deme Y-Pro da TS 5002000 moment

  katsaylar yntemiyle zlmek istendiinde, yazlmn, demeyi her hesap aks iin

  ayr bir dikdrtgen deme olarak zd grlmtr. 2lPM dd formlndeki

 • 68

  katsaysn bulmak iin kullanlan lu/lk deme kenar uzunluklar, hesap aksnn kestii

  demeye paralel ve dik olan uzunluklar olarak alnmaktadr. ekil 3.27 de, ekil 3.26

  daki hesap akslar iin kullanlan deme boyutlar ve hesap aks dorultusundaki

  tasarm momentleri verilmitir.

  700

  400

  80

  0

  80

  0

  80

  0

  80

  0

  700 400

  700

  700

  80

  0

  80

  0 50

  0

  700

  50

  0700

  1. HESAP AKSI

  N

  2. HESAP AKSI

  N

  3. HESAP AKSI

  N

  4. HESAP AKSI

  N

  1 3

  1 3

  CA

  CA

  1 3

  1 3

  CA

  CA

  CA

  CA

  1 2

  1 2

  1 3

  1 3

  AB

  AB

  X

  Y

  MX1= 42.26 kNm/m MX2= 18.15 kNm/m

  MY

  3=

  35

  .33

  kN

  m/m

  MY

  4=

  24

  .44

  kN

  m/m

  ekil 3.27 Drde ayrlm L deme

  ekil 3.27 de grld gibi yazlm D101 demesini her hesap aks iin ayr

  ayr zmtr. 1 hesap aks, dorultusuna paralel olan A-C ve dorultusuna dik olan

  13 akslar arasnda kalan blgeyi hesaplamaktadr. Ayn ekilde 2 hesap aks,

  dorultusuna paralel olan A-C akslar ve dorultusuna dik olan 12 akslar arasnda

  kalan blgeyi hesaplamaktadr. ekil 3.26 daki deme Y-Pro da tek para halinde

  moment katsaylar yntemi kullanlarak, SAP 2000 de ise ekil 3.27 deki gibi drt

 • 69

  para halinde sonlu elemanlar metodu kullanlarak modellenip analiz edilmitir.

  Bylelikle hem sonlu elemanlar metoduyla moment katsaylar yntemi karlatrlm,

  hem de Y-Pro nun katsaysn doru hesaplayp hesaplayamad kontrol edilmek

  istenmitir. Kiri burulma rijitlikleri ihmal edilmi ve C25/30 betonu kullanlmtr.

  izelge 3.25 deki Y-Pro ya ait sonular moment katsaylar yntemi ile hesaplanm

  deerlerdir.

  izelge 3.25 Moment katsaylar yntemine ai t sonular

  Pd=17.25 kN/m2

  Y-PRO SAP 2000

  (MX1) (MX2) (MY3) (MY4) (MX1) (MX2) (MY3) (MY4)

  1. HES AP AKS I 42.26 - - - 39.62 - - -

  2. HES AP AKS I - 18.15 - - - 20.9 - -

  3. HES AP AKS I - - 35.33 - - - 31.73 -

  4. HES AP AKS I - - - 24.44 - - - 25.32

  izelge 3.25 de Y-Pro ya ait sonular incelenerek yazlmn kulland lu/lk ya

  bal katsaysnn doru olduu el hesabyla kontrol edilmitir. Burada dikkat

  edilmesi gereken dier bir nokta ise SAP 2000 ve Y-Pro ya ait sonularn farkl

  olmasdr. Bunun sebebinin ise moment katsaylar ynteminin yaklak sonular veren

  bir yntem olmasdr.

  3.4.6 Rijitlik Merkezi Kavramnn rdelenmesi

  Yaplarda tayc sistem seimi zellikle deprem kuvvetlerinden kaynaklanan

  burulma etkileri asndan son derece nemlidir. Genellikle mimari kstlamalar

  nedeniyle tayc sistem simetrik olarak modellenememektedir. Bu durum ktle ve

  rijitlik merkezinin akmamasna neden olmaktadr.

  Rijitlik merkezi, dey tayc elemanlarda oluan kesme kuvvetlerinin

  bilekesinin etkidii nokta olarak tanmlanr (Doangn, 2005). Yani, yapya yatay

  ykler altnda, kat hizalarnda dnme oluturmayacak ekilde yatay yk etki

  ettirilebilecek noktadr. Rijitlik merkezi, birok farkl kaynakta deiik yntemlerle

  hesaplanmaktadr. Bu tezde hesaplama ekillerine detayl olarak girilmeden ekil 3.28

 • 70

  deki sisteme ait rijitlik merkezi ilk olarak elle, daha sonra Y-Pro ve ETABS yazlm ile

  hesaplanarak sonular karlatrlacaktr. Referans noktas olarak sol-alt kedeki A-1

  akslarnn kesiimi alnmtr. El hesaplamalarnda u iki denklem kullanlmtr:

  n

  i

  iX

  n

  i

  YiiX

  Yn

  i

  iY

  n

  i

  XiiY

  X

  I

  eI

  Rve

  I

  eI

  R

  1

  1

  1

  1

  Analiz ncesinde aadaki kabuller yaplmtr:

  Kolon ve kiri zati arlklar ihmal edilmemitir.

  Sistemin statik analizi yaplm, deprem analizi yaplmamtr.

  Kolon-kiri birleim blgesinin sonsuz rijit olduu kabul yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmtr.

  Kayma alan kesit alannn 5/6 s olarak alnmtr.

  Kolon kesitleri akslar ortalayacak ekilde yerletirilmitir.

  Kiri burulma rijitlikleri 0.01 ile arplmtr.

  S1

  25/50S2

  50/25

  S3

  50/25S4

  50/25

  K101 25/50

  K1

  03

  2

  5/5

  0

  K102 25/50

  K1

  04

  2

  5/5

  0

  400 cm

  400 cm

  40

  0 c

  m

  40

  0 c

  m

  Malzeme bilgileri

  Beton: C30/37, Ec=3.18x107 kN/m

  2, Gc= 1.325x10

  7 kN/m

  2,

  =0.20, k=1, Akayma=5/6 Akesit, c=0 1/C0

  A A

  BB

  1 1

  1 1

  D101

  h=15 cm

  RX

  RY

  R

  X

  Y

  ekil 3.28 Kalp plan

 • 71

  izelge 3.26 Rijitlik merkezi koordinatlar

  RJTLK MERKEZ KOORDNATLARI (m)

  EL HESABI Y-PRO ETABS

  RX 2.46 1.14 1.35

  RY 1.14 2.46 2.44

  Grld gibi sonularn de birbirinden farkl kmtr. zellikle el

  hesab ile bulunan zm dier iki zmden tamamen farkldr. Bunun sebebi ise, el

  hesabnda kolon rijitliinin sadece kolon atalet momentine bal olmasdr. Oysaki

  kiriler de kolon rijitliklerinde etkili olmaktadr. Y-Pro ile ETABS a ait sonular

  arasndaki fark kabul edilebilir dzeydedir. Daha byk kat planlarnda yaplan

  zmlerde de sonularn birbirine yakn kt grlmtr. Sonuta Y-Pro

  kullancya kalp plan tasarm esnasnda yardmc olacak dorulukta bir rijitlik merkezi

  yeri hesaplayabilmektedir.

  3.4.7 Poligon Perde Kavramnn rdelenmesi

  Y-Pro da poligon forma sahip kolonlar tek para olarak modellenmekte, fakat

  poligon forma sahip perdeler ( U, L, T, Z) tek para olarak modellenememektedir. L

  formunda bir perde iki para olarak, U formundaki bir perde ise para olarak

  modellenebilir. ekil 3.29 daki kalp planna ait U forma sahip asansr perde, Y-Pro da

  perde elemann tanmlanmasyla modellenmektedir.

 • 72

  325 150 325

  50

  0

  800

  325 150 325800

  50

  0

  A B C D

  A B C D

  1

  2

  1

  2

  D101

  H=14

  DS

  H=14

  S1

  100/25

  S2

  25/50

  S3

  25/50

  S4

  100/25

  S6

  25/50

  PS525/50

  D101

  H=14

  K101 25/50 K102 25/50 K103 25/50

  K105 25/50 K106 25/50

  K104 25/50

  K1

  07

  2

  5/6

  0

  K1

  08

  2

  5/6

  0

  K1

  09

  2

  5/6

  0

  K1

  10

  2

  5/6

  0

  17

  5

  175

  15

  0

  125

  P

  DETAYI

  25 25

  25

  P2

  P3

  K KEZ

  HESAPLANAN

  ALAN

  P2

  P3

  X

  Y

  XG

  YG

  17

  5

  25 25

  175

  25

  17

  5

  (a)

  (b)

  XG

  YG

  17

  5

  25 25

  175

  25

  17

  5

  PARALI TEK PARALI

  62

  .5

  67

  .76

  P

  P1

  P1

  ekil 3.29 (a) Kalp plan, (b) Asansr perdesi alm

  Asansr perdesini modellemek iin yazlmda P1, P2 ve P3 perdelerinin ayr ayr

  tanmlanmas gerekmektedir. Bu durumda perdelerin kesiimlerindeki alanlar atalet

  momenti hesaplarna ikinci kez katlmakta ve U perdenin rijitlii olduundan daha fazla

  hesaplanmaktadr. izelge 3.27 de U perdenin ayr ayr ve tek para olarak

  modellenmesi durumunda hesaplanan atalet momentleri ve bunlarn % olarak farklar

  verilmitir.

 • 73

  izelge 3.27 Asansr perdesi atalet momentleri

  ATALET

  MO MENT

  (m4)

  PARALI

  TEK

  PARALI

  FARK

  (% )

  IXG 0.3897 0.3545 9.03

  IYG 0.6084 0.5374 11.67

  izelge 3.27 den de grld gibi Y-Pro U perdeyi olduundan daha rijit

  olarak hesaplamaktadr. Buna bal olarak rijitlik merkezinin yerinin olduundan daha

  farkl kmasna neden olmaktadr. Kullanc poligon perde modellemesi yaparken bu

  durumu dikkate almaldr.

  3.4.8 Kiri Betonarme Hesaplarnn rdelenmesi

  3.4.8.1 Kiri boyuna donat hesaplarnn irdelenmesi

  Tablasz kirilerde boyuna donatlara ait donat alanlar ve seilen donat

  alanlarn kontrol etmek amac ile ekil 3.30 daki sistem P= 0, 100, 200, 300 kN luk

  sabit ykler etkitilerek Y-Pro ile analiz edilmitir. Sonular Uur ERSOY Betonarme

  Hesap Tablolar (Ersoy ve zcebe, 2004) ve M. Ruhi AYDIN Betonarme Hesap

  Tablolar (Aydn, 2002) ile hesaplanan donat alanlar ile karlatrlp doruluklar

  aratrlmtr. Ayrca yazlma ait sonular TS 5002000 ve TDY 2007 deki snr

  koullar salyor mu? sorularna cevap aranmtr.

  Analiz sonularn irdelemeden nce nemli bir bilgilendirme yapmakta fayda

  vardr: Y-Pro tek donatl kesitten ift donatl kesite geii (KL/K)1 oran ile

  belirlemektedir. Yazlm, KL/K orannn birden kk olmas durumunda tek donatl,

  birden byk olmas durumunda ise ift donatl kesit boyutlandrmas yapmaktadr. Bu

  koul Y-Pro nun kullanlabilirlik snr durumu na gre boyutlandrma yaptn

  gstermektedir.

  1 Kl: Kullanlabilirlik snr durumundaki erilik, K: erilik (ERSOY ve ZCEBE 2004)

 • 74

  Sonular daha salkl karlatrabilmek iin faydal ykseklikler yazlmn

  hesaplad ekliyle alnm ve betonarme hesap tablolarnda bu deerler kullanlmtr.

  Analiz ncesi yaplan kabuller aada verilmitir:

  Sistem arlklar ihmal edilmemi ve P kuvveti sabit yk olarak etki

  ettirilmitir.

  Kolon-kiri birleim blgesinin rijit olmad varsaylmtr.

  Deprem analizi yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmamtr.

  Tasarm momenti Md = 1.4 G olarak hesaplanmtr.

  S1

  50/25

  S2

  50/25K101 50/25

  500 cm

  30

  0

  P250

  A

  A

  B

  B

  AS1

  A'S1

  A'S2

  AS2

  50

  25

  50

  25

  A-A Kesiti

  (Aklk)

  B-B Kesiti

  (Mesnet)

  Malzeme: C25/30 S420a

  mc= 1.5

  ms= 1.15

  d

  d

  ekil 3.30 Tablasz kirie ait sistem

  TS 5002000 ve TDY 2007 ye gre hesaplanm snr deerler aada

  verilmektedir;

  002556.08.0

  02.0

  01743.085.0

  0205.0

  22.365,17.1,67.16

  min

  max

  yd

  ctd

  b

  b

  ctdcd

  f

  f

  MPafydMPafMPaf

 • 75

  Bu oranlara gre aadaki koullarn salanmas gereklidir:

  01743.002.0

  01743.002.0

  002556.0

  max

  '

  222

  max

  '

  111

  min21

  ve

  ve

  ve

  izelge 3.28 Tablasz kiri betonarme hesap sonular

  P=0 kN Hesaplanan Donat (mm2) Seilen Donat (mm2)

  Aklk Md= 6.78 kNm Aklk Mesnet Aklk Mesnet

  Mesnet Md= 6.89 kNm As1 A's1 As2 A's2 As1 A's1 As2 A's2

  Y-PRO YAZILIMI 40 YOK 41 YOK 339 YOK 339 YOK

  A. TOPU s. 141 40.1 YOK 40.8 YOK 339 YOK 339 YOK

  R. AYDIN TABLO 40.4 YOK 40.5 YOK 339 YOK 339 YOK

  P=100 kN Hesaplanan Donat (mm2) Seilen Donat (mm2)

  Aklk Md= 115.3 kNm Aklk Mesnet Aklk Mesnet

  Mesnet Md= 73.32 kNm As1 A's1 As2 A's2 As1 A's1 As2 A's2

  Y-PRO YAZILIMI 743 YOK 457 YOK 763 YOK 480 YOK

  U. ERSOY TABLO 753 YOK 462 YOK 763 YOK 480 YOK

  R. AYDIN TABLO 717 YOK 446 YOK 763 YOK 480 YOK

  P=200 kN Hesaplanan Donat (mm2) Seilen Donat (mm2)

  Aklk Md= 223.8 kNm Aklk Mesnet Aklk Mesnet

  Mesnet Md= 139.7 kNm As1 A's1 As2 A's2 As1 A's1 As2 A's2

  Y-PRO YAZILIMI 1579 391 924 YOK 1659 402 1030 YOK

  U. ERSOY TABLO 1575 360 920 YOK 1659 402 1030 YOK

  R. AYDIN TABLO 1667 53 915 YOK 1684 226 1030 YOK

  P=300 kN Hesaplanan Donat (mm2) Seilen Donat (mm2)

  Aklk Md= 332.3 kNm Aklk Mesnet Aklk Mesnet

  Mesnet Md= 206.1 kNm As1 A's1 As2 A's2 As1 A's1 As2 A's2

  Y-PRO YAZILIMI KEST

  YETERSZ

  KEST

  YETERSZ 1394 145 KEST

  YETERSZ

  KEST

  YETERSZ - -

  U. ERSOY TABLO 2215 957 1283 159 KEST YETERSZ KEST

  YETERSZ - -

  R. AYDIN TABLO 2219 416 1428 - KEST

  YETERSZ

  KEST

  YETERSZ - -

 • 76

  izelge 3.28 incelendiinde yazlmn donat alanlarn doru hesaplad

  grlmektedir. Sonular ok kk farklarla birbirine yakn kmtr. Seilen donat

  alanlar hesaplanan donat alanlarnn zerindedir.

  P= 0 kN luk yk altnda hesaplanan donat alan, 2minmin 298 mmdbA wS

  deerinin altndadr. Yazlm, As= 40 mm2 hesaplamasna ramen kirie 298 mm2 nin

  zerinde donat yerletirmitir (339 mm2). Bylece TS 5002000 deki minimum donat

  oran gereklemitir.

  P= 300 kN iin yazlm kiri kesitinin yetersiz olduu uyarsn vermektedir.

  d=443 mm iin donat oran 0.02 olarak hesaplanmaktadr. Yazlm boyutlandrma

  yapmamaktadr. Ayrca K101 kirii iin hesap kts ve kiri donat detay izimlerini

  vermemektedir. Bylelikle bilerek veya bilmeyerek yaplmas muhtemel hatalarn

  nne geildii grlmtr.

  Tablal kirilerde betonarme hesaplar irdelemek amacyla ekil 3.31 deki sistem

  Y-Pro ile analiz edilmitir. Analiz ncesinde yaplan kabuller aada verilmitir:

  Zati arlklar ihmal edilmemi ve P kuvveti sabit yk olarak etki ettirilmitir.

  Kolon-kiri birleim blgesinin rijit olmad varsaylmtr.

  Deprem analizi yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmamtr.

  Tasarm momenti Md = 1.4 G + 1.6 Q olarak hesaplanmtr.

  El hesabnda tabla genilii, Y-Pro nun kulland deerin ayns alnmtr.

  Sonular Uur ERSOY Betonarme Hesap Tablolar (Ersoy ve zcebe, 2004) ve

  M. Ruhi AYDIN Betonarme Hesap Tablolar (Aydn, 2002) ile hesaplanan donat

  alanlaryla karlatrlp doruluklar aratrlmtr. Ayrca yazlma ait sonular TS

  5002000 ve TDY 2007 deki snr koullar salyor mu, tabla genilii doru

  hesaplanyor mu? sorularna cevap aranmtr.

 • 77

  S1

  50/25

  S2

  50/25

  K101 50/25

  30

  0

  P250

  A

  A

  B

  B

  A'S2

  AS2

  25

  50

  25

  A-A Kesiti

  (Aklk)

  B-B Kesiti

  (Mesnet)

  Malzeme: C25/30 S420a

  mc= 1.5

  ms= 1.15

  P

  D101

  H=12

  500 cm

  450 cm

  D102

  H=12

  q=5kN/m2

  g=1.7kN/m2

  q=5kN/m2

  g=1.7kN/m2

  AS1

  A'S1

  87

  50

  12

  31 31

  10

  0 c

  m1

  00

  cm

  d

  d

  ekil 3.31 Tablal kirie ait sistem

 • 78

  izelge 3.29 Tablal kiri betonarme hesap sonular

  P=0 kN Hesaplanan Donat (mm2) Seilen Donat (mm2)

  Aklk Md= 63.5 kNm Aklk Mesnet Aklk Mesnet

  Mesnet Md= 48.5 kNm As1 A's1 As2 A's2 As1 A's1 As2 A's2

  Y-PRO YAZILIMI 378 YOK 295 YOK 462 YOK 339 YOK

  A. TOPU s. 141 390 YOK 294 YOK 462 YOK 339 YOK

  R. AYDIN TABLO 398 YOK 297 YOK 462 YOK 339 YOK

  P=100 kN Hesaplanan Donat (mm2) Seilen Donat (mm2)

  Aklk Md= 181.5 kNm Aklk Mesnet Aklk Mesnet

  Mesnet Md= 105.5 kNm As1 A's1 As2 A's2 As1 A's1 As2 A's2

  Y-PRO YAZILIMI 1247 8 677 YOK 1257 226 855 YOK

  U. ERSOY TABLO 1257 YOK 669 YOK 1257 YOK 855 YOK

  R. AYDIN TABLO 1265 YOK 665 YOK 1257 YOK 855 YOK

  P=200 kN Hesaplanan Donat (mm2) Seilen Donat (mm2)

  Aklk Md= 299.4 kNm Aklk Mesnet Aklk Mesnet

  Mesnet Md= 162.6 kNm As1 A's1 As2 A's2 As1 A's1 As2 A's2

  Y-PRO YAZILIMI KEST YETERSZ KEST

  YETERSZ 1086 YOK KEST

  YETERSZ

  KEST

  YETERSZ - -

  U. ERSOY TABLO KEST

  YETERSZ

  KEST

  YETERSZ 1058 YOK KEST

  YETERSZ

  KEST

  YETERSZ - -

  R. AYDIN TABLO KEST YETERSZ KEST

  YETERSZ 1041 YOK KEST

  YETERSZ KEST

  YETERSZ - -

  P=300 kN Hesaplanan Donat (mm2) Seilen Donat (mm2)

  Aklk Md= 417.4 kNm Aklk Mesnet Aklk Mesnet

  Mesnet Md= 219.6 kNm As1 A's1 As2 A's2 As1 A's1 As2 A's2

  Y-PRO YAZILIMI KEST

  YETERSZ

  KEST

  YETERSZ 1494 255 KEST

  YETERSZ

  KEST

  YETERSZ - -

  U. ERSOY TABLO KEST YETERSZ KEST

  YETERSZ 1541 327 KEST

  YETERSZ KEST

  YETERSZ - -

  R. AYDIN TABLO KEST YETERSZ KEST

  YETERSZ 1636 YOK KEST

  YETERSZ

  KEST

  YETERSZ - -

  Tablal kirilerde tabla genilii, kesin hesap yaplmad durumlarda TS 500

  2000 deki formllerle hesaplanabilmektedir. Y-Pro, K101 kirii tabla geniliini (b) 87

  cm olarak hesaplamtr. Bu rnek iin tabla genilii TS 5002000 e gre

  hesaplandnda b= 105 cm olarak kmtr ( = 0.8). Yazlm bu sonuca gre 18 cm

  gvenli tarafta kalmtr. Y-Pro da yazlmn hesaplad tabla genilii

  deitirilebilmektedir. Buna istinaden analiz sonrasnda yazlmn setii tabla genilii

 • 79

  ynetmelik snrlar alarak arttrlm (b= 120 cm) ve kiri betonarme analizi tekrar

  yaplmtr. Analiz sonrasnda ekme donats alannn deimedii grlmtr.

  Teorik olarak sabit moment altnda tabla geniliinin artmas, ekme donats alann

  azalmasna neden olmaktadr. Fakat yazlm ynetmelik gerei bu duruma msaade

  etmemitir. Tabla genilii seilenden daha kk olarak tanmlandnda (b < 87 cm),

  yazlm donat alann yeniden hesaplayp daha byk bir donat alan vermitir. Dikkat

  edilmesi gereken bir dier nokta ise tabla genilii ynetmelik snrlarnn zerinde

  tanmlanmas durumunda donat alann deitirmemesine ramen, kiri betonarme

  hesap raporlarnda deitirilmi tabla (b= 120 cm) geniliini sunmasdr.

  Aklkta tablal, mesnette dikdrtgen kesit betonarme hesaplar incelendikten

  sonra u sorunun cevab aranmtr; yazlm mesnet blgelerinde tablal kesit kabul

  yapyor mu? Tabla genilii doru hesaplanyor mu?

  Bu durumu incelemek amacyla ekil 3.32 deki sistem Y-Pro ile analiz

  edilmitir. Analiz ncesinde yaplan kabuller aada verilmitir. Ayrca sonular daha

  doru karlatrabilmek amacyla yazlmn hesaplad faydal ykseklik (d=465 mm)

  temel alnm ve hesaplarda bu deer kullanlmtr.

  Zati arlklar ihmal edilmemi, ekil 3.32 deki deme ykleri altnda analiz

  yaplmtr.

  Kolon-kiri birleim blgesinin rijit olmad varsaylmtr.

  Deprem analizi yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmamtr.

  Tasarm momenti Md = 1.4 G + 1.6 Q olarak hesaplanmtr.

  Faydal ykseklik; d= 46.5 cm alnmtr.

 • 80

  S1

  50/25

  S2

  50/25K101 50/25

  30

  0

  A

  A A-A Kesiti

  Malzeme: C25/30 S420a

  mc= 1.5

  ms= 1.15

  D101

  H=12

  500 cm

  450 cm

  D102

  H=12

  q=5kN/m2

  g=1.7kN/m2

  q=5kN/m2

  g=1.7kN/m2

  12

  25

  12

  50

  Aklk Edeer

  Kesiti

  25

  12

  50

  bt, aklk=87 cm

  bt, mesnet=87 cm

  12

  50

  Mesnet Edeer

  Kesiti

  A'S2

  AS2

  AS1

  A'S1

  dd

  10

  0 c

  m1

  00

  cm

  ekil 3.32 Mesnette ve aklkta tablal kirie ait sistem

  rnek iin TS5002000 e gre hesaplanan etkili tabla genilii b= 65 cm dir

  (=0.8 iin). Yazlm bu deeri hem mesnet hem de aklk iin 87 cm olarak

  hesaplamaktadr. Yazlm tabla geniliini hesaplarken D101 demesinin dk

  deme olduunu grmemekte ve ekil 3.31 deki rnekte olduu gibi 87 cm olarak

  hesaplamaktadr. Bu durumda hem mesnette, hem de aklkta olmas gerekenden daha

  az donat alan hesaplanmaktadr.

 • 81

  izelge 3.30 Mesnette ve aklkta tablal kiri betonarme hesap sonular

  Aklk Md= 67.25 kNm

  Hesaplanan Donat (mm2) Seilen Donat (mm2)

  Aklk Mesnet Aklk Mesnet

  Mesnet Md= 44.74 kNm As1 A's1 As2 A's2 As1 A's1 As2 A's2

  Y-PRO YAZILIMI 401 YOK 266 YOK 462 YOK 339 YOK

  R. AYDIN TABLO 449 YOK 303 YOK 462 YOK 339 YOK

  FARK (%) 10.70 YOK 12.21 YOK 0.00 YOK 0.00 YOK

  Sonular incelendiinde hesaplanan donat alanlar farkl olsa da seilen donat

  alanlarnn ayn olduu grlmektedir. Fakat seilen donat sonularnn ayn kmas

  yanltc olabilir, nk daha byk kesitlerde veya farkl yklemeler altnda seilen

  donat alanlarnn da farkl kabilecei kullanc tarafndan ngrlmelidir.

  3.4.8.2 Kiri enine donat hesabnn irdelenmesi

  zellikle deprem blgelerinde ina edilen betonarme yaplarda asal ekme

  gerilmelerine bal dayanm kayb, ani gme nedenlerinin ilk sralarnda yer

  almaktadr. Beton ekme dayanm basn dayanmna gre ok kktr. Bu nedenle

  yklemeler altnda kiri kesme kuvvetinin byk deerler ald blgelerde byk asal

  ekme gerilmeleri olumaktadr. Asal gerilmelerden dolay eleman, eilme dayanmna

  ulamadan gevrek bir ekilde gmektedir. Uygulamada asal ekme gerilmesi yerine

  kesme kuvveti terimi kullanlmaktadr. Burada dikkat edilmesi gereken elemann

  kesme kuvvetinden deil, kesme kuvvetinin neden olduu asal ekme gerilmelerinden

  dolay gmesidir.

  Yapda snek bir davrann sergilenmesi iin yap elemanlar eilme ile gme

  konumuna ulamaldr. Bylelikle kesme dayanmndan nce eilme dayanmna

  ulalmal ve yapda plastik moment mafsallar olumal, yapnn deprem esnasnda

  daha ok enerji tketebilmesi salanmaldr. Bu da ancak kapasite tasarm ile

  salanabilir. TDY 2007 de, yapsal tasarmda kiri kesme gvenlii hesaplarnn

  kapasite tasarmna gre yaplmasn istemektedir.

 • 82

  Deprem esnasnda yapsal elemanlarda beklenenin dnda kesme kuvvetleri

  meydana gelebilmektedir. Bu durum depremin karmak ve beklenmedik etk ilerinden

  kaynaklanr. Herhangi bir yapsal eleman deprem etkileri altnda boyutlandrrken,

  deprem kuvvetlerinden elde edilen kesme kuvvetleri altnda boyutlandrmak yerine,

  eilme kapasitelerinden elde edilen kesme kuvvetleri altnda boyutlandrmak gerekir.

  Bylelikle karmak deprem davran altnda biraz daha gvenli tarafta kalnp, daha

  gvenilir tasarm yaplm olur. TDY 2007 madde 3.4.5.1 de, tasarma esas olacak

  kesme kuvvetinin aadaki denklemle hesaplanlmas istenmektedir:

  npjpidye lMMVV Denk. 3.3

  i j

  dyiV dyjV

  ripi MM 4.1 rjpj MM 4.1

  nl

  npjpi lMM

  +

  cdwe

  re

  dfbV

  VV

  22.0

  Nadir rastlanan bir durum olmakla beraber, ed VV olmas durumunda

  boyutlandrma iin dV tasarm kesme kuvvetinin kullanlaca unutulmamaldr. Tm

  bu artlar gz nne alndnda kiri enine donat hesaplarn irdelemek amacyla ekil

  3.33 deki sistem analiz edilip boyutlandrlmtr. Analiz ncesinde aadaki kabuller

  yaplmtr:

 • 83

  Zati arlklar ihmal edilmemitir.

