Gemeentenieuws Landerd week 14 2012

 • Published on
  12-Mar-2016

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gemeentenieuws Landerd week 14 2012

Transcript

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 6 ap r i l 20 12 1 3

  Natuurgebied De Maashorst bestaat uit een robuuste natuur-kern met een agrarisch cultuurlandschap met dorpen en steden daaromheen. Stuurgroep De Maashorst streeft naar een duurzame ontwikkeling van dit gebied. Haar visie op deze integrale gebieds-ontwikkeling heeft zij vastgelegd in het MaashorstManifest. In het onderliggende Natuurplan is de visie voor het thema natuur verder uitgewerkt. Het streefbeeld bestaat uit een centrale open ruimte met daar omheen een schil van natuurlijk bos.

  Wanneer de benodigde inrichtingsmaatregelen (zoals het omvor-men van bos) zijn uitgevoerd, wordt de verder ontwikkeling van De Maashorst bepaald door integrale begrazing en een natuurlijke waterkringloop. De keuze voor de diersoorten en rassen die uitein-delijk voor de begrazing worden ingezet en het beste passen bij het te bereiken eindbeeld, moet nog gemaakt worden. Verschillende diersoorten geven een verschillend graasbeeld, waardoor variatie ontstaat. Er wordt gezocht naar soorten die een natuurlijk land-schapsbeeld geven, aantrekkelijk zijn voor de recreant en qua gedrag geen problemen opleveren. Vooruitlopend op de definitieve keuze zijn vorige week de moeflons uitgezet. Deze dieren helpen door hun begrazing bij het open hou-den van de heide en zorgen voor variatie in de vegetatie. De ervaring die nu met deze dieren wordt opgedaan, kan worden gebruikt bij het maken van de uiteindelijke diersoortenkeuze.

  In het natuurgebied De Maashorst vond vorige week de uitzetting van moeflons plaats. De moeflon is n van de voorouders van de schapen, zoals we die nu kennen. De moeflons worden in dit gebied uitgezet vanwege hun eetpatroon. Ze eten grassen, bloesems en jon-ge loten en eten zelfs giftige planten zonder dat ze daar schadelijke gevolgen aan ondervinden. Moeflons verlaten hun gebied nauwe-lijks, zelfs niet wanneer ze bijna geen voedsel meer kunnen vinden. Het zijn van nature schuwe dieren waar u niets voor te vrezen heeft, maar let op! Laat uw hond(en) NIET loslopen in de begrazing. Het mannetje beschermt zijn kudde tegen roofdieren, dus ook tegen honden als deze achter de kudde aan gaan rennen. Zolang u de hond aan de lijn heeft en de hond bij u loopt is er niets aan de hand.

  Gemeentelijke informatieGemeentehuis Landerd

  Kerkstraat 39, 5411 EA ZeelandPostadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

  T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

  OpeningstijdenAlle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van

  09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder).Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve metde sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligings-

  voorschriften.

  Openingstijden burgerzakenMaandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond

  van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

  Telefonische bereikbaarheidMaandag, woensdag en donderdag van

  08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uurDinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uurVrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

  RaadhuisPastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk

  In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

  Gemeentewerf

  Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

  Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

  Schaijk- Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15- Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3- Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21- Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a- Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8- De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11- Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44- Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6- Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56- Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1- Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3

  Zeeland- Basisschool t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16- Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a- Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex- De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37- Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32- Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35- Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14- Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3- Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen - openingstijden receptie, tel. 0486-451458)- Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5- Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur)

  Reek- Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20- Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35- Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

  Locaties AED Landerd

  Moeflons uitgezet in De Maashorst

  Wethouder Tindemans was op vrijdag 30 maart aanwezig bij de uitzetting van moeflons in De Maashorst.

