Gemeentenieuws Landerd week 1 2012

 • Published on
  19-Mar-2016

 • View
  212

 • Download
  0

DESCRIPTION

Gemeentenieuws Landerd week 1 2012

Transcript

 • g e m e e n t e n i e u w s w w w . l a n d e r d . n l v r i j d a g 6 j a n u a r i 2 0 1 2 9

  Gemeentelijke informatieGemeentehuis Landerd

  Kerkstraat 39, 5411 EA ZeelandPostadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

  T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

  OpeningstijdenAlle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van

  09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder).Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve metde sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligings-

  voorschriften.

  Openingstijden burgerzakenMaandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond

  van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

  Telefonische bereikbaarheidMaandag, woensdag en donderdag van

  08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uurDinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uurVrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

  RaadhuisPastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk

  In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

  Gemeentewerf

  Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

  Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

  Schaijk- Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15- Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3- Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21- Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a- Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8- De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11- Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44- Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6- Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56- Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1- Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3

  Zeeland- Basisschool t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16- Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a- Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex- De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37- Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32- Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35- Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14- Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3- Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen - openingstijden receptie, tel. 0486-451458)- Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5- Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur)

  Reek- Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20- Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35- Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

  Locaties AED Landerd

  Nieuwjaarstoespraak burgemeester Doorn

  De gemeente Landerd verzorgde op dinsdag 2 januari de nieuwjaarsreceptie in de hal van het gemeentehuis in Zeeland. Burgemeester Willy Doorn nam het woord en hield onderstaande nieuwjaarstoespraak.

  Dames en heren,

  Welkom in het gemeentehuis van Landerd. We zijn hier op de 2e dag van het nieuwe jaar bijeen, om elkaar de beste wensen te geven.

  Een aantal zaken zal ook nu in 2012 niet veranderen. In 2012 zal de wind vaak uit dezelfde richting waaien als de jaren ervoor. Nog steeds zal er sprake zijn van oorlogen die woeden, mensen die vervolgd en onderdrukt worden vanwege hun ras of godsdienst, en zonder enige vorm van proces worden vastgezet of zelfs gemarteld. Overheersers zullen hun macht laten gelden en mannen en vrouwen laten functioneren zoals zij denken dat het moet. Nog steeds zullen mensen in armoede leven, zonder dak (of een goed dak) boven hun hoofd. Zonder eten gaan slapen, geen onderwijs volgen en geen werk hebben, of inkomen.

  Dus jammer genoeg moeten we constateren dat er op 1 januari 2012 geen vrede op de wereld is gekomen en hebben veel mensen nog steeds geen toekomst. De wind blijft voor hen uit dezelfde hoek waaien en zij moeten zich blijven beschermen tegen ongunstige omstandigheden. Maar met hopelijk wel andere mensen of overheden, ver of dichtbij, die zich hun lot aantrekken en meehelpen een betere wereld te creren. Een wereld waar we zorg voor onze naaste hebben.Wereldwijd en dichterbij in Europa en Nederland hebben we te maken met een economische crisis, waarbij ons financile stelsel en de euro onder grote druk staan. In tegenstelling tot wat weleens gedacht werd, blijken de bomen niet tot in de hemel te groeien. Er is sprake van een depressie, waarbij van iedereen actie wordt verwacht. Aan de ene kant is er de wens om te investeren en aan de andere kant moet er aanzienlijk worden bezuinigd. Een dilemma voor velen. Ook in Nederland voert het Rijk bezuinigingen door en maakt de zorgstaat Nederland, plaats voor een samenleving waarbij de inwoners zelf meer moeten ondernemen. Met de nadruk op het eigen initiatief. Daarnaast draagt het Rijk vele taken en verantwoordelijkheden over naar de gemeenten, die daarbij niet altijd een leuke boodschap moeten afgeven.

  Dichtbij, in onze eigen gemeente, hebben we de storm zien aankomen en hebben direct na het aantreden van het nieuwe college onpopulaire, maar noodzakelijke, bezuinigingen getroffen. Het voordeel is nu wel dat we in 2012, met uitzondering van een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting, geen verdere bezuinigingen hoeven door te voeren en een sluitende begroting hebben en dat iedereen weet waar men aan toe is.Voor de gemeentelijke organisatie en het bestuur ligt er een uitdagend jaar 2012 te wachten. Een jaar waarin vooral de taken op het gebied van welzijn en zorg, worden uitgebreid. Dit gaat echter tevens gepaard met veranderingen waartoe het Rijk heeft besloten. Er wordt meer van de burgers zelf verwacht. Iedereen moet kunnen meedoen in het arbeidsproces, mensen worden meer op elkaar aangewezen. De zorg gaat kantelen van de overheid naar de burger. Dit biedt mogelijkheden voor mensen om zelf hun zaken te regelen. Maar het vraagt van diezelfde burger eveneens om het initiatief te nemen en zelf zorg om zich heen te organiseren, via gezinsleden, familie, buren of mantelzorgers. Het uitgangspunt is dat mensen er op eigen gelegenheid moeten uitkomen. Pas als alle mogelijkheden zijn benut kan er een mogelijk beroep op de overheid gedaan worden.