  Her kat kiriinde 15 kN/m hareketli yk ve 10 kN/m ilave sabit yk

  bulunmaktadr.

  Kolon-kiri birleim blgesinin rijit olmad varsaylmtr.

  Deprem analizi yaplmtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmtr.

  S1

  50/50

  S2

  50/50K101 50/25

  500 cm

  30

  0

  Malzeme: C25/30

  S420a

  mc= 1.5

  ms= 1.15

  Dep. Bl. : 2. Blge

  A0= 0.3

  Y.Z.S: Z2

  R= 8

  I= 1

  30

  03

  00

  30

  03

  00

  ekil 3.33 Kesme tasarm yaplacak sistem

  Analiz sonrasnda elde edilen deerler izelge 3.31 de verilmitir. izelgede el

  hesaplarnda MP deeri ddfAM ydSP 4.1 (Ersoy ve zcebe, 2004, s. 301)

  forml ile hesaplanmtr.

 • 84

  500 cm

  K101, K201, K301, K401, K501 25/50

  122

  143

  202 202

  ekil 3.34 Yazlm tarafndan sunulan kiri donat detay alm

  izelge 3.31 Analiz sonras elde edilen deerler

  ml

  mmd

  n 5.4

  35

  465mm d

  Vdy (kN) Mpi (kNm) Mpj (kNm)

  Ve

  (kN) SOL SA E(+) E(-) E(+) E(-)

  Y-PRO 70.32 70.32 190.44 102.2 105.62 188.74 136.1

  EL HESABI 70.32 70.32 188 102 102 188 134.8

  Sonular karlatrldnda deerlerin kk farklarla ayn kt grlmtr.

  TDY 2007 Madde 3.4.5.1 de:

  Dey ykler ile birlikte Ra=2 alnarak Blm 2 ye gre depremden

  hesaplanan kesme kuvvetinin Denklem 3.9 ile hesaplanan Ve den kk olmas

  durumunda Ve yerine bu kesme kuvveti kullanlacaktr.

  denilmektedir. Y-Pro nun analiz esnasnda Ra=2 ye gre analiz yapp yapmad

  anlalamamtr. Analiz sonrasnda da herhangi bir bilgi sunulmamaktadr. Bu nedenle

  ayn sistem Ra=2 iin SAP 2000 yazlmnda analiz edilmitir. Ra=8 iin Y-Pro ya ait

  tasarm kesme kuvveti, Ra=2 iin SAP 2000 e ait tasarm kesme kuvveti, Y-Pro nun

 • 85

  sunduu kapasite kesme kuvveti ve Y-Pro nun enine donat hesabnda kulland kesme

  kuvveti izelge 3.32 de sunulmutur.

  izelge 3.32 Kiri enine donat hesabnda kullanlacak kesme kuvvetleri

  KAT

  KR LER

  Ra=8 iin Vd(maks) Ra=2 iin

  Vd(maks) Ve kesme

  kapasitesi

  (kN)

  Ve

  (kN)

  1.4G+1.6Q G+Q+E G+Q+E

  K101 105.94 89.26 145.94 136.1 136.1

  K201 105.94 92.27 157.62 136.1 136.1

  K301 105.94 89.49 146.07 136.1 136.1

  K401 105.94 84.23 124.61 136.1 124.61

  K501 105.94 78.67 102.55 136.1 105.94

  Betonun kesme dayanmna katksnn ihmal edilmedii durumda beton katks

  Vc=0.8Vcr ile hesaplanmaktadr (TS5002000). Betonun kesmede atlama dayanm Vcr

  eksenel ykn ihmal edildii durumda:

  dbfV wctdcr 65.0

  denklemi ile elde edilir. Bu denkleme gre ekil 3.32 deki rnekteki kiriler iin Vcr =

  90.68 kN ve Vc = 72.5 kN kmaldr. Fakat yazlmn hesap ve ktlar incelendiinde

  Vc deeri hesaplarda 70.5 kN gsterilmekte, ktlarda ise 88.16 kN olarak

  sunulmaktadr. Yazlm, betonun kesme dayanmna katksn doru hesaplamakta fakat

  raporlarda yanl sunmaktadr. Bu durumu kullanc gz nnde bulundurmaldr.

  Hesaplarda karlatrma yapabilmek amacyla yazlmn sunduu hesap deeri temel

  alnmtr. TDY 2007 Madde 3.4.5.3 de:

  Kiri enine donatsnn Ve kesme kuvvetine gre hesabnda, betonun

  kesme dayanmna katks Vc, TS 500-2000 e gre belirlenecektir. Ancak, 3.4.4

  te tanmlanan kiri sarlma blgesindeki enine donat hesabnda, sadece deprem

 • 86

  yklerinden oluan kesme kuvvetinin depremli durumdaki toplam kesme

  kuvvetinin yarsndan daha byk olmas halinde, betonun kesme dayanmna

  katks Vc=0 alnacaktr. Hibir durumda pilyelerin kesme dayanmna katks

  gz nne alnmayacaktr.

  denilmektedir. Bu durum izelge 3.33 de kontrol edilmitir. izelgeden de grld

  gibi yazlm sadece en st kat kiriinde beton katksn dikkate almtr. Bunun sebebi

  yazlmn bu kontrol TDY 1997 Madde 7.4.5.3 e gre yapmasdr. TDY 1997 de beton

  katksnn ihmal edilmesi iin ddye VVV 5.0 art aranmaktadr. Fakat TDY 2007 de

  EQGE VV 5.0 durumunda beton katksnn ihmal edilecei belirtilmektedir. Yine

  sonular karlatrabilmek amacyla yazlmn sunduu deerler zerinden kontrol

  yaplacaktr. Enine donat hesabn kontrol etmek amacyla K101 kirii dikkate

  alnmtr.

  izelge 3.33 Beton katks hesap tablosu

  (kN) Y-PRO EL

  HESABI

  KR LER VEX V(G+Q+EX)/2 VC VC

  K101 19 44.65 HMAL 70.53

  K201 22 46.15 HMAL 70.53

  K301 19.2 44.75 HMAL 70.53

  K401 13.9 28.2 HMAL 70.53

  K501 8.4 39.1 70.53 70.53

  mmdveMPaf

  etriyemmA

  kNV

  kNV

  ywd

  sw

  c

  e

  46522.365

  )81(100

  5.70

  1.136

  2

  Olarak alnm ve s etriye aral, df

  VV

  s

  A

  ywd

  cesw denklemi ile hesaplanmtr. Y-

  Pro beton katksn ihmal ettii iin el hesaplarnda da beton katks dikkate

  alnmamtr.

 • 87

  El hesaplarnda etriye aral, s = 125 mm olarak kmtr. Fakat bu deer TDY

  2007 snr deerlerini amaktadr. TDY 2007 kiri mesnet blgelerinde etriye aral

  iin:

  mms

  mmsapdonatboyunakkens

  mmshs k

  150

  96)(8

  1254/

  snrlarn getirmitir. Buna gre mesnette en byk etriye aral 96 mm den fazla

  olamamaktadr. Yazlm etriye araln 90 mm olarak hesaplarda sunmutur.

  3.4.9 Kolon Betonarme Hesaplarnn rdelenmesi

  3.4.9.1 Boyuna donat hesaplar:

  Y-Pro, kolon boyuna donat hesaplarnda belli bir donat plan sunmamaktadr.

  Donat plan kullanc tarafndan yaplabilecei gibi, alternatif olarak, seilebilecek

  maksimum donat aralna gre ya da kullancnn semi olduu minimum donat

  apna gre de kolon boyutlandrmas yaplmaktadr. ekil 3.35 deki kolon, gsterilen

  ykler altnda Y-Pro da analiz edilmi ve sonular Betonarme 2000 yazlm

  (http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu) ile karlatrlarak izelge 3.34 de sunulmutur.

  X

  Y

  MX= 80 kNm

  MY= 150 kNm

  50 cm

  25

  cm N=500 kN

  Malzeme: C25/30

  S420a

  mc= 1.5

  ms= 1.15

  2

  3

  44

  44

  ekil 3.35 Donat plan, i kuvvetler ve malzeme bilgileri

 • 88

  izelge 3.34 Hesaplanan ve seilen kolon donat alanlar

  N= 500 kN, MX= 80 kNm,

  MY= 150 kNm

  HESAPLANAN DONATI

  ALANI

  SELEN DONATI

  ALANI

  Ast (cm2) Ast (cm

  2)

  Y-PRO 33.89 37.67 (1220)

  BETONARME 2000 31.22 37.67 (1220)

  izelge 3.34 den de grld gibi Y-Pro kolon donat hesaplarndan kan

  sonu BETONARME 2000 yazlm ile rtmektedir.

  Kolonun kendi ekseni etrafnda bir as yapacak kadar dndrlmesi

  durumunda lokal eksenlerin dnmedii, kolon atalet momentlerinin asna gre

  transforme edildii ve buna bal olarak dzlem ve uzay erevelerde sistemin i

  kuvvetlerinin yanl hesapland nceki blmlerde detayl olarak incelenmiti (Bkz.

  Blm. 3.4 Deplasman ve Kuvvetlerin rdelenmesi). Bu tr durumlarda yazlmn

  betonarme hesaplarda kolon donat alanlarn doru hesaplayp hesaplayamad sorusu

  akla gelmektedir. Kolon boyuna donat hesaplarn kontrol etmek iin ekil 3.14 ve

  3.21 deki kalp planlarn statik-betonarme analizleri =300 iin Y-Pro ile yaplm ve S1

  kolonunda hesaplanan donat alanlar incelenmitir. Bylelikle yazlmn hem kendi

  iinde, hem de BETONARME 2000 ile karlatrlmas yaplmtr. Sistemin

  zmnde aadaki kabuller yaplmtr:

  Kolon ve kiri zati arlklar ihmal edilmitir.

  Sistemin sadece 100 kN luk yk altnda statik analizi yaplm, deprem analizi

  yaplmamtr.

  Kolon-kiri birleim blgesinin sonsuz rijit olduu kabul yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmamtr.

  Kesit kayma alan, kesit alannn 5/6 s olarak hesaplanmtr.

 • 89

  2

  3

  2

  3

  =300

  500 cm

  S101

  25/50

  S102

  25/50

  K101 25/50

  P=100kN

  2

  1 3

  4

  21

  3

  X

  Z

  30

  0 c

  m

  P=100kN

  250 cm

  2

  1

  2

  1

  Malzeme zellikleri:

  Beton Snf: C30/37

  EC: 31800000 kN/m2

  C: 0.2

  GC: 13250000 kN/m2

  Akayma= 5/6 Akesit

  X

  Y

  500 cm

  1 2

  A

  2

  3

  2

  3= 300

  500 cm

  S101

  25/50

  S102

  25/50

  K101 25/50

  P=100kN

  2

  1 3

  4

  21

  3

  X

  Z

  30

  0 c

  m

  P=100kN

  250 cm

  2

  1

  2

  1

  Malzeme zellikleri:

  Beton Snf: C30/37

  EC: 31800000 kN/m2

  C: 0.2

  GC: 13250000 kN/m2

  Akayma= 5/6 Akesit

  X

  Y

  500 cm

  1 2

  A

  3

  (a)

  (b)

  ekil 3.36 a) ekil 3.14 e ait kalp plan, b) ekil 3.21 e ait kalp plan

 • 90

  izelge 3.35 Kolon boyuna donat alanlar

  ekil 3.14 N (kN) M22

  (kNm)

  M33 (kNm)

  HESAPLANAN DONATI

  ALANI

  Ast (cm2)

  Y-PRO 71.21 0 47.94 12.33

  BETONARME 2000 71.21 0 47.94 9.66

  ekil 3.21 N (kN) M22

  (kNm)

  M33 (kNm)

  HESAPLANAN DONATI

  ALANI

  Ast (cm2)

  Y-PRO 70.42 -21.3 36.84 8.34

  BETONARME 2000 70.42 -21.3 36.84 8.13

  izelge 3.35 incelendiinde, yazlmn kendi iinde tutarl bir sonu sunmad

  grlmektedir. Burada sorulmas gereken soru, hangi sonucun doru olduudur.

  Rakamlarla karlatrma yapmak bizi doru sonuca gtrmemektedir. Doru sonu

  modellemeyle alakal olup, ekil 3.36 b deki kalp plan kullanlarak yaplan analizdir.

  3.4.9.2 Kolon enine donat hesaplar

  Kolonlarda enine donat hesaplarnn elle yaplmas zaman alc ve zahmetlidir.

  Hesaplar zellikle eksenel ykn basn veya ekme olmasna, kolonlar n kirilerden

  gl olup olmamasna ve daha birok nedene bal olarak deimekte ve daha

  karmak bir hal almaktadr. Bu amala TS 5002000 ve TDY 2007, kolon etriye

  hesaplarnda baz snr durumlar koyarak, kesme gibi gevrek bir davrann hesap

  hatalaryla nne gemeyi amalamtr. TDY 2007 Denklem 3.4 de verilen bant ile

  seilen donat alanna bal olarak sarlma blgelerinde kullanlacak minimum sarg

  donats aralnn hesaplanmasn istemektedir.

  ywkckksh

  ywkckckcksh

  ffsbA

  ffAAsbA

  075.0

  130.0

  Denk. 3.4

  lemler bu kadar ile kalmamakta TS 5002000 Denklem 8.5 deki df

  VV

  s

  A

  ywd

  cesw

  forml ile hesaplanan kesme donats aralnn Denklem 3.4 ile hesaplanan sarg

 • 91

  donats aralndan byk ya da kk olup olmadna baklmas gerekmektedir.

  Burada dikkat edilmesi gereken bir dier nokta; Denklem 3.4 ile hesaplanan donatnn

  sarg donats olduu, df

  VV

  s

  A

  ywd

  cesw denklemi ile hesaplanan donatnn ise kesme

  donats olduudur. Tanm olarak Asw ve Ash ayndr. Bilindii zere kolonlarda yatay

  ve dey ykler altnda kesme kuvveti genelde kolon boyunca sabittir. Kolon boyu orta

  noktasnda yaplacak kesme donats hesab yeterli gibi grlse de, kolon sarlma

  blgelerinde istenilen snek davrann elde edilebilmesi iin ayrca sarlma

  blgelerinde Denklem 3.4 e gre kontrol kanlmazdr. Konuyla ilgili olarak Ersoy vd.

  (2001, s.525) yle demektedir:

  Eer hesaplanan kesme donats ynetmeliin ngrd sarg

  donatsndan kkse, ayrca kesme donatsna gerek yoktur, bykse etriyeler

  kesme hesab temel alnarak dzenlenmelidir. Genelde sarg donats,

  hesaplanan kesme donatsndan byk olur.

  Y-Pro da kolon enine donat hesabn kontrol etmek amacyla ekil 3.36 daki rnek

  verilen ykler altnda analiz edilmi ve kesme-sarg donat sonular el hesaplaryla

  kontrol edilmitir. El hesaplarnda yazlmn sunduu Ve kesme kuvveti deeri

  kullanlmtr.

  X

  Y

  MY= 100 kNm

  50

  cm

  25 cm

  N=700 kN

  Malzeme: C25/30

  S420a

  mc= 1.5

  ms= 1.15

  2

  3

  Fx=50 kN

  Y-Pro:

  Md= 100 kNm

  Ve= 50 kN

  Nd= 700 kN

  Seilen:

  818

  Etriye: 8/8-12

  iroz : 28

  ekil 3.37 Kesme donats hesaplanacak donat plan, i kuvvetler ve malzeme bilgileri

 • 92

  Y-Pro nun hesaplad donat hesabnda esas alnan kesme kuvveti Ve =50 kN

  dur. Nd= 700 kN> 0.2Acfck olduundan sarg donats aralk adm s, Denklem 3.4

  deki bantlardan elverisiz olann salayacak ekilde bulunur.

  mms

  A

  mms

  A

  mmb

  iinmmAvemmpaypasbeton

  sh

  sh

  k

  sh

  986.022.365

  25192075.0

  53.122.365

  251

  450200

  5002501923.0

  192282252250

  ;1.20125 2

  mms

  Ash 53.1 alnmaldr. Buna gre;

  mms 13153.1

  1.201 bulunur. Fakat ynetmelikteki s

 • 93

  izelge 3.36 Enine donatlar

  Ve= 50 kN

  ENNE DONATILAR

  ETRYE ROZ

  Y-PRO 8/8-12 28 (KISADA)

  EL

  HESABI 8/8-13 28 (KISADA)

  izelge 3.36 dan da grld gibi yazlm etriye ve iroz alanlarn doru

  hesaplam enine donat aralklarnn ynetmeliin istedii snr koullarda olduu

  grlmtr.

  3.4.10 Perde Elemanlarda Boyuna Donat Hesaplarnn rdelenmesi

  Perdeler yaplarn dey ykler altndaki davranndan ziyade, deprem gibi

  yatay yk etkileri altndaki davran asndan byk nem tamaktad r. Deprem

  annda oluan yatay kuvvetleri rijitlii sebebiyle zerine almakta, bylelikle kolonlarda

  olumas gereken kesme kuvvetlerinin azalmasn salamaktadr. Bunun sonucu olarak

  tersinir yatay kuvvetler altnda kolonlarda dk deformasyonlar olumakta, ikinci

  mertebe etkileri ve yatay deplasmanlar azalmaktadr. Bu zellii ile perdeler farkl bir

  elemanm gibi gzkse de, betonarme hesab asndan kolonlardan farkszdr.

  Kolonlarda olduu gibi, moment tama kapasiteleri, eksenel yk seviyesine, donatlarn

  yerleimine, donat ve beton kalitesine gre hesaplanmaktadr.

  Y-Pro genel olarak perde boyuna donatlarn kolonlarda olduu gibi iterasyon

  yntemine gre hesapladn belirtmektedir. Bunu tahkik etmek amacyla ekil 3.37

  deki perde Y-Pro ve Betonarme2000 yazlmlar ile verilen ykler altnda analiz

  edilmitir.

 • 94

  X

  Y

  MX= 100 kNm

  MY= 2000 kNm

  200 cm

  N=4000 kN

  Malzeme: C25/30 S420a

  mc= 1.5

  ms= 1.15

  44

  44

  25 c

  m

  ekil 3.38 Perde donat plan, i kuvvetler ve malzeme bilgileri

  Betonarme2000 ile doru karlatrma yaplabilmesi amacyla Y-Pro da perde

  elemandaki gvde ve balk boyuna donatlarnn ayn apta olmas salanacak ekilde

  dzenleme yaplmtr. izelge 3.37 deki sonular incelendiinde, hesaplanan donat

  alanlarnn birbirine ok yakn olduu grlmektedir. Aradaki fark kabul edilebilir

  dzeydedir. Sunulan donat aplar ise tamamen ayndr.

  izelge 3.37 Perde boyuna donatlar

  N= 4000 kN, MX= 100kNm,

  MY= 2000 kNm

  HESAPLANAN DONATI

  ALANI SELEN DONATI ALANI

  Ast (cm2) Ast (cm

  2)

  Y-PRO 32.07 40.02 (2614)

  BETONARME 2000 33.10 40.02 (2614)

 • 95

  3.5 Y-Pro Yazlmnn Ynetmeliklerdeki Snr Deerler Asndan rdelenmesi

  TS5002000 ve TDY 2007, yapsal hesap yntemlerinin yannda, bu

  hesaplamalardan kan sonulara alt ve st snrlar getirmi ve mhendislerin bu snrlar

  ierisinde yapsal analiz ve boyutlandrma yapmasna izin vermitir. Kolon, kiri, perde

  ve demelerdeki bu snr artlarn daha kolay irdeleyebilmek amacyla ekil ve

  izelgelerden yararlanlmtr. izelgelerde TS5002000 ve TDY 2007 deki snr

  artlar verilmi, varsa ek neri sunulmu, son olarak da, Y-Pro yazlmnn bu snr

  deerlere uyup uymad irdelenmitir. sembol, yazlmn ilgili ynetmelik

  maddesini sorunsuz olarak uyguladn, sembol ise, ilgili ynetmelik maddesinin

  uygulanmadn, eksik veya hatal uygulandn gstermektedir. Aada verilen

  izelge ve tablolarn bir ksm Betonarme 1 Sunu Ders Notlar (Topu, 2010) dan

  alnmtr.

 • 96

  A B

  KOLON KOLON

  c

  d

  d

  a

  b sw

  c

  cc

  e

  Cc

  t

  d-d

  h

  bk

  Lc

  Ln

  Lc bw

  ww

  5cm

  1

  1

  w

  Sw '

  gvde

  gvde

  S

  w

  w

  ekil 3.38 Kiri snr deerleri

  bk : Kolonun kirie dik kenar genilii

  : Boyuna donat ap

  : ekme donats oran

  : Basn (veya montaj) donats oran

  1 : Mesnet stndeki donatnn oran

  1: Mesnet altndaki donatnn oran

  w: Etriye donats ap

  w : Et riye donats oran

  sw : Aklkta etriye aral

  sw: Sarlma blgesinde etriye aral

  gvde : Gvde donats ap

  gvde : Gvde donats oran

  e : Et riye genilii

  Ln : Kiri net akl

  Lc : Sarlma blgesi uzunluu

  c : Donatnn komu akla uzatlma miktar

  a : lk ve son kolonda donatnn kolon iindeki uzunluu

  b : Donatnn komu aklkta devam ett irilememesi durumunda

  (rnein ilk ve son mesnette) boyuna donatnn 90 aa veya yukar

  kvrlan ks mn n uzunluu

  bw : Kiri genilii

  h : Kiri yksekli i

  t : Tabla kalnl

  Cc : Net beton rts

 • 97

  3.5.1 Kirilerde snr deerlerin irdelenmesi

  izelge 3.38 Kiri snr deerleri tablosu

  Tanm

  Zorunlu koullar

  Ek neri Y-PRO TS 500-2000

  TDY

  2007

  min bw 20 cm 25 cm 25 cm

  max bw bk+h bk+h - (1)

  min h 30 cm, 3t 30 cm, 3t 40 cm, Ln/12 (1)

  max h - 3.5bw, Ln/4 -

  max Ln/h 2.5 srekli kirite

  1.5 basit kirite - -

  min 0.8 fctd/fyd - -

  max (- ) 0.85 b - 1=0.235fcd/fyd (2)

  max 0.85 b, 0.02 0.85 b, 0.02 -

  max 1 0.85 b, 0.02 0.85 b, 0.02 -

  min - 1/4 - (2)

  max 1 - 0.85 b , 0.02 -

  min 1 0.8 fctd/fyd 0.8 fctd/fyd -

  min 1 - 0.5 1, fctd/fyd (3)

  max(1- 1) 0.85 b 0.85 b 1 (3)

  min Lc 2h 2h -

  max sw 0.5h 0.5h 20 cm

  min sw - - 10 cm

  max sw h/4, 15 cm h/4, 15 cm, 8min sw/2, 10 cm

  min sw - - 5 cm

  max e - - 35 cm (4)

  min 12 mm 12 mm - (4)

  max - - 24 mm

  min w - - 8 mm

  max w - - 12 mm

 • 98

  izelge 3.39 Kiri snr deerleri tablosu (Devam)

  Tanm

  Zorunlu koullar

  Ek neri

  Y-PRO TS 500-2000 TDY

  2007

  min w 0.3 fctd/fywd - -

  min b - 12 -

  min c - lb Ln/4

  min(a+b) - lb 50

  max Nd 0.1 fck Ac 0.1 fck Ac - (5)

  max Vd 0.22 fcd Ac 0.22 fcd Ac -

  min gvde 0.001 0.30 (1 + 1) - (5)

  min gvde 10 mm 12 mm - (6)

  min pas pay 2 cm (ite)

  2.5 cm (dta) - 3 cm (ite-dta) (7)

  min donat

  aral 2.5 cm , - 5 cm (6)

  min beton

  snf C16 C20 C20 (8)

  min kanca

  boyu 6 , 5cm

  10, 10 cm (dz)

  6, 8 cm (nervrl)

  10, 10 cm

  (her tr elik iin)

  min elik

  snf S220a

  S220a (etriye)

  S420a (boyuna)

  S420a (etriye)

  S420a (boyuna) (9)

  max elik

  snf

  - S420a, S420b S420a (10)

  min ekme

  donats

  says

  - 212 312 (7)

 • 99

  Sembollerin Alm:

  (1): cmh 30 koulunu yazlm uyar o larak sunmakta fakat, th 3 koulu salanmamaktadr.

  (2): Gerekli olan aklk st donat oran 41 salanmakta ve buna gre donat semektedir.

  Fakat mesnet donatlar kullanc mdahalesiyle arttrld nda, aklk st donatsnn yetersiz olduu

  uyarsn vermemektedir.

  (3): Gerekli mesnet alt donat alan ve donatlar 21 ye gre sunmaktadr. Fakat mesnet st

  donat miktar ku llan c mdahalesiyle artt rld nda mesnet alt donatsnn yetersiz olduu uyarsn

  vermemektedir.

  (4): Kullanc mdahalesiyle arttrlp azaltlabilmektedir.

  (5): max. Nd deeri kuvvet olarak girilebilmektedir. Bu deerden byk eksenel kuvvet kmas

  durumunda yazlm uyar vermekte, kiri olarak boyutlandrmaya devam etmektedir.

  (6): Yazlm min. donat araln 25 mm o larak sunmaktadr. Fakat bu deer ku llan c

  mdahalesiyle arttrlp azaltlabilmektedir.

  (7): Kullanc istediinde bu deerlere mdahale edebilmektedir.

  (1): max. bw koulu salanmamaktadr.

  (2): yerine her zaman 02.0,85.0max b deerine gre max. donat orann kontrol

  etmektedir.

  (3): 11 yerine her zaman 02.0,85.0max1 b deerine gre max. donat orann kontrol

  etmektedir.

  (4): Kullan c istediinde 12 den kk aplar kullanabilmekte, yazlm herhangi bir uyar

  vermemektedir.

  (5): Gvde donatlar iin min donat oran kontrol yaplmamaktadr.

  (6): Kullanc isterse, 12 den kk apta gvde donats seebilmektedir.

  (7): Pas paylar kullanc mdahalesiyle deitirileb ilmekte, ynetmelik snr deerleri altnd a pas

  pay seilebilmekte, yazlm uyar vermemektedir.

  (8): Yazlm C20/25 den daha dk dayanml bir beton snfyla analiz ve tasarm yapabilmekte ve

  herhangi bir uyar vermemektedir.

  (9): Kiri boyuna donatlar S220a donat eliiy le hesaplanabilmekte ve yazlm herhangi bir uyar

  vermemektedir.

  (10): Kiri boyuna donatlar S500a donat eliiy le hesaplanabilmekte ve yazlm herhangi b ir uyar

  vermemektedir.