  Het is gebleken dat ondernemers in Landerd momenteel benaderd worden, of net zijn benaderd, door een bedrijf dat, ten onrechte, beweert namens de gemeente Landerd advertenties te werven voor een (digitale) gemeentegids of een andere gemeentelijke uitgave. De officile gemeentegids is zeer recentelijk verschenen. Zoals u weet neemt de vertegenwoordiger van de gemeentegids eerst telefonisch contact met u op om vervolgens op afspraak, later in de week, bij u op de zaak de mogelijkheden voor zwel de print- als de digitale versie en de GemeentegidsApp vrijblijvend aan u voor te kunnen leggen. Tevens kan hij of zij de officile aanbevelingsbrief van de gemeente daarbij tonen. Twijfelt u aan de oprechtheid van hetgeen u wordt aangeboden? Verifieer dit dan bij gemeente Landerd, tel. 0486-458111. De ge-meente kan beamen dat Akse Media het enige bedrijf is dat in opdracht van en in samenwerking met de gemeente een officile gids met gemeentelijke informatie verzorgd. Wij adviseren u dan ook extra alert te zijn wanneer u telefonisch, via fax of e-mail benaderd wordt om een advertentie of vermelding in een gids goed te keuren of te betalen. Via Akse Media krijgen alle adverteerders na verschijning een bewijsexemplaar met bijbehorende factuur, zodat gezien kan worden waarvr betaald dient te worden. De gemeente Landerd doet, voor wat betreft de print- en digitale gemeentegids en Gemeentegids App, alleen zaken met Akse Media B.V.

  Jongeren vinden het ontiegelijk gezellig in Zeeland en willen daar in principe wel blijven wonen. Dat was de conclusie van de tweede discussieavond op 3 april die de gemeente organiseerde. Onder leiding van onder andere Ellen Jacobs (kampioen Neder-lands & Europees fietscross 17+) werd er met vier Zeelandse jongeren van 15 tot en met 17 jaar gediscussieerd. Als dank voor de deelname konden de jongeren gratis pizza eten.

  Zeeland is gezellig en er zijn leuke dingen te doen, zoals het jonge-renweekend georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen, het Half-vastenfeest en er zijn veel sportverenigingen. De jongeren vinden het belangrijk dat er in Zeeland winkels zijn waar je levensmiddelen kunt kopen, voor kleding en dergelijke gaan zij naar omliggende dorpen. Er zijn wel wat dingen wat Zeeland nog leuker zou maken voor de jongeren, zoals betere busverbindingen en een treinstation. Ook vinden zij dat er 16+ feesten in de Ambianz moeten worden georga-niseerd. De jongeren vinden het belangrijk om uit te kunnen gaan in eigen dorp.

  Zeeland is ontiegelijk gezellig!

  IDOPDit onderzoek maakt onderdeel uit van het Integraal Dorps Ontwik-keling Plan (IDOP) dat in 2011 in samenwerking met Zeelandse inwoners is opgesteld. De inwoners pleitten er toen voor dat speciale aandacht uit dient te gaan naar de behoeften van jongeren. Het behoefteonderzoek Zeeland wordt mogelijk gemaakt door mede financiering door de provincie Noord-brabant (IDOP). Het onder-zoek draagt bij aan een vitaal, mooi en schoon Brabants platteland.

  Waarschuwing

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 6 ap r i l 20 121 4

  Portefeuilleverdeling

  Burgemeester Doorn:algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid,personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financin, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoerWethouder H. van Dongen (CDA):VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs

  Afspraken met de burgemeester en wethoudersU kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230.

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid.

  In de Wmo adviesraad hebben zitting:De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736

  Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket.

  Aanzet (algemeen maatschappelijk werk)Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen psychosociale problemen. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt:Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur.Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur.

  Advies en steunpunt huiselijk geweldAdvies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord:tel. 0900-1262626.

  Centrum Jeugd en Gezin (CJG)Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en op-voeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inloop-punten van het CJG. De openingstijden van de inlooppuntenzijn:Schaijk: Netjeshof 1a,maandag van 09 tot 12 uur.Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl

  Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcordinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis.

  Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veelinformatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids Ouder worden in gemeente Landerd en www.rigom.nl.

  RIGOM (Regionale Instelling Gecordineerd Ouderenwerk Maasland)voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plus-sers, tel. 0412-653232.BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751.De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585.Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nlPersoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden.Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en onder-steuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg ver-lenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs.

  Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gym-zaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111.

  Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren)Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd.

  Wat is een noodgeval buiten kantooruren:- rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt;- gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen;- kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd;- schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

  Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-BrabantPostbus 1039, 5200 BA s-HertogenboschEmail: marketing@regio-vvv.nl

  Meldpunt voor klachten en opmerkingenover wandelknooppunt-routes LanderdPlatform Toerisme Landerdp/a Postbus 28, 5374 ZG SchaijkEmail: info@toerismelanderd.nl

  Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland).Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

  112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte...