Gemeentenieuws Landerd week 25 2012

 • Published on
  22-Mar-2016

 • View
  218

 • Download
  6

DESCRIPTION

Gemeentenieuws Landerd week 25 2012

Transcript

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 22 j u n i 20 12 7

  Op zaterdag 16 juni reikte burgemeester Doorn de Koninklijke Erepenning uitaan het bestuur van de 100-jarige voetbalvereniging R.K.S.V. Achilles Reek.

  Gemeentelijke informatieGemeentehuis Landerd

  Kerkstraat 39, 5411 EA ZeelandPostadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland

  T: 0486-458111 o F: 0486-458222 I: www.landerd.nl o E: info@landerd.nl

  OpeningstijdenAlle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van

  09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder).Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve metde sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligings-

  voorschriften.

  Openingstijden burgerzakenMaandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot12.00 uur, dinsdag van 10.00-12.00 uur en dinsdagavond

  van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling.

  Telefonische bereikbaarheidMaandag, woensdag en donderdag van

  08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uurDinsdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 19.30 uurVrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur

  RaadhuisPastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk

  In het raadhuis vinden de raadsvergaderingen en de Voorbereidende Vergaderingen plaats.

  Gemeentewerf

  Runstraat 59a, Schaijk, T: 0486-458111, toestel 102Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur

  Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, belt u altijd eerst het alarmnummer 112 en vervolgens laat u een AED halen. Deze hangen op de volgende plaatsen:

  Schaijk- Rabobank Schaijk (buiten - 24 uur), Runstraat 15- Tennisvereniging De Witte Schare (buiten - 24 uur), Dokter Langendijklaan 3- Notariskantoor Driessen & Van Mourik (buiten - 24 uur), De Donk 21- Woning (buiten - 24 uur), Molengraaf 49a- Sporthal De Eeght (buiten - 24 uur), Bossestraat 8- De Phoenix (buiten - 24 uur), Pastoor van Winkelstraat 11- Autobedrijf Van Zummeren (buiten - 24 uur), Rijksweg 44- Fysiotherapie Schaijk (binnen - 8.00 tot en met 18.00 uur), Bossestraat 6- Voetbalvereniging DAW (buiten - 24 uur, behalve tijdens activiteiten van stichting Carnaval De Moeslanden), Bossestraat 56- Recreatieoord Parcival, (buiten - 24 uur), Zeelandsedreef 1- Recreatiepark Luijtenbroek (buiten - 24 uur), Luijtenbroek 3

  Zeeland- Basisschool t Oventje (buiten - 24 uur), Voor-Oventje 16- Tennisvereniging Set 77 (binnen - 24 uur), Boekelsedijk 1a- Woningen Boterbloem 24 t/m 58 (binnen - 24 uur), Boterbloemcomplex- De Vlashoeve (buiten - 24 uur), Puttelaar 37- Rabobank Zeeland (binnen - 24 uur), Kerkstraat 32- Sporthal De Hekel (buiten - 24 uur), Vlasroot 35- Taxibedrijf Van Gerwen (buiten - 24 uur), Hogeweg 14- Van Boekel (buiten - 6.00 tot en met 22.00 uur), Voederheil 3- Camping De Heische Tip, Straatsven 4 (binnen - openingstijden receptie, tel. 0486-451458)- Camping De Peelrand (binnen - 24 uur), Weversweg 5- Buurtschap de Trent, bij Fam. van Dijk, Trentsedijk 20 (achter het woonhuis onder de overkapping - 24 uur)

  Reek- Het Wapen van Reek (buiten - 24 uur), Nieuw Heijtmorgen 20- Sportpark voetbalvereniging Achilles (buiten - 24 uur), Mgr. Suijsstraat 35- Tennisvereniging Reek (buiten - 24 uur) De Scheenen 7

  Locaties AED Landerd

  Koninklijke Erepenning Achilles Reek

  Initiatief Platform Toerisme Landerd is werkelijkheid geworden

  Opening betoverd speelbos Docus de Das Avonturenpad in Schaijk n groot feest

  Onder grote belangstelling is zaterdag 16 juni het Docus de Das Avonturenpad geopend: een speelbos met een spannend verhaal en door het verharde pad geschikt voor jong en oud. Na een start bij de Bibliotheek in Schaijk en Zeeland, waar alle kinderen een Docus de Das em-mer en schaar kregen, fietste de colonne naar het Avonturenpad.