 • 100

  3.5.2 Kolonlarda snr deerlerin irdelenmesi

  a

  b

  h

  h

  b

  Lc

  Lc

  Ln

  at a0

  a t

  s j

  s c

  s cs 0

  si

  Kuatlmam

  kolon- kiri birleim

  noktas

  Kuatlm

  kolon-kiri

  birleim noktas

  ,

  Sar

  lm

  a

  blg

  esi

  Sar

  lm

  a

  blg

  esi

  Ort

  a

  blg

  e

  D

  h

  b

  Mxd

  Myd

  Nd

  La

  w, w

  ekil 3.39 Kolon snr deerleri

  La : Boyuna donat ek yerinde bindirme (filiz) boyu

  Ln : Kolon net yksekli i

  Lc : Sarlma blgesi

  s0 : Orta blgede sarg aral

  sc : Sarlma blgesinde sarg aral

  s i : Kiri yksekli ince sarg aral (kuatlm birleim blgelerinde)

  s j : Kiri yksekli ince sarg aral (kuatlmam birleim blgelerinde)

  : Boyuna donat ap

  w : Sarg donats ap

  a0 : Boyuna donat aral

  at : Yanal hareketi tutulmu donat aral

  D : Fretli kolon ekirdek ap

  Asw: Gz nne alnan dorultudaki bir sradaki etriye ve iroz alanlar toplam

 • 101

  izelge 3.40 Kolon snr deerleri tablosu

  Tanm Zorunlu koullar

  Ek neri Y-PRO TS 500-2000 TDY 2007

  min kenar

  (b veya h) 25 cm 25 cm -

  min Ac Nd/(0.9fcd) Nd/(0.5fck), 750 cm2 1000cm2

  min Lc - Uzun kenar, Ln/6, 50 cm -

  min La - lb (kolon orta blgesinde ek)

  1.5 lb (kat seviyesinde ek) -

  min 0.01 0.01 -

  max 0.04 0.04 0.03

  max at 30cm 25w - (1)

  max s0 12min,20cm ksa kenar/2, 20cm 17cm (etriye),

  8cm (fret) (2)

  min s0 - - 8cm (etriye),

  5cm (fret) (3)

  max sc - 10cm,ksakenar/3 (etriye)

  D/5, 8cm (fret)

  8cm (etriye)

  5cm (fret) (4)

  max si - 15 cm 10cm

  max sj - 10 cm - (1)

  min s0,sc,si,sj - 5 cm -

  min 14 mm 14 mm - (2)

  max - - 22 mm (5)

  min w max/3 8 mm - (6)

  max w - - 12 mm (7)

  min Asw - Madde 3.3.4

  Madde 3.5.2.3 - (8)

  max uzun/ksa

  kenar 7 7 -

  min Mxd (15mm+0.03h)Nd - -

  min Myd (15mm+0.03b)Nd - -

 • 102

  izelge 3.41 Kolon snr deerleri tablosu (Devam)

  Tanm Zorunlu koullar Ek neri Y-PRO

  TS 500-2000 TDY 2007

  max Nd 0.9 fcd Ac 0.5 fck Ac -

  max Vxd,

  max Vyd - 0.22 fcd Ac -

  min etriye

  kancas -

  6w,8cm(nervrl)

  10w,10cm (dz) 10w,10 cm

  min boyuna

  donat says

  614,416(dik

  drtgen),

  614(daire)

  614,416(dik

  drtgen),

  614(daire)

  614

  (dikdrtgen),

  814 (daire)

  min pas pay 2cm (ite)

  2.5cm (dta) - 3cm (9)

  min beton

  snf C16 C20 C20 (3)

  min elik

  snf S220 420 S420a (4)

  max elik

  snf - S420a , S420b S420a (5)

 • 103

  Sembollerin Alm:

  (1): Bu deer kullanc mdahalesiyle arttrlp azaltlabilmektedir. Yazlm bu durumda herhangi

  bir uyar vermemektedir.

  (2): Bu deer kullanc mdahalesiyle arttrlp azaltlabilmektedir. Yazlm bu durumda herhangi

  bir uyar vermemektedir.

  (3): Bu deer kullanc mdahalesiyle arttrlp azaltlabilmektedir. Yazlm bu durumda herhangi

  bir uyar vermemektedir.

  (4): Bu deer kullanc mdahalesiyle arttrlp azaltlabilmektedir. Yazlm bu durumda herhangi

  bir uyar vermemektedir.

  (5): Donat ap st snr ku llanc tarafndan belirlenmektedir.

  (6): mmw 8min koulu salanmaktadr, fakat 3min kontrol yaplmamaktadr.

  (7): Etriye ap st snr kullanc tarafndan belirlenmektedir

  (8): Madde 3.5.2.3 deki kuatlmam kolonlarda kolon-kiri birleim blgesindeki enine donat

  miktarnn %60 salanmaktadr. Fakat etriye aral her zaman cms j 10max koulunu

  salamamaktadr.

  (9): Bu deer kullanc mdahalesiyle arttrlp azaltlabilmektedir. Yazlm bu durumda herhangi

  bir uyar vermemektedir.

  (1): Kuatlmam kolon-kiri birleim blgesinde cms j 10max koulu salanmamaktadr.

  Kullanc bu duruma mdahale edememekte, izim editr zerinde dzeltebilmektedir.

  (2): 14 den kk aptaki boyuna donatlar iin de ko lon boyutlandrmas yapmaktadr. Yazlm

  bu durumda uyar vermemekte, rapor ve izimleri sunmaktadr.

  (3): C20/25 den dk beton snflar iin yapsal analiz ve kolon donat boyutlandrmas yapmakta,

  kullancy uyarmamaktadr.

  (4): S420 den dk donat snflar iin ko lon donat boyutlandrmas yapmakta, kullancy

  uyarmamaktadr.

  (5): S500 donat snf iin ko lon donat boyutlandrmas yapmakta, ku llan cy uyarmamaktadr.

 • 104

  3.5.3 Perdelerde snr deerlerin irdelenmesi

  ekil 3.40 Perde snr deerleri

 • 105

  izelge 3.42 Perde snr deerleri tablosu

  Tanm TDY 2007 Aklama Y-PRO

  min Hcr

  Hcr w

  Hcr Hw / 6

  -

  max Hcr Hcr < 2 w -

  min bw 1)

  bw hi / 15, bw >20 cm Kritik perde yk. boyunca X (1)

  bw hi / 20, bw >20 cm Kritik perde yk. dnda

  min w w 7 bw -

  min u u 2 bw , u 0.2 w Kritik perde yk. boyunca

  u bw , u 0.1 w Kritik perde yk. dnda

  min. u blgesi

  donat alan

  0.002 bw w , 414 Kritik perde yk. boyunca X (2)

  0.001 bw w , 414 Kritik perde yk. dnda X (3)

  Perde gvdesi

  boyuna ve enine

  donat aral

  sgvde 25 cm - (1)

  gvde (Perde gvdesi

  dey ve yatay min.

  donat alan )

  gvde 0.0025 (perde

  gvdesi brt enkesit alan) - X (4)

  U blgesi min.

  etriye ap

  min etriye 8mm -

 • 106

  izelge 3.43 Perde snr deerleri tablosu (Devam)

  Tanm TDY 2007 Aklama Y-PRO

  max s s 10 cm , s bw / 2 Kritik perde yk. boyunca

  (2) s 20 cm , s bw Kritik perde yk. dnda

  min s s 5 cm Kritik perde yk. boyunca

  max a a 20etr -

  (3)

  zel deprem irozu

  10 adet / m2 Kritik perde yk. boyunca

  4 adet / m2 Kritik perde yk. dnda

 • 107

  Sembollerin Alm:

  (1): Bu deer kullanc mdahalesiyle arttr lp azaltlabilmektedir. Yazlm bu durumda herhangi

  bir uyar vermemektedir.

  (2): Yazlm max. s deerini snr deerler iinde hesaplamaktadr. Fakat ku llan c bu deere

  mdahale edip ynetmeliin msaade ettii snrlarn d na kabilmektedir. Bu durumda ku llan c

  uyarlmamaktadr.

  (3): Bu deer kullanc mdahalesiyle arttrlp azaltlabilmektedir. Yazlm bu durumda herhangi

  bir uyar vermemektedir.

  (1): Sn r deerlerin alt nda perde kaln l tanmlanabilmektedir. Bu durumda yazlm tasarm

  yapp kt verebilmekte, kullancy uyarmamaktadr.

  (2): Yazlm kritik perde yksekli i boyunca perde u blgelerindeki min. donat orann 0.001

  almaktadr. 14 den kk apl donat ku llan lmasna msaade etmektedir. Kullan c

  uyarlmamaktadr.

  (3): min. donat orann doru hesaplamaktadr fakat 14 den kk apl donat ku llan lmasna

  msaade etmektedir. Kullanc uyarlmamaktadr.

  (4): TDY 2007 Madde 3.6.3 de gvde nin hesab iin ku llan lacak beton kesit alannn perde

  gvdesi brt enkesit alan ile hesaplanacandan bahsedilmektedir. Fakat yazlm beton kesit

  alann perde kesit alannn tamam olarak dikkate almaktadr. Perde dey gvde donats alann da

  perdenin iki yzndeki dey donat alanlarnn toplamndan hesaplamaktadr. Hazrlanan farkl

  rneklerde gvde donatlar ara mesafeleri arttrld nda, gvdemin orannn ynetmelik koullar

  dikkate alndnda salanmad gr lmtr.

 • 108

  3.5.4 Demelerde snr deerlerin irdelenmesi

  Simgeler:

  Lu = Uzun kenar (aksdan-aksa)

  Lk = Ksa kenar (aksdan-aksa)

  Lknet = Demenin ksa dorultuda kiri yznden kiri yzne llen net akl

  m = Kenarlarn oran

  h = Deme betonu kalnl

  s = Srekli kenar uzunluklarnn toplamnn deme evresine oran

  t = donat aral

  = Donat ap

  k = Donat oran (ksa dorultuda, 1 mlik plak eridinde)

  u = Donat oran (uzun dorultuda, 1 mlik plak eridinde)

  = Toplam donat oran (k + u)

  Ask = 1 mlik eritteki donat alan (ksa dorultuda)

  Asu = 1 mlik eritteki donat alan (uzun dorultuda)

  Asek = Bir dorultuda alan kirili demelerde 1 mlik eritteki ek donat alan (ksa

  kenar mesnetlerinde)

  dk = faydal ykseklik (ksa dorultuda)

  du = faydal ykseklik (uzun dorultuda)

  pp = net beton rts

 • 109

  izelge 3.44 ki dorultuda alan demelerde snr deerler

  Tanm

  Zorunlu koullar

  Ek neri Aklama Y-PRO TS 500-2000

  TDY

  2007

  m=k

  u

  L

  L m2 - - -

  min h

  4

  120

  15

  sknet

  m

  Lh

  -

  h100mm

  h150mm(konsol,

  zerinden tat geen

  demelerde, merdiven

  sahanlklarnda, byk

  boluklu demelerde)

  - (1)

  h80mm - - -

  max t

  t1.5h(her iki

  dorultuda) -

  t50mm

  - X(1)

  t200mm(ksa

  dorultuda)

  - -

  (2) t250mm(uzun

  dorultuda) - -

  min 8mm(ubuk)

  5mm(hasr) - - -

  min k k0.0015 - - k=k

  sk

  d

  A

  1000

  (3)

  min u u0.0015 - - u=u

  su

  d

  A

  1000

  min

  0.004(S220)

  0.0035(S420

  ve S500 iin)

  - - = k +u

  min pp pp15mm (ksa

  dorultuda) - - - (4)

 • 110

  Aklamalar:

  (1): Yazlm deme yerleimi srasnda kullancy min h iin uyarmakta ve min h yksekliini sunmaktadr.

  Fakat min h deerinden kk deme modellendiinde analiz sonularnd a bu deerin altnda kalnd

  konusunda kullanc uyarlmamaktadr.

  (2): Yazlmda uzun ve ksa dorultulardaki donat aralklar ayr ayr sunulmamakta, tek bir donat aral

  deeri (20 cm) verilmektedir.. Bu deer kullanc mdahalesiyle deitirilebilmektedir.

  (3): Yazlm uzun ve ksa dorultular iin min donat orann 0.00175 olarak almaktadr.

  (4): Bu deer kullanc tarafndan deitirilebilmektedir. Ynetmelik snr deerlerinin altnda beton rts

  kullanlmas durumunda yazlm kullancy uyarmamaktadr.

  X(1): Deme kalnlna gre donat aral kontrol yapmamaktadr.

 • 111

  izelge 3.45 Tek dorultuda alan demelerde snr deerler

  Tanm

  Zorunlu Koullar

  Ek neri Aklama Y-PRO TS 500-2000

  TDY

  2007

  m=k

  u

  L

  L m>2 - - -

  min h

  hLknet/25(basit

  mesnetli, tek aklkl

  demelerde)

  hLknet/30(srekli

  demelerde)

  hLknet/12(konsol

  demelerde)

  -

  h100mm

  h 150mm(konsol,

  zerinden tat geen

  demelerde,merdiven

  sahanlklarnda,byk

  boluklu demelerde)

  -

  h80mm

  h120mm

  (zerinden tat geen

  demelerde)

  - - - (1)

  max t

  t1.5h(ksa

  dorultuda) - - - X(1)

  t200mm(ksa

  dorultuda)

  - - -

  (2) t300mm(uzun

  dorultuda) -

  t250mm(uzun

  dorultuda) -

  min 8mm(ubuk)

  5mm(hasr) - - -

  min k

  k0.003(S220)

  k0.002(S420 ve

  S500 iin)

  - - k=k

  sk

  d

  A

  1000 X(2)

  min pp pp15mm (ksa

  dorultuda) - - - (3)

  min Asu AsuAsk/5 - - -

 • 112

  izelge 3.46 Tek dorultuda alan demelerde snr deerler (Devam)

  Tanm

  Zorunlu Koullar

  Ek neri Aklama Y-PRO TS 500-2000

  TDY

  2007

  min Asek Asek0.60Ask - - -

  min Asek Asek8/200 - - S220 iin

  min Asek Asek8/300 - - S420 iin

  Aklamalar:

  (1): Deme zerinden tat geip gemedii tanmlanmadndan, byle bir kontrol yaplmamaktadr.

  (2): Yazlmda uzun ve ksa dorultulardaki donat aralklar ayr ayr sunulmamakta, tek bir donat aral

  deeri (20 cm) verilmektedir. Bu deer kullanc mdahalesiyle deitirilebilmekte, snr deerlerin dna

  kldnda yazlm uyar vermemektedir.

  (3): Bu deer kullanc tarafndan deitirilebilmektedir. Ynetmelik snr deerlerinin altnda pas pay

  kullanlmas durumunda yazlm kullancy uyarmamaktadr.

  X(1): Deme kalnlna gre donat aral kontrol yapmamaktadr.

  X(2): Ksa dorultudaki min donat oran 0.0017 olarak alnmaktadr.

 • 113

  3.5.5 Y-Pro nun TDY 2007 de Tanmlanan Planda Dzensizlikler Bakmndan

  rdelenmesi

  3.5.5.1 A1 dzensizlii

  Planda dzensizlik durumlarndan ilki olan A1 burulma dzensizlii, deprem

  annda yaplarn gme nedenlerinden ilki olarak gsterilebilecek derece de nemlidir.

  Gelii gzel yerletirilmi perde ve kolonlardan oluan kalp planlar, sklkla rastlanan

  simetrik olmayan parseller burulma dzensizliinin olumasndaki ilk etkenlerdir. A1

  dzensizlii ayn zamanda deprem hesabnn seiminde etkin olan bir dzensizliktir.

  TDY 2007 de burulma dzensizlii, b katsaysna bal olarak, birbirine dik iki

  deprem dorultusunun herhangi biri iin, herhangi bir katta en byk greli kat

  telenmesinin, o katta ayn dorultudaki ortalama greli kat telenmesine oran olarak

  ifade edilir. b deerinin 1.2 den byk olmas durumunda yapda burulma dzensizlii

  olduu kabul edilir.

  ekil 3.41 TDY 2007 ekil 2.1

 • 114

  Greli kat telenmeleri deprem kuvvetlerinin her iki asal dorultuda kat arlk

  merkezine ve kat arlk merkezine %5 ek dmerkezlilikle etki ettirilmesiyle

  hesaplanr. Yani yap planda ve kolon-perde yerleiminde ne kadar simetrik olursa

  olsun, arlk ve rijitlik merkezi ne kadar akrsa aksn, TDY 2007 yine de ek

  dmerkezliliin (%5) gz nne alnmasn zorunlu tutmaktadr. ekil 3.42 de,

  demelerin yatay dzlemde rijit diyafram olarak alt durumlarda, her iki deprem

  dorultusu iin deprem kuvvetlerinin arlk merkezlerine gre %5 dmerkezlikle

  etkime durumunu gsterilmektedir.

  ekil 3.42 TDY 2007 ekil 2.7

  Demelerin yatay dzlemde yeterli rijitlikte olmad, yer yer byk deme

  boluklarnn bulunduu veya demenin hi bulunmad yap sistemlerinde ise

  deprem kuvvetleri ktlelerin younlat noktalara %5 dmerkezlik ile etki ettirilmek

  zorundadr.

  ekil 3.43 TDY 2007 ekil 2.8

 • 115

  TDY 2007, b katsaysnn 1.2 deerini amas durumunda ek dmerkezlilii

  22.1biiD deeri ile arparak, yapsal analizin yeniden yaplmasn ve yeni

  dmerkezliliin (exDi) gz nne alnmasn istemektedir. Bylece tayc sistem daha

  fazla zorlanm olmaktadr.

  Yatay yklerin dmerkezli olarak yapya etki ettirilmesi iki yolla mmkn

  olabilmektedir. Birinci yol, kuvvetin kat arlk merkezine (e) uzaklndaki bir noktaya

  kuvvet olarak etkitilmesidir. kinci yol, yatay kuvvetin (e) mesafesi ile arplarak kat

  arlk merkezine kuvvet ve burulma momenti olarak etkitilmesidir. Y-Pro ikinci yolu

  kullanmaktadr. ekil 3.44 de yatay kuvvetin eksantrik olarak etkitilebilme durumlar

  gsterilmitir.

  G

  e

  Ex

  Bx

  By GEx

  BxB

  y

  Mb=ExBye

  (b)(a)

  ekil 3.44 Dmerkezli yatay kuvvet uygulama formlar

  b 1.2 durumu

  TDY 2007 de, yapnn ktle ve rijitlik merkezi aksa dahi %5 ek

  dmerkezliliin hesaplarda gz nne alnmasnn zorunlu olduu bir nceki paragrafta

  belirtilmi idi. Bu durumun Y-Pro tarafndan dikkate alnp alnmadn kontrol etmek

  amacyla ktle ve rijitlik merkezleri akk olan bir yap modellenip analiz edilmitir.

  Analiz sonrasnda programn hesaplad deprem kuvvetleri ve yatay deplasmanlar

  temel alnarak, yapya etki ettirilen burulma momentleri ve hesaplanan b deerleri

  kontrol edilmitir.

  Sistemin analizi ncesinde aadaki kabuller yaplmtr:

  Kolon, kiri ve deme zati arlklar ihmal edilmemitir.

  Hareketli yk ve duvar yk tanmlanmamtr.

 • 116

  Sistemin deprem analizi edeer deprem yk yntemine gre yaplmtr.

  Kolon kiri birleim blgesinin sonsuz rijit davrand kabul yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmtr.

  Kolon ve kiriler akslar ortalayarak yerletirilmitir.

  El hesaplarnda kullanlan deprem kuvvetleri ve yatay deplasmanlar yazlmn

  sunduu sonulardan alnmtr.

  500 cm

  50

  0 c

  m

  500 cm

  50

  0 c

  m

  S101

  50/50

  S102

  50/50

  S103

  50/50

  S104

  50/50

  K101 25/50

  K102 25/50

  K1

  03

  2

  5/5

  0

  K1

  04

  2

  5/5

  0

  D101

  h=15

  +300

  +600

  +900

  A B

  1

  2

  Mlz.: C25/30 s420a

  Dep. Bl.: 1 derece

  Y.Z.S.: Z2

  I=1

  R=8

  X

  Y

  0

  ekil 3.45 b 1.2 durumu iin rnek kalp plan

 • 117

  izelge 3.47 Dmerkezlilikten dolay oluan burulma momenti

  KAT EX (kN) ey (% ) By (m)

  EL

  HESABI Y-PRO

  Mb (kNm)

  Mb (kNm)

  3 42.58 5 5 10.6 10.6

  2 27.14 5 5 6.8 6.8

  1 13.57 5 5 3.4 3.4

  izelge 3.48 Y-Pro X ve Y yn b burulma dzensizlii kontrol

  KAT di(max) di(min) i(max) i(min) i(ort) bi

  3 3.6690 3.3860 1.1910 1.1030 1.1470 1.038

  2 2.4780 2.2830 1.5190 1.4020 1.4605 1.040

  1 0.9590 0.8810 0.9590 0.8810 0.9200 1.042

  izelge 3.47 ve 3.48 den de grld gibi; yazlm %5 dmerkezlilii her iki

  yn iin dikkate almtr. Sistem son bir kontrol iin bir kez de SAP2000 yazlm ile

  analiz edilmi ve kat deplasmanlarnn ve buna bal olarak burulma katsaylarnn

  doru hesapland grlmtr.

  2 b >1.2durum

  500 cm

  50

  0

  500

  50

  0 c

  m

  S101

  50/50

  S102

  50/50

  P1

  01

  25

  /17

  5

  S104

  50/50

  K101 25/50

  K102 25/50

  K1

  03

  2

  5/5

  0

  K1

  04

  2

  5/5

  0

  D101

  h=15

  +300

  +600

  +900

  A B

  1

  2

  Mlz.: C25/30 s420a

  Dep. Bl.: 1 derece

  Y.Z.S.: Z2

  I=1

  R=7

  53

  7.5

  537.5

  G

  R

  X

  Y

  0

  ekil 3.46 2 b>1.2 durumu iin rnek kalp plan

 • 118

  ekil 3.46 daki kalp plan Y-Pro ile analiz edilmi ve b deerinin 2 den kk

  fakat 1.2 den byk olmas durumunda yazlmn dmerkezlilii 22.1biiD kadar

  arttrp arttrmad kontrol edilmitir. Kalp planndan da anlald zere en byk

  burulma momenti Y dorultusundaki deprem kuvvetlerinden dolay oluacaktr.

  Sistemin analizi ncesinde aadaki kabuller yaplmtr:

  Kolon, kiri ve deme zati arlklar ihmal edilmemitir.

  Hareketli yk ve duvar yk tanmlanmamtr.

  Sistemin deprem analizi edeer deprem yk yntemine gre yaplmtr.

  Kolon kiri birleim blgesinin sonsuz rijit davrand kabul yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmtr.

  Perde, orta kolon olarak modellenmitir.

  Perde, kolon ve kiriler akslar ortalayarak yerletirilmitir.

  El hesaplarnda kullanlan deprem kuvvetleri ve yatay deplasmanlar yazlmn

  sunduu sonulardan alnmtr.

  izelge 3.49 Dmerkezlilikten dolay oluan burulma momenti

  KAT EY (kN) ex Bx (m)

  EL

  HESABI Y-PRO

  Mb (kNm)

  Mb (kNm)

  3 50.77 0.05 5 12.7 12.7

  2 32.36 0.05 5 8.1 8.1

  1 16.18 0.05 5 4.0 4.0

  izelge 3.50 Y-Pro Y yn b burulma dzensizlii kontrol

  KAT di(max) (mm)

  di(min) (mm)

  i(max) i(min) i(ort) bi Ek

  Dmerkezlilik

  (%)

  3 3.3500 1.4340 1.1180 0.5840 0.8510 1.314 6

  2 2.2320 0.8500 1.3720 0.5600 0.9660 1.420 7

  1 0.8600 0.2900 0.8600 0.2900 0.5750 1.496 7.8

 • 119

  Yazlmn %5 dmerkezlilie gre hesaplam olduu deerler izelge 3.50 de

  kontrol edilmi ve doru olduu grlmtr. TDY 2007 madde 2.7.3.3 e gre burulma

  katsays bi 1.2 deerini atndan ek dmerkezlilik kontrol edilirse:

  KAT 22.1biiD Dixe

  3 (1.314/1.2)2= 1.199 .. 0.06

  2 (1.420/1.2)2= 1.400 .. 0.07

  1 (1.496/1.2)2=1.554 .. 0.078

  El hesabndan da grld gibi yazlm bi katsaysnn 1.2 deerini amas durumunda

  da ek dmerkezlilii doru hesaplamtr. Fakat analiz raporlar incelendiinde

  yazlmn ek dmerkezlilii sadece Y yn iin arttrm, X yn iin %5 olarak

  almtr. Oysa TDY 2007 Madde 2.7.3.3 de;

  Binann herhangi bir iinci katnda Tablo 2.1de tanmlanan A1 tr

  dzensizliin bulunmas durumunda, 1.2 < bi 2.0 olmak koulu ile, 2.7.3.1

  ve/veya 2.7.3.2ye gre bu katta uygulanan %5 ek dmerkezlik, her iki deprem dorultusu iin Denk.(2.10)da verilen Di katsays ile arplarak

  bytlecektir.

  denilmektedir. Bu durumda yazlmn burulma dzensizlii olmasa da X dorultusu

  iin de ek dmerkezlilii hesaplarda gz nnde bulundurmas gerekmekte idi. Bu

  durum TDY 2007 ye aykrdr.

  ekil 3.46 daki rnek bir kez de rijit diyafram kabul yaplmadan analiz edilmi

  ve yazlmn dmerkezlikleri deprem kuvvetlerinin uyguland dm noktalarna

  uygulayp uygulamad kontrol edilmitir. Analiz sonras A1 dzensizliine ait

  raporlarda ek d merkezlilii %5 olarak dikkate alarak analiz yap ld, 2 b >1.2

  kt iin dmerkezliliin arttrlarak analizin tekrarland belirtilmektedir. Fakat

  deprem raporlar incelendiinde yazlmn analiz esnasnda %5 dmerkezlilii dahi gz

  nne almad grlmtr. Deprem hesap raporu ile dzensizlik kontrolleri raporu

  kendi iinde elikilidir. Oysa TDY 2007 Madde 2.7.3.2 de rijit diyafram kabulnn

  yaplamad yaplarla ilgili olarak:

 • 120

  2.7.3.2 Tablo 2.1de tanmlanan A2 tr dzensizliin bulunduu ve

  demelerin yatay dzlemde rijit diyafram olarak almad binalarda,

  demelerin yatay dzlemdeki ekil deitirmelerinin gz nne alnmasn

  salayacak yeterlikte bamsz statik yer deitirme bileeni hesapta gz nne

  alnacaktr. Ek dmerkezlik etkisinin hesaba katlabilmesi iin, her katta eitli

  noktalarda dal bulunan tekil ktlelere etkiyen edeer deprem yklerinin her

  biri, deprem dorultusuna dik dorultudaki kat boyutunun +%5i ve %5i

  kadar kaydrlacaktr (ekil 2.8).

  denilmesine ramen Y-Pro bu maddeyi uygulamamaktadr.

  b >2 durumu

  Burulma dzensizlii katsays nceki paragraflarda da belirtildii gibi, deprem

  hesap ynteminin seilmesinde etken olan bir kstastr. TDY 2007 de b katsaysnn 2

  den kk veya eit olmas durumunda edeer deprem yk ynteminin

  kullanlabilecei belirtilmektedir. Bunu nedeni ise edeer deprem yknn binann

  birinci serbest yatay titreim periyodu baz alnarak hesaplanmasdr. b katsaysnn 2

  den byk olmas durumunda, birinci hakim periyot burulma olarak ba

  gsterebilmektedir. Bu nedenle birden ok modun sperpoze edildii mod birletirme

  ynteminin kullanlmas da gereki sonular elde edilmesini salamaktadr.

  b katsaysn 2 nin zerine karabilmek amac ile hem Y-Pro da hem de SAP

  2000 yazlmnda birok kalp plan zerinde allm, en sade olabilecei dnlen

  ekil 3.47 deki rnek sunulmutur. Analiz ncesinde aadaki kabuller yaplmtr:

  Kolon, kiri ve deme zati arlklar ihmal edilmitir.

  Hareketli yk ve duvar yk tanmlanmamtr.

  K106 kirii zerinde aklk boyunca 2000 kN/m dzgn yayl sabit yk

  alnmtr.

  Sistemin deprem analizi edeer deprem yk yntemine gre yaplmtr.

  Kolon kiri birleim blgesinin sonsuz rijit davrand kabul yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmamtr.

 • 121

  Perde, kabuk eleman olarak modellenmitir.

  Perde, kolon ve kiriler akslar ortalayarak yerletirilmitir.

  S101

  50/50

  K101 30/80

  A

  K102 30/80

  K103 30/80 K104 30/80

  B C

  1

  2

  K1

  05

  3

  0/5

  0

  K1

  06

  3

  0/5

  0

  S102

  50/50

  S104

  50/50

  S103

  50/50

  P1

  01

  30

  /43

  0

  BOL

  UK

  BOL

  UK

  800 800

  40

  0

  43

  0

  1630

  +300

  Mlz. : C25/30 s420a

  Dep. Bl. : 1 derece

  Y.Z.S.: Z2

  I=1

  R=7

  0

  ekil 3.47 b >2 durumu iin kalp plan rnei

  izelge 3.51 Y-Pro Y yn b burulma dzensizlii kontrol

  KAT di(max) (mm)

  di(min) (mm)

  i(max) i(min) i(ort) bi Ek

  Dmerkezlilik

  1 25.9820 -0.0030 25.9820 -0.0030 12.9895 2.00023 DNAMK

  ANALZ

  Y-Pro ya ait izelge 3.51 deki deerler incelendiinde yazlmn burulma

  dzensizlii katsaysn 2 den byk bulduu iin kullancy uyard grlmektedir.

  Yazlm kullancdan mod birletirme yntemine gre analiz yapmasn istemekte, bunu

  rapor ktlarnda da belirtmektedir. Bu rnekte de rijit diyafram kabul

  yaplmamasndan dolay yazlmn %5 ek dmerkezlilii hesaplarda dikkate almadn

  belirtmekte fayda vardr.