  Door deze nieuwe werkwijze zal voor iedereen, jong en oud, onze Nederlandse en Landerdse samenleving veranderen. Een algemeen recht op hulp en bijstand zal er niet meer zijn. Mensen moeten zelf aan de slag, mits zij daartoe geestelijk en lichamelijk in staat zijn. Werden voorheen velen uit de wind en regen gehouden, er wordt nu verwacht dat ze zich zelf hiertegen beschermen, de regie voeren en op eigen kracht het heft van de paraplu vasthouden.Onze organisatie wordt aangepast op deze nieuwe manier van denken en leven. Onze inwoners moeten bij ons terecht kunnen voor vragen die zij hebben. Het nieuwe klantcontactcentrum en aanpassingen binnen ICT, zijn hulpmiddelen die ingezet worden om vragen beter te kunnen beantwoorden en mensen inzicht te geven wat er met hun vraag gebeurt. Er zal meer met de burger

  meegedacht worden.Er komt een sterke focus op klantgerichtheid, waarbij steeds meer mensen vanachter hun computer zaken met de gemeente kunnen regelen. We hebben er alle vertrouwen in dat onze organisatie onder aanvoering van onze gemeentesecretaris en het managementteam, deze veranderingen met succes aanpakt.

  De opgestelde strategische visie dient uitgewerkt te worden, waarbij een goed woon-, werk-, en leefmilieu, met als sterke peilers de natuur en de recreatie, uitgangspunten zijn. Hoe we dit het beste kunnen bereiken, zal in 2012 duidelijk moeten worden. Essentile uitwerkingspunten zijn de leefbaarheid, de toekomst en invloed van de agrarische sector, herorintering op de woningbehoefte en huizenmarkt, de werkgelegenheid, zorg en onderwijs, sport en culturele voorzieningen, natuur, recreatie, met als centrale paraplu: het voldoen aan het begrip duurzaamheid. Zorg voor onze wereld, zorg voor het gebruik, maar ook zorg voor onze samenleving en medemens. Waar mogelijk en nodig trekken wij op met andere gemeenten en de regio om onze doelstellingen ten behoeve van het welzijn van onze Landerdse inwoners te bereiken.

  Kijkend naar het nieuwe jaar, kijkend naar de komende veranderingen in onze samenleving, kan je je zorgen maken en de paraplu krachtig vasthouden om alles af te weren. Maar.. gelukkig wonen wij in Landerd, met de prachtige en sterke kernen Schaijk, Zeeland en Reek. Ze zijn sterk omdat daar mensen wonen die van vlees en bloed zijn, met hun hart op de juiste plek. We hebben verenigingen en instellingen en vele vrijwilligers die maken dat we een zorgzame samenleving zijn, openstaand voor de ander en ruimte gevend aan de ander.

  Laten we dit grote goed: de zorg en aandacht voor elkaar vasthouden ook in dit komende jaar. We hebben elkaar, zeker nu nodig, alleen dan kunnen we de buien trotseren en er sterker uit komen. Samen staan we sterk. Laten we gezamenlijk, met en voor elkaar de paraplu hooghouden, dan zullen we zien dat de buien overgaan in een hoge druk gebied, waarbij de zon gaat schijnen. De paraplu kan dan dienst doen als parasol. Gezamenlijk kunnen we dan genieten van al het goeds dat onze drie kernen met hun inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven te bieden hebben.

  Mede namens de leden van de gemeenteraad, het college: Harrie, Hetty, Peter en Jan en de medewerkers van de gemeente Landerd, wens ik u allen een zonnig 2012 toe, met voorspoed, geluk, initiatief, en bovenal een goede gezondheid.

  Burgemeester Doorn

 • g e m e e n t e n i e u w s w w w . l a n d e r d . n l v r i j d a g 6 j a n u a r i 2 0 1 21 0

  Portefeuilleverdeling

  Burgemeester Doorn:algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid,personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financin, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoerWethouder H. van Dongen (CDA):VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs

  Afspraken met de burgemeester en wethoudersU kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230.

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid.

  In de Wmo adviesraad hebben zitting:De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736

  Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket.

  Aanzet (algemeen maatschappelijk werk)Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen psychosociale problemen. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt:Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur.Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur.

  Advies en steunpunt huiselijk geweldAdvies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord:tel. 0900-1262626.