  Vanaf Charmecamping De Holen-berg ging de stoet samen met Docus de Das naar het betoverde bos. Bij de entree van het pad onthulde wethouder Tindemans samen met Docus en de aan-jager van het Platform Toerisme Landerd, Marieke Melten, het sponsorbord. Daarna mochten de kinderen voor n dag optreden als burge-meester: doorknippen van het lint. Wethouder Tindemans noemde het pad een aanwinst voor de gemeente en natuurgebied De Maashorst.

  Na twee jaar van voorbereiding is het initiatief van het Platform Toerisme Landerd werkelijkheid geworden. De opening van het speelbos met een sprookje over een betoverd bos is enthousiast ont-vangen door de vele belangstellenden. Doel van het speelbos is om het natuurlijk spelen te bevorderen , te leren over de natuur en een recreatieplek te bieden voor mindervaliden. Het pad is verhard, dus goed begaanbaar voor ouderen en mindervaliden. Het avonturen-pad is op deze manier een ontmoetingsplek voor oudere en jongere generaties. De verschillende speelelementen langs het 1,5 km lange pad en de natuurvragen over de dieren in het bos, maken van het speelbos een uitdagende en leerzame plek. De geluidstegels aan het begin en einde van de route zijn vernieuwend en geven een extra beleving aan het speelbos.

  Aan wie hebben we dit te danken?Dit avonturenpad wordt mogelijk gemaakt dankzij financile steun van de Provincie Noord Brabant en Europese Leader, zorginstelling Nieuwe Hoeven, Charmecamping De Holenberg, Groepsaccommo-datie De Buitenhorst, Recreatiepark De Heidebloem, ZorgGoedBra-bant, Gemeente Landerd, Streekrekening De Maashorst, Camping Heische Tip, Recreatieoord De Maashorst, VANGAAL Design, van Gerwen Reclame, Siebers en Van Gerwen, Drukkerij Zeeland en vele ondernemers uit de gemeente Landerd en omgeving.

  Waar ligt het avonturenpad?Het avonturenpad ligt tegenover Charmecamping De Holenberg, Udensedreef 14 in Schaijk. Volg de borden Camping De Holenberg. Meer informatie op ww.toerismelanderd.nl en facebook.com/docusdedas. De routekaart van het pad is gratis verkrijgbaar bij de recreatiebedrijven in Landerd en het VVV agentschap C1000 Eijser-mans in Zeeland.

  Feestelijke opening van het Docus de Das Avonturenpad in Schaijk.

 • 8 g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 22 j u n i 20 12

  Portefeuilleverdeling

  Burgemeester Doorn:algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid,personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financin, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoerWethouder H. van Dongen (CDA):VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs

  Afspraken met de burgemeester en wethoudersU kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Vlieg een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230.

  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)De Wmo adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit inwoners van de gemeente Landerd. De leden hebben op enigerlei wijze een relatie met een groepering welke zorg en/of ondersteuning vraagt bij het kunnen deelnemen aan de samenleving. De Wmo adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd bij het formuleren en uitvoeren van het Wmo-beleid.