  Sonu olarak Y-Pro yazlmnn sistemde rijit diyafram kabul yaplmas

  durumunda A1 dzensizlii ile ilgili kontrolleri genel hatlaryla doru yapt

  grlmtr. Dikkat edilmesi gereken nokta ise, tek ynde dzensizlik olumas

  durumunda, yazlmn, (burulma dzensizlii katsaysnn 1.2 ile 2 arasndaki

  deerlerde) sadece dzensizliin olutuu ynde dmerkezlilii arttrmas, dier ynde

  ise sadece %5 deerini kullanmasdr. Bir dier problem ise rijit diyafram kabul

 • 122

  yaplmayan sistemlerde olumaktadr. Yazlm bu tr modellemelerde %5

  dmerkezlilii hesaplarda gz nnde bulundurmamakta, ynetmelie ters

  dmektedir.

  3.5.5.2 A2 Dzensizlii

  Demeler yatay ykler altnda kendi dzlemleri iinde ok rijit elemanlardr ve

  yatay kuvvetleri kat dm noktalar arasnda dzenli bir ekilde aktarma grevini

  stlenirler. Demelerin bu aktarm yapabilmeleri iin hesaplara ve tecrbeye bal

  olarak baz kstaslar salamas gerekmektedir. Demelerdeki byk boluklar, byk

  aklklara yerletirilmi ince demeler ve dk demeler, yatay ykler altnda kat

  hizalarndaki yk aktarma grevini yerine getiremezler. Bu durumda, daha nce de

  belirtildii gibi, rijit diyafram tanmnn yaplmas sonular hatal klar. Buna bal

  olarak gz nnde bulundurmadmz etkiler ortaya kar. Buna verilebilecek en iyi

  rnek, kirilerde eksenel yk olumasdr. Bu ve bunun gibi birok nedenden dolay

  deprem annda deme davrannn doru belirlenmesi nem arz etmektedir. TDY

  2007 bu durumla ilgili olarak mhendise belirli snrlamalar getirmektedir. TDY 2007

  Tablo 2.1 de A2 dzensizlii;

  Herhangi bir kattaki demede (ekil 2.2);

  I Merdiven ve asansr boluklar dahil, boluk alanlar toplamnn kat brt

  alannn 1/3nden fazla olmas durumu,

  II Deprem yklerinin dey tayc sistem elemanlarna gvenle

  aktarlabilmesini gletiren yerel deme boluklarnn bulunmas durumu,

  III Demenin dzlem ii rijitlik ve dayanmnda ani azalmalarn olmas

  durumu

  olarak aklanmakta ve TDY 2007 Madde 2.3.2.2 de;

  A2 ve A3 tr dzensizliklerin bulunduu binalarda, birinci ve ikinci

  derece deprem blgelerinde, kat demelerinin kendi dzlemleri iinde deprem

  kuvvetlerini dey tayc sistem elemanlar arasnda gvenle aktarabildii

  hesapla dorulanacaktr.

 • 123

  denilmektedir. Burada mhendis asndan bilinmesi gereken, yapda A2 dzensizlii

  varsa ve demelerin deprem kuvvetlerini kendi dzlemi iinde dey tayc

  elemanlara aktaramadn hesaplyor veya seziyorsa, yapsal analiz esnasnda rijit

  diyafram kabulnden kanmaldr.

  ekil 3.48 TDY 2007 ekil 2.2

  Y-Pro, A2 dzensizlii kontrolnn kullanc tarafndan yaplmas istemektedir.

  Kendisi bu kontrol yapmamaktadr.

  3.5.5.3 A3 Dzensizlii

  A3 dzensizlii, A2 dzensizliinde olduu gibi demelerin yatay ykleri

  dey tayc elemanlar arasnda gvenle aktarabilmesi iin oluturulmu bir

  snrlandrmadr. TDY 2007 Tablo 2.1 de A3 dzensizlii;

 • 124

  Bina kat planlarnda knt yapan ksmlarn birbirine dik iki

  dorultudaki boyutlarnn her ikisinin de, binann o katnn ayn dorultulardaki

  toplam plan boyutlarnn %20'sinden daha byk olmas durumu (ekil 2.3).

  olarak aklanmakta ve TDY 2007 Madde 2.3.2.2 de;

  A2 ve A3 tr dzensizliklerin bulunduu binalarda, birinci ve ikinci

  derece deprem blgelerinde, kat demelerinin kendi dzlemleri iinde deprem

  kuvvetlerini dey tayc sistem elemanlar arasnda gvenle aktarabildii

  hesapla dorulanacaktr.

  denilmektedir.

  ekil 3.49 TDY 2007 ekil 2.3

  Y-Pro yazlm A3 dzensizliinde de, A2 dzensizliinde olduu gibi, byle bir

  dzensizlik olup olmadnn kullanc tarafndan hesaplanp kontrol edilmesini

  istemektedir. Yazlm herhangi bir hesap veya kontrol yapmamaktadr.

  3.5.5.4 B1 Dzensizlii

  Deyde dzensizlik durumlarndan ilki olan B1 dzensizlii, TDY 2007 Tablo

  2.1 de yle aklanmaktadr:

  B1 Komu Katlar Aras Dayanm Dzensizlii (Zayf Kat) :

 • 125

  Betonarme binalarda, birbirine dik iki deprem dorultusunun herhangi birinde,

  herhangi bir kattaki etkili kesme alannn, bir st kattaki etkili kesme alanna

  oran olarak tanmlanan Dayanm Dzensizlii Katsays cinin 0.80den kk

  olmas durumu. [ci = (Ae)i / (Ae)i+1< 0.80] Herhangi bir katta etkili kesme

  alannn tanm: Ae = Aw + Ag + 0.15 Ak

  B1 dzensizliinin bulunduu binalarla ilgili olarak TDY 2007 Madde 2.3.2.3 de:

  B1 tr dzensizliinin bulunduu binalarda, gz nne alnan iinci

  kattaki dolgu duvar alanlarnn toplam bir st kattakine gre fazla ise, cinin

  hesabnda dolgu duvarlar gz nne alnmayacaktr. 0.60 (ci)min < 0.80

  aralnda Tablo 2.5te verilen tayc sistem davran katsays, 1.25 (ci)min

  deeri ile arplarak her iki deprem dorultusunda da binann tmne

  uygulanacaktr. Ancak hibir zaman ci < 0.60 olmayacaktr. Aksi durumda,

  zayf katn dayanm ve rijitlii arttrlarak deprem hesab tekrarlanacaktr.

  Yukarda bahsedilen A alan simgeleri TDY 2007 de:

  Ae; Herhangi bir katta, gz nne alnan deprem dorultusundaki etkili kesme alan,

  Aw; Kolon enkesiti etkin gvde alan ( depreme dik dorultudaki kolon kntlarnn

  alan hari),

  Ag: Herhangi bir katta, gz nne alnan deprem dorultusuna paralel dorultuda perde

  olarak alan tayc sistem elemanlarnn enkesit alanlarnn toplam,

  Ak; Herhangi bir katta, gz nne alnan deprem dorultusuna paralel kargir dolgu

  duvar alanlarnn (kap ve pencere boluklar hari) toplam olarak aklanmaktadr.

  Y-Pro, B1 dzensizlii hesaplarnda Ak alann hesaplamamakta, bu hesab

  kullancnn yapmasn istemektedir. Yazlm her iki deprem dorultusu iin kargir

  duvar alanlarn kullancnn yazlma tanmlamasn istemekte, bu deerin sfr olarak

  braklmas durumunda sadece kolon ve perde kesit alanlarn kullanarak B1

  dzensizlii kontrol yapmaktadr. Bu nedenle duvar kesit alanlar yazlma girilerek

  ekil 3.50 deki rnek Y-Pro ile analiz edilmi ve B1 dzensizlii hesaplar kontrol

  edilmitir. Analiz ncesinde aadaki kabuller yaplmtr:

 • 126

  Statik analiz sadece zati arlklar altnda yaplm, hareketli yk

  kullanlmamtr.

  Sistemin deprem analizi edeer deprem yk yntemine gre yaplmtr.

  Bina 2. derece deprem blgesinde ve Y.Z.S. Z2 dir. R=7 alnmtr.

  Kolon kiri birleim blgesinin sonsuz rijit davrand kabul yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmtr.

  Perdeler orta kolon olarak modellenmitir.

  Sadece 2. katta 0.25 m kalnlnda kargir dolgu duvar bulunmaktadr.

  X dorultusundaki kargir dolgu duvar alan 9.875 m2, Y dorultusundaki kargir

  dolgu duvar alan 8.75 m2 olarak hesaplanp yazlma tanmlanmtr.

  800 800

  700

  700

  S1 P1 2

  5/2

  00

  S2

  P2 200/25

  S3

  50/50

  S5S4

  P4 2

  5/2

  00

  P3 200/25

  K101 25/70 K102 25/70

  K103 25/70 K104 25/70

  K105 25/70 K106 25/70

  K107 2

  5/7

  0

  K109 2

  5/7

  0

  K111 2

  5/7

  0

  K108 2

  5/7

  0

  K112 2

  5/7

  0

  K110 2

  5/7

  0

  D101

  h=20

  D102

  h=20

  D103

  h=20

  D104

  h=20

  A B C

  1

  2

  32

  5

  85

  50

  25

  25

  60

  S1, S2, S4 ve S5

  KOLONLARI

  L DETAYIX

  Y

  30

  03

  00

  30

  0

  1. KAT

  2. KAT

  3. KAT

  TASLAK

  GRN

  DEPREM

  DE

  PR

  EM

  ekil 3.50 B1 dzensizliine ait kalp plan

 • 127

  izelge 3.52 B1 dzensizliine ait Y-Pro ve el hesab sonular

  X

  YN KAT

  Aw

  (m2)

  Ag

  (m2)

  Ak

  (m2)

  Ae

  (m2) (ci)x B1

  Y-P

  RO

  3 1.35 1 0 2.35 - YOK

  2 1.35 1 9.88 3.83 - YOK

  1 1.35 1 0 2.35 0.613 VAR

  EL

  HE

  SA

  BI

  3 1.1 1 0 2.1 - YOK

  2 1.1 1 9.88 3.58 - YOK

  1 1.1 1 0 2.1 0.587 VAR

  Y

  YN KAT

  Aw

  (m2)

  Ag

  (m2)

  Ak

  (m2)

  Ae

  (m2) (ci)y B1

  Y-P

  RO

  3 1.35 1 0 2.35 - YOK

  2 1.35 1 8.75 3.66 - YOK

  1 1.35 1 0 2.35 0.642 VAR

  EL

  HE

  SA

  BI

  3 0.75 1 0 1.75 - YOK

  2 0.75 1 8.75 3.06 - YOK

  1 0.75 1 0 1.75 0.572 VAR

  izelge 3.52 de her iki deprem dorultusu iin B1 dzensizlii kontrolne ait

  sonular verilmitir. Her iki yn iin de yazlmn hesaplad Aw ile el hesabyla

  bulunan Aw deerlerinin farkl kt grlmektedir. Bunun sebebi yazlmn, S1, S2,

  S4 ve S5 kolonlarnn kesit alanlarnn tamamn dikkate almasdr. Yani yazlm

  depreme dik dorultudaki kolon knt alanlarn da Aw nin iine dhil etmektedir. Bu

  kntlar hesaplarda dikkate alnmadnda (el hesabnda olduu gibi), rijitlik

  arttrlarak el hesabnn tekrar yaplmas gerekmektedir. Oysa yazlm, (ci)min deerini

  0.60 n zerinde hesaplad iin byle bir uyar vermeden ileme devam etmitir. Bu

  rnek, ynetmelie gre dikkate alnmamas gereken kolon kntlarnn sonucu

  etkilediini ak bir ekilde gstermektedir. Yazlm, analiz sonrasnda (ci)min deerini

  0.613 olarak hesaplad iin tayc sistem davran katsaysn 1.25(ci)min ile arpp

  Ra=5.36 hesaplam ve deprem analizini tekrarlamtr. (ci)min=0.613 iin hesaplanan

  yeni Ra katsays dorudur. Fakat gerekte bu yap iin rijitliin arttrlarak analizin

  tekrarlanmas gereini yazlm gz ard etmitir.

 • 128

  Denenen farkl kalp planlar ve duvar alanlar zerinde yaplan incelemelerde

  yazlmn 0.60 (ci)min 0.80 araln dikkate ald, (ci)min in bu aralkta kmas

  durumunda Ra deerini 1.25(ci)min ile arparak analizi tekrarlad grlmtr. Y-Pro,

  (ci)min 2.0 veya ki = (i /hi)ort / (i1/hi1)ort > 2.0]. Greli kat

  telemelerinin hesab, %5 ek dmerkezlik etkileri de gz nne alnarak

  2.7ye gre yaplacaktr.

  Y-Pro nun B2 dzensizlii kontroln doru yapp yapmadn kontrol etmek

  amacyla ekil 3.51 deki rnek SAP 2000 ve Y-Pro ile analiz edilmitir. SAP 2000 ile

  yapsal analiz yapldktan sonra, sunulan deplasman deerleri kullanlarak B2

  dzensizlii olup olmad el hesaplar ile kontrol edilmi ve sonular Y-Pro ile

  karlatrlmtr.

 • 129

  ekil 3.51 de kalp plan verilen bina 6 katl olup, 1. kat ykseklii 10 m, dier

  kat ykseklikleri 3 er metredir. Kalp plan btn katlar iin ayndr. Kirilere ayrca

  duvar yk tanmlanmamtr. Analiz ncesinde aadaki kabuller yaplmtr:

  Eleman zati arlklar ihmal edilmemitir.

  Sistemin deprem analizi edeer deprem yk yntemine gre yaplmtr.

  Kolon kiri birleim blgesinin sonsuz rijit davrand kabul yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmtr.

  Btn katlardaki demelerde, deme zati yklerine ilave olarak 1.7 kN/m2

  sabit yk ve 2 kN/m2 hareketli yk tanmlanmtr.

  Kolon ve kiriler akslar ortalayarak yerletirilmitir.

  Kiri burulma rijitlikleri azaltlmamtr.

  S1

  60/30 S2

  30/60

  S3

  60/30

  S4

  30/60

  S5

  50/50

  S6

  30/60

  S7

  60/30

  S9

  60/30

  S8

  30/60

  D101

  h=12

  D102

  h=12

  D103

  h=12

  D104

  h=12

  400 400

  40

  04

  00

  A B C

  1

  2

  3

  K101 25/50 K102 25/50

  K103 25/50 K104 25/50

  K105 25/50 K106 25/50

  K1

  07

  2

  5/5

  0K

  10

  8 2

  5/5

  0

  K1

  09

  2

  5/5

  0K

  11

  0 2

  5/5

  0

  K1

  11

  2

  5/5

  0K

  11

  2 2

  5/5

  0

  MLZ: C25/30 S420a

  R= 8

  A0= 0.3

  Y.Z.S.: Z2

  N= 6

  gLAVE= 1.7 kN/m2

  q= 2 kN/m2

  Y

  X

  ekil 3.51 B2 dzensizliine ait kalp plan

 • 130

  izelge 3.53 ekil 3.51 iin X yn B2 dzensizlii katsaylar

  Y

  -PR

  O

  X YN (ki)x

  KAT

  hi

  (m)

  (i)ort (mm)

  (i/hi)ort/(i+1/hi+1)ort (i/hi)ort/(i-1/hi-1)ort

  6 3 0.55 0 0.69

 • 131

  Sonular incelendiinde, yazlmn B2 dzensizliine ait hesaplamalar doru

  yapt grlmektedir. Ayrca yazlm, hesap ktlarnda B2 dzensizlii olduu

  konusunda kullancy uyarmaktadr.

  B2 dzensizlii kontrol iin aranan saysal veriler, yapnn deprem

  hesaplarndan elde edilen deplasmanlardr. Belirli bir ynteme gre hesaplanan deprem

  kuvvetlerinin yap modeline uygulanmas ile bulunan deplasmanlarn sonlu elemanlar

  yntemiyle hesapland daha nceki blmlerde belirtilmi idi. Blm 3.4.1 den

  hatrlanaca zere, Y-Pro da kolon lokal eksen takmnn dndrlmesi, kolon kesiti

  yerine kolonun tanmlanm olduu aksn dndrlmesi veya ilave eik aks kullanmak

  suretiyle mmkn klnmaktayd. Bu durumun B2 dzensizlii zerindeki sonularn

  irdelemek amacyla ekil 3.52 (a) da kolonlar kendi eksenleri etrafnda 450

  dndrlmtr. ekil 3.52 (b) de ise sisteme yatayla 450 a yapan A ve B akslar

  eklenerek kolonlar bu akslar yardmyla tanmlanmtr. Bylelikle her iki zmn B2

  dzensizlii zerindeki etkilerinin kolaylkla grlmesi salanmtr. Analiz ncesinde

  aadaki kabuller yaplmtr:

  Eleman zati arlklar ihmal edilmemitir.

  Sistemin deprem analizi edeer deprem yk yntemine gre yaplmtr.

  Kolon kiri birleim blgesinin sonsuz rijit davrand kabul yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmtr.

  Btn katlardaki demelerde, deme zati yklerine ilave olarak 5 kN/m2 sabit

  yk ve 5 kN/m2 hareketli yk tanmlanm ve kirilere ayrca duvar yk

  tanmlanmamtr.

  Kolon ve kiriler akslar ortalayarak yerletirilmitir.

  Kiri burulma rijitlikleri azaltlmamtr.

  Her iki kalp plannda da 6 katl olan binann 1. kat ykseklii 7.5 m, dier

  katlarn ykseklikleri 3 m dir.

 • 132

  S1

  25/50

  S2

  25/50

  S3

  25/50

  S4

  25/50

  K101 25/50

  K102 25/50

  K1

  03

  2

  5/5

  0

  K1

  04

  2

  5/5

  0

  500

  50

  0

  D101

  h=12

  A B

  1

  2

  A B

  1

  2

  500

  50

  0

  S1

  25/50

  S2

  25/50

  S3

  25/50

  S4

  25/50

  K101 25/50

  K102 25/50

  K1

  03

  2

  5/5

  0

  K1

  04

  2

  5/5

  0

  500

  50

  0

  D101

  h=12

  A B

  1

  2

  A B

  1

  2

  500

  50

  0

  A

  A

  B

  B

  (a) (b)MLZ: C25/30 S420a

  R= 8

  A0= 0.3

  Y.Z.S.: Z2

  N= 6

  gLAVE= 5 kN/m2

  q= 5 kN/m2

  ekil 3.52 B2 dzensizliine ait kalp plan rnekleri

  izelge 3.55 ekil 3.52 (a) ve (b) ye ait B2 X yn dzensizlii katsaylar

  X YN ekil 3.45 (a) ekil 3.45 (b)

  (ki)x (ki)x

  KAT hi

  (m) (ki)x

  1 (ki)x2 (ki)x

  1 (ki)x2

  6 3 0 0.68 0 0.68

  5 3 1.47 0.78 1.47 0.78

  4 3 1.28 0.83 1.29 0.83

  3 3 1.20 0.77 1.21 0.75

  2 3 1.29 0.48 1.34 0.52

  1 7.5 2.09 0 1.90 0

  1 ortiiortiiki hh 11 //

  2 ortiiortiiki hh 11 //

 • 133

  Analiz sonular incelendiinde, ayn kalp planlar, ayn kesitler ve ayn ykler

  altnda Y-Pro, ekil 3.52 (a) iin B2 dzensizliinin olduunu, (b) de ise olmadn

  raporlamaktadr. phesiz ekil 3.52 (b) de yaplan modelleme doru olan

  modellemedir. Bu durumda binada gerekte B2 dzensizlii olumamaktadr.

  Kullanc bu durumu gz nnde bulundurmaldr.

  3.5.5.6 B3 Dzensizlii

  Deyde dzensizliklerden sonuncusu olan B3 dzensizlii, TDY 2007 Tablo

  2.1 de:

  Tayc sistemin dey elemanlarnn (kolon veya perdelerin) baz

  katlarda kaldrlarak kirilerin veya guseli kolonlarn stne veya ucuna

  oturtulmas, ya da st kattaki perdelerin altta kolonlara oturtulmas durumu.

  olarak tanmlanmaktadr. B3 dzensizlii iin TDY 2007 Madde 2.3.2.4 de u koullar

  belirtilmitir:

  (a) Kolonlarn binann herhangi bir katnda konsol kirilerin veya alttaki

  kolonlarda oluturulan guselerin stne veya ucuna oturtulmasna hibir

  zaman izin verilmez.

  (b) Kolonun iki ucundan mesnetli bir kirie oturmas durumunda, kiriin btn

  kesitlerinde ve ayrca gz nne alnan deprem dorultusunda bu kiriin

  baland dm noktalarna birleen dier kiri ve kolonlarn btn

  kesitlerinde, dey ykler ve depremin ortak etkisinden oluan tm i kuvvet

  deerleri %50 orannda arttrlacaktr.

  (c) st katlardaki perdenin altta kolonlara oturtulmasna hibir zaman izin

  verilmez.

  (d) Perdelerin binann herhangi bir katnda, kendi dzlemleri iinde kirilerin

  stne aklk ortasnda oturtulmasna hibir zaman izin verilmez.

 • 134

  Y-Pro, A2 ve A3 dzensizliinde olduu gibi, yapda B3 tr dzensizlii

  kontrolnn kullanc tarafndan yaplmas istenmektedir. Aksi takdirde, yapda B3

  dzensizlii bulunsa dahi, bu durumu gz ard etmektedir.

  ekil 3.53 TDY 2007 ekil 2.4

  TDY 2007 Madde 2.3.2.4 (b) de, kolonun iki ucundan mesnetli bir kirie

  oturmas durumunda kiriin btn kesitlerinde ve ayrca gz nne alnan deprem

  dorultusunda bu kiriin baland dm noktalarna birleen dier kiri ve kolonlarn

  btn kesitlerinde, dey ykler ve depremin ortak etkisinden oluan tm i kuvvet

  deerleri %50 orannda arttrlmas istenmektedir. Yazlm sunumunda, bu artrmn

  kullanc tarafndan yaplmas gerektiini belirtmektedir. Y-Pro ve SAP 2000 ile analiz

 • 135

  edilen, iki ucundan mesnetli kirilere oturan kolonlar bulunan rneklerle bu madde

  kontrol edilmitir. Y-Pro nun analiz esnasnda i kuvvetleri arttrmad ve herhangi bir

  uyar vermeden hesap raporu ve izimlerin alnabildii grlmtr.

  te yandan oluturulan farkl rneklerle, konsol kiri zerine oturan kolon, kiri

  zerine oturan perde ve kolon zerine oturan perdeli sistemler modellenerek analiz

  yaplm ve yazlmn herhangi bir uyar vermeden hesap raporlarn ve izimleri

  sunduu grlmtr.

  Sonu olarak Y-Pro, A2 ve A3 dzensizliklerinde olduu gibi, B3

  dzensizliinde de herhangi bir kontrol yapmamakta, gereken dikkati kullancdan

  beklemektedir. Bu durum, bilmeyerek hatal analizler yaplmasna sebebiyet

  verebilmektedir.

  3.5.6 Etkin Greli Kat telenmelerinin Snrlandrlmasnn rdelenmesi

  Yaplarn dey ve yatay kuvvetler altndaki analizi ve yapsal elemanlarn kesit

  hesabnn yaplmas tek bana yeterli deildir. TDY 2007 ye gre yaplarn deprem

  altndaki davran modellenirken, yapya gelen deprem kuvvetleri, deprem yk

  azaltma katsays Ra(T) ye blnerek azaltlmaktadr. Buna bal olarak yatay

  deplasmanlar da azaltlmaktadr. Elastik deprem kuvvetleri ile azaltlm deprem

  kuvvetleri arasndaki enerji fark, yapnn dorusal elastik olmayan davran ile

  yutulmaktadr. Yani yapda elastik olmayan deformasyonlar olumaktadr. Bu da unu

  gstermektedir ki, depremde hesaplanan deerlerden fazla deplasmanlar olumaktadr.

  Bu durumda da yap asndan stabilite problemi doabilmektedir. Yani yap, deprem

  annda telenme yapmakta, fakat geri dnememektedir. Bir dier problem ise yapsal

  olmayan elemanlar zarar grmesi, yani konfor problemidir. Bu nedenle TDY 2007,

  yapnn deprem altndaki davran asndan deplasmanlarn belirli snrlar altnda

  tutulmasn istemektedir. TDY 2007, etkin greli kat telenmeleri ile ilgili olarak

  aadaki snrlandrmalar getirmektedir:

 • 136

  2.10.1.1 Herhangi bir kolon veya perde iin, ardk iki kat arasndaki

  yer deitirme farkn ifade eden azaltlm greli kat telemesi, i , Denk.(2.17)

  ile elde edilecektir.

  i = di di1 (2.17)

  Denk.(2.17)de di ve di1 , her bir deprem dorultusu iin binann iinci

  ve (i1)inci katlarnda herhangi bir kolon veya perdenin ularnda azaltlm

  deprem yklerine gre hesaplanan yatay yer deitirmeleri gstermektedir.

  Ancak 2.7.4.2deki koul ve ayrca Denk.(2.4) te tanmlanan minimum edeer

  deprem yk koulu dinin ve inin hesabnda gz nne alnmayabilir.

  2.10.1.2 Her bir deprem dorultusu iin, binann iinci katndaki kolon

  veya perdeler iin etkin greli kat telemesi, i, Denk.(2.18) ile elde edilecektir.

  i = R i (2.18)

  2.10.1.3 Her bir deprem dorultusu iin, binann herhangi bir iinci

  katndaki kolon veya perdelerde, Denk.(2.18) ile hesaplanan i etkin greli kat

  telemelerinin kat iindeki en byk deeri (i)max, Denk.(2.19)da verilen

  koulu salayacaktr:

  02.0max i

  i

  h

  (2.19)

  Deprem yklerinin tamamnn balantlar tersinir momentleri aktarabilen elik

  erevelerle tand tek katl binalarda bu snr en ok %50 arttrlabilir.

  2.10.1.4 Denk.(2.19)de verilen koulun binann herhangi bir katnda

  salanamamas durumunda, tayc sistemin rijitlii arttrlarak deprem hesab

  tekrarlanacaktr. Ancak verilen koul salansa bile, yapsal olmayan gevrek

 • 137

  elemanlarn (cephe elemanlar vb.) etkin greli kat telemeleri altnda

  kullanlabilirlii hesapla dorulanacaktr.

  Y-Pro da yaplan farkl yap modellerinde, yazlmn hesaplad deplasmanlara

  gre bu kontrol doru olarak yapmakta, TDY 2007 Denk. 2.19 un salanmad

  durumlarda kullancy uyarmaktadr.

  3.5.7 kinci Mertebe Etkilerinin rdelenmesi (P- Etkisi)

  kinci mertebe etkileri yaplarda, kolon elemanlarda belirgin olarak

  grlebilmektedir. Zati ykler altnda ihmal edilebilen bu etki, deprem esnasnda nem

  kazanmaktadr. Elastik yntemle hesaplanan deprem kuvvetleri kolonlarda moment

  oluturmakta, kolon betonarme hesab bu momentlere ve eksenel yke gre

  yaplmaktadr. Fakat kolon tepe noktasnda deplasmanlar arttka, kolon zerindeki

  eksenel basn yk ikinci bir moment oluturmaktadr. Bu moment, kolonun

  beklenenden fazla zorlanmasna, dikkate alnmadnda hatal donat hesab yaplmasna

  neden olabilmektedir.

  V

  P

  h

  M1=Vxh

  V

  P

  h

  M2=Vxh+Px

  (a) (b)

  ekil 3.54 kinci mertebe etkilerinden dolay oluan moment

 • 138

  ekil 3.54 (a) da kolonun V yatay kuvveti ve bu kuvvetin oluturduu moment

  gsterilmektedir. Fakat V kuvvetinden dolay oluan deplasman ve kolon zerindeki

  P eksenel kuvveti, gz nne alnmayan ikinci bir moment oluturmaktadr. TDY 2007,

  oluan P- etkisinin hesaplarda ihmal edilebilir deerlerde tutulabilmesi iin

  mhendislere snrlandrma getirmektedir. Bylelikle kolonlarda ikinci mertebe

  momentlerinin ihmal edilebilmesi salanmtr. TDY 2007 ikinci mertebe etkileri ile

  ilgili olarak aadaki snrlandrmalar getirmektedir:

  Tayc sistem elemanlarnn dorusal elastik olmayan davrann esas

  alan daha kesin bir hesap yaplmadka, ikinci mertebe etkileri yaklak olarak

  aadaki ekilde gz nne alnabilir:

  2.10.2.1 Gz nne alnan deprem dorultusunda her bir katta, kinci

  Mertebe Gsterge Deeri, inin Denk.(2.20) ile verilen koulu salamas

  durumunda, ikinci mertebe etkileri yrrlkteki betonarme ve elik yap

  ynetmeliklerine gre deerlendirilecektir.

