Gemeentenieuws Landerd week 14 2012

 • Published on
  12-Mar-2016

 • View
  213

 • Download
  1

DESCRIPTION

Gemeentenieuws Landerd week 14 2012

Transcript

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 6 ap r i l 20 12 1 3

  Natuurgebied De Maashorst bestaat uit een robuuste natuur-kern met een agrarisch cultuurlandschap met dorpen en steden daaromheen. Stuurgroep De Maashorst streeft naar een duurzame ontwikkeling van dit gebied. Haar visie op deze integrale gebieds-ontwikkeling heeft zij vastgelegd in het MaashorstManifest. In het onderliggende Natuurplan is de visie voor het thema natuur verder uitgewerkt. Het streefbeeld bestaat uit een centrale open ruimte met daar omheen een schil van natuurlijk bos.

  Wanneer de benodigde inrichtingsmaatregelen (zoals het omvor-men van bos) zijn uitgevoerd, wordt de verder ontwikkeling van De Maashorst bepaald door integrale begrazing en een natuurlijke waterkringloop. De keuze voor de diersoorten en rassen die uitein-delijk voor de begrazing worden ingezet en het beste passen bij het te bereiken eindbeeld, moet nog gemaakt worden. Verschillende diersoorten geven een verschillend graasbeeld, waardoor variatie ontstaat. Er wordt gezocht naar soorten die een natuurlijk land-schapsbeeld geven, aantrekkelijk zijn voor de recreant en qua gedrag geen problemen opleveren. Vooruitlopend op de definitieve keuze zijn vorige week de moeflons uitgezet. Deze dieren helpen door hun begrazing bij het open hou-den van de heide en zorgen voor variatie in de vegetatie. De ervaring die nu met deze dieren wordt opgedaan, kan worden gebruikt bij het maken van de uiteindelijke diersoortenkeuze.

  In het natuurgebied De Maashorst vond vorige week de uitzetting van moeflons plaats. De moeflon is n van de voorouders van de schapen, zoals we die nu kennen. De moeflons worden in dit gebied uitgezet vanwege hun eetpatroon. Ze eten grassen, bloesems en jon-ge loten en eten zelfs giftige planten zonder dat ze daar schadelijke gevolgen aan ondervinden. Moeflons verlaten hun gebied nauwe-lijks, zelfs niet wanneer ze bijna geen voedsel meer kunnen vinden. Het zijn van nature schuwe dieren waar u niets voor te vrezen heeft, maar let op! Laat uw hond(en) NIET loslopen in de begrazing. Het mannetje beschermt zijn kudde tegen roofdieren, dus ook tegen honden als deze achter de kudde aan gaan rennen. Zolang u de hond aan de lijn heeft en de hond bij u loopt is er niets aan de hand.

  Gemeentelijke informatieGemeentehuis Landerd

  Kerkstraat 39, 5411 EA ZeelandPostadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

  T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

  OpeningstijdenAlle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van

  09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder).Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve metde sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligings-

  voorschriften.

  Openingstijden burgerzakenMaandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond

  van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

  Telefonische bereikbaarheidMaandag, woensdag en donderdag van

  08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uurDinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uurVrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

  RaadhuisPastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk

  In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

  Gemeentewerf

  Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

  Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

  Schaijk- Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15- Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3- Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21- Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a- Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8- De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11- Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44- Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6- Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56- Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1- Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3

  Zeeland- Basisschool t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16- Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a- Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex- De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37- Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32- Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35- Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14- Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3- Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen - openingstijden receptie, tel. 0486-451458)- Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5- Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur)

  Reek- Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20- Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35- Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

  Locaties AED Landerd

  Moeflons uitgezet in De Maashorst

  Wethouder Tindemans was op vrijdag 30 maart aanwezig bij de uitzetting van moeflons in De Maashorst.

  Het is gebleken dat ondernemers in Landerd momenteel benaderd worden, of net zijn benaderd, door een bedrijf dat, ten onrechte, beweert namens de gemeente Landerd advertenties te werven voor een (digitale) gemeentegids of een andere gemeentelijke uitgave. De officile gemeentegids is zeer recentelijk verschenen. Zoals u weet neemt de vertegenwoordiger van de gemeentegids eerst telefonisch contact met u op om vervolgens op afspraak, later in de week, bij u op de zaak de mogelijkheden voor zwel de print- als de digitale versie en de GemeentegidsApp vrijblijvend aan u voor te kunnen leggen. Tevens kan hij of zij de officile aanbevelingsbrief van de gemeente daarbij tonen. Twijfelt u aan de oprechtheid van hetgeen u wordt aangeboden? Verifieer dit dan bij gemeente Landerd, tel. 0486-458111. De ge-meente kan beamen dat Akse Media het enige bedrijf is dat in opdracht van en in samenwerking met de gemeente een officile gids met gemeentelijke informatie verzorgd. Wij adviseren u dan ook extra alert te zijn wanneer u telefonisch, via fax of e-mail benaderd wordt om een advertentie of vermelding in een gids goed te keuren of te betalen. Via Akse Media krijgen alle adverteerders na verschijning een bewijsexemplaar met bijbehorende factuur, zodat gezien kan worden waarvr betaald dient te worden. De gemeente Landerd doet, voor wat betreft de print- en digitale gemeentegids en Gemeentegids App, alleen zaken met Akse Media B.V.