  In de Wmo adviesraad hebben zitting:De heer J. de Leur (voorzitter), tel. 0486- 461510Mevr. M. van Gerwen-van Kessel (secretaris), tel. 0486-411332De heer P. van Dongen (penningmeester), tel. 06-13655929Mevr. A. van Antwerpen, tel. 06-53239744De heer N. van den Bergh, tel. 0486-463256Mevr. A. Lucius, tel. 0486-461689Mevr. G. van Boxtel-van Berkel, tel. 0486-475613Mevr. A. Huvenaars-van Boxtel, tel. 0486-451740De heer H. Langendijk, tel. 0486-461351Mevr. C. van Asseldonk, tel. 0486-453736

  Wmo Loket Voor meer informatie en vragen met betrekking tot de Wmo kunt u terecht bij het zorgloket. Het zorgloket is open op werkdagen van 09 tot 12 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09 tot 17 uur (let op: vrijdagmiddag tot 16 uur) via 0486-458111. Ook op de website is informatie beschikbaar: www.landerd.nl/zorgloket.

  Aanzet (algemeen maatschappelijk werk)Aanzet helpt iedereen met wat wij noemen psychosociale problemen. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk (gratis). Onze hulpverlening is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De spreekuren zijn als volgt:Schaijk, Netjeshof 1a, 5374 AC, tel. 0486-461258, maandag van 09 tot 10 uur, woensdag van 09 tot 10 uur.Zeeland, Brouwerspad 13a, 5411 BG, tel. 0486-453988, woensdag van 09 tot 10 uur.

  Advies en steunpunt huiselijk geweldAdvies en steunpunt huiselijk geweld Brabant-Noord:tel. 0900-1262626.

  Centrum Jeugd en Gezin (CJG)Het CJG geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en op-voeden. In het CJG werken organisaties samen die zich met jeugd, opgroeien en opvoeden bezighouden. In Landerd zijn twee inloop-punten van het CJG. De openingstijden van de inlooppuntenzijn:Schaijk: Netjeshof 1a,maandag van 09 tot 12 uur.Zeeland: Brouwerspad 13a, woensdag van 09 tot 12 uur.Tel. 0800-2540000 (gratis) / www.cjggeeftantwoord.nl

  Ouderensteunpunten Voor informatie, advies of ondersteuning bij het zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn: steunpuntcordinator Ria Richters, tel. 06-23403327 of e-mail: rrichters@rigom.nl (dinsdag, woensdag en donderdag) of tijdens de inloop: tweede woensdag van de maand in het Wapen van Reek (van 9.30 tot 11 uur), derde dinsdag van de maand in De Phoenix Schaijk (van 9.30 tot 11 uur) en de vierde dinsdag van de maand in Compostella Zeeland (van 9.30 tot 11 uur). Lidmaatschap is niet vereist en de ondersteuning is gratis.

  Met enige regelmaat verschijnt de Seniorenwijzer in weekblad Arena met meer verwijzingen naar verschillende organisaties die voor ouderen van belang kunnen zijn. Verder vindt u ook veelinformatie via: www.landerd.nl of tel. 0486-458111, in de gemeentegids van Landerd, in de informatiegids Ouder worden in gemeente Landerd en www.rigom.nl.

  RIGOM (Regionale Instelling Gecordineerd Ouderenwerk Maasland)voor informatie en advies,diensten en activiteiten voor 55-plus-sers, tel. 0412-653232.BrabantZorg Wonen met zorg, BrabantZorg Thuiszorg, welzijn, dagzorg, behandeling en begeleiding, acute zorg (regelt u via) BrabantZorg Klantenservice 0412-622678, Compostella 0486-458585 of Nieuwe Hoeven 0486-461751.De Ontmoeting De Ontmoeting organiseert activiteiten voor ouderen in de gemeente Landerd. U kunt hiervoor terecht bij Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. Tel. 0486-458585.Thuiszorg Pantein, tel. 0900-8803 / www.thuiszorgpantein.nlPersoonlijke Verzorging,Verpleging en Hulp bij huishouden.Mantelzorgwinkel, tel. 0413 -334780. Informatie en onder-steuning aan mantelzorgers die langdurig en intensief zorg ver-lenen aan een naaste en professionals op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs.Zorgcoperatie Schaijk, secretariaat: Hans Bink, Kuilier 9, 5374 JM Schaijk, tel: 0486 462400, e-mail: hans.bink@wxs.nl

  Huur sporthallen en gymzaal Voor de huur van de sporthallen De Hekel, De Eeght en de gym-zaal kunt u terecht op onze website. Daar kunt u online een van deze accommodaties reserveren. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar verhuur@landerd.nl of bel 0486-458111.