  12.0

  ii

  N

  ij

  jorti

  ihV

  w

  (2.20)

  Burada (i)ort, iinci kattaki kolon ve perdelerde hesaplanan azaltlm greli kat

  telemelerinin kat iindeki ortalama deeri olarak 2.10.1.1e gre bulunacaktr.

  2.10.2.2 - Denk.(2.20)deki koulun herhangi bir katta salanamamas

  durumunda, tayc sistemin rijitlii yeterli lde arttrlarak deprem hesab

  tekrarlanacaktr.

  Y-Pro da oluturulan farkl yap modelleri incelendiinde yazlmn, bu kontrol

  doru olarak yapmakta olduu, TDY 2007 Denk. 2.20 yi salanmad durumlarda

  kullancy uyard grlmtr.

 • 139

  3.5.8 Y-Pro da Tayc Sistemlerin Sneklik Dzeyi Bakmndan rdelenmesi

  Sneklik kelimesi mhendislikte, plastik ekil deitirmenin elastik ekil

  deitirmeye oran olarak yorumlanabilir. Tayc sistemler, TDY 2007 de sneklik

  dzeyi bakmndan farkl ekilde sunulmaktadr. Bunlar:

  Yksek,

  Normal ve

  Karmadr.

  Sneklik dzeyinin seimindeki esneklikler TDY 2007 tarafndan snrlandrlmtr.

  Bu snrlandrma yapnn tayc sistem trne (perdeli, ereveli veya perde-ereveli)

  ve deprem blgesine baldr. Bu kstaslara gre seilen sneklik dzeyine gre TDY

  2007 Tablo 2.5 den yapnn tayc sistem davran katsays seilerek deprem ykleri

  belirlenmektedir. Analiz sonrasnda seilen sneklik dzeyine gre kolon, kiri ve

  perde elemanlarda donat yerleimi ve gerekli tahkikler yaplmaktadr. Yani seilmi

  olan sneklik dzeyi yapsal analiz ve yapsal tasarm aamalarnda dorudan etken bir

  parametredir.

  Y-Pro da tayc sistem sneklik dzeyleri TDY 2007 Madde 2.5.1 bal

  altnda sras ile incelenmi ve her madde sunulduktan sonra, devamnda Y-Pro ile ilgili

  aklamalara deinilmitir.

  TDY 2007 Madde:

  2.5.1.2 Tablo 2.5te sneklik dzeyi yksek olarak gz nne alnacak

  tayc sistemlerde, sneklik dzeyinin her iki yatay deprem dorultusunda da

  yksek olmas zorunludur. Sneklik dzeyi bir deprem dorultusunda yksek

  veya karma, buna dik dier deprem dorultusunda ise normal olan sistemler,

  her iki dorultuda da sneklik dzeyi normal sistemler olarak saylacaktr.

  Y-Pro da sneklik dzeyi; yksek, normal ve karma olmak zere farkl

  ekilde sunulmaktadr. Sunulan bu sneklik dzeyleri yapnn her iki ynndeki

  deprem davran iinde geerlidir. Kullanc, farkl ynler iin farkl sneklik d zeyleri

  seememektedir. Bu durum TDY 2007 Madde 2.5.1.2 deki koulu salamaktadr.

 • 140

  2.5.1.3 Sneklik dzeyleri her iki dorultuda ayn olan veya bir

  dorultuda yksek, dier dorultuda karma olan sistemlerde, farkl

  dorultularda birbirinden farkl R katsaylar kullanlabilir.

  Y-Pro da farkl ynler iin farkl R katsaylar seilememektedir. Seilen R

  katsays her iki deprem dorultusu iin de kullanlmaktadr.

  2.5.1.4 Perde iermeyen kirisiz demeli betonarme sistemler ile,

  kolon ve kirileri 3.3, 3.4 ve 3.5te verilen koullardan herhangi birini

  salamayan dolgulu veya dolgusuz dili ve kaset demeli betonarme sistemler,

  sneklik dzeyi normal sistemler olarak gz nne alnacaktr.

  Perde iermeyen kirisiz demeli sistemler ve asmolen veya kaset demeli

  sistemler Y-Pro ile sneklik dzeyi yksek olarak analiz edilmektedir. Yazlm bu tr

  sistemlerin modellenmesi ve analizi sonrasnda herhangi bir uyar vermemektedir.

  2.5.1.5 Birinci ve ikinci derece deprem blgelerinde;

  (a) Aadaki (b) paragraf dnda, tayc sistemi sadece erevelerden

  oluan binalarda sneklik dzeyi yksek tayc sistemlerin kullanlmas

  zorunludur.

  (b) Tablo 2.3e gre Bina nem Katsays I = 1.2 ve I = 1.0 olan elik

  binalarda, HN16 m olmak koulu ile sadece sneklik dzeyi normal

  erevelerden oluan tayc sistemler kullanlabilir.

  (c) Tablo 2.3e gre Bina nem Katsays I = 1.5 ve I = 1.4 olan tm

  binalarda sneklik dzeyi yksek tayc sistemler veya 2.5.4.1de tanmlanan

  sneklik dzeyi bakmndan karma tayc sistemler kullanlacaktr.

  Oluturulan rnek bir betonarme uzay ereve modeli iin, 1. derece deprem

  blgesinde yapnn sneklik dzeyinin normal seilmesi durumunda yazlm kullancy

  uyararak 1. ve 2. derece deprem blgelerinde snek lik dzeyi yksek veya karma

 • 141

  tayc sistem seilmesi gerektii konusunda kullancy uyarmaktadr. Fakat kullanc

  bu uyary dikkate almadan sneklik dzeyi normal tayc sisteme gre analiz

  yapabilmekte, hesap raporu ve izim ktlarn alabilmektedir.

  Ayn yap iin bina nem katsaysnn 1.4 olarak seilmesi durumunda yazlm

  birinci ve ikinci derece deprem blgelerinde bina nem katsaysnn 1.4 ve 1.5 olduu

  binalarda sneklik dzeyinin normal alnamayaca konusunda kullancy

  uyarmaktadr. Fakat bu uyar kullanc tarafndan gz ard edilebilmekte ve analize

  devam edilerek hesap raporu ve izim ktlar alnabilmektedir. Her iki durumda da

  projeyi kontrol eden kii tarafndan raporlarda bu aykrlk grlebilmektedir. nk

  yazlm raporlarda seilen sneklik dzeyini, deprem blgesini ve bina nem katsaysn

  grebilmektedir.

  2.5.1.6 Perde iermeyen sneklik dzeyi normal tayc sistemlere,

  sadece nc ve drdnc derece deprem blgelerinde, aadaki koullarla

  izin verilebilir:

  (a) 2.5.1.4te tanmlanan betonarme binalar, HN 13 m olmak koulu ile

  yaplabilir.

  (b) 2.5.1.4te tanmlananlarn dnda, tayc sistemi sadece sneklik

  dzeyi normal erevelerden oluan betonarme ve elik binalar, HN 25 m

  olmak koulu ile yaplabilir.

  Y-Pro da 3. derece deprem blgesinde HN = 27 m olan sneklik dzeyi normal

  kirisiz demeli bir yap modellendiinde yazlm kullancy uyarmamaktadr. Analiz

  sonrasnda raporlar incelendiinde sadece yap yksekliinin HN 40 m olup olmad

  kontrol edilmektedir. Oysaki bu kontrol Edeer Deprem Yk Ynteminin kullanlp

  kullanlamayacan karlatrmak iindir. Sonu olarak yazlm, kirili, kirisiz veya

  asmolen deme kontrol yapmadan, sistemde perde olup olmadn kontrol etmeden

  analiz yapmaktadr.

 • 142

  3.5.9 Tayc Sistem Davran Katsays (R) Seiminin rdelenmesi

  ekil 3.55 TDY 2007 Tablo 2.5

 • 143

  Tayc sistem davran katsays (R), yapnn tayc sistemine gre seilen bir

  sabittir. Deprem annda oluan enerji yapda deplasmanlar ve elemanlarda oluan

  elastik tesi deformasyonlarla snmlenir. Yapnn elastik deprem ykleri altnda

  boyutlandrlmas ekonomik anlamda yksek maliyetler gerektirmektedir. Bu nedenle

  enerjinin byk bir blmnn dorusal elastik olmayan davranla snmlenmesi

  istenmektedir. Bu amala, elastik deprem kuvvetleri, tayc sistem davran katsays

  ve zemin-yap periyodu ilikisi ile hesaplanan deprem yk azaltma katsaysna (Ra)

  blnerek azaltlmaktadr. Tayc sistem davran katsaysnn kullanlabilir

  olmasndaki en byk art snek davrantr. Buna tayc sistemin hiperstatiklik

  derecesi de bir art olarak ilave edilebilir.

  Y-Pro, tayc sistem davran katsaysn kullancnn belirlemesini

  istemektedir. Sunulan R deerleri TDY 2007 Tablo 2.5 den ibaret olup, farkl R

  deerleri (2, 9, 10, gibi) tanmlanamamaktadr. Tayc sistem davran katsays,

  seilen sneklik dzeyine gre tanmlanr. Y-Pro da her sneklik dzeyi iin

  tanmlanabilen R katsaylar izelge 3.56, 3.57, 3.58 de verilmitir.

  izelge 3.56 Y-Pronun sunduu sneklik dzeyi normal sistemler iin R k atsays

  TAIYICI SSTEM

  TP

  SNEKLK DZEY NORMAL S STEMLER

  BNA TA IYICI SS TEM R

  1.1 Deprem yklerin in tamamnn erevelerle tand

  binalar 4

  1.2 Deprem yklerinin tamamnn ba kirili (boluklu)

  perdelerle tand binalar 4

  1.3 Deprem yklerinin tamamn n boluksuz perdelerle

  tand binalar 4

  1.4 Deprem yklerinin ereveler ile boluksuz ve/veya ba

  kirili (boluklu) perdeler tarafndan tand binalar 4

  2.1

  Deprem yklerinin tamamnn balantlar tersinir

  momentleri aktarabilen erevelerle tand prefabrik

  binalar

  3

  2.2 Deprem yklerinin tamamnn, stteki balantlar

  mafsall olan kolonlar tarafndan tand tek katl

  prefabrik b inalar

  1

  2.3

  Deprem yklerinin tamamn n prefabrike veya yerinde

  dkme boluksuz ve/veya ba kirili (boluklu) perdelerle

  tand, ereve balantlar mafsall o lan prefabrike

  binalar

  1

  2.4

  Deprem yklerin in, balantlar tersinir momentleri

  aktarabilen prefabrike ereveler ile yerinde dkme

  boluksuz ve/veya ba kirili (boluklu) perdeler

  tarafndan birlikte tand prefabrike binalar

  3

 • 144

  izelge 3.57 Y-Pronun sunduu sneklik dzeyi yksek sistemler iin R katsays

  TAIYICI SSTEM

  TP

  SNEKLK DZEY YKS EK S S TEMLER

  BNA TA IYICI SS TEM R

  1.1 Deprem yklerin in tamamnn erevelerle tand

  binalar 8

  1.2 Deprem yklerinin tamamnn ba kirili (boluklu)

  perdelerle tand binalar 7

  1.3 Deprem yklerinin tamamn n boluksuz perdelerle

  tand binalar 6

  1.4 Deprem yklerinin ereveler ile boluksuz ve/veya ba

  kirili (boluklu) perdeler tarafndan tand binalar 7

  2.1 Deprem yklerinin tamamnn balantlar tersinir

  momentleri aktarabilen erevelerle tand prefabrik

  binalar

  7

  2.2 Deprem yklerinin tamamnn, stteki balantlar

  mafsall olan kolonlar tarafndan tand tek katl

  prefabrik b inalar

  3

  2.3

  Deprem yklerinin tamamn n prefabrike veya yerinde

  dkme boluksuz ve/veya ba kirili (boluklu) perdelerle

  tand, ereve balantlar mafsall o lan prefabrike

  binalar

  5

  2.4

  Deprem yklerin in, balantlar tersinir momentleri

  aktarabilen prefabrike ereveler ile yerinde dkme

  boluksuz ve/veya ba kirili (boluklu) perdeler

  tarafndan birlikte tand prefabrike binalar

  6

  izelge 3.58 Y-Pronun sunduu sneklik dzeyi karma sistemler iin R katsays

  TAIYICI

  SSTEM TP

  SNEKLK DZEY KARMA S STEMLER

  BNA TA IYICI SS TEM R

  1.1 Deprem yklerin in tamamnn erevelerle tand

  binalar 8

  1.2 Deprem yklerinin tamamnn ba kirili (boluklu)

  perdelerle tand binalar 7

  1.3 Deprem yklerinin tamamn n boluksuz perdelerle

  tand binalar 6

  1.4 Deprem yklerinin ereveler ile boluksuz ve/veya ba

  kirili (boluklu) perdeler tarafndan tand binalar 7

  2.1

  Deprem yklerinin tamamnn balantlar tersinir

  momentleri aktarabilen erevelerle tand prefabrik

  binalar

  7

  2.2 Deprem yklerinin tamamnn, stteki balantlar

  mafsall olan kolonlar tarafndan tand tek katl

  prefabrik b inalar

  3

  2.3

  Deprem yklerinin tamamn n prefabrike veya yerinde

  dkme boluksuz ve/veya ba kirili (boluklu) perdelerle

  tand, ereve balantlar mafsall o lan prefabrike

  binalar

  5

  2.4

  Deprem yklerin in, balantlar tersinir momentleri

  aktarabilen prefabrike ereveler ile yerinde dkme

  boluksuz ve/veya ba kirili (boluklu) perdeler

  tarafndan birlikte tand prefabrike binalar

  6

 • 145

  izelge 3.56 da, sneklik dzeyi normal sistemler iin verilen tayc sistem tipi

  2.2 ve 2.3 deki prefabrik binalarda yazlm, R katsaysn 1 olarak sunmaktadr. Fakat

  TDY 2007 Tablo 2.5 den, bu tr binalarda sneklik dzeyinin normal seilemeyecei

  anlalmaktadr.

  izelge 3.56, 3.57 ve 3.58 den u sonuca varlmaktadr; Yazlm her sneklik

  dzeyi iin belirli R katsaylar sunmaktadr. rnein sneklik dzeyi normal olan salt

  ereveli sistemlerde istenilse dahi R=4 yerine R=8 seilememektedir. Bu durum tam

  tersi iin de geerlidir. Yani sneklik dzeyi yksek kabul edilen perde+ereveli bir

  sistemde R=7 yerine R=4 seilememektedir. Bu aamaya kadar bir problem

  gzkmemektedir. Fakat kullanc seilen sneklik dzeyine bal sunulan R katsaylar

  iinden, tayc sisteme uygun olmayan deerler seilebilmektedir. rnein, sneklik

  dzeyi yksek olmas istenen salt ereveli bir sistem iin, tayc sistem tipi 2.2 olan

  binalar iin kullanlan R=3 deeri seilebilmektedir. Bu durumu irdelemek amacyla

  ekil 3.56 daki sistem Y-Pro ile analiz edilerek irdelenmitir.

  1200

  1200

  10

  00

  10

  00

  600 600

  600 600

  50

  05

  00

  50

  05

  00

  S1

  50/30

  P1

  01

  30

  /21

  0

  S2

  50/30

  P102 210/30S3

  30/50

  S4

  50/30

  S5

  50/30

  K101 30/60 K102 30/60

  K103 30/60 K104 30/60

  K105 30/60 K106 30/60

  K1

  07

  3

  0/6

  0K

  10

  8 3

  0/6

  0

  K1

  09

  3

  0/6

  0K

  11

  0 3

  0/6

  0

  K1

  11

  3

  0/6

  0K

  11

  2 3

  0/6

  0

  D101

  h=15

  D102

  h=15

  D103

  h=15

  D104

  h=15

  A B C

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  A B C

  30

  03

  00

  30

  03

  00

  C25/30/s420a, YZS=Z2, A0=0.3, I=1

  P103 210/30

  X

  Y

  P1

  04

  30

  /21

  0

  ekil 3.56 Tayc sistem davran katsaysnn kontrol iin hazrlanm kalp plan

 • 146

  ekil 3.56 da verilen 4 katl bina 2. derece deprem blgesindedir. Yap sadece

  kendi zati arl altnda, sneklik dzeyi yksek olarak analiz edilmitir. Y-Pro

  yazlmnda sneklik dzeyi yksek sistemler iin sunulan tayc sistem davran

  katsaylarndan R=8 seilip analiz yaplmtr. Yazlm analizi tamamladktan sonra,

  hesap raporlarnda tayc sistem davran katsaysnn R=8 iin uygun olduunu

  belirtmektedir. Oysaki bu rnekte sneklik dzeyinin yksek olarak tasarlanmas

  durumunda R=7 alnmaldr. Raporlar detayl olarak incelendiinde, yazlmn TDY

  2007 Madde 2.5.2 de aklanan perde+ereveli sistem kontroln yapmad

  grlmtr. Yazlm, perdelerin temel tabannda oluan toplam kesme kuvvetinin,

  yapnn temel tabannda oluan toplam kesme kuvvetine orann hesaplamamtr.

  Bunun zerine ayn sistem, ayn sneklik dzeyi iin R=7 alnarak analiz edilmi ve

  raporlar tekrar incelenmitir. Yazlmn TDY 2007 Madde 2.5.2 deki kontrolleri yapt

  grlmtr.

  Sonu olarak yazlmn, sneklik dzeyi yksek perde+ereveli bir sistemde

  R=8 seilmesi durumunda herhangi bir uyar vermedii, ayrca perde+ereveli sistem

  kontrol yapmad grlmektedir.

  3.5.9.1 Y-Pro nun TDY 2007 Madde 2.5.2 ye gre irdelenmesi

  Tayc sistem davran katsaysnn (R) TDY 2007 ye gre, yapnn tayc

  sistemi dikkate alnarak belirlendii nceki paragraflarda aklanmtr. Gerekte R

  katsays tek serbestlik dereceli bir sistemin dorusal elastik yk talebine ve yapnn

  tasarm dayanmna gre hesaplanmakta ve istatistiksel olarak dzenlenmektedir. Bu

  hesaplamalar tezin kapsam dnda olduunda detayl olarak incelenmemitir. TDY

  2007 de R katsaysnn sneklik dzeyine, sistemde perde olmas, salt perdeli sistem

  olmas veya mafsall (prefabrik) olmas durumlarna gre deitii grlebilmektedir.

  rnein yapda perde orannn artmas sonucu rijitlik artmakta, buna bal olarak elastik

  deprem kuvvetleri de artmaktadr. Bu durumda yap cezalandrlarak R katsays

  azaltlmaktadr. Hiperstatiklik dereceleri de R katsays tayininde etkendir. rnein,

  moment aktaran tek katl ereveli bir sistemde uyum olmakta, enerji kolon ve kirilerin

  ortak etkileimiyle yutulmaktadr. Fakat tek katl prefabrik mafsall bir yapda enerji

 • 147

  sadece kolon mesnet blgelerindeki ekil deitirmelerle yutulmaktadr. Byle bir

  gvensizliin nne geebilmek iin TDY 2007, mafsall prefabrik binalarda R

  katsaysn drerek yapy daha byk deprem kuvvetlerine kar dayanabilir hale

  getirmeyi amalamtr.

  TDY 2007, sneklik dzeyi yksek perde+ereveli sistemlerde R katsays ile

  ilgili baz snrlandrmalar getirmektedir. TDY 2007 Madde 2.5.2 de konuyla ilgili

  olarak;

  Deprem yklerinin sneklik dzeyi yksek boluksuz (ba kirisiz)

  betonarme perdeler ile sneklik dzeyi yksek betonarme veya elik ereveler

  tarafndan birlikte tand binalara ilikin koullar aada verilmitir:

  2.5.2.1 Bu tr sistemlerde, Tablo 2.5te yerinde dkme betonarme ve

  elik ereve durumu iin verilen R = 7nin veya prefabrike betonarme ereve

  durumu iin verilen R = 6nn kullanlabilmesi iin, boluksuz perdelerin

  tabannda deprem yklerinden meydana gelen kesme kuvvetlerinin toplam,

  binann tm iin tabanda meydana gelen toplam kesme kuvvetinin %75inden

  daha fazla olmayacaktr (S 0.75).

  2.5.2.2 2.5.2.1deki koulun salanamamas durumunda, 0.75 < S

  1.0 aralnda kullanlacak R katsays, yerinde dkme betonarme ve elik

  ereve durumu iin R = 10 4 S bants ile prefabrike betonarme ereve

  durumu iin ise R = 9 4 S bants ile belirlenecektir.

  2.5.2.3 Hw / w 2.0 olan perdelerde, yukarda tanmlanan R

  katsaylarna gre hesaplanan i kuvvetler, [3 / (1 + Hw / w)] katsays ile

  arplarak byltlecektir. Ancak bu katsay, 2den byk alnmayacaktr.

  Yukarda bahsedilen kontrollerin yaplp yaplmadn incelemek amacyla

  ekil 3.56 daki sistem Y-Pro ile kendi zati arl ve deprem ykleri altnda analiz

  edilmitir. Sneklik dzeyi yksek ve R=7 alnmtr. Analiz sonrasnda yazlm

  perdelerin tabanlarnda oluan toplam kesme kuvvetinin, taban kesme kuvvetine orann

  (s), X yn iin 0.90 ve Y yn iin 0.91 olarak hesaplamtr. Bu durum TDY 2007

 • 148

  Madde 2.5.2.1 i salamadndan Madde 2.5.2.2 ye gre R=10 4s bantsndan X ve

  Y ynleri iin srasyla R=6.40 ve R=6.36 deerlerinin bulmu, R=6.36 ya gre analizi

  tekrarlamtr.

  3.5.9.2 Y-Pro nun TDY 2007 Madde 2.5.3 e gre irdelenmesi

  Sneklik dzeyi normal baz sistemlerde perde kullanlmasnn zorunluluuna ilikin

  olarak TDY 2007 Madde 2.5.3 de;

  2.5.1.6nn (a) ve (b) paragraflarnda tanmlanan sneklik dzeyi normal

  sistemler, btn deprem blgelerinde ve ayn paragraflarda tanmlanan

  ykseklik snrlarnn zerinde de yaplabilir. Ancak bu durumda, betonarme

  binalarda tm ykseklik boyunca devam eden ve aadaki koullar salayan

  sneklik dzeyi normal veya yksek betonarme boluksuz ya da ba kirili

  (boluklu) perdelerin, elik binalarda ise sneklik dzeyi normal veya yksek

  merkezi veya dmerkez aprazl perdelerin kullanlmas zorunludur.

  2.5.3.1 Tayc sistemde sneklik dzeyi normal perdelerin

  kullanlmas durumunda, her bir deprem dorultusunda, deprem yklerine gre

  perdelerin tabannda elde edilen kesme kuvvetlerinin toplam, binann tm iin

  tabanda meydana gelen toplam kesme kuvvetinin %75inden daha fazla

  olacaktr.

  2.5.3.2 Tayc sistemde sneklik dzeyi yksek perdelerin kullanlmas

  durumunda, aada karma tayc sistemler iin verilen 2.5.4.1 uygulanacaktr.

  ekil 3.57 deki sistem kendi zati arl ve deprem ykleri altnda, ikinci derece

  deprem blgesinde analiz edilmitir. Yapnn sneklik dzeyinin normal olduu kabul

  yaplm ve R=4 alnmtr.

 • 149

  1200

  1200

  10

  00

  10

  00

  600 600

  600 6005

  00

  50

  0

  50

  05

  00

  S1

  70/70

  P1

  01

  25

  /17

  5

  S2

  70/70

  P102 25/175

  S3

  70/70

  S4

  70/70

  S5

  70/70

  K101 25/50 K102 25/50

  K103 25/50 K104 25/50

  K105 25/50 K106 25/50K

  10

  7 2

  5/5

  0K

  10

  8 2

  5/5

  0

  K1

  09

  2

  5/5

  0K

  11

  0 2

  5/5

  0

  K1

  11

  2

  5/5

  0K

  11

  2 2

  5/5

  0

  D101

  h=15

  D102

  h=15

  D103

  h=15

  D104

  h=15

  A B C

  1

  2

  3

  1

  2

  3

  A B C

  30

  03

  00

  30

  03

  00

  C25/30/s420a, YZS=Z2, A0=0.3,

  I=1

  P103 25/175

  X

  Y

  P1

  04

  25

  /

  17

  5

  ekil 3.57 Sneklik dzeyi normal perde+ereveli sisteme ait kalp plan

  Analiz sonularnda, yazlmn perde-ereve sisteme ait s kontrollerinde,

  perdelerin tabannda oluan toplam kesme kuvvetinin, yapnn tabannda oluan toplam

  kesme kuvvetine orann (s), X ve Y ynleri iin 0.61 olarak hesaplanmtr. Yazlm

  raporlarda s deerinin 0.75 den az olduunu gstermekte, fakat herhangi bir uyarda

  bulunmamaktadr. Oysaki TDY 2007 Madde 2.5.3.1 de s orannn 0.75 den az

  olamayaca belirtilmektedir. s orannn 0.75 den az olmasna ramen analize devam

  edilmi, hesap raporlarn ve izim ktlarn kullancya sunmutur. Bu durum

  farknda olmadan kullancy TDY 2007 deki koullar salamayan bir tasarma

  gtrmektedir. Bu nedenle kullancnn sneklik dzeyi normal perde+ereveli

  sistemlerin tasarmnda s deerini daha dikkatli kontrol etmesi gerekmektedir.

  3.5.9.3 Y-Pro nun TDY 2007 Madde 2.5.4 e gre irdelenmesi

  TDY 2007 Madde 2.5.4 de sneklik dzeyi bakmndan karma tayc

  sistemlerle ilgili olarak aadaki koullar verilmektedir:

 • 150

  2.5.4.1 2.5.1.6nn (a) ve (b) paragraflarnda tanmlanan sneklik

  dzeyi normal sistemlerin, sneklik dzeyi yksek perdelerle bir arada

  kullanlmas mmkndr. Bu ekilde oluturulan sneklik dzeyi bakmndan

  karma sistemlerde, aada belirtilen koullara uyulmak kayd ile sneklik

  dzeyi yksek boluksuz, ba kirili (boluklu) betonarme perdeler veya elik

  binalar iin merkezi veya dmerkez aprazl elik perdeler kullanlabilir.

  (a) Bu tr karma sistemlerin deprem hesabnda ereveler ve perdeler bir arada

  gz nne alnacak, ancak her bir deprem dorultusunda mutlaka S 0.40

  olacaktr.

  (b) Her iki deprem dorultusunda da S 2/3 olmas durumunda, Tablo 2.5de

  deprem yklerinin tamamnn sneklik dzeyi yksek perde tarafndan tand

  durum iin verilen R katsays (R = RYP), tayc sistemin tm iin

  kullanlabilir.

  (c) 0.40 < S < 2/3 aralnda ise, her iki deprem dorultusunda da tayc

  sistemin tm iin R = RN + 1.5 S (RYP RN) bants uygulanacaktr.

  2.5.4.2 Binalarn bodrum katlarnn evresinde kullanlan rijit

  betonarme perde duvarlar, Tablo 2.5te yer alan perdeli veya perdeli-ereveli

  sistemlerin bir paras olarak gz nne alnmayacaktr. Bu tr binalarn

  hesabnda izlenecek kurallar 2.7.2.4 ve 2.8.3.2de verilmitir.

  TDY 2007 Madde 2.5.4.1 (a) paragrafn irdelemek amacyla ekil 3.58 de kalp

  plan verilen 2. derece deprem blgesindeki 4 katl yap Y-Pro yazlm ile zati ykler ve

  deprem ykleri altnda analiz edilmitir. Sneklik dzeyi karma seilmitir. Deneme

  amal olarak R katsays ilk olarak 8 ve daha sonra 7 seilmek istenmi fakat program

  buna msaade etmeyerek R katsaysn otomatik olarak 6 almtr. Bunun zerine R=6

  alnarak analiz yaplmtr.

