Gemeentenieuws Landerd week 1 2012

 • Published on
  19-Mar-2016

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gemeentenieuws Landerd week 1 2012

Transcript

 • g e m e e n t e n i e u w s w w w . l a n d e r d . n l v r i j d a g 6 j a n u a r i 2 0 1 2 9

  Gemeentelijke informatieGemeentehuis Landerd

  Kerkstraat 39, 5411 EA ZeelandPostadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

  T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

  OpeningstijdenAlle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van

  09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder).Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve metde sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligings-

  voorschriften.

  Openingstijden burgerzakenMaandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond

  van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

  Telefonische bereikbaarheidMaandag, woensdag en donderdag van

  08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uurDinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uurVrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

  RaadhuisPastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk

  In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

  Gemeentewerf

  Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

  Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

  Schaijk- Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15- Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3- Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21- Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a- Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8- De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11- Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44- Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6- Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56- Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1- Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3

  Zeeland- Basisschool t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16- Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a- Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex- De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37- Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32- Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35- Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14- Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3- Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen - openingstijden receptie, tel. 0486-451458)- Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5- Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur)

  Reek- Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20- Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35- Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

  Locaties AED Landerd

  Nieuwjaarstoespraak burgemeester Doorn

  De gemeente Landerd verzorgde op dinsdag 2 januari de nieuwjaarsreceptie in de hal van het gemeentehuis in Zeeland. Burgemeester Willy Doorn nam het woord en hield onderstaande nieuwjaarstoespraak.

  Dames en heren,

  Welkom in het gemeentehuis van Landerd. We zijn hier op de 2e dag van het nieuwe jaar bijeen, om elkaar de beste wensen te geven.

  Een aantal zaken zal ook nu in 2012 niet veranderen. In 2012 zal de wind vaak uit dezelfde richting waaien als de jaren ervoor. Nog steeds zal er sprake zijn van oorlogen die woeden, mensen die vervolgd en onderdrukt worden vanwege hun ras of godsdienst, en zonder enige vorm van proces worden vastgezet of zelfs gemarteld. Overheersers zullen hun macht laten gelden en mannen en vrouwen laten functioneren zoals zij denken dat het moet. Nog steeds zullen mensen in armoede leven, zonder dak (of een goed dak) boven hun hoofd. Zonder eten gaan slapen, geen onderwijs volgen en geen werk hebben, of inkomen.

  Dus jammer genoeg moeten we constateren dat er op 1 januari 2012 geen vrede op de wereld is gekomen en hebben veel mensen nog steeds geen toekomst. De wind blijft voor hen uit dezelfde hoek waaien en zij moeten zich blijven beschermen tegen ongunstige omstandigheden. Maar met hopelijk wel andere mensen of overheden, ver of dichtbij, die zich hun lot aantrekken en meehelpen een betere wereld te creren. Een wereld waar we zorg voor onze naaste hebben.Wereldwijd en dichterbij in Europa en Nederland hebben we te maken met een economische crisis, waarbij ons financile stelsel en de euro onder grote druk staan. In tegenstelling tot wat weleens gedacht werd, blijken de bomen niet tot in de hemel te groeien. Er is sprake van een depressie, waarbij van iedereen actie wordt verwacht. Aan de ene kant is er de wens om te investeren en aan de andere kant moet er aanzienlijk worden bezuinigd. Een dilemma voor velen. Ook in Nederland voert het Rijk bezuinigingen door en maakt de zorgstaat Nederland, plaats voor een samenleving waarbij de inwoners zelf meer moeten ondernemen. Met de nadruk op het eigen initiatief. Daarnaast draagt het Rijk vele taken en verantwoordelijkheden over naar de gemeenten, die daarbij niet altijd een leuke boodschap moeten afgeven.

  Dichtbij, in onze eigen gemeente, hebben we de storm zien aankomen en hebben direct na het aantreden van het nieuwe college onpopulaire, maar noodzakelijke, bezuinigingen getroffen. Het voordeel is nu wel dat we in 2012, met uitzondering van een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting, geen verdere bezuinigingen hoeven door te voeren en een sluitende begroting hebben en dat iedereen weet waar men aan toe is.Voor de gemeentelijke organisatie en het bestuur ligt er een uitdagend jaar 2012 te wachten. Een jaar waarin vooral de taken op het gebied van welzijn en zorg, worden uitgebreid. Dit gaat echter tevens gepaard met veranderingen waartoe het Rijk heeft besloten. Er wordt meer van de burgers zelf verwacht. Iedereen moet kunnen meedoen in het arbeidsproces, mensen worden meer op elkaar aangewezen. De zorg gaat kantelen van de overheid naar de burger. Dit biedt mogelijkheden voor mensen om zelf hun zaken te regelen. Maar het vraagt van diezelfde burger eveneens om het initiatief te nemen en zelf zorg om zich heen te organiseren, via gezinsleden, familie, buren of mantelzorgers. Het uitgangspunt is dat mensen er op eigen gelegenheid moeten uitkomen. Pas als alle mogelijkheden zijn benut kan er een mogelijk beroep op de overheid gedaan worden.

  Door deze nieuwe werkwijze zal voor iedereen, jong en oud, onze Nederlandse en Landerdse samenleving veranderen. Een algemeen recht op hulp en bijstand zal er niet meer zijn. Mensen moeten zelf aan de slag, mits zij daartoe geestelijk en lichamelijk in staat zijn. Werden voorheen velen uit de wind en regen gehouden, er wordt nu verwacht dat ze zich zelf hiertegen beschermen, de regie voeren en op eigen kracht het heft van de paraplu vasthouden.Onze organisatie wordt aangepast op deze nieuwe manier van denken en leven. Onze inwoners moeten bij ons terecht kunnen voor vragen die zij hebben. Het nieuwe klantcontactcentrum en aanpassingen binnen ICT, zijn hulpmiddelen die ingezet worden om vragen beter te kunnen beantwoorden en mensen inzicht te geven wat er met hun vraag gebeurt. Er zal meer met de burger

  meegedacht worden.Er komt een sterke focus op klantgerichtheid, waarbij steeds meer mensen vanachter hun computer zaken met de gemeente kunnen regelen. We hebben er alle vertrouwen in dat onze organisatie onder aanvoering van onze gemeentesecretaris en het managementteam, deze veranderingen met succes aanpakt.

  De opgestelde strategische visie dient uitgewerkt te worden, waarbij een goed woon-, werk-, en leefmilieu, met als sterke peilers de natuur en de recreatie, uitgangspunten zijn. Hoe we dit het beste kunnen bereiken, zal in 2012 duidelijk moeten worden. Essentile uitwerkingspunten zijn de leefbaarheid, de toekomst en invloed van de agrarische sector, herorintering op de woningbehoefte en huizenmarkt, de werkgelegenheid, zorg en onderwijs, sport en culturele voorzieningen, natuur, recreatie, met als centrale paraplu: het voldoen aan het begrip duurzaamheid. Zorg voor onze wereld, zorg voor het gebruik, maar ook zorg voor onze samenleving en medemens. Waar mogelijk en nodig trekken wij op met andere gemeenten en de regio om onze doelstellingen ten behoeve van het welzijn van onze Landerdse inwoners te bereiken.

  Kijkend naar het nieuwe jaar, kijkend naar de komende veranderingen in onze samenleving, kan je je zorgen maken en de paraplu krachtig vasthouden om alles af te weren. Maar.. gelukkig wonen wij in Landerd, met de prachtige en sterke kernen Schaijk, Zeeland en Reek. Ze zijn sterk omdat daar mensen wonen die van vlees en bloed zijn, met hun hart op de juiste plek. We hebben verenigingen en instellingen en vele vrijwilligers die maken dat we een zorgzame samenleving zijn, openstaand voor de ander en ruimte gevend aan de ander.

  Laten we dit grote goed: de zorg en aandacht voor elkaar vasthouden ook in dit komende jaar. We hebben elkaar, zeker nu nodig, alleen dan kunnen we de buien trotseren en er sterker uit komen. Samen staan we sterk. Laten we gezamenlijk, met en voor elkaar de paraplu hooghouden, dan zullen we zien dat de buien overgaan in een hoge druk gebied, waarbij de zon gaat schijnen. De paraplu kan dan dienst doen als parasol. Gezamenlijk kunnen we dan genieten van al het goeds dat onze drie kernen met hun inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven te bieden hebben.

  Mede namens de leden van de gemeenteraad, het college: Harrie, Hetty, Peter en Jan en de medewerkers van de gemeente Landerd, wens ik u allen een zonnig 2012 toe, met voorspoed, geluk, initiatief, en bovenal een goede gezondheid.

  Burgemeester Doorn

 • g e m e e n t e n i e u w s w w w . l a n d e r d . n l v r i j d a g 6 j a n u a r i 2 0 1 21 0

  Portefeuilleverdeling

  Burgemeester Doorn:algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid,personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financin, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoerWethouder H. van Dongen (CDA):VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs

  Afspraken met de burgemeester en wethoudersU kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230.

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid.

  In de Wmo adviesraad hebben zitting:De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736

  Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket.

  Aanzet (algemeen maatschappelijk werk)Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen psychosociale problemen. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt:Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur.Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur.

  Advies en steunpunt huiselijk geweldAdvies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord:tel. 0900-1262626.

  Centrum Jeugd en Gezin (CJG)Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en op-voeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inloop-punten van het CJG. De openingstijden van de inlooppuntenzijn:Schaijk: Netjeshof 1a,maandag van 09 tot 12 uur.Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl

  Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcordinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis.

  Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veelinformatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids Ouder worden in gemeente Landerd en www.rigom.nl.

  RIGOM (Regionale Instelling Gecordineerd Ouderenwerk Maasland)voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plus-sers, tel. 0412-653232.BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751.De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585.Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nlPersoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden.Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en onder-steuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg ver-lenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs.

  Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek k...