  Jongeren vinden het ontiegelijk gezellig in Zeeland en willen daar in principe wel blijven wonen. Dat was de conclusie van de tweede discussieavond op 3 april die de gemeente organiseerde. Onder leiding van onder andere Ellen Jacobs (kampioen Neder-lands & Europees fietscross 17+) werd er met vier Zeelandse jongeren van 15 tot en met 17 jaar gediscussieerd. Als dank voor de deelname konden de jongeren gratis pizza eten.

  Zeeland is gezellig en er zijn leuke dingen te doen, zoals het jonge-renweekend georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen, het Half-vastenfeest en er zijn veel sportverenigingen. De jongeren vinden het belangrijk dat er in Zeeland winkels zijn waar je levensmiddelen kunt kopen, voor kleding en dergelijke gaan zij naar omliggende dorpen. Er zijn wel wat dingen wat Zeeland nog leuker zou maken voor de jongeren, zoals betere busverbindingen en een treinstation. Ook vinden zij dat er 16+ feesten in de Ambianz moeten worden georga-niseerd. De jongeren vinden het belangrijk om uit te kunnen gaan in eigen dorp.

  Zeeland is ontiegelijk gezellig!

  IDOPDit onderzoek maakt onderdeel uit van het Integraal Dorps Ontwik-keling Plan (IDOP) dat in 2011 in samenwerking met Zeelandse inwoners is opgesteld. De inwoners pleitten er toen voor dat speciale aandacht uit dient te gaan naar de behoeften van jongeren. Het behoefteonderzoek Zeeland wordt mogelijk gemaakt door mede financiering door de provincie Noord-brabant (IDOP). Het onder-zoek draagt bij aan een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland.

  Waarschuwing

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 6 ap r i l 20 121 4

  Portefeuilleverdeling

  Burgemeester Doorn:algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid,personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financin, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoerWethouder H. van Dongen (CDA):VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs

  Afspraken met de burgemeester en wethoudersU kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230.

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid.

  In de Wmo adviesraad hebben zitting:De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736

  Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket.

  Aanzet (algemeen maatschappelijk werk)Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen psychosociale problemen. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt:Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur.Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur.

  Advies en steunpunt huiselijk geweldAdvies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord:tel. 0900-1262626.

  Centrum Jeugd en Gezin (CJG)Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en op-voeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inloop-punten van het CJG. De openingstijden van de inlooppuntenzijn:Schaijk: Netjeshof 1a,maandag van 09 tot 12 uur.Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl

  Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcordinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis.

  Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veelinformatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids Ouder worden in gemeente Landerd en www.rigom.nl.

  RIGOM (Regionale Instelling Gecordineerd Ouderenwerk Maasland)voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plus-sers, tel. 0412-653232.BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751.De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585.Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nlPersoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden.Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en onder-steuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg ver-lenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs.

  Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gym-zaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111.

  Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren)Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd.

  Wat is een noodgeval buiten kantooruren:- rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt;- gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen;- kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd;- schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

  Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-BrabantPostbus 1039, 5200 BA s-HertogenboschEmail: marketing@regio-vvv.nl

  Meldpunt voor klachten en opmerkingenover wandelknooppunt-routes LanderdPlatform Toerisme Landerdp/a Postbus 28, 5374 ZG SchaijkEmail: info@toerismelanderd.nl

  Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland).Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

  112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

  Wegwijzer

  Communicatie

  Voor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke paginas kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

  Reparatiebongemeente Landerd

  Afdeling Realisatie en Beheer

  Naam: .............................................................................................

  Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012

  Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats)

  Kleine reparatie aan wegen / paden ..........................................................................................................

  Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden .........................................................................................................

  Verstopte straatkolken .........................................................................................................

  Illegaal gestort vuil / zwerfvuil .........................................................................................................

  (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. .........................................................................................................

  Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen .........................................................................................................

  Aangereden straatlantaarn .........................................................................................................

  Iets anders, namelijk

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  De gemeente Landerd wil dat elke inwoner zich zoveel mogelijk zelf kan redden. Wat kunt u doen om prettig te blijven wonen?

  Wie wil niet zo lang mogelijk prettig blijven wonen in zijn eigen comfortabele huis? Comfortabel wonen is voor alle leeftijden. Een inloopdouche, een thermostaatkraan, een hoger geplaatste vaatwas-ser zodat je niet steeds hoeft te bukken, een lichtspoor om s nachts het toilet te vinden Het zijn gemakken waar iedereen plezier van heeft, onafhankelijk van leeftijd. In de komende weken vertellen wij u welke kleine en grotere ingrepen direct extra gemak geven. U zorgt er daarmee zelf voor dat uw huis klaar is voor de toekomst.

  Wilt u uw toilet verbouwen of aan-passen met het oog op de toekomst? Dan zijn de volgende aandachtspun-ten van belang.