  Storingsdienst voor noodgevallen (buiten kantooruren)Het speciale storingsnummer buiten kantooruren is: 0486-464246. Dit toestel is aangesloten op een antwoordapparaat dat regelmatig wordt afgeluisterd.

  Wat is een noodgeval buiten kantooruren:- rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt;- gevaarlijke situaties op gemeentegrond, bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, omvergereden lichtmast waarvan de stroomkabels vrijliggen;- kappen van bomen in eigendom van de gemeente Landerd;- schade aan gemeente-eigendommen, bijvoorbeeld ingegooide ruiten.

  Meldpunt voor klachten en opmerkingen over fietsknooppunt-routes Regio-VVV Meierij & Noordoost-BrabantPostbus 1039, 5200 BA s-HertogenboschEmail: marketing@regio-vvv.nl

  Meldpunt voor klachten en opmerkingenover wandelknooppunt-routes LanderdPlatform Toerisme Landerdp/a Postbus 28, 5374 ZG SchaijkEmail: info@toerismelanderd.nl

  Politie Wijkagenten: Femke van Eerd (Reek en Schaijk) en Gerrit van de Kerkhof (Zeeland).Loket politie: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Open: maandag van 14.00 tot 16.00 uur, woensdag van 16.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

  112 bij spoed, levensgevaar of heterdaad 0900 - 8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) 0800 - 7000 voor Meld Misdaad Anoniem www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie

  Wegwijzer

  CommunicatieVoor vragen en/of inlichtingen omtrent de gemeentelijke paginas kunt u contact opnemen met de communicatieadviseur: Annemarie van Maanen, tel. 0486-458155.

  De reparatiebon heet vanaf heden:

  Melding Openbare Ruimte Afdeling Realisatie en Beheer

  Naam: .............................................................................................

  Adres: ..................................................... Plaats: ............................ T: (overdag) ........................... Meldingsdatum: ....... - ....... - 2012

  Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie: (omschrijving/straat/plaats)

  Kleine reparatie aan wegen / paden ..........................................................................................................

  Gebreken aan verkeersborden / straatnaamborden .........................................................................................................

  Verstopte straatkolken .........................................................................................................

  Illegaal gestort vuil / zwerfvuil .........................................................................................................

  (Uitzicht) belemmerende beplanting e.d. .........................................................................................................

  Gebreken aan afrasteringen / banken / speeltoestellen .........................................................................................................

  Aangereden straatlantaarn .........................................................................................................

  Iets anders, namelijk

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  .........................................................................................................

  Deze melding kunt u ook doorgeven via www.landerd.nl

  De gemeente Landerd heeft drie nieuwe digitale diensten ingevoerd. Voorheen moest u naar Burgerzaken om iets te regelen, nu kan dat voor veel zaken ook online. In dit artikel lichten we de transactie Wijzigen naamgebruik toe.

  Voor u als inwoner van Landerd is het mogelijk om te allen tijde een wijziging naamgebruik door te geven via de webwinkel, onder het kopje Snel naar op www.landerd.nl. Uw naam staat geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Overheidsinstanties en diverse maatschappelijke instellingen maken hiervan gebruik voor hun correspondentie met u. Hierbij gaat het om de manier waarop u wilt worden aangeschreven. Standaard staat uw eigen achternaam geregistreerd in de GBA. Bent u getrouwd, getrouwd geweest of hebt u een geregistreerd partnerschap (gehad) en wilt u uw naamgebruik wijzigen? U kunt dan een verzoek indienen bij de gemeente om de registratie van uw naamgebruik te wijzigen. Daarbij kunt u kiezen met welke naam u aangeschreven wilt worden: De naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam; Uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner; Alleen de naam van uw partner; Alleen uw eigen naam.

