Ġbrahim Torunoğlu YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ĠnĢaat mmf2.ogu.edu.tr/atopcu/index_dosyalar/Yazilim/Torunoğlu.pdf ·…

 • Published on
  29-Jun-2018

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • i

  Uygulamada Kullanlan Profesyonel Bir Statik-Betonarme Hesap ve izim Yazlmnn

  rdelenmesi II: Y-Pro

  brahim Torunolu

  YKSEK LSANS TEZ

  naat Mhendislii Anabilim Dal

  KASIM 2010

 • ii

  Examination of a Professional Stractural Analysis-Reinforced Concrete Design and

  Drawing Software Which is Used in Practise II: Y-Pro

  brahim Torunolu

  MASTER OF SCIENCE THESIS

  Department of Civil Engineering

  NOVEMBER 2010

 • iii

  Uygulamada Kullanlan Profesyonel Bir Statik-Betonarme Hesap ve izim Yazlmnn

  rdelenmesi II: Y-Pro

  brahim Torunolu

  Eskiehir Osmangazi niversitesi

  Fen Bilimleri Enstits

  Lisansst Ynetmelii Uyarnca

  naat Mhendislii Anabilim Dal

  Yap Bilim Dalnda

  YKSEK LSANS TEZ

  Olarak Hazrlanmtr

  Danman: Prof. Dr. Ahmet Topu

  KASIM 2010

 • iv

  ONAY

  naat Mhendislii Anabilim Dal Yksek Lisans rencisi brahim

  TORUNOLUnun YKSEK LSANS tezi olarak hazrlad Uygulamada Kullanlan

  Profesyonel Bir Statik-Betonarme Hesap ve izim Yazlmnn rdelenmesi II: Y-Pro

  balkl bu alma, jrimizce lisansst ynetmeliin ilgili maddeleri uyarnca

  deerlendirilerek kabul edilmitir.

  Danman : Prof. Dr. Ahmet TOPU

  kinci Danman : -

  Yksek Lisans Tez Savunma Jrisi:

  ye : Prof. Dr. Ahmet TOPU

  ye : Prof. Dr. Yunus ZELKRS

  ye : Prof. Dr. Eref NLOLU

  ye : Do. Dr. Nevzat KIRA

  ye : Do. Dr. Ycel GNEY

  Fen Bilimleri Enstits Ynetim Kurulunun ............................. tarih ve

  ........................ sayl kararyla onaylanmtr.

  Prof. Dr. Nimetullah BURNAK

  Enstit Mdr

 • v

  ZET

  Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesiyle, her alanda olduu gibi inaat

  mhendislii alannda da bilgisayar yazlmlarnn kullanm vazgeilmez hale gelmitir.

  Buna bal olarak artan inaat mhendislii yazlmlarnn says ve bu yazlmlar

  kontrol eden herhangi bir kurumun bulunmay, beraberinde telafisi olmayan sorunlar

  dourabilmektedir. Bu alma ile gnmzde yaygn olarak kullanlan bir statik

  betonarme hesap ve izim yazlm irdelenmitir.

  Bu alma esnasnda ilk olarak yazlma ait genel zellikler ve yazlmn yapt

  kabuller incelenmitir. Devamnda, yazlmn kulland statik betonarme hesap

  yntemleri ve yazlmn bulduu sonularn lkemizde kullanlan standart ve

  ynetmelikler asndan uygun olup olmad basit yap modelleri kullanlarak

  aratrlmtr.

  Sonu olarak yazlmn statik hesaplarda ve ynetmeliklere ait hesaplamalarda

  baz hatalar yapt, program ktlar ve hesap raporlarndan bazlarnn standart ve

  ynetmeliklerde sunulan snr koullara uygun olmad grlmtr. Yaplan bu

  tespitler dikkate alndnda, kullancnn, kulland yazlmn artlarn ve eksilerini

  bilmesi, yazlm doru ynlendirebilmesi gerekmektedir. Bu bilinle hareket edilmesi

  durumunda yazlmn kullanlmasnn herhangi bir saknca dourabilecei

  dnlmemektedir.

  Anahtar Kelimeler: Statik, Betonarme, Yazlm

 • vi

  SUMMARY

  With the improvements in computer technology, the use of computer software

  has become indispensable in the area of civil engineering as is the case in all areas.