  Een hogere toiletpot Veel mensen kunnen (vooral wan-neer ze ouder worden) gemakkelijker gaan zitten en weer opstaan van een hoger toilet. Er zijn twee mogelijkhe-den om dit te realiseren.

  Optie 1: Een verhoogde toiletzitting biedt uitkomst wanneer u moeite hebt met gaan zitten en het daarna weer overeind komen. De verhoogde toiletzitting is in verschillende diktes verkrijgbaar en maakt daardoor voor iedereen een toilet op de ideale hoogte mogelijk. Als u een hangende toiletpot heeft, is het soms ook mogelijk de toilet-pot zelf hoger aan de muur te bevestigen. Uw hele toilet verbouwen is dan niet nodig.Optie 2: Steunbeugels aan de zijkant van het toilet bieden houvast bij het gaan zitten en het overeind komen. Er bestaan verschillende soorten steunbeugels voor toiletten. Sommige beugels zijn in com-binatie met een verhoogde toiletzitting verkrijgbaar en worden aan de toiletpot zelf bevestigd. Daarnaast bestaan er vaste en opklapbare steunbeugels die aan de muur naast de toiletpot bevestigd worden. Er zijn zelfs beugels verkrijgbaar die niet aan de muur bevestigd hoe-ven te worden maar die door middel van een stellage naast uw toilet gezet kunnen worden. Dan is het toilet verbouwen dus niet nodig.

  Een lichtspoor naar het toilet Waar u misschien niet meteen aan denkt bij het toilet verbouwen, is de weg er naartoe. Veel mensen kunnen zich s nachts minder goed orinteren, en dan is een (verlicht) spoor naar het toilet altijd handig.

  Er zijn verschillende oplossingen:Optie 1: Als de afstand tussen het toilet en uw kamer niet al te groot is, kan een klein nachtlampje in het stopcontact, op weg naar de wc, uitkomst bieden. Optie 2: Als een nachtlampje niet voldoende is, zijn er ook mooie oplossingen in de bouwmarkt te vinden, zoals een subtiel lichtspoor van kleine ledlampjes aan de muur of in de vloer. Ook voor eventuele logees en/of kleinkinderen een ideale oplossing.

  Wat kunt u doen om prettig te blijven wonen?

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 6 ap r i l 20 12 1 5

  Molendag is een uniek dagje uitvoor jong en oud

  Platform Toerisme Landerd organiseert de tweede Landerdse Mo-lendag op zondag 6 mei. Molenaars van de molens in Landerd zetten deze dag de deuren open. Het is een ideale gelegenheid voor jong en oud om deze molens, die zon belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van Nederland, te bezoeken. Een fietsroute leidt langs de molens en vertelt het verhaal achter deze oer-Hollandse monu-menten. Dit jaar zijn er, bij een aantal molens, speciale activiteiten voor de kinderen. Een dag waarbij iedereen zich kan vermaken.

  FietstochtEen fietstocht van ongeveer 20 km biedt een unieke kennismaking met de molens van Landerd. Bij aankoop van de fietsroutekaart is een deelnemerskaart los te koop. Deze deelnemerskaart geeft recht op het molenboekje en diverse versnaperingen. In het molenboekje wordt de geschiedenis van iedere molen die men tegen komt op de route uitgebreid beschreven. De deelname voor de kinderen tijdens deze dag is geheel gratis. De kinderen krijgen wel een deelnemers-kaart. Met deze kaart kunnen zij meedoen aan vele activiteiten zoals broodjes bakken en krijgen ze gratis drinken.

  Bij de molens zijn activiteiten georganiseerd zoals oud Hollandse spelen, samen een grote puzzel maken, graan wegen, springen op het springkussen of, voor de lefgozers: muizen tellen! De molens draaien en malen op deze dag. De molenaar zelf geeft uitleg over hoe alles vroeger (en nu) in zijn werk ging. Een puzzeltocht en letterspeur-tocht geeft kinderen de kans hun speurneuzen te gebruiken. En de beste speurneuzen maken kans op mooie prijzen. Voor de allerklein-sten is er een kleurwedstrijd. De hoofdprijs van de kleurwedstrijd is een gezellig kinderfeestje bij de Coppensmolen.

  Groepsactiviteit Het Platform Toerisme Landerd heeft de buurtverenigingen uit Landerd met een brief over deze gezinsactiviteit genformeerd. De Landerdse Molendag is namelijk de perfecte buurtactiviteit. Men

  kan er als buurtschap aan meedoen, of individuele leden van de buurtvereniging, vriendengroepen en familie-uitjes passen geweldig in dit concept. Juist omdat het gevarieerd is en voor jong en oud.

  Voor meer informatie: Gerard Selten (namens het Platform Toerisme Landerd), tel. 0486-451924 of Cees van Dongen (namens de vrijwil-lige molenaars Landerd), tel. 0486-451533.

  Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, telefoonnummer 0486-458111.

  Let op:Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden!De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

  Gevonden voorwerpen- 21-2-2012, Schaijkseweg Zeeland: Paars/lila Gazelle damesfiets, type Trendy.- 24-02-2012, Hertenkamp Schaijk: Grijze Batavus damesfiets, type Winner, leverancier Jacobs Cuijk.- 26-02-2012, Straatsven Zeeland: Axa fietssleutel.- 19-3-2012, bij Halfvastenfeesten, Reekseweg Zeeland: Donker-blauwe Gazelle herenfiets, type City Hybride Orange.- Half februari, bij de caf De Potter Schaijk: Paarse USB-stick (Aladin).- 6-3-2012, Picknickbankje bij camping De Heische Tip Zeeland: Groene Gigant damesfiets, type Tourer, met versnellingen en handremmen, met zwart kinderzitje achterop.- Na carnaval op speelplaats van fietsenstalling basisschool Vlasgaard, Zeeland: Zwarte Gigant damesfiets, type Triple X.

  Verloren voorwerpen- 21-02-2012, tussen Pastoor van Winkelstraat - Repellaan Schaijk: Zwarte herenportemonnee met daarin twee bankpassen van de Regiobank, AH bonus- kaart en beveiligingskaart van werk.- 22-02-2012, omgeving Hertenpark Schaijk: Glazen glinsterende armband met heldere stenen (glas) en af en toe een briljantje.- 22-02-2012, van Linnenstraat naar Kerkstraat Zeeland: Sleutel-bos met daaraan 5 of 6 sleutels. Een sleutel met de tekst Dom. Aan de ring zit een bandje met daarop de tekst Rocks of rockx.- 09-03-2012, in de bus Zeelandsedreef naar Europaplein Schaijk: Zilveren ronde buddha to buddha armband.- Nacht van 10 op 11 maart, C1000 Zeeland: Groene Gazelle damesfiets met versnellingen en handremmen.- Half februari, Schutsboomstraat Schaijk: Zwarte Gazelle dames-fiets, 3 versnellingen, trommelremmen en lichtblauw hangslot.- 17 of 18 maart, Kerkstraat / Kloosterstraat / Puttelaar Zeeland: grote bruine sjaal/omslagdoek.- 21-03-2012, C1000 Zeeland: Zwarte damesportemonnee met daarin verschillende pasjes: VGZ-pas, bankpas en ID-Kaart.- 18-03-2012, Halfvastenfeesten Reekseweg Zeeland: Blauwe Gazelle herenfiets, type Accent, leverancier Ben van Tienen, met trommelrem.- 27-02-2012, plaats onbekend: Zwarte fotocamera, merk Panasonic, model DMC-TZ10.

  Vermiste en gevonden dierenDierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met:

  Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LAOss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006.

  De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen.Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

  Gevonden/verloren voorwerpen

  De Landerdse molendag, een uniek dagje uitop zondag 6 mei.

  Maandag 14 mei

  Oprichtingsvergadering verenigingskoepel Zeeland

  In Zeeland zijn veel verenigingen en stichtingen actief. In een van de voorbereidende bijeenkomsten voor het opstellen van het Integraal Dorpsontwikkelings Plan, waarbij diverse verenigingen en stichtingen uit Zeeland aanwezig waren, werd nadrukkelijk de behoefte aan een koepelorganisatie uitgesproken.

  Diverse vereniging hebben te maken met een tekort aan vrijwil-ligers, andere verenigingen hebben soms ondersteuning nodig bij het organiseren van evenementen. Er zijn verenigingen die al jaren op zoek zijn naar een voorzitter of hebben moeite met het werven van nieuwe leden. Door gebrek aan bestuursleden zijn zelfs enkele verenigingen en buurtschappen gestopt.

  Verenigingen ontmoeten elkaar vaak op informele wijze. Veel zaken of knelpunten worden in informele sfeer besproken of afgestemd in bijvoorbeeld de sportkantine. Het is duidelijk dat verenigingen elkaar opzoeken en elkaar nodig hebben. Om elkaar te ondersteu-nen en de betrokkenheid tussen verenigingen te vergroten, worden voordelen gezien om de uitwisseling en afstemming in de toekomst wat meer te structureren. Door een goede samenwerking wordt de kwaliteit van verenigingen versterkt. Ook kunnen problemen met vrijwilligers of het organiseren van activiteiten worden uitgewis-seld of gezamenlijk worden opgelost. Om dit te bereiken wordt een verenigingskoepel opgericht.

  Integraal Dorpsontwikkelingsplan ZeelandHet opzetten van een verenigingskoepel vormt n van de projecten die onder het Integraal Dorpsontwikkelings Plan Zeeland vallen. Stichting Jeugdbelangen, Stichting BOL en SC de Smouskes, organi-seren in samenwerking met Vivaan en de gemeente Landerd op 14 mei 2012 van 20.00 uur tot 21.30 de oprichtings-bijeenkomst van de verenigingskoepel in Zeeland. Locatie: gemeenschapshuis De Garf, Kerkstraat 35 in Zeeland.

  Alle verenigingen in Zeeland worden hiervoor binnenkort schriftelijk uitgenodigd. Gezien het belang voor alle stichtingen, buurtschap-pen en verenigingen in Zeeland, rekent de organisatie op een grote belangstelling!

  De verenigingskoepel Zeeland wordt mogelijk gemaakt door mede financiering door de provincie Noord-brabant (IDOP). Het draagt bij aan een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland.

  Maandag 16 april

  Informatieavond Reek-ZuidDe gemeente Landerd is momenteel bezig met de ont-wikkeling van woon-werk locaties en een locatie voor een bedrijfsverzamelgebouw binnen het plangebied Reek-Zuid (het voormalige ITC-terrein).

  Op maandag 16 april aanstaande wordt een informatieavond georganiseerd om de lokale ondernemers te informeren over de ontwikkelingen van Reek-Zuid. Deze vindt plaats in het Wapen van Reek, Nieuw Heijtmorgen 20 in Reek, en begint om 19.30 uur. Tijdens deze avond wordt nadere informatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot het bestemmingsplan Reek-Zuid en de verkoopvoorwaarden van de woon-werk kavels. Daarnaast wordt ook een korte doorkijk gemaakt naar de ont-wikkeling van bedrijventerrein Voederheil 2 (milieucategorie t/m 3). Later dit jaar volgt nog een afzonderlijke informatieavond voor Voederheil 2. Belangstellenden zijn van harte welkom.

  Je Oppasdiploma halenOppassen bij jonge kinderen, thuis of als bijbaantje. Dat is vaak iets waar je zomaar in rolt, maar waar heel wat bij komt kijken. Daarom kun je nu bij het Centrum Jeugd en Gezin je oppas-diploma halen!

  Ben jij tussen de 12 en 16 jaar? Vind jij het leuk om met kinderen om te gaan? Heb je al vaker opgepast en wil je er meer over weten? Of zou je graag gaan babysitten en wil je eerst weten of je wel

  geschikt bent om op de kinderen van andere te passen? Wil je handige tips voor een avondje oppassen?Dan is een oppasdiploma echt iets voor jou!

  In vier bijeenkomsten hebben we het onder ander over: Kennismaken met oppaskinderen. Positief omgaan met kinderen. Veiligheid, spelen, eten, bedtijd. Verwachtingen van ouders. Hoe je een oppasovereenkomst maakt. Hoe je overlegt hoeveel de vergoeding wordt. Andere handige tips.

  Wanneer: 8, 15, 22 en 29 mei 2012Aantal bijeenkomsten: 4 Tijd: 19.00 - 20.30 uurAdres: Centrum Jeugd en Gezin, Brouwerpad 13a in ZeelandKosten: geen

  Je kunt je nu alvast aan melden voor deze cursus, via info@cjggeeftantwoord.nl of 0800- 2540000.

  Stookverbod in bossen en natuurgebieden

  In verband met de aanhoudende droogte is er een verhoogd risico op bosbranden. Om dit te voorkomen heeft het college van burgemees-ter en wethouders van de gemeente Landerd besloten om voor de ko-mende periode de reeds verleende ontheffingen voor een kampvuur c.q. vreugdevuur in te trekken.

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 6 ap r i l 20 121 6

  OmgevingsvergunningenBeleidsregels voor het verlenen van ontheffing op basis van dit wetsartikel (zogenaamde kruimelgevallen)In artikel 2.12. lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de mogelijkheid opgenomen voor bepaalde bouw-activiteiten afwijking van het bestemmingsplan toe te staan. In artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht zijn deze aangegeven. Omdat wij voor de uitvoering van dit wetsartikel een helder beeld wil-len geven van de gevallen waarin wel en waarin geen ontheffing wordt verleend hebben wij het hierna omschreven beleid vastgesteld. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking hiervan.

  Bij dit beleid is uitgegaan van de stelling dat in de meeste bestem-mingsplannen een toereikende regeling van de bouwmogelijkheden is gegeven die is aangevuld met een ontheffingsregeling, zodat het ver-lenen van extra ontheffing alleen in bijzondere gevallen gemotiveerd kan worden. Deze zijn hierna genoemd.

  Nieuwe bestemmingsplannenVoor een aantal bestemmingsplannen is een algehele of gedeelte-lijke herziening in voorbereiding. Met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel kan een omgevingsvergunning verleend worden voor het afwijken van de thans geldende bestemmingsplannen in die gevallen waarin de bouwactiviteit past in de nieuwe bestemmingsplan-nen.

  Bestemmingsplan Kom ReekIn het bestemmingsplan Kom Reek is een bijgebouw onder meer om-schreven als een gebouw dat ten dienste staat van het hoofdgebouw. In de nieuwe bestemmingsplannen voor de kommen van Schaijk en Zeeland is dit onderdeel van de begripsomschrijving niet opgeno-men. Dit biedt de mogelijkheid om onder meer een keuken of een uitbreiding van de woonkamer onder te brengen in een aangebouwd bijgebouw. Op grond van het bestemmingsplan Kom Reek is dit niet toegestaan. Om dit verschil weg te nemen kan met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel een omgevingsvergunning verleend worden voor het afwijken van het bestemmingsplan Kom Reek. Recreatiebungalows, recreatiechalets, stacaravans e.d.Het onder de werkingssfeer van het voormalige artikel 18 a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestaande beleid om ten aanzien van recreatiebungalows, recreatiechalets, stacaravans, e.d. geen afwijking van het bestemmingsplan te verlenen wordt voortgezet. Er wordt dus geen omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het be-stemmingsplan voor het vergroten hiervan of van de hierbij aanwezige bijgebouwen of voor het oprichten van nieuwe bijgebouwen.