  Geef verzoek tot wijziging naamgebruik digitaal doorLet op: Een verzoek tot aanpassing van uw naamgebruik in de GBA is niet hetzelfde als een wijziging van uw geslachtsnaam (achternaam).

  U wordt, door middel van het invullen van een aantal formulieren, door de betreffende transactie geleid. Daarna krijgt u een samen-vatting van uw antwoorden. Als deze samenvatting klopt, kunt u uw formulieren verzenden.Na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging met een refe-rentienummer per e-mail. Als bijlage ontvangt u de samenvatting. Het referentienummer is belangrijk als u later vragen heeft aan de gemeente over uw wijziging naamgebruik. Met het referentie-nummer kunnen wij u snel verder helpen. Via Digitaal loket en dan Mijn loket kunt u al uw contacten met en lopende zaken bij de gemeente volgen. U ziet dan direct wat de status is van uw lopende zaken. Naast het doorgeven van een wijziging naamgebruik, kunt u digitaal ook een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens, uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), een Eigen Verklaring Rijbewijs, een verhuizing doorgeven en akten van de burgerlijke stand aanvragen.

  U kunt 24 uur per dag gebruikmaken van deze digitale dienst-verlening op www.landerd.nl.

  BekendmakingBurgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat door de raad in de vergadering van 24 mei 2012 de volgende verorde-ning is vastgesteld: Verordening Klachtadviescommissie Landerd 2012

  Het college van burgemeester en wethouders van Landerd heeft op 14 februari 2012 de volgende regeling vastgesteld: Instructie klachtbehandeling Landerd 2012

  De verordening en instructie treden in werking op de achtste dag nadat bekendmaking heeft plaatsgevonden.De verordening en de instructie liggen ter inzage op het gemeen-tehuis in Zeeland en zijn te raadplegen op de website van de gemeente Landerd (www.landerd.nl).

  Info over de Landerdse dorpshuizen?www.dorpshuizenlanderd.nl

 • g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 22 j u n i 20 12 9

  Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis (mevr. M. van Schijndel) aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, tel. 0486-458111.

  Let op:Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden!De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld:

  Gevonden voorwerpen- 15-5-2012, fietspad Past. van Winkelstraat Schaijk, rechterkant richting Reek: Bruine herenportemonnee, kunststof geschubd.- 18-5-2012, voetbalveldje Walepoort Schaijk: Sleutelbos met sleutel met crmekleurig hoesje en 4 andere sleutels.- 22-5-2012, van Boekelsedijk Zeeland naar Uden (via vuilnisbelt): Kakikleurige Vingino meisjesjas, maat 12.- 28-5-2012, Hoekstraat - Schutsboomstraat Schaijk: Ring met 2 sleutels (waarschijnlijk huissleutel en bromfiets- of autosleutel).- 29-05-2012, school Reek: Paarse Batavus ATB fiets.

  Gevonden/verloren voorwerpen- 4-6-2012, tijdens vierdaagse, Vlashoeve Zeeland: Huissleutel aan keycord van Achmea.