 • 151

  600 600 6001800

  50

  05

  00

  50

  01

  50

  0

  50

  05

  00

  50

  01

  50

  0

  600 600 6001800

  S1

  50/50

  S2

  50/50

  S3

  50/50

  S5

  50/50

  S6

  50/50

  S4

  50/50

  S7

  50/50

  S8

  50/50

  S9

  50/50

  S10

  50/50

  S11

  50/50

  S12

  50/50

  S13

  50/50

  S14

  50/50

  P1

  25/1

  75

  P2 175/25

  K101 25/50 K102 25/50 K103 25/50

  K104 25/50 K105 25/50 K106 25/50

  K107 25/50 K108 25/50 K109 25/50

  K110 25/50 K111 25/50 K112 25/50

  K1

  13

  25/5

  0K

  11

  4 2

  5/5

  0K

  11

  5 2

  5/5

  0

  K1

  16

  25/5

  0K

  11

  7 2

  5/5

  0K

  11

  8 2

  5/5

  0

  K1

  19

  25/5

  0K

  12

  0 2

  5/5

  0K

  12

  1 2

  5/5

  0

  K1

  22

  25/5

  0K

  12

  3 2

  5/5

  0K

  12

  4 2

  5/5

  0

  D101

  h=15

  D102

  h=15

  D103

  h=15

  D104

  h=15

  D105

  h=15

  D106

  h=15

  D107

  h=15

  D108

  h=15

  D109

  h=15

  A

  X

  Y

  1

  B C D

  2

  3

  4

  A B C D

  1

  2

  3

  4

  C25/30/s420a, YZS=Z2, A0=0.3, I=1

  ekil 3.58 Sneklik dzeyi karma perde+ereveli sisteme ait kalp plan

  Analiz sonrasnda yazlmn sunduu perde-ereve sistemine ait raporlar

  incelendiinde yazlmn sx orann 0.37, sx orann 0.36 hesaplad grlmtr. Bu

  oranlar 0.40 deerinin altnda olduundan yazlm sneklik dzeyinin karma olarak

  kabul edilemeyecei, normal sneklik dzeyi kabul yaplarak analizin tekrarland

  uyarsn vermitir. Deprem raporlar da incelendiinde, gerekten de yazlmn sistemi

  R=4 alarak yeniden analiz ettii grlmtr. Yazlm TDY 2007 Madde 2.5.4.1 (a)

  paragrafndaki koullarn yerine getirmektedir.

  TDY 2007 Madde 2.5.4.1 (a) paragrafnda, sneklik dzeyi karma seilen bir

  yapnn s orannn 0.40 deerinden az olamayaca belirtilmekte, fakat karma sneklik

  dzeyindeki bir sistem iin hangi R katsaysnn alnmas gerektiinden

  bahsedilmemektedir. Akla ilk olarak u soru gelmektedir; s orannn hesaplanmas iin

  gereken R katsays ka olmaldr? Zira yazlm bulunan s oranna gre TDY 2007

  Madde 2.5.4.1 (b) veya (c) paragraflarna gre yeniden bir R katsays hesaplayacak

 • 152

  veya kabul edilen ilk R katsaysna gre analizi sonlandracaktr. Bu sorunun cevab

  yle aklanabilir; sneklik dzeyi karma bir sistemde, sneklik dzeyi normal

  ereveler ve sneklik dzeyi yksek perdeler bulunmaktadr. TDY 2007, sneklik

  dzeyi normal erevelerin deprem yklerine maruz kalmasn istememektedir. 1. ve 2.

  derece deprem blgelerinde sadece sneklik dzeyi normal olan ereve sistemlerin

  modellenmesine izin verilmemesi bir bakmdan bu duruma rnek gsterilebilir. Tabi

  buradan karma tayc bir sistemde erevelerin hi deprem yk almayaca sonucu

  kmamaldr. TDY 2007, erevelerin tayaca deprem yklerinin en az seviyede

  tutulmasn istemektedir. Zira TDY 2007 Madde 2.5.4.1 (b) ve (c) paragraflar

  karlatrldnda, s orannn 0.4 ile 2/3 arasnda olmas durumunda, s in azalmasna

  bal olarak yapnn cezalandrld aka grlebilmektedir. O halde mhendis,

  karma tayc bir sistemde deprem yklerinin byk bir ounluunun snek perdeler

  tarafndan tanmasn isteyecektir. Buna bal olarak mhendisin seecei R katsays

  6 olmaldr. Analiz sonrasnda ise hesaplanan s oran R=6 katsaysnn deiip

  deimemesinde etkili olmaktadr.

  nceki paragraflarda akland gibi Y-Pro sneklik dzeyi karma sistemlerde

  R katsaysn 6 olarak kabul etmekte, TDY 2007 Madde 2.5.4.1 (b) ve (c)

  paragraflarndaki koullara bal olarak analizi sonlandrmakta veya yeniden hesaplanan

  R katsaysna gre tekrar analiz yapmaktadr.

  Y-Pro nun TDY 2007 Madde 2.5.4.1 (b) ve (c) paragraflarndaki koullar yerine

  getirip getirmediini kontrol etmek amacyla ekil 3.59 da kalp plan verilen 4 katl

  yap kendi zati arl ve deprem ykleri altnda 2. derece deprem blgesi iin analiz

  edilmitir. Yapnn sneklik dzeyi karma ve R=6 olarak alnmtr.

 • 153

  600 6001800

  50

  05

  00

  10

  00

  50

  05

  00

  10

  00

  S1

  50/30

  S2

  50/30

  S4

  30/50

  S3

  50/50

  S5

  30/50

  S6

  50/30

  S7

  30/50

  P1

  25/1

  75

  P2 175/25

  K101 25/50 K102 25/50

  K103 25/50 K104 25/50

  K105 25/50 K106 25/50

  K1

  07

  25/5

  0K

  10

  8 2

  5/5

  0

  K1

  09

  25/5

  0K

  11

  0 2

  5/5

  0

  K1

  11

  25/5

  0K

  11

  2 2

  5/5

  0

  D101

  h=15

  D102

  h=15

  D103

  h=15

  D104

  h=15

  A

  X

  Y

  1

  B C

  2

  3

  A B C

  1

  2

  3

  C25/30/s420a, YZS=Z2, A0=0.3, I=1

  600 6001800

  ekil 3.59 Sneklik dzeyi karma perde+ereveli sisteme ait kalp plan

  Analiz sonrasnda perde-ereve sisteme ait raporlar incelenmitir. Yazlm, X

  yn deprem kuvvetleri altnda sx orann 0.67>0.40 olarak hesaplam ve sx>2/3

  olduundan R=RYP=6 alnabileceini belirtmitir. Y yn deprem kuvvetleri altnda sy

  orann ise 0.66>0.40 olarak hesaplam ve R=RN+1.5 s(RYP-RN)=5.99 alnacan

  belirtmitir. 5.99

 • 154

  kabilmektedir. Bu durumda ilk plastik mafsal blgesi kolonlarda olumaktadr. Daha

  basit bir ifadeyle enerji kolonlar tarafndan yutulmaktadr. Yatay ykler altnda

  karlalan bu durumun dier kolonlarda da olumaya devam etmesi durumunda yap

  labil duruma gemekte ve nihayetinde gmektedir. Bu tr bir mekanizma ekli yap

  mhendisliinde istenmeyen bir durumdur. Olmas beklenen, deprem enerjisinin ilk

  olarak kiri u blgelerinde oluacak plastik mafsallar tarafndan yutulmasdr. Bu

  ncelii kirilere verilebilmesinin tek yolu, kiri moment tama kapasitesinin

  kolonunkinden az olmasdr. Daha ak olarak, bir dm noktasna balanan kirilerin

  tama gc momentlerinin toplamnn, o dme balanan kolonlarn tama gc

  momentlerinin toplamndan az olmas gerekmektedir.

  Moment tama kapasitesi denilince akla ilk olarak eleman kesiti, beton

  dayanm ve boyuna donatlar gelmektedir. Fakat burada kesit, boyuna donat vs. kadar

  nemli olan dier bir parametre, sarg donatsdr. Uygun sarglanmam bir kiri veya

  kolon elemanda ne beton dayanm hesaplarla rtecektir, ne de donatlar

  burkulmadan, beklenen kuvveti tayabilecektir. Sarg donats ap ve aral kadar

  kancalarn tertibinin ve boylarnn, kanca artma dzeninin nemini burada bir kez

  daha hatrlatmakta fayda grlmektedir. Betonarme bir ubuk elemanda oluabilecek

  btn i kuvvetler iin olmazsa olmaz yardmc elemanlar sarg donatlardr. Neticede

  kolonlarn kirilerden gl olmas durumu, dorudan kolon kesme donats hesabn

  etkilemektedir (Bkz. TDY 2007 Madde 3.3.7).

  TDY 2007, kolonlarn kirilerden nce mafsallamasn nlemek iin belirli

  kurallar getirmekte, bu kurallar sneklik dzeyi yksek tayc sistemlerde zorunlu

  klmaktadr. Kolonlar kirilerden daha gl olmas ile ilgili koullar TDY 2007 de

  aadaki ekliyle verilmektedir:

  3.3.5.1 Sadece erevelerden veya perde ve erevelerin birle iminden

  oluan tayc sistemlerde, her bir kolon - kiri dm noktasna birleen

  kolonlarn tama gc momentlerinin toplam, o dm noktasna birleen

  kirilerin kolon yzndeki kesitlerindeki tama gc momentleri toplamndan en

  az %20 daha byk olacaktr (ekil 3.4):

 • 155

  (Mra + Mr ) 1.2(Mri+ Mrj) (3.3)

  3.3.5.2 Denk.(3.3)n uygulanabilmesi iin, dm noktasna birleen

  kirilerin 3.4.1.1de verilen boyut koullarn salamas zorunludur.

  3.3.5.3 Denk.(3.3), her bir deprem dorultusunda ve depremin her iki

  yn iin elverisiz sonu verecek ekilde ayr ayr uygulanacaktr (ekil 3.4).

  Kolon tama gc momentlerinin hesabnda, depremin yn ile uyumlu olarak

  bu momentleri en kk yapan Nd eksenel kuvvetleri gz nne alnacaktr.

  3.3.5.4 Denk.(3.3)n uygulanmasna ilikin zel durumlar aada

  belirtilmitir:

  (a) Dm noktasna birleen kolonlarn her ikisinde de Nd 0.10 Ac fck olmas

  durumunda, Denk.(3.3)n salanmas zorunlu deildir.

  (b) Tek katl binalarda ve ok katl binalarn kolonlar st kata devam etmeyen

  dm noktalarnda Denk.(3.3)n salanp salanmadna baklmayacaktr.

  (c) Kirilerin sapland perdenin zayf dorultuda kolon gibi almas

  durumunda, Denk.(3.3)n salanp salanmadna baklmayacaktr.

  ekil 3.60 TDY 2007 ekil 3.4

 • 156

  TDY 2007 Denk. 3.3 n salanmamas durumu iin tasarmcya esneklik

  salanm ve TDY 2007 Madde 3.3.6 daki snr deerleri salamak artyla tasarm

  yaplmasna izin vermitir.

  3.3.6.1 Sadece erevelerden veya perde ve erevelerin birleiminden

  oluan tayc sistemlerde, gz nne alnan deprem dorultusunda binann

  herhangi bir iinci katnda, Denk.(3.4)n salanmas koulu ile, ilgili katn alt

  ve/veya stndeki baz dm noktalarnda Denk.(3.3)n salanamam

  olmasna izin verilebilir.

  i = Vis /Vik 0.70 (3.4)

  Nd 0.10 Ac fck koulunu salayan kolonlar, Denk. (3.3) salamasalar bile,

  Visnin hesabnda gz nne alnabilir.

  3.3.6.2 Denk.(3.4)n salanmas durumunda, 0.70 i 1.00

  aralnda, Denk. (3.3)n hem alttaki, hem de stteki dm noktalarnda

  saland kolonlara etkiyen eilme momentleri ve kesme kuvvetleri (1/i) oran

  ile arplarak arttrlacaktr. Denk. (3.3) salamayan kolonlar, kesitlerinde

  oluan dey yk ve deprem etkileri altnda donatlacaktr.

  3.3.6.3 Herhangi bir katta Denk.(3.4)n salanamamas durumunda,

  sadece erevelerden veya perde ve erevelerin birleiminden oluan tayc

  sistemlerdeki tm ereveler sneklik dzeyi normal ereve olarak gz nne

  alnacak ve Tablo 2.5e gre tayc sistem davran katsays deitirilerek

  hesap tekrarlanacaktr. Blm 2 deki 2.5.4.1de belirtildii zere sneklik

  dzeyi normal erevelerin, sneklik dzeyi yksek perdelerle bir arada

  kullanlmas da mmkndr.

  Farkl sneklik dzeyi yksek tayc sistemlerin analizleri zerinde yaplan

  kontrollerde Y-Pro nun TDY 2007 Madde 3.3.5 ve 3.3.6 daki koullar yerine getirdii

  grlmtr. Yazlm, TDY 2007 Madde 3.3.6.3 de sunulan durum iin uyar vermekte

  ve yapnn sneklik dzeyi normal olarak yeniden analiz edilmesini istemektedir.

 • 157

  3.5.11 Ksa Kolon Oluumunun rdelenmesi

  Ksa kolonlara gerek mimari nedenlerle, gerekse tayc sistemin oluturulmas

  aamasnda sklkla rastlanabilmektedir. Uygulamada bant pencere olarak tabir edilen

  pencere boluklar, ara sahanlklarda kolonlarn kirilerle birb irine balanmas ksa

  kolon oluumuna rnek olarak verilebilir. TDY 2007 Madde 3.3.8 de, ksa kolon

  olumasndan kaynaklanabilecek hasarlarn nne geebilmek amacyla hesap ve

  uygulamayla ilgili dzenlemeler getirilmitir.

  TDY 2007 Madde 3.3.8:

  Ksa kolonlar, tayc sistem nedeni ile veya dolgu duvarlarnda

  kolonlar arasnda braklan boluklar nedeni ile oluabilirler (ekil 3.6). Ksa

  kolon oluumunun engellenemedii durumlarda, enine donat hesabna esas

  alnacak kesme kuvveti Denk.(3.5) ile hesaplanacaktr. Denk.(3.5)teki

  momentler, ksa kolonun alt ve st ularnda Ma 1.4 Mra ve M 1.4 Mr olarak

  hesaplanacak, n ise ksa kolonun boyu olarak alnacaktr. Ancak hesaplanan

  kesme kuvveti Denk.(3.7)de verilen koullar salayacaktr. Ksa kolon

  boyunca, 3.3.4.1de kolonlarn sarlma blgeleri iin tanmlanan minimum enine

  donat ve yerletirme koullar uygulanacaktr. Dolgu duvarlar arasnda

  kalarak ksa kolon durumuna dnen kolonlarda, enine donatlar tm kat

  yksekliince devam ettirilecektir (ekil 3.6).

 • 158

  ekil 3.61 TDY 2007 ekil 3.6

  Tayc sistemden kaynaklanan ksa kolon oluumunu irdelemek amacyla

  ekil 3.62 deki dzlem ereve sistem Y-Pro ile analiz edilmi ve TDY 2007 deki

  koullarn salanp salanmad incelenmitir. Analiz ncesinde aadaki kabuller

  yaplmtr:

  Eleman zati arlklar ihmal edilmemitir.

  Kirilerin tamamnda 1 kN/m ilave zati yk ve 4 kN/m hareketli yk

  bulunmaktadr.

  Edeer deprem yk yntemine gre deprem analizi yaplmtr.

  Dm noktalarnn sonsuz rijit olduu kabul yaplmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmamtr.

 • 159

  1500

  K101 25/50 K102 25/50 K103 25/50S1

  40/40S2

  40/40

  S3

  40/40

  S4

  40/40

  500 500 500

  A B C D

  1

  A B C D

  1

  K101 25/50 K102 25/50 K103 25/50

  K201 25/50 K202 25/50 K203 25/50

  K301 25/50 K302 25/50 K303 25/50

  KS01 25/50

  40

  02

  00

  20

  04

  00

  C25/30 S420a, A0=0.3, I=1, YZS: Z3, R=8

  ekil 3.62 Ksa kolon oluumuna ait dzlem ereve

  Analiz sonular incelendiinde Y-Pro nun ksa kolon durumunu dikkate

  almadan hesap yapt grlmtr. Yazlm, ln boyunu 1.5 m yerine 3.5 m almaktadr.

  izimler incelendiinde, kolon boy almlarnda eleman boyunca S2 ve S4 kolonu ile

  dier kolonlarn ayn etriye saysna sahip olduu grlmtr. Oysa ynetmelik, ksa

  kolon boyunca sarlma blgesindeki minimum enine donat aralnn kullanlmasn

  istemektedir. Kullanc bu durumu dikkate alp kolon orta blgesinde etriye

  sklatrmasn yazlm zerinde elle dzeltmelidir.

  Mimari nedenlerden kaynaklanan (bant pencere, vs. gibi) durumlar Y-Pro da

  tanmlanamamaktadr. Byle bir durumla karlaldnda, kullanc gerekli etriye

  sklatrmasn yazlm zerinde elle dzeltmelidir. Bir dier zm ise dolgu

  duvarlarla kolon arasna skabilir malzeme koyarak ksa kolon oluumunu nlemektir.

 • 160

  3.5.12 Kolon-Kiri Birleim Blgelerinin Kesme Gvenliinin rdelenmesi

  Son yllarda yaam olduumuz byk depremlerde, deprem sonrasnda yerinde

  yaplan incelemeler bize, yapnn gme nedenlerinden birinin de kolon-kiri birleim

  blgesindeki hasarlardan kaynaklandn sylemektedir. Bu nedenle TDY 2007,

  kolon-kiri birleim blgeleri ile ilgili baz zorunlu kontroller ve tasarm mecburiyetleri

  getirmitir.

  Ynetmelik birleimleri ilk olarak kuatlm ve kuatlmam birleim olarak

  ikiye ayrmaktadr.

  TDY 2007 Madde 3.5.1:

  Sneklik dzeyi yksek kolon ve kirilerin oluturduu ereve

  sistemlerinde kolon-kiri birleimleri, aada tanmland zere, iki snfa

  ayrlacaktr.

  (a) Kirilerin kolona drt taraftan birlemesi ve her bir kiriin

  geniliinin birletii kolon geniliinin 3/4nden daha az olmamas

  durumunda, kolon-kiri birleimi kuatlm birleim olarak tanmlanacaktr.

  (b) Yukardaki koullar salamayan tm birleimler, kuatlmam

  birleim olarak tanmlanacaktr.

  lk olarak kuatlm ve kuatlmam birleimleri irdelemek amacyla ekil 3.63

  deki sistem Y-Pro ile analiz edilmi ve yazlmn TDY 2007 Madde 3.5.1 deki koullar

  salayp salamad irdelenmitir. Analiz ncesinde aadaki kabuller yaplmtr:

  Yap 3 katl olarak tasarlanm, kolon ve kiri boyutlar her katta ayn

  modellenmitir.

  Kat ykseklikleri her katta ayn ve 3 m dir.

  Edeer deprem yk yntemine gre deprem analizi yaplmtr.

  Elemanlarn zati arlklar ihmal edilmemitir.

  lave olarak demelerde 2 kN/m2 hareketli yk bulunmakta, kirilerin zerinde

  duvar yk bulunmamaktadr.

 • 161

  Rijit diyafram kabul yaplmtr.

  Dm noktalarnn sonsuz rijit olduu kabul yaplmamtr.

  1200

  B C D

  400 400 400

  1200

  50

  05

  00

  10

  00

  A

  1

  2

  3

  150

  1

  2

  3

  B C DA

  D101

  H=12

  D102

  H=12

  D103

  H=12

  D105

  H=12

  D106

  H=12

  D107

  H=12

  D104

  H=12

  D108

  H=12

  K101 30/50 K102 30/50 K103 30/50

  K105 30/50 K106 30/50 K107 30/50

  K109 30/50 K110 30/50 K111 30/50

  K1

  13

  30/5

  0K

  11

  4

  3

  0/5

  0

  K1

  15

  30/5

  0K

  11

  6

  3

  0/5

  0

  K1

  17

  30/5

  0K

  11

  8

  3

  0/5

  0

  K1

  19

  30/5

  0K

  12

  0

  3

  0/5

  0

  K104

  30/50

  K108

  30/50

  K112

  30/50

  S1

  40/40

  S2

  40/40

  S3

  40/40

  S4

  40/40

  S5

  40/40

  S6

  40/40

  S7

  40/40

  S8

  40/40

  S9

  40/40

  S10

  40/40

  S11

  40/40

  S12

  40/40

  400 400 400

  50

  05

  00

  10

  00

  C25/30 S420a, A0=0.3, I=1, YZS: Z3, R=8

  ekil 3.63 Kuatlm-kuatlmam dm noktasna ait kalp plan rnei

  Analiz sonrasnda hesap raporlar incelediinde, yazlmn S8 kolonunu

  kuatlm kolon olarak kabul ettii grlmtr. Kuatlm kolonun ak ifadesi; drt

  tarafndan yanal basn salayabilecek eksenel rijitlikteki kirilerler evrilmi kolondur.

  Oysaki K108 kirii konsol kiritir ve bir ucu serbesttir. Kolon-kiri birleim noktasnda

  eksenel ykten dolay oluan poisson etkisine kar koyabilecek yeterli yanal tutululua

  sahip deildir. zlen birok rnek zerinde bu durum tekrar tekrar incelenerek Y-Pro

  nun, konsol kiriin de bulunduu drt tarafndan kirilerle evrili bir dm noktas n

  kuatlm olarak kabul ettii grlmtr. Bu hata, kolon-kiri birleim blgesindeki

  kesme gvenlii hesaplarn dorudan etkilemektedir. Kullanc bu durumu dikkate

  alarak mutlaka el hesaplaryla kontrol yapmaldr. Kesme gvenlii salanm gibi

  gzken bir dm noktas, aslnda yetersiz olabilmektedir.

 • 162

  kinci bir kontrol amacyla K106 kiriinin genilii 30 cm den 25 cm ye

  drlerek TDY 2007 Madde 3.5.1 (a) paragrafnda belirtilen koulun salanp

  salanmad incelenmitir. Model tekrar analiz edildiinde 1. kattaki S6 ve S7

  kolonlarnn kuatlmam olarak kabul edildii grlmektedir. Yazlm, kiri

  geniliinin kolon geniliine orann (bw/b 3/4) dikkate almaktadr.

  Yapdaki herhangi bir kolon-kiri bileim blgesinin kesme gvenlii, birleimin

  kuatlm olup olmamasna baldr. Kesme gvenlii hesaplar ve tasarm

  snrlamalaryla ilgili olarak TDY 2007 Madde 3.5.2:

  3.5.2.1 Gz nne alnan deprem dorultusunda kolon-kiri birleim

  blgelerindeki kesme kuvveti, Denk.(3.11) ile hesaplanacaktr (ekil 3.10).

  Ve = 1.25 fyk (As1 + As2 ) Vkol (3.11)

  Kiriin kolona sadece bir taraftan sapland ve br tarafta devam etmedii

  durumlar iin As2 = 0 alnacaktr.

  3.5.2.2 Herhangi bir birleim blgesinde Denk.(3.11) ile hesaplanan

  kesme kuvveti, gz nne alnan deprem dorultusunda hibir zaman aada

  verilen snrlar amayacaktr (ekil 3.10). Bu snrlarn almas durumunda,

  kolon ve/veya kiri kesit boyutlar byltlerek deprem hesab tekrarlanacaktr.

  (a) Kuatlm birleimlerde: Ve 0.60 bj h fcd (3.12)

  (b) Kuatlmam birleimlerde: Ve 0.45 bj h fcd (3.13)

  3.5.2.3 Kolon-kiri birleim blgesindeki minimum enine donat

  koullar aada verilmitir (ekil 3.3):

  (a) Kuatlm birleimlerde, alttaki kolonun sarlma blgesi iin bulunan

  enine donat miktarnn en az %40, birleim blgesi boyunca kullanlacaktr.

  Ancak, enine donatnn ap 8 mmden az olmayacak ve aral 150 mmyi

  amayacaktr.

 • 163

  (b) Kuatlmam birleimlerde, alttaki kolonun sarlma blgesi iin

  bulunan enine donat miktarnn en az %60, birleim blgesi boyunca

  kullanlacaktr. Ancak bu durumda, enine donatnn ap 8 mmden az

  olmayacak ve aral 100 mmyi amayacaktr.

  ekil 3.64 TDY 2007 ekil 3.10

  TDY 2007 Madde 3.2.5 de sunulan alt maddeleri incelemek amacyla ekil 3.65

  deki sistem Y-Pro da analiz edilmitir. Analiz ncesinde aadaki kabuller yaplmtr:

  Yap 3 katl olarak tasarlanm, kolon ve kiri boyutlar her katta ayn

  modellenmitir.

  Kat ykseklikleri her katta ayn ve 3 m dir.

  Edeer deprem yk yntemine gre deprem analizi yaplmtr.

  Elemanlarn zati arlklar ihmal edilmemitir.

 • 164

  lave olarak demelerde 2 kN/m2 hareketli yk bulunmakta, kirilerin zerinde

  duvar yk bulunmamaktadr.

  Rijit diyafram kabul yaplmtr.

  Dm noktalarnn sonsuz rijit olduu kabul yaplmamtr.

  900

  83

  0

  83

  0

  900

  S1

  30/60

  S2

  30/60 S3

  30/60

  S4

  30/30

  S5

  30/30

  S6

  60/50

  S6

  60/30

  S7

  75/30

  S8

  60/30

  K101 30/50K102 30/50

  K103 40/60 K104 40/60

  K105 30/50 K106 30/50

  K1

  07

  3

  0/5

  0K

  10

  8

  30/5

  0

  K1

  09

  3

  0/5

  0K

  11

  0

  30/5

  0

  K1

  11

  3

  0/5

  0K

  11

  2

  30/5

  0

  D101

  H=12

  D102

  H=12

  D103

  H=12

  D104

  H=12

  450 450

  40

  04

  00

  30

  40

  04

  00

  30

  B CA

  1

  2

  3

  4

  B CA

  450 450

  1

  2

  3

  4

  30

  30

  37.5

  C25/30 S420a, A0=0.3, I=1, YZS: Z3, R=8

  ekil 3.65 TDY 2007 Madde 2.5.2 nin irdelenmesine ait kalp plan

  Analiz sonrasnda dm noktalar kesme gvenlii raporlar incelenmitir. X

  dorultusu deprem kuvvetleri iin 1. kat S2 kolonunun bulunduu dm noktasnda

  K101 ve K102 kirileri ayn aks zerinde bulunmamaktadr. izim ktlar

  incelediinde de K101 ve K102 kirileri mnferit birer kiri olarak izilmektedir. Fakat

  yazlm, kesme gvenlii hesaplarnda her iki kiriteki boyuna donatlarn toplamn

  (AS1, AS2) hesaplamakta ve Ve deerini bu toplama gre bulmaktadr.

  X dorultusu deprem kuvvetleri iin 1. kat S5 kolonunun bulunduu dm

  noktasndaki K103 ve K104 kirilerinin genilikleri (bW1 ve bW2) S5 kolonunun

 • 165

  geniliinden (b) fazladr. TDY 2007 ye gre byle bir durumda bj deeri (bW1 ve bW2

  b iin) b olmaldr. Kesme gvenlii raporlar incelendiinde yazlmn bu dm iin

  ilgili deprem dorultusunda bj deerini b=40 cm ald grlmtr. Yazlm bu art

  yerine getirmektedir.

  Y dorultusundaki deprem gz nne alnarak 1. kat S7 kolonun bulunduu

  dm noktas incelenmitir. TDY 2007 ekil 3.10 da bj(bW1+h) koulu

  bulunmaktadr. Buna gre bj deeri bW1+h=30+30=60 cm den fazla olamaz.

  Raporlarda ise bu deerin (bj), 75 cm olarak hesapland grlmtr. Yazlm, TDY

  2007 ekil 3.10 daki bj(bW1+h) koulunu dikkate almamtr.

  Y-Pro sunumunda, analiz sonrasnda kolon ve kiri donat ap ve adetlerinin

  yazlm zerinde kullanc tarafndan deitirilebileceini belirtmektedir. Herhangi bir

  dme balanan kiri boyuna donatlarnn deitirilmesi durumunda Ve deerinin de

  deiecei aktr. Bu amala, K101 sa mesnet alt ve st donatlar arttrlm ve

  yazlma kolon-kiri birleim blgesi kesme gvenlii hesab tekrarlatlmtr. Raporda

  ilgili donat alanlar arttrlarak Ve deerinin yeniden hesapland grlmtr.

  Yazlm, modelde ve donatlarda deiiklik yaplmas durumunda kolon-kiri birleim

  blgesi kesme gvenlii hesaplarnn yenilenmesi gerektii konusunda kullancy

  uyarmaktadr.

  Y-Pro, mesnetlerde kiri boyuna donatlarna ek yaplmas durumunda AS1 ve

  AS2 boyuna donat alanlarn hesaplarken bindirmeden dolay oluan fazla donat

  alanlarn dikkate almamaktadr. Bu durum, olumas beklenen kesme kuvvetinden

  daha az bir deerin gz nnde bulunmasna neden olmaktadr. Kullanc bu durumu

  dikkate almaldr.