  Accordingly, the increasing number of softwares in civil engineering and the lack of an

  institution to supervise these softwares may produce irreparable problems. In this study,

  a structural analysis - reinforced concrete counting and drafting software that is widely

  used nowadays has been examined.

  In the course of this study, firstly the general features regarding the software and

  the recognitions the software made have been examined. Afterwards, the structural

  analysis - reinforced concrete counting methods that the software uses and whether or

  not the consequences that the software has found are appropriate in terms of the

  standards and the regulations adopted in our country have been analysed by using

  simple structural samples.

  Consequently, it has been observed that the software made some mistakes in

  calculations of static and regulations and some of the program outputs and the counting

  reports are not appropriate for the limit conditions provided in standards and

  regulations. Afterall, user should know the advantages and disadvantages of the

  program and use the program that way. If the user is aware o f these conditions about

  the program, there would be no objections to use of the software.

  Keywords: Structural Analysis, Reinforced Concrete, Software

 • vii

  TEEKKR

  almalarm srasnda benden desteini esirgemeyen aileme, arkadalarma,

  lisans ve yksek lisans retimim sresince bana bilgilerini aktaran hocalarma ve bana

  mhendisliin hesaptan ok dnmek olduunu reten danmanm Sayn Prof. Dr.

  Ahmet TOPUya teekkrlerimi sunmay bir bor bilirim.

  brahim TORUNOLU

  Kasm 2010

 • viii

  NDEKLER

  Sayfa

  ZET ............................................................................................................................................................................ V

  SUMMARY ............................................................................................................................................................... V

  TE EKKR .............................................................................................................................................................V

  EKLLER DZN ................................................................................................................................................ X

  ZELGELER DZN......................................................................................................................................... XV

  SMGELER VE KIS ALTMALAR DZN ................................................................................................ XV

  GR ............................................................................................................................................................................. 1

  GENEL BLGLER ................................................................................................................................................... 3

  2.1 Y-PRO YAZILIMI YAPISAL ELEMAN MODELLER ............................................................................... 6

  2.1.1 Akslar ................................................................................................................................................... 6

  2.1.2 Kolon eleman modeli ......................................................................................................................... 7

  2.1.2.1 Kolon ynleri .............................................................................................................................. 8

  2.1.2.2 Kolon lokal eksenleri ve pozitif yn kabul............................................................................... 9

  2.1.2.3 Kolon malzeme bilgileri ........................................................................................................... 10

  2.1.2.4 Mesnet artlar .......................................................................................................................... 11

  2.1.2.5 Mafsal tipleri............................................................................................................................. 11

  2.1.2.6 Ykler ....................................................................................................................................... 11

  2.1.3 Kiri Eleman Modeli........................................................................................................................ 12

  2.1.3.1 Kiri lokal eksenleri ve pozitif yn kabul............................................................................... 13

  2.1.3.2 Kiri malzeme bilgileri ............................................................................................................. 14

  2.1.3.3 Mafsal bilgileri.......................................................................................................................... 14

  2.1.3.4 Kiri ykleri .............................................................................................................................. 15

  2.1.4 Rijit blge varsaym........................................................................................................................ 16

  2.1.5 Perde Eleman Modeli ...................................................................................................................... 17

  2.1.5.1 Perde lokal eksenleri ve iaret kabul ...................................................................................... 19

  2.1.5.2 Malzeme bilgileri...................................................................................................................... 19

  2.1.5.3 Mesnet artlar .......................................................................................................................... 20

  2.1.5.4 Mafsal bilgileri.......................................................................................................................... 20

  2.1.5.5 Perde eleman ykleri ................................................................................................................ 20

  2.1.6 Deme Eleman Modeli .................................................................................................................. 21

  2.1.7 Temel Modeli .................................................................................................................................... 22

  RDELEME ............................................................................................................................................................... 23

  3.1 MALZEME VE KEST VARSAYIMLARININ RDELENMES................................................................... 23

 • ix

  NDEKLER (devam)

  Sayfa

  3.1.1 Malzeme varsaymlarnn irdelenmesi.......................................................................................... 23

  3.1.2 Kesit varsaymlarnn irdelenmesi ................................................................................................ 25