  Verloren voorwerpen- 10-05-2012 (s-nachts rond 00:30 uur), parkeerplaats tennis-velden Reek: Mobiele telefoon, merk Nokia, kleur wit.- 14-05-2012 In de bossen tussen Berghem en Schaijk: Zwarte Eastpak rugzak met 2 vakken met hierin een laptop van HP, lap-toptas, oplaadkabel, oortjes (merk Sennheiser) en 3 schoolboeken.- 22-5-2012, fietspad tussen Zeeland en Schaijk: Lichtbruine schoudertas met daarin portemonnee, GSM, sleutels, bankpasjes, rijbewijs, etc.- 22-05-2012, fietsknooppunt 62 bij bankje (Zeeland/t Oventje):Samsung fotocamera in zwart hoesje met drukker. Op de camera staan maar enkele fotos (waaronder een foto van een bankje).- 08-05-2012, Kruisstraat Herpen: Sleutelbos met 3 of 4 sleutels met zwart etui.- 26-05-2012, tussen Albert Heijn en camping Holenberg Schaijk: Zwarte Portemonnee met Mexx-label wat los hangt. Inhoud: rijbe-wijs, pasje, bibliotheekpasje.

  - 01-06-2012, Herperduin: Grote zwarte afstandsbediening met zwarte en rode knop voor een halsband van een hond (om hem af te richten).- In de week van 21 mei in Zeeland: Map met transparante hoesjes met diplomas, waaronder diploma Masterclass muziek pianiste in het Pools.

  Vermiste en gevonden dierenDierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LAOss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006.

  De dierenopvang heeft wettelijk een bewaarplicht van 2 weken, daarna mogen ze het dier elders plaatsen. Ook als u een (huis)dier vindt kunt u contact opnemen met Dierenopvang Maasland of met de dierenambulance.

  Vermijd de eikenprocessierups en voorkom klachtenDe eikenprocessierups is weer gesignaleerd! Deze behaarde rupsen zitten in de maanden mei, juni en juli in een groot aantal eikenbomen.

  Na contact met de brandharen kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Reden genoeg voor de GGD om u te informeren over wat u kunt doen om deze klach-ten te voorkomen.

  Herkennen en klachtenEikenbomen met eikenprocessierupsen zijn te herkennen aan de nes-ten op de stammen en takken: dichte spinsels van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Raak deze niet aan! Echter, ook zon-der direct contact met de rups kunnen klachten ontstaan, waarbij de brandharen voornamelijk jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en/

  of luchtwegen veroorzaken. Ook dieren kunnen klachten krijgen wanneer ze in contact komen met de brandharen.

  Vermijd contactDe GGD adviseert dan ook om elk contact met de rupsen en resten ervan te vermijden. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen. Als u toch in contact bent gekomen met de brandharen, ga dan niet krabben of wrijven, maar strip de huid met plakband en was of spoel de huid of ogen goed met water. De klachten verdwijnen normaal-gesproken binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

  Eikenprocessierups gezien?Wanneer u (nesten) eikenprocessierupsen in uw omgeving ziet, neem dan contact op met de gemeente. De gemeente kan wanneer nodig bestrijdingsmaatregelen nemen.

  Meer informatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met de GGD, Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid, tel. 0900-3686868. U kunt ook kijken op de website van de GGD: www.ggdhvb.nl of de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: www.rivm.nl. De eikenprocessierups is weer gesignaleerd.

  OnderhoudswerkzaamhedenAan Bergmaas, rotonde Bergmaas - Udenseweg en rotonde Bergmaas - Voederheil in Zeeland

  De gemeente Landerd gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan Bergmaas, rotonde Bergmaas - Udenseweg en rotonde Berg-maas - Voederheil in Zeeland.De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ballast Nedam Infra Zuid Oost B.V. uit Eindhoven. Met de reparaties wordt op dinsdag 26 juni gestart en zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, naar verwachting tot woensdagochtend 06 uur duren. Volgens de uitvoeringsplanning vinden de asfalteringwerkzaamheden op de Bergmaas en de rotondes plaats op dinsdag 26 juni vanaf 19 uur tot woensdag 27 juni omstreeks 06 uur. Tijdens de asfalteringwerkzaamheden is de Bergmaas afgesloten voor het doorgaand verkeer. Voor het doorgaande verkeer wordt een omleidingroute ingesteld.