  Centrum Jeugd en Gezin (CJG)Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en op-voeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inloop-punten van het CJG. De openingstijden van de inlooppuntenzijn:Schaijk: Netjeshof 1a,maandag van 09 tot 12 uur.Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl

  Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcordinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis.

  Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veelinformatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids Ouder worden in gemeente Landerd en www.rigom.nl.

  RIGOM (Regionale Instelling Gecordineerd Ouderenwerk Maasland)voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plus-sers, tel. 0412-653232.BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751.De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585.Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nlPersoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden.Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en onder-steuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg ver-lenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs.

  Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van sporthallen De Hekel, De Eeght en de gymzaal in Reek kunt u terecht bij: Wendy van Wissen, tel. 0486-458132 of e-mail wendy.vanwissen@landerd.nl en Anny Ermers, tel. 0486-458133 of anny.ermers@landerd.nl.

  Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren)Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd.

  Wat is een noodgeval buiten kantooruren:- rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt;- gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen;- kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd;- schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

  Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-BrabantPostbus 1039, 5200 BA s-HertogenboschEmail: marketing@regio-vvv.nl

  Meldpunt voor klachten en opmerkingenover wandelknooppunt-routes LanderdPlatform Toerisme Landerdp/a Postbus 28, 5374 ZG SchaijkEmail: info@toerismelanderd.nl

  Politie Wijkagenten: Frido Dapperen (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland).Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

  112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

  Wegwijzer

  Reparatiebongemeente Landerd

  Afdeling Realisatie en Beheer

  Naam: .............................................................................................

  Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2011

  Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats)

  Kleine reparatie aan wegen / paden ..........................................................................................................

  Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden .........................................................................................................

  Verstopte straatkolken .........................................................................................................

  Illegaal gestort vuil / zwerfvuil .........................................................................................................

  (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. .........................................................................................................

  Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen .........................................................................................................

  Aangereden straatlantaarn .........................................................................................................

  Iets anders, namelijk

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  Communicatie

  Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke paginas kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker communica-tie: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

  Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: Winterspectakel op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 januari, locatie

  voormalig Morgenzonterrein (5411 EA), vergunning verzonden op: 30-12-2011

  hollandse avond (aanwijzing als incidentele festiviteit) op 20-01-2012, locatie Pastoor Van Winkelstraat 33 (5374 BG), verzonden op: 27-12-2011

  kledinginzameling door Stg. Aktie 68 Maastricht, in 2012, locatie kern Schaijk, vergunning verzonden op: 27-12-2011

  kledinginzameling door Stg. Kuren Met Reuma, in 2012, locatie kern Zeeland, vergunning verzonden op: 27-12-2011

  kledinginzameling door het Leger des Heils Reshare, in 2012, locatie kern Reek, vergunning verzonden op: 27-12-2011

  Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onder aan de laatste gemeentelijke pagina onder nummer 3 tot en met 6.Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afde-ling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154.Aanvraagformulieren kunt u ook downloaden van onze website:www.landerd.nl.

  AlgemenePlaatselijke Verordening

  Nieuwe organisatiestructuur gemeente LanderdDe gemeente Landerd start 2012 met een nieuwe organisatiestructuur. De organisatie is aangepast om klaar te zijn voor de nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen die de komende jaren op gemeenten afkomen. De organisatie bestaat dan uit 4 afdelingen: de afdeling Samenleving (voorheen de afdeling Welzijn en Sociale Zaken), de afdeling Ruimte (voorheen de afde-ling Volshuisvesting, Ruimtelijke Ordeninge en Milieu (VROM), de afdeling Realisatie en Beheer (voorheen afdeling Civiel en cultuur techniek (CTT) en de afdeling Bestuur en Management Ondersteuning (voorheen afdeling Algemene Zaken).

  De afdeling Samenleving bevat onder andere de taakvelden welzijn en onderwijs en het team sociale zaken. De afdeling Ruimte bestaat uit een team vergunningen, toezicht en handhaving en het onder-deel beleid en projecten. De afdeling Realisatie en Beheer houdt zich bezig met de realisatie en het beheer van het openbare gebied en de gemeentelijke gebouwen en bestaat ook uit het team gemeen-tewerken. De afdeling Bestuur en Management Ondersteuning bevat alle ondersteunende diensten zoals financin, personeelsza-ken en ICT.

  Andere ontwikkelingenDeze nieuwe organisatiestructuur is de start van een groot aantal andere ontwikkelingen die in 2012 gaan plaatsvinden. In 2012 wordt gestart met het Informatiecentrum Landerd (ICL) waar

  alle kanalen van de gemeente samenkomen (post, e-mail, digitale dienstverlening, telefoon en receptie). Het gemeentehuis wordt de eerste helft van 2012 aangepast aan de nieuwe manier van werken, de beveiliging wordt aangepast en de digitale dienstverlening wordt uitgebreid.

  Voor een betere dienstverlening en om de wachttijden te beperken wordt het werken op afspraak verruimd.Verder wordt de website grondig vernieuwd. U wordt in de loop van 2012 hierover verder genformeerd.

 • g e m e e n t e n i e u w s w w w . l a n d e r d . n l v r i j d a g 6 j a n u a r i 2 0 1 2 1 1

  Gevonden en verloren voorwerpenGevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111.

  Let op:Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden!De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

  Gevonden voorwerpen- 28-11-2011, Emt Schaijk: Zwarte Limit omafiets, type classic, met terugtraprem (touw om spatbord en standaard omhoog te houden), erg roestig.- Datum onbekend, Schaijk of omgeving: Sleutel aan hanger met zwarte zwaluw en een losse huissleutel van het merk corbin.- Eind november 2011, Buiten de poort bij basisschool De Vlinder Reek: Autosleutel Renault Megane.- Begin november, basisschool De Vlasgaard, Zeeland: Blauwe skeelers van het merk Speed.- 13-12-2011, hoek Imkerstraat/Scheperstraat, Schaijk: Donker-groene Batavus herenfiets.

  Verloren voorwerpen- 03-12-2011, markt Europaplein Schaijk: Sleutelbos met daaraan 4 sleutels en een afgebroken sleutel (een lange sleutel met een zwart hoesje, een kleinere sleutel met zwart hoesje, een sleutel van het merk DOM, een gewone sleutel en een afgebroken sleutel) met een AH bonuskaart.

  - begin december, bossen Herperduin: Autosleutel Fiat 500 en huissleutel.- 1-12-2011, bossen in De Maashorst: Ford autosleutel.- 30-11-2011, omgeving Linnenstraat Zeeland: Briefje van 500,00.- 9 of 10 december 2011, Schaijk e.o.: Zilveren heren trouwring met daarin een klein zwart steentje, inscriptie Peggy 2003.- 17-12-2011, cafe Dn Brouwer Zeeland: Lavazwarte Gazelle herenfiets, type punta stap sportief.- Nacht van 16 op 17 december 2011, onder de heg bij de kerk in Zeeland: plastic zak met 3 jongensjassen (1 zwarte).- Vrijdag 16-12-2011, centrum Zeeland: zwarte mobiele telefoon, Samsung type wave.- Nacht van 27 op 28 december 2011, Heijtmorgen, Reek: groene brievenbus met slot.

  Vermiste en gevonden dierenDierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LAOss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006.

  De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

  Za. 07-01-2012 van 17:00 tot 22:00 uurLampionnenoptocht met aansluitend kerstboomverbranding,

  Sportpark De BundelZa. 07-01-2012 van 19:30 tot 21:00 uur

  Kerstboomverbranding, terrein aan de Kleine LouwstraatZo. 08-01-2012 van 12:00 tot 16:00 uur

  Kampvuur, Palmstraat 8Za. 14-01-2012 13:30 uur

  Pronkzitting Schaijk voor 55+ en mensen met een beperkingZa. 14-01-2012 20:00 uur

  PronkzittingZo. 15-01-2012 13:30 uur

  JeugdpronkzittingVr. 20-01-2012 20:00 uur

  PronkzittingZa. 21-01-2012 20:00 uur

  PronkzittingZo. 22-01-2012ATB-toertocht

  Activiteiten- enevenementenkalender

  Een samenvatting van het Jaaroverzicht geeft een indruk van de zaken waarmee de Wmo-adviesraad zich in 2011 heeft bezig gehouden.

  SamenvattingWe vormen met elf mensen de Wmo-adviesraad. We weten ons gesteund door vertegenwoordigers van tal van andere overlegorganen zoals het Reizigersplatform van Regiotaxi, de Mantelzorgwinkel en sinds 29 juni van dit jaar door de Kerngroep Mensen met een Licha-melijke Beperking (KMLB). Deze ondersteuning geeft ons de mogelijkheid om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beleving van de mensen die, om welke reden dan ook, niet goed kunnen participeren in de maatschappij.Wij hebben gevraagd advies uitgebracht over de Bezuinigingsvoor-stellen 2010-2014 en over het Beleidsplan WMO 2012-2015 en zaken die daarmee samen hangen. Wij kijken naar het beleid voor het verstrekken van individuele voorzieningen binnen de WMO en de uitvoering hiervan. We worden geinformeerd over de uitslagen van tevredenheidonderzoeken bij mensen die gebruik maken van Wmo-voorzieningen, maar ook over het tevredenheidonderzoek onder de inwoners van Landerd zonder Wmo-hulpvraag.