  3.2 YK VARSAYIMLARI VE YK AKTARIMLARININ RDELENMES..................................................... 26

  3.2.1 Saplama Kirilerden Ana Kirilere Yk Aktarmnn rdelenmesi........................................... 30

  3.2.2 Demelerden Kirilere Moment Aktarmnn rdelenmesi ...................................................... 32

  3.2.3 Yk kombinasyonlarnn irdelenmesi............................................................................................ 33

  3.3 RJT DYAFRAM KABULNN RDELENMES .................................................................................... 35

  3.4 DEPLASMANLARIN VE KUVVETLERN RDELENMES ................................................................... 39

  3.4.1 Kolon lokal eksen takmnn dndrlmesi.................................................................................. 39

  3.4.2 Dzlem ereve i kuvvet ve deplasmanlarn irdelenmesi ........................................................ 42

  3.4.3 Uzay ereve i kuvvet ve deplasmanlarnn irdelenmesi ......................................................... 53

  3.4.4 Perde Elemanlarn Deplasman Ve Kuvvetlerinin rdelenmesi ............................................ 59

  3.4.4.1 Perde elemanlarda kolon modeli .............................................................................................. 59

  3.4.4.2 Perde elemanlarda kabuk modeli.............................................................................................. 63

  3.4.5 L Demelerde Moment Katsaylar Ynteminin rdelenmesi.................................................. 66

  3.4.6 Rijitlik Merkezi Kavramnn rdelenmesi ..................................................................................... 69

  3.4.7 Poligon Perde Kavramnn rdelenmesi....................................................................................... 71

  3.4.8 Kiri Betonarme Hesaplarnn rdelenmesi................................................................................. 73

  3.4.8.1 Kiri boyuna donat hesaplarnn irdelenmesi .......................................................................... 73

  3.4.8.2 Kiri enine donat hesabnn irdelenmesi.................................................................................. 81

  3.4.9 Kolon Betonarme Hesaplarnn rdelenmesi ............................................................................... 87

  3.4.9.1 Boyuna donat hesaplar: .......................................................................................................... 87

  3.4.9.2 Kolon enine donat hesaplar .................................................................................................... 90

  3.4.10 Perde Elemanlarda Boyuna Donat Hesaplarnn rdelenmesi ............................................... 93

  3.5 Y-PRO YAZILIMININ YNETMELKLERDEK SINIR DEERLER AISINDAN RDELENMES ......... 95

  3.5.1 Kirilerde snr deerlerin irdelenmesi ........................................................................................ 97

  3.5.2 Kolonlarda snr deerlerin irdelenmesi....................................................................................100

  3.5.3 Perdelerde snr deerlerin irdelenmesi ....................................................................................104

  3.5.4 Demelerde snr deerlerin irdelenmesi.................................................................................108

  3.5.5 Y-Pro nun TDY 2007 de Tanmlanan Planda Dzensizlikler Bakmndan rdelenmesi ....113

  3.5.5.1 A1 dzensizlii ....................................................................................................................... 113

  3.5.5.2 A2 Dzensizlii ...................................................................................................................... 122

  3.5.5.3 A3 Dzensizlii ...................................................................................................................... 123

  3.5.5.4 B1 Dzensizlii ...................................................................................................................... 124

  3.5.5.5 B2 Dzensizlii ...................................................................................................................... 128

  3.5.5.6 B3 Dzensizlii ...................................................................................................................... 133

 • x

  NDEKLER (devam)

  Sayfa

  3.5.6 Etkin Greli Kat telenmelerinin Snrlandrlmasnn rdelenmesi ....................................135

  3.5.7 kinci Mertebe Etkilerinin rdelenmesi (P- Etkisi).................................................................137

  3.5.8 Y-Pro da Tayc Sistemlerin Sneklik Dzeyi Bakmndan rdelenmesi ............................139

  3.5.9 Tayc Sistem Davran Katsays (R) Seiminin rdelenmesi .............................................142

  3.5.9.1 Y-Pro nun TDY 2007 Madde 2.5.2 ye gre irdelenmesi ........................................................ 146

  3.5.9.2 Y-Pro nun TDY 2007 Madde 2.5.3 e gre irdelenmesi.......................................................... 148

  3.5.9.3 Y-Pro nun TDY 2007 Madde 2.5.4 e gre irdelenmesi .......................................................... 149

  3.5.10 Kolonlar Kirilerden Gl Olmas Koulunun rdelenmesi .............................