  Wilt u meer weten over werkzaamheden aan de bovenstaande we-gen dan kunt u contact opnemen met de heer Henk van Herpen van de afdeling Realisatie en Beheer, tel. 0486-458111.

  Vr. 22-06-2012 van 14:00 tot 16:00 uurSchietactiviteiten St. Jacobuszondag, Brand 29, St. JacobusgildeVr. 22-06-2012 en za. 23-06-2012 van 18:00 tot 22:00 uur

  Kampvuur, INCA-terrein, Dhr. B. van der VenZa. 23-06-2012 van 10:00 tot 21:00 uur

  Presentatie verenigingen Zeeland, sporthal De Hekel en de parkeerplaatsen voor een naast de sporthal,

  Stg. Jeugdbelangen ZeelandZa. 23-06-2012 van 14:00 tot 17:00 uur

  Flessenactie, Buurtvereniging De Vlasakkers: Vlasroot, Linnen-straat, Zwingel, Stermolen, Rootstraat, Damaststraat, Boothamer

  Zo. 24-06-2012Wandeltocht Schaijk, Wandelcomit Ons Genoegen

  Zo. 24-06-2012 t/m za. 30-06-2012Collecte Het Nederlandse Rode Kruis

  Do. 28-06-2012 van 17:00 tot 20:00 uurAfsluiting schooljaar, schoolplein OBS De Wizzert

  Activiteiten- enevenementenkalender

  Eerste steen gelegdNieuwbouw voetbalvereniging

  DAW SchaijkOp sportpark Dn Heuvel in Schaijk bouwen voetbalvereniging DAW en de gemeente Landerd aan een nieuwe voetbalaccommodatie (kleedkamers en kantine). Op 19 juni is door burgemeester Doorn en de voorzitter van DAW, de heer Lamers, de eerste steen gelegd. Dit gebeurde onder toeziend oog van vertegenwoordigers van DAW, de gemeente en bedrijven die meebouwen aan de nieuwe accommodatie.

  QRA-taak weer over naar vliegbasis Volkel

  Vliegbasis Volkel neemt vanaf vrijdag 22 juni tot vrijdag 20 juli 2012 de Quick Reaction Alert (QRA)-taak weer over van vliegbasis Leeuwarden. De QRA is een taak die de Koninklijke Luchtmacht uitvoert in het kader van de nationale veiligheid.

  Twee F-16 jachtvliegtuigen staan 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om het Nederlands verantwoordelijkheidsgebied te bescher-men. Binnen enkele minuten kunnen deze F-16s opstijgen om een ongedentificeerd toestel te onderscheppen. De QRA-taak met de F-16s wordt in nauwe samenwerking met het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw Milligen uitgevoerd. Wanneer de gevechtsleiding van het AOCS opmerkt dat een onbekend vliegtuig het Nederlandse luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, worden de F-16s van de QRA gealarmeerd om op te stijgen en het toestel te onderscheppen. De QRA taak wordt door de beide F-16 vliegbases van de Koninklijke Luchtmacht, Volkel en Leeuwar-den vervuld.

  Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of NOS Teletekst pagina 766. Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met sectie Communicatie vliegbasis Volkel, bereikbaar onder telefoonnummer 0413 27 66 01. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of via het gratis nummer 0800 0226033.

  Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan BuitengebiedHet college van B&W van de gemeente Landerd maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 20 juni 2012 op basis van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het buitengebied.Het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende tekening NL.IMRO.1685.vbbbgb2012-VG01, waarop de exacte begrenzing staat aangegeven, ligt voor iedereen ter inzage bij de afdeling Ruim-te in het gemeentehuis. Het voorbereidingsbesluit is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag van publica-tie op 22 juni 2012. Tegen het besluit om een voorbereidingsbesluit te nemen staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.