  Woningaanpassing op medische grondenIn die gevallen waarin een woningaanpassing nodig is in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning of een daarmee gelijk te stellen regeling en deze aanpassing alleen gerealiseerd kan worden nadat met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel een omgevingsvergunning is verleend voor het afwijken van het bestem-mingsplan Kom Reek wordt deze verleend.

  DakkapellenVoor het aanbrengen van een dakkapel op een woning of ander ge-bouw waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en deze alleen kan worden verleend met toepassing van het hiervoor genoemde wetsar-tikel wordt een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan.

  GevelwijzigingenVoor het wijzigen van de gevel van een gebouw waarbij vorm en in-houd van de bouwmassa niet wordt gewijzigd en evenmin het gebruik wordt veranderd wordt met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan.

  Bouwdiepte woning en bijgebouwenIn de bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen is de totale bouwdiepte van woning met aangebouwde bijgebouwen beperkt tot 17 m. gemeten vanaf de voorgevelrooilijn. In het geval bij een

  (half)vrijstaande woning een vrijstaand bijgebouw als gevolg van uitbreiding wordt gekoppeld aan de woning of een aan de zijgevel aangebouwd bijgebouw naar achter wordt uitgebreid en de maximale bouwdiepte van 17 m. wordt overschreden wordt ontheffing van dit voorschrift verleend in de volgende situatie. Het bijgebouw moet in het verlengde van de oprit staan en wel tussen het verlengde van de zijgevel en de zijdelingse perceelsgrens en mag het verlengde van de oorspronkelijke zijgevel met niet meer dan 1,00 m. overschrijden, anders gezegd: het bijgebouw mag na uitbrei-ding ten hoogste n meter breder zijn dan de oprit. De uitbreiding van het bijgebouw of van de woning waardoor een aangebouwd bijgebouw ontstaat mag niet tot gevolg hebben dat het bebouwingspercentage van het betrokken perceel meer dan 50% bedraagt. Wordt aan deze voorwaarden voldaan dan wordt met toe-passing van het hiervoor genoemde wetsartikel een omgevingsvergun-ning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan.

  Dakhelling bij uitbreiding woning De dakhelling dient op grond van de voorschriften van het bestem-mingsplan bij woningen tenminste 30 en ten hoogste 60 graden te zijn. Bij uitbreiding van de woning naar achter kan dit voorschrift tot gevolg hebben dat de nokhoogte van de uitbreiding hoger uitvalt dan de bestaande nokhoogte. Om dit te voorkomen kan onder meer de dakhelling worden verlaagd tot minder dan 30 graden. In voorko-mende gevallen wordt met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan voor een lagere dakhelling.

  Carport voor garageWanneer voor een vrijstaande garage een carport wordt gebouwd ont-staat soms een vrijstaand bijgebouw met een grotere oppervlakte dan 40 m2 waardoor er sprake is van een situatie die in strijd is met het bestemmingsplan. In een situatie waarin de carport in breedte, hoogte en/of vormgeving duidelijk afwijkt van de garage en bij de bouw van de carport geen extra wanden worden gemaakt is er reden om met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel een omgevingsver-gunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan.

  Ruimte voor ruimte woningen MolengraafBij een aantal ruimte voor ruimte woningen aan de Arkenschot te Schaijk is ontheffing van het bestemmingsplan verleend voor de bouw van een bijgebouw groter dan 40 m2 tot een maximum van 80 m2. Omdat in het daarna vastgestelde bestemmingsplan Kom Schaijk 2004 deze oppervlakte is beperkt tot 40 m2 per vrijstaand bijgebouw voor alle woningen, wordt voor de ruimte voor ruimte woningen aan de Arkenschot en omgeving desgewenst met toepassing van het hier-voor genoemde wetsartikel een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan om een vrijstaand bijgebouw te vergroten tot ten hoogste 80 m2 mits de totale oppervlakte aan bijgebouwen niet meer zal bedragen dan 80 m2.

  Breedte bijgebouw bestemmingsplan Repelakker In het plangebied Repelakker kan voor aangebouwde bijgebouwen desgewenst met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel een omgevingsvergunning verleend worden voor het afwijken van het bestemmingsplan voor wat betreft de breedte tot een maximum van 5,00 meter.

  Hoogte bijgebouwen bestemmingsplan AkkerwindeIn het bestemmingsplan Akkerwinde is de nokhoogte van bijgebou-wen beperkt tot 4,00 m. Indien gewenst kan met toepassing van het hiervoor genoemde wetsartikel een omgevingsvergunning verleend worden voor het afwijken van het bestemmingsplan voor een nok-hoogte tot 5,00 m.

  Omvang gebouwen ten behoeve van de bestemming Maatschappelijke DoeleindenBestemmingsplannen worden doorgaans eenmaal in de tien jaar herzien en zon herziening vergt meestal een lange voorbereidingstijd. Gebleken is dat de behoefte aan voorzieningen voor maatschappelijke doeleinden, zoals scholen en sportaccommodaties naar aard en om-vang sterk kan wisselen in een vrij kort tijdsbestek. Hierop kan onvol-doende worden ingespeeld door wijziging van het bestemmingsplan.

  Om hieraan tegemoet te komen kan een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan verleend worden voor het op-richten van bijbehorende gebouwen buiten het bouwblok op gronden met de bestemming Maatschappelijke Doeleinden (of daarmee gelijk te stellen bestemmingen).

  Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

  Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: Bossestraat 61, 5374 HS Schaijk; kappen van een eik

  (ontvangen 19 maart 2012) Monseigneur Borretstraat (achter nummer 57), 5375 AB Reek;

  kappen van een houtopstand (ontvangen 21 maart 2012) Logtschedijk 4, 5411 LM Zeeland; milieuneutraal wijzigen van een

  inrichting (ontvangen 22 maart 2012) Noordhoek (naast huisnummer 33a), 5375 AR Reek; het tijdelijk plaatsen

  en bewonen van een woonunit (ontvangen 23 maart 2012) Pastoor van Winkelstraat 98, 5374 BL Schaijk; splitsen van de woning

  (ontvangen 26 maart 2012)

  In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling Ruimte. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen.

  Verleende omgevingsvergunningen: Burgemeester Hoefnagelstraat en Zeelandsedreef te Schaijk; kappen

  van 1 berkenboom (staande aan Burg. Hoefnagelstraat) en kappen van 1 kastanjeboom (staande aan Zeelandsedreef) (vergunning verzonden 21 maart 2012)

  Wingerd 25, 5374 AN Schaijk; vervangen van een tuinmuur (vergunning verzonden 23 maart 2012)

  Verbindingsweg 1, 5375 KL Reek; voor het gedeeltelijk slopen van de woning en het verbouwen en uitbreiden van de woning (vergunning verzonden 27 maart 2012)

  Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-ders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzienin-genrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.

  Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omge-vingsrecht een vergunning te verlenen voor: Voederheil 13, 5411 RJ Zeeland; voor de activiteiten bouwen, gebruik

  van gronden/gebouwen in strijd met bestemmingsplan, het slopen van gebouwen, het kappen van bomen, en het oprichten van een inrichting (milieu) (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht art. 2.1 lid 1 onder a, c en e sub 1 en art. 2.2 lid 1 sub a):

  Het project waarvoor een omgevingsvergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: hervestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf (schapenhouderij) op het perceel Voederheil 13 te Zeeland. De op het perceel aanwezige bebouwing wordt gesloopt en groenopstand gekapt. Het bouwplan omvat een bedrijfswoning, een schapenstal en een machineloods/werkplaats.

  Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stuk-ken met ingang van 10 april 2012 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09 en 12 uur of op afspraak) ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hier-voor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht te s-Hertogenbosch.

  Toepassing van artikel 2.12 van deWet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Algemene Plaatselijke Verordening

  Verleende vergunningenDoor de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verorde-ning vergunning verleend voor: kampvuur op 22-06-2012 en 23-06-2012, locatie INCA-terrein,

  vergunning verzonden op: 28-03-2012 spullenmarkt op 22-04-2012, locatie camping De Heische Tip

  (5411 RS), vergunning verzonden op: 02-04-2012 Hollandse avond op 05-05-2012 en 20-05-2012, locatie Partycen-

  trum De Raaf (5374 BG), vergunning verzonden op: 03-04-2012 motocrosswedstrijden op 28-04-2012 en 29-04-2012, locatie

  Waterstraat (5374 KB), vergunning verzonden op: 03-04-2012

  Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Post-bus 35, 5410 AA Zeeland.

  Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voor-ziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getrof-fen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffi erecht geheven. U wordt door de griffi e van de rechtbank genformeerd over de hoogte van het griffi erecht en de wijze van betaling.

  Meer informatie over het indienen van een bezwaar- of beroep-schrift kunt u vinden op onze website www.landerd.nl. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss, afdeling Algemene Zaken van het gemeentehuis, tel. 0486-458154.

  Voor evenementen dient u het aanvraagformulier evenementen te gebruiken met de versiedatum: 24022012. Deze kunt u down-loaden van onze website: www.landerd.nl. Andere formulieren worden niet meer in behandeling genomen.

  Centrum Jeugd en Gezin, CJG-geeftantwoord werkt ook in de gemeente Landerd met Positief Opvoeden volgens de methode Triple P.

  Triple P staat voor Positief Peda-gogisch Programma en is bedoeld voor alle ouders met kinderen van

  alle leeftijden. Het is een gevarieerd ondersteuningsprogramma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken.Een positieve opvoeding helpt kinderen om vaardigheden te ontwik-kelen die ze later in hun leven nodig hebben. De gemeente Landerd en CJGgeeftantwoord willen ouders graag informeren over deze positieve methode en daarom organiseren we op 18 april de lezing:

  Kracht van positief opvoedenJe kind wil s nachts niet slapen. Je zoontje heeft driftbuien. Je kleindochter voelt zich buitengesloten. Je kind dat steeds maar door blijft zeuren om een snoepje. Waarom ruimen mijn kinderen hun spullen niet gewoon op. Alledaagse opvoedingsvragen zijn meestal wel op te lossen. Maar als niemand je vertelt hoe, kunnen ze lang aanslepen en groter worden.Het Triple P-programma biedt praktische hulp bij dagelijkse opvoe-dingsvragen. Het helpt ouders om de ontwikkeling en gewenst ge-drag van hun kind positief te stimuleren. Op deze lezing over Triple P krijg je informatie, tips en kun je vragen stellen.

  Alle kinderen hebben een veilige en stimulerende omgeving nodig. Door kinderen positief op te voeden, ontwikkelen ze vaardigheden en zelfvertrouwen die ze nodig hebben voor succes op school en in hun relaties met anderen. De vijf basisprincipes van positief ouder-schap komen tijdens deze lezing aan bod.

  Datum: 18 April 2012Tijd: 19.30 uur inloop, 20.00-22.00 programmaLocatie: Wapen van Reek, Nieuw Heijtmorgen 20 5375 AK ReekKosten: GeenAanmelden: via 0800-2540000 of info@cjggeeftantwoord.nl

  Triple P lezing op 18 april

  Trap er niet inBah, weer in de poep getrapt! Dat wordt weer pulken met een stokje om die poep tussen de ribbels van je schoenen te krij-gen. Daar komt de buurjongen aangelopen. Lekker gevoet-bald? Wat je lekker noemt, het gras ligt vol hondendrollen!

  Iedereen kent het probleem en ergert zich aan poep op en rond schoolpleintjes, plantsoenen, voetbalveldjes en kinderspeelplaatsen. Gelukkig zijn er ook hondenbezitters die zich wel keurig aan de regels houden.

  Wat zijn de regelsHonden moeten aangelijnd uitgelaten worden en mogen niet poe-pen op plaatsen die bestemd zijn voor voetgangers (dus niet op de stoep). Ook mogen ze niet poepen in kinderspeelplaatsen, zandbak-ken of speelweide. De eigenaar of verzorger is verplicht de honden-poep op te ruimen.

  Beste hondenbezitter, u bent toch ook bereid mee te werken aan een schoner dorp?

  Vr. 06-04-2012 van 08:00 tot 22:00 uur, za. 07-04-2012 van 08:00 tot 00:00 uur, zo. 08-04-2012 van 08:00 tot 01:00 uur

  en ma. 09-04-2012 van 08:00 tot 22:00 uurSpringwedstrijden paardensport met op zondag een feestavond,

  Schaijksestraat 2, Stg. MolenkoningZo. 09-04-2012

  Koopzondag Schaijk, Reek, MKB Schaijk-ReekZo. 09-04-2012 van 10:00 tot 14:00 uur

  Bijenmarkt, Schutsboomstraat 33 (Caf Feesterij De Potter)Imkersvereniging St. Ambrosius Schaijk

  Za. 14-04-2012 van 12:00 tot 18:00 uurSoospop, in en voor Ambianz Zeeland, Stg. SoospopZa. 14-04-2012 van 09:30 tot 17:30 uur en zo. 15-04-2012 van 09:00 tot 17:30 uur

  Springwedstrijden Rijvereniging St. George, terrein De LouwstraatZo. 15-04-2012 t/m za. 21-04-2012Collecte Nederlandse Hartstichting

  Zo. 15-04-2012 van 09:00 tot 18:00 uurMotorcrosswedstrijd, Korte Dijk

  Motorsport Organisatie NederlandZa. 21-04-2012 van 16:00 tot 00:00 uur

  Kampvuur, Palmstraat 8 SchaijkNederlandse Toeristen Kampeer Club

  Zo. 22-04-2012Moeslands Festival (braderie), centrum Schaijk,

  Stg. Carnaval De MoeslandenZo. 22-04-2012

  Koopzondag Schaijk, Reek, MKB Schaijk-ReekZo. 22-04-2012 van 10:00 tot 16:00 uur

  Spullenmarkt SC De Smouskes, Camping De Heische TipZo. 22-04-2012 t/m za. 28-04-2012

  Collecte Stg. Nationaal FondsMa. 23-04-2012 t/m za. 28-04-2012

  Verjaardagsactie, SchaijkKatholieke Bond van Ouderen

  Za. 28-04-2012 van 09:00 tot 17:30 uur en en zo. 29-04-2012 van 09:00 tot 17:30 uurMotorcross MAC St. Christoff el, Waterstraat

  Activiteiten- enevenementenkalender

  Uittreksel nodig?Regel het op www.landerd.nl

  Kijk voor alle informatie overHet Wapen van Reek,

  De Phoenix in Schaijk enDe Garf in Zeeland op:

  www.dorpshuizenlanderd.nl

  g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 6 ap r i l 20 12

  AR week 14_Part13AR week 14_Part14AR week 14_Part15AR week 14_Part16AR week 14_Part17