  Bij alle adviezen aan het College van B&W proberen we de problema-tiek te beoordelen vanuit de situatie van de burger. Soms betreft het advies over de problematiek van mantelzorgers of vrijwilligers. Maar ook alcohol- en drugsproblematiek, overgewicht, sport en voedings-problemen vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het geven van een goed advies is moeilijk, zeker als hiervoor erva-ringsdeskundigheid vereist is. Juist daarom zijn we blij dat o.a. de KMLB ons ondersteunt en adviseert.

  De Wmo-adviesraad brengt ook ongevraagd advies uit, o.a. over het belang van het Centrum Jeugd en Gezin. Het CJG voorziet in een behoefte en zou nog meer bekendheid moeten krijgen. Juist preventieve benadering van de problemen bij jongeren en hun ouders vinden we belangrijk.

  De bevolkingssamenstelling in onze gemeente (de verhouding jong en oud) heeft onze aandacht. Alle burgers krijgen hier mee te maken; jong of oud, ziek of gezond. De woonkernen moeten vitaal en leef-

  baar blijven voor alle leeftijdsgroepen. De daarmee samenhangende problematiek vraagt om beleid en actie. We kijken vooruit. We verwachten dat in 2012, door de veranderde wetgeving rond de WMO, de benadering van de burger vanuit de ge-meente zal veranderen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning be-paalt , dat bij een hulpvraag betrokkene eerst zelf naar een oplossing moet zoeken. Als dat moeilijk blijkt te zijn, wordt er verwacht dat betrokkene hulp vraagt bij familie, buren of kennissen; dit noemen we het sociale netwerk. Als daarmee het probleem onvoldoende kan worden opgelost, wordt hulp geboden bij het Wmo-loket van de gemeente. De WMO-ambtenaar zal vanuit de problemen die ervaren worden, samen met de burger zoeken naar een passende oplossing. Deze benadering van het probleem vraagt niet alleen van de ambte-naar, maar zeker ook van de burger een andere benadering. De verantwoordelijkheid wordt teruggelegd bij de burger. Dit veran-deringsproces wordt de Kanteling genoemd.Het sociale netwerk en het helpen en ondersteunen van elkaar wordt steeds belangrijker. Om ons deze verandering eigen te maken, is betrokkenheid bij het wel en wee van elkaar noodzakelijk. Daarom wijzen wij op het belang om een eigen sociaal netwerk op te bouwen en dit te onderhouden! De Wmo-adviesraad gaat in het nieuwe jaar door met haar taak-opdracht; het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College van B&W. Wij hebben ons ten doel gesteld in 2012 meer aandacht te besteden aan de jongeren.

  De Kanteling en de verschuivingen van AWBZ naar de WMO zal de taak van de WMO-adviesraad verzwaren. Deze verandering in de WMO zien we als een uitdaging. We vertrouwen er op dat we in goede samenwerking met de inwoners van Landerd en de gemeente, ook deze problematiek het hoofd kunnen bieden.

  Jan de Leur, voorzitter Wmo-adviesraad Landerd

  Ook dit jaar heeft de Wmo-adviesraad een verslag geschreven over haar activiteiten in 2011. Het Jaaroverzicht en Activiteiten 2011 is aangeboden aan de gemeente en aan de organisaties en personen waar we mee samenwerken. We hebben geprobeerd om namens de inwoners van Landerd het College van B&W te adviseren over zaken die met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te maken hadden.

  Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat:- Per 31 december 2011, op eigen verzoek, de voorziening voor gastouderopvang J. van Griensven-Verstraten met uniek registra-tienummer 102217038 uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd. - Per 31 december 2011 op eigen verzoek, de voorziening voor gastouderopvang C. van der Wijst met uniek registratienummer 121844274 uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.- Per 1 januari 2012 op eigen verzoek, de voorziening voor gastouder-opvang van M.J.J. van Rossum-Albers met uniek registratienumme 127716373 uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.

  Jaarverslag van de Wmo-adviesraad over 2011

  Verwijdering gastouders uit het Landelijk Register Kinderopvang

  Levertijden van de vorige week aangevraagde

  Nederlandse identiteitskaarten

  Vorige week (week van 27 tot en met 30 december 2011) zijn er heel veel aanvragen gedaan voor een Nederlandse identiteitskaart (NIK), te weten meer dan 190.000. Dit grote aantal aanvragen komt bovenop de hoge aantallen van de weken daarvoor.

  Daarom zal naar verwachting de levering van de vorige week aan-gevraagde Nederlandse Identiteitskaarten van kinderen jonger dan 13 jaar en zes maanden volgens het hieronder aangegeven schema plaatsvinden: Aanvragen van 27 december: geplande levering uiterlijk week 5

  (30-01/05-02) ; Aanvragen van 28 december: geplande levering uiterlijk week 6

  (06-02/10-02); Aanvragen van 29 december: geplande levering uiterlijk week 7

  (13-02/17-02); Aanvragen van 30 december: geplande levering uiterlijk week 8

  (20-02/24-02)

  De levertijd voor aanvragen van Nederlandse Identiteitskaarten die in de week van 27 tot en met 30 december 2011 zijn gedaan voor per-sonen die ouder zijn dan 13 jaar en zes maanden blijft 5 werkdagen. Hetzelfde geldt voor de levertijd van aangevraagde paspoorten.

  Spoedaanvragen worden vanzelfsprekend ook op tijd geleverd.

  Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van burgerzaken, telefonisch bereikbaar op nummer: 0486-458111.

  Uittreksel nodig?Regel het op www.landerd.nl

  De website van de stichtingDorpshuizen Landerd is gelanceerd:

  www.dorpshuizenlanderd.nl

 • g e m e e n t e n i e u w s w w w . l a n d e r d . n l v r i j d a g 6 j a n u a r i 2 0 1 21 28 g e m e e n t e n i e u w s w w w . l a n d e r d . n l v r i j d a g 1 1 m a a r t 2 0 1 1

  BouwvergunningenOntvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

  De Kuipersweg 15, 5411 RC Zeeland; tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit (ontvangen 2 maart 2011)

  Waterstraat 2, 5374 KB Schaijk; uitbreiden varkensstal (ontvangen 3 maart 2011)

  Hoevestraat 3, 5374 RH Schaijk; uitbreiden woning (ontvangen 4 maart 2011)

  Voederheil 9, 5411 RJ Zeeland; kappen van 8 bomen (ontvangen 5 maart 2011)

  In dit stadium van de procedure kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen.

  Verleende vergunningenBesluiten tot verlenging termijn van afhandeling van verzoeken om omgevingsvergunning: Zeelandsedreef 22, 5374 RR Schaijk; verzoek om vergunning voor het

  bouwen van een aardappelloods met kantoor (ontvangen 7 januari 2011). De termijn van afhandeling is verlengd met 6 weken (besluit verzonden 3 maart 2011).

  Verleende omgevingsvergunningen: Mgr. Suijsstraat 10, 5375 AG Reek; kappen van 3 bomen

  en het verwijderen van bosplantsoen (verzonden 3 maart 2011) Akkerwinde 68, 5374 DB Schaijk; bouwen van een woning

  (verzonden 4 maart 2011)

  Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad.

  Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunning-houder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.

  Verleende omgevingsvergunning in combinatie met afwijking bestemmingsplan: Schutsboomstraat 84, 5374 CD Schaijk; uitbreiden van de woning

  (verzonden 4 maart 2011)

  Tegen deze verleende vergunning/afwijking kunnen belanghebbenden met ingang van 21 maart 2011 gedurende zes weken beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de Arrondissementsrecht-bank te s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; de gronden waarop het beroepschrift rust.In het kader van de beroepsprocedure vraagt de rechtbank bij het bestuursorgaan altijd om alle relevante stukken. Het is niet nodig om alle stukken al bij het beroepschrift te voegen. Wel dient, zo mogelijk, een kopie van de beslissing op het bezwaarschrift bij het beroepschrift gevoegd te worden.Als u beroep instelt kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzienin-genrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de recht-bank genformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

  Zienswijze, bezwaar/beroep en voorlopige voorzieningVoor bouwaanvragen geldt een andere procedure, deze staat onder de bouwpublicatie vermeld.

  1. InzageStukken die ter inzage liggen kunt u inzien bij de desbetreffende afdeling, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur of op afspraak), Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland. De stukken over ontwerpbestemmingsplannen kunt u ook inzien via de gemeentelijke website www.landerd.nl. kijk hiervoor onder het kopje Actueel - Bekendmakingen.

  2. ZienswijzeTijdens de inzagentermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 35 5410 AA Zeeland. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft, uw naam en adres, datum, handtekening en de motivering van de zien-swijze. U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor eerst naar de betreffende afdeling via tel. 0486-458111 en maak een afspraak. Zienswijzen kunnen niet via de elektronische weg (e-mail) worden ingediend.

  3. BezwaarBelanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken. De bezwaartermijn vangt aan op de eerste dag na de verzenddatum van het besluit waar u het niet mee eens bent (zie hiervoor de betref-fende publicatie). Indien er sprake is van een afwijkende termijn dan staat deze vermeld in de betreffende publicatie. Een bezwaarschrift moet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen door het bestuur-sorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Alleen een kapvergunning en een vergunning op basis van de Monumentenwet of Monumentenverordening blijven buiten werk-ing gedurende zes weken na de datum waarop deze (al dan niet van rechtswege) is verleend. Indien gedurende deze termijn bezwaar wordt gemaakt blijft de vergunning buiten werking totdat op het bezwaar is beslist.

  4. BeroepHet instellen van beroep bij de rechter kan in beginsel pas nadat een bezwaarschrift is ingediend bij het orgaan dat het besluit nam.

  Tegen de beslissing op het bezwaar kan vervolgens beroep worden ingesteld. Indien rechtstreeks beroep tegen een besluit kan worden ingesteld dan staat vermeld onder de betreffende publicatie hoe de procedure is.

  5. Eisen bezwaar en beroepEen bezwaarschrift of een beroepschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagteken-ing, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk en digitaal indienen bij de gemeente Landerd. Ga voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift naar www.landerd.nl, Digitaal loket - Bezwaar en beroep.

  6. Voorlopige voorzieningAls bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzienin-genrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200MA s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het vragen van een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank genformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

  Zienswijze-bezwaar-beroep

  Gevonden en verloren voorwerpenGevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevrouw M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, tel. 0486-458111.

  Let op:Voor het doen van aangiften (verloren waarde-papieren zoals rijbewijs of paspoort) dient u zich wel bij de politie te melden!De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

  Gevonden voorwerpenDe laatste maanden afgegeven bij de C1000 in Zeeland: - fietssleutel en klein sleuteltje aan groene label (Cor).- ring met daaraan Hyundai autosleutel/afstandsbediening, Silca sleuteltje en ANLI Sleuteltje - sleutelhanger met daarin zwarte Silca sleutel en DOM sleutel - zwart sleuteltje - flessenopener met daaraan zwarte axasleutel en Benco-sleutel - blauw koord met daaraan grote Lips sleutel

  - wit label (met daarop 06-nrs.) aan Nemef sleutel (poort) - Corbin sleutel.- 4 ringen (ziveren/zilverkleurig): 2 herenringen, 1 damesring en 1 kinderringetje lieveheersbeestje - Blauw etui (Novo Nordisk) met daarin prikpen (insuline) - Zwarte Nokia GSM - Bosch personenalarmtoestel beige/grijs aan grijs koord - Zwart Vingino armbandje- 1-3-2011, Kerkstraat Zeeland: Blauwe sporttas van Manders Mode Schaijk met daarin blauw/witte handdoek, zwart shirtje, zwart broekje en zwarte gympies.- 8-3-2011, bij Rabobank Schaijk: Bos sleutels (huissleutels, 1 met oranje en 1 met groen hoesje) aan winkelwagenmunt.

  Verloren voorwerpen- 01-03-2011, omgeving hertenpark, Emt, Smidse in Schaijk: Bruin leren handschoenen.- Nacht van 7 op 8 maart bij peuterspeelzaal Pinkeltje Zeeland: Zwarte (glans) Batavus omafiets, Old Dutch.

  - 8-3-2011, Zeeland: Kawasaki BX crossfiets, groen/zwart, met speciale steuntjes op voor- en achterwiel.- 7-3-2011, Maashorst: Bruine rechthoekige damesportemonnee met daarin adressenlijst, diverse pasjes, rijbewijs en geld.- Tussen 4 en 9 maart: Rabobankpasje.- 7-3-2011, Bossestraat, Schaijk: Zilver/zwarte Nokia GSM.

  Vermiste en gevonden dierenDierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met:

  Dierenopvang Maasland, afdeling Oss,Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006.

  De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van twee weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

  Maakfotosvoordepolitie enmeldjealsgetuige

  Blijfbijhetslachtoffer

  Vraaganderenom hulpenspreeksamen dedaderaan

  Bel112

  Ikgrijpinbijagressieopstraat

  Aanwezigheidsvergunningen Speelautomaten Horeca 2012De burgemeester heeft op grond van de Wet op de kansspelen aanwezigheidsvergunning(en) verleend aan: Caf Zaal t Oventje, 1 kansspelautomaat (vergunning verzonden op

  27-12-2011) Caf Restaurant Nieuw Schaijk, 2 kansspelautomaten (vergunning

  verzonden op 30-12-2011)

  Van toepassing zijnde procedure: zie in het gele kader onderaan deze pagina onder nummer 3 tot en met 6. Nadere informatie over deze vergunningen kunt u verkrijgen bij de afdeling Alge-mene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458111.

  Omgevingsvergunningen na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemoti-veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zee-land. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad.

  Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. De vergunninghouder mag nu dus direct gaan bouwen/slopen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.

  Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omge-vingsrecht een 1e fase-vergunning te verlenen voor: Bossestraat 56, 5374 HV Schaijk; realisatie van een nieuw clubgebouw

  t.b.v. voetbalvereniging DAW. Deze 1e fase vergunning betreft de activiteit: gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan (verzonden 29 december 2011)

  Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 9 januari 2012 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage ligt bij de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM, tel. 0486-45194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreff ende ontwerp-besluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treff en van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

  U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: Bossestraat 96, 5374 HV Schaijk; bouwen van een dubbel woonhuis

  (ontvangen 21 december 2011) Zevenhuis 9, 5411 RN Zeeland; bouwen van een carport/berging

  (ontvangen 21 december 2011) Linnenstraat 12, 5411 AJ Zeeland; verwijderen van asbest uit de woning

  (ontvangen 22 december 2011) Schaijksestraat 7a, 5375 KC Reek; bouwen van een vrijstaand bijgebouw

  (ontvangen 22 december 2011) Pastoor van Winkelstraat 59a, 5374 BH Schaijk; slopen van een bijge-

  bouw en herbouwen van een bijgebouw (ontvangen 23 december 2011) Lage Baan 13a, 5374 NM Schaijk; bouwen van een rundveestal

  (ontvangen 23 december 2011)

  Verlengde termijn van afhandeling regulier verzoek om omgevingsvergunning: Nabij Udensedreef te Schaijk; verzoek om vergunning voor het plaatsen

  van speeltoestellen en het aanbrengen van halfverharding ingediend door Stichting Docus de Das Avonturenpad. Het verzoek is ingediend d.d. 1 no-vember 2011. De termijn van afhandeling is verlengd tot 7 februari 2012.

  Vogelklos 15, 5411 DJ Zeeland; verzoek om vergunning voor de bouw van een woning. Het verzoek is ingediend d.d. 3 november 2011. De termijn van afhandeling is verlengd tot 9 februari 2012.

  In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling VROM. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen.

  Verleende omgevingsvergunningen: Vederdistel 14, 5411 GL Zeeland; uitbreiden van de woning

  (verzonden 22 december 2011) Bossestraat 56, 5374 HV Schaijk; kappen van 20 bomen (10 berken,

  9 eiken en 1 beuk). De bomen worden gekapt in verband met herin-richting van de parkeerplaats en nieuwbouw van de sportkantine en kleedlokalen op het sportpark. (verzonden 23 december 2011)

  Akkoord-verklaarde sloopmeldingen: Rijksweg 92, 5375 KZ Reek; afvoeren van asbesthoudend afval

  (verzonden 22 december 2011)

  Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreff ende vergunningen kunnen hierte-gen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken

  Bijzondere procedureOntwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: R.K. Begraafplaats gelegen bij kruising Heijtmorgen/Mgr. Borretstraat

  te Reek. Er is vergunning gevraagd voor het kappen van 3 lindebomen. De bomen zijn aangetast door zwammen. Twee van de 3 bomen zijn niet meer te redden. Een boom kan nog enkele jaren mee. Derhalve zal kapvergunning worden verleend voor twee bomen, waarbij een herplant-plicht wordt opgelegd voor het herplanten van 2 (knot-)lindebomen in het eerstkomend plantseizoen. (dossiernummer HZ-2011-0420)

  Burgemeester en Wethouders maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 9 januari 2012 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling VROM, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde ope-ningstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling VROM, tel. 0486-458194.

  Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbe-sluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling VROM.

  Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetref-fende ontwerp-besluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen defi nitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht te s-Hertogenbosch.

  Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

  Bezwaarschriftencommissie Datum: maandag 16 januari 2012Plaats: Raadzaal (Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk)

  Hoorzittingen19:00 uur, openbaar Bezwaarschrift tegen het verstrekken van GBA-gegevens aan derden19:30 uur, openbaar Bezwaarschriften tot gedeeltelijke afwijzing van een verzoek om hand-

  havend op te treden

  Belangstellenden zijn van harte welkom.

  Dienstregeling buurtbus Schaijk

  Met ingang van 2012 wijzigt in verband met overbezetting van de buurtbus in Schaijk de dienstregeling. Lijn 257a (buurtbus) start om 07.50 uur bij de halte Herpen, Allard van Herpenplein en zal op die rit Schaijk niet aandoen. Reizigers uit Schaijk kunnen gebruik maken van het regulier openbaar vervoer, lijn 96, tussen Zeeland en Oss. De overige tijden van lijn 257a wijzigen niet.

  Verhuizing binnen de gemeentedoorgeven? Regel het in de webwinkel

  op www.landerd.nl

  AR week 01_Part9AR week 01_Part10AR week 01_Part11AR week 01_Part12