  TDY 2007 Madde 3.5.2.3 (a) ve (b) paragraflarndaki snr artlarn yerine

  getirilip getirilmediini kontrol etmek amacyla antiyeye gidecek kolon boy

  almlarna ait izimler incelenmitir. Yazlm, btn kolon-kiri birleim blgelerinde

  etriye araln 15 cm izmektedir. Oysa S5 kolonu haricindeki btn kolonlar

  kuatlmam kolondur. Kuatlmam kolonlarda, btn katlarda etriye aral 10 cm

  den fazla olmamaldr. Bu durum TDY 2007 ye tamamen ters dmektedir. Kullanc

  bu hatay baka bir izim programnda mutlaka dzeltmelidir.

 • 166

  3.5.13 Edeer Deprem Yk Ynteminin rdelenmesi

  Edeer deprem yknn bir yap modeli zerinde uygulanabilmesi iin getirilen

  snrlamalar TDY 2007 Tablo 2.6 da gsterilmektedir. Y-Pro nun bu snrlamalar

  dikkate alp almadn kontrol etmek amacyla farkl yap modellerinin analizleri

  yaplmtr. rdelenen sonularda, Y-Pro nun TDY 2007 Tablo 2.6 da sunulan koullar

  dikkate ald grlmtr. Yazlm, TDY 2007 Tablo 2.6 daki koullarn

  salanmamas durumunda kullancy uyarmakta ve mod birletirme yntemine gre

  dinamik analiz yaplmasn istemektedir.

  ekil 3.66 TDY 2007 ekil 2.6

  3.5.13.1 Edeer Deprem Kuvvetlerinin rdelenmesi

  Y-Pro nun hesaplad yapnn serbest titreim periyotlar, taban kesme kuvveti

  ve katlara etkiyen deprem kuvvetlerini irdelemek amacyla, uygulamada sklkla

  karlalan geometriye sahip bir yap modeli (ekil 3.67) zerinde Y-Pro ve SAP 2000

  yazlmlar ile yapsal analiz yaplmtr. SAP 2000 yardm ile yapnn serbest titreim

  periyotlar, yap arl ve kat arlklar bulunmutur. Analiz ncesinde yaplan

  kabuller aada verilmektedir:

  Yap, birinci derece deprem blgesinde ina edilecektir.

  4 katl olan yapnn kat ykseklikleri 3 m dir.

  Deprem hesaplar edeer deprem yk yntemine gre yaplmtr.

 • 167

  Elemanlarn zati arlklar ihmal edilmitir.

  Her katta, btn demelerde 3.75 kN/m2 sabit ve 3.5 kN/m2 hareketli yk

  bulunmaktadr.

  Her katta, btn kirilerde 0.56 kN/m sabit ve 0.53 kN/m hareketli yk

  bulunmaktadr. Duvar yk tanmlanmamtr.

  Demelerden kirilere yk aktarm, demelerin sonlu elemanlara ayrlmas

  ile yaplmtr. Krlma izgileri yntemi kullanlmamtr.

  Rijit diyafram kabul yaplmtr.

  Dm noktalarnn sonsuz rijit davrand kabul yaplmamtr.

  Hesaba katlacak mod adedi 12 dir.

  A B C

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3

  4

  A B C

  734 688

  1422

  50

  05

  00

  50

  0

  15

  00

  359 441

  800

  S1

  30/60

  S2

  100/30

  50

  05

  00

  50

  0

  15

  00

  S3

  30/60

  S4

  30/60

  S7

  30/60

  S10

  30/60

  S5

  80/30

  S6

  30/60

  S9

  30/60

  S12

  30/60

  S8

  60/40

  S11

  60/40

  K101 30/60 K102 30/60

  K103 30/60 K104 30/60

  K105 30/60 K106 30/60

  K107

  30/60K108 30/60

  K1

  09

  3

  0/6

  0

  K1

  10

  3

  0/6

  0

  K1

  11

  3

  0/6

  0

  K1

  12

  3

  0/6

  0K

  11

  3 3

  0/6

  0K

  11

  4 3

  0/6

  0

  K1

  15

  3

  0/6

  0K

  11

  6 3

  0/6

  0

  K1

  17

  3

  0/6

  0

  D101

  h=15

  D102

  h=15

  D104

  h=15

  D103

  h=15

  D105

  h=15

  D106

  h=15

  C30/37 S420a, YZS: Z3, I=1, A0=0.4, n=0.3, R=8

  X

  Y

  ekil 3.67 Deprem kuvvetlerinin irdelenmesi iin hazrlanm kalp plan

  Yaplan kabuller iinden, yap elemanlarnn zati arlklarnn neden ihmal

 • 168

  edildii sorusu akla gelebilir. Bunun nedeni Y-Pro ile SAP 2000 arasndaki hesap

  farklarn en aza indirgemektir. Y-Pro ktle hesaplarnda ilgili katn kolon, kiri ve

  demelerinin ktlelerinin tamamn, o katn ktle merkezinde toplamaktadr (ekil 3.68

  a). SAP 2000 ise katlar arasnda kalan kolonlarn ktlelerinin yarsn st kata, yarsn

  alt kata ilave edecek ekilde datmaktadr (ekil 3.68 b). Bu durumda kat ktleleri

  SAP 2000 den farkl hesaplandndan, yapnn serbest titreim periyotlar da farkl

  kmaktadr. Modelleme farkn gidermek amacyla elemanlarn zati arlklar ihmal

  edilmitir.

  m2

  m1

  m2

  m1

  m1

  m2

  Y-PRO

  (a)

  SAP 2000

  (b)

  m1

  m2

  ekil 3.68 SAP 2000 ve Y-Pro ya ait kat ktlelerinin dalm modeli

  izelge 3.59 ekil 3.67 deki yapya ait serbest titreim periyotlar

  MODLAR T (sn)

  Y-PRO SAP 2000

  1 0.4126 0.3985 X YN

  2 0.3679 0.3627 Y YN

  3 0.3133 0.2815

  4 0.1240 0.1219

  5 0.1161 0.1149

  6 0.0993 0.0894

  7 0.0660 0.0806

  8 0.0641 0.0776

  9 0.0555 0.0770

  10 0.0471 0.0757

  11 0.0445 0.0757

  12 0.0388 0.0716

 • 169

  izelge 3.60 ekil 3.67 deki yapya ait kat arlklar

  KAT AIRLIKLARI (g+nq) kN

  KATLAR Y-PRO SAP 2000

  1 1173.6 1173.5

  2 1173.6 1173.5

  3 1173.6 1173.5

  4 1173.6 1173.5

  TOPLAM 4694.2 4694.05

  Analiz sonrasnda her iki yazlmn bulduu serbest titreim periyotlar ve yap

  arl, izelge 3.59 ve 3.60 da verilmitir. Sonularda ilk gze arpan, periyotlarn

  kabul edilebilir yaknlkta olduu fakat ayn olmaddr. Kat arlklarnn eit

  olmasna ramen periyotlarn farkl olmasnn nedeni global rijitlik matrislerinin ayn

  olmamasdr. Y-Pro da demelerin yapnn analitik modeline sadece yk ve diyafram

  olarak katldn demelerin irdelenmesi esnasnda belirtmi idik. Y-Pro yapy sonlu

  elemanlar metoduna gre kolon ve kirilerden oluan ubuk elemanlar olarak

  zmekteydi (Perdeler ubuk veya kabuk eleman olarak zlebilmektedir). ekil 3.67

  deki rnek SAP 2000 ile modellenirken demeler yap modeline dzlem elemanlar

  olarak dhil edilmitir. SAP 2000 yapnn global rijitlik matrisini olutururken

  demeleri de dikkate almtr. Bu nedenle hesaplanan periyotlar ayn kmamaktadr.

  Sadece ubuk elemanlardan oluan sistemlerin periyotlarnn karlatrlmas ileriki

  paragraflarda yaplacaktr.

  Hesaplanan T1X ve T1Y periyotlarna gre TDY 2007 deki ilgili denklemler

  kullanlarak her iki yn iin katlara etkiyen deprem kuvvetlerinin hesaplanmas

  gerekmektedir. rnek olmas asndan sadece X yn deprem kuvvetleri elle

  hesaplanmtr.

 • 170

  1

  2.5

  S(T)

  T(sn)

  TA=

  0.1

  5

  TB=

  0.6

  0

  T1

  X

  8.011 5.2)( TTTS B

  ekil 3.69 ekil 3.67 deki rnee ait X yn spektrum grafii

  S(T1X)=2.5 ...................................TA

 • 171

  kNF

  NVF

  X

  tX

  8.58640075.0

  0075.0

  4

  4

  Her kata gelen deprem kuvveti aadaki gibi hesaplanr:

  )(28.24535205

  125.11736.178.586

  76.17035205

  95.11736.178.586

  84.11335205

  65.11736.178.586

  92.5635205

  35.11736.178.586

  44

  3

  2

  1

  1

  olarakeklenmiFkNF

  kNF

  kNF

  kNF

  Hw

  HwFVF

  XX

  X

  X

  X

  N

  j

  jj

  iiti

  56.92 kN

  113.84 kN

  170.76 kN

  245.28 kN

  Vtx=586.8 kN

  1. Kat

  2. Kat

  3. Kat

  4. Kat

  ekil 3.70 ekil 3.67 ye ait dinamik model ve deprem kuvvetleri

  Her iki yn iin de Y-Pro ve el hesaplarna ait sonular izelge 3.61 de

  verilmitir. Sonular incelendiinde Y-Pro nun edeer deprem yk yntemine ait

  hesaplar doru yapt grlmektedir. Dikkat edilmesi gereken bir dier husus 1.

 • 172

  serbest titreim periyodunun TA ve TB aralnda kmasdr. Eer serbest titreim

  periyodu bu araln dnda bir blgede km olsayd, Y-Pro nun bulduu deprem

  kuvvetleri ile el hesaplar ile bulunan deprem kuvvetleri bir miktar farkl olacakt.

  izelge 3.61 ekil 3.67 iin bulunan X ve Y yn deprem kuvvetleri

  KAT X YN Fi (kN) Y YN Fi (kN)

  Y-PRO EL HESABI Y-PRO EL HESABI

  1 56.92 56.92 56.92 56.92

  2 113.84 113.84 113.84 113.84

  3 170.75 170.76 170.75 170.76

  4 245.27 245.28 245.27 245.28

  Y-Pro nun yapsal analiz srasnda demeleri yk ve diyafram olarak hesaplara

  dhil edebilecei, yapsal eleman olarak sistemin global rijitlik matrisine bir katksnn

  olmad daha nceki paragraflarda belirtilmiti. Bu nedenle, SAP 2000 de

  demelerin, kolon ve kirilerle beraber modellenmesi durumunda yaplan

  karlatrma, sonularn karlatrlmas asndan salkl olmamaktadr. Bu nedenle

  ekil 3.71 deki demesiz kalp planna ait sistem Y-Pro ve SAP 2000 de modellenerek

  serbest titreim periyotlar karlatrlmtr. Analiz ncesinde yaplan kabuller aada

  verilmektedir:

  Yap, birinci derece deprem blgesinde ina edilecektir.

  4 katl olan yapnn kat ykseklikleri 3 m dir.

  Deprem hesaplar edeer deprem yk yntemine gre yaplmtr.

  Elemanlarn zati arlklar ihmal edilmitir.

  Sistemde deme bulunmamaktadr.

  1, 2 ve 3. katlarda btn kirilerde 10 kN/m sabit ve 7 kN/m hareketli yk

  bulunmaktadr. 4. katta ise 6 kN/m sabit ve 3 kN/m hareketli yk

  bulunmaktadr.

  Sistemde deme bulunmadndan rijit diyafram kabul yaplmamtr.

  Dm noktalarnn sonsuz rijit davrand kabul yaplmamtr.

  Hesaba katlacak mod adedi 12 dir.

 • 173

  A B C

  1

  2

  3

  4

  1

  2

  3

  4

  A B C

  734 688

  1422

  50

  05

  00

  50

  0

  15

  00

  359 441

  800

  S1

  30/60

  S2

  100/30

  50

  05

  00

  50

  0

  15

  00

  S3

  30/60

  S4

  30/60

  S7

  30/60

  S10

  30/60

  S5

  80/30

  S6

  30/60

  S9

  30/60

  S12

  30/60

  S8

  60/40

  S11

  60/40

  K101 30/60 K102 30/60

  K103 30/60 K104 30/60

  K105 30/60 K106 30/60

  K107

  30/60K108 30/60

  K109 30/6

  0

  K110 3

  0/6

  0

  K111 30/6

  0

  K1

  12

  3

  0/6

  0K

  11

  3

  30

  /60

  K1

  14

  3

  0/6

  0

  K115 30/6

  0K

  116 30/6

  0

  K117 30/6

  0

  C30/37 S420a, YZS: Z3, I=1, A0=0.4, n=0.3, R=8

  BOL

  UK

  BO

  LU

  K

  BO

  LU

  K

  BO

  LU

  K

  BO

  L

  UK

  BO

  L

  UK

  X

  Y

  ekil 3.71 Serbest titreim periyotlarnn karlatrlmasna ait kalp plan

  izelge 3.62 ekil 3.71 deki yapya ait serbest titreim periyotlar

  MODLAR T (sn)

  Y-PRO SAP 2000

  1 0.3495 0.3495

  2 0.3167 0.3167

  3 0.2850 0.2850

  4 0.2182 0.2182

  5 0.1841 0.1841

  6 0.1615 0.1615

  7 0.1232 0.1232

  8 0.1154 0.1154

  9 0.1134 0.1134

  10 0.1005 0.1005

  11 0.0925 0.0925

  12 0.0836 0.0836

 • 174

  izelge 3.63 ekil 3.71 deki yapya ait kat arlklar

  KAT AIRLIKLARI (g+nq) kN

  KATLAR Y-PRO SAP 2000

  1 598.3 598.3

  2 1049.2 1049.2

  3 1049.2 1049.2

  4 1049.2 1049.2

  TOPLAM 3745.9 3745.9

  izelge 3.62 ve 3.63 den de grld gibi her iki yazlmn hesaplam olduu deerler

  eit kmtr.

  Bir yapda demelerin olmamas veya rijit diyafram davrann sergileyecek

  kararllkta demeler bulunmamas durumunda katlara gelen deprem kuvvetleri kat

  arlk merkezi yerine ktlelerin younlat dm noktalarna etkitilir. Bu konuyla

  ilgili olarak TDY 2007 Madde 2.7.3 de:

  2.7.3.1 Demelerin yatay dzlemde rijit diyafram olarak alt

  binalarda, her katta iki yatay yer deitirme bileeni ile dey eksen etrafndaki

  dnme, bamsz yer deitirme bileenleri olarak gz nne alnacaktr. Her

  katta 2.7.2ye gre belirlenen edeer deprem ykleri, ek dmerkezlik etkisinin

  hesaba katlabilmesi amac ile gz nne alnan deprem dorultusuna dik

  dorultudaki kat boyutunun +%5i ve %5i kadar kaydrlmas ile belirlenen

  noktalara ve ayrca kat ktle merkezine uygulanacaktr (ekil 2.7).

  2.7.3.2 Tablo 2.1de tanmlanan A2 tr dzensizliin bulunduu ve

  demelerin yatay dzlemde rijit diyafram olarak almad binalarda,

  demelerin yatay dzlemdeki ekil deitirmelerinin gz nne alnmasn

  salayacak yeterlikte bamsz statik yer deitirme bileeni hesapta gz nne

  alnacaktr. Ek dmerkezlik etkisinin hesaba katlabilmesi iin, her katta eitli

  noktalarda dal bulunan tekil ktlelere etkiyen edeer deprem yklerinin her

 • 175

  biri, deprem dorultusuna dik dorultudaki kat boyutunun +%5i ve %5i

  kadar kaydrlacaktr (ekil 2.8).

  ekil 3.72 TDY 2007 ekil 2.7

  ekil 3.73 TDY 2007 ekil 2.8

  denilmektedir. Y-Pro, rijit diyafram kabulnn yaplmad analizlerde deprem

  kuvvetlerini ktlelerin younlat dm noktalarna etkitmektedir. Buraya kadar bir

  problem olmamasna ramen yazlm, ekil 3.73 deki dmerkezlikleri dikkate

  almamaktadr. Bu durum TDY 2007 Madde 2.7.3.2 de belirtilen Ek dmerkezlik

 • 176

  etkisinin hesaba katlabilmesi iin, her katta eitli noktalarda dal bulunan tekil

  ktlelere etkiyen edeer deprem yklerinin her biri, deprem dorultusuna dik

  dorultudaki kat boyutunun +%5i ve %5i kadar kaydrlacaktr. ifadesine aykrdr.

  3.5.14 Mod Birletirme Ynteminin rdelenmesi

  Edeer deprem yk ynteminin mant, yapnn ilk serbest titreimi esnasnda

  yapnn tabannda oluacak kesme kuvvetinin maksimum byklkte olmasdr. Yani

  basit bir dille, deprem annda yapnn tabanndaki en byk zorlanma ilk salnm

  esnasnda olumaktadr. Fakat yap ykseklii arttka veya yapda dzensizlikler

  bulunuyorsa, 2., 3. ve dier modlar da nem kazanmaya balayacaktr. Bu nedenle

  yapda oluacak i kuvvetler ve deplasmanlar, mod katklarnn istatistiksel olarak

  birletirilmesi ile hesaplanr. Bu ynteme mod birletirme ad verilmektedir.

  ekil 3.67 ve 3.71 deki yap modelleri, mod birletirme yntemi kullanlarak Y-

  Pro ve SAP 2000 yazlmlar ile analiz edilmitir. Kolaylk salamas asndan

  sonular TDY 2007 ye gre madde madde ince lenecektir.

  TDY 2007 Madde 2.8.2. Gz nne Alnacak Dinamik Serbestlik Dereceleri

  2.8.2.1 Demelerin yatay dzlemde rijit diyafram olarak alt

  binalarda, her bir katta, birbirine dik dorultularda iki yatay serbestlik derecesi

  ile ktle merkezinden geen dey eksen etrafndaki dnme serbestlik derecesi

  gz nne alnacaktr. Her katta modal deprem ykleri bu serbestlik dereceleri

  iin hesaplanacak, ancak ek dmerkezlik etkisinin hesaba katlabilmesi amac

  ile deprem dorultusuna dik dorultudaki kat boyutunun +%5i ve %5i kadar

  kaydrlmas ile belirlenen noktalara ve ek bir ykleme olarak kat ktle

  merkezine uygulanacaktr (ekil 2.7).

  2.8.2.2 Tablo 2.1de A2 bal altnda tanmlanan deme

  sreksizliinin bulunduu ve demelerin yatay dzlemde rijit diyafram olarak

  almad binalarda, demelerin kendi dzlemleri iindeki ekil

  deitirmelerinin gz nne alnmasn salayacak yeterlikte dinamik serbestlik

 • 177

  derecesi gz nne alnacaktr. Ek dmerkezlik etkisinin hesaba katlabilmesi

  iin, her katta eitli noktalarda dal bulunan tekil ktlelere etkiyen modal

  deprem yklerinin her biri, deprem dorultusuna dik dorultudaki kat

  boyutunun +%5i ve %5i kadar kaydrlacaktr (ekil 2.8). Bu tr binalarda,

  sadece ek dmerkezlik etkilerinden oluan i kuvvet ve yer deitirme

  byklkleri 2.7ye gre de hesaplanabilir. Bu byklkler, ek dmerkezlik

  etkisi gz nne alnmakszn her bir titreim modu iin hesaplanarak 2.8.4e

  gre birletirilen byklklere dorudan eklenecektir.

  Yazlm ekil 3.67 deki rnek iin d merkezlikleri dikkate alarak analiz

  yapabilmektedir. Fakat yapda rijit diyafram kabul yaplmamas durumunda (ekil

  3.71), edeer deprem yk ynteminde olduu gibi ek dmerkezlikler dikkate

  alnmamaktadr.

  TDY 2007 Madde 2.8.3. Hesaba Katlacak Yeterli Titreim Modu Says

  2.8.3.1 Hesaba katlmas gereken yeterli titreim modu says, Y, gz

  nne alnan birbirine dik x ve y yatay deprem dorultularnn her birinde, her

  bir mod iin hesaplanan etkin ktlelerin toplamnn hibir zaman bina toplam

  ktlesinin %90ndan daha az olmamas kuralna gre belirlenecektir:

  N

  i

  i

  Y

  n n

  ynY

  n

  yn

  N

  i

  i

  Y

  n n

  xnY

  n

  xn

  mM

  LM

  mM

  LM

  11

  2

  1

  11

  2

  1

  90.0

  90.0

  (2.14)

  Denk.(2.14)te yer alan Lxn ve Lyn ile modal ktle Mnnin ifadeleri, kat

  demelerinin rijit diyafram olarak alt binalar iin aada verilmitir:

 • 178

  222

  11

  ;

  iniyinixinin

  N

  i

  yiniyn

  N

  i

  xinixn

  mmmM

  mLmL

  (2.15)

  2.8.3.2 Bodrum katlarnda rijitlii st katlara oranla ok byk olan

  betonarme evre perdelerinin bulunduu ve bodrum kat demelerinin yatay

  dzlemde rijit diyafram olarak alt binalarn hesabnda, sadece bodrum

  katlarn stndeki katlarda etkin olan titreim modlarnn gz nne alnmas ile

  yetinilebilir. Bu durumda, Edeer Deprem Yk Yntemi iin verilen 2.7.2.4n

  (a) paragrafnn karl olarak Mod Birletirme Yntemi ile yaplacak hesapta,

  bodrumdaki rijit evre perdeleri gz nne alnmakszn Tablo 2.5ten seilen R

  katsays kullanlacak ve sadece stteki katlarn ktleleri gz nne alnacaktr.

  2.7.2.4n (b) ve (c) paragraflar ise aynen uygulanacaktr.

  ekil 3.71 deki rnee ait her bir mod iin etkin ktleler izelge 3.64 de verilmektedir.

  izelge 3.64 ekil 3.71 deki rnee ait etkin ktleler

  X ve Y YNLER N ETKN KTLELER (% )

  MOD Y-PRO SAP 2000

  X YN Y YN X YN Y YN

  1 65.16 2.00 65.16 2.00

  2 66.82 84.05 66.82 84.05

  3 81.04 84.05 81.04 84.05

  4 83.13 84.11 83.13 84.11

  5 83.41 84.20 83.41 84.20

  6 83.42 84.82 83.42 84.82

  7 83.42 84.84 83.42 84.84

  8 83.85 91.56 83.86 91.56

  9 91.55 91.82 91.55 91.81

  10 91.57 91.82 91.58 91.81

  11 92.68 91.82 92.68 91.81

  12 93.10 94.06 93.10 94.05

 • 179

  Y-Pro ve SAP 2000 e ait sonularn rtt grlmektedir. Ayn rnek 5 adet

  modun hesaba katlmas ile zldnde, yazlm hesap raporlarnda hesaba katlacak

  mod adedinin arttrlarak yeniden analiz yaplmas hususunda uyar vermektedir.

  TDY 2007 Madde 2.8.4. Mod Katklarnn Birletirilmesi

  Binaya etkiyen toplam deprem yk, kat kesme kuvveti, i kuvvet

  bileenleri, yer deitirme ve greli kat telemesi gibi byklklerin her biri iin

  ayr ayr uygulanmak zere, her titreim modu iin hesaplanan ve ezamanl

  olmayan maksimum katklarn istatistiksel olarak birletirilmesi iin

  uygulanacak kurallar aada verilmitir:

  2.8.4.1 Tm < Tn olmak zere, gz nne alnan herhangi iki titreim

  moduna ait doal periyotlarn daima Tm / Tn < 0.80 koulunu salamas

  durumunda, maksimum mod katklarnn birletirilmesi iin Karelerin

  Toplamnn Kare Kk Kural uygulanabilir.

  2.8.4.2 Yukarda belirtilen koulun salanamamas durumunda,

  maksimum mod katklarnn birletirilmesi iin Tam Karesel Birletirme (CQC)

  Kural uygulanacaktr.

  Bu kuraln uygulanmasnda kullanlacak apraz korelsyon

  katsaylarnn hesabnda, modal snm oranlar btn titreim modlar iin %5

  olarak alnacaktr.

  Yazlm bu iki yntemden sadece Tam Karesel Birletirme (CQC) yntemini

  kullanmaktadr. Bu nedenle Tm / Tn < 0.80 koulu aranmamaktadr.

  TDY 2007 Madde 2.8.5. Hesaplanan Byklklere likin Alt Snr Deerleri

  Gz nne alnan deprem dorultusunda, 2.8.4e gre birletirilerek elde

  edilen bina toplam deprem yk VtBnin, Edeer Deprem Yk Ynteminde

  Denk.2.4ten hesaplanan bina toplam deprem yk Vtye orannn aada

  tanmlanan deerinden kk olmas durumunda (VtB < Vt), Mod Birletirme

 • 180

  Yntemine gre bulunan tm i kuvvet ve yer deitirme byklkleri,

  Denk.(2.16)ya gre bytlecektir.

  BtB

  t

  D BV

  VB

  (2.16)

  Tablo 2.1de tanmlanan A1, B2 veya B3 tr dzensizliklerden en az

  birinin binada bulunmas durumunda Denk.(2.16)da =0.90, bu

  dzensizliklerden hibirinin bulunmamas durumunda ise =0.80 alnacaktr.

  ekil 3.71 deki rnekte Y-Pro A1 ve B2 dzensizlii bulmaktadr. Bu nedenle

  yazlm katsaysn 0.90 almaktadr. = 0.90 iin VtB < Vt koulu salanmam

  olduundan yazlm btn i kuvvet ve deplasmanlarn BD=1.25 orannda arttrldn

  belirtmektedir. Sonu olarak yazlm TDY 2007 Madde 2.8.5 deki koullar yerine

  getirmektedir.

  3.5.15 Y-Pro nun Sunduu Hesap Raporlarnn rdelenmesi

  TS 5002000 ve TDY 2007 de yapsal analiz ve betonarme tasarma ait yaplan

  hesaplarla ilgili olarak getirilen koullar aada sunulmaktadr:

  TS 5002000 Madde 2.2 Yapsal zmleme Ve Kesit Hesaplar

  Elle veya bilgisayarla yaplan zmleme ve kesit hesaplarnn banda

  Tasarm lkeleri ad altnda aadaki bilgiler zet olarak verilir:

  Yapnn tayc sistemini aklayan krokiler

  Temel zemini cinsi, temel kotu, zemin zellikleri ve zemin emniyet gerilmesi

  Kullanlan donat elii snf

  Kullanlan beton snf

  lgili yk artnamesi, varsa zel ykleme hallerine ait bilgiler

  Deprem ynetmeliinden alnan bilgiler (etkili yer ivme katsays, sneklik

  dzeyi, davran katsays vb)

 • 181

  Yapnn maruz kalaca evre artlar ve buna gre maksimum atlak

  genilikleri

  Yatay ve dey dorultularda izin verilen yer deitirme snrlar

  Yap ve varsa bamsz blmnn durayllk (stabilite) emniyet katsaylar

  Yararlanlan artnameler ve kaynaklarn adlar

  Elle veya bilgisayarla yaplan hesaplarda sistemin statik ve dinamik

  zmleme sonular ak ve kolay anlalr bir ekilde gsterilmelidir.

  Analizlerde ve kesit hesaplarnda allmn dnda denklemler veya abaklar

  kullanlm ise bunlar belirtilmeli, kullanlan kaynak fotokopileri hesaplara ek

  olarak sunulmaldr. Bilgisayarla yaplan analizlerde program girdileri ak bir

  ekilde belirtilerek hesab kontrol eden kiinin elle veya baka bir programla

  sonular irdelemesine olanak salanmaldr. Kullanlan programn, inceleme

  konusu yap iin yeterli olduu yetkili kurulularca daha nceden

  saptanmamsa hesaplarla birlikte programn kullanc el kitabndaki bilgileri

  ieren bilgiler kontrole verilmelidir. Program ktlarnda her zaman sistem

  denge denklemlerinin saland gsterilmelidir.

  TDY 2007 Madde 2.13. Deprem Hesap Raporlarna likin Kurallar

  Binalarn deprem hesaplarn ieren hesap raporlarnn hazrlanmasnda

  aada belirtilen kurallara uyulacaktr:

  2.13.1 Tasarm yaplan bina iin, Tablo 2.1de tanmlanan dzensizlik

  trleri ayrntl olarak irdelenecek, eer varsa, binada hangi tr dzensizliklerin

  bulunduu ak olarak belirtilecektir.

  2.13.2 Seilen sneklik dzeyi yksek veya normal tayc sistemin

  Blm 3 veya Blm 4teki koullara gre tanm ak olarak yaplacak ve Tablo

  2.5ten R katsaysnn seim nedeni belirtilecektir.