 • OmgevingsvergunningenOntvangen aanvragen om omgevingsvergunning: Middelstraat 7, 5374 AE Schaijk; bouwen van een biggenstal.

  Vergunning is gevraagd voor de Activiteiten Bouwen en Milieu (ontvangen 6 juni 2012).

  Lage Baan 13a, 5374 NM Schaijk; bouwen van een rundveestal. Vergunning is gevraagd voor de Activiteiten Bouwen en Afwijken van de bestemming (ontvangen 8 juni 2012).

  In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaarschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen liggen voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling Ruimte. De aanvragen liggen ter inzage totdat er een beslissing op de aanvraag/aanvragen is genomen.

  Verleende omgevingsvergunningen: Boekelsedijk 28, 5411 NX Zeeland; herbouwen van een woonboerderij.

  Vergunning is verleend voor de Activiteiten Slopen en Bouwen (verzonden 7 juni 2012).

  Geweigerde omgevingsvergunningen: Bergmaas (ongenummerd, nabij Voederheil) te Zeeland; tijdelijk plaatsen

  reclamebord. Vergunning voor de Activiteit Bouwen is geweigerd (verzonden 8 juni 2012).

  Huisnummerbesluiten:De volgende huisnummeraanduidingen zijn d.d. 8 juni 2012 ingetrokken: Hofse Hoeve 1 t/m 19 (oneven), 5374 DK Schaijk.

  De volgende huisnummeraanduiding is d.d. 8 juni 2012 vastgesteld: Hofse Hoeve 1, 5374 DK Schaijk

  Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreff ende vergunningen/besluiten kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en)/besluit-vorming een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt wor-den waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad.

  Wet Milieubeheer

  MeldingenBurgemeester en wethouders van Landerd maken bekend, dat bij hen, de volgende meldingen ingevolge het genoemde besluit (artikel 8.40 Wet milieubeheer) zijn ingediend:

  Besluit landbouw milieubeheer: - Dhr. W.J.P.M. Broekman, Weversweg 3, 5411 RX Zeeland, voor het

  uitbreiden/wijzigen (betreft het verlengen van een bestaande loods en het omschakelen van zoogkoeien naar melkkoeien) van een melkrundvee-houderij, gelegen aan de Weversweg 3, 5411 RX te Zeeland.

  Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit): - VAEX BV, dhr. D.P.M. Govers, Heijtmorgen 19, 5375 AL te Reek,

  voor het melden van een bij ons ingediend akoestisch rapport waarin de verkeersbewegingen in de juiste omvang zijn weergegeven, behorende bij een varkenshandel en -transportbedrijf, gelegen aan de Heijtmorgen 19, 5375 AL te Reek.

  Deze melding en andere relevante stukken kunnen gedurende 6 weken met ingang van 23 juni 2012 elke werkdag van 09 en 12 uur worden ingezien op de afdeling Ruimte. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling, tel. 0486-458111.

  Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzienin-genrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch.

  Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, tel. 0486-458194 (bureau Vergunningen) van de gemeente Landerd.

  Algemene Plaatselijke Verordening

  Verleende vergunningenDoor de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: INCA-kamp op 30-07-2012 t/m 03-08-2012, locatie INCA-terrein,

  vergunning verzonden op: 15-06-2012 buurtfeest op 11-08-2012 en 12-08-2012, locatie grasveld tegenover

  Scheisteen 15 en 17(5411 BS), vergunning verzonden op: 15-06-2012

  Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroff en, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een gri erecht geheven. U wordt door de gri e van de rechtbank genformeerd over de hoogte van het grif-fi erecht en de wijze van betaling.

  Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458154. Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evene-menten te gebruiken. Deze kunt u downloaden van onze website: www.landerd.nl.

  g e m e e n t e n i e u w s w ww . l a n d e r d . n l v r i j d ag 22 j u n i 20 12

  2012 AR week 25_Part72012 AR week 25_Part82012 AR week 25_Part92012 AR week 25_Part10