  2.13.3 Binann bulunduu deprem blgesi, bina ykseklii ve tayc

  sistem dzensizlikleri gz nne alnarak, 2.6ya gre uygulanacak hesap

  ynteminin seim nedeni ak olarak belirtilecektir.

  2.13.4 Bilgisayarla hesap yaplmas durumunda, aadaki kurallar

  uygulanacaktr:

 • 182

  (a) Dm noktalarnn ve elemanlarn numaralarn gsteren boyutlu

  tayc sistem emas hesap raporunda yer alacaktr.

  (b) Tm giri bilgileri ile i kuvvetleri ve yer deitirmeleri de ieren

  k bilgileri, kolayca anlalr biimde mutlaka hesap raporunda yer alacaktr.

  Proje kontrol makamnn talep etmesi durumunda, tm bilgisayar dosyalar

  elektronik ortamda teslim edilecektir.

  (c) Hesapta kullanlan bilgisayar yazlmnn ad, mellifi ve versiyonu

  hesap raporunda ak olarak belirtilecektir.

  (d) Proje kontrol makamnn talep etmesi durumunda, bilgisayar

  yazlmnn teorik aklama klavuzu ve kullanma klavuzu hesap raporuna

  eklenecektir.

  Hesap Raporlarnn rdelenmesi

  Y-Pro da yapsal analiz esnasnda oluturulan denge denklemleri ve betonarme

  hesaplar srasnda kullanlan iterasyonlar haricinde yapnn tamamna ait analiz

  sonular kt olarak alnabilmektedir. Hesap raporlarnda yap ile ilgili analiz

  ncesinde yaplan btn kabuller sunulmaktadr. Yazlm ayarlar ile kullanlacak birim

  sistemi seilebilmektedir (MKS veya SI).

  Analiz raporlarnn banda bilgi amal teorik aklamalar sunulmamaktadr.

  Proje mellifi, yazlmn versiyonu her sayfada belirtilmitir. Hesap raporlarnn

  banda analiz tarihi sunulmaktadr. stee bal olarak, yapnn boyutlu, ubuk ve

  dm noktalarndan oluan sistem modeli ve eleman numaralarn ieren ema

  raporlara eklenebilmektedir. Yapsal dzensizliklere (A1, A2, A3, B1, B2, B3) ait

  hesap sonular detayl olarak sunulmaktadr.

  Yaplan kontroller ncesinde sembollerin aklamalar belirtilmektedir. Seilen

  semboller ynetmeliklerle uyum salamaktadr.

 • 183

  3.5.16 Y-Pro nun Sunduu izimlerin rdelenmesi

  Bu balk altnda TS 5002000 ve TDY 2007 ynetmeliklerinin sunmu olduu

  koullarn salanp salanmad irdelenmek istenmektedir.

  TS 5002000 Madde 2.3 izimler:

  Betonarme yaplara ait tasarm almalarnn her aamasna ait

  izimler, ilgili aamann gerektirdii ayrnt ve lekte amaca ynelik bilgileri

  ak bir ekilde gstermelidir. Uygulama projelerine ait kalp plan ve donat

  detay izimlerinde en az aadaki bilgiler bulunmaldr:

  Kullanlan beton snf

  imento cinsi ve standart numaras

  Kullanlan donat snf

  Agregann en byk dane bykl

  Beton kvam

  Kalp ve kalp skm ile ilgili uyar ve neriler

  Deiik elemanlarn deiik yzlerindeki pas paylar

  Donat almlar ve varsa, yapm srasnda gerekletirilecek donat

  dzenlemeleri

  Beton iinde braklacak deliklerin yerleri, boru ve takozlarn yer ve

  boyutlar

  Tasarmda gz nne alnan iletme ykleri ve inaat srasnda

  oluabilecek en byk ykler

  Temel izimlerinde, zemin kotlar, zemin zellikleri, zemin emniyet

  gerilmesi, temel altndaki zeminde alnacak nlemler

  izimler aras ilikileri gsteren bilgiler

  Yukarda sralanan bilgiler dnda beton dkm artlarna bal olarak

  braklacak inaat derzlerinde ve genleme derzlerindeki dzenlemeler izim ve

  aklama notlar ile tanmlanmaldr.

  TDY 2007Madde 3.13 Betonarme Uygulama Projesi izimlerine likin

  Kurallar:

 • 184

  3.13.1. Genel Kurallar

  3.13.1.1 Binada uygulanacak beton kalitesi ile donat elii kalitesi,

  btn izim paftalarnda belirtilecektir.

  3.13.1.2 Tasarmda gz nne alnan Etkin Yer vmesi Katsays, Bina

  nem Katsays, Tablo 6.2ye gre seilen Yerel Zemin Snf ve Tablo 2.5e

  gre belirlenen Tayc Sistem Davran Katsays, btn kalp plan

  paftalarnda belirtilecektir.

  3.13.1.3 3.2.8de tanmlanan zel deprem etriyelerine ve zel deprem

  irozlarna ait kanca kvrm detaylar (ekil 3.1) kolon, perde ve kiri detay

  paftalarnn her birinde gsterilecektir.

  3.13.2. Kolon ve Perde Detaylar

  3.13.2.1 Kolon yerleim planlarnda, dey donatlarn enkesit iindeki

  konum, ap ve saylar ayrntl olarak gsterilecektir. Ayrca her bir kolon-kiri

  dm noktasnda, alttaki kolondan yukarya uzatlan donatlar ve kolona

  balanan tm kirilerin boyuna donatlarn planda gsteren yatay kesitler

  alnacak, bylece kolon ve kiri donatlarnn birleim blgesinde betonun uygun

  olarak yerletirmesine engel olmayacak biimde dzenlendii gsterilecektir.

  Temelden kan kolon ve perde filiz donatlar, bunlarla ilikili enine donatnn

  say, ap ve aralklar ile almlar izim zerinde gsterilecektir.

  3.13.2.2 Boyuna ve enine donatlar tm ile ayn olan her bir kolon

  tipi iin boyuna kesitler alnarak donatlarn dey almlar yaplacaktr.

  Kolonlarda boyuna kesit; donat ek blgelerini, bindirme boylarn, kolonun st

  ucundaki kolon-kiri birleim blgesini de ierecektir. Bu balamda, binadaki

  tm kolon-kiri birleim blgeleri iin geerli standart detaylarla yetinilmesi

  kabul edilmeyecektir.

  3.13.2.3 Her bir kolon tipi iin ayr ayr olmak zere, sarlma

  blgelerinin uzunluklar, bu blgelere, kolon orta blgesine ve stteki kolon-

  kiri birleim blgesine konulan enine donatlarn ap, say ve aralklar ile en

  kesitteki almlar izim zerinde gsterilecektir.

  3.13.2.4 Perde yerleim planlarnda dey donatlarn perde

  gvdesindeki ve perde u blgelerindeki konum, ap ve saylarnn

 • 185

  gsterilmesine ek olarak, her bir perde tipi iin boyuna kesitler alnarak

  donatlarn dey almlar yaplacaktr. Perde boyuna kesitinde kritik perde

  ykseklii ak olarak belirtilecektir. Bu ykseklik boyunca ve dier perde

  kesimlerinde kullanlan enine donatlarn ap, say ve aralklar ile almlar

  izim zerinde gsterilecektir.

  3.13.3. Kiri Detaylar

  Kiri detay izimlerinde, her bir kiri iin ayr ayr olmak zere, kiri

  mesnetlerindeki sarlma blgelerinin uzunluklar, bu blgelere ve kiri orta

  blgesine konulan enine donatlarn ap, say ve aralklar ile almlar izim

  zerinde gsterilecektir.

  izimlerin irdelenmesi:

  Y-Pro yazlm ile retilen izimlerde analiz ncesine dair yaplan kabullerden

  hibiri bulunmamaktadr (Beton snf, R katsays, yerel zemin snf vs.).

  Kullancnn yaplan kabulleri proje paftasna analiz sonrasnda yardmc bir

  izim yazlmyla eklemesi gerekmektedir.

  Analiz sonrasnda yazlm zerinde yardmc izimler sunularak kolon ve

  kirilerin detay almlar zerinde donat yerleimleri, kolon boyuna ve enine

  donat ara mesafeleri, kiri boyuna donatlarnn kesite sp smad

  gsterilmekte ve program zerinde bu donatlarda deiiklik yaplabilmektedir.

  Kirilerde kesite smayan donat, kolonlarda ise ara mesafeleri 25w koulunu

  salamayan donat bulunmas durumunda yazlm grsel uyar vermektedir.

  Kesit ykseklikleri farkl olan kirilerde boyuna donatlar 900 gnyeli olarak

  kolon iinde krlmaktadr. Fakat kesit geniliklerinin farkl olmas durumunda

  kirilerde herhangi bir donat dzenlemesi yaplmadan donat almlar

  sunulmaktadr. Kullanc veya antiye ekibi bu farkll ya kiri kesit

  iziminden ya da kiri boyutlarndan yola karak bulabilir.

  Kolon ve kiri detay almlarnda etriye kanca boylar yazmamaktadr.

 • 186

  Kiri detay almlarnda gvde donatlar en alt sraya izilmektedir. Bu durum

  farknda olmadan yanl donat montajna sebebiyet verebilir.

  Kuatlmam kolon kiri birleim blgelerinde etriye aral devaml 15 cm

  izilmektedir. Bu durum son derece hatal bir uygulamaya sebebiyet

  vermektedir.

  ekil 3.74 deki sistem Y-Pro yazlm ile zati arlklar ihmal edilmeden 1.4G+1.6Q

  kombinasyonu iin analiz edilmitir. Kiri elemanlarn betonarme tasarm nce

  pilyesiz, sonra pilyeli olarak yaplmtr. Bylelikle yazlmn 12 m den uzun donatlar

  nasl yerletirdii sorusuna cevap aranmtr.

  2400

  K101 40/100K101 40/100

  S1

  100/40

  S3

  100/40

  1200 1200

  D101

  h=15

  D102

  h=15

  D103

  h=15

  D104

  h=15

  S2

  120/40 100

  10

  0

  10

  01

  00

  q=80 kN/m

  30

  0

  24001200 1200

  100

  40

  40

  120

  40

  100

  ekil 3.74 Kiri donat almlarnn irdelenmesine ait kalp plan

 • 187

  K1011

  40/1002 3

  K102 40/10077

  A

  A

  1080

  156x110/7

  5 51080

  156x110/7

  5 5

  50 50 50 5060 60

  10

  01

  5

  15

  40

  A-A

  34

  94

  94

  34

  156x110/7

  L=275

  10

  3

  70

  90

  40

  340 L=675

  328 L=865

  236 L=560

  216 L=220

  (GVDE) 2x212 L=685

  236 L=1200

  136 L=765

  (GVDE) 2x212 L=625(GVDE) 2x212 L=680

  230 L=420

  236 L=560

  328 L=1200

  440 L=1070

  (GVDE) 2x212 L=620

  236 L=1200

  136 L=765

  228 L=855

  340 L=675

  216 L=220

  570

  468

  177

  1090

  792

  684371110

  1090

  177

  782

  570

  90

  40

  70

  10

  3

  ekil 3.75 ekil 3.74 e ait pilyesi kiri detay alm

  K1011

  40/1002 3

  K102 40/10077A

  A1080

  156x110/7

  5 51080

  156x110/7

  5 5

  10

  01

  5

  15

  40

  A-A

  34

  94

  94

  34

  156x110/7

  L=275

  50 50 50 5060 60 10901090

  85

  45

  434 L=625

  136 L=1110

  540742

  90

  227

  126

  236 L=560467

  90

  40

  216 L=490450

  (GVDE) 2x212 L=685

  236 L=1200

  518 L=1090

  (GVDE) 2x212 L=625

  654180

  126

  136 L=1010

  2318 L=780218 L=1200

  728 L=950

  136 L=1010703

  126

  180

  236 L=560

  422 L=890

  (GVDE) 2x212 L=680

  703

  136 L=1100

  518 L=1090

  236 L=1200

  (GVDE) 2x212 L=620

  216 L=490

  654

  126

  218 L=780

  434 L=625540

  732

  227

  45

  85

  90

  90

  1110450

  40

  ekil 3.76 ekil 3.74 e ait pilyeli kiri detay alm

 • 188

  ekil 3.75 incelendiinde yazlmn montaj donatsn aklkta, ekme

  donatlarn ise aklk momentinin sfra yakn olduu blgede bindirdii

  grlmektedir. Ancak ekilden de grld gibi gvde donatlar en alta izilmektedir.

  Etriye kanca boylar ise belirtilmemitir. Gnye, bindirme ve kenetlenme boylar ile

  ilgili irdelemeler 3.5.16.1 Donatlarn Kenetlenmesi ve Dzenlenmesin rdelenmesi

  blmnde yaplacandan bu balk altnda lb kenetlenme boyu irdelenmeyecektir.

  ekil 3.76 daki pilyeli kiri almnda ilk gze arpan, pilyelerin kesim

  yerleridir. Uygulamada eytan baca (apo) olarak da tabir edilen bu tip donatdan

  kanlmaldr. Lakin ekil 3.74 deki gibi zorunluluk arz eden durumlarla

  karlaldnda, pilyeli sistem terk edilerek ekil 3.75 deki gibi pilyesiz sistem tercih

  edilmelidir.

  3.5.16.1 Donatlarn Kenetlenmesi ve Dzenlenmesinin rdelenmesi

  Donatnn kenetlenmesi ve eklenmesi ilk bakta ayn kavramlarm gibi

  gzkseler de ayn ifadeyi yanstmamaktadrlar. TS 5002000 de kenetlenme boyu (lb);

  donatnn gereksinimine duyulmayan noktadan dz olarak uzatlmasdr. Eklenme veya

  uygulama diliyle bindirme ise bir donatnn sreklilik arz etmesi, dier bir donatya

  kuvvet aktarmas gereken noktadan birbirine eklenmesidir. TS 5002000 de ekme

  donatsnn kenetlenmesi ile ilgili bilgiler aada verilmektedir:

  TS 5002000 9.1.2 - ekme Donatsnn Kenetlenmesi

  a. Dz Kenetlenme

  Kenetlenme, donatnn gereksinme duyulmayan noktadan dz olarak lb

  kadar uzatlmas ile salanabilir. Kenetlenme boyu olarak tanmlanan bu boy,

  nervrl ubuklar iin aadaki denklem kullanlarak hesaplanmaldr.

  2012.0

  ctd

  yd

  bf

  fl (9.1)

 • 189

  TDY 2007 Madde 3.3.3. Kolon Boyuna Donatnn Dzenlenmesi

  3.3.3.1 Kolon boyuna donatlarnn bindirmeli ekleri, mmkn

  olabildiince 3.3.4.2de tanmlanan kolon orta blgesinde yaplmaldr. Bu

  durumda bindirmeli ek boyu, TS-500de ekme donats iin verilen kenetlenme

  boyu bye eit olacaktr.

  3.3.3.2 Boyuna donatlarn bindirmeli eklerinin kolon alt ucunda

  yaplmas durumunda ise, aadaki koullara uyulacaktr:

  (a) Boyuna donatlarn %50sinin veya daha aznn kolon alt ucunda

  eklenmesi durumunda bindirmeli ek boyu, bnin en az 1.25 kat olacaktr.

  (b) Boyuna donatlarn %50den fazlasnn kolon alt ucunda eklenmesi

  durumunda bindirmeli ek boyu, bnin en az 1.5 kat olacaktr. Temelden kan

  kolon filizlerinde de bu koula uyulacaktr.

  (c) Yukardaki her iki durumda da, bindirmeli ek boyunca 3.3.4.1de

  tanmlanan minimum enine donat kullanlacaktr.

  3.3.3.3 Katlar arasnda kolon kesitinin deimesi durumunda, boyuna

  donatnn kolon-kiri birleim blgesi iinde deye gre eimi 1/6dan daha

  fazla olmayacaktr. Kesit deiiminin daha fazla olmas durumunda veya en st

  kat kolonlarnda; alttaki kolonun boyuna donatsnn kar taraftaki kiriin

  iindeki kenetlenme boyu, TS-500de ekme donats iin verilen kenetlenme

  boyu bnin 1.5 katndan ve 40den daha az olmayacaktr. Kar tarafta kiri

  bulunmad durumlarda kenetlenme, gerekirse kolonun kar yznde aaya

  doru kvrm yaplarak salanacaktr. 90 derecelik yatay kancann veya aaya

  kvrlan dey kancann boyu en az 12 olacaktr (ekil 3.2).

  3.3.3.4 Yan yana boyuna donatlarda yaplan manonlu veya kaynakl

  eklerin arasndaki boyuna uzaklk 600 mmden az olmayacaktr.

 • 190

  ekil 3.77 TDY 2007 ekil 3.2

  TDY 2007 Madde 3.4.3. Kiri Boyuna Donatnn Dzenlenmesi

  3.4.3.1 Boyuna donatlarn yerletirilmesi ve kenetlenmesine ilikin

  koullar aada verilmitir (ekil 3.7):

  (a) Kiriin iki ucundaki mesnet st donatlarnn byk olannn en az

  1/4 tm kiri boyunca srekli olarak devam ettirilecektir. Mesnet st

  donatsnn geri kalan ksm, TS-500e gre dzenlenecektir.

  (b) Kolona birleen kirilerin kolonun br yznde devam etmedii

  durumlarda kirilerdeki alt ve st donat, kolonun etriyelerle sarlm

  ekirdeinin kar taraftaki yzeyine kadar uzatlp etriyelerin i tarafndan 90

  derece bklecektir. Bu durumda boyuna donatnn kolon iinde kalan yatay

  ksm ile 90 derece kvrlan dey ksmnn toplam uzunluu, TS-500de

  ngrlen dz kenetlenme boyu bden az olmayacaktr. 90 derecelik kancann

  yatay ksm 0.4bden, dey ksm ise 12den az olmayacaktr. Perdelerde ve

  a lsnn dz kenetlenme boyu bden ve 50den daha fazla olduu

 • 191

  kolonlarda, boyuna donatnn kenetlenmesi, 90 derecelik kanca yaplmakszn

  dz olarak salanabilir.

  (c) Her iki taraftan kirilerin kolonlara birlemesi durumunda kiri alt

  donatlar, akla komu olan kolon yznden itibaren, 50 den az olmamak

  zere, en az TS-500'de verilen kenetlenme boyu b kadar uzatlacaktr.

  Kirilerdeki derinlik fark gibi nedenlerle bu olanan bulunmad durumlarda

  kenetlenme, yukardaki (b) paragrafna gre kiriin kolonun br yznde

  devam etmedii durumlar iin tanmlanan biimde yaplacaktr.

  ekil 3.78 TDY 2007 ekil 3.7

  3.4.3.2 Boyuna donatlarn eklenmesine ilikin koullar aada

  verilmitir:

 • 192

  (a) 3.4.4.te tanmlanan kiri sarlma blgeleri, kolon-kiri birleim

  blgeleri ve aklk ortasnda alt donat blgeleri gibi, donatnn akma

  durumuna ulama olasl bulunan kritik blgelerde bindirmeli ek

  yaplmayacaktr. Bu blgeler dnda bindirmeli eklerin yaplabilecei yerlerde,

  ek boyunca 3.2.8de tanmlanan zel deprem etriyeleri kullanlacaktr. Bu

  etriyelerin aralklar kiri derinliinin 1/4n ve 100 mmyi amayacaktr. st

  montaj donatsnn aklk ortasndaki eklerinde zel deprem etriyeleri

  kullanlmasna gerek yoktur.

  (b) Manonlu ekler veya bindirmeli kaynak ekleri, bir kesitte ancak birer

  donat atlayarak uygulanacak ve birbirine komu iki ekin merkezleri arasndaki

  boyuna uzaklk 600 mmden daha az olmayacaktr.

  Y-Pro da kolon orta blgelerinde bindirmeli ek yaplmamaktadr. Kolon boyuna

  donatlarnn tamam kolon alt ucundan bindirmeli olarak izilmektedir. Oluturulan

  modeller zerinde kolon boy almlar incelendiinde yazlmn temel ve alt kattan

  gelen kolon filizlerini 1.5 lb izdii grlmtr. Fakat daha nce de belirtildii gibi

  yazlm kolon filizleri bindirme boyunu sunmamaktadr. l kontrolleri yardmc bir

  izim yazlm ile yaplmtr. Bindirme boylar antiye ortamnda kolon filizleri ve

  kalp derinlik lleri yardmyla bulunmaktadr. Y-Pro kolon boyuna donat ek yerleri

  boyunca TDY 2007 Madde 3.3.4.1 de tanmlanan minimum enine donat

  kullanmaktadr.

  Katlar arasnda kolon kesitinin deimesi durumunda TDY 2007 Madde 3.3.3.3

  de istenen dzenlemeler yaplmamaktadr. Alt kattan gelen kolon filizleri dorudan st

  kata geirilerek izilmektedir. rnein 50/50 cm boyutundaki bir kolon bir st katta

  25/50 cm olarak modellendiinde, sunulan izimlerde kolon filizleri herhangi bir krm

  veya gnyelemeye tabi tutulmad grlmtr.

  En st kat tepe noktasnda kolon donatlar gnyelenerek kiri iine

  geirilmektedir. Farkl donat aplar iin yaplan kontrollerde yazlmn gnye

  boylarn doru izdii grlmtr.

  Y-Pro da kolonlardan farkl olarak kiri boyuna donatlarndaki bindirme boylar

  kullanc tercihine bal olarak gsterilebilmektedir. Hazrlanan farkl kalp planlar

 • 193

  zerinde yaplan incelemelerde yazlmn TDY 2007 Madde 3.4.3 Boyuna Donatlarn

  Dzenlenmesi bal altnda istenilen dzenlemeleri uygulad grlmtr.

 • 194

  BLM 4

  SONULAR VE DEERLENDRME

  Y-Pro yazlmnn irdelenmesi sonrasnda aadaki sonulara varlmtr:

  Yazlm, betonarme hesaplarda kullanlacak donat snfn sunmakta fakat a ve

  b snflaryla ilgili hibir bilgi iermemektedir.

  Kolon kesiti 1 nolu lokal eksen etrafnda dndrldnde, 2 ve 3 nolu lokal

  eksenler kesitle beraber dnmemektedir. Yazlm sadece geometrik kesiti

  dndrmektedir. Lokal eksenler ise sadece akslar dndrldnde

  dnmektedir.

  Kiri enine donat hesaplarnda TDY 2007 Madde 3.4.5.3 yerine, TDY 1997

  Madde 7.4.5.3 dikkate alnmaktadr.

  Sadece bir ynde A1 dzensizlii bulunan binalarda, %5 dmerkezlik

  dzensizliin bulunduu deprem dorultusunda arttrlmakta, dier yndeki

  dmerkezlilik %5 olarak kalmaktadr.

  Rijit diyafram kabulnn yaplmad binalarda deprem kuvvetleri %5

  dmerkezlilikler dikkate alnmadan dm noktalarna etki ettirilmektedir.

  A2, A3 ve B3 dzensizliklerine ait kontroller yaplmamaktadr.

  B1 dzensizlii kontrollerinde, yazlm dolgu duvar alann hesaplamamaktadr.

  Hesaplarda gz nne alnacak dolgu duvar alannn kullanc tarafndan

  tanmlanmasn istemektedir.

  B1 dzensizlii kontrollerinde, deprem ynne dik dorultudaki kolon kntlar

  ihmal edilmemekte, kolon enkesiti etkin gvde alan olduundan fazla

  hesaplanmaktadr.

  Yazlm, perde iermeyen asmolen, dili ve kirisiz demeli sistemlerde,

  sneklik dzeyinin yksek seilmesi halinde uyar vermeden analiz yapmakta,

  hesap ve izim ktlarn sunmaktadr.

 • 195

  TDY 2007 Madde 2.5.1.6 da sunulan sneklik dzeyi normal sistemlere ait yap

  ykseklii kontrolleri yaplmamaktadr.

  Tayc sistemden kaynaklanan ksa kolon oluumu dikkate alnmadan kolon

  etriye hesaplar yaplmaktadr.

  Kolon-kiri birleim blgesi kesme gvenlii kontrollerinde, drt tarafndan

  kirilerle evrili dm noktasna balanan kirilerden bir veya ikisi konsol kiri

  olmas durumunda, o dm noktas kuatlm olarak kabul edilmektedir.

  Zaman kstllndan dolay bu alma esnasnda aadaki konulara deinilmemitir:

  Temeller

  Merdivenler

  Dili, asmolen ve kirisiz demeler

  Performans analizi ve glendirme

  Gnmzde, Y-Pro ve benzeri yazlmlar inaat mhendisleri iin vazgeilmez

  bir ara konumundadr. yle ki, gerek zaman kstllndan dolay, gerekse mimar ve

  mteahhitlerin ticari basklar nedeniyle bu tr yazlmlara olmas gerekenden fazla

  gven duyulmakta, analiz sonrasnda kontrole gerek grlmeden hesap ve izim

  ktlar alnmaktadr. Her ne kadar vazgeilmez olsa da, ynetmelik ve standartlarn

  ar ieriklerinden dolay yazlmlarda hatalar ve eksiklikler olabilmektedir.

  Betonarme bir yapnn davrannn karmak oluu, olumas beklenen deprem

  kuvvetlerinin sadece bir istatistik sonu olmas, yapsal analiz ve boyutlandrmann bir

  yaklam olduunu gstermektedir. Yzde yz doru bir modelleme yapabilmek

  betonarme bir yap iin imdilik imknsz gzkmektedir. Davran her ne kadar

  muamma da olsa yazlmlardaki eksiklikler giderilerek hata paynn en aza indirgenmesi

  gerektii dnlmektedir. Mhendis, kulland yazlmn bir ara olduunu,

  ierisinden eksikliklerin ve hatalarn bulunabileceini mutlaka gz nnde

  bulundurmaldr. Tespit ettii eksik ve hatal ksmlar yazlmc firma ile paylamal,

  konunun takipisi olmaldr. Bylelikle, yaplacak olumlu mdahalelerle daha sorunsuz

  ve doru analiz-boyutlandrma yapabilen yazlmlarn hazrlanmasna katk

  salayacaktr. dari merciler yazlmlarla ilgili resmi kontrol merkezleri oluturarak bu

  srece katk salamal, hatta bir yazlm ynetmelii hazrlanmaldr.

 • 196

  KAYNAKLAR DZN

  Aydn, M. R., 2002, Betonarme hesap tablolar, Eskiehir Osmangazi niversitesi, Eskiehir, Yayn No: 071, 53s.

  Aydn, M. R., Akgn, . R. ve Topu, A., 2002, Betonarme kolon tablolar,

  Eskiehir Osmangazi niversitesi Mhendislik Mimarlk Fakltesi naat Mhendislii Blm, Eskiehir, 123s.

  Aydnolu, M. N., Celep, Z., zer, E., Sucuolu, H., 2009, Deprem blgelerinde yaplacak binalar hakknda ynetmelik aklamalar ve rnekler kitab, 639s.

  Ersoy, U., zcebe, G., 2004, Betonarme, Evrim Yaynevi stanbul, 816s.

  ETABS, 2007, Extended 3D Analysis of Building Systems, Version 9.1.4, Computers and Structures, Inc., Berkeley, California, USA

  nan, M., 2001, Cisimlerin mukavemeti, stanbul Teknik niversitesi Yaynlar

  stanbul, Yayn No: 25, 560s.

  Doangn, A., 2005, Betonarme yaplarn hesap ve tasarm, Birsen Yaynevi

  stanbul, 788s.

  Topu, A., BetonArme2000, Betonarme kolon boyuna donat hesab, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu

  Topu, A., 2010, Betonarme 1 sunu ders notlar, Eskiehir Osmangazi niversitesi Mhendislik Mimarlk Fakltesi, naat Mhendislii Blm, Eskiehir.

  Topu, A., 2009, Betonarme 2 sunu ders notlar, Eskiehir Osmangazi niversitesi Mhendislik Mimarlk Fakltesi, naat Mhendislii Blm, Eskiehir.

  Bayndrlk ve skan Bakanl, 2007, Deprem Blgelerinde Yaplacak Binalar

  Hakknda Ynetmelik, Ankara, 160s.

  Trk Standartlar Enstits, 2000, TS 500/ubat 2000 Betonarme Yaplarn

  Tasarm ve Yapm Kurallar, Ankara, 75s. Trk Standartlar Enstits, 1996, TS 708/Mart 1996 Beton elik ubuklar,

  Ankara, 23s.

  SAP 2000, 2009, Integrated Software for Structural Analysis and Design, Version 14.0, Computers and Structures, Inc., Berkeley, California, USA

Recommended

View more >